Dagens Nyheter

31 mars 2015

Nyhetsflödet torsdag den 2 april

Sexualfrågor kräver trohet mot sanningen och kärlek till Gud
- Mikael Karlendals blogg - "Den svenskkyrklige prästen Mikael Löwegren skriver en tämligen besynnerlig artikel i tidningen Dagen den 26 mars. Rubriken är ”Sexualfrågor kräver ödmjukhet”. Förmodligen är Löwegren en ödmjuk människa, men jag har lite svårt att i denna dunkla och aningen förvirrade text se just det karaktärsdraget. Men avsikten är säkert god. Självklart blir även jag ibland trött på att skriva om detta ämne, men eftersom förvirringen på Dagens ledarredaktion verkar vara så pass stor och eftersom dess ledarskribent Joel Halldorf i sociala medier skrivit att Löwegrens artikel är ”oerhört bra”, vilket säger mycket, så ägnar jag ytterligare ett blogginlägg åt detta ämne."

 Varför firar vi påsk?
- Marie Willermarks blogg - "Om man läser pressmeddelandet från Svensk Handel kan man tro att vi firar påsk för det ger oss anledning att äta lite mer. Deras påskprognos säger att vi i år kommer att handla påskmat för 7,2 miljardet kronor. Rekord igen! Kyrkans påskprognos säger att vi kommer att fira Jesu seger över döden och hans uppståndelse. Igen. En seger som är gratis för oss men den kostade Jesus livet."

Nytt kristet parti i Norge
- Svenska Dagbladet - "Norge har fått ett nytt kristet parti och det ställer upp till val i 69 kommuner, och i alla fylken (motsvarande landsting).
Partiet heter De Kristne, förkortat PDK. För fyra år sedan hade det bara en kandidatlista, i kommunen Bømlo i Hordaland, skriver tidningen Vårt Land.
I förra valet till stortinget (Norges riksdag) fick PDK bara 0,6 procent, men partiet verkar vara på frammarsch. I fjol publicerade Vårt Land en beräkning som gav vid handen att PDK skulle kunna få representation i 20 kommuner."

Grep den sista chansen
- Krigsropet (På norska) - "Ruset, kald og sulten satt Heidi i Oslos gater og følte seg verdiløs. Slik var det i mange år. I dag er hun frelsessoldat og stråler av livsglede.
Heidi ble også invitert til samtalegruppa «Tro og tilhørighet», der flere fra ulike miljø deltar.
– Det er mye gudstro blant rusmisbrukere. Å få et kristent fellesskap og kanskje bekjenne for første gang med ord at man tror, har vært viktig for mange, også for meg.
Lenge var det vanskelig for Heidi å si «Gud» høyt.
– Og «Jesus» var enda vanskeligere. Det var liksom litt flaut, det. Det fine med å ha et kristent fellesskap rundt seg, er at man blir vant til å snakke om troen sin.
– Hvorfor har du valgt å bli frelsessoldat?
– Først tenkte jeg at så lenge jeg var på lag med Jesus, trengte jeg ikke å bli soldat. Men det er noe med å komme i uniform og på den måten være et levende bevis på at det går an å forandre livet sitt. Det blir veldig tydelig da. Jeg har hatt et kall siden jeg bodde ute. Jeg så for meg mange mennesker uten lys i øynene og fikk beskjed om få med meg så mange som mulig tilbake til vår himmelske Far."

Nyhetsflödet onsdag den 1 april

Spindeln i nätverket: Folkungakyrkan
- Sändaren - "För tre år sedan flyttade baptistförsamlingen Elimkyrkan från sin gamla kyrka på Östermalm, sålde kyrkan till Zlatan Ibrahimovic, och påbörjade inflyttningen till dåvarande Salemkyrkan på Södermalm. Flytten gav nya möjligheter, en ny stadsdel och en ny kapacitet på 500 personer i stället för 150 personer, men även stora utmaningar...
Församlingen tog det nya namnet Folkungakyrkan — men namnet Elimkyrkan har ändå levt kvar, fast på ett annat sätt. Stefan Swärd leder kyrkonätverket Elimkyrkan som i dagsläget rymmer sex olika församlingar runtom i Stockholm. En av dem är den franskspråkiga församlingen Ambassadeurs du Christ, en annan är den mångkulturella församlingsplanteringen i invandrartäta Skärholmen. Nu siktar man  på att bli ännu fler.
— Vi har som mål att bli tio församlingar till 2020. Vår vision är att bedriva mission i Stockholm genom att plantera nya församlingar. De vi når i Skärholmen skulle aldrig komma på en gudstjänst i den här kyrkan, mitt i stan, och vi skulle inte nå några rysktalande om vi inte hade gudstjänster på ryska, till exempel, säger Stefan Swärd som samordnar hela församlingsnätverket."

Mycket snack och lite hockey
Mycket snack och lite hockey
- Paul Widen  i Nyheter från Israel - "Den gångna helgen ingick Israel och den Palestinska myndigheten ett informellt avtal, enligt vilket Israel betalar ut de sedan flera månader frysta skatte- och tullintäkterna som man är skyldig den Palestinska myndigheten. Utbetalningen sker i utbyte mot att säkerhetssamarbetet mellan parterna fortsätter som förut, samt att den Palestinska myndigheten i nuläget inte inger en stämningsansökan mot Israel i den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC). Som många förutsåg valde Israel att skjuta på det inrikespolitiskt opopulära beslutet tills efter nyvalet. På ett ytligt plan ter sig den Palestinska myndighetens motprestation mer överraskande, men detta är förmodligen bara en schimär menad att få den israeliska eftergiften till palestinierna att se ut som en palestinsk eftergift till Israel...
Den senaste i raden av akuta spänningspunkter mellan Israel och det palestinska styret på Västbanken tycks alltså ha fått sin lösning. Ingen klar vinnare kan utropas efter denna omgång, men status quo har säkerställts, åtminstone tills nästa kris bryter ut."


Kyrkan ska vara P.Å.S.K.
- Emmanuel Bäckryd i Dagen - "Kyrkan ska inte bara fira påsk, hon bör vara P.Å.S.K: P­olitisk, Åtskild, Sårbar, Kritisk. Det skriver läkaren och teolog Emmanuel Bäckryd....
Den kristna församlingen är politisk, för den kristna tron handlar inte enbart om inre upplevelser och privata känslor/åsikter. Den kristna tron har en omistlig social dimension, ja, den kristna kyrkan är till sitt väsen en politik, det vill säga en alternativ gemenskap som i samhällets mitt ska förkroppsliga vissa specifika värden. Men denna ”politik” får inte kopplas till ett specifikt politisk parti, för den kristna kyrkan ska nämligen vara åtskild."
Ett liv utan godhet
- Nathan Shachar i Dagens Nyheter - "På 1930-talet satte många svenskar sitt liv på spel för goda saker: Spanien, Abessinien, Finland. 1970 gjorde ingen det. De som gör det i dag gör det för att mörda civila och slå sönder fornminnen. Tre tidpunkter – och tre olika sorters samveten.
Radikalerna hånade ofta ”borgare” och ”knegare” när de skänkte en slant till nödlidande: ”Det gör de bara för att döva sitt samvete”, hette det. Alternativet – personer vars samveten lämnade dem i fred – skrämde dem inte. Samveten är inga lufttomma rum. Den som inte tror på något kommer inte att höra av sitt samvete. Samvetets innehåll kommer från familjen, skolan och religionen, tre livsmakter på reträtt, bespottade av min generation.
Nu stöder Volvo Indiens fattiga; GB Glace, Ikea och godisindustrin stöder andra behjärtansvärda ändamål, ofta till komikens gräns. Våra företag skiner av godhet, men hur goda är vi? Det finns säkert många svenskar också i dag som är redo att dö, och leva, för en god sak. Men vi talar inte om sådant. Att alls orda om karaktär, offervilja, värdighet – för att inte tala om godhet – gör ett antikverat, pinsamt intryck. Det som mer än något annat definierar en grupp människor är det de inte kan tala om."

30 mars 2015

Nyhetsflödet tisdag den 31 mars

Han viskade till oss att vi aldrig var ensamma
- Marcus Birro i Världen idag - "Under hela sin litterära gärning har Tranströmer konsekvent vägrat att anpassa sig efter rådande strömningar. Han har skrivit sin poesi som en sorts bön. Hans andlighet har alltid varit nedtonad, värdig, dovt återhållsam.
Poesi bör alltid vara tröst först och främst. Dikten blir ett redskap att begripa världen, förklara den. Vi är inte ensamma. Vi känner oss ensamma, men vi ÄR inte ensamma. När poesin är som bäst, som den är hos Tranströmer, då lyckas diktaren gestalta vårt eget mörker, vår egen vilsenhet, vår egen förvirring och då uppstår det magiska i att vi inte är ensamma längre."

"Talar om vem Gud är och vad han vill oss"
- Dagen - "För Judith Fagrell, som började läsa Tranströmer i de tidiga tonåren, kom beskedet om hans död som ett hårt slag....
- När det gäller varför just kristna finner så mycket i hans texter tror jag att det hör ihop med det som jag själv och flera andra identifierat hos honom: den kristna mystiken. Han talar med en vardaglig, avskalad röst, men det han talar om är det som berör oss alla på djupet: vad det är att vara människa, vem Gud är och vad han vill oss."

Tillbedjan – enda vägen ut ur konsumtionshysterin
- Dagen - "Kan man säga att vi lever i en kapitalistisk hederskultur i väst? Vad innebär detta i så fall?
Teologen Patrik Hagman utmanar säkert en och annan i sin bok med underrubriken ”Att leva i en kapitalistisk hederskultur”. De flesta av oss associerar nog i första hand ordet hederskultur med patriarkala kulturer, där flickor bland tvingas in i äktenskap i späd ålder, och där könsstympning förekommer. Men heder kan också inbegripa annat, om än inte så fysiskt påträngande och hemskt.
Hagman menar att vi alla på ett sätt är slavar under konsumtionssamhället."

Det behövs undervisning och argumentation
- Kenth Carlsson i Kyrkans Tidning - "För några veckor sedan fick vi på nytt siffror om att antalet medlemmar minskar. År 2026 räknar man med att mindre än hälften av befolkningen kommer att tillhöra Svenska kyrkan. Hur möter vi den framtiden?
Vi möter den inte genom att fokusera på de saker som vi troligen inte, i någon större utsträckning, kan påverka. Saker som utträden och generationsväxling.
I stället bör vi ställa oss frågorna: Hur kan fler bli övertygade om den kristna trons sanning? Hur kan fler med glädje och övertygelse stämma in i det som vi bekänner varje söndag: född av jungfrun Maria, uppstånden från de döda, uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande. Det som Gud genom Jesus har gjort och kommer att göra i mänsklighetens historia. Det som har avgörande betydelse för hela världen och för var och en av oss. Här behövs mer av undervisning och argumentation."

120 millioner katolikker har opplevd åndsdåpen
- Korsets seier - "- Gud har selv bestemt at hans Ånd skal øses ut over alt kjød. Det er heldigvis utenfor vår kontroll. Det skriver pastor Frank Erlandsen i en kronikk som kommer på trykk i Korsets Seiers papirutgave etter påske.
- Vi har ikke  monopol på Den hellige ånd. Gud selv har bestemt at hans Ånd skal øses ut over alt kjød – altså over alle mennesker i de siste dager, skriver Erlandsen i kronikke .
- I våre dager er det rundt 120 millioner katolikker som har opplevd dåpen i Den hellige ånd. De må da, i følge pinsevenners teologi, ha vært Guds barn før åndsdåpen og på grunn av den nye fødsel allerede hatt Guds Ånd i seg, som tempel for han. Gud har nå gjennom dåpen i Den hellige ånd vist oss at han har godtatt dem som sine barn. De er selvfølgelig da også våre søsken i Guds familie – Gud er vår felles Far. Siden vi kalles pinsevenner og det handler om Den hellige ånd utøst over alt kjød, skulle vi tro at dette var et tema for stor glede og takknemlighet blant oss."

29 mars 2015

Nyhetsflödet måndag den 30 mars

Vissa uttalanden ska man ta på allvar
- Peter Wolodarski i Dagens Nyheter - "Ett år efter annekteringen av Krim fortsätter Ryssland att hota andra länder. Skandinavien är en del av måltavlan.
Söndagskrönikan. Ett år efter annekteringen av Krim fortsätter Ryssland att hota andra länder. Skandinavien är en del av måltavlan.
Ett land är knappast hotfullt bara för att det finns debattörer eller politiker som gör hotfulla kommentarer. Dårar och extremister existerar överallt. En nation kan inte göras ansvarig för enskildas dumhet.
Problemet uppstår när dessa ”enskilda” representerar mer än sig själva – och har positioner som gör dem till företrädare för en stat.
Ta Rysslands ambassadör i Stockholm. Nyligen slog hans ambassad fast att Sverige låg bakom kriget i Ukraina. Ska det avfärdas som uttryck för en enskild tjänstemans fantasier?
Eller ta den ryske ambassadören i Köpenhamn. I en tidningsintervju förra lördagen hotade han Danmark med ett kärnvapenangrepp, om den danska regeringen gick vidare med planerna på att ingå i Natos antirobotsystem.
Normalt är det nordkoreanska diplomater som brukar yra om atomvapen. När en diplomat från Ryssland hotar ett skandinaviskt land med samma dödliga attack, då behöver uppmärksamheten skärpas. Så har inte Moskva talat sedan Nikita Chrusjtjovs dagar."

 "Någon måste stoppa galenskapen"
- Dagen - "Spaniens utrikesminister skrädde inte orden när FN:s säkerhetsråd diskuterade situationen för etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern.
José Manuel Garcia-Margallo konstaterade bland annat att någon måste stoppa galenskapen.
- Och den som måste göra det är vi.
Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius slog samtidigt fast att fredagens debatt måste gå längre än att bara vara en varningsklocka. När minoriteter riskerar total utplåning måste det internationella samfundet agera.
- Minoriteter har inte bett om tjänster. De har bara krävt sina rättigheter, sa han."

Trosrörelsepredikanter börjar forma framtid
- Världen idag - "Fördjupade relationer och en vision för framtiden var något av temat när Trosrörelsens predikantorganisation, TRPO, samlades i Uppsala för samtalsdagar i veckan.
Vad är Trosrörelsens identitet och vad för man med sig in i framtiden av de trettio år av rörelsens historia som ligger bakom?
Det var något som har uppehållit tankar och samtal bland det sjuttiotalet pastorer och predikanter som samlades för samtalsdagar i Uppsala i veckan.
Något som har präglat dagarna är försoning och fördjupning av relationerna mellan ledarna runt om i landet. Ett behov som har accentuerats efter det senaste årets händelser. Synen på den resa Ulf Ekman gjort, och som innebar att han konverterade i mars förra året har inneburit en del spänningar inom trosrörelsen. Frostiga relationer har behövt tinats upp."

Kirkelig kritik af Saudi-Arabien
- Kristeligt Dagblad - "Flere kristne ledere i Sverige stillede sig bag den svenske udenrigsminister, Margot Wallström (S), da hun i februar kaldte Saudi-Arabien for et diktatur. Og nu bakker danske kirkefolk op om den svenske linje.
Sveriges kirkelige kritik er blandt andet kommet fra landets afdeling af Åbne Døre, som arbejder for bedre vilkår for verdens forfulgte kristne. Men også Svenska kyrkans ærkebiskop, Antje Jackelén, har problematiseret saudiarabernes omgang med menneskerettighederne."

28 mars 2015

Nyhetsflödet söndag den 29 mars

Religioner inte på väg att dö ut- Roland Poirier Martinsson i Världen idag - "Sedan Newtons Principia kom ut i fransk översättning 1759 har det funnits ett stråk inom västerländsk kultur som väntat på att rationalitet ska radera den mänskliga tron på Gud. Författaren själv, Sir Isaac Newton, såg snarare i gravitationsteorins ordnande av universum ett gudsbevis och den som följer fysikens utveckling sedan upplysningen finner lika lätt argument för en skapare som motsatsen–om man med en skapare menar något så neutralt som att naturen uppstod till följd av något utanför naturen som tycktes ha en tanke med vad den orsakade.
Det var förmodligen ingen tillfällighet att den första teoretiska formuleringen av Big Bang-teorin gavs av astronomen och den katolske prästen Georges Lemaître. Det är definitivt ingen tillfällighet att en stor del av det vetenskapliga samfundet i grund och botten känner missnöje med den teorin – den är misstänkt lik en skapelseberättelse.
Årets siffror från den återkommande Status of Global Christianity tyder också på att de som hoppas på religionernas död får fortsätta vänta."


Emanuel Karlsten: Jag fick en renare bild av vad som är Gud- Dagen - "Du växte upp inom Frälsningsarmén, hade du någon barnatro?
– Ja, den var otroligt stark. Jag sökte egna upplevelser och jag brottades tidigt med hur man lever ut och tar konsekvenserna av tron. I gymnasiet var jag väldigt tydligt kristen på skolans intranät. Jag ville alltid ta debatten, och älskade apologetik, att intellektuellt kunna försvara min tro.
Hade du några andliga upplevelser?
– Ja, jag hade tidiga gudsupplevelser där jag kände att det fanns en andlig värld. Bland annat på ett läger som Ungdom med uppgift ordnade när jag gick i mellanstadiet. Men sen efter lumpen kände jag ett behov av att pröva hela min barndomstro och bestämde mig för att åka till Zambia. Jag åkte ensam till en av Frälsningsarméns missionsstationer och jag ville att det skulle vara tufft. Jag ville vara nära livets nerv för att jag skulle se vad jag hittade där. Det blev den största brytpunkten för mig, som gör att jag aldrig kommer kunna vända ryggen från Gud. I Zambia lever folk nära den andliga världen. Där fick jag en renare bild av vad som är Gud och vilka konsekvenser det ska få hos mig."Polarteam i Finnmark
- Perleportalen (Norge) - "Med nye korpsledere i Vardø, Vadsø og Kirkenes, og med et flunkende nytt Dynamo Polar team, er det duket for en revitalisering av Frelsesarmeens aktivitet i Finnmark.
I helgen besøkte både kommende korpsleder og Dynamo-leder Finnmark for å sondere. De kjente på pulsen, og tok med seg tanker og inntrykk hjem for å jobbe videre med dem i visjon, drøm og bønn.
Bilden: Det blåste friskt da Frank Gjeruldsen, Karine Morelle og Ida Amalie Helgesen tok pulsen på Finnmark i helgen."

27 mars 2015

Nyhetsflödet lördag den 28 mars

 Vägen ut ur stagnation
- Stefan Swärd i Världen idag - "Inom New Wine Sverige ordnades en ledarkonferens i Citykyrkan Stockholm i förra veckan. Colin Dye och Andrea Wigglesworth från England och Martin Cave från Stavanger kompletterade de svenska talarna. En stark lovsångs- och böneatmosfär präglade samlingarna. Temat var de femfaldiga tjänstegåvorna; apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare (som Världen idag nyligen avslutat en artikelserie i sex delar om). De är gåvor som Kristus ger till församlingen för att alla de heliga ska utrustas för tjänst. Vi behöver alla dessa fem tjänstegåvor för att den kristna kyrkan ska utvecklas och kunna uppfylla sitt missionella uppdrag.
Ett centralt budskap var att för mycket fokus ägnats åt pastorer/herdar och lärare. Dessa gåvor är av helt avgörande betydelse men problemen är den ensidighet som präglar teologiska utbildningar och tänket kring ledarskap. De traditionella samfunden har hamnat i en återvändsgränd med ett för snävt tänkande kring de andliga tjänsterna."

Kaldeisk-katolsk patriark talar inför säkerhetsrådet
- Dagen - "Nu får det vara slut på förtryckandet av kristna i Mellanöstern! Det menar den kaldeisk-katolske patriarken Louis Sako som i dag inbjudits att tala inför FN:s säkerhetsråd.
Patriarken har gjort flera nyliga uttalanden där han bland annat riktar skarp kritik mot den irakiska regeringen som han menar skulle behöva göra betydigt mer för den kristna befolkningen i landet.
Han före­slår bland annat att man inför en lag som går ut på att religiösa ledare som uppmuntrar till våld och som därmed hotar den fredliga samexistensen skulle kunna åtalas."

Inte enkelt med aborter
- Hemmets Vän - "Det är välkommet att alltfler medier alltmer väljer att problematisera aborter, skriver Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen och efterlyser mer vässade argument i debatten.
Hösten 2012 ansåg Dagens Nyheter att Aktuellt inte borde problematisera abortfrågan när de bjöd in Ja till livet för en debatt med RFSU. Idag är det annorlunda.”Abort är ett moraliskt dilemma”, konstaterade DN:s ledarskribent Amanda Björkman nyligen efter att ha läst Julia Hansens självbiografiska serieroman ”Det växer” (Kolik förlag).  Romanen, som ges ut i mars, handlar om Hansens två aborter och hur det gick till. I sin kommentar skriver Björkman att det måste gå ”att problematisera den ibland väl odramatiska inställningen i Sverige till de etiska och medicinska aspekterna”. Mycket har hänt sedan 2012. Björkman fortsätter:
”Att debatten kring abort är så hårt inlåst i för eller emot gör att den ibland blir dummare än nödvändigt. Bästa sättet att slipa sin argumentation är att öva, nöta och möta motståndarnas bästa. Att avfärda komplexiteten – att det finns dilemman och svåra gränsdragningar – riskerar att leda till en förslappning. Då kan argumenten för varför detta är en rättighet väl värd att värna lätt glömmas bort.”

34,000 Black Churches Break Ties With Presbyterian Church USA
- Charisma News - "The National Black Church Initiative (NBCI), a faith-based coalition of 34,000 churches comprised of 15 denominations and 15.7 million African Americans has broken its fellowship with Presbyterian Church USA (PCUSA) following its recent vote to approve same-sex marriage. 
The Presbyterian General Assembly, the top legislative body of the PCUSA, voted last June to revise the constitutional language defining marriage. This arbitrary change of Holy Scripture is a flagrantly pretentious and illegitimate maneuver by a body that has no authority whatsoever to alter holy text." 

Nyhetsflödet fredag den 27 mars

”Jag hatar inte muslimer – utan det muslimska regelverket”
- Dagen - "Min utgångspunkt är bibelordet att ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig”, säger hon när jag når henne på telefon för en uppdatering om läget.
När vi möttes för några år sedan berättade hon om sin uppväxt i Turkiet, med en farmor som kunde berätta om folk­utrotningen 1915, och hur hennes familj blev tvingad att fly då hon själv var 15 år. Redan före fyra års ålder hade hon utsatts för flera övergrepp, som kristna bland muslimer blev de utsatta.
– Jag är inte fanatisk, jag hatar inte muslimer, inte alls, men jag hatar det muslimska regelverket som vill barbari och sadism, säger hon och ser som en av sina uppgifter att även berätta om hur kristna förföljs för sin tro.
Just nu känner hon starkt för de unga kvinnor som befriats ur IS. Hitintills har de fått loss 262 svår traumatiserade kvinnor.
– Alla har gråtit mot min axel. Jag är sjuksköterska, trauma­terapeut och kvinna, jag känner mentaliteten och kan språket, jag kan hjälpa bäst och det är min skyldighet att göra det, säger hon.
En kvinna berättade gråtande att hon ”dött 280 gånger”. Hon kunde inte ta ordet våldtäkt i sin mun."

Mikrofonen kastad i golvet
- Marcus Birros blogg - "När jag var ung ville jag berätta för hela världen att jag fanns. Jag ville visa världen mitt hjärta, få dem att upptäcka att mitt hjärta var värdefullt, vackert, värdigt och speciellt. Jag skrev, sjöng, drack och ramlade in och ut överallt.
Det där gav egentligen aldrig med sig. Jag fortsatte att skrika högt men gråta tyst. Jag fortsatte att inte få ihop de här två bitarna av min värld. Dels ville jag skriva mig till en plats där alla visste vem jag var, och dels ville jag sitta under en träd i Toscana och bara få finnas till för några få, för Gud, för skrivandet, för den lätta smekande brisen i de höga träden.
Under några år vann namnet över själen. Jag syntes mycket och överallt. En del var riktigt roligt, annat nedbrytande och hemskt.
De sista månaderna har något hänt.
Min själ har stillat sig. Jag vill inte vara där alla andra är. Jag vill inte ha främlingarnas godkännande. Jag behöver inte flina upp mig framför folk som allra helst skulle vila sparka mg mellan benen. Jag behöver inte vinna över människor jag inte vill ha att göra med.
Jag behöver inte heller berätta för världen om allting som händer. Mitt inre liv har vuxit. Min inre människa har fått större plats. Världen och dess outsägliga och oändliga hunger går aldrig att mätta. Medias svarta hål har mig inte längre i sin makt. Det är en stor befrielse."

Håll hårt i kvasten
- Hemmets Vän - "Nu har Kristdemokraterna chansen och med tre allianskvinnor i ledningen kanske också en del kan hända med orättvisa kvinnolöner, orättvist inflytande i näringslivet och mycket annat. Det behöver städas ut en hel del unkenhet i olika garderober framöver. Den nya partiledningen kan säkert bidra med en hel del sopande om man tillsammans håller tillräckligt hårt i kvasten."

25 mars 2015

Nyhetsflödet torsdag den 26 mars

Stå för kristen sexualsyn
- Stefan Swärd i Världen idag - "Det är ett starkt tryck i den etablerade svenska kristenheten att luckra upp synen på äktenskapet. Ständiga "framsteg" görs i den riktningen. Vi som protesterar mot utvecklingen brukar kallas för konservativa, fundamentalister och fariséer, eller biblicister är en annan fin beteckning man hittat på. Och varje gång de rycker framåt, de som vill liberalisera denna fråga, kallas vi som protesterar för underlivsfixerade och det hävdas att sex, och homosexualitet i synnerhet, är det enda vi pratar om.
Ett sådant debattklimat har vi fått i svensk kristenhet. Jag skulle vara ganska tyst i detta ämne om inte en massa folk fått för sig att omförhandla något vi varit överens om i kristenheten i 2 000 år.
Bibelns budskap och kyrkans enhetliga linje under hela kyrkohistorien är inte särskilt komplicerad. Gud har skapat äktenskapet, och sex är en gåva från Gud att brukas inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Det är katolska kyrkans hållning, det är de ortodoxa kyrkornas hållning, det var Svenska kyrkans hållning fram till femtiotalet. Det var frikyrkornas hållning fram till sextiotalet. Men sedan dess har det underminerats. Denna underminering är kraftfullare, ju äldre samfundet är."

Dagens väg nedför
- Mikael Karlendals blogg - "Jag har i tidigare blogginlägg påvisat att Joel Halldorf uttryckligen skrivit att han inte vill vara tydlig i frågor som den om homosexuell utlevnad – om det är synd eller inte. Han har uttryckligen skrivit och markerat både offentligt på twitter och i mejl att han varken vill bejaka eller förkasta i denna fråga. Så när det gäller frågan om att offentligt ta ställning i just denna fråga, har han varit mycket tydlig. Han vill inte det. Han ser det inte som sin uppgift som ledarskribent på tidningen Dagen att vara tydlig i denna fråga, och i andra frågor där frikyrkligheten rymmer olika uppfattningar. Man kan då undra över vad som är uppgiften för tidningen och för en ledarskribent!"

Evangeliska frikyrkan växer i sekulariserade delar av Sverige
- Dagen - "För andra året i rad växer antalet församlingar inom samfundet Evangeliska frikyrkan. Sammanlagt har man blivit 701 personer fler sedan förra året. En rätt oväntad aspekt av tillväxten är att den skett i några av Sveriges mest sekulariserade delar, som Stockholm, Norrbotten, Värmland och Gävleborgs län. I dessa områden har frikyrkan traditionellt sett ansetts som svag. I nämnda län var dopen flest i Sverige i förhållande till antal medlemmar."

Nyhetsflödet tisdag den 25 mars

Rob Bell och debatten om samkönade äktenskap
- Stefan Swärds blogg - "Jag och Joel Halldorf skrev ju varsin ledare där vi kommenterar den superkände amerikanen Rob Bells ställningstagande för könsneutrala äktenskap. (notera att jag skarpt gillar Joel H, tycker han är en lysande skribent, och till 95 procent brukar jag hålla med honom, jag tror också att han kommer att förtydliga sig i denna diskussion, detta är inte i första hand någon kritik mot honom utan mer en problematisering av själva debatten)
Man måste här notera att Rob Bell inte diskuterar lagstiftningens utformning, (den frågan är ju helt passerad i Sverige) han talar om hur vi ska leva som kristna. Det Bell har sagt är att det är helt OK som kristen att leva i ett homosexuellt förhållande och att kristna äktenskapet bör gälla även samma kön.
Jag skrev i min ledare en tydlig kritik mot Bell. Jag tyckte han böjer sig under tidsandan. Han ser också på frågan ur ett snävt västerländskt perspektiv, för Afrikas och latinamerikans kristna är ståndpunkten obegriplig. Varken Bibeln eller kyrkohistorien stöder uppfattningen. Och ska detta uppfattas som radikalt och nytänkande, i så fall är den politiskt styrda Svenska kyrkan i Sverige världsledande i att vara profetisk och före sin tid. Vem tycker det?
Halldorf uttryckte sig märkligt otydligt, han framförde inte några ståndpunkter om Bells ställningstaganden, utan mer en problematisering kring hur man resonerar kring dessa frågor.
Min uppfattning har stöd av 99 procent av globala kristenheten, och kyrkohistoriskt handlar det om 100 procent."

Enorm kreativitet bland trons kritiker
- Per Ewert i Världen idag - "Ju mer jag följer diskussionen om tillvarons yttersta grund och om den man som format så mycket av vår västerländska kultur – om Gud Skaparen och om Jesus Kristus – desto mer förundrad blir jag över den enorma kreativitet som trons kritiker visar upp för att finna vägar att undkomma dessa två storheter.
När det gäller Guds existens har jag i debatter och andra forum mött ett antal kreativa spekulationer kring hur de fysiska lagarna i universum kan vara så obegripligt perfekt kalibrerade för att liv ska kunna existera. Att så är fallet inser numera alla, gudstroende som gudsförnekare. Hur kan vi ha vunnit högsta vinsten på alla lotterier samtidigt, om det inte finns någon som har riggat utfallet? Ett vanligt förslag är att det kanske finns en enorm mängd för oss osynliga och oåtkomliga universum som inte fungerar. Om tombolan innehåller miljarder nitlotter kan det tyckas åtminstone något mindre orimligt att vårt universum är så perfekt välordnat.
Problemet med denna multiversumhypotes är naturligtvis just detta: den är en hypotes helt utan bevis. Det finns inga tecken på att andra universum existerar, och det finns heller inga sätt för oss att undersöka sådana. Och även om miljarder andra universum faktiskt skulle existera blir det bara ett sätt att flytta ursprungsfrågan ett steg bakåt. Grundfrågan blir densamma: vad – eller vem – orsakade i så fall dessa andra universum?"

En helhetssyn på sexualiteten
- Stefan Gustavsson i Dagen - "Joel Halldorf väcker fler­a viktiga frågor i sin ledartext (18/3) om den kristna synen på homosexualitet. Det finns verkligen ett stort behov av en helhetssyn på människan och på vår sexualitet, ur ett både natur­rättsligt och ett bibliskt perspektiv. Samtidigt saknar texten riktningsgivare när det gäller vad denna helhetssyn innebär. Denna avsaknad har gjort att många läsare tolkat artikeln som att den för­ordar en bejakande syn på samkönade sexuella relationer, medan andra mera sett akademikern Halldorf i analystagen. Rätta tolkningen kan endast författaren ge oss."

23 mars 2015

Nyhetsflödet tisdagen den 24 mars

När får ett barn ett människovärde?
- Ruth Nordström i Världen idag - "Jag samtalade nyligen med en mamma som berättade att hennes barn hade frågat om abort. Abortfrågan är komplex och komplicerad. Hur förklarar man vad abort är – för ett barn? Hur motiverar man skälen för abort – för ett barn? Pojken hade frågat: ”Varför vill mammor göra abort?” varpå mamman svarade: ”därför att mammorna vill slippa barnet.” Pojken funderade över svaret. Och frågade: ”men mamma, varför får man göra abort?” Och mamman svarar: ”därför att barnet är så litet.” Då blev det svårt för pojken. ”Men mamma, är det inte de små barnen vi borde skydda”?
Pojkens fråga hänger kvar. Och väcker en annan fråga. När får ett barn ett värde – ett människovärde?"

Låt Bibeln förbli norm
- Lars Borgström i Dagen - "Bibeln gäller som norm i såväl "grundläggande frågor" som i enskilda, konkreta frågor. Det skriver prästen Lars Borgström i replik till Joel Halldorf....
Resonemanget blir alltså i verkligheten: Eftersom församlingarna är olydiga på ett område så går det inte att upprätthålla den bibliska ordningen på ett annat område heller. Men en synd legitimerar inte ytterligare synd! Då man insett att överträdelse redan skett på ett område borde slutsatsen istället bli: Låt oss omvända oss och återgå till den bibliska ordningen också där! "

Det pågår ett teologiskt krig och startskottet sköts inte iväg igår
- Tommy Dahlmans blogg - "Men jag behöver kanske förtydliga:  Jag har inte skrivit att jag ska starta något som helst krig. Det har jag inte förmåga till. Men att det blåser upp till teologiska uppgörelser på flera punkter är ganska klart och de som driver fram detta krig är inte jag. Jag är endast en individ som försöker följa med i vad som sägs och skrivs och gör därefter mina analyser. Kriget däremot kommer ifrån helt andra plattformar där det finns en ideologisk samsyn och vilja att förändra den teologi som en gång satte mitt liv i brann. Och som för några år sedan förnyades hos mig. Denna teologi är förhärskande i den värd som den svenska pingströrelsen är kopplad till. Att det ifrån olika ledarspalter och ifrån teologiska nätverk och teologiska högskolor i Sverige  pågår en markant gliding bort från den pentekostala teologin i frågor om bibelsyn, homosexualitet, andens dop, de övernaturliga nådegåvorna, Israel och uppryckandet är bara några ämnen som kan nämnas.
I den karismatiska världen växer nu i Asien, Latinamerika och Afrika på ett sätt som vi aldrig någonsin har skådat. I Sydkorea, som inte är ett u-land, är 30 % frälsta nu. I Kina som är en av världens största ekonomier är väckelsen så påtagligt att det i dag finns fler än 200 miljoner frälsta människor. Jag kunde ta fram många fler exempel.  Men det finns en sak gemensamt med dessa exemplen. De har en helt annan teologisk agenda än den vi sysslar med i Sverige."

22 mars 2015

Nyhetsflödet måndag den 23 mars

”Av årets 365 dagar firas mångfalden endast en”
- SvD Opinion - "Det svenska samhället ser ut att allt mer gå i Danmarks fotspår där inga barn med Downs Syndrom kommer att födas år 2030, enligt rådande kalkyler.
I Sverige höjs redan starka röster för att alla gravida kvinnor i samtliga landsting rutinmässigt ska erbjudas avancerad fosterdiagnostik – inte bara de äldre kvinnorna, eller de som särskilt efterfrågar det.
Motivet till detta sägs vara rättvisa, samtidigt som den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att den utökade fosterdiagnostiken lett till att allt fler barn med en extra kromosom eller andra avvikelser aborteras. Till vems fördel är den så kallade rättvisan?
Vårt svenska samhälle verkar inte vara skapat för mångfald, trots alla vackra ord. Vi har en struktur där det normala, det vackra och produktiva är eftersträvansvärt för alla de flesta."

Jesus som fredagsmys
- Göran Skytte i Dagen - "Gud vann inte kampen genom att skratta och le mot kameran. Han vann kampen genom att på allvar utmana det onda.
Jag är med andra ord dödstrött på att ständigt möta glada leende och skrattande människor i kristna tidningar. Det är en falsk bild av hur det kristna livet är. Det kristna livet är ju inte alltid en gemytlig kaffe-med-kakor-träff-efter-gudstjänsten. Kristet liv är ofta strid och kamp. Sällan belåten mysighet.
Det kristna livet dör om det alltid måste vara en ständigt leende samvaro. Det kristna livet kan vara något som också gör ont inom oss. Jesus hänger där på korset. Det är det viktiga. Det är han – på korset – som kan förvandla våra liv. Inte Jesus som fredagsmys."

Evigheten med eller utan Gud (del 6)
- Bength Gustafsons blogg - "Här skriver jag om de två ”milstolpar” som jag tror är några av de mest avgörande fram till dess att tiden och historien avslutas och evigheten tar vid. Det handlar om Jesu återkomst till jorden och om det 1000-åriga fridsrike som Jesus ska upprätta här på jorden. 1000-årsriket, som kommer att vara som ett enda stort preludium inför evighetens optimala musikstycke, vars kompositör är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och som även är vår Gud, för tid och evighet."


21 mars 2015

Nyhetsflödet söndag den 22 mars

Norsk dom väcker frågor om ofödda barnets skyddsvärde
- Världen idag - "En man lurade i sin flickvän abortmedel när hon var i tolfte graviditetsveckan, varpå hon förlorade barnet. Mannen har nu dömts till sex års fängelse i en uppmärksammad norsk dom som också initierat en debatt om det ofödda barnets rätt till skydd.
Mannen ska vid två tillfällen under falska förespeglingar ha gett abortmedel till sin då gravida exflickvän, bland annat i en smoothie. Domen för mannen blev sex års fängelse och 200 000 norska kronor i skadestånd.
Fallet är också principiellt intressant eftersom det rör ett ofött barn. I den tolfte graviditetsveckan har man rätt till fri abort i så väl Sverige som Norge. Ändå beskrivs det i den norska domen som att mannen tagit det ofödda barnets liv.
- Rätten kallar det ett ofött barn. De graderar inte det ofödda barnet utifrån graviditetsveckor. Ser man till storleken på ersättningen motsvarar det straff för dråp. Det är oerhört intressant, säger Birthe Eriksen, stipendiat vid juridiska fakulteten vid universitetet i Bergen, till norska Dagen."

En tro fylld av uppståndelse
- Carl-Henric Jaktlnd i Dagen - "På onsdagen gästade tidigare kontroversielle och omstridde – numera djupt kristne – rapparen Sebbe Staxx P1 Morgon för att bli intervjuad apropå nyutkomna självbiografin ”Musiken, Brotten, Beroendet” (Norstedts). På modernt språk, helt utan de klassiska stororden, berättade han om hur ingen annan än Jesus förmått rå på hans destruktivitet och mörker inombords. En berättelse om hur en total förändring skett som inte beror på honom själv utan som är resultatet av ett bönesvar i en mänskligt sett hopplös situation.
Vid sidan om apologeternas och teologernas försvarande av kristen tro finns det knappast något effektivare än vittnesbörden. För vad Sebbe Staxx säger är detta: Det finns en uppståndelsekraft i kristen tro som utgår från Jesus och som skapar nytt liv....
Hur reagerar, undrade programledare Johar Bendjelloul, kompisarna från förr ”när du nu säger att du förändrat ditt liv, tror de på dig?” Sebbe Stax: ”Vad man säger spelar inte alltid så stor roll, det handlar mer om vad man gör. De har sett förändringen, att jag blivit en ny människa.”.

Ryssland anklagar Sverige för Ukraina-kriget
- Ruben Agnarson i Inblick - " Sverige, som initiativtagare till EU:s östliga partnerskap, är enligt Ryssland orsak till kriget i Ukraina. Det skrev den ryska ambassaden på sin svenska facebook-sida förra veckan, som respons på en debattartikel av utrikesminister Margot Wallström som kritiserade Putin.
Målet för det östliga partnerskapet är enligt facebook-inlägget att till varje pris pressa Ukraina in i EU.
"Huvudverktyget visade sig vara en statskupp, ett våldsamt maktskifte, vilket drev in Ukraina i en avgrund av inbördeskriget”, skrev den ryska ambassaden.
När Inblick läser upp facebook-inlägget för Carolina Vendil Pallin, chef för Rysslandsprogrammet på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), blir hon inte förvånad.
– Inlägget ligger mycket i linje med tidigare uttalanden, där Ryssland ser alla försök att blanda sig i utvecklingen i grannländerna som att klampa in i deras inflytelsesfär, kommenterar hon."

Rysslands ambassadör varnar Danmark
- Dagens Nyheter - "Rysslands ambassadör i Danmark varnar danskarna för att de kan bli mål för ryska atomvapen om Danmark tänker ansluta sig till Natos missilförsvar. Det skriver Jyllands-Posten.
Rysslands ambassadör i Danmark varnar danskarna för att de kan bli mål för ryska atomvapen om Danmark tänker ansluta sig till Natos missilförsvar. Det skriver Jyllands-Posten.
Varningen publiceras i form av en debattartikel i lördagens Jyllands-Posten där den ryske ambassadören Mikhail Vanin bland annat skriver:
”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten. "

20 mars 2015

Nyhetsflödet lördag den 21 mars

Joel Halldorfs ledarartikel i tidningen Dagen med rubriken "Homosexualitet ingen regelfråga" har väckt en stark kritikstorm. I Nyhetsflödet idag redovisas några av de kritiska kommentarerna:


Guds vilja för sexualiteten
- Dagen - "En biblisk vision av Guds goda är alltid i linje med Guds uppenbarade vilja. Det skriver
Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik.
För det första är det en bibel­synsfråga. En sund läsning av hela Bibeln och de enskilda texter det handlar om lämnar inge­t utrymme för en homosexuell livsstil. För frågan om sexualiteten är ju inte bara en regel­fråga. Gud har i sin godhet uppenbarat sin vilja för sin skapelse, inklusive för sexualiteten.
Samtidigt är det förståeligt att den sexuella revolutionens följdverkningar ställer ibland enorma krav på unga männi­skor när de ska hantera de val som man nu hela tiden ställs inför i en postmodern medievärld. Just därför är det avgörande att teologer och pastorer kan ge biblisk och pastoral vägledning. Vi är många som i själa­vården ställts inför frågor och situationer som vi aldrig hade väntat oss. Många männi­skor lider i det nya landskapet av sexualiteter och könsidentiteter. Dessa ska vi hjälpa så mycket det bara går. Men det är inte tidsandan som ska styra bibel­tolkningen utan Guds vilja som ska prägla tidsandan...
Att praxis i frikyrkan ändrats på andra områden är ju inget argument. Frågan är vad som är sant och rätt, inte vilka gränsstenar man redan flyttat på. För var går gränsen? Vem avgör, tidsandan eller Bibelns tydliga undervisning? Ytterst blir det då en fråga om bibelsyn: Tror vi att Bibeln är Guds ord som för evigt står fast?
För det andra måste en etisk och teologisk bearbetning av dessa frågor utgå från Bibelns helhetsbudskap, där äktenskapet är ett lika välsignat som ofrånkomligt fundament. I ett större teologiskt perspektiv ger Bibeln ramverket både för etik och teologi."

Dagen har ändrat linje i homofrågan – och mer är på väg!
- Mikael Karlendals blogg - "Och att hävda att lika fromma och bibeltroende kristna kan komma fram till diametralt motsatta ståndpunkter i homo-frågan är också det i sig ett ställningstagande. Det är rent logiskt i praktiken att säga att den traditionella ståndpunkten, som faktiskt säger att man kan förlora sin frälsning om man lever i homosexuella relationer, är fel. Och då framlägger man egentligen endast en förment neutral uppfattning som i praktiken undergräver den traditionella kristna synen och bäddar för den tämligen nya och revisionistiska uppfattningen som vill välsigna och viga homo-par.
Vad får detta för konsekvenser för kristenheten i Sverige? Det betyder att landets kanske mest inflytelserika ”predikstol”, landets mesta så kallade ”väckelsekristna” tidning inte längre står för den traditionella kristna tron, utan öppnar för att andra uppfattningar är lika bibeltrogna. Det betyder att pingstvänner och andra från liknande sammanhang som fortfarande tror att Dagen är ”deras” tidning kan se sig som lurade. Dagen är en religiös tidning med kristen slagsida, som vill omfamna allt och alla och därmed ingen. Dagen vill inte ta sitt kristna ledaransvar och försvara den klassiska evangeliska kristna tron. Den tiden är förbi."

Kommentar till Halldorfledaren om homosexualitet
- Stefan Swärds blogg - "Jag har ju försökt tidigare att kommentera frågan om homosexualitet och skrev ett blogginlägg 2012 där jag argumenterade för något jag kallade för en evangelikal medelståndpunkt. Jag upprepar här inte innehållet i detta, utan hänvisar bara till länken i föregående blogginlägget.
Jag har aktivt arbetat med denna fråga sedan sjuttiotalet och följt både samhällsutvecklingen och kristenhetens hantering av frågan. Framförallt har jag under en hel del år följt enskilda kristna som brottats med frågorna och har mött alla varianter av förhållningssätt. Skrev i ämnet redan för 35 år sedan, och minns att jag hade ingående samtal med den statliga utredare som utformade lagförslaget om registrerade partnerskap för 35 år sedan. Det som är sorgligt att se är den kristna kyrkans utveckling, med en medioker och långsam anpassning efter samhällsutvecklingen, där man tänker och resonerar som alla andra, fast 20-30 år efter samhällets förändringar. Och där de olika samfunden i någon sorts trappstegsutveckling följer utvecklingen, Svenska kyrkan i spetsen, sedan kommer Equmeniakyrkan en bit efteråt, och där idag Frälsningsarmén, Pingströrelsen och EFK rör sig i kölvattnen en bit efter. De nya rörelserna som Livets ord och Hillsong har en mer konsekvent konservativ syn och undervisning på samlevnadsfrågor, en hållning som var ganska självklar för bara några få år sedan inom Pingst och EFK, och tidigare även i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan."

Vad sade Jesus om homosexualitet?
- Tommy Dahlmans blogg - "I kölvattnet av Joel Halldorf ´s ledarartikel om homosexualitet ser man snabbt att denna fråga kommer att bli en än mer vattenledande fråga i svensk pingströrelse i allmänhet och i frikyrkan i synnerhet, än vad vi möjligtvis har trott.
Ett argument som har framförts, och som skulle försvara ett legitimt teologiskt paradigmskifte i ämnet är att Jesu aldrig sade någonting om homosexualitet.  Man glömmer då summan av hans undervisning om sexualitet. För det första utgår Jesus från skapelseordningen när han talar om sexualitet. Det finns med andra ord ingen annan förutsättningen hos Jesus än heterosexualiteten. När Jesus undervisar om sexualiteten kan han ingenting annat göra än att återvända till Guds ursprungliga tankar. I vår mycket relativistiska tid vill somliga teologer inte nöja sig med den bibelmetodik som Jesus använde, man vill hellre gå sina egna vägar. Så börjar i regel liberalteologin att härska."

Nyhetsflödet fredag den 20 mars

Israel planerar ny markering mot Sverige
- Per Gudmonsson i en Ledare i Svenska Dagbladet- " Enligt uppgift diskuterar man om man på något sätt kan markera mot den svenska förvaltning som är verksam i Israel men som främst arbetar gentemot palestinierna. Det är verksamheter som Israel inte är skyldiga att hysa på sin mark, men som tillåts existera som ett tecken på god vilja. Exempelvis har Sverige ett generalkonsulat i Jerusalem som fungerar som svensk ambassad gentemot Palestina. För israelerna är det inte uppenbart varför en sådan förvaltning inte har sitt säte i Ramallah, den palestinska myndighetens huvudstad. Ett annat exempel är den svenska biståndsverksamhet till palestinierna som Sida kanaliserar genom Israel.
Ingenting lär vara beslutat ännu, men uppgifterna att Israel överväger att kyla ner relationerna med Sverige ännu mera belyser Margot Wallströms problemfyllda hantering av Sveriges utrikesförbindelser. Följderna tycks hela tiden bli andra och större än vad regeringen har föreställt sig.
Det gäller inte bara Israel. På bara några månader har Wallström lyckats bli persona non grata hos några av de centrala aktörerna i Mellanöstern. Regeringens taffliga sätt att avsluta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien kan därtill få ett högt pris i försämrade exportmöjligheter. Hela Arabförbundet fördömde i ett gemensamt uttalande Sverige, vilket i sin tur kan skada den svenska ambitionen att ta en plats i FN:s säkerhetsråd. Med erkännandet av Palestina bröt dessutom den svenska regeringen mot principen om en EU-gemensam Mellanösternpolitik, vilket har försämrat Sveriges positioner i vårt viktigaste utrikespolitiska forum."
Läs också:
Dagens Nyheter: 57 länder sluter upp om kritiken

Inga kyrkor bör finnas på den arabiska halvön
- Dagen - "Saudiarabiens stormufti stödjer lagförslag i grannlandet Kuwait om att kyrkor ska förstöras.
Det är inte bara svenska diplomater som har problem med Saudiarabien nu för tiden. Kristna, framförallt i arabvärlden, riktar nu stark kritik mot stormufti Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, Saudiarabiens högsta religiösa auktoritet.
I tisdags var han på besök i grannlandet Kuwait, och sa där i ett sammanhang att alla kyrkor på den arabiska halvön bör rivas. När det gäller hans eget hemland, Saudiarabien, så är den saken redan avklarad. Bara muslimska helgedomar får finnas innanför det religiöst konservativa kungadömets gränser."

Beväpnad polis vaktar kristen konferens i Oslo
- Norska Dagen - "Vern av ytringsfriheten koster politiet titalls millioner. «Dette er utfordringen med dagens samfunn, som også er et åpent samfunn.»
Torsdag 19. og fredag 20. mars arrangeres Oslo Symposium i Oslo Kongressenter ved Youngstorget.
Bevæpnet politi kommer til å vokte arrangementet både utenfor og inne i kongressenteret. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har nemlig utarbeidet en egen trusselvurdering for Oslo Symposium.
Talerlisten inneholder navn på en rekke politikere, som Siv Jensen, Torbjørn Røe Isaksen og Knut Arild Hareide.
Men også kjente predikanter som Svein Magne Pedersen og Ulf Ekman. Her skal det snakkes fritt om Israel, verdier, islam og ytringsfrihet." 

18 mars 2015

Nyhetsflödet torsdag den 19 mars

Varför Benjamin Netanyahu ligger närmast sanningen
- Tommy Dahlmans blogg - "Hela världens uppmärksamhet är riktad just nu mot ett land som är lika stort som Småland. Det är val i Israel och i skrivandets stund är rapporteringen från de svenska medierna att det lutar åt Benjamin Netanyahu’s fördel. Men vi vet inte förrän på fredag meddelar TV7 News Israel.
Det är svårt att se hur en tvåstatslösning ska kunna komma till. Tyvärr är den övriga världens mantra om en sådan lösning en slags berusning som från det judiska perspektivet nästintill är omöjligt att ta på allvar. Begreppet som sådant är från första början framdrivit av en makt som vill sabotera planen med det judiska folket.
Genom att mer eller mindre dagligen använda begreppet tvåstatslösning som ett mantra tror många nationer, även kristna människor, att om Israel bara ger bort delar av landet kommer det att bli fred i Mellanöstern. Men det kommer inte att hända.  Araberna kommer aldrig att nöja sig med en tvåstatslösning eftersom det är hela Israel man är ute efter. Västbanken är bara ett avstamp för att sedan ta resten av Israel. Detta är ingen hemlighet. Hela Israel från havet till floden är enligt araberna ockuperat område. I arabstatens framtidsvision skall Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Tiberias, Safed, Beer Sheba och alla de övriga israeliska städerna ligga under den palestinska statens kontroll, precis som Gaza-remsan, Jenin och Ramallah."

Fanatism, fundamentalism och vanlig hederlig bibeltro
- Olod Edsinger i Världen idag - "Det är länge sedan det talades så mycket om religion i svenska medier som under det gångna året. Den direkta orsaken till detta är Islamiska statens framfart, men rent generellt pågår det ett samtal som har både med den religiösa världsbildens legitimitet och med religionens plats i samhället att göra.
I detta samtal är det flera värdeladdade begrepp som kastas fram och tillbaka. Ett av dessa är fundamentalism. Många moderna svenskar skulle säkert nicka instämmande om jag förde fram påståendet att "religion är OK så länge den betraktas som en privatsak – och framför allt så länge den inte är fundamentalistisk".

Vad säger tidens tecken?
- Per Larsson i Sändaren - "Men vad säger tidens tecken? I dag är det inte kyrkan som profeterar om framtiden, utan vetenskapsmännen, och de verkar vara väldigt oroliga för människosläktets överlevnad, så det är nog hög tid att ta varningstecknen på största allvar och börja förbereda oss för det som Bibeln kalla födslovåndorna. En som profeterade om de tecken som skulle visa sig vid denna tidsålders slut var William Booth, Frälsningsarméns grundare. Han uttalade profetiskt vad som skulle komma: ”de sista dagarna skall det bli religion utan den Helige Ande, kristendom utan Kristus, förlåtelse utan bekännelse, frälsning utan bekännelse, politik utan Gud, himmel utan helvete.”

Nyhetsflödet onsdag den 18 mars

Konfirmander fick certifikat för att ha sex
- Dagen - "Under ett konfirmandläger i helgen fick 14-åringarna ta emot ett märke och ett certifikat på att de var ”kvalificerade att ligga”.– Jag reagerade väldigt starkt när jag fick höra om det, säger den ansvarige kyrkoherden.
Det var i samband med en sexualundervisning på Rödebys konfirmandläger som en kursledare, tidigare informatör för RFSU, delade ut märkena med texten "Knullborgarmärket”. Den ansvarige kyrkoherden, Mats-Ola Nylén, var med på lägret, men fick inte sitta med vid seminariet.
– Kursledaren tyckte inte det var lämpligt att jag var med. Han menade att det kunde vara hämmande för konfirmanderna om en präst deltog. Jag kände förtroende för honom eftersom han bar RFSU:s tröja och hade varit med på tidigare läger."

”Ett annat Ryssland”
- Johan Lundell i Världen idag - "Det är snart 28 år sådan Michail Gorbatjov till omvärldens jubel genomförde stora reformer för att föra Ryssland mot Europa och väst. Under slagorden "glasnost" (öppenhet) och "perestrojka (nydaning) ökades yttrandefriheten och marknadsekonomi infördes. Som erkännande för insatserna var väl Nobels fredspris 1990 det finaste.
Tyvärr är det nu väldigt länge sedan och den riktning som sedan stakats ut av hans efterträdare, Boris Jeltsin och Vladimir Putin, har i många stycken gått åt fel håll.
Ett passivt västeuropa har kunnat se Ryssland agera alltmer aggressivt och nu står vi inför en situation där Ryssland invaderat ett europeiskt land. I en Reuters-artikel som kom härom­veckan står det att amerikansk militär nu uppskattar att Ryssland har 29 000 soldater på Krim och hela 12 000 soldater i östra Ukraina."

Tack och farväl
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan -Stanley Sjöberg säger tack och farväl och stänger sin hemsida Webblyrkan i månadsskiftet. Stanley som har passerat 80 år gör det inte för att vila utan för att kasta sig in i nya projekt. Nu kommer det att handla mer om internationella projekt, evangelisation bland muslimer och mycket mer.
/PB

16 mars 2015

Nyhetsflödet tisdag den 17 mars

Låt inte tidsandan vägleda
- Stefan Swärd i Världen idag - "Rob Bell är en av de mest inflytelserika pastorerna i USA. Under ett antal år var han pastor för en av de mest växande megakyrkorna och blev uppskattad i stora delar av amerikansk kristenhet för sitt sätt att kommunicera evangeliet. Under 2011 kom han ut med boken "Love Wins". I samband med detta blev han på allvar ifrågasatt av både evangelikal och pingstkarismatisk kristenhet i USA som drog åt sig öronen. Många uppfattade det som att boken förespråkade så kallad universalism, att Guds kärlek är så stor att till slut kommer alla till himlen. Även om Bell inte var glasklart tydlig i boken, så är det ett rimligt sätt att tolka hans budskap. I längden kan inte någon stå emot Guds kärlek, skrev Bell, och han strök under att det även efter livet här och nu fanns möjlighet att välja bort helvetet och välja himlen."

Är samvetsfrihet farlig extremism?
- Claphaminstitutets hemsida - "Den senaste tiden med dess blodiga händelser har bland mycket annat väckt etiska diskussioner till liv. Vad är en människa? Hur ska vi se på frihet och kränkningar? Det är viktigt att samtalet fortsätter och tillåts bli fördjupat.
Mona Sahlin är regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. När det gäller frågan om Islamiska staten har hon pekat på vikten av att söka förhindra rekrytering av krigare från vårt land. Därvid nämnde hon att Sveriges muslimer har del i detta ansvar, ett yttrande hon fick kritik för från många håll.
Därför var det anmärkningsvärt att Mona Sahlin som kontrast till detta valt att förringa extremisternas brott i ett uppmärksammat och mycket märkligt uttalande. Det var vid en paneldebatt om religion och demokrati i Ersta kyrka som hon gjorde en minst sagt häpnadsväckande jämförelse. Alla religioner har de extrema, farliga fanatikerna, slog hon fast. Det är, fortsatte Sahlin, ”oerhört viktigt både att vi ser dem, att vi fördömer dem, men att vi ser alla. Också den som vägrar utföra abort är, i min mening, en extrem religiös utövare, på ett helt annat plan än vad ISIS är”.

Vi behöver en ny karismatisk väckelse
- Tommy Dahlmans blogg - "Sverige behöver ett andligt väderomslag. Men årstiderna bestäms inte av människan, de styrs inte av människan och de regleras inte av människan. Men när en ny årstid kommer märker människans sinnen det. Solen kan lysa med alla sin kraft i januari månad men ingen snö smälter. Det är för kallt i atmosfären. Men så förändras klimatet, kvicksilvret i termometern stiger, solen smälter snön, tjälen släpper i marken och lärkan anländer.
Svensk kristenhet behöver regelbundet karismatiska vårtider då det övernaturliga andliga livet blir synligt igen efter tider av is, snö och kyla. Svensk kristenheten hotas hela tiden av den sekulariserade rationalismen som vill göra kristen tro till en snäv intellektualism. I dessa andliga vargavintrar ifrågasätts Bibeln och evangeliet urvattnas. Övernaturliga ingripanden, underverk och änglars och demoners existens förnekas. Det är i sådana tider vi förstår behovet av en ny karismatisk väckelse."

15 mars 2015

Nyhetsflödet måndag den 16 mars

Ebba Busch Thor
- Expressen - Stor intervju med den tillträdande partiledaren för Kristdemokraterna. Intervjun tar upp frågor om Livets Ord, Aborter, Prideparaden, Sverigedemokraterna och mycket mer.
"Kristdemokraternas nästa partiledare beskriver sig själv:
– En väldigt driven, engagerad och stolt Uppsalabo. Gift med Niklas, företagare och fotbollsspelare. Jag är matte till boxerhunden Bella och ser fram emot att bli förälder i maj. Dotter till en västgöte och en norrbagge, jag har dubbelt medborgarskap. Bor numera ute på landet och odlar potatis på somrarna, och går på tur i bästa norska anda på vintrarna.
Maken Niklas Thor, som spelar för IK Sirius FK i Superettan, ska vara pappaledig. Länge."

Skilj mellan kritik och hat
- Hemmets Vän - "I Europa finns numera militanta islamistiska rörelser, som kämpar för upprättandet av islamistiska stater inte bara i arabiska länder utan också i vårt eget land. Mot det måste vi både klara av att ta ställning och ha en rätt att säga nej utan att för den skull förlora oss i ett hat mot muslimer i allmänhet eller anklagas för islamofobi. Vi måste klara av att hålla oss mitt på vägen."

Dödligt attentat mot kyrkor i Pakistan
- Dagen - "Minst tio personer ska ha dödats och många har skadats, vid attentat riktat mot två kyrkor i staden Lahore.
Ännu ett blodigt attentat har riktats mot Pakistans kristna minoritet. Enligt vittnen så ska det röra sig om självmordsbombare, även om polisen inte kan bekräfta detta, rapporterar BBC.
Explosionerna ska ha inträffat vid två kyrkor, i samband med söndagsgudstjänsten. Dödstalet har hittills skrivits till tio personer, och många ska även vara skadade. Antalet döda har dock skrivits upp, allteftersom. De första rapporterna handlade om två döda."

En annan värld
- Marcus Birros Blogg - "Författaren CS Lewis skriver: ´Om jag i mig själv finner önskningar som inget i den här världen kan tillfredsställa, då är den enda logiska förklaringen att jag blivit skapad för en annan värld´.
Tron på Gud som logisk. Älskar det. Jag känner något liknande.
Det närmaste vi kommer total tillfredställelse är kärlek. När den rister tag i oss, får våra stjälkar att ännu en gång resa sig och stå stolta i den kalla vårvinden, när någon plötsligt bara är där med sin blick och sina händer och påminner oss om vilka vi är, vilka vi har kapacitet att vara."

14 mars 2015

Nyhetsflödet söndag den 15 mars

Hoppfullt för KD när Aftonbladet ser rött
- Lukas Berggren i Världen idag - "Aftonbladets ledarsida verkar ha drabbats av svår moralpanik, med anledning av de tydliga tecknen på att Ebba Busch Thor blir Kristdemokraternas nästa partiledare. Bara de senaste dagarna har den ena nervösa ledaren efter den andra publicerats. Och de spar inte på krutet. Paniken på ledarredaktionen verkar vara närmast total, och då saknas inte heller de verbala skamgreppen.
Som anförare för kvällspressen, är de förstås väl medvetna om vad som genererar flest klick och mest uppmärksamhet. Vad de själva benämner som ”underlivsfrågor” utgör själva basen i den klickvänliga cocktailen. Men för att få effekt behöver den kompletteras med en fullständigt onyanserad blandning av Livets ord, amerikansk kristen höger, katoliker och högerextremister. ”Symbolen för partiets mörkerkrafter har länge varit distriktet i Uppsala och närmare bestämt församlingen Livets ord”, skriver Anders Lindberg (11 mars) och fortsätter med att ondgöra sig över Busch Thors förflutna i församlingen. Detta är knepet framför andra knep när paniken slår till. För att krydda anrättningen ordentligt, och kompensera för de bristfälliga argumenten, omnämns även ett bombattentat i samma text."

Wallströms fördömande av IS folkmord försent?
- Jakob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Det har knappast rått någon brist på rapporter om den etno-religiösa rensning som IS bedriver. Målet är att kultur, historia och oliktänkande människor ska raderas från jordens yta och att upprätta ett islamiskt kalifat.  I ett videoklipp som nu sprids via sociala medier förstör extremister 3000 år gamla skulpturer i Ninevemuséet med släggor och slagborrar. Även biblioteket i Mosul har sprängts med uppemot 10 000 böcker och mer än 700 manuskript. Enligt den katolska människorättsorganisationen Aid to the Church har IS kidnappat uppemot 350 människor från assyriska kristna byar i Syrien och att avrättningar har påbörjats."

Mittfåran segrar i KD
- Siewert Öholm i Världen idag - "Hon är verbal och erkänt kunnig, hon är ung, hon "når fram", eller "går genom rutan", och hon är kvinna. Så beskrivs ofta Ebba Bush Thor. Helt klart är att det där är egenskaper som väger tungt när en ny partiledare ska utses. Men Ebba Busch Thor är mer än så. Hon har trots sin ålder åtskilliga år bakom sig i politiken, om än främst på kommunnivå. KDU-åren och erfarenhet från partistyrelsen väger också in. Men det är heller inte allt för att valprocessen sett ut som den gjort inför partiledarvalet i KD. Ebba Busch Thor är nu ensam kandidat av tidigare 5–6 stycken. Lars Adaktusson, som tidigt hoppade av, hade troligen tagit hem nomineringen om han ställt upp, men då ändå i nära samarbete med Busch Thor. Nu verkar rikstingsvalet kunna bli mer av proforma och lite av en kröningsfest för Uppsalas populära kommunalråd inför nya och stora utmaningar."

Tro och vetenskap i harmoni
- Claphaminstitutets hemsida - "I samband med att Townes mottog Templeton-priset 2005, skrev han ”Min uppfattning är att, fastän vetenskap och religion kan förefalla så olika, så har de många likheter, och borde interagera och berika varandra. Naturvetenskapen försöker att förstå och kartlägga hur universum ser ut och fungerar, inklusive oss människor. Religion handlar om att försöka förstå syftet och meningen med vårt universum, inklusive oss människor. Om universum har ett syfte och en mening, måste detta reflekteras i dess struktur och funktion, alltså i naturvetenskapen”.

Nyhetsflödet lördag den 14 mars

Härdsmälta och nytänkande
Margot Wallström (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Sveriges utrikesminister Margot Wallström har haft det kämpigt de senaste dagarna. Inte nog med att hon portades från Arabförbundets möte i Kairo dit hon först blivit inbjuden som hedersgäst: Arabförbundet fördömde dessutom hennes kritik mot Saudiarabien, och fördömandet undertecknades även av ”Palestina”, den icke-existerande statsbildning som Sverige var första västland att erkänna för ett knappt halvår sedan. Turerna kring detta och det uppsagda militära samarbetsavtalet med Saudiarabien tycks ha skakat om både regeringen och många svenska bedömare. Medan regeringen naturligtvis försöker ge sken av att ta det hela med ro tycks vissa ledarskribenter nästan vara chockade. ”Är det här tacken för allt, Palestina?” undrar Erik Erfors på Expressen. ”Först erkänner vi Palestina och höjer biståndet, därefter ställer sig landet på Saudiarabiens sida”. Skymfen får Erfors att syna ”Palestina” i sömmarna. Mycket av biståndet förskingras eftersom korruptionen är utbredd, konstaterar han. ”Sedan är det ett välkänt faktum att den biståndsberoende Palestinska myndigheten betalar ut löner till fängslade och frisläppta palestinska terrorister”.

Den svenska elefanten i Mellanöstern
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Det är inte mycket som den nya regeringen lyckats med hittills mer än att trassla till det för sig i hela Mellanöstern genom sin utrikespolitik. Godkännandet av icke-staten Palestina var det första oroande tecknet på en verklighetsfrämmande inställning till ett av världspolitikens mest komplexa problemområden. Med sitt beslut tar regeringen hela svenska folket som gisslan för en israelfientlig politik – ett beslut som tacksamt utnyttjas av antisemitiska krafter.
Att i det känsliga läge som hela Palestina-Israel-frågan befinner sig, utan reservationer föreskriva parterna vad som gäller, raserar Sveriges möjligheter för lång framtid att få något som helst inflytande på konflikten. Regeringens agerande förstärker istället bilden av Sverige som det mest Israelfientliga landet i Europa. Det är uttryck för ett uppenbart förakt för Israel och dess brottningskamp med att överleva som nation. På frågan om hur man uppfattat Israels starka reaktion att kalla hem sin ambassadör, säger utrikesminister Margot Wallström att detta var vad man väntat sig, vilket ytterligare understryker regeringens arroganta attityd till Israel."

Rob Bell och postmodernismen
- Tommy Dahlmans blogg - "Det pågår en kamp på många fronter mot den urkristna kyrkans teologi. Ibland finner desperationen, för att kyrkan inte ska uppfattas som en malplacerad dinosaurie i en postmodern tid, inga gränser. Formerna måste alltid kunna diskuteras men teologin som förmedlades genom profeterna och apostlarna är och förblir tidlösa.
I dagarna har den amerikanske predikanten Rob Bell varit i ropet igen inom svensk frikyrklighet. Att Bell på nytt får ett så stort utrymme är snarare symptomatiskt än sympatiskt. Få predikanter i världen har så stort marknadsfört en luddig teologi kring ämnen som har med livet efter detta att göra (för att nämna ett område) som just han.
Vi har varit omringade av en europeisk kultur under lång tid och som har påverkat oss med en ateistisk rationalism som givetvis attackerar den kristna urkyrkans trosbekännelse. Men det kristna svaret är inte att låta pendeln svänga till irrationalism och mysticism: VI skall heller hålla fast och ge världen det bibliska försvar som kyrkan alltid har stått för. Någon annan väg finns inte. Något annat mandat har vi inte. Detta gäller även bedömningen av Rob Bell."

Hård israelisk kritik mot Svenska kyrkan: "Total ensidighet"
- Världen idag - "Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman är mycket kritisk mot Svenska kyrkans förhållningssätt till Israel. Ett möte med ärkebiskop Antje Jackelén på måndagen ledde inte till någon försoning.
Svenska kyrkan är ensidig i sitt sätt att se på Israel och konflikten i Mellanöstern. Det menar ambassadör Isaac Bachman. Ärkebiskop Antje Jackelén bjöd nyligen in ambassadören till ett möte, som ägde rum i måndags, men inför mötet hade spänningarna snarare förstärkts, då Bachman i ett debattinlägg i Sydsvenskan några dagar före mötet radat upp exempel på det han menar är "ensidig propaganda mot Israel".
Ett av exempel han nämner är dokumentet Christmas Alert från Kairos Palestine-rörelsen, som Svenska kyrkan lade ut på sin hemsida i december förra året. I dokumentet uppmanas till bojkott och sanktioner mot Israel, och till att visa solidaritet med fängslade palestinier som utfört attentat mot judar.
Bachman ifrågasätter också i artikeln att ärkebiskopen under Svenska kyrkans teologifestival i februari firade gudstjänst tillsammans med den inbjudne palestinske pastorn Mitri Raheb, "en känd propagandist mot Israel och ersättningsteolog". Bachmans menar att allting sammantaget "väcker frågor om den totala ensidighet som präglar Svenska kyrkans synsätt".