Dagens Nyheter

23 jan. 2017

Nyhetsflödet måndag den 23 januari

Den lokala församlingen är alltid svaret
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Inför 2017 kommer lokala församlingar över hela landet att behöva kliva fram tydligare. Visa att kristen tro är konkret och att Jesus Kristus gör faktisk, påtaglig skillnad i utsatta områden. Vi måste visa i ord och handling att ett kristet liv innebär omvändelse från ett sätt att leva som både bildligt och bokstavligt leder till döden. Det är i kyrkan vi tillsammans formulerar hur vi ska leva. Vi håller varandra ansvariga genom livet. Inte så att vi kontrollerar varandra, men i kärlek och omsorg ser vi till att ingen snubblar längs vägen. Vi sträcker ut en hand och hjälper tillbaka. Stödjer och bär. Ber och hoppas. Vi vandrar bredvid och skriver över varje ny dag att Gud är trofast. Det är så våldsverkarna stoppas.
Läs mer HÄR.

Historicitetens röda tråd genom Bibeln
- Stefan Swärd i Världen idag - "Efter min förra ledare i Världen idag har det uppstått en diskussion om Adam och Evas historicitet. Det intressanta är att Bibeln knyter ihop Adam och Evas historicitet med Jesu historicitet. Lukas, som grundligt efterforskat allt, skriver i sin släkttavla i Lukas kapitel 3 att Jesus var son till Josef, och så slutar den med Set, som var son till Adam, som var son till Gud. En hel lista med namn på personer som faktiskt existerat i historien.
   Det handlar inte som sagor, myter eller uppdiktade historier. Det handlar inte om händelser med bara en historisk kärna, och som bara innehåller en viktig lärdom eller ett viktigt budskap till oss. Det handlar om personer som faktiskt har existerat, som har en historia och är en del av historien.
   I Romarbrevet kapitel 5 knyter Paulus ihop Adam och Kristus. Genom en enda människa kom synden in i världen. Döden regerade från Adam till Mose. Nåden och rättfärdighetens gåva kommer genom en enda människa, Jesus Kristus. Både Adam och Kristus ställs fram som representanter för mänskligheten.
   Men poängen är att båda har existerat. Adam var en historisk person och Kristus trädde fram på historiens scen, som en människa av kött och blod.
Läs mer HÄR.

20 jan. 2017

Nyhetsflödet fredag den 20 januari

”Mindfulness kan vara förödande för skör person”
- Svenska Dagbladet - "Att lära sig en teknik för stresshantering och att leva i nuet kan låta harmlöst. Men psykologen Fredrik Bengtsson varnar för att mindfulness ofta används alltför lättvindigt. Det är en kraftfull metod som kan vara förödande för sköra personer....
   Fredrik Bengtsson har mött klienter som mått dåligt, fått ökad ångest, djupare depressioner och i värsta fall blivit psykotiska efter att ha utövat mindfulness.–  För en del sköra och sårbara människor kan meditation och introspektion vara direkt förödande. Det händer att gamla minnen och känslor väcks till liv på ett närmast chockartat sätt. För en människa i akut kris är mindfulness inte alltid det bästa. Och personer som mer eller mindre mot sin vilja tvingats gå en kurs genom jobbet kan stå helt oförberedda på vad som kan utlösas. Många är inte redo att handskas med det som plötsligt kan komma upp, påpekar han."
Läs mer HÄR.
Låt källan med friskt vatten släcka like-törsten- Magnus Persson i Dagen - "Även kyrkan drivs av en ängslig jakt på likes och samtidens erkännande. Hon verkar nästan vara beredd att göra vad som helst för att bli en i gänget och vinna någon slags existensberättigande. Kommer någon kändis till tro görs den olyckligt snabbt till kyrkans främste talesperson och reklampelare för kristendom.   Men Jesus Kristus söker varken snabba omvändelser eller ytliga bekräftelser. Han viftar inte ängsligt med de uppenbara bevisen som skulle skapa skaror av fans. Dold för det mänskliga ögat bakom dårskapen att Gud blivit människa, är det bara genom Guds eget vittnesbörd som tron skänks.    Vår ängsliga rastlöshet kommer ur vår rotlöshet. Vi är inte rotade i Guds uppenbarelse, Guds eget vittnesbörd och berättelse om tillvarons ursprung, mening och centrum. Vi har sökt vår plats och vårt värde i den tunna och skiftande myllan av mänskliga opinioner. Längtan efter erkännande och genomslag i breda folklager har bara gjort oss mer osäkra, otydliga och obegripliga."
Läs mer HÄR.


Platt fall för ambitionerna i Paris
- Världen idag - "Högmod går före fall. Så kan den nyss avslutade och länge omtalade fredskonferens i Paris bäst sammanfattas. Efter högtidliga deklarationer om en internationell konferens i Paris, som skulle föra tankarna tillbaka till den historiska fredskonferensen i Paris 1920, blev det i stället platt fall.
   Enligt sakliga BBC avslutades den i ett mindre kaos...
Slutkommunikén, som skulle få igång den avstannade fredsprocessen i Mellanöstern och bidra till en hållbar fred mellan israeler och palestinier, innehåller ingenting nytt. Frankrikes utrikesminister, Jean-Marc Ayrault, varnade i sitt tal för allvarliga konsekvenser ifall USA:s kommande president Donald Trump infriar sitt vallöfte om att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Men varningen finns inte med i slutresolutionen."
Läs mer HÄR


Tidigare USA-president tar strid för kvinnors lika rätt och värde
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Jimmy Carter hävdar att ”kvinnor och flickor alltför länge har diskriminerats i en förvrängd bibeltolkning” och att det i århundraden förhindrat kvinnor till lika rättigheter världen över. Fler borde vara lika djärva som den tidigare USA-presidenten i politiken, näringslivet och det civila samhället, skriver Per Danielsson."
Läs mer HÄR.

17 jan. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 17 januari

Journalisten och programledaren Siewert Öholm tar farväl på Facebook efter beskedet att hans levercancer har förvärrats.
- Dagens Media - "Innan semestern till Israel i förra veckan hade journalisten och programledaren Siewert Öholm fått ett positivt besked kring cancern, skriver Aftonbladet.
   Men när Siewert Öholm kom tillbaka från semestern möttes han av beskedet att levercancern förvärrats.
– Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa hans fru, Gitten Bolin Öholm, till Aftonbladet i natt.
   Efter att hälsningar kommit in på Siewert Öholms Facebooksida bestämde han sig för att skriva ett farväl."
Läs mer HÄR.
Siewert Öholm: ”Jag har gjort en deal med Gud” - Aftonbladet
Familjen taer förväl av familjen - Expressen
Siewert Öholm tar ett sista farväl - Dagen

Vi behöver kristna som riskerar sin bekvämlighet
- Markus Birro i Världen idag - "Jag har under sju, åtta år rört mig mellan den sekulära och den kristna världen. Aldrig tidigare har den sekulära världen visat ett större förakt för allt som har med kristen tro att göra. Den mediala ordningen är skoningslös. Är du öppet kristen hånas du, i bästa fall. Det är långt mycket vanligare att du förföljs eller till och med avskedas om du envist håller fast vid din kristna tro som en naturlig del av din vardag.
   Att ”komma ut” som kristen har ett högt pris, kanske särskilt i de kretsar som annars skryter om sin öppenhet och tolerans.
   Den toleransen brukar ta slut ungefär i höjd med en medmänniskas kristna bekännelse.
   Det sätts i sekulär media ett värde i att vara okunnig om kristen tro eftersom denna anses som något förlegat, något gammalt, något som okunniga människor från förr kunde ha lyxen att hemfalla till."
Läs mer HÄR.

Kravlöshet som skapar terror och diktatur
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Medan Israel skyddar sin arabiska befolkning uppmuntrar den palestinska myndigheten till att begå terrordåd mot civila israeler.
   Totalt betalar den palestinska myndigheten närmare 3 miljarder kronor per år i terroristrelaterade löner och ersättningar, vilket motsvarar sju procent av den totala budgeten eller närmare 30 procent av det utländska biståndet, som till största delen går till den allmänna budgeten.
   Denna förvrängda situation kan fortgå eftersom det internationella samfundet ensidigt ställer krav enbart på Israel. Den palestinska ledningen vet att de slipper att ställas till svars för korruption, terrorism, stöd till terrorhandlingar och brott mot mänskliga rättigheter. Därför frodas terrororganisationen Hamas och därför har det inte varit fria demokratiska val på de palestinska områdena på tio år."
Läs mer HÄR.

 Ökad förföljelse av Asiens kristna
- Sändaren - "Förtrycket mot kristna ökar snabbast i södra och sydöstra Asien, inte minst i Indien. Det visar årets World Watch List från Open Doors. En lista som återigen toppas av Nordkorea.
World Watch List (WWL) ges ut en gång om året, och listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som värst.
– Totalt beräknas 215 miljoner kristna i de 50 listade länderna möta förföljelse på grund av sin kristna övertygelse, säger Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige.
Fem av sex länder, där poängen steg som mest, finns i Asien: Indien, Bangladesh, Laos, Bhutan och Vietnam.
– Den religiösa nationalismen driver förtrycket i de asiatiska länderna. Det är en långvarig trend som pågått sedan mitten av 1990-talet, utan att hittills ha dragit till sig någon uppmärksamhet, säger Ron Boyd-MacMillan, chef för den strategiska forskningsavdelningen inom Open Doors International."
Läs mer HÄR.