Dagens Nyheter

7 apr. 2018

Nyhetsflödet flyttar

Från och med den första april 2018 flyttar Nyhetsflödet till Rupebabloggen. Du finner alla inlägg HÄR.26 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 27 mars

Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler

 - Maria Schottenius i Dagens Nyheter -
"Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar i många nutida prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Men blir det i så fall kvar en religion, eller har vi fått en etisk lära?

..... Mitt bestämda intryck är att den svenska kyrkan har börjat betrakta de övernaturliga inslagen i den judiska och kristna berättelsen som symboliska. Det är bilder för något annat. De är till för att tolkas....

.... Men den katolska kyrkan tar nu emot personer som konverterar med argumentet att den Svenska kyrkan inte längre tror på mirakler och under, som man gjorde tidigare." 


Läs mer HÄR.

Från Nyhetsflödet den 26 mars

Kräver religionsfriheten att vi tillåter muslimska böneutrop?

- Lukas Berggren i Världen idag -

Debattens vågor har gått höga när de muslimska böneutropen har diskuterats på sistone. Inte sällan har förespråkarna hänvisat till religionsfriheten och menat att den kräver att vi tillåter böneutrop i Sverige. En del kristna debattörer har hävdat att möjligheten till kristen evangelisation riskerar att bli kringskuren om vi inte bejakar muslimska böneutrop. Av den anledningen förväntas vi alltså välkomna dem.

Religionsfriheten är självklart viktig att värna. Vi kan inte hänvisa till muslimska diktaturers brist på religionsfrihet för att kringskära densamma för muslimer i vårt land. Vi alla, muslimer och andra, måste ha rätt att praktisera, byta och slippa religion. Friheten inkluderar såväl det enskilda som det offentliga livet. Det sekulära paradigmet, som gör gällande att tron ska förpassas till den privata sfären, är oförenligt med religionsfriheten.

Men med detta sagt måste vi ändå göra en saklig jämförelse mellan två ting. Och det går inte att reducera böneutrop till en muslimsk variant av klockringning. Skillnaden består inte enbart i att klockringningen har en historisk, kulturell och folklig förankring i det svenska samhället. Det är dessutom – rent sakligt sett – två helt olika saker.


Läs mer HÄR.

24 mars 2018

Från Nyhetsflödet lördag den 24 mars

 Kristen tro främjar kritiskt tänkande

- Olof Edsinger i Världen idag -
”Skolan ska vara en plats för kunskap och kritiskt tänkande, inte religiös påverkan. En elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.” Orden är hämtade från Socialdemokraternas Facebook-sida, och publicerades i anslutning till deras pressrelease om att partiet vill förbjuda religiösa friskolor.

Efter detta har debattens vågor gått höga, både här i Världen idag och i andra medier. Påfallande många röster har uttalat sig negativt om partiets utspel, och sannolikheten att det blir omsatt i praktiken får betraktas som liten – i alla fall på nationell nivå.

Det problematiska är dock inte bara det som har stått i centrum av den hittillsvarande debatten – såsom Socialdemokraternas missuppfattningar om kristna skolors effekt på dem som går där, eller på det närsamhälle som de är en del av. Inte heller är det bara deras ointresse för Europakonventionens formuleringar om föräldrarnas rättigheter, där man i praktiken sänder signalen att det är staten som är de verkliga ”ägarna” av våra barn och unga.

Nej, här finns också en fullständigt ohistorisk förståelse av kristen tro som något väsensskilt från ”kunskap och kritiskt tänkande”. Dessutom finns det här en blind fläck som i vår postmoderna kultur riskerar att få större och allvarligare konsekvenser än kanske någonsin tidigare.


Läs mer HÄR.

23 mars 2018

Från Nyhetsflödet fredag den 23 mars

Kristna får samlingsplats på stort asylboende
 

- Dagen -
Restad gård är ett av Europas största asylboenden. Här finns över 1000 platser. Nu har en kyrkolokal öppnats för dem som bor här, tack vare ett samarbete mellan flera kristna kyrkor och organisationer.


På Restad gård bor människor från hela världen: Afghanistan, Syrien, Afrika och Östeuropa. Här finns familjer, ensamstående, ensamkommande ungdomar, skriver Frälsningsarmén i en artikel på sin hemsida.

De flesta är muslimer. De använder en gymnastiksal som samlingsplats. På Restad Gård har också sedan tidigare funnits en kyrkolokal, men den har inte varit i bruk på väldigt länge.

Nu har kyrkan öppnats igen, tack vare ett samarbete mellan Frälsningsarmén i Trollhättan, Jesaja, Salemförsamlingen i Vargön och Pingstkyrkan i Vänersborg. En av initiativtagarna till öppningen är Ann-Christine Thunman, som leder arbetet i Jesaja, en del av Frälsningsarméns östra kårs sociala arbete.

– Min förhoppning är att vi får medverka till en bättre, tryggare och varmare atmosfär på Restad gård, att de kristna ska känna vår uppbackning. Men självklart är alla välkomna till samlingarna, säger hon.


Läs mer HÄR.

21 mars 2018

Från nyhetsflödet den 21 mars

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse!

- Mats Selander i Världen idag -

Jesus är full av nåd, men han talar också sanning om synd.
”Jesus älskar dig precis som du är”. Detta, och liknande budskap om Guds kärlek hör vi nästan varje söndag i våra kyrkor. Evangeliet har kommit att bli ett budskap som nästan enbart handlar om att Gud ser och bekräftar människan. Problemet med detta är i första hand det som inte sägs, nämligen att Guds kärlek aldrig kan bli en frälsande kärlek med mindre än att vi omvänder oss från vår synd.

Nästan ingen förkunnelse i våra kyrkor handlar om omvändelse från synd. Jo, ibland nämns ordet ”omvändelse”. Och ibland talar vi om ”synd” i största allmänhet. Men Jesus, Johannes döparen och alla profeter i GT talade inte om ”synd” i största allmänhet. De specificerade synden hos det folk de talade till.

I Bergspredikan talade Jesus till folket och gång på gång sade han:”Ni har hört att det blivit sagt, men jag säger er”, och avslöjade därmed bekväma och populära försvarsmekanismer som på finurliga sätt fick folk att åsidosätta Guds bud. Man hade tagit bort sältan och udden i Guds Ord, och anpassat Guds bud så att de inte längre skapade dåligt samvete.


Läs mer HÄR.

19 mars 2018

Från nyhetsflödet den 19 mars

Andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen
- Ingemar Helmner i Världen idag -

”Vi kan inte förvänta oss den typen av genomslag för evangeliet i dag”, påstod någon, och log lite överlägset åt min predikan om väckelsen i storstaden Efesus på Paulus tid. Själv tror jag att det finns ganska många likheter mellan Efesus och våra städer i Norden år 2018. I mitt inre bär jag en känsla att det är möjligt att få se liknande andliga genombrott. Kraftnedslag. Väckelser som förvandlar städer och regioner! Men då behöver vi djärva förkunnare som likt Paulus vågar utmana församlingen.

Paulus inledde sin första predikan i Efesos med en rak fråga: ”Tog ni emot helig Ande då ni kom till tro?”  Hans sätt att tala skapade rörelse. Födde längtan. Öppnade för det andliga genombrottet. Hans radikala predikan hade kanske kunnat skapa låsningar, men tvärtom, här har vi nyckeln till det som sedan hände.

De som bryter mark i Guds rike är inga försiktiga förvaltartyper ... Ta dig gärna tid och läs Apostlagärningarna kapitel 19.

All andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. I den här bibeltexten ser vi två hemligheter till den rörelse som uppstod:

1. En frimodig predikant, med mod att utmana församlingen.

2. Ödmjuka, lyhörda lärjungar, villiga att gå vidare med Gud. 

Läs mer HÄR.

 

16 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 16 mars

Några röster med anledning av att Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor.

Livets ords skolchef: Förvånande okunnigt av Shekarabi
Efter alla inspektioner måste väl ändå ministrarna veta att de kristna skolorna arbetar professionellt utifrån läroplanerna, skriver Magnus Westergård.
Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna sitt nya “vallöfte”: att förbjuda konfessionella skolor. Argumentationen för detta görs med svepande argument och motiveras bland annat med integrationsfrågan. Hela utspelet luktar röstfiske. När tidningen Dagen intervjuar civilminister Ardalan Shekarabi påstår han att även Livets ord kristna skolor (LOKS) och landets övriga kristna skolor bidrar till segregationen. Vi som arbetar inom den kristna friskolevärlden är mycket förvånade över ministerns okunnighet i denna fråga.
På LOKS har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Eleverna kommer från alla bostadsområden och bryter därmed den största segregationen i samhället. Eleverna har många olika etniska bakgrunder och 39 procent har annat modersmål än svenska. 40 olika hemspråk och 55 nationaliteter finns på skolan.
Läs mer i Dagen HÄR.


Ärkebiskopen: "Naivt och märkligt"
Ärkebiskopen sågar S-förslag om konfessionella skolor
"Naivt och märkligt". Så beskriver Antje Jackelén med flera i Sveriges kristna råd S-förslaget om att förbjuda konfessionella friskolor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Läs mer i Världen idag HÄR. och i Svenska Dagbladet HÄR.


Tro och solidaritet (S) kritiska till Socialdemokraternas  vallöfte
Varför enbart ge sig på religiösa friskolor om det är segregationen man vill åt, säger Ulf Bjereld, som tycker att debatten på sina håll gått överstyr.
Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor, men det finns delar av partiet som inte kan skriva under på vallöftet. Tro och solidaritet är partiets sidoorganisation som samlar troende socialdemokrater, och förbundsordförande Ulf Bjereld tänker inte ställa sig på barrikaderna för att stoppa de konfessionella friskolorna.
– Om problemet är segregation i skolan och samhället, då är det fel sätt att hantera det genom att förbjuda religiösa friskolor, säger Ulf Bjereld till Dagen.
Läs mer i Dagen HÄR.


LO: "Pådyvla inte våra barn föräldrarnas religion"
Förbjud religiösa friskolor, skriver LO på Twitter, där de menar att "våra barn" inte ska pådyvlas föräldrarnas trosuppfattning.
Läs i Dagen HÄR.
Rupebas kommentar: Vad menar LO med "våra barn"? Är det statens barn mer än föräldrarnas barn?
  Var det inte så man brukade tänka i sovjetunionen?


14 mars 2018

Från nyhetsflödet den 14 mars

Elisabeth Sandlund: Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken
Att det skulle finnas en koppling mellan religion och bildning är ingen tanke som förefaller ha slagit Ardalan Shakarabi och Anna Ekström.

Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken. Civilminister Ardalan Shakarabis personliga upplevelser från sin uppväxt i Iran, där pojkar och flickor skildes åt av en mur redan i förskoleåldern, är det som Socialdemokraterna tar som avstamp när de går till val på att stoppa LM Engströms gymnasium i Göteborg, med anor från 1900-talets början, Stefanskolan i Stockholm och Svenska kyrkans förskolor runt om i landet.
Om nu de senare omfattas av det förslag som presenterades på tisdagsmorgonen. Den punkten valde Shakarabi och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att inte alls beröra. Av goda skäl eftersom de säkert anar att det folkliga stöd de påstår sig ha snabbt skulle erodera när det står klart för väljarna att mattan ska ryckas undan för alla de förskolebarn som trivs i en miljö där kristna värderingar ger trygghet.


Läs mer HÄR.

12 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 12 mars

Utan gemensamma värderingar rasar samhället

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den sista tiden har frågan om värderingar fått stor plats i samhällsdebatten. Det ser ut som om ämnet också kommer att prägla den kommande valrörelsen. På ett märkligt sätt har #metoo­rörelsen fått människor att börja tala om rätt och fel i hur vi berör varandra på det sexuella området. Till och med politiker börjar ana att värderingar handlar om något annat och något mer än fördomar och moralistiska idéer.

”Land skall med lag byggas” sa Magnus Ladulås på sin tid, det fick vi lära oss i den gamla skolan. Och visst, mycket av det politiska arbetet går ut på att bygga ett ramverk av lagar och förordningar som reglerar vårt liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Men om vi tror att lagar bygger värderingar eller att demokrati är garantin för goda värderingar lurar vi oss själva.


Läs mer HÄR.

9 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 9 mars

Många kom till tro när Stakset besökte Piteå

- Världen idag -
60–80 personer gensvarade på frälsningsinbjudan när Sebastian Stakset i helgen predikade i fullsatta Storstrands kursgård i lördags.
Lokala kyrkor hade tillsammans med LP-verksamheten i Piteå bjudit in Sebastian Stakset för att tala på olika platser runt om i kommunen under helgen.

På lördagen var det fullsatt på Storstrand kursgård som har sittplatser för 600 personer.

– Det var alla möjliga människor som kom, även ungdomar som är fast i missbruk, säger Håkan Nylander, föreståndare för LP-verksamheten i Piteå.

Det fanns inget tema för helgen "utan allt var lett av den helige Ande”, berättar han, och säger att Sebastian Stakset bland annat pratade om att lämna allt och följa Jesus.

Förutom förkunnelse och vittnesbörd spelade han även låtar från sitt nya album. Tacksam berättar han på sin Facebooksida om det som hände under helgen:

"Folk blev befriade från mörker. Familjer blev hela och barn sa förlåt till sina föräldrar och föräldrar sa förlåt till sina barn. Ångest försvann från människor! Hat försvann! Depression försvann! Självmordstankar försvann! Ungdomar satt ensamma och grät i bänkraderna för att dom kände sig älskade av Gud!”


Läs mer HÄR.

8 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 8 mars

Bytte yoga mot Jesus – fick inre harmoni
 

- Världen idag -
Yoga blev för Erika Järnkvist något negativt som drev henne till ett tillstånd av utbrändhet. "Ytterst handlar yoga om att släcka livet", menar Erika som fann harmoni hos Jesus Kristus.
I tonåren blev Erika nyfiken på nyandlighet och började söka. Bland annat i yoga. Sitt första möte med yogan fick hon på dans-estetiska linjen på gymnasiet. Där handlade det om yoga som stretchövningar och avslappning. I det här skedet märkte hon inte så mycket av yogans andliga sida. Å andra sidan brydde hon sig inte.

– Jag hade läst om yoga och visste att det kom från hinduismen. Men för mig var detta inget kons­tigt eftersom jag var så intresserad av andlighet. Yoga blev något väldigt naturligt för mig, förklarar Erika....


Redan några år tidigare, när Erika först börjat söka i nyandlighet, hade hon börjat må sämre psykiskt. Hon fick då även ätstörningar. Problemen blev ännu värre under tiden på yogacentret, menar hon.

– Jag började få panikattacker, förklarar Erika, övertygad om att yogan var en viktig orsak.


Läs mer HÄR.

7 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 7 mars

Om kön inte finns – varför kvotera?
- Debattartikel i Göteborgsposten -
 Den queerinspirerade kritiken av tvåkönsnormen är en återvändsgränd. Hur ska vi kunna jobba mot diskriminering om vi inte längre kan beskriva oss som kvinnor och män, skriver bland andra Olof Edsinger.

Det har knappast undgått någon inom svensk förskola och skola att det är normkritiken som är det stora nya i Sveriges skolväsende. Den form av normkritik som vi möter hos aktörer som RFSL och RFSU har sina ideologiska rötter inom queer-rörelsen. Den betraktar könet och identiteten som något flytande, och motsätter sig allt tal om normalt och onormalt. Inte minst den så kallade tvåkönsnormen – att huvuddelen av mänskligheten kan delas in i två kön – utsätts för hårdföra angrepp.

I DO:s dokument Lika rättigheter i förskolan får vi exempelvis ta del av tips och råd kring hur man som förskolepedagog ska undvika att upprätthålla och befästa tvåkönsnormen bland barnen. Till förslagen hör sådant som att se till att det finns könsneutrala toaletter så att barnen inte måste välja mellan flick- och pojktoaletten.


Läs mer HÄR.

6 mars 2018

Från nyhetsflödet den 6 mars

Transideologin är en fara för våra barn och unga
 

- Olof Edsinger i Göteborgsposten -
Transpersoners utsatta situation har fått stor uppmärksamhet. Detta är bra. Men den radikala synen på kön och könsidentitet som delar av denna grupp vill införa är ändå djupt problematisk. Om den tar över riskerar den att skapa stor förvirring bland våra barn och unga, skriver Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen.

För den som har missat det pågår just nu en hätsk debatt på några av Sveriges tyngsta kultursidor. På ena sidan står de traditionella feministerna, tydligast företrädda av Kajsa Ekis Ekman och Ebba Witt Brattström. På andra sidan står en skara individer som i olika grad identifierar sig med transrörelsen och dess ideologi – däribland Maria Ramnehill här i GP.

Att tranståget och feministtåget skulle hamna på kollisionskurs kom i sig inte som någon överraskning. Feminismen har ju sitt existensberättigande i att det finns något sådant som biologiskt kön, samtidigt som många av dess företrädare fokuserar på hur kvinnor ska kunna frigöra sig från könsroller och strukturer som begränsar deras frihet. Transrörelsen, däremot, förlägger könet till det psykologiska eller metafysiska planet. Den som definierar sig själv som man eller kvinna ska därför fullt ut betraktas som sådan – oberoende av biologi, reproduktiva organ, kromosomer och hormoner.


Läs mer HÄR.

2 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 2 mars

Det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna.

- Ingemar Helmner i Världen idag -
I kyrkan beklagar vi oss ibland över sekulariseringen i samhället. Jag tror att det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna. Ett förytligande, som innebär att allt mindre tid läggs på bibelläsning och bön. Gudstjänsterna bör ha lättsmält föda och får inte vara för långa. "Lätt och lagom" verkar vara normen. I kyrkan ska man trivas och därför tar kyrkkaffet ofta mer tid i anspråk än själva gudstjänsten.

Visst är det viktigt med gemenskap. Kyrkkaffet betyder mycket för många och är ett bra sätt att få kontakt med nya människor. Det jag funderar över är att många verkar sitta som på nålar inne i gudstjänstlokalen och blir irriterade om mötet pågår för länge, medan man vid kaffeborden slappnar av, skrattar och pratar som om man ägde all tid i världen.

Läs mer HÄR.

1 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 1 mars

Dödshjälp för dementa och självmordsbenägna

- Världen idag -
Nyligen blev det känt att en deprimerad 29-årig kvinna i Nederländerna blev beviljad eutanasi. Men Aurella Brouwers, som hon hette, var inte dödligt sjuk. Hon var inte obotligt sjuk, hade inga svåra fysiska smärtor och befann sig inte i livets naturliga slutskede. Hon var fysiskt frisk, men psykiskt sjuk. Hon led av en personlighetsstörning och hade fastnat i missbruk, med ångest och depression som följd. Hon ville inte leva längre. Den 26 januari i år injicerade en läkare den dödande sprutan i hennes arm.

Situationen i Nederländerna är alarmerande. Enligt ett flertal statliga undersökningar utsätts varje år hundratals patienter för eutanasi – mot sin vilja. Även döende och funktionshindrade barn utsätts för eutanasi, trots att detta enligt lagen betraktas som mord även i Nederländerna. Kriterierna för dödshjälp har successivt utvidgats, och det tänjs rejält på gränserna. Kriterierna blir fler och det frivilliga inslaget är inte självklart.


Läs mer HÄR.

28 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 28 februari

Risk att suicidala ges dödshjälp med ny modell
 

Från Claphaminstitutets hemsida (Även publicerad i Sv. Dagbladet) 

Oregons dödshjälpsmodell framhålls av förespråkare som ett nödvändigt tillskott i vården i livets slutskede. Modellen beskrivs som strikt begränsad till personer med ”obotlig” sjukdom som enligt medicinsk bedömning kommer att leda till döden inom sex månader (så kallad terminal sjukdom). Vad som menas med obotlighet definieras inte. Ej heller beskrivs hur en ”terminal” behandlingssituation uppstår. Detta innebär att Oregonmodellen är vilseledande. Den medför en uppenbar risk att suicidala patienter ges dödshjälp....

Vill vi ha ett samhälle där läkare, eller sjuksköterskor, får sig tilldelat uppdraget att bistå medborgarna med att ta sina liv, när de befinner sig i en svår livssituation utlöst av sjukdomen och/eller den sociala situationen – en situation så svår att den enda utvägen synes vara att avsluta livet?


Läs mer HÄR.

27 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 27 februari

Läkare: ”Yoga är religion”
 

- Världen idag -
Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. "Be din läkare att redovisa vad det här står för", säger han, starkt kritisk till dagens situation.

Vågen av yoga och mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk sjukvård. Albertus Magnus Sterner möter dem i sitt dagliga värv. Patienter frågar honom om yoga är lämpligt för dem, om det kan hjälpa mot deras stress eller kanske mot ortopediska besvär. Han är skeptisk.

– Jag ordinerar både psykoterapeutisk och fysioterapeutisk behandling när det är lämpligt. Som läkare är jag också för fysisk och mental träning, god andningsteknik och avslappningsövningar. Det där är jätteviktigt. Men jag ordinerar inte yoga – för det är i grunden religiöst.

Här är Albertus Magnus Sterner bergfast. Han framhåller att han som läkare ska verka inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet. Och dit räknar han inte yoga och mindfulness. Trots det menar han att de ibland ordineras nästan slentrianmässigt. Sterner är kritisk.


Läs mer HÄR

26 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 26 februari

Jag drömmer om en kyrka som vänder tillbaka till sin grund.


- Rut Baronowsky i Dagen -
Kyrkan har sin sanna identitet inom sig. Ordet och livet finns tillgängligt för alla. Men precis som Hagar i Gamla testamentet höll på att dö av törst i öknen, trots att vattenkällan fanns alldeles i närheten, lever kyrkan i dag ofta som om vattnet inte finns. Vi kämpar på i egen kraft tills vi stupar av uttorkning. Liksom Hagar får vi be Gud att han öppnar våra ögon så att vi ser och vänder åter till det enda som kan släcka vår törst.

Jag drömmer om en kyrka som vänder tillbaka till sin grund, det levande Guds ord; en kyrka som reser inåt mot sina rötter för att återfinna kraften att gå ut.

Jag drömmer om en kyrka som både tror att Jesus är svaret för vår värld och som vågar förkunna denna sanning till en värld som håller på att rasa samman av syndens konsekvenser. Ja, syndens konsekvenser! Synden drabbar ju inte bara den som syndar, men alla som finns runt omkring: familj, vänner, församlingen. Hela kristenheten skadas när jag begår en synd. Jag blir förlåten, men vem kan städa upp syndens konsekvenser?

Jag drömmer om en modig kyrka som vågar stå för en tro som underordnar sig Guds Ord.


Läs mer HÄR.

23 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 23 februari

Kvinnojourer tar emot män - om de definierar sig som kvinnor

- Dagens Nyheter -

Kajsa Ekis Ekman avbokades i tisdags från en konferens i Göteborg som arrangerats av Roks. Detta efter att i två debattartiklar ha reflekterat kritiskt kring idén att man själv kan definiera sin könstillhörighet.

I tisdags skulle Kajsa Ekis Ekman ha talat på en konferens om pornografins koppling till prostitution i Göteborg arrangerad av Roks, Riksnätverket för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hennes medverkan blev dock inställd med hänvisning till en debattartikel och en efterföljande replik hon skrivit i Aftonbladet, där hon reflekterar kritiskt kring idén att kön är något man själv definierar. ”Detta är inte förenligt med Roks ideologi”, skriver nätverkets styrelse i ett uttalande:
”Styrelsen lyder under årsmötesbesluten och med anledning av det beslut från årsmötet 2016 som slår fast ’att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer…’ är inte en medverkan förenlig med jourernas intressen. Det är av yttersta vikt att alla arrangemang som anordnas av Roks är inkluderande mot alla våra medsystrar.”

Kajsa Ekis Ekman vänder sig i debattartikeln bland annat emot FN:s beslut att tala om ”gravida människor” i stället för ”gravida kvinnor”.


Läs mer HÄR.

22 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 22 februari

Kristofobi är på riktigt

- Nuri Kino i Dagen -
Beslutsfattarna är närmast döva inför förföljelsen av kristna.
När jag för drygt två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Vi har också läst Migrationsmyndigheters avslag för kristna assyrier/syrianer/kaldéer och armenier. I en del av dem är beslutsfattarna närmast döva inför förföljelsen av kristna. Europaparlamentet och många andra har erkänt att det pågår ett folkmord mot kristna. EU-landet Sverige fortsätter att utvisa överlevare tillbaka till landet som inte kan skydda dem.


Läs mer HÄR.

21 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 21 februari

Genusvetenskap– jordmån för psykisk ohälsa

- Ingvar Nilsson i Sändaren -
Normkritik, queerteorier och genusvetenskapen  är ideologier som har pressats in i snart varje del av vårt samhälle. Det mest sorgliga är dess inflytande i förskola och skola. Man menar att det skulle handla om vetenskap och hävdar att kön är ett socialt, självkonstruerat och självvalt fenomen. Kommer någon med invändningen att kön har sitt ursprung i biologiska faktorer, vilket däremot är vetenskapliga fakta, blir man inte långvarigt ex inom universitetsvärlden där denna ihopsnickrade ideologi har fått stor påverkan. Idag ges inga forskningsmedel till forskning om könsskillnader inom biologins område.

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, som skrivit boken Könet sitter i hjärnan, säger: ”genusforskning som gör gällande att könet är en social konstruktion är helt taget i luften, det har blivit en slags religion”. Hon säger; ”den viktigaste skillnaden mellan kvinnor och män har med kromosomerna att göra, vilka har stor betydelse för nervsystemets utveckling. Y-kromosomerna producerar det manliga könshormonet testosteron. Det kvinnliga könshormonet östrogen kommer från två x-kromosomer.  I boken tar Dahlström inte bara upp de fysiska skillnaderna i flickors och pojkars hjärnor utan också beteendevetenskaplig empirisk forskning som pekar på medfödda grundläggande skillnader. Forskare har snittat hjärnor och sett att köns-identiteten sitter i en särskild cellkärna.


Läs mer HÄR.

20 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 20 februari


 - Alf Svensson på DN debatt -
Många väljare tycker att det skulle kännas tryggt att få fler poliser. Men detta angriper ju inte orsakerna till gängbildning och kriminalitet. Inte heller löser det vårdens problem. Den psykiska ohälsan bland unga har formligen exploderat. Valet måste handla om barnen, om att återupprätta familjepolitiken för att ge trygga uppväxtmiljöer, skriver Alf Svensson.

Barn måste få möjlighet att anknyta till förälder eller annan vårdgivare under de första två levnadsåren, för att känna sig trygga. Vi vet att det är så, men det är en sanning som knappt får nämnas numera. Och det är knappast något som stöttas från politiskt håll. Många opinionsbildare och politiker fnyser när man understryker att familjen är den mest naturliga och nödvändiga av alla små gemenskaper. Men barn har rätt till sina föräldrar. Läs Barnkonventionen! Och barnen har behov av den miljö som fungerande familjer kan skapa.

Det duger inte att förtiga familjernas oersättliga roll med att erinra om att alla familjer inte mäktar eller orkar. Det är sant. Men låt oss då se till så att samhället ger dessa familjer stöd, just som familjer.

En rejäl möjlighet för föräldrar att ge tid till sina barn, en auktorisation av familjepolitiken, och en uttalad etisk värdeförankring, är en av de absoluta förutsättningarna för att lyfta vårt land upp ur den hopplöshetens moras, och den förtvivlan, där så många sitter fast.

Barnens bästa är valets viktigaste fråga! Och det handlar om att främja och möjliggöra trygga och kärleksfulla uppväxtmiljöer!

Läs mer HÄR.

19 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 19 februari

Medan vi tittar på Akilov sprider predikanter misstro och hat i svenska moskéer

- Niklas Orrenius i Dagens Nyheter -
Rakhmat Akilov släpps sannolikt aldrig ut. IS är besegrat i Irak och Syrien. Tyvärr betyder inte det att problemet med radikal, antidemokratisk islamism försvunnit.

Varje vecka föreläser i svenska orter predikanter med IS-liknande ideologi. De sprider homohat, kvinnoförtryck och förakt mot demokrati....


Jag tänkte på det här sorgliga predikantgänget i tisdags, när jag tillsammans med mina DN-kolleger Emma Bouvin och Stefan Lisinski slog mig ner i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt för att följa rättegången mot IS-terroristen Rakhmat Akilov.

Bland de många fruktansvärda filmklipp som visades i rättssalen fanns en inspelning som Akilov gjort själv, strax före sitt terrordåd. På klippet stirrar han in i mobilens kamera och talar om Guds nåd och välsignelse och att muslimer måste hålla samman.

Sedan säger han att det är ”dags att döda de otrogna”.


Läs mer HÄR.

16 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 16 februari

Låt oss inte nöja oss med mindre!

- Clive Adams i Stridsropets ledare -
Guds samtal om nåd förändrade livet för lärjungarna, vände upp och ner på den tidiga kyrkan och fortsätter att övertyga människor. Låt oss upphöja Jesus, presentera Jesus och proklamera hans namn. Förfäderna identifierades som en armé med uppdraget att vinna världen för Jesus! Låt oss inte nöja oss med mindre!

Kulmen av Guds samtal om nåd beskrivs i Uppenbarelseboken: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet. (Upp 11:15)

Det finns inget bättre redskap att förmedla Guds nåd än förvandlade människor. Frälsningsarmén år 2018 ska föra Guds samtal om nåd på vårt sätt, äkta när vi lever ut budskapet, trogna när vi proklamerar det och fyllda av förväntan inför dess förvandlande kraft.


Läs mer HÄR.

15 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 15 februari

Många attacker mot kristna i Tyskland

- Världen idag -
Nästan 100 attacker mot kristna kom till den tyska polisens kännedom förra året. De mest våldsamma attackerna ägde rum bland asylsökande på flyktingboenden, skriver Deutsche Welle. En afghansk kvinna som hade konverterat till kristendomen knivhöggs till döds inför sina barn vid en matbutik.
Tyska konservativa politiker har chockats av att se siffror som visar antal hatbrott mot kristna i landet förra året. Det skriver Tysklands utlandskanal Deutsche Welle (ungefär motsvarighet till BBC World). Enligt en rapport från den tyska federala polisen ska 97 hatbrott mot kristna, eller kristna institutioner, ha skett förra året.

Bland dessa brott finns attacker mot kyrkor och kristna symboler, men också kroppsligt våld mot kristna, och mord, skriver Deutsche Welle.

Flera av brotten ska ha skett mot asylsökande kristna och/eller flyktingar.

Läss mer HÄR.

14 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 14 februaei

Kristna och muslimer tror inte på samma Gud

- Dagen -
Det är skillnad mellan att fika och fira gudstjänst tillsammans, skriver Elisabeth Sandlund
 

Religionsdialog är utmärkt.  Praktiskt samarbete mellan företrädare för olika religioner är likaledes positivt. Att kyrkan engagerar sig i sociala projekt för att skapa gemenskap människor emellan, oavsett vad de tror eller inte tror på, är berömvärt.

Men det finns en gräns som inte får överskridas, när dialogen och samverkan övergår i synkretism, sammanblandning. Att fika tillsammans är med andra ord en sak, att fira gemensam gudstjänst något helt annat.

Det är inte så att kristna och muslimer tror på samma Gud, vilket ofta hävdas utan närmare reflektion. Den kristna guden är treenig – Fader, Son och Helig ande. Islam förnekar inte Jesu existens men reducerar honom till en profet, en människa av kött och blod. Det är en helt avgörande skillnad.

Och det är också så att kyrkan har ett övergripande uppdrag, att förkunna evangeliet, det glada budskapet om Sonen, Jesus Kristus, till alla, även människor med en annan religion. Det ska ske med respekt och ödmjukhet men också med tydlighet, en nog så svår balansgång i ett mångreligiöst samhälle.


Läs mer HÄR.

13 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 13 februari

"Kyrkan har förlorat sitt fotfäste"
 

- NSD; Norrländska Socialdemokraten -
Kyrkan måste anpassa sig för att bli relevant i människors vardag. Det är Frälsningsarméns nya samfundsledare Clive Adams övertygad om.
I helgen besökte Clive och Marianne Adams Haparanda och Luleå. Efter att tidigare ha bott och verkat i Storbritannien, Sydafrika och Norge är det äkta paret samfundsledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland sedan i januari. Just nu reser de runt i landet för att bekanta sig.

En av deras viktigaste uppgifter är att hitta Frälsningsarméns roll i samhället och staka ut en riktning mot framtiden.

– Vi måste hitta vår plats i en värld som har förändrats väldigt mycket. Kyrkan har förlorat sitt fotfäste, säger Clive Adams.

Han tycker att organisationen behöver reformeras i sitt sätt att rekrytera nya medlemmar – men också att innehållet behöver ses över.

– I stora frågor ses vi som gammalmodiga i vår hållning och vi måste anpassa vår teologi.

Clive Adams syftar bland annat på jämställdhetsfrågor och integration.

– Vi måste lista ut vad bibeln säger och vad vi ska göra.

Den nya ledarduon är övertygad om att kyrkan fortfarande är viktig.


Läs mer HÄR.

12 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 12 februari

Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

- Dagen.se -
Migrationsverkets handläggare påstår i ett samtal med en asylsökande man att kristendom och islam har samma Gud.
– Det visar på bristande objektivitet hos Migrationsverket, säger Rebecca Ahlstrand, juridiskt ombud.
Nu kommer fler uppgifter om hur Migrationsverket tar ställning i teologiska frågor.

7 februari hölls följande konversation mellan en asylsökande man och Migrationsverkets handläggare:
   Handläggaren inleder (enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa):
– Du säger att du hatade din tidigare Gud, men det är samma Gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det?
   Den asylsökande mannen svarar då:
– Jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av Gud.
   Handläggaren fortsätter:
– Okej, men du är medveten om att det är samma Gud?


Läs mer HÄR.

10 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 10 februari

Frälsningsarmén väljer ny general

Den 17 maj samlas Höga Rådet i London för att välja ny general (=världsledare) för Frälsningsarmén. Den nuvarande generalen Cox går i pension vid midnatt 2 augusti 2018.

Höga Rådet består av alla aktiva kommendörer, territorialledare och territoriella presidenter för Frälsningsarméns kvinnor.

Läs mer HÄR.

9 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 9 februari

Judendomens viktigaste stad

- Ingemar Olsson i Sändaren -
Min poäng är att Jerusalem i minst 3000 år varit judendomens viktigaste och heligaste stad och på så sätt varit folkets och ”Det Heliga Landets” huvudstad. Västra Jerusalem valdes till det nybildade landet Israels huvudstad 1950. Östra Jerusalem var då ockuperat av Jordanien, vars huvudstad var – och är – Amman....

...En tredje delning av ”det brittiska Palestina” skedde 1988. Då utropade PLO staten Palestina i de landområden som före sexdagarskriget var ockuperade av Egypten (Gaza-remsan) och  Jordanien (Västbanken och östra Jerusalem).
PLO angav Jerusalem/Al-Quds som sin huvudstad.

Läs mer HÄR.

8 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 8 februari

Bibelord lockade Emily bort från homosexuell livsstil

- Världen idag -
Emily Thomes levde ett utsvävande liv som lesbisk. Men några verser i Bibeln skulle förändra allt. – Det handlar inte om huruvida man är homosexuell eller heterosexuell. Det handlar om ifall man är förlorad eller räddad, säger hon i ett videoklipp som har visats över två miljoner gånger. 

”Jag var 15 och jag började dejta en tjej som bodde en bit bort på min gata.” Så inleder Emily Thomes sin berättelse i den Facebookvideo där hon delar med sig av sitt liv. Hon berättar att det var första gången som hon dejtade någon och att det hela ledde till att hon blev tillsammans med tjejen.

Trots att hennes föräldrar ogillade förhållandet, fortsatte Emily sin lesbiska livsstil. Snart levde hon ett vilt liv och hade massor av relationer med kvinnor.

Att kombinera livsstilen med att vara kristen såg hon inget problem med.

”Kärlek är inte nödvändigtvis mellan en man och kvinna”, resonerade Emily.

”Var du en sann kristen så var du på min sida. Annars var du legalistisk och behövde läsa Bibeln på nytt för att förstå vad Gud verkligen är”, säger hon.

Bibelordet ”döm inte” var hennes ledstjärna.

”Att Gud är kärlek betydde att Gud var snäll och att han accepterade vad man själv tyckte var okej.”

Men saker skulle komma att förändras. När Emily hade börjat studera till sjuksköterska och förlovat sig med en kvinna som hade två barn blev hon inbjuden till en bibelstudiegrupp....


Läs mer HÄR

Se videon HÄR (på engelska)

7 feb. 2018

Från nyhetsflödet den 7 februari

Migrationsverket: Vi ber er om ursäkt
Replik efter kritiken från två sekt-anklagade pastorer


- Aftonbladet. Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket .
I en debattartikel i Aftonbladet skriver Christian Kastö och Per Lundin, båda pastorer i Pingstkyrkan i Borås respektive Equmeniakyrkan i Borgstena, att Migrationsverket är skyldigt en ursäkt. Detta efter att ha beskrivit Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan som sekter i ett utvisningsbeslut.

Vi vill härmed framföra vår oreserverade ursäkt för formuleringen och kan inte annat än hålla med om att den var både felaktig och olycklig.

Läs mer HÄR.

6 feb. 2018

Från Nyhetsflödet det 6 februari

Att överge islam är förenat med livsfara

- Christian Kastö och Per Lundin  Aftonbladet -
Att kalla oss för sekt och utvisa nykristna visar hur lite Migrationsverket förstår.
För bara en tid sedan fick kyrkornas engagemang sedan flyktingvågen 2015 beröm av Migrationsverkets generaldirektör, som sa att utan oss hade man inte klarat det. Och sett till de många insatser på området som bara vi själva känner till skulle det inte förvåna oss om det är sant.
Nu får vi dock höra i media att handläggare i samma myndighet betraktar oss som ”sekter”. I ett avvisningsbeslut för en familj i Borgstena utpekas Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan som ”två olika sekter”, vilket alltså anses tala till familjens nackdel vad gäller uppehållstillstånd.

Vi som lokala pastorer i dessa Sveriges två största frikyrkosamfund är alltså personligen utpekade som sektledare – och det av en företrädare för Myndighetssverige!

Sekter kännetecknas av slutenhet, toppstyrning, avvikande läror och detaljkontroll av medlemmarnas liv. Inget av detta stämmer på våra kyrkor. Våra samlingar är öppna för vem som helst, vi styrs helt demokratiskt, och ansluter oss till samma klassiska trosbekännelser som till exempel Svenska kyrkan.


Läs mer HÄR.

5 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 5 februari

Hanna Brandvik: Gud är alltid större än jag själv tror

Frälsningssoldaten Hanna Brandvik hejar på AIK och ser Guds storhet i det oväntade:  Ibland när jag reser i jobbet börjar jag be om att Gud ska komma till den här platsen. Men sedan inser jag att Gud alltid har funnits här. Det är jag som är ny.

Läs mer HÄR.

2 feb. 2018

Från Nyhertsflödet den 2 februari

Normkritiken tar över kulturen – och ingen vågar protestera
- Erik Helmerson i Dagens Nyheter -
Ett statligt institut bestämmer att filmare måste följa politiska direktiv för att få anslag. Varför är det så få som protesterar när strypsnaran dras åt kring den konstnärliga friheten?

Vill du göra film och få stöd av Svenska filminstitutet SFI? Då måste du som producent först genomgå en ”obligatorisk utbildningsdag med olika föreläsningar om jämställdhet och något som benämns normkreativitet”.

Citatet är hämtat från en skrivelse till institutet, författad av Eva Hamilton, ordförande för branschorganisationen Film- och tv-producenterna.

Men debatten har pågått i åratal. Alltfler blir exemplen på hur kulturen – konst, museer, teater – styrs av krav på politiskt tillrättaläggande. Normkritik hette det nyss, nu av någon anledning normkreativitet. Senast på tisdagen berättade Sveriges Radio hur Konstfack utlyst en professorstjänst och då krävt ”erfarenhet av en normkreativ praktik (att genom sin praktik undersöka och synliggöra strukturella maktförhållanden)”. 


Läs mer HÄR.

1 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 1 februari

160 000 lastbilar med varor körde in i Gaza

- Världen idag -
Ibland kan man, av svenska medier och aktivister, få bilden att knappt några förnödenheter förs in i Gaza. Nu visar en israelisk rapport att 160 000 lastbilstransporter med varor kom in i regionen förra året. Rapporten visar även att gränskontrollerna förhindrar vapeninförsel.


Förra veckan publicerade det israeliska försvarsdepartementet statistik gällande gränsövergångarna till Gazaremsan och Västbanken.


Statistiken visar bland annat palestinier krossade gränsen till Israel 15 miljoner gånger förra året, vilket är en ökning med två miljoner jämfört med år 2016. Det innebär att i genomsnitt över 60 000 människor om dagen tog sig in i Israel för att arbeta, få sjukvård eller bedriva handel, skriver rapportförfattarna.  


Läs mer HÄR

31 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 31 januari

Två kön är fortfarande en rimlig utgångspunkt


- Joel Halldorf i Expressen -
Från både vänster och höger ifrågasätts nu den pågående utvecklingen bort från tvåkönsnormen.

Joel Halldorf föreslår en annan utgångspunkt för debatten: att våga ifrågasätta den moderna premissen att människan måste vara fri att välja sin identitet.

Läs mer HÄR

30 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 30 januari

Handlar allt bara om tolkningar?
 

- Olof Edsingers blogg -
Ett vanligt påstående i vår tid är att ”allt bara handlar om tolkningar”. Grunden för detta är i många fall ett postmodernt tänkande, där man betonar att alla människor nalkas verkligheten ur sitt eget perspektiv. Oavsett om det handlar om en text eller en historisk situation är det omöjligt att vara helt och hållet objektiv, och konsekvensen blir att allt i själva verket är relativt – att allt bara är en fråga om tolkningar.


Men är det verkligen så enkelt? Det vore förstås dumdristigt att hävda att någon enda av oss skulle vara helt och hållet objektiv i vår analys av verkligheten. Vi har alla någonting att lära – både av dem vi sympatiserar med och dem vi inte håller med. Men att därifrån dra slutsatsen att ”allt bara handlar om tolkningar” (underförstått: att alla tolkningar är lika bra eller dåliga) är ändå att gå på tok för långt.


För en kristen blir förstås frågan särskilt brännande när vi kommer till Guds ord. Finns det bra och dåliga tolkningar av Bibeln, och vilka kriterier ska vi i så fall använda för att bedöma vad som är vad? I dagarna har frågan ställts på sin spets genom förlaget Libris antologi Välkomna varandra! Är det verkligen så, som Björn Cedersjö skriver i sitt kapitel, att synen på samkönade relationer inte är ”en fråga om trohet till Bibeln” utan bara ”en fråga om tolkning av Bibeln”?


Läs mer HÄR.

29 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 29 januari

Återupptäck läsandet
 

- Per Danielsson i Hemmets Vän -
I Sverige, från mitten av 1800-talet, hamnade bokstavligen bonden, drängen, pigan och gods­ägaren på samma bänk i väckelsekapellen. De upptäckte friheten  att få läsa och söka svaren på livets frågor – på egen hand. Där föddes mycket av det demokratiska Sverige. Kampen mot spritfloden som nära nog dränkte hela vår nation. Kampen mot de ekonomiska orättvisorna, mot att bara män fick rösta, män som hade pengar.

Återigen står både Sverige och västvärlden inför gigantiska problem med flyktingfrågan, klimathotet, mäns hänsynslösa behandling av kvinnor, det brutala våldet i våra städer.

Jesusorden 2 000 år tillbaka visar Bibelns tidlösa budskap: ”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.”

Vi behöver tillbaka till det dagliga mötet med Ordet, bibelordet som genom 4 000 års historia brutit uppgivenhet och förvandlat individer, familjer och nationer. Vi behöver bli läsare igen.


Läs mer HÄR.

26 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 26 januari

Avgörande dimensioner för en hållbar kristen tro

- Olof Edsinger i Världen idag -
Det finns ett uttryck som lyder: ”Den kristna kyrkan är alltid bara en generation bort från utplåning.” Och även om orden är provocerande, måste vi i någon mening ge dem rätt: Kyrkans förmåga att nå nästa generation med evangeliet kommer alltid att vara en ödesfråga.

Samtidigt är det få saker som kristenheten sliter så mycket med som detta. Vi ägnar församlingsmöten åt att diskutera våra generationsklyftor. Vi kämpar för att få ihop ett ledarteam till söndagsskolan. Vi våndas över våra egna barn.

Få är de sammanhang som kan slå sig för bröstet när det gäller detta. De flesta som kommer till tro i den globala kyrkan gör det visserligen inom ett karismatiskt evangelikalt sammanhang. Men åtminstone i Sverige står majoriteten av alla kyrkor inför en utmaning när det gäller sina barn och unga. Skillnaden kan däremot ligga i när ”krisen” infaller.

Läs mer HÄR.

24 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 25 januari

Gud älskar – därför avskyr han det onda

- Stefan Swärd i Världen idag -
Ett centralt tema i Bibeln är Guds vrede och dom över synden. Det är ofta en främmande tanke för kristna i västvärlden, som formats av liberalteologi. Att Gud är kärlek, och bara kärlek, är Bibelns budskap, menar man, och det är en kontrast till den klassiskt kristna tanken om en vred och dömande Gud. Ibland formulerar man det som att Gamla testamentet talar om Guds dom och Guds vrede, medan Nya testamentet talar om Guds kärlek.

Detta är en avgörande fråga i kristen tro, för denna förändring i gudssynen leder också till en förändrad syn på korset, försoningen och den eviga domen.

Guds vrede och Guds dom står inte i motsats till Guds kärlek i Bibelns budskap. Det är endast olika sidor av samma mynt. I Bibeln framställs inte Guds vrede och Guds dom som ett problem – det är lösningen på ett problem och ett Guds ingripande för att skipa rättvisa och hindra ondskans framfart.


Läs mer HÄR.

Från nyhetsflödet den 24 januari

Stakset och Frälsningsarmén arbetar för de bortglömda barnen

- FA:s hemsida -
Frälsningsarmén har anställt Sebastian Stakset i ett nytt arbete för att nå barn och unga som är placerade inom SiS- och kriminalvården i Sverige. Arbetet ska hjälpa barnen och de unga genom att ge hopp och tro på en framtid och en väg ut ur deras situation. 


Frälsningsarmén tror att ett sätt att göra detta på är att berätta för dem att de är älskade av Gud. Arbetet har Sebastian redan startat men nu går alltså Frälsningsarmén in och stöder och utvidgar det arbetet.


Läs mer HÄR.

23 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 23 januari

Stig Ekelund: Varför är kyrkan så rädd i Sverige?

- Stig Ekelund i Dagen -
Varför får studenterna vid utbildningen till präster så liten hjälp att förstå, försvara och förklara den underbara tro, som Gud genom Jesus Kristus gett och som den helige Ande vill göra levande? Varför har vi präster och pastorer, som ofta i sina predikningar lämnar oss i sticket? Ovidkommande prat borde utbytas mot ett andefyllt, kunskapsförmedlande och livgivande Guds Ord.

Varför har kyrkan i Sverige blivit så svag och rädd? För Svenska kyrkans del tror jag att politiseringen har haft och har stor del i den negativa utvecklingen. Tänka sig, att i kyrkomötet finns ledamöter, som inte tror på fundamenta i den kristna tron! Dessa ledamöter beslutar över kyrkans böcker och trons innehåll. Och vilka som ska få bli präster.

Finns det någon, som har kallelsen att bli präst, är from och smart, men inte är klar i bekännelsen i ämbetsfrågan eller samkönade äktenskap, avvisas han. 


Läs mer HÄR.

22 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 22 januari

Muslimen drömde om kyrkan och blev frälst
 

- Joakim Lundqvist i Dagen -
En ung, muslimsk flykting sitter i Gävle, samhället där han hamnat på sin flykt undan kriget i sitt hemland, och funderar. Han har varit med om något han inte begriper eller kan tolka betydelsen av.

Flera nätter i rad har han drömt samma dröm, om och om igen. Han har sett en stor lokal full med tusentals människor som står med händerna lyfta. Drömmen återkommer, men han vet inte hur han ska relatera till den. Vad betyder detta? Vad är det för en plats han drömmer om?


Läs mer HÄR.

19 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 19 januari

Evangelisk kyrka i Tyskland slutar omvända muslimer


- Världen idag - 
Den evangeliska kyrkan i Rheinland i västra Tyskland har fattat ett principbeslut om att inte omvända muslimer till kristen tro. Enligt den evangelikala tyska nyhetsbyrån Idea motiverades beslutet bland annat med att muslimerna är i minoritet i Tyskland. – Varför skulle vi undanhålla en människa en frälsande tro på Kristus bara för att han eller hon tillhör en minoritet? undrar Olof Edsinger vid Svenska evangeliska alliansen, SEA. 

Läs mer HÄR.

17 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 17 september

SVT-reporter och Palestina-vän bytte fot i Israelfrågan

- Världen idag -
Under många år var journalisten och författaren Bengt G Nilsson sympatiskt inställd till palestiniernas kamp för en egen stat, sida vid sida med Israel. I dag har han bytt fot, och ser bland annat hur arabvärlden utnyttjar de palestinska flyktingarna som brickor i ett politiskt spel.
Bengt G Nilsson förklarar bakgrunden till sin ändrade position i en längre text i Smedjan, tankesmedjan Timbros webbtidning.

"I 46 år har jag följt utvecklingen i Mellanöstern, under 36 av dessa år som journalist och författare. Som reporter anställd på bland annat SVT var det länge mitt jobb att rapportera om den politiska processen och den palestinska civilbefolkningens förfärliga levnadsvillkor i miserabla flyktingläger, eller i kamp med israeliska bosättare på ockuperad mark. Det var lätt att sympatisera med palestiniernas nationalistiska aspirationer, deras dröm om en egen stat", skriver han inledningsvis.

"I dag har jag tänkt om. Jag tror inte längre att det är möjligt för palestinierna att under överskådlig tid bygga en fungerande, demokratisk nationalstat. Jag anser att det i stället är Israels krav på säkra och erkända gränser som har högsta prioritet".


Läs mer HÄR.

16 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 16 januari

 De 50 länder där flest kristna förföljs

- Göran Jacobson i Inblick -
Nordkorea och Afghanistan toppar organisationen Open Doors årliga lista World Watch List, som redovisar de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst.Organisationen Open Doors släppte igår sin årliga lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst, World Watch List (WWL). Listan toppas av Nordkorea och Afghanistan följt av Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Jemen och Iran.
Två nya länder har tagit sig in på WWL, nämligen Nepal och Azerbajdzjan. I båda länderna har den inhemska förföljelsen av kristna ökat på ett markant sätt, både vad gäller såväl våld mot kristna samt polisrazzior och arresteringar av troende.

Lider martyrdöden

Rapporten från Open Doors pekar också på att många kristna på olika håll i världen led martyrdöden under perioden som rapporteringen pågick. Minst 3 066 kristna dödades för sin tros skull. Detta är en ökning med närmare 300 procent jämfört med året innan då 1 207 kristna marterades. Den nigerianska terrorsekten Boko Haram sägs enligt rapporten bära en stor del av skulden till denna ökning.


Läs mer HÄR.