Dagens Nyheter

27 juli 2017

Nyhetsflödet torsdag den 27 juli

Haveriet borde vara en större fråga för kristna
- Frida Park i en ledare i Dagen - "Svenskens, även kristnas, förtroende för myndigheterna är världsledande. Vi har fostrats till att lita på att staten vet bättre – och alltid vill oss väl. Därför protesterar vi heller inte något vidare när patientjournaler digitaliseras och säkerhet behandlas styvmoderligt.
   Inte ens när rikspolischefen bara härom veckan föreslog utökad kameraövervakning, datalagring och inbyggda spionprogram för att kunna bekämpa terrorism förekom några särskilt livade invändningar om integritet. Detta trots att Transportskandalen redan hade börjat brisera.
   Frågor om övervakning och integritet borde vara mycket större, inte minst inom kristenheten. Efter den här skandalen kommer inte förtroendet för storebror staten klara sig undan smärtfritt.
Läs mer HÄR.


Är du kristen skall du dö
- Ruth Nordström i ledare i Världen idag - "I mitten på juni släppte Open Doors sin rapport som visar hur kristna flyktingar förföljs i Sverige. Enligt rapporten har asylsökande kristna utsatts för förföljelse, diskriminering och hot i Sverige på grund av sin kristna tro. Av de flyktingar som deltagit i undersökningen har 53 procent svarat att de utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften, 45 procent, har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro. Förövarna är i många fall andra flyktingar eller immigranter men även översättare och tolkar har utsatt de kristna asylsökande för övergrepp och hot."
Läs mer HÄR.


 ”Erkänn folkmordet på kristna och jezidier i Irak”
- Lars Adaktusson på DN debatt - "Sex till tolv månader. Därefter kan en flertusenårig kaldeisk/syriansk/assyrisk närvaro i Irak vara till ända. Kyrkklockor som ringt i 1 700 år kan komma att tystna för alltid. En ursprungsbefolkning som under århundraden varit utsatt för förtryck, fördrivning och folkmordet Seyfo kommer en gång för alla att försvinna från uråldriga bibliska kulturbygder.
   Prognosen kommer från den kaldeisk-katolska kyrkan, störst bland de kristna samfunden i Irak. Uppgifterna är på intet sätt tagna ur luften, antalet kristna i landet har minskat från 1,5 miljoner 2003, till ett par hundratusen i dag. Ett decennium av brutalt islamistiskt våld i spåren av den amerikanska invasionen har tvingat de kristna att fly. När Islamiska staten 2014 erövrade Mosul och fortsatte marschera mot den omgivande Nineveslätten med dess kristna städer och byar blev situationen akut; i praktiken ställdes befolkningen inför valet att konvertera till islam eller dö."
Läs mer HÄR (Betallänk)


Förnöjsamhet och en enkel livsstil
- Olof Edsingers hemsida - "Juli är den månad då de allra flesta svenskar har semester. För vissa kan det här vara en tid för extravagans – till exempel om vi är på resa där vi bor på hotell och äter frukost, lunch och middag på restaurang. Men för de flesta är det nog ändå så att semestern är en tid att skala ned. Kanske till och med att våra veckor utan lönearbete innebär en spartansk tillvaro på ett torp eller en sommarstuga – ibland utan vare sig TV, internet eller rinnande vatten.
   I det senare fallet kan semestern vara en möjlighet att öva sig i två av den kristna trons mest underskattade dygder, nämligen förnöjsamhet och en enkel livsstil.
Läs mer HÄR.

24 juli 2017

Nyhetsflödet måndag den 24 juli

”Partipolitiken hotar att rasera Svenska kyrkan”
Svenska Dagbladet Debatt - "Utländska kristna förbluffas över modellen med partipolitiskt inflytande i Svenska kyrkan. Det är dags att låta samhället ha sin värdegrund och kyrkan sin, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius, pensionerad präst....
    Förra året utträdde inemot 90 000 ur Svenska kyrkan. Det finns naturligtvis en rad skäl till detta steg. Men en starkt bidragande orsak är säkerligen att många uppfattar kyrkan som alltför vag och därmed irrelevant. Ofta hörs människor säga att de på kyrkans hemsidor knappast möter något av vad kyrkan tror på. Gud och Jesus talas det inte om, kan kommentaren lyda. ”Vi lämnar kyrkan för att vi är kristna”, yttrar Ann Heberlein (Expressen 17/1)."
Läs mer HÄR.

Fritt fram för britter att välja kön
- Dagen - "Alla som så önskar ska få frihet att själva välja juridiskt kön. Det föreslår nu regeringen i Storbritannien.
En man som vill bli identifierad som kvinna, eller tvärtom, ska inte längre behöva genomgå någon medicinsk undersökning eller behandling. Enligt ett nytt förslag från den brittiska regeringen ska det räcka med en deklaration att man inte vill kännas vid sitt biologiska kön för att beviljas rätten att juridiskt få byta kön, och få sina födelsebevis ändrade, rapporterar The Sunday Times."
Läs mer HÄR.


Joakim Lundqvist: Den första kärleken
- Världen idag - "Det som gör den kristna tron så annorlunda än alla religioner, är att den inte är en religion. Den är en kärleksrelation.
   Allt började med att Gud älskade oss först (1 Joh 4:19). Vår kärlek till honom – inte plikt, fruktan eller rutin – utgör sedan den djupaste drivkraften i vår efterföljelse. Vi följer, tillber, arbetar och renar oss, inte för att spelreglerna kräver det, utan för att vi älskar.
   Så om din efterföljelse tappar fart, om tillbedjan stannar av och om du börjar tillåta ord i din mun och handlingar i i ditt liv som du inte tillät tidigare – börja då inte felsökningsprocessen i dina yttre omständigheter eller i vad andra människor sagt eller gjort mot dig. Fråga i stället först av allt: Hur mår min kärleksrelation med Jesus?"
Läs mer HÄR.

21 juli 2017

Nyhetsflödet fredag den 21 juli

Pride inget för Adaktusson
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Kristdemokraterna måste bli mycket tuffare i sin kommunikation, menar Lars Adakt-usson. – Vi har en hemläxa att göra här. Det finns en benägenhet hos kristdemokrater att vara försiktiga, att inte ställa till bråk. Men i den politiska debatten behövs konfliktytor, säger han till Aftonbladets Lena Mellin och förklarar varför han inte kommer att gå i Pride-tåget.
   I en intervju med Aftonbladet under Almedalsveckan, hänvisar Lars Adaktusson partiets låga opinionssiffror till Göran Hägglunds tid som partiledare, då stödet halverades.
   Han menade också att det finns en rädsla inom partiet för att ”knyta beslutsfattandet till den egna ideologin”.
– Man har tappat den tydliga kopplingen mellan ideologi och sakfrågor. Ideologin och människosynen är partiets stora styrka, betonar han för tidningen, och berättar att han är medlem i Svenska kyrkan och i Filadelfiakyrkan i Stockholm.
   Adaktusson menar också att KD:s främsta profilfrågor är personlig frihet i kombination med socialt ansvarstagande, värnandet om familjen och civilsamhället."

Läs mer HÄR.

Han prisade äktenskapet i P1
- Världen idag - "Äktenskapet mellan man och kvinna är ett uttryck för Guds kärlek. Det framhöll den katolske ärkebiskopen och kardinalen Anders Arborelius då han sommartalade i P1 i söndags.
   ”Människan är en sexuell varelse och i äktenskapets sakrament har den mänskliga sexualiteten helgats. Man och kvinna, förenade i äktenskapet, får förmedla Guds kärlek till varandra också genom det sexuella samlivet” sa biskopen.
   Han förklarade vidare hur makarna blir medskapande med Gud och ger livet vidare åt sina barn.  ”Den katolska tron sätter alltså sexualiteten inom äktenskapet mycket högt och vill skydda dess helighet och värdighet", sa Arborelius och fortsatte förklara varför sexualiteten hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

Läs mer HÄR.

Hur förenar man öppenhet och integritet?
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Just begreppet ”öppenhet” har blivit ett honnörsord för att beskriva hur kristna och trossamfund bör förhålla sig till samhällsförändringar och den omgivande kulturen. Men öppenhet på bekostnad av integritet gör oss sårbara och kan leda till att vi förlorar vår profetiska kallelse. I längden skapar det också förakt för kristen tro – vi blir saltet utan sälta som trampas ner av människorna.
   Om man ser till kristenheten i stort är vi dåligt rustade för att kunna stå emot omgivningens tryck därför att vi under de senaste decennierna utvecklat ett förakt för Guds Ord. Det lämnar fältet öppet för världens rådande i det allra innersta av kyrkans liv. Det som endast för ett par decennier sedan var vår tro och bekännelse till Guds ord är nu något man inte vill kännas vid.
   Jag tänker på vad som gäller äktenskapssyn och samlevnadsfrågor. Guds ord behandlas mer som en ”option” ett alternativ till vad vi själva kan tänka ut som lämpligt och bekvämt. Genom det politiska språket och akademiska omskrivningar av Guds ord bedrar vi oss själva."
Läs mer HÄR.