Dagens Nyheter

31 aug. 2017

Nyhetsflödet torsdag den 31 augusti

Reformationens slagord – del 3: Sola fide (Tron allena)

- Olof Edsinger i Efter Kristus -

Detta slagord kan till stora delar ses som en ”tvilling” till det föregående. Vi blir frälsta av nåd genom tro, i kontrast till att bli frälsta genom våra goda gärningar.

I vår tid är det ovanligt med kristna som rakt ut säger att de sätter sin förtröstan till sina gärningar. Möjligen kan vi ibland göra detta utan att förstå vad vi gör. Till exempel har jag i flera sammanhang hört människor säga saker i stil med ”du duger som du är i Guds ögon” och ”han/hon som är så snäll måste få komma till himlen” – vilket förstås är att beteckna just som en gärningslära, eftersom man sätter sin förtröstan till personliga meriter snarare än till Guds nåd. Men som sagt: den här typen av uttalanden är inte alltid genomtänkta ur en dogmatisk synvinkel.

Till saken hör dock att det finns en betydande förvirring även när det gäller det lilla ordet ”tro”. Särskilt under trosrörelsens och Livets Ords framväxt var det en ganska vanlig erfarenhet att den så kallade trosundervisningen förknippades med krav, prestation och dåligt samvete. Orsaken till detta var att betoningen på tron som det som öppnar oss för Guds välsignelser – något som är bibliskt och sant – i vissa lägen kunde omvandlas till ett krav: ”om du inte blir välsignad på det sätt som du hade förväntat, måste det handla om den svaga eller bristfälliga tro”.


Läs mer HÄR.

30 aug. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 30 augusti

Reformationens slagord – del 2: Sola gratia (=Nåden alena)

- Olof Edsinger i Efter Kristus -

Alla kristna vet nog att vi blir frälsta av nåd, men det som reformatorerna reagerade på i deras egen samtid var att nåden och de goda gärningarna så ofta bakades ihop i samma ”kaka”. Resultatet blev att det var svårt att finna frälsningsvisshet, eftersom kyrkan själv inte ansåg att det var tillräckligt att förtrösta på Guds nåd.

Nu behöver vi ju inte läsa länge i Guds ord för att se att ”tron utan gärningar är död”. Men rent själavårdsmässigt är det ändå avgörande att kunna lita på att helgelsen, hängivenheten, de andliga övningarna etcetera visserligen fyller en viktig funktion – men att det endast är tack vare nåden som vi blir frälsta. Med apostelns ord: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef 2:8–9).

I många reformatoriska kretsar har man samtidigt varit medveten om att det finns en annan fallgrop utifrån den här betoningen, och det är att vi börjar ”synda på nåden” – att vi alltså tar Guds favör för given, som om den vore en rättighet snarare än en dyrbar gåva. Men när vi gör detta är det inte längre ”nåden allena” vi bekänner oss till. I stället är det en ny form av gärningsrättfärdighet, om än i andra kläder.


Läs mer HÄR.

29 aug. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 29 augusti

Reformationens slagord – del 1: Sola scriptura

- Olof Edsinger i Efter Kristus -

Stora delar av den protestantiska reformationen kan sägas vila på fem pelare, som tillsammans ger en god bild av vad som är en reformatorisk syn på kristen tro. Det är slagord som från början har formulerats i polemik med 1500-talets katolska kyrka, men som äger giltighet även i dag. Deras funktion är inte bara dogmatisk, utan även själavårdande. Alla inleds med ett ”sola” på latin, vilket betyder ”allena” på svenska. I den här artikelserien ska vi därför ta en titt på reformationens fem slagord, för att se hur de kan tala in i vår tid – och i våra egna liv. Först ut är ”Skriften allena”, eller Sola scriptura på latin.

Läs mer HÄR.

28 aug. 2017

Nyhetsflödet måndag den 28 augusti

Bibelkritikens högkonjunktur

- Arne Brännström i Dagen - 

"Universitetsteologin utgår från en annan historisk verklighetsuppfattning.

    Vi lever i en tid då bibeltroende i Sverige befinner sig i en utsatt position. Religionen sägs vara en privatsak och uppfattas som fullständigt irrationell för postmoderna människor. Det som tidigare var grundläggande för den kristna tron, Guds uppenbarade sanning i Bibeln, utsätts i dag för både omtolkningar och direkt avvisning. Människor har förblindats av falska föreställningar och tron på Guds ord har ersatts av tillit till mänskliga tankar och avguda­dyrkan. De dyrkar det skapade framför Skaparen. Bibelns tydliga vittnesbörd om Skaparens storhet och makt avvisas av den vetenskapliga synen. Det är lättare att tro att skapelsen har skapat sig själv."

Läs mer HÄR.

26 aug. 2017

Nyhetsflödet lördag den 26 augusti

En frestelse låta Guds nåd legitimera människans trasighet


- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

Idag finns en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. En installation i Visby domkyrka om kyrkan och HBT-frågor illustrerar den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag, skriver Stefan Gustavsson.

Läs mer
HÄR.

21 aug. 2017

Nyhetsflödet måndag den 21 april

Göran Skytte skriver i Dagen om kyrkovalet den 17 september


"De som blir valda får förtroendet att på dessa nivåer styra kyrkan kommande fyra år.

De är visserligen medlemmar i Svenska kyrkan – men en del av dem tror varken på Gud eller på Jesus.

Utan att kunna något om kristen tro ser de helig Ande som ett skämt och Bibeln som ett påhitt. De tror mera på till exempel socialdemokratiska partiet eller Sverigedemokraterna.

Det största problemet är till inte ringa del att sådana människor bestämmer i och över Svenska kyrkan. Kyrkans biskopar får inte besluta över kyrkans religion. Prästerna är förvandlade till staffage-figurer, som ska anpassa sig till allt som det politiska högkvarteret dikterar.

Helst bör de tiga om sin åsikt – i annat fall bli man ”avkragad” eller ”utköpt”, alltså utstött, utspottad, utspydd av kyrkans politiserade ledning, både i toppen och längre ner i de kyrkliga hierarkierna."

Läs mer HÄR.

19 aug. 2017

Nyhetsflödet lördag den 19 augusti

- Världen idag -
Palestinska skolbarn hjärntvättas systematiskt
Kartor där Israel är utraderat, sånger som uppmanar till våld och bilder som glorifierar martyrskap. Det är innehållet i de palestinska skolböcker som Världen idag, genom en översättning till svenska, har fått ta del av. – Den nya palestinska läroplanen är betydligt mer radikal än tidigare läroplaner, säger Sara Lönnström, koordinator för det svenska översättningsprojektet.

Sånger om fred och räkneuppgifter med äpplen och päron verkar inte vara vad palestinska skolbarn får ägna sig åt på lektionerna. I stället är det kampsånger om att dö för sitt land och räkneuppgifter om antal martyrer som fyller skolböckerna. Detta kan man se om man tittar på den översättning av palestinska skolböcker som initierats av David Bedein, vid ”Center for Near East Policy Research” som vill ”ge insikt i den komplexa verkligheten i Israel”.

Läs mer HÄR.

18 aug. 2017

Nyhetsflödet fredag den 18 augusti

”Om 50 år har alla chip”

- Världen idag - "Du kommer bli ”chippad” – det är bara en fråga om tid. Det skriver tidningen USA Today angående att ett företag har börjat förse sina anställda med ett microchip i handen. Om 50 år kommer implanterade chip vara en självklarhet i människokroppen, tror analytikern Gene Munster.

I våras kunde Världen idag berätta att SJ börjat testa att låta kunder ha sin biljett i ett microchip i handen. För några veckor sedan stod det klart att 50 av 85 anställda på det amerikanska företaget Three Square Market gick med på att få ett liknande microchip implanterat i handen.

Nu tror amerikanska analytiker att alla medborgare förr eller senare kommer ha ett microchip i handen.

”Du kommer bli chippad. Så småningom”, är rubriken på en artikel som publicerades i tidningen USA Today den 9 augusti."

Läs mer HÄR.

16 aug. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 16 augusti

Tänk utanför boxen, sa Jesus

- Thomas Forslin i bloggen Klassisk Baptism

Jesus sa ofta ”ni trodde – därför skedde det” eller ”ni hade svag tro – därför skedde det inte” och varianter på detta. När Jesus välkomnade Petrus att komma till honom gående på vattnet så var det en uppmaning om att ta sig utanför boxen. När Jesus skickar ut lärjungarna för att bota sjuka och driva ut onda andar så handlar det om erfarenheter utanför de krafter som de normalt litade till.

Jesus utmanar oss också att tänka utanför boxen. Att våga se Guds möjligheter i vardagen. Att våga tro att Gud vill bidra med sin övernaturliga kraft rakt in i vanliga sammanhang. Att han vill komma med sina gåvor, sitt tilltal, sin ledning och nå människor på ett förvandlande sätt. Och att han vill använda just oss till detta.

– Tänk utanför boxen, sa Jesus!
Det är ett risktagande och ett äventyr. Det är en livsstil som växer fram där bönestunderna blir längre och personligare. Där man söker efter de andliga nådegåvorna. Där längtan lever att få komma närmare och djupare och sannare och hitta Guds vilja. Där enkelheten och naturligheten går före ritualerna och prestigen.

Det är utanför boxen som Jesus förvandlar oss.


Läs mer HÄR.

14 aug. 2017

Nyhetsflödet måndag den 14 augusti

Det har blivit vanligt att tala om ”vårt tilldelade kön”.

- Stefan Gustavsson i Världen idag -

"Genom att samhället valde att förneka biologiska realiteter och likställa det som inte är lika – den enkönade relationen med man-kvinna-relationen – öppnade man en dörr som inte längre går att stänga.

Det är häpnadsväckande. På ledarplats i DN (7/8) skriver Lisa Magnusson ”att det måste vara upp till varje individ att själv definiera sin könstillhörighet”. Som en ny mänsklig rättighet. Subjektiviteten görs allsmäktig; jag är det jag själv definierar mig som.

Det har blivit vanligt att tala om ”vårt tilldelade kön”, alltså att könstillhörighet är något som andra människor gav oss, inte något vi föddes med. Nu ska vi därför ta makten och definiera oss själva."


Läs mer HÄR.

11 aug. 2017

Nyhetsflödet fredag den 11 augusti


Ta hoten mot kristna på allvar!
- Jacob Rudenstrand i Hemmets Vän - "Rapporter om hot och våldsbrott mot kristna flyktingar på svenska asylboenden har avlöst varandra under de senaste åren. Sommaren 2015 rapporterade tidningen Östra Småland (18/7) hur en grupp kristna asylsökande med ursprung i Irak och Syrien hade flytt ett boende i Kalmar efter flera hot från andra boende. Bland annat hade de blivit tillsagda att inte bära kors runt halsen. Enligt en större kartläggning som Expressen gjorde förra våren berättade en kristen flykting från Syrien för tidningen att en muslimsk landsman på samma boende hotade att ”skära halsen” av honom."
Läs mer HÄR.


Dags att be om en ny våg av nasirer?
- Olof Edsingers blogg - "En del av själva poängen är dock att nasirerna ska sticka ut. Bara så kan de nämligen bli det vittnesbörd för omgivningen som de är kallade att vara. Låt oss alltså inte falla för samma frestelse som israeliterna, som under tider av förfall gav sina nasirer vin att dricka och satte munkavle på den profetiska tjänsten. Låt oss i stället be om fler nasirer också i vår svenska kristenhet – och om mod att ta emot dem, när de väl kommer till oss!"

Läs mer HÄR.

Polisen: Prostitutionen ökar under Pride
- Världen idag - "Människor kommer till Sverige för att sälja sex under Pridefestivalen. Det säger en polis med mångårig erfarenhet av arbete mot människohandel. Prideledningen i Stockholm säger att de tar avstånd från prostitution, men inför förra veckans festival lät de samtidigt ”Fuckförbundet”, som arbetar för en avkriminalisering av sexköp, hålla i ett seminarium."
Läs mer HÄR.

9 aug. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 9 augusti

Är detta Equmeniakyrkans nya ansikte?

Bloggen "Nätverket för klassisk baptism och kristen tro" reagerar starkt emot kyrkans stöd och medverkan på årets Pride:

I Equmeniakyrkans tidning Sändaren redovisas följande nyhet: ”Kyrkan på Pride, mer närvarande i år!”

Sändaren redogör: ”Den här gången är Immanuelskyrkan mån om att utöka den frikyrkliga närvaron på festivalen. Svenska kyrkan har länge varit drivande, men nu vill vi från Equmeniakyrkan kliva in ännu mer, säger Anna Berndes, pastor i Immanuelskyrkan, Stockholm. Första veckan i augusti målas huvudstaden än en gång i regnbågsfärger. För fjärde året i rad  är Immanuelskyrkans pastor Anna Berndes involverad i Kyrkan på Pride.

– Det kommer att vara mer kyrklig närvaro i år, vilket känns jätteroligt. Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek, säger hon.

En av de stora förändringarna i år är att Equmeniakyrkan regio­nalt tar ett större ansvar, även rent ekonomiskt. De är bland annat med och finansierar tältet i PridePark.”


Läs mer HÄR.

7 aug. 2017

Nyhetsflödet måndag den 7 augusti

Var finns äktenskapslobbyn, som prisar äktenskap och mamma-pappa-barn?

- Anders Gerdmar i Världen idag - 


Frågorna kring homo-, bi- och queer-sexualitet är högaktuella och låt mig börja med att säga att de som praktiserar någon av dessa sexuella varianter är lika värdefulla som andra. De är älskade av Gud och varje form av våld mot dem är helt förkastligt. För många är också osäkerhet om könsidentitet och sexualitet mycket svåra saker och något som vi som själasörjare måste hantera med känslighet och värme.

Men ur andlig synpunkt är det klart att Bibeln fördömer sådana sexuella handlingar, och det kan varken tidsandan eller mediatrycket ändra på. Det finns inga tecken på att Jesus eller Paulus skulle ha en annan syn på detta än sin tids judendom. Den enda sexualitet som är tillåten och välsignad enligt Bibeln är den som förekommer inom ett livslångt äktenskap mellan en man och en kvinna.


Läs mer HÄR.

4 aug. 2017

Nyhetsflödet fredag den 4 augusti

Anna Sophia Bonde: Pridekulturen sätter stängsel mot de som inte håller med

Från bloggar och tidningar

- Dagen -

Faktum är att inte ens de som allra mest högljutt motsätter sig gränser i olika former skulle kunna leva i ett samhälle där deras visioner var helt förverkligade. Människan behöver gränser, behöver kunna generalisera, behöver kunna definiera sig gentemot andra. ”Vi och de” är inte bara en potentiell distans, ett främlingskap, det är jagets själva förutsättning, att jag är jag och inte någon annan.

Amerikanska damlandslaget i fotboll hade (åtminstone) i juni sina lagnummer i Prideflaggans färger.

Men tänk om det skulle komma en talangfull spelare som inte identifierar sig med Pridekulturen? Aftonbladet skrev faktiskt om en amerikansk, kristen spelare som lämnat återbud till en viktig junimatch ”av personliga skäl”. Vad säger landslaget om ”alla människors lika värde”, när det kommer till kristna spelare? Är de, ifall de skulle ha en annan uppfattning om äktenskapet, per automatik utestängda? Antas de få skylla sig själva om de hyser åsikter som så tydligt avviker från den liberala normen?

Jag, som arbetat länge i Svenska kyrkan, har vid det här laget sett många exempel på hur människor med en traditionellt kristen uppfattning av äktenskapet på alla möjliga vis diskrimineras – under förespegling att de som diskriminerar värnar ”alla människors lika värde”. Det kan handla om kyrkoanställda som inte kommer ifråga för vissa tjänster, inte får lov att föreläsa i vissa församlingar – ens om ämnet inte har något att göra med vare sig identitet eller sexualitet. De blir persona non grata och som sådana omfattas de inte längre av lagen om ”alla människors lika värde”. Det är, minst sagt, en paradox
.

Läs mer HÄR.

2 aug. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 2 augusti

Kyrkor konfiskeras åter av den turkiska staten
- Robert Halef i Hemmets Vän - "Syrianer (araméer) är ursprungsbefolkning i Turkiet och har levt i regionen i över 3 000 år. Men sedan turkarna kom till Turkiet på 900-talet har den syrianska folkgruppen och andra kristna marginaliserats. Just nu bevittnar vi ännu en konfiskering av kloster, kyrkor och gravplatser.
   Genom historien har flera folkmord begåtts mot kristna folkgrupper i syfte att utplåna dem från sina områden. För drygt hundra år sedan, år 1915, massakrerades över 1,5 miljoner kristna invånare. Det var syrianer, armenier, assyrier och pontiska greker under det ottomanska rikets sönderfall. De dödades på grund av sin etniska tillhörighet och främst på grund av sin kristna tro. De fick ultimatum – konvertera till islam eller dö. Målet var att åstadkomma en turkisk etnisk nation med islam som enda religion. Folkmordet erkändes av Sveriges riksdag år 2010 och många andra nationella parlament har sedan erkänt folkmordet 1915 – det år som kallas SEYFO, svärdets år.
   Hundra år senare, år 2014 – 2015, sker ett nytt folkmord på ättlingarna till de som mördades under folkmordet 1915, denna gång i Irak och Syrien. De ställs inför samma ultimatum av terrorgruppen Islamiska staten som vill grunda ett islamistiskt samhälle, kalifat."

Läs mer HÄR.

Chip i handen blir betalmedel
- Världen idag - "Kan du tänka dig att få ett mikrochip insatt i handen av arbetsgivaren för att kunna logga in eller köpa godis på arbetsplatsen? Det erbjuder nu ett amerikanskt bolag sin personal. Leverantör av tekniken är svenska Biohax International.
   Omkring 50 av 85 anställda i bolaget Three Square Market, som tillverkar varuautomater, har gått med att få ett biologiskt chip implanterat i handen. Chippet påminner i storlek och form om ett riskorn.
   ´Vi vill att tekniken ska ersätta alla kort i framtiden så att man slipper gå runt med exempelvis medlemskort, rabattkort och betalkort.´ "

Läs mer HÄR.

Blir man farlig av att be bordsbön?
- Anders Piltz i Dagen - "Varför skulle då just kristen påverkan vara så riskabel?
Förskolan Krubban i Umeå, som drivs av Frälsningsarmén, fick för en tid sedan ett föreläggande från kommunen: det får vara slut med oskicket att be bordsbön med de små liven. Man får alltså inte lära barnen säga Amen, däremot går det bra att läsa ramsan ”Tack för allt som gror och växer på vår runda jord. Tack för solen. Tack för regnet. Tack för maten på vårt bord!”. Här tackas någon eller något, oklart vad, men troligen inte kommunen, som ju inte har solen och regnet i sin makt.
Med ursvensk följsamhet för myndigheternas beslut lovade förskolan att i fortsättningen hålla rent för konfessionella inslag. Med konfessionella inslag menas troligen det uttryckliga nämnandet av Gud eller Jesus eller den helige Ande."

Läs mer HÄR.