Dagens Nyheter

30 juni 2013

Nyhetsflödet söndag den 30 juni

Söndag den 30 juni

Kristna behövs i samhällsdebatten
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Sverige är unikt med sina många frivilliga organisationer. Här finns en smältdegel med intresseföreningar där vår befolkning engagerar sig ideellt på olika sätt. Det kan gälla idrottsföreningar, pensionärsföreningar, hjälporganisationer eller olika kyrkor. Sverige är fullt av eldsjälar som ger av sin fritid för att på olika sätt bidra till det goda samhället. Speciellt är det många kristna som engagerar sig på ideell basis. Och det är bra, mycket bra till och med. Att engagera sig, att känna sig behövd är bra för samhället men också för själen och även för att känna att man kan göra en skillnad.
På ett område behöver vi dock flera kristna som engagerar sig och det är i politiken och i samhällsdebatten
."

Vad har evangeliet egentligen gjort för människovärdet?
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Människovärdet är ett särmärke för den västerländska kulturen. Varje människa är värdefull, inte i kraft av social eller ekonomisk ställning, inte utifrån estetiska eller pragmatiska grunder som skönhet eller vilken nytta man gör, inte utifrån kriterier av intelligens, hälsa, ålder ... Nej, varje människa är värdefull i egenskap av att vara människa."

Våra armar är för korta för att boxas mot Gud
- Tommy Dahlman i Världen idag - "Vår tro äger många motståndare som genom historiens gång har planerat anfall mot vår tillit till Gud. Räder och brinnande pilar mot vårt hjärtas hus har gjort att vi många gånger fått lyfta vår sköld och släcka pilarna innan de har antänt huset."

29 juni 2013

Nyhetsflödet lördag den 29 juni

Lördag den 29 juni

Ordet blir kött, vilken välsignelse
- Marcus Birros blogg - "Guds ord är märkligt levande. När jag läser Bibeln slås jag av hur övernaturligt närvarande allting är. Det är som att hålla ett levande fotografi i handen. Fastän så långa avstånd kommer allting så nära.
Det är inte alltid alla böcker i Bibeln känns lika angelägna just för dig, just idag. Men jag törs lova att det finns texter i Bibeln som träffar dig rakt in hjärtat just där du är idag.
Ordet som blir kött har tidigare haft en lite litterär klang för mig. Men när man läser Bibeln och är ömsint och tålmodig nog att våga hålla sitt hjärta helt öppet, så smiter orden in i dig, in i ditt inre, blir en del av dig.
"

Allt enligt planen
- Hemmets Vän - "Det ser ut att kunna bli en rekordsommar för de kristna konferenserna. Från nyss avslutade Torpkonferensen och Nyhemsveckan kommer rapporter om mer och fler av det mesta. Fler barnfamiljer än någonsin besökte Nyhem, och på Torp ökade antalet deltagare. Aldrig tidigare har det serverats så många mål mat och koppar kaffe som i år. Dessutom var programpunkterna fler och många passade på att besöka årets seminarier.
Denna positiva bild är raka motsatsen till det som flera profana musik- och stadsfestivaler just nu upplever. Publiken sviker och ekonomin rasar samman. Borlänges Peace & Love-festival har gått i konkurs, och en kvällstidning konstaterade i förra veckan att Hultsfredsfestivalen i år ”blir en tre dagar lång begravning
”.

Generalpause
- Jostein Nielsens blogg - "Overskriften har ikke tilknytning til Frelsesarmeen, og jeg kommer tilbake til den mot slutten av dagens refleksjon. I dag handler det om ”Den lille bibel” – sannsynligvis bibelens mest sentrale og siterte vers:
    "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
" (Joh 3:16"

28 juni 2013

Nyhetsflödet fredag den 28 juni

 Fredag den 28 juni

Religion ger bättre psykisk hälsa
- Sändaren - "Samlad forskning visar att den psykiska ohälsan har ökat i Sverige sedan 1990-talet. Speciellt ungdomar är drabbade. Så många som en av fyra 16 - 18-åringar lider av psykisk ohälsa. Många flickor uppger att de inte trivs med livet och att de känner sig ångestfulla, deprimerade och stressade. Var tredje flicka i årskurs 9 uppger att hon känt sig nere mer än en gång i veckan. Orsaker till dessa ohälsoförhållanden är många och i regel mycket komplicerade. Bot är i dag i många fall rent medicinsk, i form av antidepressiva ”lyckopiller”.

Syriens kristna i skottgluggen – fortsatt våld och dyster framtid förutspås
- Signum - "Det tilltagande våldet från de stridande fraktionerna i Syrien drabbar landets kristna, som mer än andra grupper utsätts för övergrepp. Till exempel är kristna kvinnor värst utsatta för sexövergrepp. Mot kristna män utövas påtryckningar från båda stridande parter om att ansluta sig till trupperna. Detta enligt en utredning om de kristnas situation i Syrien, gjord av av World Watch List-samordnaren Dennis Pastoor och den politiske kommentatorn Nicholas Heras."

3.000 arabere ønsker å tjenestegjøre i Israels forsvar
- Israel Today - "Til tross for at ledere i det arabiske samfunnet i Israel advarer israelsk arabisk ungdom om å gjøre verneplikt og andre nasjonale tjenester i Israel, har vel 3.000 unge israelske arabere foreløpig meldt seg til tjeneste i 2013, en økning på 76 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor."

27 juni 2013

Nyhetsflödet torsdag den 27 juni

Torsdag den 27 juni

Etiska aspekter på surrogatmödraskap
- Sändaren - "En bred diskussion kring värderingar behövs i den kommande utredningen om surrogatmödraskap, skriver ledare för Sveriges kristna råd i Svenska Dagbladet. Det är bra, för denna oerhört komplicerade fråga kan egentligen bara avgöras med etik. Om den nu alls kan avgöras. Människors längtan efter barn måste förstås tas på allvar, men betyder det att fattiga kvinnor i tredje världen, ska uppmuntras att hyra ut sina livmödrar för chansen till ett bättre liv."

Utbildningsfrihet eller inskränkning?
- Ruth Nordström i Världen idag - "Den avgörande frågan är: Vad är skadligt inflytande för ett barn? Är det att gå i en kristen skola? Att höra berättelsen om Jesusbarnet i krubban vid adventstid? Den nya skollagen innebär en drastisk frihetsinskränkning för kristna skolor och förbjuder konfessionella inslag i utbildning och undervisning. Men samtidigt som Skolinspektionen förbjuder svenska, traditionella psalmsånger som "Ett litet barn" får andra aktörer, som exempelvis RFSU, obehindrad fortsätta sin indoktrinering på svenska skolor. Vem ska säkerställa att svenska barn skyddas mot alla former av sexuella kränkningar och inte uppmuntras till sexuellt riskbeteende som medför ökade fysiska eller psykologiska risker för barnen?"

Katolsk präst dödad i Syrien
- Kyrkans Tidning - "Franҫois Mourad, tillhörande Franciskanorden i Syrien dödades den 23 juni i provinsen Idlib nära Turkiet. Enligt uppgifter från katolska kyrkans sändebud i Jersusalem ska Mourad ha blivit skjuten när han försökte skydda klostret från inkräktare. Men fader Pierbattista Pizzaballa, sändebud i Jerusalem säger till Vatikanradion att byn där klostret ligger varit under attack från islamistiska rebeller under de senaste veckorna, vilket tvingat majoriteten av befolkningen att fly." Läs också Björn O. Hansens blog   Dagen

Tungotalet - en underbar gåva
- Svenne på B&E - "Enligt Guds ord får man i samband med Andens dop tala tungomål. Det gjorde de som var samlade till bön i den övre salen. Apg. 2. En skara på 120 frälsta vänner hade hållit ut i bön i tio dagar. När de var samlade på Pingstdagen kom plötsligt ett dån från himlen, likt en storm och de blev uppfyllda av den helige Ande och talade tungomål. Bibeln säger, att de talade om Guds väldiga gärningar. I överensstämmelse med Jesu löfte blev de också "beklädda med kraft från höjden", till att bli Hans vittnen. Det var det allra viktigaste."

26 juni 2013

Nyhetsflödet onsdag den 26 juni

Onsdag den 26 juni

Dags för en ny svensk FRA-debatt
- Stefan Swärd i Världen idag - "Redan på 70- och 80-talet talade vi om farorna med ett allt mer byråkratiskt övervakningssamhälle. Begreppet "Storebror" myntades om detta fenomen. Datainspektionen inrättades för att Staten skulle börja få koll på hur personuppgifter spreds och lagrades. Sverige fick en strikt persondatalag med begränsningar i möjligheten att lägga upp personuppgifter. George Orwells klassiker om 1984 har blivit en skrämsel-metafor för att beskriva hur det moderna samhället kan utvecklas i värsta fall. I Sverige kom övervakningen på agendan för cirka fem år sedan genom FRA-debatten."

Påven Franciskus: Kristna kan inte vara antisemiter
- Signum - "Påven talade i dag till en  delegation på 30 personer från International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC) som samlats för en privat audiens. IJCIC vill utveckla relationen med Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, den ortodoxa kyrkan, World Council of Churches, och andra internationella religiösa institutioner."

Att uppleva dopet i den helige Ande
- Svenne på B&E - "Att uppleva dopet i den helige Ande borde betraktas som en absolut nödvändighet av alla, som är frälsta och vill leva för Jesus. Den helige Ande är den tredje personen i Gudomen och Han längtar efter att ta sin boning i oss. Han är Hjälparen och Hugsvalaren, som vill leda och hjälpa dem, som tar emot Honom.
Enligt Jesu ord är avsikten med dopet i den helige Ande att "få kraft och bli Hans vittnen". Lärjungarna skulle vänta i Jerusalem tills de "blivit beklädda med kraft från höjden". Först därefter skulle de bege sig ut, för att verka för Herren med makt till att bota sjuka, och att utföra kraftgärningar genom Hans mamn."

25 juni 2013

Nyhetsflödet tisdag den 25 juni

Tisdag den 25 juni

Varför god teologi är grunden för god själavård
- Mikael Karledals blogg - "Tidningen Dagen skriver om den kristna organisationen The Exodus International, som i dagarna lägger ner sin verksamhet och hur dess ledare ber om ursäkt för den skada som många homosexuella åsamkats genom denna organisations verksamhet. Organisationen har jobbat med något som kallas reparativ terapi som går ut på att ”bota” människor från deras homosexuella läggning. Man har alltså utlovat eller hävdat att det skulle ha varit möjligt att människor efter att ha genomgått terapin skulle vara befriade från sin homosexuella läggning och frestelse."

"Lärjungarna skulle ju göra samma sak som han"
- Världen idag rapporterar från Ralingsåskonferensen - "Bön för sjuka är en central del av den kristna tron och behöver därför betonas mer. Det menar John Derneborg, som höll ett seminarium på Ralingsåskonferensen på temat "Varför tecken och under?"
John Derneborg, pingstpastor i Vänersborgs pingstförsamling och nätverksledare i New Wine i Sverige, förklarar för Världen idag att hans betoning ligger på att vanliga troende kan be för sjuka och förmedla profetiska budskap från Gud.
– Jag erkänner och ser att Gud reser upp speciella tjänstegåvor, personer som är speciellt smorda på vissa områden. Men historiskt har man kanske bara sett förbönskön fram till den speciella gudsmannen eller gudskvinnan för att bli helad. Jag vill trycka ut den här tjänsten till allt Guds folk.
"

Bøndene i Gaza inviteres til landbrukskonferanse i Israel
- Israel Today - "Den israelske hæren har som en gest tilrettelagt og invitert 50 arabiske bønder fra Gaza til en landbrukskonferanse som skal avholdes i Tel Aviv.
Målet med invitasjonen til Gazabøndene var å bidra til å øke jordbruksproduksjonen i den Hamasstyrte Gazastripen, samt støtte et faglig samarbeid mellom bønder i Israel og Gaza
."

24 juni 2013

Nyhetsflödet måndag den 24 juni

Måndag den 24 juni

Gud och människovärdet
- Bength Gustafsons blogg - "Människan är en evighetsvarelse ifrån konceptionen och hon är ingen slit- och slängvara. Gud har skapat människan till sin avbild och han har lagt ned evigheten i hennes hjärta. (1 Mos. 1:26. Pred. 3:11). Det är detta som ger människan hennes unika och höga värde. Människan som Guds avbild och som en evighetsvarelse hör samman med människovärdet på ett odelbart sätt. Evigheten är en del av Guds väsen, av hans natur, och Gud har nedtecknat sina initialer i varje människa, redan i moderlivet. (Ps. 139:16). Konstnären Gud, som är konstverkets Skapare, visar på detta sätt både på sig själv och på konstverkets rätta och höga värde. Varje dag har vi rätt att uttrycka vår tacksamhet för detta och säga: Jag tackar dig Gud, för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara är dina verk, min själ vet detta väl. (Ps. 139:14)."

Samfundens pendelrörelser
- Stefan Swärds blogg - "Det är intressant att analysera kristna samfund och rörelser, och se hur pendelrörelser går i olika riktningar.
Ett intresssant fenomen är Evangeliska Frikyrkan, och dess modersamfund Örebromissionen, Helgelseförbundet och inte att förglömma fribaptisterna.
Samfundet har haft en position att orientera sig i någon form av frikyrkligt mittfält, detta har ju alltid funnits i ÖM-traditionen inte minst. Lite mindre radikala och fundamentalistiska än pingstvänner, men en tydlig markering mot äldre samfund och Svenska kyrkan i synnerhet, mer pingstvänsaktig och konservativt bibeltroende och tydligt evangelikal än missionsförbundare och Svenskkyrkliga.
"

Reflektioner från Torpkonferensen
- Per Ewerts blogg - "Det är förstås inte alls fel att anknyta tydligt till ett så starkt arv som EFK:s modersamfund och Torpkonferensen har, frågan är om kommunikationen görs bäst genom att medvetet öppna sig mot andra sammanhang eller om det görs bäst genom att lyfta fram det egna. Kanske kom den något interna känslan till viss del av att en mångårig trotjänare i samfundet avtackades, kanske kom den av att estraden måste vara den absolut minsta jag sett i större konferenser. (Jag är dock personligen ganska förtjust i den mer avskalade och kanske även mer genuina atomsfär som finns i den gamla ladan, jämfört med en modern inomhusanläggning.)
Kanske är min känsla felriktad. Man har bjudit in talare från flera håll till Torp, ikväll torsdag hade man exempelvis Livets Ords nye föreståndare Joakim Lundkvist, och igår den internationellt kända förkunnaren Becky Pippert, som jag fick förmånen att äta lunch med på onsdagen. Men själva känslan var ändå åtminstone för mig att konferensen i första hand sänds från och riktar sig till människor inom EFK-familjen. Om det är en rätt upplevelse och i så fall en rätt strategi för framtiden ska bli spännande att samtala vidare om internt och externt
."

23 juni 2013

Nyhetsflödet söndag den 23 juni

Söndag den 23 juni

Saktmodets välsignelse
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Det finns paralleller mellan processer i naturen och Guds verk i människors liv och i historien. Det handlar om den gamla principen om sådd och skörd. Aposteln Jakob skriver i sitt brev: ”Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn.” (Jak 5:7). På liknande sätt måste vi förhålla oss till Guds verk i våra liv. Ett gammalt bibliskt ord för detta är ”saktmod”."

Varför spanade FRA på Ekman?
En världsnyhet idag är USA:s övervakning av allt som sker på internet. Men det är inte bara i USA sånt sker. Kommer ni ihåg FRA-debatten i Sverige. Detta inlägg är frän Svenska Dagbladet 2008:
 "HEMLIG LISTA AVSLÖJAR FRA. Livets Ords pastor Ulf Ekman har enligt en hemlig anmälan till Datainspektionen avlyssnats av FRA. Orsaken tycks vara att Livets Ord bedriver missions- och hjälpverksamhet i Ryssland. Det är ytterst anmärkningsvärt att en pastor med tystnadsplikt avlyssnas av en svensk myndighet, skriver Stefan Swärd, ordförande i Evangeliska Frikyrkan.
Kristna, präster, pastorer och andra religiösa ledare har under årtionden mördats, torterats, förföljts och övervakats av kommunistiska och ateistiska regimer, bland annat i dåvarande Sovjetunionen, och allt tyder på att det fortfarande förekommer i Kina. Kristna ledare och pastorer utsätts än idag för liknande behandling i många muslimska länder.
Att övervaka och hemligt avlyssna en person ingår i detta system. Under kommunisttiden i ateistiska Sovjetunionen fick alla pastorer och präster räkna med att utsättas för den behandlingen.
"

Frälsningsarmén spelar för 13 000 på Hammarbys hemmaarena
- FA:s hemsida - "På söndag 23 juni spelas absolut sista matchen på Hammarbys hemmaarena Söderstadion. För att återskapa en gammal tradition med musikkår före matcherna ställdes frågan till Söderkårens musikkår om medverkan.
45 minuter före matchstart marscherar Söderkåren ut och musicerar ca 25 minuter mitt på planen. Reportoaren är kända Hammarbylåtar och melodier som hejaklacken brukar sjunga. In- och utmarsch sker dock till en Frälsningsarmémarsch."


 Vitneutsagn
- Jostein Nielsens blogg - "Jesu første forsøk på forklaring på spørsmålet om hvordan en voksen mann kunne bli født på ny, ga ikke Nikodemus den nødvendige innsikten, så han spurte igjen. Men Jesus kom ikke med en ny forklaring på hvordan gjenfødelsen skjer, men på hvorfor Nikodemus ikke forsto: «Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn»  Joh 3:11"

22 juni 2013

Nyhetsflödet lördag den 22 juni

Lördag den 22 juni

Några reflexioner kring midsommarkonferenserna
-Bert Stålhammar i Hemmets Vän - "Överallt i hela Sverige samlas väckelsens arvtagare som nu är dagens kristna ”Till bön och till lovsång.” Nyhem, Ralingsås, Lapplandsveckan i Lycksele, Strandgården, Hjälmargården, Uskavi. Antalet besökare skiftar men sammanlagt rör det sig om hundratusentals människor som söker sig till dessa konferenser.
Naturligtvis är traditionen stark för alla som kan vara med i år igen, som alla andra år. Torpkonferensen kan snart fira 130-årsjubileum. Då var Sverige ett fattigland i Europa, men folkrörelserna bröt fram och bidrog till att ett nytt Sverige kunde byggas. Dagens Sverige har inte mycket gemensamt med det Sverige som fanns för 130 år sedan. Men längtan efter ett gudsmöte där himlen känns nära och ett nytt hopp för framtiden tänds är lika stark nu som då. Fort-farande är gemenskapen mellan människor som tror och en lika klippfast övertygelse om att Gud finns och vårdar sig om också mig de band som håller konferensfolket samman.
Om vi går utanför de ”fromma” mötesplatserna och ser oss om i Sverige så är det tyvärr knappast någon som känner till eller bryr sig om det som händer i Torp eller på andra midsommarkonferenser.
"
Den falska lyckan på flaska
- Ann Heberlein i Dagens Nyheter - "För det är väl så vi använder sprit – som en självsäkerhets­höjande drog, som flytande lycka? För att skapa en artificiell känsla av lycka och oövervinnelighet? Ändå blir det allt som oftast fel. På midsommardagen kommer kvällstidningarnas rubriker att handla om fylla, misshandel och våldtäkt. I åtta av tio misshandelsfall är gärningsmannen berusad och i 45 procent av alla fall av dödligt våld finns alkohol med i bilden, enligt statistik från Brå. Enligt WHO är alkoholmissbruk den tredje vanligaste orsaken till sjukdom och för tidig död i den industrialiserade världen."

De kristna i Mellanöstern
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Situationen i Mellanöstern präglas sedan flera år av sekteristiskt våld. Främst i det ofattbart grymma kriget i Syrien där nära 100 000 människor har dödats under det tvååriga inbördeskriget. Kriget spiller över även i Libanon, där antalet kristna sjunkit från ca hälften av befolkningen de senaste decennierna till  30 procent. I Irak har över en miljon kristna flytt under de senaste 10 åren. Egyptens kristna kopter har flytt i hundratusental sedan massak­rerna mot dem för två år sedan. Ett land skiljer sig från sin omgivning – Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar."

21 juni 2013

Nyhetsflödet Midsommarafton

                        Midsommarafton

Att inte se skogen för alla träd

- Ulf Ekman i Världen idag - "Beroende på vilket perspektiv man har och på vilken plats man står, ser man lite olika på läget i dagens kristenhet. Det finns mycket att glädja sig över, men också en del bekymmersamt. Här finns alltid en frestelse till negativism. Vi får komma ihåg att vi är uppmanade till att tolka och tyda allt till det bästa. Men det finns också en frestelse till ett slags "tok-positivism" där inget negativt får nämnas eller sakligt samtalas om. Detta blir ett ytligt vitmenande som hindrar oss att gå på djupet."

Kyrkoledare lanserar manifest för en humanare migrationspolitik
- FA:s hemsida - "Kyrkoledare i Sverige lanserar under Almedalsveckan ett manifest för en humanare migrationspolitik. Frälsningsarméns ledare Marie Willermark är en av kyrkoledarna.
Manifestet läses upp vid en presskonferens i Visby måndagen den 1 juli. Flera av landets kyrkoledare finns på plats, däribland Anders Wejryd (Svenska kyrkan), Pelle Hörnmark (Pingströrelsen), Marie Willermark (Frälsningsarmén), Anders Blåberg (Evangeliska frikyrkan) och Magnus Nordqvist (Sankt Ignatios Ortodoxa akademi).
"

Syrisk patriark kräver att kristna står eniga
- Signum - "Den melkitiske grekisk-katolske patriarken Gregoire III Laham kräver mera enhet av de syriska kyrkorna. Särskilt nu, då läget tillspetsas, måste de syriska kyrkorna ha en gemensam röst, sade patriarken i Berlin i en intervju för den katolska nyhetsbyrån KNA i samband med en resa av syriska representanter till Tyskland.
Också den tyska politiken med dess militära återhållsamhet spelar en viktig roll. Tillsammans med andra västländer kan den ha inflytande på konflikten i Syrien, betonade patriarken för den med Rom unierade kyrkan: ”Vi behöver ett stort tecken på solidaritet inte endast för kyrkan, utan för människorna.” Konflikten har förstört mycket; kyrkorna måste hjälpa till att bygga upp igen.
"

20 juni 2013

Nyhetsflödet torsdag den 20 juni

Torsdag den 20 juni

Konsten att leva långt och lyckligt
- Ann Heberlein i Kyrkans Tidning - "Jag tror att övertygelsen om en existens bortom nuet, om ett sammanhang större en det konkreta är avgörande då vi stöter på svårigheter och problem i våra liv. Vissheten om att nuet inte är för evigt, att dagens elände inte är hela sanningen om mitt liv är betydelsefull för att orka stå emot hopplöshet och uppgivenhet."

När är en människas liv ingenting värt längre? Vem bestämmer när livet är slut?
- Marcus Birro i Expressen - "Är allt liv heligt, alltid? En av vår tids mest grundläggande brytpunkter går just här, vid denna fråga.
Alltså. Är allt liv alltid heligt?
Eller har vi kommit så långt i vår frigjordhet att vi iskallt räknar med att mänskligheten som sådan kan vara med och avgöra när livet startar och när det slutar?
Vem äger tolkningsföreträde till frågan när ett liv blir ett liv?
Vi tror oss vara frigjorda och upplysta när vi godtyckligt definierar livet. Borde inte i stället livet definiera oss?
"

Linda Bond avgår i förtid
- Världen idag - "Efter drygt två år på posten har general Linda Bond, låtit meddela att hon lämnar ämbetet som Frälsningsarméns högsta ledare med omedelbar verkan.
– Beskedet om att hon går i pension ett år före beräknad tid är en total överraskning, uppger kommendör Marie Willermark, ledare för Frälsningsarmén Sverige-Lettland.
– Jag behöver inte veta vad orsaken är utan är övertygad om att det beslutet var i samförstånd med Gud.
General Linda Bond fyller 67 år kommande helg och har 44 års tjänst i Frälsningsarmén bakom sig. Enligt samfundet ligger det "en tid av personlig reflektion och bön" bakom beslutet att gå i pension.
"

Israel okkuperer ikke Samaria og Judea ifølge internasjonal folkerett
- Israel Today - "Flere professorer ved en konferanse på Bar-Ilanuniversitetet i Tel Aviv med temaet:»Israel og internasjonal lov,» oppfordrer til å ikke kalle Israel en okkupasjonsmakt.
Under tittelen «Israel og internasjonal lov,» har professorer i internasjonale lover fra hele verden vært samle til konferanse ved Bar-Ilan University i Tel Aviv for å diskutere spørsmålet om Israels tilstedeværelse i og suverenitet over den såkalte «Vestbredden».
"

19 juni 2013

Nyhetsflödet onsdag den 19 juni

Onsdag den 19 juni

Jag är inte troende men jag skall in i ”kyrkopolitiken”
- Jan-Anders Ekelund i Frimodig kyrka - "Det tidigare statsrådet Margareta Winberg (S) skall enligt en intervju i Östersunds Posten göra comeback i politiken denna gång som ”kyrkopolitiker”.  Comebacken skall ske i kyrkofullmäktigevalet i Östersunds församling.
Winberg säger: – Det är ett steg in i politiken, det ska bli spännande. Jag är inte troende, men de värderingar som kyrkan står för är bra och de vill jag gärna arbeta med. Hon utesluter inte att den politiska comebacken kan sträcka även till andra uppdrag, förutom kyrkofullmäktige.
Det hedrar henne att hon är ärlig men var går gränsen för socialdemokraternas övertagande av det evangeliskt-lutherska trossamfundet Svenska kyrkan?  Många med mig har använt ordet ockupation och fått kritik ifrån (s)  men jag har svårt att se att det är missvisande. Kyrkan står inte i första hand för värderingar, utan i första hand för en bekännelse, tron på Jesus Kristus som världens Frälsare.
" Se även Aeropagen.

Skapade för att hitta (tillbaka) till Gud
- Marcus Birro i Världen idag - "Tidigt uppfattade jag Gud som något nedlagt. Ungefär som skrivandet var min tro, mina böner, och min andlighet en del av mig, en central punkt bland andra centrala punkter. Gud som något inuti, inte utanför. Jag hade ingenting om kristen tro med mig, ändå fanns sökandet där. Längtan efter samvaro med Gud var en del av mina villkor mycket tidigt.
Trots att min uppväxt var helt sekulär vek inte Gud undan. Trots min (älskade) fars ateism sökte jag, omedvetet först, medvetet sedan, Jesus Kristus.
Jag stretade emot denna längtan så hårt och så länge det gick. När man är ung är det inte svårt att hålla Gud på en armslängds avstånd. Man lever och har fullt upp med det. Ändå var tron hela tiden närvarande, också när jag drack och festade som värst. Jag gick i mässan och i kyrkor, läste Bibeln och bad. Men spriten blev ett nät mellan mig och Gud som allting av värde fastnade i. Det sprakade bara, ledningen stördes ideligen av mitt utsvävande liv.
"

Kirken gir dårlige svar
- Norske Dagen - "Funnene var at påfallende mange ateister i disse organisasjonene var tidligere kirkedeltakere, og at beveggrunnen å bli ateister hadde påfallende mye med kirken å gjøre.
«Kirken handlet bare om seremonier, å holde hverandre i hendene og synge Kumbayah.» sa Phil, en av dem Taunton snakket personlig med.
«Jeg savnet min gamle ungdomspastor, han kjente jo faktisk sin Bibel.»
Nettopp mangel på kjennskap til Bibelen og den kristne tro var årsaken til at mange hadde forlatt den kristne tro. De mente at de hadde fått en overflatisk undervisning som ikke gav virkelige svar på livets vanskelige spørsmål.
De uttrykte støtte til pastorer som tok Bibelen på alvor
."

18 juni 2013

Nyhetsflödet tisdag den 18 juni

 Tisdag den 18 juni

Läs den här boken i sommar!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Jag vill rekommendera boken ”Buddha eller Kristus” (XPMedia) av Gertrud Storsjö! Läs den i sommar! Den är kunskapsberikande, med fakta och dessutom pedagogiskt skickligt klarläggande. En mycket angelägen bok med tanke på hur buddismen infiltrerar sitt budskap och sina meditationsövningar i vårt lands olika sammanhang...
...Det som händer i vår kultur med Islams inflytande och buddismens påverkan, är en stark utmaning att fördjupa sin kunskap i Bibeln och sin erfarenhet i bönen. Nu är det viktigt att vara ”född på nytt” i den mening Jesus beskrev och döpt i den helige Ande på det sätt som Apostlagärningarna berättar om. En urvattnad kristendom kan inte hantera buddismens utmaningar, men en levande karismatisk kristendom besegrar världen.
"

Låt dig påminnas om Guds närhet
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Sommaren är här med besked och om ett par veckor startar de stora kristna konferenserna. Först ut är Torpkonferensen och Nyhemsveckan, tätt följda av Hönökonferensen, Sommar-Oas och Lapplandsveckan. Sedan flera år finns en tydlig trend: de kristna konferenserna är på uppåtgående. Det mesta ser positivt ut när Hemmets Vän ringer runt. Antal besökare ökar, antalet programpunkter ökar, åldersspridningen är god och konferensernas ekonomier stabila. Tälten utvidgas i den mån det går och till exempel Nyhemsveckan är sedan flera år förlagd till Nyhemshallen, en satsning för framtiden, där fler kan få plats och komforten är bättre."

När börjar livet?
- Ruth Nordström i Världen idag - "När börjar livet? Det sägs att livet börjar på riktigt vid 40. Det kanske stämmer. Men när börjar per definition det mänskliga livet? Frågar man medelsvensson på gatan varierar svaren enormt. Vissa hävdar, utan närmare eftertanke, att livet börjar vid födseln, eller när barnet i magen kan leva utanför livmodern. Andra hävdar att livet börjar när hjärtat börjar slå, utan att reflektera över att detta sker redan efter bara fem veckor. Redan efter fem veckor anläggs också förstadiet till armar och ben och ansiktsdragen börjar ta form. Vissa funktioner i hjärnans nervsystem är också redan färdiga vid fem veckors ålder, när människan fortfarande kallas ett embryo."

17 juni 2013

Nyhetsflödet måndag den 17 juni

Måndag den 17 juni

Självupptagenhet, frikyrkans stora frestelse
- Ulf Sundkvist i Hemmets Vän - "När Pingst möts på Nyhem och Evangeliska Frikyrkan möts på Torp vad står då i fokus? Är det den ”goa stämningen”, folkfesten och mötet med sig själva eller är det Sveriges andliga hälsa? Är det det egna medlems-
tappet eller den moderna människans längtan efter andlighet och eviga värden? Är det det egna behovet av gudsmöten i den ”pentecostala kicken” och den ”evangeliska analysen” eller är det världens nöd och rop på rättvisa, fred och kärlek?
"

Gud och människan
- Bength Gustafsons blogg - "Bibelns människosyn är unik. Människan är treenig, såsom hennes Skapare är treenig. Gud har skapat människan till sin avbild, till att vara lika honom. Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. (1 Mos. 1:26. 5:1). Alla tre personerna i Gudomen: Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud Den helige Ande,  var med då människan skapades och syftet var, att människan skulle vara lik dessa tre personer. Härifrån härleds och förklaras synen på människan och här är förankringen för både människosyn och människovärde."

Terrosjefens datter: Slutt å lyve!
- Israel Today - "Nonie Darwish er datter til Mustafa Hafez, leder for Gazas etterretningstjenste den gang Egypt hadde kontrollen med denne kystnære enklaven. På den tiden grunnla Hafez Fedayeen, en terroristgruppe som foretok raid inne på israelsk område mellom 1951 og 1956.
Hafez ble drept av en israelsk brevbombe da Nonie bare var åtte år gammel. Han ble av utropt til shahid (martyr). Til og med Egypts president Gamal Nasser oppfordret Nonie og hennes søsken til å hevne deres far ved å drepe jøder». I 1978 flyttet Darwish til USA og ble en kristen. Det forandret livet hennes. Hun blir her intervjuet av Israel Todays reporter David Lazarus.
"

16 juni 2013

Nyhetsflödet söndag 16 juni

Söndag 16 juni

Ny studie: Ytlig kristendom ger fler ateister
- SEA:s hemsida - "En ny studie visar att unga blir ateister i reaktion mot en otydlig och ytlig kristendom. Det här är en utmaning till kristna att bli trovärdiga även på den intellektuella arenan, menar Jacob Rudolfsson.
”Förändra universitetet och du förändrar världen”. Så sammanfattade den libanesiske historikern och en av huvudförfattarna till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Charles Malik, det han såg som den största utmaningen för evangeliet[1]. Två år tidigare när han invigningstalade vid Billy Graham-centret på Wheaton College sa han att den största utmaningen för evangeliet låg i att kristna abdikerade från den intellektuella arenan, i synnerhet från universiteten, till förmån för naturalistiska och ateistiska idéer som växt i inflytande. Uttalandet blev en väckarklocka inom den evangelikala kristenheten.
"

Mod att vara kyrka i en ny tid
- Berit Simonsson i Världen idag - "Utan Jesus lever vi i mörker och enbart i Jesus närhet finns förlåtelse och förvandling.
Vilken fin rubrik (jag har lånat den av en ledande person i Svenska kyrkan, men väljer att ge den ett annat innehåll!) – vad betyder rubriken för oss i dag?
Det är modet att tro att Bibeln är Guds heliga ord.
Vilken märklig, omstridd, älskad och utmanande bok Bibeln är!
Ett levande ord säger vi. Det betyder att Bibelns ord kan skapa och styrka tro på Jesus Kristus. När vi öppnar våra biblar så får vi våga tro att det är Herrens egen röst, det levande ordet, som möter oss där! Då är det inte vi som behandlar Guds ord, det är tvärtom Guds ord som behandlar oss och våra livssituationer.
"

Interreligiösa sommarläger
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Det kan förefalla som om KRISTEN OPINION blivit bönhörda. Häromveckan skrev vi om att de som är mer synkretistiskt lagda behöver komma ut ur garderoben och berätta vad de vill ha Svenska kyrkan till. Ett svar kom precis i tidningen Dagen, som plockat upp en artikel av Stockholms domprost Hans Ulfvebrand och prästen och projektledaren Maria Kjellsdotter Rydinger. Kyrkan har matchboll nu menar det och ska därför ägna sina resurser åt interreligiösa ungdomsläger (kallade ”kyrkans sommarläger”) och integration."

15 juni 2013

Nyhetsflödet lördag den 15 juni

Lördag den 15 juni

Friskoleuppgörelsen öppnar upp för fler konfessionella skolor
- Per Ewert på Newsmill - "Nu när uppgörelsen om vinstdrivande skolor är i hamn vill vi uppmärksamma den rörelse som under tiden har bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete. Det gäller de konfessionella skolor som inte har som mål att skapa ett ekonomiskt överskott till en ägare, utan vars grundsyfte – precis som en rad andra idéburna skolor - istället har en idémässig prägel. De kristna friskolorna, i sin tur, ifrågasätts återkommande av grupper som vill minimera religionens inflytande i samhällslivet. Sådana ifrågasättanden går dock helt på tvärs med internationella konventioner som Sverige bundit sig till. Föräldrars rätt att välja en utbildning för
sina barn som överensstämmer med föräldrarnas ideologiska eller religiösa grundsyn är en grundbult i såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Europakonventionen. Därtill är den möjligheten också ett omistligt inslag i ett öppet och demokratiskt samhälle.
"

Hvem er egentlig du?
- Jostein Nielsens blogg - "Det hender ofte at jeg tenker dette i møte med mennesker. Vi har alle vår historie og er produkter av arv og miljø. Egentlig finnes det ikke et eneste ”kjedelig” liv. Det at alle er unike gjør det spennende å høre livshistorien. Det er pussig at vi i sosiale medier er så opptatt av å formidle ”reiseopplevelsene” våre. Reiser som kan kjøpes av hvem som helst til populære turiststeder, er i utgangspunktet totalt uinteressant, men det kan gi stimulans til ”indre reiser”, og da er det spennende fordi det gjør noe mer oss og kan påvirke hvordan vi tenker."

 The Great Sin of Trying to Make the Gospel Palatable
- Michael Brown in Charisma News - "One of the greatest failures of the contemporary church of America is our attempt to make the gospel of Jesus palatable to lost sinners--our effort to take away its offense, remove its reproach, water down its contents and explain away its standards....
... We have tried to make Jesus acceptable to sinners rather than making sinners acceptable to Him, removing the call to submit to His lordship and live a new life in Him...
...It’s time we get back to the New Testament gospel, exalting both the holiness of God and the love of God, presenting Jesus as both Lord and Savior (in that order), and preaching a message that is foolishness to those who perish but is the power of God to those who believe (1 Cor. 1:18).
Let’s preach the truth without compromise, empowered by the Spirit, filled with compassion and unashamed of Jesus and the cross, and God Himself will back the message about His Son
."

14 juni 2013

Nyhetsflödet fredag den 14 juni

Fredag den 14 juni

Enorma oljefynd stärker Israel

- Världen idag - "Israels stora olje- och gasfyndigheter kan förändra maktbalansen i regionen och göra Israel till en energipolitisk supermakt. För oljerika arabländer är det ett oroväckande scenario.
Israel är känt som ett land som flyter av mjölk och honung, men omvandlingen till ett land som svämmar över av pengar från olja och gas har redan påbörjats, konstaterar energipolitiske kommentatorn Peter C. Glover i en artikel på sajten The Commentator.
I mars började gas pumpas från de stora naturgasfyndigheterna i Tamarfälten i Medelhavet – vilket gör att Israel inte längre är beroende av gasimport från de inte alltid så vänligt sinnade arabiska grannländerna. De enorma fynden har väckt intresse från omvärlden, inte minst statsstyrda ryska gasjätten Gazprom, som tidigare i år tecknade ett avtal om distribution av gas.
"

Elim blir Folkungakyrkan
- Sändaren - "Sista gudstjänsten har hållits i Elimkyrkan på Östermalm i Stockholm. Nu tar församlingen sitt pick och pack och flyttar till gamla Salemkyrkan på Söder och byter namn till Folkungakyrkan.
Sändaren har tidigare berättat om församlingens flytt. I Salemkyrkan på Folkungagatan får den växande församlingen bättre plats
."

Almedalsveckan
- (G) som i Gud - "Även i sommar arrangeras (G) som i Gud under Almedalsveckan i Visby, 1-5 juli 2013. Fem dagar med spännande seminarier i skärningspunkten mellan kristen tro och samhällsfrågorna. Arrangörer är tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan."

13 juni 2013

Nyhetsflödet torsdag den 13 juni

Torsdag den 13 juni

Skolverkets kunskapsbaserade gudsfruktan
- Lars Söderlund i Sändaren - "Jo, skolan och dess undervisning ska bygga på evidensbaserad forskning och vedertagen erfarenhet. På samma sätt ska detta vara vägledande för de som leder skolans arbete.
Under senare år har det vid denna tid på året, på nytt och på nytt, understrukits det olämpliga i att be böner eller uttala välsignelser, eller ens nämna Gud i samband med skolavslutningar.
Det måste rimligen betyda att Skolverket har någon form av kunskap eller statistik som visar att människor har drabbats, eller förändrats, eller tydligt påverkats av dessa riter och ord.
 Det vore ju fantastiskt om vi som kyrka kunde få del av den kunskapen. För min erfarenhet är att jag sett massor av människor komma och gå i kyrkan utan att något hänt. Ja så till den grad att jag ibland tvivlat på Gud.
"

Kristna skolor hotade i Gaza
- Katolskt Magasin - "I den Hamas-styrda Gazaremsan har trycket mot de kristna skolorna ökat till den grad att Jerusalems hjälpbiskop William Shomali inte utesluter att de måste stängas. Senast i förra veckan uppmanades han av Hamas-funktionärer att införa undervisning sperat för flickor och pojkar."

KD-Hägglunds katastrofstrategi
- Siewert Öholm i Världen idag - "KD-Hägglunds katastrofstrategi borde ha nått vägs ände vid det här laget. Dystra 2,7 procent av väljarsympatierna ett drygt år före valet. Den definitiva vändpunkten bör ha varit Expressens partiledarintervju med Hägglund förra veckan. (Expressen 6/6). För det måste väl ändå handla om en strategi, när KD-ledaren gång på gång provocerar och trakasserar stora grupper av sina egna kärnväljare. De personer i styrelser, valkretsar, kommuner, landsting och i riksdagen som på goda grunder håller fast vid partiets ursprung och samhällsvision om att värna ett ”judiskt-kristet” (ordvalet från Alf Svenssons tid) arv i hela samhället, alla de är idag negativt värdekonservativa och ett varumärkesproblem för Göran Hägglund, partiledaren!"

12 juni 2013

Nyhetsflödet onsdag den 12 juni

Onsdag den 12 juni

Ärkebiskopen emot enkönat äktenskap
- Dag Sandahls blogg - "Canon Phil Ashley i USA reflekterar över processen. Först kommer normalisering - homosexualitet och heterosexualitet likställs. Därefter kommer en fas av tryck /eller demonisering/ mot dem som tänker, skriver eller talar negativt om homosexuella handlingar och till denna fas hör, får jag tillägga, de offentliga markörerna vad som är rätt och vad som är fel och därför måste de ideologiska sändarna ställa upp på det nya konceptet. Man kan inte ge efter en tum eller kompromissa när de andra vill ha allt och önskar att du försvinner, som biskop David Anderson påpekat. Men, mitt tillägg igen, kan man inte se att ger man tummen tar de hela handen och har de hela handen, är saken förlorad för då förs man också dit man egentligen inte vill?"

Därför blir antalet judar i Malmö allt färre
- Världen idag - "De togs emot med öppna armar, de fick ett hopp, en framtid. Men nu blir judarna i Malmö allt färre. En aggressiv antisemitism är en av förklaringarna.
– En paradox, med tanke på stadens historia, säger Anna Svenson.
Den före detta stadsarkivarien och Lundabon ska föreläsa om Malmös judiska historia.
– Idén är min egen. Efter alla incidenter och diverse politiska uttalanden, tyckte jag att något måste göras, säger hon, när hon tar sig tid för en intervju innan föreläsningen ska börja.
"

Debatten om Jesus visar vem han var
- Tobias Bäckström på Newsmill - "Vad är det då som gör att Jesus-gestalten inte kan läggas åt sidan efter avslutad debatt? Varför fortsätter han att beröra och provocera? Visserligen har många svenskar kvar en söndagsskolebild av Jesus som den gode herden med lammet över axlarna. En Jesus som accepterar allt och aldrig kräver något.
Men den som läser evangelierna i Nya testamentet förstår varför den bilden inte är hållbar. Jesus utmanar både sin samtid och oss med sig själv, han spränger ramarna för det som är enbart mänskligt. Han ställer frågor som tvingar oss att ta ställning om han är en person med ett budskap eller om budskapet är hans person. Ingen annan i världshistorien har ställt oss inför de anspråk som Jesus kommer med
."

Kristent oljeselskap øker sin oljeleting i Israel
- Israel Today - "Israel er avhengig av utenlandsk støtte og kapial for å kunne finne olje og gass i Det Hellige Land, og er spesielt facinert av de kristne selskaper som engasjerer seg i dette foretaket, selv om mange innenlandske eksperter er skeptiske for at det er mulighet for å finne kommersielle og levedykige mengder med olje på de områder som Zion Oil & Gas har lisens.
Israel today Magazine intervjuet Zion Oil & Gas i 2011 om selskpets fremtidige planer. Grunnleggeren John Brown sa at selskapet «eksisterer på grunn av Guds trofasthet mot Israel», og uttrykte sin sterke tro på at Israel om ikke lenge vil vise frem sin dusør for Israels innbyggere
."

11 juni 2013

Nyhetsflödet tisdag den 11 juni

Tisdag den 11 juni

Skolavslutningarna och religionsfobin
- Lukas Berggren i Världen idag - "Enligt en undersökning som Kyrkans tidning nyligen genomförde håller fortfarande varannan skola sina avslutningar i kyrkan. Bara var åttonde skola har bytt lokal till följd av den nya skollagen. På landsbygden är traditionen med kyrkliga avslutningar starkare än i städerna. Det här visar samma sak som Adventsuppropet, med 81130 namnunderskrifter för avslutningar i kyrkan, visade. Det finns ett starkt folkligt stöd för kyrkliga skolavslutningar. Detta trots att Skolverket har försökt att ge landets rektorer skrämselhicka om de tar med sina skolor till kyrkan."

Modernitetens misslyckande
- Sändaren - "2012 års mest uppmärksammade teologiska bok var The Unintended Reformation av Brad S. Gregory, om det moderna samhällets framväxt ur 1500-talets reformation.
Gregorys tes är att vi 500 år efter att det medeltida enhetssamhället krackelerade nu står inför modernitetens misslyckande. Kombinationen av politisk liberalism och moralisk relativism var bara möjlig så länge som vi distraheras av ökande välstånd. När kurvorna pekar nedåt kommer spänningarna i samhället — bristen på moralisk konsensus — manifesteras i oroligheter
."

Gud och livet
- Bengths Gustafsons blogg - "Gud är evig och han presenterar sig själv som ”livets Gud” och som ”den levande Guden”. (Jes. 40:28. Ps. 42:3. Jer. 10:10. Hes. 33:11). Det betyder, att livet är evigt såsom Gud är evig. Utan början och utan slut. Det är livets rätta natur. Därför är också det historiska syndafallet den största naturkatastrofen som har inträffat i mänsklighetens historia. (1 Mos. 3:1-24. 6:3). Syndens konsekvens är döden – livets totala motsats. (Rom. 6:23). Döden är  något främmande och onaturligt i skapelsen och definitivt inte något ursprungligt.
"

Tilgivelsens kraft
- Vårt Land - "Nel­son Man­de­la klarte å om­for­me li­del­se og urett­fer­dig­he­t til en po­si­tiv kraft.
Søndag kveld kjempet Nelson Mandela fortsatt for sitt liv på sykehus i Pretoria. Den snart 95-årige Mandela ble innlagt der tidligere i helgen etter alvorlige lungeproblemer. Det er andre gang på to måneder at den sørafrikanske frigjøringshelten må behandles på sykehus for denne sykdommen
."

10 juni 2013

Nyhetsflödet måndag den 10 juni

Måndag den 10 juni

Rita, 16, såldes som sexslav till Sverige
- FA:s hemsida - "Räddad. ”Tack vare att det finns en organisation som Frälsningsarmén som hjälper kvinnor i min situation, är jag vid liv i dag och kan och vill kämpa vidare. De har gett mig en ny chans”, säger Rita. Många andra kvinnor är fortfarande i den situation som Rita var i som 16-åring."

 Svarta, stolta stormfåglar
- Marcus Birro i Världen idag - "Det händer inte lika ofta längre, men ibland blir jag svårt vemodig. Sorgen tycks komma från ingenstans men ett sådant ställe finns inte, så det finns ett näste någonstans i min skog där svarta, stolta stormfåglar plockar kvistar och grenar och bygger ett vingligt, hemskt tron från vilket de anfaller när man sänkt garden.
Man blir sorgsen, långsam, vemodig. Det är inget farligt, Särskilt inte när det finns botemedel som bön och Bibeln
."

 Kyrkan där inte Jesus får nämnas - Inlägg på Kyrksysters blogg -
4 juni: "I morgon är det dags. Sommarens skolavslutning. Debatten blossar upp om igen. Men lite lugnare i år. Jag ska ha två avslutningar i en av våra kyrkor. Skolan vill ha avslutningen i kyrkan och vill att vi från kyrkan medverkar.
Vi får inte be, inte välsigna och inte förkunna. De två första kan man naturligtvis utesluta. Men vad ska man säga om man inte får förkunna. Det vanliga dilemmat att vi förväntas moralisera och förmana och inte ge evangelium. Jag fixar inte det. Jag tänker tala om att Jesus inte tycker barnen är för små…
"
6 juni: "Så har skolavslutningarna passerat. Givetvis fick jag påhopp från utbildningsnämndens representant för att jag hade talat om Jesus. Det kändes inte särskilt bra. Men jag backar inte. Det återstår att se vilka följderna blir. Nästa år får jag nog inte vara med."
7 juni: "Jag har blivit anmäld för att jag i min egen kyrka nämnt Jesus. Chefen tar avstånd ifrån mig. Förmodligen kan jag inte vara kvar."
8 juni: "Jag är sjukskriven tills vidare. I dagsläget vet jag bara att kyrkoherden anser att jag svikit det förtroende han gett mig. Han har kontaktat skolan och bett om ursäkt för att han låtit mig medverka."

Derfor misliker jeg Human-Etisk Forbund
- Jacob Joneberg i Vårt Land - "Religionsundervisningen i skolen benevnes som et problem. Problem for hvem? Er det skadelig å lære om andre former for livssyn? At det finnes mennesker der ute i verden som tenker annerledes enn oss selv? Motargumentet om ufrivillig forkynnelse er noe ganske annet, men forkynnelse trenger altså ikke nødvendigvis å sette en guddommelig kraft i sentrum.
HEF tilbyr ”nøytrale” seremonier; navnefest, konfirmasjon, vielse og begravelse. I seg selv er disse tilbudene slett ingen dum idé. Men hermetegnene i ordet ”nøytrale” bør likevel stå. Hvorfor?
Min - og mange andres - erfaring er at overbeviste ateister ofte framstår som svært misjonerende. De har et virkelig trykk i sin argumentasjon, og budskapet er intenst: Guds eksistens må for enhver pris motbevises!
"

9 juni 2013

Nyhetsflödet söndag den 9 juni

Söndag den 9 juni

Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA har tappat en halv miljon medlemmar
- Signum - "Den liberala evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, har för första gången valt en öppet homosexuell biskop. Detta efter att för fyra år sedan, vid samfundets kyrkomöte 2009, med knapp marginal ha röstat igenom ett godkännande för prästvigning av män och kvinnor som lever i homosexuella förhållanden, något som påpekas i en utförlig kommentar i den oberoende amerikanska nättidningen Religion News Service.
Att förslaget gick igenom ledde naturligt nog till djup splittring inom samfundet, såväl inom som utom USA. Artikeln avslutas med några siffror som visar hur djupgående denna schism har blivit i USA.
"

Tony Blair efterlyser samtal om islam
- SEA:s hemsida - "Förre brittiske premiärministern Tony Blair skriver i söndagens Daily Mail om det brutala mordet på den 25-årige soldaten Lee Rigby av två radikaliserade islamister för två veckor sedan: ”Ideologin bakom mordet på Lee Rigby är mycket farlig. Varför erkänner vi det inte?”...
...Naturligtvis finns det kristna, judiska, buddhistiska och hinduiska extremister. Men jag är rädd att denna strömning inte är isolerad till några extremister. I dess kärna finns en uppfattning om religion och om samspelet mellan religion och politik som inte är förenlig med pluralistiska, liberala, och öppna samhällen.


 Anden har kommit – riket är här
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Detta är pingstens stora utmaning, vilket också framgår av Apostlagärningarnas beskrivning av vad som hände med människor som kom till tro på Jesus och blev uppfyllda av den helige Ande. Tungotalet var endast ett av tecknen. Det som händer är att ett nytt folk uppstår! Genom Ordet och det andliga ledarskapet ges livet ett nytt innehåll. Genom blodet är vi lösköpta från ett meningslöst liv efter vad som är gängse bland folk i allmänhet. Genom den helige Ande får Jesusfolket vägledning och kraft att gestalta en helt ny kultur av mänskligt liv. ”Ty Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande.” Ett liv efter Guds vilja – det vill säga, så som det var från begynnelsen."

8 juni 2013

Nyhetsflödet lördag den 8 juni

Lördag den 8 juni

”Sommarkvällar är som gjorda för evangelisation”
- Ingemar Helmner i Hemmets Vän - "Det senaste året har jag fått uppmuntrande signaler från männi­skor mitt i livet. Medlemmar som tröttnat på att bara sitta passiva i kyrkbänken, som berörts av en ny längtan och vision att tjäna Gud på ett djupare sätt. Kanske föräldragenerationen i våra kyrkor ska kliva fram och agera förebilder och mentorer för de unga?! Kanske det är på den vägen, i nöd för våra medmänniskors frälsning, generationsklyftorna överbryggas och vi smälter samman till ett enda arbetslag?!
Då jag till exempel hör om ”pannkakskyrkan” i Motala där medlemmar, unga och gamla, går ut på stan under helgnätter, inser jag att det finns en andlig öppenhet och längtan i vårt land. Inte minst bland vilsna och sökande ungdomar. Vem visar dem vägen? Vem går till dem och berättar om Guds kärlek? Vem har tid och intresse att lyssna till deras frågor? Varma, sköna sommarkvällar och nätter är som gjorda för evangelisation!
"

 Dawkins och intellektet
- Roland Poirier Martinsson i Världen idag - "Tidskriften Prospect har återigen utsett världens 100 främsta intellektuella...
...Prospects senaste vinnare, personen som mer än någon annan tänker tankar som grundar vår civilisation är – Richard Dawkins! (Inte konstigt att man i sin motivering nämner att Dawkins har mer än en halv miljon följare på Twitter. Låt mig upplysa redaktionen om att Justin Bieber har nästan 40 miljoner. Var placerar det honom på listan över världens största tänkare?)
Som forskare är Dawkins en medelmåtta utan bidrag till evolutionärsbiologin. Ämnet innehåller en grundläggande diskussion om vilken enhet det evolutionära urvalet utnyttjar: egenskaper, individer, grupper, etcetera. Dawkins har – liksom andra före honom – hävdat att enheten för urvalet är genen. Om det är vad som gör Dawkins till vår främste intellektuelle, då finns det ganska många evolutionärsbiologer som har skäl att undra över Prospects urvalskriterier
."

Alla rörande överens: Jesusmanifestation(er) behövs!
- Bengts blogg - "Att alla inte gillat Jesusmanifestationen har man förstått av mummel i kulisserna under tidigare år, men att nu kritiken ges en bredare plats offentligt, bl.a. i Kyrkans tidning tycker jag är bra och ett tecken på Jesusmanifestationens ökande betydelse i den svenska kristenheten.
I Kyrkans tidning skriver Brita Häll och Lennart Koskinen kritiskt om Jesusmanifestationen och tycker att den typen av manifestationer är onödiga. Lennart Koskinen tror inte att Jesus själv skulle ha gått i en sådan manifestation om han varit fysiskt närvarande idag. Jag är inte så säker på det. Han skulle mycket väl kunnat gå med och tagit tillfället i akt att tala till skarorna från Kungsträdgårdens scen. Elisabeth Sandlund i Dagen tycker vi skall fortsätta att tåga för Jesus skull."

Med rett til å handle?
- Jostein Nielsens blogg - "Det er viktig både å vite og kunne dokumentere handlingsrommet jeg har myndighet til å operere i. I Guds rike er dette forhåpentlig en kombinasjon av guddommelig og menneskelig sanksjon. Da Jesus ryddet templet kunne tempelvaktene stoppet ham. De hadde myndighet til det, men gjorde det likevel ikke. Jesus hadde ikke myndighet fra en menneskelig instans. Merket tempelvakten en guddommelig myndighet?"

7 juni 2013

Nyhetsflödet fredag den 7 juni

Fredag den 7 juni

Jesusmanifestationen kritiserad igen
- Stefan Swärds blogg - "I Kyrkans tidning vevar tidigare biskopen Lennart Koskinen på, och han gillar tydligen inte Jesusmanifestationen. Han är inte säker på att Jesus skulle vara med i Jesusmanifestationen. Han tycker att soppköket från Klara kyrka är en bättre manifestation. Här skriver Elisabeth Sandlund utmärkt i Dagen och påminner om att sopputdelande Klara kyrka går i tätgruppen i Jesusmanifestationens marsch. Koskinen rör sig på mycket spekulativ mark när han gör påståenden om huruvida Jesus skulle kunna tänka sig att gå med i en marsch av detta slag."

”Kritik täckmantel för antisemitism”
- Världen idag - "Det är dags att uppdatera begreppet antisemitism till modernt språk och kalla det vad det verkligen är, nämligen judehat, menar Siewert Öholm, som i helgen deltog vid Israelmanifestationen "Enough is enough" i Stockholm."

Den sanna revolten är alltid tyst
- Marcus Birros Blogg - "Jag trodde Gud var för alla andra, de trygga människorna med händerna i jordgubbslandet. Människor som kammar mattkanterna innan de går och lägger sig.  Fridfulla, upplysta och svala medborgare. Frälsta stackare med färdiga svar på tungspetsen. Jag ville kyssa dem våldsamt, ta deras smak, sno deras präktighet, känna deras varma kroppar under mina våldsamma händer.
Jag trodde Gud var en relation man var tvungen att förtjäna. Jag trodde att det förväntades stordåd av mig.
Jag var en mycket rädd och mycket ensam man de åren.
Jag är fortfarande mycket rädd. Men jag är inte ensam längre
."

Omar Bakri: Norge må regne med hevnangrep
- Aftenposten - "Jeg er knapt kommet over dørterskelen til denne islamistiske svovelpredikantens moderne leilighet i den nordlibanesiske byen Tripoli før han begynner å messe om sin iraksk-kurdiske kollega, dømt til fem års fengsel for trusler mot norske politikere."

6 juni 2013

Nyhetsflödet torsdag den 6 juni

Nyhetsflödet Nationaldagen, torsdag den 6 juni

Handskakningar i toleransens namn
- Aeropagen - "Idag har några av oss i Tankesmedjan blivit uppringda av SVT Debatt för att medverka i kvällens program. Vi var tyvärr tvungna att avböja, dels av tidsbrist, dels för att vi inte är insatta  i debatten och ämnet i stort. Debatten kommer handla om den  man som inte fick en praktikplats då  han inte ville skaka hand med sin kvinnliga arbetsledare. Detta för att han är muslim och ansåg att det skulle strida mot hans religiösa tro. Vi blev uppringda som präster i Svenska kyrkan och som sådana antas vi tycka att all form av religiös utövning är bra och att man ”får vara som man vill”.
Debatten kommer förmodligen handla (vi får snart se) om det är värre att diskriminera en religiös person än en kvinna. Vilken form av diskriminering är värst? Detta pekar exempelvis den kvinnliga arbetsledarens debattinlägg inför kvällens sändning på där hon menar att detta först och främst en jämställdhetsfråga och att i det utfall som blivit har DO valt att sätta religionsfrihet över jämlikhet. Hon rundar av med: ”Hur kön kan underordnas någonting är för mig en gåta. Alla jag känner föds med ett kön. Men ingen är född religiös.


Skapelseordningen
- Bength Gustafsons blogg - "Vi tror på Gud därför att vi vet att han finns och därför att han är trovärdig. Det första vi får veta när vi öppnar Bibeln och läser ifrån början är, att Gud är Skaparen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos. 1:1). När vi då får inblick i den Skapelseordning som Gud har, då ser vi hur genomtänkt och välplanerat allt är in i minsta detalj. Så långt bort ifrån tillfälligheternas (slumpens) nyckfulla spel som det är möjligt att komma."

Ungdomar är trötta på individualismen
- Dagens Nyheter - "Individualismen i samhället har gått för långt och man bör satsa på gemensamma mål istället, menar en stor del av världens unga.
Världens unga är trötta på individfokuserade lösningar i samhället. Det uppger konsultbolaget Kairos Future i sin nya rapport, där attityder kartlagts hos unga mellan 16-29 år i 11 länder.
"

Gay Christians?
- Charisma News - "Multitudes today are confused about gay-related issues. It’s easier to “go with the flow” and steer clear of the intimidation to conform. The P.C. (politically correct) police are ever present.
Because few of us want to be perceived as “backward and bigoted homophobes” (as tolerance advocates often brand those with whom they disagree) or as people who are not in step with the “progressive, equality, non-judgemental” mantra, it’s easy to clam up and play it cool, saying things like, “Of course I’m for equality and non-discrimination.”

5 juni 2013

Nyhetsflödet onsdag den 5 juni

Onsdag den 5 juni

Att leva och bo trovärdigt och tryggt
- Bength Gustafsons blogg - "Guds plan för sina barn är, att de ska leva och bo trovärdigt och tryggt i den här världen, som kan vara allt annat än trovärdig och trygg.  Det handlar om att leva och bo på en grund av absolut sanning och i ett hus av objektiv sanning. Låt oss se vad detta innebär.
Absolut sanning. När vi läser Bibeln, så ställs vi inför många absoluta sanningar om varje person i Gudomen, om skapelse, om oss människor, om den värld vi lever i, om synd, förlåtelse och frälsning, om framtiden och evigheten osv. Dessa absoluta sanningar kan vi inte gå in och ändra på, vare sig med hjälp av teologi, opinionsbildning, vetenskapliga upptäckter eller debattinlägg.  Här har vi som människor, att inta en ödmjuk hållning under och inför den Gud som är större och högre än vad vi själva är. Ödmjukhet som en hållning och en livsstil inför Gud, men som tyvärr i mångt och mycket har gått förlorad i vårt sekulariserade land.
"

 Frimodig kyrka kritisk till Pridemedverkan
- Världen idag - "När stiftsfullmäktige i Göteborg sammanträdde i veckan valde Tord Nordblom, ordförande för Frimodig kyrka i stiftet, att gå till angrepp mot biskop Per Eckerdals medverkan i en Prideparad i helgen. I sitt anförande lyfte han bland annat fram den ansträngda ekumeniken med andra kyrkor."

Israel bestiller gassmasker til alle sine innbyggere
- Israel Today - "Ifølge Israel Channel 10 News beordret statsminister Benjamin Netanyahu denne uken forsvarsdepartemetet snarest mulig å anskaffe gassmasker og beskyttende kits til alle landets innbyggere.
Sannsynligheten for at et ukonvensjonelt angrep på Israel har økt betydelig det siste året. Da det nylig i tillegg er bevist bruk av kjemiske våpen i Syria, vil distribusjon av gassmasker til alle israelere bli mer enn bare et «feel-good» tiltak.
"

Vision for the Lost or Lost Vision - PART FIVE
- Harold Hill on fsaof.blogspot. com - "Can the vision be re-found? Yes! But it will look different.
The alternation of renewal and decline as the context within which we have attempted to place our visionary theme reminds us that entropy and dissolution are not the whole story. In the Salvationist micro-climate, we may occasionally have our equivalent of what in the Catholic Church Karl Rahner called a “winter period”, and we may regret the repetitive pattern of institutionalisation and decline, but we can rejoice also in the reiterated springtime which, God-willing, ensues. May the Holy Spirit give renewed vision for our times
."