Dagens Nyheter

30 nov. 2013

Nyhetsflödet lördag den 30 november

Sviken och förvirrad
- Ingemar Arvidsson i Kyrkans Tidning - "När man framför altaret i Malmös kyrkor låter en imam delta i gudstjänst och den av Svenska kyrkan anställda prästen troligen inte själv har läst Koranens hatiska budskap mot dem som inte är islamtroende så blir man funderande.
Då man på Stockholms stifts hemsida kunde läsa att: ”olika människor ber till olika saker – det är lika bra”.
Då före detta ärkebiskopens syn på Jesus Kristus som en konstruktion måste innebära att sakramenten också bara är en tankekonstruktion – då blir nästa slutsats: Svenska kyrkan har inget berättigande. Vem vill ansluta sig till en tankekonstruktion och vad ger den mig i livets olika skeden?
Men Jesus Kristus är sannerligen uppstånden i fysisk form. Med såren på sin kropp för mina synder. Jag älskar dig Jesus. Du är på riktigt!
"

Kyrkoledarna måste stå för Bibelns teologi
- Tore Dahlberg i Sändaren - "Man ställer sig frågande inför påståendet att Equmeniakyrkans teologi växer fram ur den samlade gemenskapen. Jag citerar: ”Det är våra församlingar och kyrkokonferensen som fattar beslut om en teologisk grund.” Ursäkta en stackars novis som trodde att grunden redan var lagd för sådär 2000 år sedan. Att bryta upp den grunden och lägga en ny grund byggd på människors tankar 2000 år senare känns inte bra...
...Vi behöver ledare som vill och vågar stå upp för Bibelns teologi. Mitt intryck är, tyvärr, att våra ledare lyssnar alltför mycket på ”världen”. Det gäller att inte ha en avvikande åsikt när en liten men högljudd minoritet talat om för oss (er) vad vi (ni) ska tycka.
"

7-åring torterades till döds – han var kristen
- Världen idag - "Sjuårige Anmol var en vanlig indisk pojke som älskade att sjunga sånger och lära sig bibelberättelser i söndagsskolan.
För det blev han torterad och dödad.
Den 17 november i år var plötsligt sjuårige indiske pojken Anmol borta. Han lämnade hemmet för att gå till söndagsskolan den dagen men kom aldrig hem.
Hans föräldrar antog att han var hemma hos någon kompis, men när han aldrig kom hem så fattade de oro och på måndagen den 18 november anmälde de honom försvunnen.
Samma kväll, rapporterar Gospel for Asia, fick polisen in ett samtal om att en barnkropp som hittats i en damm i närheten.
"

29 nov. 2013

Nyhetsflödet fredag den 29 november

"Många feminister siktar på fel saker"- Marcus Birro i Expressen - "Så länge det finns ynkryggar till män som är villiga att skövla unga kvinnor mot betalning kanske det ändå kan vara läge att berätta att de allra flesta män INTE köper kvinnor. Om man lyssnar på debatten kan man få intrycket att de flesta män enbart är kåta, hatiska djur som bygger sina liv på att håna och hata dygnet runt. Så är det inte. De allra flesta män är precis tvärtom.
Jag skäms inte över att vara man. Jag är stolt och glad över det. Jag anser mig ha tolkningsföreträde till mitt eget liv och jag ingår inte i någon struktur eller system. Jag vill inte bli ihopklumpad med våldtäktsmän, kvinnomisshandlare och sexköpare. Men med det skrivet är det också sant att jag och andra bör bli tydligare med vad vi tycker om de människor som utnyttjar andra människor för sina låga drifters skull.
Dimman ligger tät över slagfältet. Många beskjuts för vad andra gjort. Kom upp ur skyttegravarna. Sträck ut en hand. Bjud in till samtal och möten. Vi står här och väntar på er. Vi har stått här rätt länge nu
"


Frågor om biskopars tro ska inte behöva ställas
- Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, i Kyrkans Tidning - "Jag gläder mig över att frågor om tro och bekännelse diskuteras i anslutning till ärkebiskopsvalet. Det är ett hälsotecken och nödvändigt för en kyrka. Jag har snarast varit åskådare och endast i begränsad omfattning talat och agerat. Jag har heller inte sett på intervjuerna av de andra ärkebiskopskandidaterna, så jag har svårt att tolka reaktionerna...
...Den Kristus som är föremål för vår tro är ingen tankekonstruktion. Inkarnationen äger inte rum i våra egna tankar utan i historien. Kristus är Guds son eftersom Gud blev människa för att dela våra liv och ge oss nya livsmöjligheter. Vår bild av Kristus kan vara en tankekonstruktion. Men vår tro bygger inte på denna utan på levande Gud som uppenbarat sig och är närvarande hos oss.
"

Lägg märke till Guds närvaro just nu i ditt liv!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det kan vara så enkelt och självklart. Men nu är det en hälsning på Guds initiativ. Så upplever jag det…
Var uppmärksam på hur Gud ger sig tillkänna i ditt liv! Du är med om överraskande möten med människor som just då har en nästan avgörande betydelse för det som gör dig glad och är så positivt. Samtidigt vet du att det finns sådana som ber för dig, kanske föräldrar eller vänner. Varför kalla det som en ”slump” eller tillfällighet, när det egentligen är Guds omsorg, märkliga ledning, kanske en ängel… som blev sänd för att hjälpa dig.
"

28 nov. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 28 november

Vårt ansvar att förvalta skapelsen
- Stefan Swärd i Världen idag - "Som kristna tror vi att världen är skapad av Gud och att vi har ett ansvar att förvalta och väl ta hand om Guds skapelse. Att hitta miljövänliga lösningar är något vi kristna ska ge vårt stöd åt. Världen måste hitta mer miljövänliga sätt att klara sin energiförsörjning än genom fossila bränslen som skapar miljöförstöring lokalt och globalt. Därför behövs den kristna rösten även i miljödebatten."

Har Gud gjort comeback?
- Fredrik Heiding i Signum - "Det råder inte längre något tvivel om religionens återkomst. Efter att ha fört en undanskymd tillvaro och ofta varit helt tabu i Skandinavien, tar religion allt större plats i människors liv, i medier och i samhället i övrigt. Under andra halvan av 1900-talet nådde sekulariseringen en höjdpunkt i Sverige och den hade genomslag också i andra länder i västvärlden. Att religionens återkomst inte bara är ett svenskt utan också ett internationellt fenomen illustreras exempelvis genom John Micklethwaits och Adrian Wooldridges bok från 2009, God is Back: How the Global Rise of Faith is Changing the World."

Bibeltroskap og fri forskning
- Norska Dagen - "Når mange opplever at teologistudiet er blitt mer et problem enn et redskap til å utvikle et åndelig gangsyn, da er vi simpelthen ikke kommet helt i land med arbeidet vårt som lærere ved NLA, slik jeg ser det.
Jeg synes det er på tide i debatten om NLAs vitenskapssyn og bibeltroskap å komme litt mer til bunns i hva saken egentlig dreier seg om.
For det første: Går det egentlig an å forene akademisk frihet med det kristne grunnsyn eierorganisasjonene står for?
Kanskje svaret rett og slett er nei: dette er to uforenlige størrelser, av den enkle grunn at forpliktelsen på Bibel og bekjennelse skal og må begrense den såkalte frie forskning.
"

27 nov. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 27 november

Gud gav mig mod att avrusta
- Nasrin Sjögren i Världen idag - "När jag blickar tillbaka på mina 31 år, inser jag att mitt liv utan tvekan kan sorteras under kategorin "svåra levnadsöden". Faktum är att jag kan bocka av så många traumatiska händelser och tuffa omständigheter, att jag knappt skulle tro att en enda människa kan råka ut för allt själv. Om det inte vore för att det är mitt liv, som jag har levt mig igenom. När andra får reda på hur jag har haft det, frågar de mer ofta än sällan hur jag har kunnat gå så hel igenom allting. Det är en fråga som jag har blivit svaret skyldig. Hur ändlösa och oräkneliga nätter jag än förtvivlat har gråtit mig igenom och hur många frusna sorger jag än har burit på, står jag ändå här idag. Hel, i all min brustenhet. Fullkomlig, i all min bräckliga mänsklighet. Med ett hjärta som slår slag efter slag för kärlek och skönhet.
Tacksam att vara vid liv. Lycklig att leva. Så slog det mig en dag, att jag visste svaret. Det som har hållit mig flytande och levande har varit tacksamheten.
Utanpå lade jag på lager efter lager av hårda ideologiska försvarsmekanismer. Socialism. Feminism. Alla möjliga -ismer, som alla hade samma kärna: egoism. Med ett litet barns avundsjuka sinne för millimeterrättvisa. Kombinerat med en rymlig offerkofta, som smygande och närmast omärkligt blev en allt trängre tvångströja
."

Dödade Darwin Gud?
- Erik Åkerlund i Signum - "Axess TV visade nyligen den definitiva 60-minutersdokumentären om Darwin, darwinismen och Gud.
Dokumentären bär namnet Did Darwin kill God? och producerades av BBC redan 2009. Presentatör och ciceron i programmet är Conor Cunningham, verksam vid Centrum för teologi och filosofi vid Nottinghams universitet. Han har skrivit boken Darwin’s Pious Idea och framställs i programpresentationen som ”en övertygad anhängare av evolutionsteorin, men också en kristen”.
Cunningham visar under programmets första 15 minuter hur det vi i dag känner som den ”bokstavliga” läsningen av Bibeln, och särskilt av Första Moseboken, var okänd i fornkyrkan. Visserligen hade Bibeln och dess texter en bokstavlig mening, men med denna följde också en än viktigare allegorisk betydelse. Man förstod det alltså då som att Bibeln, och framför allt Gamla testamentet, hade olika ”lager” eller tolkningsnivåer. Frågan ”är Bibeln sann?” var helt oförståelig, enligt Cunningham; snarare var frågan ”vad vill Gud kommunicera genom detta?


De fem tjänstegåvorna del V – tjänsten uppenbarar Kristus
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "En av de största och mest fantastiska sanningarna om Guds folk i världen är den som döljer sig bakom beskrivningen av församlingen som ”Kristi kropp”.  (1 Kor 12:12-13, 27-28)
Bilden av församlingen som en levande organism, där Guds Ande manifesteras i form av gåvor och tjänster och där Kristus själv är huvudet predikar ett förunderligt budskap till alla som vill lyssna: genom kyrkan möter vi Kristus själv. Eller för att konkretisera: genom de gåvor och tjänster som är givna åt Kristi kropp möter vi olika aspekter av Jesu egen personlighet.
"

26 nov. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 26 november

Ungas ohälsa: Skeva slutsatser om själslig nöd
- Hanne Kjöler i Dagens Nyheter - "Det mesta på hälsoområdet har blivit väldigt mycket bättre, men det finns onekligen en kurva som sticker ut. Och det är just den om slutenvårdspsykiatrin bland unga.
För medan inläggningarna bland vuxna fallit rejält, i vissa åldersintervall nära 50 procent, under perioden 1991 till 2011 så har antalet fördubblats bland 15–24-åringarna i antal per 100.000 invånare...
...Därför borde vi åtminstone diskutera möjligheten att curlingideologin, trots all välvilja, gjort en hel generation barn sämre rustade för livets motgångar och obehag.
Psykiatrikern, författaren och bloggaren David Eberhard har skrivit om hur det förekommer att unga i dag söker psykiatrisk hjälp när pojk- eller flickvännen gjort slut. De har helt enkelt inte lärt sig hantera den icke-psykiatriska förtvivlan som för de flesta av oss är förknippad med att bli övergiven eller ratad
."

Israelerna känner sig svikna. Varför?
- Siewert Öholms blogg - "Israelerna känner sig svikna efter iranavtalet. Varför?  Protesterna är högljudda på många håll i  Israel och landets premiärminister Benjamin Netanyaho säger ”att världen idag är en farligare plats”.  Den uppfattningen går stick i stäv med uttalandena från   ”de stora” ländernas utrikesministrar i söndagsmorse när de  kommit  överens med Iran om att frysa landets kärnenergiprogram. I stället innebär avtalet ”en öppning till en säkrare värld”, (Barak Obama)...
...Den närmaste tiden kommer att utvisa om Iran går att lita på, eller om världsledarna blivit grundlurade i ett spel där  de av någon anledning inte velat ta med alla förutsättningar för  att kunna delta . Trots att avtalet prisas av ”de stora” finns det ändå all anledning att ha förståelse för den israeliska oron. Det är inte Israel som hotar freden, men Iran om man återigen spelar falskt.
"

De fem tjänstegåvorna del IV – herde och lärare
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "I grundtexten till Paulus uppräkning av de fem tjänstegåvorna (se Ef 4:11) tycks herden och läraren i någon mening vara sammanbuntade. Detta innebär inte att de är identiska med varandra, men det tycks ändå vara så att de på något sätt är tänkta att fungera tillsammans.
Till den bibliska herdegåvan hör uppgifter som att gå före och/eller tillsammans med hjorden (församlingen) för att ge den vägledning, skydd och näring. Det är en utpräglad omsorgsgåva, som sätter den enskilda individen i främsta rummet. Ett typexempel på en herde kan därför vara en själavårdare eller en väl fungerande hemgruppsledare
."

25 nov. 2013

Nyhetsflödet måndagen den 25 november

”Starkaste jag upplevt på länge”
- Världen idag - "Under förra helgen gick konferensen Forum för evangelisation av stapeln i polska Krakow. En katolsk konferens med 1 100 delegater som syftar till att mobilisera för evangelisation och mission. Konferensen är ett uttryck för den karismatiska rörelse som just nu går igenom katolska kyrkan...
...Något som berörde Ulf Ekman särskilt var när tre präster kom fram efter kvällsmötet i basilikan och ville ha förbön för att kunna predika mer kraftfullt i den helige Ande.
– Det finns en stor längtan i de här sammanhangen att lära sig mer om och få prov på det vi brukar kalla för kerygmatisk, eller proklamerande, förkunnelse. Jag säger inte att de inte alls har detta och att vi levererade det, men vi kunde i alla fall bidra med något här.
Under konferensen fanns det även utrymme för några paneldebatter och Ulf Ekman medverkade i två av dem. En behandlade huruvida katolska kyrkan håller på att ”protestantifieras”
.

Kris kan bli möjlighet
- Per Danielsson i Hemmets vän - "Det kinesiska tecknet för kris lär delvis likna tecknet för möjligheter. Och kris behöver inte betyda slutet. Det kan innebära en vändning till något nytt och bättre.
För några veckor sedan satt jag i stadshussalen i den ökända mångmiljonstaden Medellin i Colombia, ett land som i snart 50 år plågats av fruktansvärt våld, inbördeskrig, gerillaattentat och knarkmaffians uppgörelser. En svensk företagare skulle få en hedersbetygelse för 20 års sociala insatser genom biståndsarbete bland gatubarn, livstidsdömda fängelseinterner, fattiga indianfamiljer vars barn saknade skolutbildning.
Samma dag som den ökände maffialedaren Pablo Escobar dödades 1993 kom den utblottade svenske småföretagaren från lilla Mölltorp i Västergötland till Colombia. Pablo Escobar hade tjänat oräkneliga miljoner på narkotikasmuggling och hade mängder av mördade människor på sitt samvete. Börje Erdtman hade förlorat alla sina ekonomiska tillgångar i 1990-talets turbulenta svenska ekonomi. När han fyllde 50 år ville han inte ha några presenter, bara pengar, så han kunde åka med en biståndsgrupp till Colombia och bygga ett barnhem för gatubarn. Det blev starten för minst två resor om året i 20 år. Ankarstiftelsen, den biståndsorganisation han tog initiativet till, har bland mycket annat varit med och byggt 100 skolor för att ge fattiga barn utbildning och en ny möjlighet
."

De fem tjänstegåvorna del III – evangelist
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Vad evangelisten har för uppgift i Guds rike är nog bekant för de allra flesta av oss. Samtidigt kan det vara intressant att veta att evangelisttjänsten inte fick sitt erkännande i den västerländska kristenheten förrän i slutet av 1800-talet, då väckelsepredikanter som Charles Finney (1792-1875) och D. L. Moody (1837-1899) fick så starkt genomslag att deras unika typ av tjänst behövde få ett namn. Både Finney och Moody fick föra tusentals människor till tro."

24 nov. 2013

Nyhetsflödet söndag den 24 november

Rimlig ändring av abortlagar
- Roland Poirier Martinsson i Världen idag - "Nyligen slog Högsta domstolen i USA fast Texas nya, omtalade abortregler. I juli använde den demokratiske politikern Wendy Davis möjligheten att fördröja ett lagförslag genom en så kallad filibuster, att lägga beslag på ordet i kongressen och inte sluta prata, för att hindra en lag hon tyckte illa om. Den principfaste Davis höll på i elva timmar utan att ens gå på toaletten.
Texas nya abortlagar har beskrivits som ett grundskott mot kvinnors rättigheter och ett avgörande hot mot den fria aborträtten.
Så vad säger lagen? I grund och botten fyra saker. För det första, nästan alla aborter efter vecka 20 förbjuds, bara speciella omständigheter tillåter att graviditeter avslutas så sent. För det andra, hårdare krav ställs på abortkliniker, som måste godkännas av ett sjukhus som ligger inte mer än 50 km bort, dessutom måste personen som utför aborten leva upp till vissa krav. Slutligen måste kvinnor som vill ta abortpiller göra det i läkares sällskap.
"

Ett milt godkännande
- Stefan Gustavssons blogg - "Idag för femtio år sedan dog C S Lewis. Trots att hans många böcker skrevs för mer än ett halvt sekel sedan studeras de med oförminskat intresse över hela världen – en bekräftelse på genialiteten i hans tänkande och kraften i hans litterära förmåga.
I svensk kristenhet bänder det och bryter det inom de flesta traditioner. Den underliggande frågan är: Hur ska vi tala om kristen tro i vår tid? Här tror jag Lewis kan komma till vår hjälp.
Ett återkommande tema för Lewis är hur provocerande Jesus var. Med Narnia-seriens ord: Han är inget tamt lejon. I God in the dock skriver Lewis: ”Jesus frammanade huvudsakligen tre reaktioner: hat – fruktan – tillbedjan. Man ser inga spår av att folk gav uttryck för milt godkännande
.”

De fem tjänstegåvorna del II – profet
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Även den profetiska gåvan har periodvis haft en låg acceptans i den kristna kyrkan. Detta hänger säkert samman med att profeten alltid innebär en utmaning för sin närmaste omgivning. Han/hon är en sanningssägare, en person som ser längre och klarare både i den synliga och den osynliga världen. Hans/hennes uppgift kan beskrivas som att uppmuntra, trösta, varna, förmana och att ge vägledning i konkreta situationer.
Bibeln är tydlig med att även profeten har en särskild funktion i samband med en kyrkas eller en kristen verksamhets grundläggningsskede. Paulus skriver i Efesierbrevet att vi som Guds folk ”är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Ef 2:20). Av sammanhanget framgår det att ”profeterna” syftar på personer som är verksamma under det nya förbundets era (se Ef 3:5)
."

23 nov. 2013

Nyhetsflödet lördag den 23 november

Den ofullbordade reformationen
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Vi närmar oss raskt 500-årsjubileet av den lutherska reformationen, som anses tog sin början med att Luther år 1517 spikade upp sina 95 teser på porten till Allhelgonakyrkan i Wittenberg. Sammanfattningsvis kan de beskrivas som en protest mot rådande doktriner, ritualer, ledarskap och själva kyrkostrukturen i den romersk-katolska kyrkan vilket ledde till skapandet av nya nationella protestantiska kyrkor.
Det skall bli intressant att se hur den svenska lutherska kyrkan skall möta utmaningen att celebrera denna kyrkohistoriska händelse. Om man ser till vad Luther egentligen var ute efter måste man konstatera att mycket blev ofullbordat när alla hänsyn tagits till furstarnas villkor för att beskydda den nya rörelsen.
De som egentligen förvaltade Luthers ursprungliga radikala intentioner var den samtida friförsamlingsrörelsen, vilken fick sitt starkaste uttryck i den baptistiska delen av reformationen. Eftersom både den lutherska och kalvinska grenen av reformationen utvecklades till statskyrkor med i princip samma institutionella struktur som den romersk-katolska kyrkan har man beskrivit friförsamlingsrörelsen som den "tredje reformationen
".

 Våg av kidnappningar plågar kristna i Egypten
- Signum - "Avsättningen av president Mursi och de hårda tagen mot Muslimska brödraskapet har medfört en ökning av antalet attacker mot de koptiska kristna, som utgör ett lätt mål för radikala islamister i deras jakt på en försvarslös syndabock.  Under de senast månaderna har cirka 80 kyrkor angripits och ofta satts i brand innan polisen lyckats få situationen under kontroll.
Den region som drabbats värst av islamistiskt våld är Minya i Övre Egypten, där det bor en ansenlig koptisk minoritet. Enligt lokala källor har åtminstone tjugo kyrkor, skolor och andra kristna institutioner angripits och stuckits i brand. Till och med hem för föräldralösa barn har attackerats, plundrats och bränts av radikala islamister i syfte att utplåna den kristna närvaron i området. Kyrkan Tadros e-Shabti är ett exempel. Mursis anhängare har gått till angrepp mot två hem för handikappade barn, som låg nära församlingskyrkan, satt eld på byggnaderna och orsakat en brand som varade i över fem timmar
."

De fem tjänstegåvorna del I – apostel
- Olof Edsinger i Efter Kristus -"I Efesierbrevets fjärde kapitel undervisar Paulus om de fem så kallade tjänstegåvorna. Det är gåvor som har blivit givna till den kristna församlingen, och som ofta är förknippade med någon form av ledarskapsfunktion i Guds rike. Paulus skriver:
    ´Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus” (Ef 4:11-13).´
Syftet med dessa gåvor är alltså att ”utrusta de heliga till att utföra sin tjänst”, och de står i centrum av Guds strategi för att mobilisera Guds folk för missionsuppdraget. I denna artikelserie tänkte jag därför försöka mig på en kortfattad sammanfattning av hur dessa gåvor kan fungera i den kristna församlingen, och jag börjar med nummer ett Paulus lista: aposteln.
"

22 nov. 2013

Nyhetsflödet fredag den 22 november

Överflöd av annat slag
- Anna Sophia Bonde i Dagen - "Är man pessimist eller realist om man antar att den svenska julhandeln kommer att slå rekord även detta år av bedrövelser för folken i Egypten, Syrien och nu senast Filippinerna? Inte så att vi inte kommer att skicka pengar till de behövande. Men för de allra flesta av oss kommer julfirandet att vara business as usual, från Domssöndagen via adventstiden fram till själva juldagarna.
Samhällsekonomiskt sägs det vara bra att vi handlar och håller (h)julen rullande. Det leder till tillväxt och besvärjer recessionen. Vi har, som vanligt, vårt på det torra. Sverige är och verkar förbli ett märkligt tryggt och förutsägbart undantag i en osäker och farlig värld.
I Bibeln står det om hur det av den som fått mycket också kommer att krävas mycket. Sverige, och därmed också Sveriges kristna, har fått tio talenter – full pott. För dessa kommer vi en dag att avkrävas räkenskap. Vad gjorde vi med all vår rikedom? Som land, som kyrka, som enskilda kristna?
"

Befriande klarspråk!
- Jonas Norlén i Efter Kristus - "En av de mest härliga saker med att få vara i Etiopien och arbeta i Mekane Yesuskyrkan, om ni frågar mig, är att det inte råder några som helst tvivel om vad man tror på. Jesus är självklart Guds son, hela världens Frälsare och Herre, och Bibeln är självklart Guds heliga Ord, givet till oss människor för att vi ska veta vem Gud är och vad Hans vilja är. För mig som teolog är det så otroligt befriande att få vara i ett sammanhang där man inte behöver strida på två fronter, så att säga, som jag upplever ofta var fallet i Sverige. Dels utåt, mot ”världen” och alla dem som förnekar Gud och tron på honom – och dels inåt, inom kyrkan, mot alla förvridna och falska påståenden om Gud, Jesus och den kristna tron som finns där."

Heterofølelser og homofølelser
- Øyvind Kleiveland i Norske Dagen - "Er det feil å ha ho­mo­fi­le fø­lel­ser? Nei. Er det feil å ha he­te­ro­fi­le fø­lel­ser? Nei. Men det er synd å leve ut sine fø­lel­ser, om det ikke er i et ek­te­skap god­kjent av Gud.
Kristne kan ha sett på homofili som ekstra «skittent», bare fordi Bibelen nevner homofili i noen vers.
Ja, det står i Bibelen, men i de samme versene nevnes de som lever i hor og ekteskapsbryterne på lik linje!
Det er forskjellsbehandling av de homofile at vi ikke har forkynt resten av disse versene i 1. Korinterbrev 6 – for eksempel til kristenheten i dette landet.
Det er jo langt flere kristne ekteskapsbrytere og kristne som lever i hor her i landet enn det er homofile. Jesus sier noe om en flis og en bjelke, la oss tenke litt på det
."

21 nov. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 21 november

Sverige skulle behöva fler naiva drömmare- Marcus Birro i Expressen - "Min egen resa har gjort många saker med mig. Mycket av det som i grunden förändrade mitt liv skedde på samma gång. Jag blev nykter och förlorade två för tidigt födda barn ungefär samtidigt. När jag satt med vår son Dante, när han långsamt kallnade i min famn, slogs min värld i spillror. Men Gud tillåter aldrig vår värld att helt rasa samman. Han lägger alltid en ny plan, en ny bricka och långsamt läks vi. Men vi blir aldrig de samma igen.
Vi tvingas till avsked ifrån oss själva.
Min syn på allting i livet är präglat av sorgerna och förlusterna jag lidit och åsamkat mig själv. Mina framgångar har egentligen inte lärt mig någonting. Det är alltid därför de mjältsjuka och vemodiga skriver bättre böcker och vackrare sånger än de hysteriskt lyckliga
"


Pinsam svensk tankeofrihet
- Siewert Öholm i Världen idag - "Nu är det 2013 och på bara några få år tycks vi i Sverige ha gått från frihet till ofrihet, från öppenhet till en smygande tystnad, från stoltheten att få tycka och ta ställning, till feghet och undanflykt. När tekniken bara ger nya möjligheter och när nyhetsprogrammen gör varje plats på jorden till vår närmaste granne, tycks avigsidan även innebära en ny slags åsikts­kolonialism. Nu ställs krav på att endast "godkända svenska tankar" har rätt att framföras. Åsiktsmonopolen växer och kväver den fria tanken och den fria debatten. Det sker i Sverige, i EU och i FN. Sverige sticker dess­värre ut. Dels genom att å ena sida strongt hylla och leva demokrati, dels genom att de som öppet av­viker från "mainstreamtankar" hånas, misskrediteras och utmålas som demokratins fiender av ett gäng mediemäktiga och röststarka åsiktsmonopolister."

Samfunnsdebattanter stempler svenske medier som feige
- Vårt Land - "Svenske medier er politisk korrekte og bruker raskt rasismestempelet, mener Elin Ørjasæter og Bjørn Stærk.
Innvandringsdebatten i Sverige er utrolig polarisert. Det er nesten uhyggelig. Det står mellom de overakademiske og dannede mediene på den ene siden, og de helt ekstremt rasistiske kommentarfeltene på den andre siden. Sammenlignet med disse ser norske kommentarfelt dannede ut, sier Elin Ørjasæter, skribent og eier av forlaget og bokhandelen Trolltekst.
Hun sier svenske medier er redde for å skrive ting som kan oppfattes som innvandringskritisk, og mener saken Vårt Land omtalte onsdag faller inn i samme mønster som hennes egne opplevelser med svensk presse.
"

20 nov. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 20 november

Tidigare ärkebiskop: "Engelska kyrkan riskerar att dö ut”
- Världen idag - "Kristenheten är bara ”en generation från utrotning” om inte kyrkorna lyckas attrahera ungdomar. Den varningen kommer från Lord Carey, tidigare ärkebiskop av Canterbury, som är mycket orolig för utvecklingen inom Church of England.
Prästerskapet präglas av en känsla av nederlag och församlingarna är nedstämda, samtidigt som allmänheten gäspar av uttråkning inför kyrkan. Så beskriver Telegraph det karga budskapet från Church of Englands tidigare överhuvud Lord Carey vid en konferens i Holy Trinity Church i Shrewbury i helgen.
"

De avrättas i Nord-Korea för att ha läst Bibeln
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Tidningen DAGEN informerar idag om hur 80 kända exempel på hur regimen i Nord-Korea avrättat människor som sett TV-program från Syd-Korea och avslöjats att ha en BIBEL som de läste. Jag har läst två böcker om grymheterna i Nord-Korea. Medan förhören sker hängs fången i kedjor upp och ner. Tortyren är sataniskt grym."

Kan Gud förlåta en fångvaktare från Auschwitz?
- Stefan Svärds blogg - "Idag har jag för första gången i mitt liv varit i Auschwitz...
...Det var en skakande upplevelse, kanske det mest skakande jag har upplevt i hela mitt liv. Mycket av ursprungliga miljön i Auschwitz-Birkenau finns kvar, även om nazisterna lyckades hinna bränna ner vissa byggnader innan de tvingades lämna området. Bland annat gaskamrarna är i stor utsträckning nedbrända, men man fick se gaskamrarruiner...
Jag har lusläst Jonas Gardells bok om Jesus. Hans försoningslära är enkel. Synd är inte något problem, Jesus behövde inte dö för våra synder. Gud älskar oss alla lika mycket, det behövs varken syndaförlåtelse eller omvändelse. Gardells kors handlar inte om syndaförlåtelse, syndoffer, friköpande, lösepenning, ställföreträdande strafflidande. Korset var bara martyrskap. Inte något annat.
Enligt Gardells modell kommer alla fångvaktarna i Auschwitz till himlen, de behöver inte ångra sig eller omvända sig. Gud älskar dem precis som de är. Jag har frågat Gardell om detta verkligen blir en himmel, men det hade han inte något bra svar på.
Om vi lämnar Gardell. Kan man vara överens om att fångvaktarna i Auschwitz förutom att de har en skuld mot alla människor som drabbades, har de inte också en skuld inför Gud? Eller kunde fångvaktarna bara gå till kyrkan på söndagen och be till Jesus och sjunga lovsånger och ta emot nattvarden? Eller levde de i en skilsmässa gentemot Gud?
"

19 nov. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 19 november


Brittisk minister varnar: kristna hotas av utrotning genom sekteristisk terror
- Signum - "En hög brittisk minister varnade i ett uttalande på fredagen vid Georgetown University (Washington D.C., USA) för att den kristna närvaron i kristendomens ursprungsländer, på grund av en ökande våg av sekteristiskt våld, hotas av utrotning. Våldet mot kristna gudstjänstfirare och andra religiösa minoriteter från grupper av fanatiker har blivit en ”global kris” och kan bli århundradets svåraste utmaning. Det har lett till en massutvandring av bibliska mått.
Efter nyår kommer Lady Warsi, minister ansvarig för religiösa frågor i regeringen, att stå som värdinna för ett internationellt toppmöte, syftande till att utarbeta en plan för hur man skall få slut på våldet mot kristna, särskilt i de länder där tron en gång uppstod.
"

Lever vi i ett barnfientligt samhälle?
- Ruth Nordström i Världen idag - "Barnen ses som hinder för självförverkligande – läs självupptagenhet och egocentriskhet – och dessa hinder måste undanröjas. För att rättfärdiggöra valet att göra sig av med sitt barn innan det föds, talar man om hur hemskt det kommer att bli för ett oönskat barn att växa upp. Som om avlivandet av ett oönskat barn skulle vara mer rätt än avlivandet av ett önskat barn.
Barn är inget hinder, barn är den mest värdefulla gåva en person på jorden kan bli anförtrodd att få. Att bygga kärleksfulla relationer och överföra värderingar och kärlek till barnen tar tid, det tar hela ens liv. Men kan något vara viktigare än att skapa en trygg barndom, ett varmt och kärleksfullt hem och finnas till hands för våra barn när de växer upp?
"

Kristne massegraver oppdaget i Syria
- Norske Dagen - "Landsby etter landsby tømmes for kristne. – Vi står på randen av et nytt folkemord, sier den svenske-assyriske journalisten Nuri Kino.Tidligere i høst ble de kristne drevet ut av landsbyen Maaloula. Nå har det samme skjedd i Sadad, en liten by nord for Damaskus.
Sadad ble invadert av islamistisk milits i begynnelsen av november. I en hel uke ble over 1500 familier holdt som menneskelige skjold før regjeringshæren klarte å gjenerobre byen, skriver det katolske nyhetsbyrået Fides. I løpet av denne uken ble 45 innbyggere likvidert. En familie på seks mennesker ble funnet skutt, dumpet i en brønn. Andre døde ble funnet i massegraver. Flere titalls mennesker er skadet og ti er fremdeles savnet.
– Dette er den verste massakren av kristne i Syria siden konflikten begynte, sier Selwanos Boutros Alnemeh, syriakisk-ortodoks erkebiskop i Homs og Hama
."

18 nov. 2013

Nyhetsflödet måndag den 18 november

Det är inte en förlust att avstå från alkohol
- Svenska Dagbladet - "I Sverige tycks man tro att det är en tragisk förlust att inte dricka alkohol. Med alla medel försöker samhället lindra bördan av att behöva vara nykter. Men varför håller vi så krampaktigt fast vid ett beteende som förstör så mycket för så många?
Vi behöver istället tala om ett alkoholfritt liv som både befriande, friskt och ansvarsfullt alternativ. Det skriver författaren, föreläsaren och den nyktra alkoholisten Camilla Kuylenstierna
."

Inre kompass saknas
- Hemmets Vän - "Nu har det hänt igen och det är troligen inte sista gången det händer. Uppdrag granskning avslöjade i tv hur kommunpolitiker och ledare för kommunala bolag i Göteborg handskas med skattepengar i samband med besök på en fastighetsmässa i lyxuösa Cannes vid Rivieran. Öppen bar med massor av sprit, kvitton med flera frukostar eller luncher samma dag, inköp av sprit strax innan hemresan under förevändning att det var frukost och inköp av kläder med angivande att det var frukost med mera. Allt detta i Göteborg, där man förut avslöjat korruption på högsta nivå i samband med byggofferter och där man låtit skattepengar bekosta egna projekt."

Visualisera och fantisera under Guds Andes inspiration!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det var torka och missväxt i hela landet. Naturen plågades. Folket var i ångest och panik över andligt kaos och social nöd. Då bad Elia om ett Guds ingripande. Han bad om regn, förnyad tro på Israels Gud.
Som ett resultat sa han ”jag hör bruset av regn”. Men i verkligheten syntes inte ett moln. Himlen var blå och solen stekande het. Han bad inför Gud på knä, med huvudet mellan knäna. Det var nöd.
Hans tjänare uppmanades att stiga upp på bergets topp och se om det fanns några tecken på regnmoln. ”Jag ser ingenting”, svarade tjänaren. Elia fortsatte och vid sex tillfällen hörde han bruset av regn och trodde att nu kom förändringen. Men det var lika oförändrat.
"

17 nov. 2013

Nyhetsflödet söndag den 17 november

Församlingens USP
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Jag tror att alla organisationer gör klokt i att återkommande påminna sig om sitt unika erbjudande. I en verksamhetsvardag – vilken som helst – är det mycket som distraherar och pockar på uppmärksamhet. Att då få återkomma till en kort, kärnfull mening som tydliggör syfte och mål med verksamheten, det skapar en riktning och kan vägleda i beslut, stora som små. Alltså: Vad är essensen i det just vi erbjuder människor?
I dessa dagar, när det bryter och bänder i kristenheten lite varstans, skulle våra kyrkor och församlingar må väl av att ställa sig en sådan fråga. Det kan hjälpa oss att fokusera på väsentligheter och därmed vårt uppdrag. Det unika med kyrkan är inte vår second hand-verksamhet, att vi vill mänskliga rättigheter, värna skapelsen och hjälpa samhällets utsatta. Allt detta är gott, det är i dessa områden som Gud har sina största intressen, men det gör oss inte unika. Församlingens signum där­emot, vårt erbjudande till de fredagsmysande medelklassvenskarna, som ingen annan kan erbjuda, är en andlig erfarenhet som skapar kontakt med universums skapare och Herre, Jesus Kristus.
"

Håll huvudet kallt och hjärtat varmt
- Hans Weichbrodt i Världen idag - "Vi är inne på slutet av det svenskkyrkliga kyrkoåret och följaktligen innehåller den förra och de två kommande söndagarna rubriker om den yttersta tiden. I söndags hörde jag således en präst hålla en utmärkt predikan med Jesu tal om tidens slut som tema. Två av hans rubriker var: ”Håll huvudet kallt” och ”Håll hjärtat varmt”. Dessa två uppmaningar ligger väl i linje med den hållning som Jesus själv förespråkar när han talar om tiden innan hans egen återkomst.
I ett nytestamentligt perspektiv lever vi sedan Jesu första ankomst i den sista tiden
."

Prata om Kristus
-Annika Borg i Kyrkans Tidning - "Kristus är en tankekonstruktion och tron är inte ett försanthållande av något som faktiskt hänt, slår tidigare ärkebiskop KG Hammar fast i Kyrkans Tidning nr 45
Nu är ju Hammar fri att bekänna och förneka vad han vill. Och det är självklart ingen hederligt arbetande teolog som höjer på ögonbrynen över att mycket är höljt i historiens dunkel, inte heller att Nya testamentet är tolkningar. Det är ju all text. Och inte är det någon överraskning att texterna speglar lager av uttryck. KG Hammar får detta att låta som nya rön när det i själva verket är självklarheter.
Men pudelns kärna är något annat och kan formuleras så här: På vilken grund skapar Hammar sig ett tolkningsföreträde som auktoritativt avvisar basinnehållet om Kristus i de källor vi har att tillgå – Nya testamentets texter, traditionen och människors religiösa erfarenheter  – och förkunnar en kristendom utan Kristustro?
"

16 nov. 2013

Nyhetsflödet lördag den 16 november

Det helt vanliga mötets härlighet
- Bo Wetteus i Hemmets Vän - "När jag satt i gudstjänsten i den församling jag tillhör en helt vanlig söndag på en helt vanlig gudstjänst kom jag ihåg en artikel som pastorn och redaktören Erik Sollerman skrev 1967 och som han kallade ”Det helt vanliga mötets härlighet”.
Levande beskriver Sollerman de helt vanliga människorna som kommer till gudstjänsten. Han skriver om ”den vanliga vardagsförsamlingen som i trohet och solidaritet gått till denna sin kyrka år efter år och årtionde efter årtionde, gått dit med sin längtan efter Gud, med sina behov av att få tjäna, att få vara med i Guds församling, att få offra av sina offer, gått dit med böneämnen, med sina sorger och glädjeämnen
.”

Tror biskoparna på uppståndelsen och Jesu återkomst?
- Tryggve Mettinger, professor emeritus i  Gamla Testamentets exegetik vid Lunds universitet, i Kyrkans Tidning - "Som kristen måste jag fråga mig själv:
1. Tror jag på Jesu uppståndelse?
2. Tror jag på Jesu återkomst?
3. Tror jag på de dödas uppståndelse och ett evigt liv?
I samband med valet av ny ärkebiskop har det uppstått en hel del oro bland kyrkans ”gräsrötter” och andra om vad biskoparna egentligen tror. Jag föreslår nu att var och en av Svenska kyrkans biskopar ställer dessa tre frågor till sig själv och redovisar sina svar. Det ger en utmärkt möjlighet skapa klarhet på punkter som är av mer än marginellt intresse
."

Kristus är inte en tanke
- Stefan Gustavsson i Världen idag  - "Förre ärkebiskopen K G Hammar fortsätter att provocera. I en artikel i Kyrkans Tidning (7 nov) skriver han: "Vad vi historiskt har tillgång till är de första kristnas tolkning, Jesus som kallas Kristus. Kristus är alltså en tankekonstruktion för att uttrycka erfarenheten av gudsnärvaro, inkarnation."
Hammar har rätt i att ingen av oss har direkt åtkomst till historien, som om den otolkad skulle kunna nå oss. Nej, vi måste tolka verkligheten, liksom historien som föregått oss och de texter som återberättar den för oss. Problemet i Hammars resonemang är något annat.
När Hammar disku­terar berättelsen om hur Jesus uppväckte änkans son i Nain, viftar han bort frågan om den historiska sanningen: "Vad som faktiskt hände kan vi lämna därhän." Det vi har tillgång till är, enligt Hammar, enbart evangelistens berättelse, inte händelsen som återberättas. Han ignorerar helt enkelt frågan om berättelsens relation till den historiska verkligheten. Vi lämnas med en text som svävar fritt i luften och som därför kan tolkas mer eller mindre fritt. Det är ett reduktionistiskt synsätt."

15 nov. 2013

Nyhetsflödet fredag den 15 november


"Vägen till Gud går endast genom Jesus Kristus"
- Marcus Birro i Expressen - "Är alla religioner jämnbördiga? Är allas Gud rätt Gud?
Frågorna infinner sig och vägrar lämna mig efter att 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan begåvats med en ny ärkebiskop som i grunden avsagt sig sina kristna värderingar.
Hon tror inte att Jesus är enda vägen till Gud och tror varken på jungfrufödsel eller himmel och helvete. Hon är naturligtvis i sin fulla rätt att tycka detta. Men problemet uppstår när hon ska vara svensk kristenhets främsta talesperson. Ett grundläggande krav hos en sådan människa borde rimligen vara att hon faktiskt är kristen.
Att i fjäskande för den härskande samtiden montera ner den kristna tron kommer heller inte locka mer folk till kyrkan
."

Vi måste våga tala om skyddsvärdighet också för fostret
- Världen idag - "Alf Svensson, kristdemokratisk Europaparlamentariker, var med och saboterade omröstningen av en rapport om sexuell och reproduktiv hälsa i parlamentet menar folkpartisterna Cecilia Wikström och Jenny Sonesson på Aftonbladet debatt. Men kritiken tillbakavisas av den förre KD-ledaren."

Vår tro
- Bength Gustafsons blogg - "Tro är ett av de mest centrala begreppen i Bibeln,  men också ett begrepp som missförstås och som även gör människor både förvirrade och  irriterade. För en kristen människa och för att det kristna livet ska kunna fungera som Gud har tänkt, så är tro något helt grundläggande och avgörande. Utan tro och utan att veta vad tro är, så blir det minst sagt komplicerat att vara en kristen."

14 nov. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 14 november

Våga se verkligheten
- Joel Halldorf i Sändaren - "Winter is coming” lyder valspråket för släkten Stark i den populära tv-serien Game of Thrones. Vintern är på väg. Kanske är det ett passande valspråk för oss frikyrkliga idag?
Då tänker jag inte på att marken vilken dag som helst kan täckas av snö. Jag tänker på den framtid frikyrkorna går till mötes. Om väckelsen är en eld, så är det kanske lämpligt att likna dess motsats vid en vinter? Vintern är på väg; jag tror att det är så.
För ett par år sedan genomförde EFK, under ledning av Öyvind Tholvsen, vad man kallade för Sverigeundersökningen: en statistisk undersökning av utvecklingen inom protestantisk kristenhet i Sverige. Statistik och siffror kan vara krångligt. Men det här är en ganska okomplicerad läsning. Låt mig sammanfatta: det går utför.
Under 00-talet minskade antalet frikyrkoförsamlingar med nästan 20 procent. Över 500 församlingar lades ner, eller en i veckan
."

Körde motorcykel till det drabbade området
- FA:s hemsida - "Ett flertal frälsningsofficerare från ön Leyte där det finns fyra frälsningsarmékårer befann sig i närheten av ön Ceby när tyfonen slog till. Efter stormen kunde två av frälsningsofficerarna hyra motorcyklar och tog sig trots svårframkomliga vägar tillbaka till Leyte, där de började samordna hjälparbetet tillsammans med den lokala räddningstjänsten, säger överste Bob Lee från Frälsningsarmén på Filippinerna.
- Nu kämpar man med att vägarna ska bli farbara igen så att hjälpsändningarna kan komma fram och att de skadade och sjuka kan få läkarvård."

Ulf Ekman snakker om katolsk tro
- Norska Dagen - "Han mener vi har tilgang til syv sakramenter, og tror på apostolisk suksesjon. For første gang gir Ulf Ekman et intervju om sin reorientering mot de historiske kirkene.
Ulf Ekmans yngste sønn, Benjamin Ekman, tok steget over i Den katolske kirke nylig.
Redaktøren for Livets Ord teologiske tidsskrift, Keryx, har også bestemt seg for å bli katolikk.
Grunnlegger av Livets Ord og sjefredaktør for det teologiske tidsskriftet, Ulf Ekman, har de siste årene vist stor interesse for teologien innen de historiske kirkene.
I sin seneste artikkel i Keryx tar Ulf Ekman opp temaet kirkesyn, altså hvordan vi ser på kirkene fra Jesu tid og frem til i dag. Artikkelen har vekket opp en debatt i Sverige om hvor Ulf Ekman og Livets Ord er på vei.
I helgen rykket hovedpastor, Joakim Lundqvist, ut med en sak på Livets Ords nettsider og slo fast at menigheten ikke er i ferd med å bli en katolsk kirke
."

13 nov. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 13 november

Tid att säkra samvetsfrihet i svensk lag
- Liv & Rätt - "Sverige saknar som ett av endast två länder i Europa lagstiftat skydd för samvetsfrihet. För att stärka grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är det nu hög tid även för vårt land att sluta vara Europas svarta får, och införa samvetsfrihet i vården, skriver tre Fellows vid Claphaminstitutet.
Samvetsfrihet är ett sätt för ett civiliserat samhälle att visa respekt för individen. Varje människa har rätt att tänka och uttrycka sig fritt, samt att respekteras för sin åsikt och religiösa övertygelse. Detta är grundbultar i de mänskliga fri- och rättigheterna.
"

Är Gud större?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Frågan i rubriken har debatterats livligt efter att Antje Jackelén valdes till ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hennes valspråk som Lundabiskop påstår nämligen just detta: att Gud är större. Sedan Lena Andersson, profilerad ateist, skrev en kolumn i Dagens Nyheter (19/10) har debatten pågått. Andersson menar att begreppet "Gud är större" är ett exempel på den "tankelättja" Svenska kyrkans ledarskap ofta flyr in i, för att slippa svara på frågor. Så här skriver hon:
"Man är framme när man konstaterat att allt är svårt och kan vara både och och att inget är bättre än något annat. Den som frågar vidare är en otäck reduktionist som vill exkludera människor och förenkla i stället för att vörda det ofattbara. Dunbolsterteologerna som har makten i Svenska kyrkan tycks ha som ideal att ju mer viktlöst och konturlöst ett tankegods är, desto mer fullfjädrat. Om någon, troende eller icketroende, efterlyser motsägelsefria resonemang är de där och hötter med fingret. Livet, säger de, består av motsägelser och oförklarliga underligheter, så varför skulle inte yttranden om livet göra detsamma?"
Att det ska behövas en ateist för att säga något så viktigt. Men är inte livet förunderligt och ibland svårfångat? Jo, sannerligen. Men det finns saker som står fast och ateisterna, agnostikerna och andra sökare är värda intellektuellt hederliga samtalspartners som dels tar deras frågor på allvar, men också vill och kan förmedla tydligt kristna svar
."

Gudarnas galleria i Strängnäs domkyrka
- Gunnar Lundström i Kyrkans Tidning - "Jag har försökt att följa den kyrkopolitiska debatten i Strengnäs Tidning. Utan framgång; jag har haft svårt att begripa det egentliga innehållet bakom alla vackra ord. Men Hans-Erik Fredbäck, kristen liberal, fick fjällen att falla från mina ögon genom sin debattartikel för några dagar sedan.
Fredbäck uppmanar vår tillträdande ärkebiskop och kyrkomötet att kraftfullt ändra vår kyrkopolitiska inriktning och efterlyser ett nytt religionsfilosofiskt nytänkande. Fredbäck vill ha en nyordning, omorientering, öppen samverkan och samarbete med en rad andra religioner och trosinriktningar. Han avslutar artikeln med en underbart heltäckande bön för vår framtid, riktad till gode Jahve, Allah och Gud med flera
."

12 nov. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 12 november

Mission är vår främsta uppgift
- Stefan Swärd i Världen idag - "Jesus har kallat oss att gå ut i hela världen, predika evangeliet och göra alla folk till lärjungar. Det är mission och är kristna kyrkans viktigaste uppdrag. Vi kan alla vara delaktiga, vi kan stötta missionen, vi kan ge pengar till missionen och vi kan själva aktivt engagera oss i missionsuppdraget.
Mission handlar inte om landsgränser. Att gå ut i hela världen innefattar både grannbyn, grannförorten, nästa stad, andra EU-länder och långt bort i andra världsdelar. Den helige Ande vill leda oss i missionsuppdraget och öppna upp dörrar.
Sverige är ett missionsland. Bara Stor-Stockholm växer med 30-40 000 invånare per år. Man går i riktning mot att bli en 2,5 miljonersstad. Vi behöver ha en nettotillväxt i församlingarna med ett par tusen per år i Stockholm bara för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen
."

Svensk Pingströrelse samlar sig
- Tommy Dahlmans blogg - "Svensk Pingströrelse samlar sig. Jag tycker att det har varit befriande att äntligen se hur ”många” föreståndare för olika pingstförsamlingar ger uttryck för sina åsikter i de olika rådande frågorna inom Pingst just nu, ämnen som tog raketfart sedan den märkliga måndagen på Nyhemsveckan i juni månad i år. Jag har blivit tipsad från olika håll de senaste veckorna att läsa tidningar, bloggar och inlägg på olika Facebook sidor där pastorer har uttryckt sina erfarenheter och teologiska tolkningar. Det har varit riktigt hög nivå på många av dessa.  I måndags skickade företrädaren för PFFS – Pelle Hörnmark – ut ett brev till alla pastorer inom Pingst, även jag fick ett sådant, där han informerar om att de omdisponerar pastorskonferensen i Sthlm den 8-10 januari nästa år för att bereda yta åt dessa frågor som har uppstått den senaste tiden. Brevet är alltså ett direkt resultat av det tryck som uppstod efter måndagen på Nyhem och som sedan har ökat under sensommaren och nu under hösten."

11 nov. 2013

Nyhetsflödet måndag den 11 november

Förkunnelsen bär församlingen – inte stadgarna
- Pelle Hörnberg på Pingts hemsida - "Just nu får samtalet och debatten om medlemskap i församlingen ny energi. Vår största församling, Filadelfia Stockholm, har lämnat ut ett samtalsunderlag angående församlingens struktur och förhållningssätt. Om vi väljer en större öppenhet kräver det en ökad tydlighet. Om församlingarna väljer ett mer inkluderande förhållningssätt, vilket vi redan i praktiken gjort, så behöver processen av lärjungaskap en renässans i våra församlingar. Förkunnelsen, i gudstjänster och smågrupper, behöver ha ett tydligt fokus på det centrala i evangeliet. Att föra människor till tro, dop och ett utgivande, missionerande, heligt liv är församlingens uppdrag.
Denna process kan aldrig skapas genom stadgar och förordningar ( även om stadgarna självklart måste spegla vår teologiska övertygelse).
Vi behöver därför ha en större tilltro till Ordets och Andens verk som redskap för att detta sker. Ett ökat ansvar på det andliga ledarskapet för att dessa processer är i funktion är ofrånkomligt.
"

En aningslös hågkomst av kristallnatten
- Siewert Öholms blogg - "Morgonen i nazityskland den 10 november 1938 låg judiska hem, affärer och synagogor i spillror eller i brandrök. Judar, barn och föräldrar, mördades och starskottet gick för ”den slutliga lösningen”. Men det skrämmande var och är att det som hände var skörden efter flera års hatsådd mot judar. Antisemitismen fick  breda ut sig eftersom  tystnaden var kompakt både i Tyskland och i Europa. Vi vet vad som hände sen. Vi vet hur nazismen ledde till 6 miljoner judars död i koncentrationslägren och till ett helt Europa i spillror. Vi sa då, 1945 och 1948, att ”detta skall aldrig få hända igen”. Ändå tycks en av människans största svagheter vara oviljan att lära av sin egen historia.
Vi ser det nu igen. Judehatet! Vi ser det idag den 10 november 2013. Vi ser det i Europa. Vi ser det i Sverige.
"

10 nov. 2013

Nyhetsflödet söndag den 10 november

”Livets ord är inte på väg att bli en katolsk kyrka”
- Världen idag - "Livets ord håller inte på att bli en katolsk kyrka. Det förklarar Joakim Lundqvist i ett blogginlägg på Livets ords hemsida, som ett svar på de frågor som uppstått om församlingens färdriktning den senaste tiden.
Det har surrat en hel del inte minst på kristna bloggar om Livets ords färdriktning den senaste tiden, och när Ulf Ekmans son Benjamin Ekman för en vecka sedan konverterade till Katolska kyrkan tog debatten ny fart – är Livets ord på väg att bli katolskt?...
...Joakim Lundqvist förklarar att församlingens "andliga dna" ska bevaras och att Livets ord står i en pingstkarismatisk tradition, och avslutar med att säga att hans bön är att kyrkan "alltid ska breddas, fördjupas, utvecklas och växa, och att vår relation till den övriga kroppen alltid präglas mer av kärlek, respekt och en genuin ambition att upptäcka Kristus i varandra, än av misstänksamhet och skyttegravsmentalitet
".

Ske min vilja — helvetet enligt C S Lewis
- Credoakademins hemsida - "C.S. Lewis delade den känsla som många människor känner idag: “Det finns ingen lära, som jag skulle vara mera villig att avlägsna ur kristendomen än denna, om detta stod i min makt. … Om man spelar ett spel, måste det vara möjligt att förlora det.” 5 Men på grund av att Jesus så tydligt varnade för risken att hamna i helvetet, tror Lewis att man måste ta hans ord på allvar....
...Om man definierar frälsningen som kapitulation som Lewis gör, innebär universalism ett logiskt dilemma. Antingen kör Gud över människans vilja och frälser henne trots att hon inte vill överlåta sig själv, eller så finns det möjlighet att en människa skulle kunna säga sitt slutgiltiga nej till Gud. Gud tränger sig inte på någon enda människa.
“På lång sikt är svaret till alla dem som protesterar mot läran om helvetet egentligen en fråga: ’Vad begär ni att Gud skall göra?’ Utplåna deras tidigare synder och låta dem till varje pris börja på nytt, utjämna varje svårighet och erbjuda alla slag av övernaturlig hjälp? Men det har han gjort, på Golgata. Förlåta dem? De vill inte ha förlåtelse. Lämna dem i fred? Tyvärr fruktar jag att det är just vad han gör.”26
C.S. Lewis är alltid en kreativ och nyskapande kristen tänkare. Även om hans spekulationer kring de gudlösas öde i helvetet har en del problem, lyckas han väcka många tankar och frågor som kanske leder oss först till en djupare förståelse för vår tacksamhetsskuld inför Gud, och sedan till en djupare nöd för dem som ännu inte följer Jesus Kristus.
"

9 nov. 2013

Nyhetsflödet lördag den 9 november

Evangeliet hänger på försoningsläran
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Om Gud är kärlek, varför kan han inte helt enkelt förlåta människans synd? Är korset moraliskt motbjudande eller är det absolut nödvändigt? Varje generation har haft att brottas med dessa frågor. Det skriver Jacob Rudolfsson.
Predikan om korset har alltid varit central för kyrkan livs och uppdrag. Ta bort det ställföreträdande offret från kristen teologi och förkunnelse, och evangeliets hjärta försvinner. De goda nyheterna blir inte längre att Kristus frivilligt gav sitt liv på korset och tog det straff som vi förtjänade, utan reduceras till antingen enbart en romersk avrättning eller karikeras som ”kosmisk barnmisshandel
”.

Kristen enhet i nytt perspektiv
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Frågan om kristen enhet har fått en förnyad aktualitet genom de fusioner som skett på frikyrkligt håll, nu senast genom bildandet av Equmeniakyrkan.
Samtidigt har perspektivet öppnats genom ett växande intresse för relationen till de historiska kyrkorna, inte minst genom Ulf Ekmans något gåtfulla förhållningssätt till den Katolska kyrkan. Vissa drag i trosrörelsens attityd till andra kristna i början på 80-talet var obekväm för min egen känsla för kristen enhet, därför gläder jag mig åt en allt större öppenhet från Ulf Ekmans sida mot kristenheten som helhet. Att den Katolska kyrkan idag rymmer miljoner andefyllda troende har säkert haft betydelse för hur den karismatiska delen av kristenheten relaterar till katoliker på det personliga planet.
Så, var befinner vi oss idag och vad betyder öppenheten för den helige Ande som utgångspunkt för att bejaka enheten mellan kristna i skilda kyrkor och traditioner?
"

Stort medlemstapp i Svenska kyrkan senaste året
- Sändaren - "Drygt 17 000 svenskar gick ur Svenska kyrkan under september. Siffran för oktober blir förmodligen ännu högre.
– Siffrorna är till och med högre än vanligt, säger Jonas Bromander, analyschef på Svenska kyrkan.
Statistiken för september är fortfarande preliminär eftersom alla församlingar inte har rapporterat in sina siffror över in- och utträden. Men än så länge har Svenska kyrkan centralt tagit emot 17 265 anmälningar om utträde. Det innebär att det tidigare rekordet från september 2009 har överskridits med ungefär 300 personer.
"

8 nov. 2013

Nyhetsflödet fredag den 8 november

Låt din bön laddas med trons förväntan och ödmjukt lyssnande!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Europas kristna i allmänhet och vi svenskar i synnerhet är påverkade av materialismen som filosofi, tankemönster. Därför begränsar vi oss själva när vi också ska be om Guds ingripande i olika situationer. Det som kännetecknar levande kristendom är tro, övertygelse, att se förbi det mänskliga, upptäcka Gud, förstå Jesus, inse att det finns andliga verkligheter, änglar, men också demoner.
En erfarenhet av bön påverkade mig starkt. Det var den 11 oktober. Knappt en månad sedan. På kvällen innan den här fredagen förberedde sig Seoul på en tyfon med häftiga regn och orkanstyrka i luftlagren. Vi fick alla paraplyn, en varm filt, vi skulle ju samlas på morgonen och vara i bön i fem timmar ute vid Olympiastadion. Närmare 100.000 kristna i bön.
"

Att hjälpa barn dö är synonymt med mord
- Marcus Birro i Expressen - "Jag läser att Belgien vill kunna erbjuda aktiv dödshjälp åt svårt sjuka barn. Jag förutsätter att man då också i statens namn vill kunna erbjuda döden åt något äldre barn när de slungas in i tonårens melankoli och tungsinne...
... När jag var arton år ville jag dö. Många nerviga, klena unga män har gått i samma svarta tankar. Jag gjorde ett halvhjärtat försök att ta mitt liv när jag full som en sjöman vinglade ut på ett halt och regnigt tak i Gårda. Under några månader såg jag verkligen ingen mening med mitt liv. Gud var för de andra.
Jag höll mig undan. Tills jag insåg att Gud inte rört sig. Det var jag som fäktat med armarna för att undkomma.
Även om jag ville dö så ville jag egentligen inte dö. Jag såg ingen utväg. Men jag är i detta sammanhang väldigt kortsiktig. Det finns en Gud som har överblick över våra liv, som skapade oss, som givit oss våra chanser och som utmätt vår tid.
"

Billy Graham taler på sin egen 95-årsdag
- Vårt Land - "Fødselsdagen markerer han med sin – sannsynligvis – siste offentlige opptreden.
Allerede i 1957 ble det sagt at Billy Graham hadde nådde flere med evangeliet om Jesus Kristus enn noe annet menneske hadde gjort. Idrettsarenaer og kongresshaller i 185 land er i årenes løp fylt opp av 215 millioner mennesker som har deltatt på vekkelsesmøter med Billy Graham.
Dårlig helse. Av helsemessige årsaker kan han ikke lenger stå på talerstolen. Dagens budskap fra den høyt respekterte evangelisten blir derfor formidlet fra hans egen stue – til TV-seere i hele verden.
Billy Graham ble ordinert til baptistpastor i 1939. Men som vekkelsespredikant har han samarbeidet med kristne i ulike kirkelige tradisjoner. Hans første store vekkelseskampanje ble holdt i Los Angeles 1949
."

7 nov. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 7 november


Våga se verkligheten
- Joel Halldorf i Sändaren - "Vi måste våga se verkligheten, den att kyrkorna befinner sig i fritt fall. Samtidigt behöver vi påminna oss om vad som är vår uppgift: att räcka livets bröd till hungrande människor.
”Winter is coming” lyder valspråket för släkten Stark i den populära tv-serien Game of Thrones. Vintern är på väg. Kanske är det ett passande valspråk för oss frikyrkliga idag?
Då tänker jag inte på att marken vilken dag som helst kan täckas av snö. Jag tänker på den framtid frikyrkorna går till mötes. Om väckelsen är en eld, så är det kanske lämpligt att likna dess motsats vid en vinter? Vintern är på väg; jag tror att det är så.
"

Kristi kropp behöver ett moget ledarskap
- Urban Werner i Världen idag - "Den slutsats man kan dra av intervjuer, bloggar, ledarsidor, insändare och debattartiklar under året är att våra pastorer och ledare generellt har svårt att tala med varandra och specifikt saknar mötesplatser för förtroliga och reflekterande samtal. Detta samtidigt som andelen gudstjänstfirande kristna minskar, församlingar läggs ner i snabb takt och angreppen på kristna, den kristna tron och på Bibeln är större än troligen någonsin tidigare.
Min tolkning är att dessa två fenomen hänger samman och att de reaktioner vi ser från våra ledare på olika sätt är symptomatiska för tillståndet inom svensk kristenhet, samtidigt som de också visar på en väg framåt.
"

Vranglærens døråpnere
- Norske Dagen - "«Bis­ko­pe­ne i Den nors­ke kirke har talt. Det er ikke den gode hyrdes røst vi hører, men for­fal­lets og for­fø­re­rens røst. For de taler mot Den Hel­li­ge Skrift som utve­ty­dig sier oss at ho­mo­filt sam­liv er synd», skriver Thomas Bjerkholt.
Et mindretall av biskopene avviser å innføre en offisiell forbønnsliturgi for likekjønnede par. De finner ingen bibelsk begrunnelse for å føre slike par inn i ekteskap. For ekteskap er forbeholdt det heterofile, monogame samliv. Det er jo godt at de taler slik. Det skulle bare mangle.
"

6 nov. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 6 november

Våldsam debatt i Dagen om Equmeniakyrkans teologi
- Stefan Swärds blogg - "Jag hör till dem som är mycket bekymrad över situationen i svensk kristenhet. Det är därför jag tar till orda på min blogg med jämna mellanrum. Det är en profetisk känsla som driver mig. Jag har djup nöd över teologisk förflackning, andlig kraftlöshet som medför bristande växtkraft och andligt liv i våra församlingar. Om allt stod väl till skulle våra församlingar blomstra av andligt liv, se en ström av människor komma till tro, och en djup hängivenhet i bön och tillbedjan. Men det saknas ofta. Är något fel i grunden?"

Religion viktigt för nära var femte ung
- Världen idag - "Unga med attityd 2013 är namnet på Ungdomsstyrelsens värderingsstudie som i dag överlämnades till regeringen. Den visar att drygt 18 procent av de unga i Sverige ser religion som ganska eller mycket viktigt.
Ungdomsstyrelsen har i sin undersökning ställt frågor om en rad livsområden dels till unga mellan 16 och 29 år och dels till äldre åldersgrupper i övriga befolkningen. I år var första gången som frågan om vikten av religion ställdes och sett till alla svarande menade 19,3 procent att religion är ganska eller mycket viktigt, när det gäller de unga svarade 18,4 att religionen är viktig.
"

Allt större revor i skyddsnäten
- Ann Heberlein i Kyrkans Tidning - "Jag tänker på dem nu, när kvällarna är mörka och kalla, det propra medelålders paret jag mötte på Stortorget i Malmö förra hösten. De bad mig om några kronor till kaffe: ”Om man köper en kaffe får man sitta på McDonalds några timmar, och dom har öppet hela natten”.
Mannen berättade att de varit på Stadsmissionen tidigare under kvällen, men att alla sängplatser redan var upptagna. Kvinnan berättade att det ofta var så. Det finns väldigt många fler hemlösa i Malmö än det finns plats på härbärgen. Det blåste kallt på det sättet det bara gör i Malmö och jag hade svårt att lämna paret för att gå till mitt tåg som skulle ta mig hem till min varma, trygga lägenhet i Lund. ”Finns det inget man kan göra?” undrade jag och paret berättade om soppköket som nyligen startats i Malmö
"

Nyhetsflödet tisdag den 5 november

1,6 miljoner namnunderskrifter för skydd av liv
- Signum - "I fredags gick tidsfristen ut för det europeiska medborgarinitiativet att samla namnunderskrifter till ”En av oss” (One of Us), ett upprop för skydd av liv. Enligt egna uppgifter har initiativet uppnått sitt mål och samlat in fler än en miljon röster och dessutom fått det stöd som krävs i åtminstone sju medlemsstater. Initiativet meddelar att man strax innan fristens utgång hade 1,6 miljoner underskrifter."

Filadefia berör oss alla
- Tommy Dahlmans blogg - "Filadelfia berör oss alla. En församling som ingår i ett kyrkosamfund kan aldrig uppfatta sig själv som en öde ö. Vi är kopplade till varandra. Det får gärna heta självständig kyrka, i retoriken, men aldrig i praktiken. Det är ett svek mot själva samfundsinnebörden. Ordet samfund betyder nämligen att ”vara i sällskap med”, ”att bli förenade”, ”att dela ordningarna med”. Oavsett om man har ett eget styresskick och egna visioner så tar man hänsyn till familjeträdet. Varje hantverkare vet att man aldrig kan arbeta med ett trädslag på vilket sätt som helst. Varje trädslag har sina ådringar. Om man inte bearbetar trädet längs med ådringarna får du flisor i händerna. Det verkar som om ledningen i Filadelfia har fått stickor i fingrarna, jag kan tyvärr inte tolka det på annat sätt."

Vinternatt - akutboende för EU-migranter öppnar igen
- My News Desk (FA) - "Akutboendet Vinternatt för EU-migranter håller öppet även i vinter.
Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission, tillsammans med Stockholms stad driver även denna vinter projekt Vinternatt, ett akutboende nattetid för de mest behövande EU-migranterna i Stockholm.
Akutboendet höll öppet första gången under förra vintern. Vinternatt möjliggör både akut och långsiktigt stöd för en målgrupp som har begränsade rättigheter till stöd i Sverige."

4 nov. 2013

Nyhetsflödet måndag den 4 november


Vilseledande resonemang
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Det engelska uttrycket "a red herring" betyder villospår och används när debattörer avviker från ämnet eller för vilseledande resonemang. Jag kommer att tänka på uttrycket när jag läser vad biskop Antje Jackelén säger om jungfru­födelsen (KT 10/10, SvD 23/10).
Biskopen gör en poäng av att jungfrufödelsen bara nämns två gånger i Nya testamentet – hos Matteus och Lukas – medan övriga skrifter inte säger något i frågan. Men hur kan det vändas mot jungfrufödelsen; det är ju ett argument ur tystnaden?
För att ta ett personligt exempel. Jag har ofta talat om Jesu identitet utan att nämna jungfrufödelsen. Det beror varken på att jag saknar kunskap om den eller betvivlar den. Det beror i stället på prioriteringar i en given situation.
I andra sammanhang har jag utförligt talat om att Maria blev gravid utan en mans medverkan.
Det är historiskt felaktigt att utgå från vad källor inte säger; utgångspunkten måste vara vad som står i de källor vi har tillgång till. I fallet med jungfrufödelsen har vi två tydliga källor att förhållas oss till. Båda källorna ger samma information; ingen historisk källa hävdar något annat
."

Försoningsläran inget förvrängt missförstånd
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Att omtolka korsfästelsen utifrån nutida referensramar för att komma undan vad som uppfattas som daterade offersymboler, vittnar knappast om nytänkande. Jesu offerdöd har alltid betraktats som en dårskap eller ett förvrängt missförstånd, skriver Jacob Rudolfsson utifrån debatten kring försoningsläran.
Martin Luther, som häromdagen uppmärksammades i flera länder i samband med Reformationsdagen (31 oktober 1517 var då han spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg), brukade säga att läran om rättfärdiggörelsen var den trosartikel som kyrkan står och faller med. Han menade att alla andra läror – Treenigheten, Skapelsen, Syndafallet, Guds nåd, inkarnationen, sakramenten, människans synd och frälsning – kommer samman i Jesu försoningsverk på korset då han bar världens synd och tog på sig Guds straff. Reduceras detta till endast en metafor eller en symbolisk handling, rasar hela bygget
."

 Nyordningar i Filadelfia, Stockholm, del 2
- Mikael Karlendals blogg - "I somras på Nyhemsveckan talade Niklas Piensoho om ett ”paradigmskifte” – att vi kristna måste ändra vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. Han tog exempel från den i vårt tid så aktuella homo-rörelsen och s k pride-parader – i stället för att ”uscha” och ”fya” ska vi välsigna och bemöta människor med kärlek och be för dem. Samtidigt menar han sig tydligen inte ha ändrat sig vad gäller läran. Vad menade han då med ”paradigmskifte”? För han kan ju knappast ha menat att det är ett paradigmskifte att vi ska älska våra medmänniskor och be för dem eller?"

3 nov. 2013

Nyhetsflödet söndag den 3 november


Alla helgon inte döda – alla döda inte helgon
- Berit Simonsson i Världen idag - "Men alla döda är inte heller helgon. Man blir inte ett helgon bara för att man dör. Det krävs mer för att bli ”helgonförklarad” än att dö. Annars vore det ju för enkelt.
För att bli helgonförklarad krävs att man lever. Alltså, lever livet i daglig närhet till den Helige.
Det livet börjar här och nu och fortsätt­er rakt in i evigheten. Det är inte ett annat liv som börjar då, än det liv vi nu lever tillsammans med Kristus. Det är samma liv… det bara fortsätter efter döden och in i evigheten. Samma liv! Det börjar här och fortsätter där. Om det talar söndagen efter alla helgons dag. Vårt evighetshopp är temat för den söndagen.
När Bibeln talar om ett hopp, då betyder det något man är säker på ska komma, men som ännu inte kommit. Inte som när vi människor till exempel hoppas att vi vinner på lotteri, men så gör vi inte det och då får det gå bra ändå. Det kristna hoppet är en visshet om något som ska komma. Inte en osäkerhet om huruvida det kommer eller ej.
"

Att ge ett svar...
Patrik Pettersson i Kyrkliga ting - "Dessutom, "jag vet inte" är – om än aldrig så ärligt och uppriktigt menat – inte ett adekvat svar på frågor om kyrkans ärende, uppgift och budskap till världen. De av oss som blivit anförtrodda ett kyrkans ämbete har en särskild skyldighet att kunna ge bättre svar än så på uppriktiga frågor. Om vi, tillsammans med andra teologer, inte har ett svar så behöver vi bemöda oss med att lära oss på nytt. För att försöka förstå på ett sätt så att det går att formulera ett svar till den som frågar. Att sedan varje svar i någon mening är provisoriskt och i sin tur leder vidare till nya frågor är en annan sak. Som kyrka och som teologer måste vi öva upp förmågan att kunna ge förnuftiga, adekvata och konkreta svar på konkreta frågor.
"Jag vet inte" eller "jag kan inte" finns inte som alternativa svar på svåra frågor till kyrkan och teologin.
"

Israel har fått en ny alliert i de arabiske kristne
- Israel Today - "Israels største avis, Israel Hayom, skrev sist helg en rørende historie om den voksende gruppen i Israel av arabiske kristne i Nord-Israel, som identifiserer seg med staten Israel. «Disse araberne må vi jødrer beskytte med våre liv,» sier nevnte avis.
Avisen dekket en konferanse der den gresk ortodokse presten Fader Gabriel Nadaf uttalte at «jøder og kristne er av samme pakt.»
Fader Gabriel tok også opp igjen problemet med begrepet «arabiske kristne.» Han bemerker at kristne var til stede i Israel lenge før den arabiske muslimske erobringen. «Vi er ikke arabere. Vi er bare kristne som snakker arabisk,» sa Nadaf.
Fader Gabriel og de som står sammen med ham har møtt hard motstand, selv fra deres eget samfunn, og har mottatt mange drapstrusler. Likevel sier Fader Gabriel at «vi har brutt gjennom fryktens barriere og mange flere såkalte arabiske kristne vil nå begynne å ta et standpunkt for Israel.
»