Dagens Nyheter

31 juli 2017

Nyhetsflödet måndag den 31 juli

Självklart skulle samvetsfrihet för barnmorskor fungera i Sverige

DAGENS NYHETER. Joakim Bergman i DN.Åsikt


Samvetsfrihet för barnmorskor är ett fullt legitimt önskemål. Du ska kunna vara barnmorska utan arbetsuppgifter som innefattar att medverka till att avsluta en graviditet – och därmed ett liv....
Det går inte att förneka att det finns samhällen och strukturer där ofrivilligt gravida kvinnor lider stort och utsätter sig för enorma risker. Det är dock inte situationen i Sverige. Här har vi en abortlagstiftning som såväl ger alla kvinnor rätt till abort som med skattemedel garanterar alla resurser som krävs. Det råder ingen brist på tillgång till abort i Sverige. Däremot brist på barnmorskor och förlossningsplatser.

Barnmorskors samvetsfrihet kan inte jämföras med samvetsfrihet i något annat yrke. Att avsluta liv är inte att rädda liv eller att bota sjukdom. Det är inte att vägra att hjälpa en medmänniska på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning. Abort som arbetsuppgift för sjukvårdspersonal står helt enkelt i en klass för sig. Endast jämförbar med dödshjälp och avrättning genom giftinjektion.

Samvetsfrihet för barnmorskor är därmed ett fullt legitimt önskemål och föga förvånande fungerar det utmärkt i andra europeiska länder, däribland Norge. Självklart skulle det fungera även i Sverige.

Man kan med rätta hävda att det är urbota korkat att söka ett jobb som man inte tänker utföra. Men hur cyniskt och beräknande är det inte att göra en arbetsbeskrivning som kräver att för att få jobba med att hjälpa vissa barn till världen måste den anställde medverka till att andra dör?
Läs mer HÄR.

30 juli 2017

Nyhetsflödet söndag den 30 juli

”Jag ber: Tala Herre, jag vill höra din röst. Och då gör han det.”

- Dagen -
De första upplevelserna av den helige Andes manifestationer skrämde henne. Men så småningom upptäckte Mia Tunér att även hon kunde bli använd av Guds Ande för att förmedla uppmuntran till andra.

Gud kände hon och Jesus och änglarna var hennes kompisar när hon växte upp. Den helige Ande däremot kändes mer avlägsen, ja nästan skrämmande. Men när Mia Tunér kom till en ny församling och fick mer undervisning om vem den helige Ande är väcktes något inom henne.

– Jag hade trott att det här bara var för pastorerna, för eliten, men här sa man att den helige Ande och gåvorna gäller alla. Jag fick ta emot så mycket gott och kände till slut att jag inte kunde behålla det här själv. Jag ville utvecklas, komma närmare Gud, berättar hon.


Läs mer HÄR.

29 juli 2017

Nyhetsflödet lördag den 29 juli

Var finns nöden och smärtan bland Guds folk i dag?

- Bönekrönika i Världen idag - 

"Min fråga är: Var finns nöden och smärtan bland Guds folk i dag? Har det blivit ett naturligt tillstånd att inte alstra nytt liv? Var finns den heta väckelselängtan? Sorgen över dem som är ”döda i synd och överträdelse”, och alltså saknar det andliga livet? ....

   Jag tror att vi, i en tid som denna, behöver be att Gud lägger nöden över våra liv, att vi får ”gåvan att gråta och bedja”, inte bara forma vackra böneord. Bön är inte teknik, prestation och vältalighet. Vågar vi be om en andeutgjutelse som får till följd att hela församlingar börjar gråta i nöd för människors eviga väl?"

Läs mer HÄR.

28 juli 2017

Nyhetsflödet fredag den 28 juli

22 pingstpastorer: Bibeln är tydlig om homosexualitet
- Dagen - "Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Det skriver 22 pingstpastorer i debatten om homosexualitet....
   I policydokumentet, som är givet från Pingströrelsen till församlingarna och dess förkunnare, förklaras varför vi håller fast vid den otvetydiga bibliska synen på äktenskapet och därmed avvisar homovigslar. En pastor som får sin vigselrätt från Pingströrelsen får helt enkelt inte viga samkönade par."

Läs mer HÄR.

 Det pågår en gigantisk andlig strid. Och den gäller skörden.
- Torbjörn Freij i Världen idag - "När det är sagt måste jag ändå konstatera: Det pågår en gigantisk andlig strid. Och den gäller skörden – skörden av alla de människor som Jesus har dött för, som Fadern vill leda hem till fadershuset och som den helige Ande vill befria, hela, upprätta och utrusta.
   När lärjungarna avlägger reserapport till Jesus är de helt gasade över att de hade auktoritet över demonerna, men Jesus tillrättavisar dem: ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.” (Luk 10:20). Namnen i himlen – ett annat uttryck för det vi kallar skörden.
   Vi talar om en andlig strid där kärlekens armé är på marsch för att rädda de förlorade och rycka dem ur elden. (Sakarja 3:2) Inte ens dödsrikets portar kan stå emot denna kärlekens armé. (Matt 16:18)"
Läs mer HÄR.

27 juli 2017

Nyhetsflödet torsdag den 27 juli

Haveriet borde vara en större fråga för kristna
- Frida Park i en ledare i Dagen - "Svenskens, även kristnas, förtroende för myndigheterna är världsledande. Vi har fostrats till att lita på att staten vet bättre – och alltid vill oss väl. Därför protesterar vi heller inte något vidare när patientjournaler digitaliseras och säkerhet behandlas styvmoderligt.
   Inte ens när rikspolischefen bara härom veckan föreslog utökad kameraövervakning, datalagring och inbyggda spionprogram för att kunna bekämpa terrorism förekom några särskilt livade invändningar om integritet. Detta trots att Transportskandalen redan hade börjat brisera.
   Frågor om övervakning och integritet borde vara mycket större, inte minst inom kristenheten. Efter den här skandalen kommer inte förtroendet för storebror staten klara sig undan smärtfritt.
Läs mer HÄR.


Är du kristen skall du dö
- Ruth Nordström i ledare i Världen idag - "I mitten på juni släppte Open Doors sin rapport som visar hur kristna flyktingar förföljs i Sverige. Enligt rapporten har asylsökande kristna utsatts för förföljelse, diskriminering och hot i Sverige på grund av sin kristna tro. Av de flyktingar som deltagit i undersökningen har 53 procent svarat att de utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften, 45 procent, har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro. Förövarna är i många fall andra flyktingar eller immigranter men även översättare och tolkar har utsatt de kristna asylsökande för övergrepp och hot."
Läs mer HÄR.


 ”Erkänn folkmordet på kristna och jezidier i Irak”
- Lars Adaktusson på DN debatt - "Sex till tolv månader. Därefter kan en flertusenårig kaldeisk/syriansk/assyrisk närvaro i Irak vara till ända. Kyrkklockor som ringt i 1 700 år kan komma att tystna för alltid. En ursprungsbefolkning som under århundraden varit utsatt för förtryck, fördrivning och folkmordet Seyfo kommer en gång för alla att försvinna från uråldriga bibliska kulturbygder.
   Prognosen kommer från den kaldeisk-katolska kyrkan, störst bland de kristna samfunden i Irak. Uppgifterna är på intet sätt tagna ur luften, antalet kristna i landet har minskat från 1,5 miljoner 2003, till ett par hundratusen i dag. Ett decennium av brutalt islamistiskt våld i spåren av den amerikanska invasionen har tvingat de kristna att fly. När Islamiska staten 2014 erövrade Mosul och fortsatte marschera mot den omgivande Nineveslätten med dess kristna städer och byar blev situationen akut; i praktiken ställdes befolkningen inför valet att konvertera till islam eller dö."
Läs mer HÄR (Betallänk)


Förnöjsamhet och en enkel livsstil
- Olof Edsingers hemsida - "Juli är den månad då de allra flesta svenskar har semester. För vissa kan det här vara en tid för extravagans – till exempel om vi är på resa där vi bor på hotell och äter frukost, lunch och middag på restaurang. Men för de flesta är det nog ändå så att semestern är en tid att skala ned. Kanske till och med att våra veckor utan lönearbete innebär en spartansk tillvaro på ett torp eller en sommarstuga – ibland utan vare sig TV, internet eller rinnande vatten.
   I det senare fallet kan semestern vara en möjlighet att öva sig i två av den kristna trons mest underskattade dygder, nämligen förnöjsamhet och en enkel livsstil.
Läs mer HÄR.

24 juli 2017

Nyhetsflödet måndag den 24 juli

”Partipolitiken hotar att rasera Svenska kyrkan”
Svenska Dagbladet Debatt - "Utländska kristna förbluffas över modellen med partipolitiskt inflytande i Svenska kyrkan. Det är dags att låta samhället ha sin värdegrund och kyrkan sin, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius, pensionerad präst....
    Förra året utträdde inemot 90 000 ur Svenska kyrkan. Det finns naturligtvis en rad skäl till detta steg. Men en starkt bidragande orsak är säkerligen att många uppfattar kyrkan som alltför vag och därmed irrelevant. Ofta hörs människor säga att de på kyrkans hemsidor knappast möter något av vad kyrkan tror på. Gud och Jesus talas det inte om, kan kommentaren lyda. ”Vi lämnar kyrkan för att vi är kristna”, yttrar Ann Heberlein (Expressen 17/1)."
Läs mer HÄR.

Fritt fram för britter att välja kön
- Dagen - "Alla som så önskar ska få frihet att själva välja juridiskt kön. Det föreslår nu regeringen i Storbritannien.
En man som vill bli identifierad som kvinna, eller tvärtom, ska inte längre behöva genomgå någon medicinsk undersökning eller behandling. Enligt ett nytt förslag från den brittiska regeringen ska det räcka med en deklaration att man inte vill kännas vid sitt biologiska kön för att beviljas rätten att juridiskt få byta kön, och få sina födelsebevis ändrade, rapporterar The Sunday Times."
Läs mer HÄR.


Joakim Lundqvist: Den första kärleken
- Världen idag - "Det som gör den kristna tron så annorlunda än alla religioner, är att den inte är en religion. Den är en kärleksrelation.
   Allt började med att Gud älskade oss först (1 Joh 4:19). Vår kärlek till honom – inte plikt, fruktan eller rutin – utgör sedan den djupaste drivkraften i vår efterföljelse. Vi följer, tillber, arbetar och renar oss, inte för att spelreglerna kräver det, utan för att vi älskar.
   Så om din efterföljelse tappar fart, om tillbedjan stannar av och om du börjar tillåta ord i din mun och handlingar i i ditt liv som du inte tillät tidigare – börja då inte felsökningsprocessen i dina yttre omständigheter eller i vad andra människor sagt eller gjort mot dig. Fråga i stället först av allt: Hur mår min kärleksrelation med Jesus?"
Läs mer HÄR.

21 juli 2017

Nyhetsflödet fredag den 21 juli

Pride inget för Adaktusson
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Kristdemokraterna måste bli mycket tuffare i sin kommunikation, menar Lars Adakt-usson. – Vi har en hemläxa att göra här. Det finns en benägenhet hos kristdemokrater att vara försiktiga, att inte ställa till bråk. Men i den politiska debatten behövs konfliktytor, säger han till Aftonbladets Lena Mellin och förklarar varför han inte kommer att gå i Pride-tåget.
   I en intervju med Aftonbladet under Almedalsveckan, hänvisar Lars Adaktusson partiets låga opinionssiffror till Göran Hägglunds tid som partiledare, då stödet halverades.
   Han menade också att det finns en rädsla inom partiet för att ”knyta beslutsfattandet till den egna ideologin”.
– Man har tappat den tydliga kopplingen mellan ideologi och sakfrågor. Ideologin och människosynen är partiets stora styrka, betonar han för tidningen, och berättar att han är medlem i Svenska kyrkan och i Filadelfiakyrkan i Stockholm.
   Adaktusson menar också att KD:s främsta profilfrågor är personlig frihet i kombination med socialt ansvarstagande, värnandet om familjen och civilsamhället."

Läs mer HÄR.

Han prisade äktenskapet i P1
- Världen idag - "Äktenskapet mellan man och kvinna är ett uttryck för Guds kärlek. Det framhöll den katolske ärkebiskopen och kardinalen Anders Arborelius då han sommartalade i P1 i söndags.
   ”Människan är en sexuell varelse och i äktenskapets sakrament har den mänskliga sexualiteten helgats. Man och kvinna, förenade i äktenskapet, får förmedla Guds kärlek till varandra också genom det sexuella samlivet” sa biskopen.
   Han förklarade vidare hur makarna blir medskapande med Gud och ger livet vidare åt sina barn.  ”Den katolska tron sätter alltså sexualiteten inom äktenskapet mycket högt och vill skydda dess helighet och värdighet", sa Arborelius och fortsatte förklara varför sexualiteten hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

Läs mer HÄR.

Hur förenar man öppenhet och integritet?
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Just begreppet ”öppenhet” har blivit ett honnörsord för att beskriva hur kristna och trossamfund bör förhålla sig till samhällsförändringar och den omgivande kulturen. Men öppenhet på bekostnad av integritet gör oss sårbara och kan leda till att vi förlorar vår profetiska kallelse. I längden skapar det också förakt för kristen tro – vi blir saltet utan sälta som trampas ner av människorna.
   Om man ser till kristenheten i stort är vi dåligt rustade för att kunna stå emot omgivningens tryck därför att vi under de senaste decennierna utvecklat ett förakt för Guds Ord. Det lämnar fältet öppet för världens rådande i det allra innersta av kyrkans liv. Det som endast för ett par decennier sedan var vår tro och bekännelse till Guds ord är nu något man inte vill kännas vid.
   Jag tänker på vad som gäller äktenskapssyn och samlevnadsfrågor. Guds ord behandlas mer som en ”option” ett alternativ till vad vi själva kan tänka ut som lämpligt och bekvämt. Genom det politiska språket och akademiska omskrivningar av Guds ord bedrar vi oss själva."
Läs mer HÄR.

19 juli 2017

Nyhetsflödet onsdag den 19 juli


Resan in leder ut
- Rut Baronowsky krönika i Dagen - "Jag drömmer om en modig kyrka som vågar stå för en tro som underordnar sig Guds Ord.
   Jag drömmer om ett heligt folk; en kyrka som inte väjer för ord som synd och dom men känner förlåtelsens kraft; ett folk av förlåtna syndare som noggrant aktar sig för att synda igen.
   Jag drömmer om ett rent folk, som återspeglar Guds härlighet liksom sandkornen på stranden en solig sommardag reflekterar solen, ett folk som låtit sig förvandlas av hans kraft. ”Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord” (Filipperbrevet 2:15–16).
Läs mer HÄR.

Tilltal till Sverige när Skoglund finaltalade
- Världen idag - "En profetisk varning till svensk kristenhet och till nationen Sverige talades ut när Smålandskonferensen avslutades under helgen. I budskapet fanns också en positiv ton om 2017 som året då Gud ska fullborda sina löften.
   Det var på lördagskvällen som förkunnaren Birger Skoglund talade till en fullsatt kyrka på Ralingsås.
– Han var själv skakad inför det budskap han fått att förmedla, berättar Göran Duveskog vid arrangerande Trosgnistans mission.
– Birger fick summera ett budskap som gått som en röd tråd genom hela konferensen och som vi upplevt som ett Guds tilltal. Det handlade om att svensk kristenhet behöver omvända sig och ödmjuka sig inför Guds Ord, att inte kompromissa med bibliska sanningar utan söka Gud för ett andligt genombrott i landet."
Läs mer HÄR.

Reformationens slagord – del 2: Sola gratia
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Alla kristna vet nog att vi blir frälsta av nåd, men det som reformatorerna reagerade på i deras egen samtid var att nåden och de goda gärningarna så ofta bakades ihop i samma ”kaka”. Resultatet blev att det var svårt att finna frälsningsvisshet, eftersom kyrkan själv inte ansåg att det var tillräckligt att förtrösta på Guds nåd.
   Nu behöver vi ju inte läsa länge i Guds ord för att se att ”tron utan gärningar är död”. Men rent själavårdsmässigt är det ändå avgörande att kunna lita på att helgelsen, hängivenheten, de andliga övningarna etcetera visserligen fyller en viktig funktion – men att det endast är tack vare nåden som vi blir frälsta. Med apostelns ord: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef 2:8–9)."
Läs mer HÄR.

17 juli 2017

Nyhetsflödet måndag den 17 juli

Göran Skytte: Jesus är större än RFSL!
- Dagen - "Man tror inte sina ögon och öron. Prästen Jan-Åke Karlsson i Lysekil (Svenska Kyrkan) lär vara både motståndare till kvinnliga präster och mot att sammanviga samkönade par. Men denna artikel handlar inte om detta.
   Denna artikel handlar i stället om att han i en liten lokal tidning i Uddevalla skrev en insändare om RFSL, vilket står för ”Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och querras rättigheter”.
   Han uttolkade RFSL som Riksförbundet för sexuell lössläppthet.
Ungefär som att kalla före detta statsministern Göran Persson för HSB, som uttolkades Han Som Bestämmer. Spetsigt – men inte utan grund.
   Ganska oförargligt – men inte för alla. Biskopen i Göteborg sa att det var dåligt omdöme. Jan-Åke Karlsson köptes ut med 16 månadslöner och blev därmed präst utan kyrka....
   Man tror inte sina ögon och öron. Inom Svenska kyrkan, som jag själv tillhör, har troende kristna – på grund av bibliska åsikter – i årtionden blivit bespottade, hånade, nedtystade och kränkta av de politiskt korrekta makthavarna i denna kyrka.
   I detta fall drabbas prästen av kyrkligt livstidsstraff: han blir friköpt (det vill säga avskedad) på grund av ett obevisat brott: han skulle ha kränkt RFSL."
Läs mer HÄR.

Stefan Gustavsson: Abortförespråkarnas starkaste argument håller på att glida dem ur händerna.
- Världen idag - "Det händer något med argumentationsförmågan i frågor där det råder bred enighet. När majoriteten med självklarhet kan utgå från att det är på ett visst sätt, behöver man inte tänka igenom fakta, argument och motargument. Det räcker att med indignation slå fast det självklara.
   Hanne Kjöller, känd journalist och debattör, kan illustrera vad jag menar. I en artikel i Expres­sen den 13 juni diskuterar hon abortfrågan under rubriken: ”Nej, ett foster är inte en människa”.
   Kjöller ska ha heder av att försöka föra en principiell diskussion av abortfrågan. Men artikeln visar samtidigt hur ovan hon är vid en sådan diskussion och hur felaktig hennes argumentation därför blir."
Läs mer HÄR.

Belgiens förbud mot niqab är rätt
- Sändaren - "Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ger sitt stöd till Belgiens förbud mot att bära heltäckande slöja, så kallad niqab, på allmän plats.
   Rätten anser att förbudet inte kränker religionsfriheten eller åsiktsfriheten.
I juni 2011 införde Belgien  en lag som förbjuder användandet av plagg som helt eller delvis täcker ansiktet på allmän plats. Några år tidigare hade ordningsföreskrifter som förbjuder användandet av plagg som täcker ansiktet på "alla offentliga platser under alla tidpunkter på dygnet", införts i tre av landets kommuner — Dison, Pepinster och Verviers — enligt ett pressmeddelande från domstolen.
   Tre kvinnor överklagade, med motiveringen att de bär slöjan av egen fri vilja och att de anser sig vara diskriminerade. Nu har domstolen i Strasbourg prövat lagen och föreskrifterna och ger sitt klartecken till Belgien."
Läs mer HÄR.

14 juli 2017

Nyhetsflödet fredag den 14 juli

Kyrkan behöver ett skrivande ledarskap
- Joel Halldorf i Dagen - "Pethrus skrev inte för att göra livet surt för senare tiders forskare, utan för att han betraktade det som en omistlig del av sitt ledarskap. Hans skrivande gav Pingströrelsen en gemensam referenspunkt i en tid full av röster.
   Läsvanorna varierade inom Pingströrelsen: somliga läste Emil Gustafson, andra Martin Luther – men alla läste Pethrus. Han hjälpte rörelsen att förstå både sig själv och samtiden.
   I dag skrivs det mindre bland de frikyrkliga ledarna. Det har många orsaker: bland annat nya mediakanaler och bokens svagare ställning. Dessutom kan samfundens starkare byråkratiska organisationer göra att behovet av att hålla samman idémässigt upplevs som mindre.
   Men det är fel. De långa texterna behövs i dag mer än någonsin. Vill kyrkan vara ett företag, då räcker det bra med mediestrateger och kommunikationsplattformar. Men för att ge riktning och skapa rörelse krävs idéer."
Läs mer HÄR.

Sida stoppar bistånd efter USA-beslut
- Sändaren - "Sida drar in bistånd till organisationer som viker sig för USA:s krav om att inte jobba med abortfrågan.
   USA beslutade tidigare i år att dra in allt bistånd till organisationer som stödjer eller erbjuder aborter. Sverige svarade med att öka på biståndet med ytterligare 200 miljoner kronor. Nu tar Sverige och biståndsmyndigheten Sida nästa steg, och fryser biståndet till organisationer som går med på USA:s krav."
Läs mer HÄR.

Hårresande resonemang av SIDA
- Per Ewert i Svenska Dagbladet - "Sida skriver den 11 juli i ett pressmeddelande att de beslutat att stoppa sitt bistånd till organisationer som tar emot bistånd från USA. S-veteranen Jämtin förtydligar i SVT att ”svenskt bistånd inte ska gå till organisationer som vägrar att utföra aborter, informerar om aborter eller propagera för aborter”.
   Resonemanget är så hårresande att man undrar om hon verkligen menar allvar. Skulle Sida alltså kräva att hjälporganisationer som ska få fördela svenskt bistånd i fattiga länder att de först aktivt måste genomföra en propagandainsats för abort? Ändå är det så anmärkningsvärt hon faktiskt uttrycker sig. Det måste beskrivas som orimligt att en generaldirektör tar sig rätten att driva igenom en så långtgående ideologisk styrning över hela världen."
Läs mer HÄR.

Freeman måste bulta på rätt dörr
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "I tisdags kväll begav sig amerikanske skådespelaren Morgan Freeman ut för att leta efter meningen med livet i SVT:s sommarsatsning Jakten på Gud. I påannonseringen inför serien berättar Freeman att han vill veta om det finns en himmel, ett liv efter döden, och om det finns vetenskapliga bevis för att själen är odödlig....
   Att SVT sänder Jakten på Gud är ett tecken på att religion och andlighet tar större plats i det offentliga. Det finns en nyväckt nyfikenhet på tro. Men samtidigt har väl Jesusorden om att söka, finna och bulta på dörren aldrig varit mer aktuella. Morgan Freeman är visserligen ute på jakt efter Gud, men är det Bibelns Gud han vill hitta? Den som bara söker i största allmänhet kommer inte att hitta något av värde – man måste leta på rätt ställe.
   Finns någon bakom en dörr öppnar denne i regel när någon bultar. Jesus vet förstås detta och vill att vi ska bulta på Hans dörr, söka efter Honom. En människa kan fylla sitt liv med allt möjligt, eller som Jesus uttrycker det mellan raderna: den som söker han finner tillfredsställelsen bakom var och varannan dörr, men ska du hitta livsmening på djupet –  ska du finna Bibelns Gud och frälsningen för ditt liv – då måste du söka Jesus."
Läs mer HÄR.

Göran Skytte ställer upp i kyrkovalet
- Världen idag - "Göran Skytte kandiderar till Svenska kyrkans kyrkomöte för Lunds stift. Det berättar han i sitt senaste nyhetsbrev.
  Den kände skribenten och förkunnaren berättar att han står på fjärde plats på Frimodig kyrkas lista som gäller valet i Lunds stift till kyrkomötet."
Läs mer HÄR.

12 juli 2017

Nyhetsflödet onsdag den 12 juli

Vår tid kräver saklighet
- Stanley Sjöberg i Dagen - "Visionen är att det ska framträda förkunnare likt Jesaja.
   Det är svårt att beskriva en tydlig och hållbar vision för kristendomens framtid i vårt land. Möjligheterna till en folkväckelse saknas helt. Kulturell ytlighet och omfattande okunnighet dominerar. Materialismen har förblindat majoriteten. Ett växande antal nysvenskar tror på islam och olika former av buddhism."
Läs mer HÄR.

Enögt om Israel i Almedalsdebatt
- Världen idag - "Inga frågor eller kritiska synpunkter tilläts när Socialdemokrater för tro och solidaritet tillsammans med Kairos Palestine – Sweden förespråkade bojkott som ett verktyg för att uppnå fred mellan israeler och palestinier.
   "Återigen höll man 'åsiktskorridoren' fri från – Gud förbjude – israeliska/huvudfårans perspektiv", skrev Israels ambassadör Isaac Bachman på Facebook efter att hans frågor avspisats vid ett seminarium i Almedalen.
   Han hade kommit till Vårdklockans kyrka förra tisdagen för ett samtal under rubriken "Rättvis fred".
Läs mer HÄR.

Reformationens slagord – del 1: Sola scriptura
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Stora delar av den protestantiska reformationen kan sägas vila på fem pelare, som tillsammans ger en god bild av vad som är en reformatorisk syn på kristen tro. Det är slagord som från början har formulerats i polemik med 1500-talets katolska kyrka, men som äger giltighet även i dag. Deras funktion är inte bara dogmatisk, utan även själavårdande. Alla inleds med ett ”sola” på latin, vilket betyder ”allena” på svenska. I den här artikelserien ska vi därför ta en titt på reformationens fem slagord, för att se hur de kan tala in i vår tid – och i våra egna liv. Först ut är ”Skriften allena”, eller Sola scriptura på latin...
Läs mer HÄR.

10 juli 2017

Nyhetsflödet måndag 10 juli

Sverige har tappat den moraliska kompassen. Bara Guds Ord kan vända trenden.
- Anders Gerdmar i Världen idag - "Fundamentet för ett samhälle är vissa regler för umgänget mellan människa och människa, och mellan människa, samhälle och statsmakt. Det avgörande i samhället är människosynen.
   En judisk-kristen människosyn har en realistisk syn på människan.
Varje människa har ett unikt och oändligt värde, detta helt oberoende av kön, etnicitet, livsstil, religion. Varför? Hon är skapad till Guds avbild – detta absoluta människovärde gäller alla."
Läs mer HÄR.

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?
- Seminarium från Almedalsveckan - "Samtidigt som partierna närmar sig varandra är den svenska konsensuskulturen utmanad. De politiska konfliktytorna är inte längre begränsade till ekonomi, utan gäller även en lång rad värderings- och livsstilsfrågor, med snabba politiska svängningar. Hur mycket polarisering tål Sverige. Med bl.a. SEA:s Stefan Gustavsson, Marcus Uvell (opinionsanalytiker) och Daniel Färm (S-debattör och styrelseledamot i Humanisterna).
Se seminariet HÄR.

In English: Soup and Soap Isn’t Enough!
- FSAOF blogspot; translated into English by Sven Ljungholm - "Christian social work must not force ‘salvation’ into the shadows, writes Elisabeth Sandlund.
         Soup, soap, salvation: Soppa, tvål, frälsning in Swedish. It does not sound as clumsy in Swedish as the three S in English: Soup, Soap and Salvation. But the program concept formulateded by the Founder of The Salvation Army, William Booth has the same weight and holds the same challenge in the Sweden’s 2010s as in 19th century England.
         It is no coincidence that the words appear in the order they do. Soup comes first, to satisfy every person's basic need, to get fed. Soap next, because the human dignity lost on the shadow side of society needs recycling. And finally, salvation, the offer to have a better life here and now, but also forever and ever.
         Christians do not have a monopoly on goodness and care for people in need. Catering to material needs, whether it's food in the stomach or a shower and hair cut offer, is so important no matter what the value base is that leads to compelling action.
         It is the combination of the practical human love and the presentation of the ‘salvation’ component offering that gives Christian social work not only its distinctive character but its purpose to exist.
Read more HERE.

6 juli 2017

Nyhetsflödet torsdag den 6 juli


Skolinspektionens årliga ordjakt – säkert som Amen i kyrkan
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Lagom till skolavslutningarna brukar Skolinspektionen ge sig ut på ordjakt i skola och förskola. I en tid då könsord, svordomar och kränkningar har blivit legio i skolvärlden skulle man kanske kunna tänka sig att vanligt förekommande uttryck som h*lv*e eller h​*ra var det som upprörde den statliga myndighetens idoga inspektörer. ​Ack nej, nej, det är orden ”Jesus”, ”Amen” och ”Gud” som är föremål för myndighetens utrotningsförsök, nu senast till och med i de kristna friskolebarnens vokabulär.
   Bakgrunden var att den politiskt röda Umeå kommun gjorde en anmäld tillsyn på den kristna förskolan Krubban, som drivs av Frälsningsarmén, där de hittade sådant som de ansåg stred mot skollagen. Till sin fasa upptäckte skolbyråkraterna nämligen att eleverna sade ”Amen” efter bordsbönen och slog därför omedelbart larm till Skolinspektionen."
Läs mer HÄR.

Koranlärare lämnade allt för Jesus!
- Ibra - "Jag är uppvuxen med islam, följde islam och hade en stark tro på religionen. Men trots det hade jag en stor fråga i mitt hjärta: Hur kan jag bli frälst? Jag hade studerat islam så långt det var möjligt vid universitetet, men ändå var det många frågor som jag inte kunde finna svar på.
   Det berättar Nazimuddin, en före detta koranlärare i Bangladesh."
Läs mer HÄR.

Berit Simonsson: Kapad regnbåge
- Berit Simosson i Världen idag - "Regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som "sin".
   Vem har "copyright" på regnbågen? Många gör anspråk på den. Pridefestivaler, hbtq-rörelsen, regnbågsflaggor på bussar och spårvagnar. Det är många som vill lägga beslag på regnbågen.
   Men regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som "sin". "MIN regnbåge, sätter jag i skyn ..." säger Herren själv i  Mos 9:13 i berättelsen om Noa och Arken. Vi hörde detta läsas i många kyrkor på Midsommardagen."
Läs mer HÄR.

4 juli 2017

Nyhetsflödet tisdag den 4 juli

Israelkritik utan trovärdighet
- Världen idag - "Det som Svenska missionsrådet och många andra behöver förstå är att ”ockupationen”, som man tycker om att kalla det, inte är en israelisk produkt – det är en produkt av arabisk aggression."
Läs mer HÄR.

Vi får inte tafsa på livets gränser
- Sören Carlsvärd - "Om vårt samhälle accepterar dödshjälp så har juridiken sänkt sig till brottslig­hetens nivå: Jag bestämmer över andras liv.
   Det finns en gräns vi människor inte får gå över. Att ta sig rätten över liv och död.  Om man petar på den, har en hörnsten i synen på människovärdet fallit. Därför tvingas man att i olika situationer sätta ett pris på mänskligt liv, som alltid kommer att vara beroende av politiska makthavare, samhällsekonomin eller tillfälliga opinioner."
Läs mer HÄR.

Radikal islamist började läsa Nya Testamentet – blev frälst!
- Ibra - "Muslim konverterade till kristendom.
   Som hängiven islamist gick Ahmed in för att motbevisa de kristna. För att kunna argumentera på ett bra sätt började han läsa Nya Testamentet vilket ledde till att hans planer gick i stöpet. Han blev frälst och idag gör han allt för att hjälpa andra att bli Jesus lärjungar.
   Jag träffar Ahmed på en konferens i Mellanöstern. Han själv är från Algeriet där han också bor och arbetar med IBRAs uppföljningsarbete. Det vill säga han är ansvarig för kontakterna med människor som hör av sig efter att ha berörts av något radio- eller tv-program. Han pratar engagerat om sin tro på Jesus och om de människor han träffar."
Läs mer HÄR.

3 juli 2017

Nyhetsflödet måndag den 3 juli

Stefan Löfvens uttalande om vigselplikt illavarslande
- Stefan Gustavsson på  Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -
"Från SEA:s sida har vi länge hävdat att det – på grund av politikers och medias klåfingrighet – är dags att inrätta en civilrättslig ordning. Statsminister Löfvens omdiskuterade intervju i Kyrkans tidning är bara det senaste exemplet, enligt Stefan Gustavsson.

Angela Merkel röstade emot homoäktenskap
- Dagen - "I den sista sessionen före semesteruppehållet sa ledamöterna i den tyska förbundsdagen i dag ett historiskt "ja" – grönt ljus för samkönade äktenskap.
Men förbundskansler Angela Merkel röstade nej.
– För mig innebär äktenskapet giftermål mellan en man och en kvinna. Därför röstade jag emot det här lagförslaget i dag, säger Merkel efter omröstningen."
Läs mer HÄR


Sätt punkt för människohandeln i Sverige, två seminarier i Almedalen tisd 4 juli.
- Pressrealease från FA - "I sommar lyfter Frälsningsarmén för andra året i rad fram människohandeln i ljuset. Detta för att få alla svenskar att förstå vad den innebär och att den faktiskt pågår i vårt land. Detta görs genom information, utbildningsseminarier och en kampanj i media som går under namnet ”Vi sätter punkt”.Förra året satte Frälsningsarmén ner foten, spred kunskap och skapade nätverk för samverkan beträffande människohandeln."
Läs mer HÄR.

2 juli 2017

Stefan Löfvens uttalande om vigselplikt illavarslande

- Stefan Gustavsson på  Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

"Från SEA:s sida har vi länge hävdat att det – på grund av politikers och medias klåfingrighet – är dags att inrätta en civilrättslig ordning. Statsminister Löfvens omdiskuterade intervju i Kyrkans tidning är bara det senaste exemplet, enligt Stefan Gustavsson.

Relationen mellan kyrka och stat är ett ständigt återkommande dilemma. Ända sedan 300-talet och kyrkans övergång från förföljd minoritet till dominerande livssyn har frestelsen funnits där. Från två håll. Staten vill använda kyrka för sina syften och kyrkan ser möjligheter att dra nytta av staten. De dåliga exemplen är allt för många.

I den ortodoxa traditionen har kyrkan ofta knutits till nationen på ett osunt sätt. Därav namnen: grekisk-ortodox, syrisk-ortodox, rysk-ortodox … I katolsk tradition har man inte bara utvecklat en egen statsbildning – Vatikanen med egen armé och egna diplomatiska beskickningar – utan också på många platser gått armkrok med staten."

Läs mer HÄR.

1 juli 2017

Därför bör kyrkorna satsa på klassisk kristendom

- Från Claphaminstitutets hemsida - 


”När ska kyrkan lyssna på de obekväma rösterna”, undrar krönikören Josefin Holmström i SvD (4/1).  I en välspridd text berättar hon som troende kristen om det smärtsamma beslutet att lämna Svenska kyrkan.

Samtidigt noterar hon med förvåning hur utträdesblanketten på hemsidan berättar om de många aktiviteter och tjänster som Svenska kyrkan arbetar med. Men inte ett ord om kyrkans huvudbudskap – att predika Jesus Kristus, att göra honom känd, älskad och lydd.

”Om man försöker marknadsföra en kyrka som ett museum eller en konsertförening har man redan gett upp”, är hennes slutsats. Liknande slutsats har nu fått stöd i empirisk forskning.

Som av en händelse sammanfattade en grupp kanadensiska forskare i Washington Post samma dag (den 4/1-17) den omfattande studie de genomfört i Kanada över växande och minskade kristna kyrkor. Enligt den hänger teologi och medlemsutveckling intimt samman.

 Konservativa kristna församlingar, som vill gå tillbaka till trons rötter, till Bibeln och återvinna det som alltid varit kristendomens centrum, växte i medlemsantal. Liberala kristna församlingar, som anpassade trosinnehållet till grundtankar i den sekulära samtiden och tonade ner både Bibeln, missionen och övernaturliga inslag, minskade."

Läs mer HÄR