Dagens Nyheter

24 mars 2017

Nyhetsflödet fredag den 24 mars

P1 glömde fråga prolife – rättades av RFSU
- Världen idag - "29 minuter ägnades helt åt abortfrågan i Sverige Radios program Radiokorre-spondenterna i söndags. Flera olika personer fick komma till tals i inslaget – samtliga var abortförespråkare. – Det är skrattretande. Ska detta vara public service? säger Mats Selander från organisationen Människorätt för ofödda."
Läs mer HÄR.

Vem håller i kopplet till ditt inre djur?
- Åsa Molin i Dagen - "På en dörr i gymnastiksalen där min son tränar taekwondo sitter en slarvigt upptejpad lapp. Vid det här laget har jag läst den många gånger, ögonen dras på något sätt automatiskt till bokstäverna­.
På lappen står det: En äldre indian kallade till sig sitt barnbarn och sa:
”Inuti mig finns det två vargar. En varg är elak och ond, den andra är vänlig och god. De två vargarna befinner sig ständigt i strid med varandra.”
Barnet tittade då upp på den gamle mannen och frågade: ”Vilken varg vinner?
Indianen var tyst ett tag och svarade sedan: ”Den som jag matar.”
Läs mer HÄR.

In English: Luck Is For Pagans
- Major Danielle Strickland - "
There is a saying in my family, “Luck is for pagans.” My nine-year-old son grew up saying it and we find it hilarious most of the time—awkward at others. The most striking thing about his response is realizing how much we use the term. It seems superstition laced with fatalism is running rampant in the world—even in the Christian community.
    While speaking with a Christian woman the other day about a trying circumstance, she responded, “Oh well, whatever will be, will be.” Really, I thought? That’s the best we’ve got?
    The other familiar string of fatalism is the idea that God wants us to go through every difficult situation for some cosmic reckoning. I know a recovering drug addict who has been horribly abused by nearly every male figure in her life. She recently told me that she knows God allowed it all to happen for a reason.
    But what reason would God have to allow one of his children to be abused? Now, don’t get me wrong, I believe with my whole heart that God can and will use absolutely everything and redeem it all for his glory. But God never allows horrible things to happen for some kind of divine reason. Horrible things happen to us for many reasons. Among them are sin, death, evil, the enemy who seeks to kill, steal and destroy. Life isn’t fair, but that is never how God intended it to be."
Read more on JAC online HERE.

23 mars 2017

Nyhetsflödet torsdag den 23 mars

Kommer KD att stå upp för sina principer?
- Kerstin Färrfors i Dagen - "Vågar KD bli det parti som tar strid mot utilitarismens (nyttofilosofin) konsekvenser för livets skyddsvärde i dess början och dess slut? Denna filosofi är ett särskilt farligt hot som genom sina förnuftsmässiga skäl ger en gradvis förändrad syn på människans okränkbarhet. Människan reduceras till nyttig, duglig eller onyttig och därmed oduglig person som kan ratas om den inte gagnar till någon nytta.
   Vissa egenskaper hos den ofödda människan har sedan länge varit skäl nog till att förvägras sitt eget spirande liv. Hon skulle inte vara till någon nytta i samhället, alltså bör hon inte födas och bli en belastning, ekonomiskt och personligt."
Läs mer HÄR.

Kollekt kan gå till abort- och hbtq-frågor
_ Världen idag - "Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete? Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor. Att förändra heteropatriarkala strukturer är viktigt för kyrkan, anser Emilie Weiderud, Svenska kyrkans internationella avdelnings policyrådgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tidigare ordförande för RFSU Stockholm."
Läs mer HÄR.

Dags att bryta med rädsla för karismatik
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Alla fenomen som involverar oss människor har förstås potential att bli förvanskade. Ingen människa – inte ens den frommaste kristen – är helt och hållet opåverkad av synden. Men samtidigt är det ju dessa spelregler som vår Herre har gått in under när han gav församlingen till uppdrag att vara hans kropp på jorden. Därför vill han också involvera oss för att förmedla hans kraft såväl inom som utom den kristna gemenskapen.
   Eller som Paulus uttrycker det hela: ”Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.” Och: ”När ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp.”
   Det är omöjligt att kalla sig bibeltroende kristen, utan att vilja ta dessa och liknande uppmaningar i Skriften på allvar. De karismatiska erfarenheterna ska inte ses som något valfritt tillägg, utan som en integrerad del av varje kristen församlings liv."
Läs mer HÄR.

22 mars 2017

Nyhetsflödet onsdag den 22 mars

"En av fyra präster i Svenska kyrkan tror inte på Jesu uppståndelse"
- Mikael Karlendals blogg - "Vad är Svenska kyrkans lära? Vad tror biskopar och präster i Svenska kyrkan? Svaret är att en av fyra präster inte tror att Jesus uppstått fysiskt ifrån de döda. Vad får det för betydelse för ekumeniken?
   Det här framkommer av en artikel i Kyrkans tidning som publicerades på webben den 2 mars. I artikeln intervjuas biskopen i Västerås stift, Mikael Moberg, samt prästerna Johan Linnman, Katarina Frisk och Marit Norén."
Läs mer HÄR.

 Ny svensk rapport synar Oregons dödshjälpsmodell
- Världen idag - "Den dödshjälp som erbjuds i Kanada och flera amerikanska delstater visar på brister i både lagar, riktlinjer och genomförande. Det fastslår svenska Claphaminstitutet i en ny utförlig rapport.
   "Hotet mot värdigheten" heter rapporten som noga studerat den typ av läkarassisterat självmord som numera ofta förespråkas i den svenska debatten, den som infördes i den amerikanska delstaten Oregon 1997. Modellen har sju kriterier: skriftlig och muntlig begäran, fastställd diagnos och förväntad livstid på max sex månader, bedömning av beslutskapacitet, eventuell psykiatrisk undersökning, information om alternativ till dödshjälp och rådet att berätta för en nära släkting.
   Men modellen har flera brister när det gäller dessa kritierier. Det visar rapporten, som bland annat slår fast att de flesta patienter som efterfrågar dödshjälp inte gör det på grund av fysiska symptom såsom smärta eller illamående. Man gör det i stället till följd av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontrollen."
Läs mer HÄR.

Alf B Svensson: Hjälp ditt barn upptäcka sin dröm
- Dagen - "Att jag är den jag är beror alltså inte på att jag är speciellt smart.
   Varför är vissa personer mycket mer framgångsrika än andra? Antingen de jobbar som hjärnkirurg, forskare, lärare eller undersköterska på ett äldreboende. Har de högre IQ eller större social kompetens? Enligt ny forskning beror det framförallt på att de har en egenskap som forskarna kallar grit. Fråga mig inte vad de fått namnet ifrån. Personer som har grit är starkt motiverade att nå sina livsmål. De kan hålla motivationen uppe under lång tid utan yttre belöningar. De ger inte upp när det tar emot eller när de misslyckas. Till skillnad från karriäristerna stävar de inte efter rikedom, framgång och att bli kändis. Deras drivkraft är att försöka skapa en bättre värld."
Läs mer HÄR.