Dagens Nyheter

30 sep. 2016

Nyhetsflödet fredag den 30 september

En ny reformation
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Nästa år är det reformationsjubileum, eller rättare sagt Lutherjubileum. Det är då 500 år sedan Luther formulerade sina 95 teser om avlaten och den kristna tron.
   Här på Kristen Opinion är vi av den uppfattning att det inte enbart är ett firande av reformationen och Luther som behövs, utan en ny reformation.
   Den politiserade kyrkostrukturen har nått vägs ände, de partipolitiska utspelen och aktivismen hos kyrkoledningen har satts under lupp och kritiserats under lång tid, Jesus Kristus har åkt i marginalen och till detta kan man lägga avslöjanden om missbruket med kyrkans pengar.
   Det finns således ett flertal beröringspunkter med det som var startpunkterna för reformationen för 500 år sedan.
   Hade Luther haft tillgång till dagens mediala landskap hade rörelsen och förändringen skett snabbare. Idag finns alla möjligheter att få igång en rörelse för en ny reformation, som återför Svenska kyrkan till kärnuppdraget, som ÄR och definieras utifrån korset, evangeliet och uppenbarelsen: Jesus Kristus."
Läs mer HÄR.


Evangelisation som förbryllar. Vi svenskar har hållit oss till en lightversion.
- Linda Alexandersson i Dagen - "En del av våra nya församlingsmedlemmar med invandrarbakgrund evangeliserar. Och vi som har varit en del av svensk kristenhet länge och har god kulturell förståelse av hur saker och ting fungerar i Sverige blir lite… jag skulle vilja använda ordet förbryllade. För vi vet ju att det inte fungerar. Vi vet att det inte är någon idé att evangelisera, för i Sverige är det ingen som vill höra talas om Jesus.
   Och ändå verkar det funka när våra nya vänner evangeliserar. De har med sig nya vänner till kyrkan var och varannan vecka. De ber ständigt sin pastor om fler exemplar av Nya testamentet eftersom de som de fick i förra veckan redan är utdelade."

Läs mer HÄR.


From the English page: Agressive Christianity

Read the original ´papers on Aggressive Christianity´ by Catherine Booth.
Download the pdf-file HERE.

Contents:
AGGRESSIVE CHRISTIANITY
A PURE GOSPEL
ADAPTATION OF MEASURES
ASSURANCE OF SALVATION
HOW CHRIST TRANSCENDS THE LAW
THE FRUITS OF UNION WITH CHRIST
WITNESSING FOR CHRIST
FILLED WITH T SPIRIT
THE WORLD´S NEED
THE HOLY GHOST

28 sep. 2016

Nyhetsflödet onsdag den 28 september

Moment 22 för syriska anhörigflyktingar
- Bohuslänningen - "Hur kan man vränga rätten för alla barn?
   Förra höstens helomvändning i migrationspolitiken placerar Sverige på gränsen för huruvida vi uppfyller våra internationella åtaganden i fråga om flyktingar. Det är väl känt. Men alla är kanske inte medvetna om att även de flyktingar påverkas som kom till Sverige innan gränsstängningarna klubbades, genom att vårt land numera i praktiken inte längre tillåter anhöriginvandring för den stora gruppen syriska flyktingar.
   I 5:e Mosebok i Bibeln står att läsa: ”Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan.” Hur kan den svenska regeringen, som trots allt är en regering i ett demokratiskt land med en kristen värdegrund så tydligt vränga rätten för invandraren och dennes familj? Hur kan man vränga rätten för alla barn som skilts från sina föräldrar på grund av kriget i Syrien? Hur kan man sära på äkta makar som kriget tvingat att leva på skilda håll genom denna uppenbara lagvrängning?"
Lena Andersson ordförande i Kalix FN-förening
Ivar Gustafsson docent i matematik
Allan Emrén fil dr i fysikalisk kemi
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Läs mer HÄR.

Vägen från förföljare till Jesu efterföljare
- Dagen - "Markus Holmbom försökte övertala andra att kristen tro är falsk men blev själv övertygad om att Bibeln är sann.– Jag blev kraftigt överbevisad när Gud talade till mig genom Bibelns ord, berättar han....
   Under de följande åren blev Markus avståndstagande till kyrkan i stället en sannings­fråga. Därför började han allt ivrigare vilja övertyga kyrkfolket – inklusive sina egna föräldrar – att kristen tro är falsk.
   Med målet att använda evolutionsteorin för att motbevisa religiösa övertygelser kom han att studera biologi på Umeå universitet.
– Ateisten Richard Dawkins hade varit stolt över mig då, skämtar Markus vars studier tog en vändning.
– Ärliga slutsatser av vad jag lärde mig i biologin fick mig att av naturvetenskapliga skäl börja ifrågasätta min ateism."
Läs mer HÄR.

En miljon namn för Mellanösterns kristna
- Världen idag - "Minst en miljon namnunderskrifter med krav på att säkra kristen närvaro i Syrien och Irak. Det är målet med namninsamlingen "Rädda kyrkan" som ska överlämnas till FN:s generalsekreterare i juni 2017.
– Vi vill framföra att det finns ett brett stöd för att de kristna ska få finnas med när Syrien och Irak ska återuppbyggas, förklarar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors som tagit initiativet.
– Det finns krafter som vill försöka fördriva den kristna närvaron från dessa platser. Men faktum är att de kristna varit en integrerad del av dessa samhällen, och när dessa länder återuppbyggs igen tror vi att kristna kommer att spela en viktig roll, kulturellt, ekonomiskt och socialt."
Läs mer HÄR.

27 sep. 2016

Nyhetsflödet tisdag den 27 september

Ett land som dödar patienter inom ramen för vård har helt enkelt lämnat det civiliserade samhället bakom sig.
- Bitte Assarmo i Världen idag - "Vad är ett värdigt liv? Frågan är alltid aktuell, men blir extra viktig när debatten om legaliserad dödshjälp blossar upp.
I Sverige får vi ofta höra från dödshjälpsförespråkarna att det är en mänsklig rättighet att själv bestämma när man ska dö. Men faktum är att det är lagligt att ta sitt eget liv för den som så önskar, även om självmord alltid ses som en stor tragedi. Frågan är alltså i själva verket om det är en mänsklig rättighet att kräva att någon annan ska hjälpa till? Dödshjälpsförespråkarna måste rimligen anse det. Det är en arrogans utan like att kräva att en människa ska döda en annan, oavsett orsak. Den människa är inte född som kan hantera det ansvaret och studier har visat att de läkare som ägnar sig åt detta, i länder där eutanasi är tillåtet, generellt mår mycket dåligt."
Läs mer HÄR.

Minskat matsvinn då Frälsningsarmén får stöttning av matvarukedja
- Allehanda - "Ett par dagar i veckan får Frälsningsarmén hämta mat med kort bäst före datum hos Willys butik i Örnsköldsvik.
– En win-win-situation, säger både butikschefen Roger Högberg och Frälsningsarméns Henry Försöket inleddes i mindre skala i våras och omfattade då åtta butiker i Sverige. I dag har det vuxit och blivit permanent i fyrtio butiker, bland annat i Örnsköldsvik.
– För oss är det roligt att samarbeta med en seriös aktör, säger Frälsningsarméns Henry Lindell och påpekar att det kändes bra när även matvarukedjan besökte deras lokaler för att se var mat och en del annat sedan tar vägen.
– Man kan säga att det är en stor matvarukedja som har tagit tag i problemet med sitt svinn. Dessutom känns det som sagt seriöst – och bättre att vi tar vara på riktig mat än att Willys själva ska kasta i soporna och dessutom behöva betala för det.Lindell."
Läs mer HÄR.

Stark rättslig grund för samvetsfrihet
- Reinhold Fahlbeck på Claphaminstitutets hemsida -  Linda Steen är barnmorska och kristen. Hon vill av religiösa och samvetsmässiga skäl inte ta befattning med verksamhet som på något sätt innebär medverkan till abort, framkallande av missfall eller annat som kan resultera i att ett foster fördrivs eller dödas, alltså sådana ingrepp som ryms inom begreppet ”abortverksamhet”. Hon möter nu sin arbetsgivare, Landstinget Sörmland i Nyköpings tingsrätt för att pröva arbetsgivarens beslut att neka henne arbete av ovanstående skäl.
   Barnmorskan Linda Steen står i denna fråga på en stabil rättslig grund. När abortlagen utarbetades gällde regeringsformen 1809, som stadgade att ”Konungen bör … ingens samvete tvinga eller tvinga låta”. Samvetsfriheten och respekt för denna var sålunda en överordnad grundlagsfäst rättsprincip vid tidpunkten då abortlagen utarbetades och antogs. Det var därför naturligt att synsättet i RF 1809 återspeglades i abortlagen. I proposition med förslag till abortlag anförde föredragande departementschefen: ”Frågan om sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort har tagits upp av flera remiss­instanser, vilka genomgående framhåller vikten av att det tas hänsyn till personalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten....”
Läs mer HÄR
Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik, Lunds Universitet
Artikelförfattaren är Fellow vid Claphaminstitutet

Tribute to Major Geoffrey Freind (1957-2016)
- TSA international Website - "On Wednesday the 21st September 2016, Major Geoff Freind was promoted to Glory in Johannesburg, South Africa.
   Earlier this year, Geoff had been released from appointment responsibilities in Western Australia to pursue a strong calling on his life to preach the good news about Jesus in the developing world. Geoff had visited many countries in South East Asia as well as a number of countries in Africa. He was in Malawi as part of his current preaching tour. Whilst he was there he was attacked walking down the street suffering serious injuries of which he did not recover.
   Geoff has left his indelible mark on not only his family, friends and Salvationist colleagues but also the broader community through his personal engagement. Geoff had a real heart and passion to support The Salvation Army’s work and those in need both in developing countries and here. He was a strong advocate for the disadvantaged of our community. Geoff supported The Salvation Army Howard Hospital in Zimbabwe and Chikankata Hospital in Zambia, financially and with material aid and much of his fundraising efforts were achieved through the writing of his books : Enjoy the Journey, Thank you for the Journey and A Great Journey"
Read more HERE.