Dagens Nyheter

30 jan. 2014

Nyhetsflödet lördag den 1 februari

Kristna i Galileen tar sig ur underläge
- Signum - "En scenförändring är på gång med omvälvande kulturell och politisk betydelse för skeendet i Israel, Mellanöstern och hela världen. Vi bevittnar just nu en dramatisk förändring av förhållandet mellan judar, kristna och muslimer. De kristna i Galileen hävdar stolt sin förislamiska och icke-arabiska identitet och framhåller sin nygamla gemensamma orientaliska berättelse som arameiska och arameisktalande."

Barnmorska – det heligaste yrket
- Siewert Öholm i Världen idag - "Barnmorskan blev länken som förmedlade och verkställde skapelseordningens yttersta mening. Förr kallades vi henne "jorde­mor". På tyska kallas hon Hebamme, som betyder att hon "lyfter barnet från jorden". Plötslig får allt ett sammanhang. ... "av jord är du kommen"... barnet är en hälsning till oss att få vara en del i skapelsen och i Guds mening med våra liv. Barn­morskan blir Guds märkliga tjänare och en hjälp att se liv komma ut ur varje livmoder. Därför är barnmorska jordens heligaste yrke.
I veckan har barnmorskan Ellinor Grimmark från Eksjö skapat rubriker genom att av samvetsskäl vägra delta i aborter. Utan att ha träffat henne, kan jag tänka mig att hon vill se sitt yrke som ett arbete i livets tjänst. Hon tar sin utbildning till sköterska och barnmorska som ett uppdrag att arbeta på en livsklinik. Hon vill utföra sitt uppdrag att hjälpa, vårda, lindra och läka. Hon vill inte medverka till att släcka liv. För henne är detta en samvetsfråga. Inte nödvändigtvis en fråga om religionsfrihet. Men hon har en etik och en ideologi som gör att det strider mot hennes samvete att medverka till aborter.
"

Önskningar inte kristen bön
- Dagens Nyheter - "En rektor i Malmö frias från anklagelser om att ha ansvarat för en julavslutning i kyrkan med konfessionella inslag. En förälder som anmälde tillställningen var kritisk till att barnen fick be en bön i samband med att de tände ljus i kyrkan.

Nyhetsflödet Fredag den 31 januari

Han dog inte i alkoholism – han dog av förnekelse
- Tommy Dahlmans blogg - "Vi har blivit duktiga på att leva i förnekelse. Tyvärr har denna levnadsteknik blivit en konsult som vi köper tjänster från varje dag. Som kortidskonsulent är den oumbärlig för oss men på sikt är den livsfarlig. I början hjälper den dig, sedan stjäler den ditt liv.
En god vän till mig dog när han var trettiotvå år gammal. Alla som kände honom sa att han dog av alkoholism. Jag hävdar dock att han dog av förnekelse. Så här lät ofta förnekelsekonsulten i honom: ”Jag har en del problem och ibland är problemen lite för stora. Jag dricker en del och ibland dricker jag lite för mycket. Men det gör väl de flesta.  Jag är ju ingen alkoholist.


Övergrepp i Australien
- FA:s hemsida - "I svensk nyhetsmedia har i dagarna framkommit att allvarliga övergrepp mot barn förekom på några av Frälsningsarméns institutioner i Australien under åren 1965 – 1977.
Frälsningsarmén i Sverige beklagar djupt det som skett och finner det fullkomligt oacceptabelt.
En statlig kommission ' the Royal Commission' arbetar med ärendet och Frälsningsarmén i Australien har ett nära samarbete med  kommissionen och beklagar djupt de skador som ett antal människor erhållit medan de varit i dess omsorg
."

Åpent spørsmål til Pinsebevegelsens lederråd vedrørende bevegelsens syn på helvete
- Norske Dagen - "Kan ikke vi som forkynnere i Pinsebevegelsen være sikre på at apostelen Johannes (som elsket Jesus, som Jesus elsket) snakker sant i sitt vidunderlige brev, når han sier i 1 Johannes 5:13: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite (min uthevelse) at dere har evig liv».
Kan vi ikke få lov til å sitere dette verset, proklamere det og innprente det i hodene og hjertene til de vi forkynner for, at de som tror på Jesus ikke skal gå fortapt. Kan vi ikke vite dette? Har vi blitt opplært i en livsløgn?
La meg bare avslutte med å gjøre det veldig klart:
Jeg ønsker å plyndre helvete og befolke himmelen! Derfor vil jeg vite om de lærdommer som jeg er blitt undervist i, er pålitelige og troverdige, Lukas 1:4.
"

29 jan. 2014

Nyhetsflödet tosdag den 30 januari

Låt oss inte låna oss till att ge antisemitism någon legitimitet
- Mikael Oscarsson i Världen idag - "Siffran 6 miljoner mördade – bara för att de är judar – ogreppbart. Det motsvarar två tredjedelar av Sveriges befolkning. Om vi skulle räkna upp namnen på alla dem som mördades och ge varje namn fem sekunder var skulle det ta 347 dagar om vi läste dygnet runt. Bara att läsa upp namnen på de judiska barnen som mördades skulle ta tre månader."

Vilseledande från minister
- Kaj Engelhart i Kyrkans Tidning - "Att vara kristen ingår i normen för extremister. Det påstod nyligen minister Annie Lööf. Det är otäckt och vilseledande. Hon tog upp det överraskande angreppet från högerextremister i Kärrtorp nyligen: - Det som skedde i Kärrtorp är inte en isolerad händelse. Det drabbar inte en religion. Det riktar sig inte mot en folkgrupp. Hatet är brett och på adresslappen står: Till den som är annorlunda. Till den som avviker från en vit, manlig, kristen, heterosexuell norm, sade hon.
Som om detta att vara kristen skulle ingå i normen för extremisterna. Det är ett otäckt vilseledande påstående. Var sprayades hakkorsen nyligen? På kyrkor lika väl som på mosképorten. Ingenting tyder på att de högerextrema upphovsmännen har mera till övers för de kristna än för judar eller muslimer.
"

Det er mulig å være fysikkprofessor og tro på Gud
- Aftenposten - "Ved å undersøke egenarten til naturvitenskapelige og religiøse kunnskaper, finner vi at de ikke kan dreie seg om samme typen objekter. Naturvitenskapens doméne er den materielle verden. Det er denne verden vi sanser, og det er denne verden fysikkens lover dreier seg om. Hvis det ikke finnes noe annet enn denne materielle verden, har religionen ikke noen plass i virkeligheten. Da er alt som har med religiøs tro å gjøre bare menneskeverk, og trosobjektene er illusoriske.
Religiøse forestillinger forutsetter en åndelig virkelighet – at verden også har en ikke-materiell side.
"

28 jan. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 29 januari

Måste vi välja mellan enhet och bekännelse?
- Olof Edsinger i Efterdetta - "En avgörande orsak till att kyrkan inrättade ett biskopsämbete var att man ville ha ledare som kunde bevara och försvara den kristna läran. Som kunde stå som garanter för ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud v 3).
I dag tycks vi dock leva i förändringarnas tidevarv. Vår blivande ärkebiskop Antje Jackelén har i media deklarerat att vare sig jungfrufödseln eller Jesu unika anspråk behöver uppfattas som bokstavliga sanningar. Vidare har hon upplyst om att ”kyrkan är en trosgemenskap – inte en åsiktsgemenskap”. Samtidigt säger hon i Världen idag att ”Det hör till biskopens uppdrag att verka för enheten i kyrkan
”.

Att vara tydlig med sin tro på Kristus och Kyrkan som universell gemenskap
- Bengts Blogg - "Är Svenska kyrkan för diffus i sin trosförkunnelse? Ämnet diskuterades på SvT debatt i veckan med Marcus Birro och Ann Heberlein som kombattanter. Inför valet av ärkebiskop hade ärkebiskopskandidaterna, inkl Antje Jackelén uttalat sig väldigt diffust om Jesus Kristus och svävat på målet om de tror på Jesus Kristus som världens frälsare. Den ende som gav ett klart svar var Ragnar Persenius, men det var fel svar för att falla den politiska valförsamlingen i smaken. Antje Jackelén, som inte gav ett tydligt svar på frågan och som också tyckte det var oviktigt med jungfrufödseln blev vald."

Vi trenger helbredelsesvekkelse
- Norske Dagen - "Man skal ikke kaste bar­net ut med bade­van­net. Det må være mulig å ta til seg im­pul­ser fra men­nes­ker som peker på vik­ti­ge sann­he­ter i Guds ord, og som bi­drar til men­nes­kers frel­se – og til prak­ti­se­rin­gen av ve­sent­li­ge bi­bels­ke sann­he­ter – uten der­med å godta alt disse sier, skriver Øyvind Gaarder Andersen."

Nyhetsflödet tisdag den 28 januari

Mer reflektioner om svensk väckelsehistoria
- Stefan Swärds blogg - "Min första slutsats är att vi måste vara överens om att Svenska Missionsförbundet är den mest framgångsrika frikyrkliga samfundet. Deras tillväxt under perioden 1878-1930 var unik, och man nådde alltså en nivå på 114.000 medlemmar i 1650 församlingar. Ingen rörelse i Sverige senaste århundradena har grundat så mycket församlingar som missionsförbundet gjorde. Vill man lära sig hur man planterar församlingar bör man studera missionsförbundets historia. Pingströrelsen har aldrig nått upp i de nivåerna."

Vad kännetecknar en luthersk bibelsyn?
- Olof Edsinger i Efterkristus - "Den mest korrekta benämningen skulle nog mot denna bakgrund vara att med tyskarna tala om en ”evangelisch” bibelsyn, som då står för en tydlig betoning av Jesus, nåden och rättfärdiggörelse genom tro som centrum av Guds uppenbarelse. Men även med denna precisering kan man landa i rätt olika slutsatser. Själv fick jag t ex kritik från vissa lutherska präster för min bok om krigen i Gamla testamentet, eftersom de menade att jag som lutheran inte borde bry mig om dessa texter. Själv argumenterade jag tvärtom för att jag som lutheran faktiskt måste bry mig om dessa texter, eftersom Jesus själv betraktade dem som inspirerade av Gud. Det var alltså just min Jesuscentrering som ledde mig att gå i närkamp med Gamla testamentets texter om krig i Guds namn!"

Är Birro katolik?
- Fredrik Heiding i  Signum - "Självklarheter kan understrykas med retoriska frågor såsom: ”Finns det ris i Kina?” eller ”Är påven katolik?” De som har tagit del av författaren Marcus Birros krönikor i Expressen och uppträdanden i andra sammanhang, har tagit för givet att han är katolik. Det är svårt att tro något annat vid läsning av hans texter i Dagens Nyheter (här), i Expressen (exempelvis här), och på hans blogg (här). Hittills har frågan ”Är Birro katolik?” förutsatt ett uppenbart svar: ja."

26 jan. 2014

Nyhetsflödet måndag den 27 januari

Forskningsrapport: Jesus-centrerade missionärer avgörande för demokratisk utveckling
- Mats Tunehags blogg - "Resultatet av ett 14-årigt forskningsprojekt har förvånat många, men bevisen är entydiga: det finns ett klart orsakssamband mellan Jesus-centrerade missionärer och länders demokratiska utveckling, lägre korruption, kvinnors ställning, bättre utbildning och starkare civilsamhälle. Detta har kontrollerats av över dussintalet uppföljande forskningsrapporter."

Därför behöver vi läsa Guds ord
- Olof Edsinger i Efterkristus - "Det finns många goda skäl för att avsätta tid för att läsa Guds ord. I en tid då många människor kämpar med sin personliga bibelläsning kan det vara värt att påminna sig om detta. Låt mig därför kort få påminna om några rikedomar som vi kan få del av genom vårt personliga bibelstudium..."

Her er Norges abortprotest
- Norske Dagen - "Mens titusenvis marsjerer til støtte for ufødt liv i USA og flere europeiske land, samler tilsvarende markeringer i Norge bare et lite knippe trofaste. Hvor er folk blitt av?"

24 jan. 2014

Nyhetsflödet söndag den 26 januari

Hur kan vi hejda att kristna förföljs och dödas?
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Varje dag avrättas kvinnor och män, av en enda orsak och det är deras tro på Jesus. I går kväll var jag med på ett politiskt möte då Lars Adaktusson och Alf Svensson talade om den kristna gemensamma plattform som finns i EU-parlamentet i Bryssel. De arbetar i enhet för kristna människors rätt att samlas till gudstjänster, läsa Bibeln och tro på Jesus. Både Alf Svensson och nu föreslagna Lars Adaktusson betonade att det här är Kristdemokraternas viktiga uppgift nu och inför kommande mandatperioder."

Kristna kan få egen provins i Irak
- Världen idag - "Iraks regering meddelade på tisdagen att man ”i princip” beslutat att skapa fyra nya provinser i landet. En av dessa skulle omfatta Nineveh-området i norra Irak, där en stor andel av befolkningen är kristen.
- Nineveh-slätten är det sista fästet för assyrier i Irak, och en egen provins skulle vara något unikt inte bara i Irak utan i hela Mellanöstern, säger Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riksförbundet.
Det kan dock ta lång tid att gå från förslag till verklighet. Först ska ministeriet för provinsfrågor tillsätta en kommitté som ser över bland annat gränsdragning och genomförbarhet. När den utredningen är klar, väntar en omröstning i parlamentet.
"

Kristna måste ta klimatansvar
- Claphaminstitutets hemsida - "Att aktivera sig för en bättre miljö är inte detsamma som att sätta naturen före människan. Det är tvärtom att se naturen som det livsrum som nuvarande och framtida människor har att leva i. Och de som drabbas hårdast vid olika slags miljö­katastrofer är som vanligt – de fattigaste.
För att erbjuda nu levande och kommande medvandrare på den här planeten en god miljö att leva i är det en självklar kristen livshållning att göra allt vi kan i det lilla såväl som i det stora för att efter bästa förmåga söka bevara och förvalta detta livsrum
."

Nyhetsflödet lördag den 25 januari

Hotet mot Israel
- Hemmets Vän - "Nu har Iran börjat avveckla sin mest avancerade urananrikning. Beslutet ingår i det sex månaders provavtal, som förhandlats mellan Iran och de så kallade P5 plus 1-länderna (Storbritannien, Kina, Frankrike, Tyskland, Ryssland och USA). Håller Iran sina löften kan det betyda fortsatt minskade sanktioner mot en av världens olje­rikaste länder.
Men huvudmotståndaren i Mellanöstern, Israel, är skeptisk till avtalet och misstänker att USA kan minska sitt stora stöd till landet. Hela den politiska scenen i Mellanöstern är fylld av fallgropar och oförutsägbara utgångar i ett komplicerat maktspel.
I ett antal år har Israel med stor vaksamhet följt diktaturen i Iran, som både förtrycker oliktänkande i sitt eget land, hänsynslöst förföljer kristna och ständigt har återkommit till hoten att Israel ska utrotas.
"

Tystnad från biskopar om Egypten och Irak
- Bosse Divander i Kyrkans Tidning - "Har blivande ärkebiskopen uttryckt samma oro inför de kristnas situation i länder som Egypten och Irak? Det är märkligt tyst från biskoparna om detta. Om jag har missat något uttalande, ber jag om ursäkt.
Sviker vi våra systerkyrkor i Egypten och andra länder i regionen, på grund av bristande vilja till kritik mot situationen i en del muslimska länder? Det känns inte som en rätt väg att gå. Flera svenska oberoende kommentatorer har på sistone påpekat tystnaden om de kristnas förvärrade situation i länder som varit med om den arabiska våren. Men från Svenska kyrkans sida hörs inte mycket
."

Netanyahu: Iran förleder väst igen
- Världen idag - "På torsdagen talade Irans president Hassan Rouhani under pågående World Economic Forum i schweiziska Davos.
Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, passade på att varna för att Irans milda retorik egentligen är sätt att bedra världen med leenden.
"

USA og Jordan er enig, Israel skal styre Jordandalen
- Israel Today - "Obama-administrasjonen i USA og Jordan er begge enige om, at Israel skal beholde kontrollen over Jordandalen i en eventuell fremtidig fredsavtale med den arabiske selvstyremyndigheten."

23 jan. 2014

Nyhetsflödet fredag den 24 januari

Fritt fram att diskriminera politiker?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Efterspelet till händelsen är principiellt intressant. De medföljande Säpo­vakterna anmälde krogen för olaga diskriminering, efter rådgörande med åklagare. Men nu har åklagaren ändrat sig och valt att lägga ner ärendet, eftersom han menar att det i Sverige inte är olagligt att diskriminera någon på grund av politiska åsikter. Det är ett mycket uppseendeväckande konstaterande. Åklagaren bemödar sig alltså inte ens med att undersöka om Ekeroth har blivit avvisad på grund av sina politiska åsikter, för det är ointressant. Hade han däremot blivit avvisad på grund av att han vore ateist, transvestit, kristen, homosexuell, allergisk eller pensionär hade saken varit en annan. Då handlar det om diskri­minering i lagens mening."

Världen vänder alltmer den judiska staten ryggen
- Ulf Cahn i Hemmets Vän - "Ibland känns det som om israeler och svenskar, eller för all del alla européer, lever i olika universum. Jag förväntar mig inte att en vanlig medborgare i Sverige ska förstå eller vara bra insatt i Israel och Mellanöstern. Men jag förväntar mig en ärlig vilja från politiker, journalister och opinionsbildare, och inte minst från kyrkligt håll, att tala sanning och vara välvilligt inställd, utan förutfattade meningar. Tyvärr är det sällan så, och det leder till att gemene man får en negativ inställning till Israel närmast varje dag."

Islamister i farlig kamp for sharia
- Vårt Land - "Islamistene kommer aldri til å nå sitt mål om å gjenskape en islamsk stormakt basert på sharia. Men de kan påføre oss atskillig skade i kampen for det.
Det er en av verdens fremste kjennere av islamismen som konkluderer slik. Mehdi Mozaffari er professor emeritus ved Århus Universitet i Danmark, og har doktorgrad fra Sorbonne. Hans verk «Islamisme – en orientalsk totalitarisme» kunne vært publisert på engelsk for et verdenspublikum. Men han har valgt å gi den ut på dansk i takknemlighet til sitt nye fedreland.
Mozaffari har selv rømt fra det islamistiske regimet i Iran, og er derfor negativt innstilt til det fenomenet han beskriver. Men hans inngående kjennskap til kildene og hans akademiske disiplinering gjør at dette er en av de vesentligste bøker som er skrevet om denne ideologien.
"

22 jan. 2014

Nyhetsflödet torsdag den 23 januari

Kyrkorna kapitulerar, Islam avancerar, framtiden förändras!
- Stanley Sjöberg på Webbkyrkan - "I USA hålls det på allt fler platser, gemensamma ”gudstjänster” mellan kristna och muslimer, där man läser Bibeln och Koranen tillsammans och med en ekumenisk ambition att kunna förenas. Jag fick en ganska omfattande rapport om detta fenomen under helgen. Samtidigt ser vi att även Svenska Kyrkan söker samhörighet med Islam."

Gudsbevis – Gud som en person med personliga karaktärsdrag
- Bength Gustafsons blogg - "Gud är en person och som en evig och personlig Gud har han personliga karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag är gemensamma kännetecken hos varje person i Gudomen: Gud – Fadern, Gud – Sonen Jesus Kristus och Gud – Den helige Ande har dessa gemensamma karaktärsdrag. Dessa Gudomliga egenskaper och kännetecken  är lika eviga som Gud är. Således utan början och utan slut.
Att lära känna Gud personligen, vilket Jesus har gjort fullt möjligt för oss människor, det är att lära känna Guds personliga karaktärsdrag och därmed få en rätt, trygg och trovärdig Gudsbild. Detta som är så betydelsefullt och helt avgörande för oss som redan är kristna, men också då vi som kristna och Bibeltroende talar  eller skriver om Gud, vare sig det är kristna eller icke-kristna som lyssnar till oss eller läser vad vi skriver. Gudsbilden attraherar eller skrämmer bort människan, därför är Gudsbilden så viktig
."

Åndens dåp og åndens fylde
- Norske Dagen - "Jeg har ikke noe behov for å forsvare alt bedehus-tradisjonen har formidlet av lære og holdninger. Faren for å utslukke Ånden, som Bibelen advarer mot, er reell for alle gjenfødte kristne og i alle Guds forsamlinger, skriver Erik Furnes."

21 jan. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 22 januari

KD utmanas om människovärdet
- Ruth Nordström i Världen idag - "Under den senaste tiden har det Kristna värdepartiet, som ämnar kandidera till riksdagen i höst, uppmärksammats i olika medier. Dagens Nyheters ledarskribent Susanna Birgersson omnämnde partiet och dess partiprogram som "extremt" men skrev samtidigt: "Andra, som inte försvarar det befruktade äggets människovärde med samma dogmatiska glöd som Kristna värdepartiet, kan ändå tycka att abort är ett etiskt dilemma. Något som en del vänsterdebattörer vägrar att erkänna. De resonerar som om kvinnans självbestämmanderätt över sin kropp är den enda faktor som existerar i sammanhanget. Att fostret onekligen är mänskligt liv tillåts inte spela någon roll".

Den dyra nåden
- Jonas Nordén i Efterkristus - “Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende”. Orden är från Dietrich Bonhoeffers bok “Efterföljelse”. Den tyske prästen avrättades i koncentrationsläger den 9 april 1945, men hann dessförinnan skriva sin utomordentliga bok och yttra dessa profetiska ord, som redan då började vara sanna. Men än mer nu.
I våra kyrkor predikar vi alltför ofta en billig nåd, en nåd som inte kostar oss något. Vi gör Guds kärlek till vår enda gudsföreställning och menar att allt överskyls av den. Vi finner bekväma sätt att täcka över våra synder – de som vi inte ångrar och inte på allvar vill bli fria ifrån – och i förlängningen förnekar vi Guds levande ord, som säger oss att Gud inte kan tåla synd. Vi söker alltför ofta en rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Vi vill ha förståelse, inte förlåtelse. Och eftersom den av kyrkan förkunnade nåden ändå i slutändan uträttar allt och räddar oss alla, så kan vi fortsätta leva precis som förut.
"

Opplever nytt kristent parti som en trussel
- Norge idag - "Kristna Värdepartiet er en større trussel enn jeg først tenkte. Det sier Annelie Enochson fra det svenske partiet Kristdemokraterna.
I Sverige har det nylig blitt startet et nytt kristent parti som reaksjon på at Kristdemokraterna oppleves som for liberalt for mange kristne velgere
."


20 jan. 2014

Nyhetsflödet Tisdagen den 21 januari

Under 2013 dödades omkring 100 000 kristna!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Kristna utsätts för förföljelse och hot, diskriminering och dödsstraff, på grund av tron på Jesus.
Enligt BBC i London dödas omkring 100 000 kristna varje år. 2013 var ett av historiens mest drabbade år. Kristna förföljs i sextio olika länder. I Egypten: 38 kyrkor förstördes helt, 23 vandaliserades 58 hem och 85 affärer 16 apotek… kristna dödades. I Pakistan 81 dödade 120 sårade. I Nairobi Kenya stormades ett varuhus och de som visste namnet på Muhammeds mamma fick leva. Många dödades.
"

Reflektioner över svensk väckelsehistoria
- Stefan Swärds blogg - "En konstant spänning har vi levt med i svenska kristenheten under hundratals år mellan den etablerade kristenheten och olika former av förnyelserörelser. Jag har reflekterat över detta senaste dagarna då jag läst Curt Dahlgrens doktorsavhandling i religionssociologi från 1980-talet om Maranata.
Den pietistiska förnyelserörelsen på 1700-talet var mycket kontroversiell.
George Scott som var fader av 1800-talets folkväckelse blev utvisad från landet, påhejad av kyrkliga ledningen.
Den första generationen baptister fick känna av att både bli landsförvisade och fängslade, med ett totalt avståndstagande från Svenska kyrkan.
Det mest framgångsrika svenska frikyrkosamfundet någonsin, Svenska missionsförbundet, var mycket kontroversiellt på 1880-talet. Folkväckelsen klövs i två falanger, EFS och Missionsförbundet. SMF nådde sin peak 1940 med 114.000 medlemmar i 1650 församlingar. Det var mer folk och församlingar än vad Pingströrelsen nått upp i, i modern tid. Missionsförbundet växte fram i svåra brytningstider, framförallt gentemot Svenska kyrkan, men också mot den lågkyrkliga förnyelserörelsen EFS.


Biskopper vækker undren i debat om omvendelse
- Kristeligt Dagblad - "Begrebet omvendelse står centralt i Det Nye Testamente, så hvordan kan en biskop forkaste det og samtidig blive forsvaret af bispekolleger, spørger teologer
Afskaffer man det bibelske begreb omvendelse, river man tæppet væk under kristendommen.
Det mener fremtrædende teologer, som dermed retter en hård kritik mod Aarhus’ biskop.
"

19 jan. 2014

Nyhetsflödet måndag den 20 januari

Kyrkoledare i Ukraina: hot från regeringen skrämmer inte kyrkan
- Signum - "Ledaren för den ukrainska katolska kyrkan har försäkrat att prästerna i hans kyrka inte kommer att låta sig hindras av regeringens hot att återkalla registreringen för denna med Rom unierade kyrka med bysantinsk rit.
Kyrkan i fråga har offentliggjort hela texten till det uttalande som gjorts av den grekisk-katolska stor-ärkebiskopen Sviatoslav Shevchuk som ett svar på regeringens anklagelse att den ukrainska katolska kyrkan, genom sitt deltagande i demonstrationerna på Självständighetstorget i Kiev, ”systematiskt ådagalagt bristande respekt för lagen
”.

”De allra flesta som förföljs för sin religion är kristna”
- Dagens Nyheter - "Europeisk ovilja att agera. Av all religiös förföljelse i världen drabbar 80 procent troende kristna. EU och Sverige måste nu sätta press på länder som kränker religionsfriheten. Det finns ingen motsättning mellan att slåss för religionsfrihet för alla och att rikta fokus mot förföljelsen av kristna, skriver Lars Adaktusson (KD). "

Ruckel för romer i förorten – Carolina berättar
- Marie Willermarks blogg - "Sitter i min varma soffa, och tinar upp fötterna efter ett besök i Högdalens nya ”bostadsområde” (bebyggt av ruckel och gamla husvagnar) och tänker att livet är bra orättvist, och trots att jag har följt många av de här människorna i flera år så har jag mest lust att gråta.
Men vad ska vi göra!!! Det här är inte klokt! Människor sover i ruckel och skraltiga husvagnar i Sverige år 2014.
"

18 jan. 2014

Nyhetsflödet söndag den 19 januari

Julen varar väl till påska
- Johanna Andersson på Kristen Opinion - "En rad offentliga företrädare för Svenska kyrkan har nu varit ute och försvarat julkampanjen mot Israel. En av dem är Gunilla Hallonsten, som tituleras policychef för Svenska kyrkans internationella arbete. Hallonsten betonar att det handlar om krav på ursprungsmärkning, inte bojkott av Israel.
Men till skillnad från vad Gunilla Hallonsten beskriver är kampanjen betydligt bredare än att bara handla om krav på ursprungsmärkning. Den som går in på Svenska kyrkans hemsida kan ta del av ett synnerligen omfattande kampanjmaterial som riktas mot Israel. Där finns färdigt informationsmaterial att ladda ner och trycka upp för spridning. Där finns ett färdigskrivet brev att skicka till Svensk Dagligvaruhandel, det finns en särskild Facebook-sida där man kan ta del av kampanjuppmaningar. Det hela kan också följas på twitter under det fyndiga namnet #ockuperadjul...
...Varför Svenska kyrkan återkommande kampanjar mot just Israel medan kringliggande diktaturer i mellanöstern inte kritiseras alls i samma utsträckning är en gåta.
"

"Men det får man väl inte säga i detta land"
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "SOM-rapporterna är nyttig läsning. Inte minst för oss på Hemmets Väns redaktion som verkar i en mediebransch där intresset, kunskapen och bevakningen av kyrkans frågor är minst sagt skralt bland de dominerande medieaktörerna. Låt mig ta några exempel ur de senaste årens undersökningar.
45 procent av svenskarna säger sig tro på Gud. 15 procent tycker att det är ett bra förslag att begränsa aborträtten. Och varannan svensk anser att det är ett mycket dåligt förslag att tillåta homosexuella par att adoptera barn.
Trots dessa siffror är det förvånansvärt få medieröster som företräder denna högst påtagliga opinion. (Det är snarare regel än undantag att göra som SVT i höstas – ifrågasätta om arbetsmarknadsminister Svantesson är lämpad för jobbet eftersom hon har frikyrklig bakgrund och dessutom varit medlem i Ja till Livet.)
”... men det får man väl inte säga i det här landet” är ett slitet uttryck. Från början handlade det om att en viss åsikt i migrationsdebatten inte fick torgföras. Numera är det mest en ironisk markering som kan användas lite här och var. Men dess djupare innebörd, att takhöjden är för låg i frågor som ligger utanför de etablerade ”sanningarna”, verkar vara högaktuell. Och det finns stora grupper vars åsikter sällan kommer fram. Inte minst de kristnas.
"

neveckan är årets mest uppmärksammade ekumeniska händelse
- FA:s hemsida - "Varje år infaller ”Böneveckan för kristen enhet” 18-25 januari. Det är den mest uppmärksammade ekumeniska händelsen under året i lokala sammanhang. Det gemensamma gudstjänstmaterialet inför 2014 har skickats ut till 4 500 församlingar och ekumeniska råd. Även Bibelns dag firas under denna vecka."

17 jan. 2014

Nyhetsflödet lördag den 18 januari

Lutherskt arv på undantag
- Olof Edsinger och Daniel Ringdahl i Kyrkans Tidning - "En av de första frågor som man möter när man fyller i remiss-svaret till det nya handboksförslaget är: ”Hur har barns och ungas perspektiv tagits tillvara?” För oss som arbetar med ungdomar i de inomkyrkliga väckelserörelserna är detta en viktig fråga. Men dessvärre känner vi en stor oro över delar av förslaget.
Det första som slår oss är att handboksförslaget är så magert i fråga om klassisk luthersk försoningsteologi. Samtidigt som man talar om ”teologisk mångfald” tycker vi helt enkelt att en hel del av det mest självklara – vår kyrkas lutherska arv – har satts på undantag. Bland de nya förslagen är det i princip bara den sällan använda ordningen för bikt som innehåller något som kan kallas för en klassisk och kristocentrisk syndabekännelse. Ingenstans i dop- och konfirmandordningarna talas det explicit om syndernas förlåtelse, trots att detta är kärnan i det kristna evangeliet – inte minst utifrån en luthersk förståelse...
...Var finns evighetsperspektivet? frågar vi oss. Var omtalas befrielsen från syndens, dödens och djävulens makt – rakt på sak, utan omskrivningar? Och vad händer när man, som i förslaget, ersätter dopets befrielsebön med att Gud befriar från ”brustenhet”? Detta är ju inte bara en språklig förskjutning, utan ett dramatiskt brott både med Bibeln och den evangelisk-lutherska traditionen
."

Religionsfrihet bör prioriteras i den svenska utrikespolitiken
-  Tuve Skånberg och Emma Henriksson i Hemmets Vän - "Den internationella religionsfrihetens dag uppmärksammades i slutet av oktober världen över. I ett land som Sverige där vi fritt kan utöva vilken religion vi vill, kanske en sådan dag går oss obemärkt förbi. Men faktum är att över hälften av världens befolkning bor i länder där religionsfriheten är begränsad, något som ibland får förödande konsekvenser.
Bristen på religionsfrihet gjorde sig tragiskt påmind samma månad när en koptisk kyrka attackerades under ett pågående bröllop i Egyptens huvudstad Kairo. Attentatet kostade fyra personer livet, en av dem en flicka på åtta år.
Detta är tyvärr inte en enskild händelse, det är bara en i raden av attacker mot kristna i Egypten.
"

Vi går mot ljusare tider!
- Berit Simonsson i Världen idag - "Kristi kyrka har gått mot ljusare tider ända sedan solen förmörkades och det kom över hela landet ett mörker på Golgata kulle (Luk 23:44). Ljuset segrade över mörkret då Jesus gick ut ur graven och tvingade mörkrets makter att retirera.
Därför kan vi som vårfåglarna, trots omständigheterna, trosvisst proklamera: "Nu går vi mot ljusare tider!". Det har inget med hurtighet att göra, det är inte ett utslag av att sticka huvudet i sanden, men det är ett resultat av att vara präglad av ljuset, av honom som är världens ljus.
Kristi kyrka, präglad av Kristus, sjunger därför också detta nya året 2014, med djup övertygelse mitt i allt elände: "Nu går vi mot ljusare tider!
"

Nyhetsflödet fredag den 17 januari

Barns hjärtan är som fönster mot evigheten
- Marcus Birro i Expressen - "Barns hjärtan är som fönster mot evigheten. De är inte unga eller små. De är tidlösa. De är fria medan vi andra är slavar under det mesta.
Vi tog buss 40 genom Stockholm och hoppade av vid Naturhistoriska Museet.
Sedan jagade vi runt bland skelett av dinosaurier och uppstoppade vargar med sylvassa tänder. I dessa ständigt uppkopplade tider av korta, digitala impulser från tusen håll och kanter, kändes det riktigt fint att få strosa runt i de stora, vackra salarna och förundras över att vargens ögon ser ut att följa ens blick när man långsamt backar ut ur rummet...
Analog underhållning mitt i den nya tiden.
Jag fick fri lejd. Jag fick en tid i deras värld. Jag fick några timmar på deras nivå och jag sattes i samklang med den pojke jag själv var en gång, innan allt det här, innan allt det här sönderfallet vi kallar livet tog över och började löpa in och ut i mig som en iskall vind.
Hur är det möjligt att förbli ateist när man fått barn?
Varje mikroskopisk detalj är fulländad. In i minsta cell syns spåren av en alldeles klar och genial tanke
."

Inte bitter. Inte arg. Inte rädd.
- Tommy Dahlmans blogg - "Inte bitter. Inte arg. Inte rädd. Det finns två krafter från det låga som ideligen vill få mig att återvända till det själsliga och andliga träsket. Dessa två stavas avundsjuka och bitterhet. Är jag inte vaksam kan de utvecklas till ondskefulla handlingar som inte låter sig begränsas till min privata zon. De önskar närmare bestämt att influera, styra och försura andra människors liv. Och de vill anställa mig som kopplare.
Krafterna från det låga är alltså inga allmänna begrepp i första hand men de orsakar destruktiva beteenden hos oss som äger psykologiska diagnoser. En av dem är: "Posttraumatiskt bitterhetssyndrom
”.

SVT uppmärksammar konvertiter i arabvärlden
- Världen idag - "Allt fler unga i arabiska länder konverterar från islam till kristendomen. Det rapporterade SVT:s Aktuellt på onsdagen.
Trots att det på många håll i arabvärlden blivit svårare för kristna efter det uppsving som islam fått till följd av den arabiska våren växer antalet konvertiter som aldrig förr, särskilt bland unga.  Det uppmärksammades i ett inslag i Aktuellt på Sveriges Television på onsdagen.  Reportern Hiba Daniel träffar i inslaget tre kristna unga kvinnor på ett kafé i centrala Tunis, där de öppet ber och sjunger om sin tro – trots att de råkar ut för trakasserier.
– Ibland sjunger vi på gatan och folk kommer och tar bild på oss. De vet inte riktigt vad vi sjunger om, men de blir glada ändå, säger en av kvinnorna.

16 jan. 2014

Nyhetsflödet torsdag den 16 januari

Sätt Guds ord i centrum
- Hans Weichbrodt i Världen idag - "Det är en stark upplevelse att vara med när den judiska högtiden Simchat Tora firas. Festen som kommer i direkt anslutning till lövhyddohögtiden är fylld av bön och befriande glädje. Just glädjen tar sig ofta uttryck i dans och i centrum för hela skeendet befinner sig Torarullen med Guds ord. Torarullen med Guds ord bärs runt i jublande glädje och till allas beskådan. Följaktligen kan det hebreiska uttrycket "simchat" översättas med just ordet glädje.
Nu på söndag är det Bibelns dag. Syftet med dagen är likt det som uttrycks på "Simchat Tora". Det handlar om att lyfta fram vilken skatt vi har fått i Bibeln. Den kristna kyrkan har i snart 2 000 år bekänt sin tro på att Bibelns 66 böcker tillsammans utgör Guds Ord. Inspirationen till detta har hämtats ur bibelställen som 2 Tim. 3:15–17: "och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
"

Tron håller att leva på!
- Per Larsson i Sändaren - "Ännu en gång har det kommit en rapport om religionens betydelse för människans hälsa. Den här gången från Skottland. I Skottland, där man som här brottas med knappa ekonomiska resurser, arbetar man därför för att stärka det andliga arbetet på sjukhusen genom att anställa sjukhuspräster, då det har visat sig att människor som får sina andliga och existentiella behov tillgodosedda, mår bättre och blir friskare snabbare."

14 jan. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 15 januari

Frågan om medlemskap aktuell på pastorsdagar
- Världen idag - "Dopet som medlemskrav har blivit en het fråga inom pingströrelsen. Intresset var stort när frågan togs upp under konferensen Pingst pastor.
I förra veckan arrangerade Pingst fria församlingar i samverkan sin årliga konferens för rörelsens pastorer och församlingsanställda. Sedan nätverkskonferensen i fjol har frågan om medlemskap varit på kartan och har blivit omskriven på bloggar och i dagstidningar. Till slut skickade pingstledaren Pelle Hörnmark ut ett brev till medlemmarna i nätverket och berättade att man skulle avsätta en kväll på konferensen till att samtala om de här frågorna.
"

Abort er avskyelig bruk-og-kast av liv
- Norske Dagen – "Fram­pro­vo­ser­te av­brudd av svan­ger­ska­pet er jevn­godt med en bruk-og-kast-hold­ning til men­neske­liv, mener den ka­tols­ke kir­kens over­hode.
Pave Frans, som av enkelte konservative katolikker er blitt kritisert for ikke å si klart nok fra om kirkens holdning til abort, var hard i sine uttalelser om saken mandag. Han viet en del av sin tale om verdens tilstand til abortspørsmålet.
– Det er grufullt å måtte tenke på at barn blir ofre for abort og derfor aldri får se dagens lys. Dessverre kaster menneskene ikke bare fra seg mat og andre materielle ting, men ofte også andre mennesker, sa paven
."

13 jan. 2014

Nyhetsflödet tisdag den 14 januari

Hjältar i bön
- Marcus Birros blogg - "Gud dör inte för att vi slutar tro på honom. Gud finns och leder oss rätt, också när vi lever i en sådan bottenlös sorg att golvet under oss rasar, när himlen ovanför oss skummar sig till natt mitt på dagen och när allt som återstår är ett skrik rakt ut i en grym värld, då, kanske främst då, är Gud nära."

Välsignat givande – nu som e-bok
- Olof Edsinger på EfterKristus - "Av de sammanlagt tio böcker jag har skrivit är Välsignat givande den med den klart största upplagan. I Sverige har den tryckts i 18 000 exemplar, varav en stor del skickades ut till alla hushåll som år 2005 fick EFS insamlingstidning efs.nu. Boken har även beställts av kristna församlingar från olika delar av Sveriges kristenhet, ofta för att delas ut till styrelsen eller äldsterådet – eller till alla medlemmar i gemenskapen. Utöver detta har Välsignat givande blivit översatt till flera olika språk, och på så sätt (i något bearbetad form) kunnat ges ut i Indien, Tanzania och Finland."
Du kan nu ladda ned boken gratis HÄR..

Längtan efter en bättre värld
- Nasrin Sjögren i Världen idag - "Synd. Död. Lidande. Stora ord. Tunga begrepp.
Någonstans läste jag att vi började brytas ner då vi vände på prioritetsordningen. Hur vi förlorade allt mer av både själ och ryggrad när lidande blev det vi till varje pris försöker undvika.
Döden är det som skrämmer oss mest därefter. Synden oroar oss minst och sist. När det som verkligen hotar att förgöra oss är synden. Vars lön är just döden. Lidandet är det minsta bekymret i sammanhanget.
"

12 jan. 2014

Nyhetsflödet måndag den 13 januari

Israel ett tecken i tiden
- Lukas Berggren i Världen idag - "Vi lever i en unik tid. Det som tidigare generationer av kristna hoppades på, ser vi ske framför våra egna ögon. Israel liknas vid en mängd olika träd i Bibeln, bland annat vid fikonträdet. Jesus säger i Lukas 21:29-31 följande:
"Han gav dem också en liknelse: 'Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära'." Jesus kommer en dag att sätta sina fötter på Oljeberget i Jerusalem. Han kommer tillbaka. Vi vet inte den exakta tidpunkten för detta, men Jesus själv uppmuntrar oss att se på fikonträdet, på Israel. När fikonträdet knoppas är Guds rike nära.
Israel är ett profetiskt tecken i tiden. Som kristna är vi kallade att välsigna Israel och att medverka till det profetiska skeende som Israel är ett uttryck för. Det innebär inte att vi måste välsigna allt som den israeliska regeringen gör. Men det innebär definitivt att vi står upp för Israels rätt att existera under samma förutsättningar som andra länder och att vi erkänner judarna som Guds egendomsfolk
."

Kristendomsförföljelse värst i Nordkorea
- Signum - "Enligt en undersökning av hjälporganisationen ”Open Doors” sprider sig förföljelsen mot kristna till allt fler länder, framförallt i Afrika. I onsdags publicerade denna organisation sitt årliga Världsförföljelseindex (VFI) och av det framgår, att under de senaste 12 åren har Nordkorea legat längst upp på den lista av länder, där kristna är förföljda. Huvudorsaken till förföljelser anses vara ”islamistisk extremism” och i 36 av de 50 länder som finns på indexlistan är det denna extremism som står bakom våld och förtryck."

11 jan. 2014

Nyhetsflödet söndag den 12 januari

Hjulen rullar – men till vilket pris?
- Per Ewert på Claphaminstitutet - "I år är det 90 år sedan Ernst Rolf sjöng in sin slagdänga ”Bättre och bättre dag för dag”. Det är en devis som sedan dess har poppat upp gång på gång, som ett sätt att karska upp sig i både med– och motvind. Just den här veckan är det många arbetsplatser som håller kick-off med nya och ständigt högre mål i sikte. Men om vi lyssnar noga i vårt hoppfulla 2014 så hörs det en disharmoni i melodin. I mötet med verkligheten har den här bättre-och-bättre-devisen fått sig allt fler hack."

Tre ord inför det nya året
- Bo wettéus i Hemmets Vän - "Vid ett årsskifte kommer alltid tre ord för mig, ord som vi alla borde ha behov av att uttala när vi tänker på dåtid, nutid och framtid. Orden är FÖRLÅT, TACK och HJÄLP och de är riktade till både Gud och människor. Om du vill kan du också uttala dessa tre ord."

10 jan. 2014

Nyhetsflödet lördag den 11 januari

Kyrkor växer trots förföljelse
- Världen idag - "Situationen för Syriens kristna har snabbt förvärrats och landet är det tredje svåraste landet att vara kristen i. Samtidigt växer kyrkan där som aldrig förr. Det visar organisationen Open Doors årliga granskning World Watch List.
Situationen för världens kristna har förvärrats under det gångna året, enligt organisationen Open Doors, som nu har släppt sin årliga granskning över de 50 länder det är svårast att utöva kristen tro i.
Nordkorea toppar listan för tolfte året i rad och ses som det land som utövar värst förföljelse mot kristna. Den som avslöjas som kristen i det kommunistiska landet bestraffas hårt, och också en kristens anhöriga kan drabbas, även om de själva inte är kristna.
"

Om Antje Jackelén blivit chef för Ikea istället för Svenska kyrkan
- Mats Tunehags blogg - "Tänk om den nyvalda ärkebiskopen istället hade blivit chef för Ikea. Då kanske följande samtal hade utspelat sig mellan en journalist och Antje, här kallad ärkemöblerinnan.
Journalist: Så vad är Ikeas grundkoncept? Vad vill ni uppnå?
Ärkemöblerinnan: Det beror på vem du frågar. Jag tänker på Karin som jag träffade nyligen. Hon jobbar i köket på Ikea i Barkarby. Ensamstående mamma. Hur ser hon på Ikea? Vad vill hon?
Journalist: Det kan man ju givetvis undra, men nu frågar jag dig, som chef för Ikea, världens mest framgångsrika möbelföretag.
Ärkemöblerinnan: Nu vill jag vara försiktig med ordet framgång. Man vill ju inte associeras med finansvalpar eller framgångsteologer.
"

9 jan. 2014

Nyhetsflödet fredag den 10 januari

En julkampanj med dolt judehat
- Siewert Öholm i Världen idag - "När julljusen just släckts och julstjärnorna börjar plocks ner runt om i hem, kyrkor och bönehus, kanske det finns anledning att fundera över varför just 2013 års kristna julfirande i Sverige kunde få en så unken eftersmak, Det började egentligen med att nyvalde, men ännu ej tillträdde, ärkebiskopen Ante Jackelén förvirrade ganska klara begrepp i kristen tro och bekännelse kring Jesu födelse. Jag har deltagit i en hel del julgudstjänster, och kan bara konstatera att ingen predikant missat att på ett eller annat sätt förhålla sig till Jackeléns relativiserande teologi om jungfrufödseln. En del utläggningar har visserligen pekat på undret och mysteriet, men ändå avslöjat en ny teologisk osäkerhet. Andra har snarare förstärkt bekännelsen och markerat Jesu gudom som avlad av helig Ande och född av jungfrun. En effekt skulle möjligen kunna bli ett stigande intresse för Guds moder, Maria även utanför "romkyrkan". Jul­summeringen blir ändå att en tvivlets eftersmak fastnat bland sånger, ljus och böner."

Våga säga: "Kristna förföljs"
- Hemmets Vän - "Nu är det hög tid att också erkänna vilket oerhört pris många medborgare i olika länder i världen får betala för sin övertygelse. Inte för att de är terrorister eller mördare. Utan för att de valt att följa och bekänna sin tillhörighet till en enkel snickare från Nasaret, som för övrigt också han och hans familj var förföljd och dödshotad en gång."

Med en vision mot år 2020
- Marie Willermarks blogg - "Sedan några månader lever Frälsningsarmen i Sverige med en ny vision. De närmaste sju åren handlar det om Jesus till alla.
Det kommer inte att vara några problem med att hålla den vid liv. Jesus är outtömlig när det gäller att lära känna honom och hålla efterföljelsen vid liv. Att identifiera vilka dessa ”alla” människor är innebär också ett långsiktigt mål som nås omväxlande i små och stora steg. Sedan har vi det lilla ordet ”till” som rymmer en oändlighet av möjligheter att söka upp, bygga förtroende och fördjupa relationer."

Nyhetsflödet torsdag den 9 januari

Abortkritiskt kristet parti bildas
- Världen idag - "I lördags bildades formellt Kristna värdepartiet som vill vara en tillflykt för väljare med kristna värderingar, dessa har kommit att bli allt mer politiskt hemlösa menar man. Och enligt partiordförande Per Kronlid är det abortfrågan som står i fokus.
- Det är en kärnfråga att människolivet är heligt från befruktningen, säger han.
"

Gudsbevis – Intelligens, kunskap, visdom och vishet
- Bength Gustafsons blogg - "Genom hela Bibeln möter vi en evig och personlig Gud som kännetecknas av obegränsad intelligens och kunskap, visdom och vishet. Gudsbevis ifrån skapelsens morgon i 1 Mos. 1:1, med sitt majestätiska I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och genom hela den historiska resan fram till Upp. 22:20-21, Amen! Kom Herre Jesus och med löftet om Jesu nåd oavbrutet och överallt för dem som följer Jesus. En resa genom historien från skapelse i begynnelsen till skapelse av nya himlar och en ny jord, där rätt, sanning och rättfärdighet bor, och där Gud är allt i alla. En historisk resa genom tid och rum och in i evigheten! En resa som visar på Guds obegränsade intelligens och kunskap, visdom och vishet."

Nyårslöften och syndabekännelse
- Stefan Swärds blogg - "En del saker säger Bibeln är synd. Det ska bekännas och omvändas ifrån. Det stör vår relation med Gud men det som kännetecknar synden är också att den skadar oss själva, och skadar ofta andra människor. Synden har också en tendens att få makt över oss, något Jesus vill sätta oss fri ifrån. Jesus vill inte att vi ska vara trälar under något, han vill sätta oss fri. Han bar våra synder på korset för att ge oss förlåtelse och befrielse.
Men sedan finns det en rad saker som kanske inte är öppet synd enligt Bibeln men ändå är olämpligt för oss kristna att syssla med.  Paulus säger i 1 Kor. 6:12 att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. Och här kan vi hamna i lite olika bedömningar, vi kan ha olika svagheter och frestelser, och det kan variera från person till person.
"

7 jan. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 8 januari

Kyrkan är släkt med både krubban och korset
Tommy Dahlmans blogg - "Jesus dog inte av lungemfysem och brustna muskler. Han dog av brustet hjärta, kärlek till människan. En av påskikonerna i den ortodoxa kyrkan visar på Jesu nedstigande i dödsriket.  Han sätter hälen på porten till dödsriket och trycker till. Han stiger ner i en djup mening av seger.  Kommer du ihåg berättelsen om Törnrosa när hon stack sig på ett finger så att hela slottet somnade?  Vi, hela mänskligheten stack oss på syndens tagg och vi föll i sömn.  Under det att slottet sover växer det upp en taggig häck runt alltsammans som ingen kan tränga sig igenom och på så sätt förblir slottet sovande. Då kommer det en prins – en kungason – ridande på sin häst. Kungasonen kämpar sig igenom häcken och rispig, blödig och sargad av alla törnen som har rivit honom kysser han liv i den sömntunga prinsessan och allt vaknar!  Med spår av sårmärkta händer, en piskplöjd rygg och nio tums långa törnen nedtryck över sin panna, stungen i sidan, bespottad av 400 soldater kysste Kristus oss till liv på korset. Vi behöver en kyrka som inte skäms eller rodnar för sitt släktskap med krubba och kors."

Om Svenska Kyrkans bojkott av varor från Västbanken
- Bloggardag - "Jag hoppar nog över frågan om Israel. Också här har jag sett kyrkomötet rösta om något kyrkomötet inte studerat, nämligen Kairos-dokumentet. Det var pinsamt. Vi kräver tydligen att produkter från Västbanken inte ska märkas "Made in Israel" för västbanken är ockuperad. Det blev den efter sexdagarskriget 1967 och då togs landet från Jordanien. Dit ska väl inte landet återlämnas så hur är det då med ockupationen? Ockuperat från vem, egentligen? Lika mycket ockuperat som Skåne, och Blekinge? Jag frågar enfaldigt för jag menar att Svenska kyrkans kampanj ter sig enfaldig. Vi kunde haft en mer konstruktiv roll att spela.

Nyhetsflödet tisdag den 7 januari

Gott nytt och god fortsättning
- Marcus Birros blogg - "Inte ens när det känns som om jag är ensam, är jag det. Ensamheten är en lögn, en bedräglig känsla utsänd av fienden. När jag tror att ingen ser, ser någon. Det fanns en tid när jag upplevde det som ett slags hot, men inte så längre. Det bor inget hot i att vara sedd. Under så många år av mitt liv har jag varit på flykt ifrån mig själv. Gud vet att jag hann undan en rätt bra bit. Jag trodde jag var så utvald och märkvärdig att Gud inte såg åt mig. Jag såg på mig själv som genom en bortvänd kikare. Jag svor och fäktades med alla världsliga vapen jag hade mot allt och alla. Jag förbannade världen och himlarna för att jag inte fick tillhöra men såg inte att det var jag själv som hindrade alla former av tillhörighet. Jag har inte haft som mål eller ambition att hamna där jag hamnat. Jag har hamnat där ändå. Det är en kallelse. Ingen märkvärdig kallelse, men en kallelse trots allt."

Skandinavisk Nyårskonferens på Jelöy
- Perleportalen (Norge) - "Lite nattesøvn gjorde at det var mange trøtte fjes som forlot Jeløya 1. nyttårsdag. Den skandinaviske konferansen Reflect startet 29. desember og samlet over 200 ungdommer og ledere. De fire dagene inneholdt møter, seminarer og ulike aktiviteter...
...Nyttårskonferansen arrangeres annet hvert år i Sverige og Norge. Det har vært en økning i antall deltagere og i år var pågangen så stor at det måtte opprettes venteliste."

Utsatta kristna
- Annika Borg i Kristen opinion - "Jag minns ett nyhetsinslag i radion för drygt ett år sedan. Då hade tidiga rapporter börjat komma om att kristna förföljdes och mördades i Syrien. (Fast kunskapen om kristnas situation hade givetvis funnits längre än så). Journalisten, Johanna Sjöwall, ägnade hela reportaget åt att misstänkliggöra uppgifterna om en attack mot en kyrka, uppgifter som kom från olika källor. Slutsatsen blev att kristna inte var utsatta. Jag minns att jag tänkte att det var en mycket märklig, obehaglig och vinklad vinkel. 
Förutom tidningar som Dagen och Världen idag, och för rättvisans skull i viss mindre utsträckning Kyrkans tidning, har inte den kunskap om kristnas utsatthet i Mellanöstern och världen som finns ansetts ha något nyhetsvärde i etablerade medier i Sverige. Det finns givetvis svar på frågan varför det har varit – och fortfarande – är så. För det är ju inte så att det inte har ett stort nyhetsvärde att rapportera om att Mellanöstern snart är – är? – tömt på kristna till exempel. (Kristna palestinier har dock nått fram i nyhetsrapporteringen, det ska sägas.) Mellanöstern är  tömt också på judar, förutom Israel då förstås."

6 jan. 2014

Nyhetsflödet måndag den 6 januari

Bara du kommer högt nog dör skadedjuren av syrebrist
- Tommy Dahlmans blogg - "Det finns själsliga skadedjur. De biter sig fast i oss. De river, gröper och undergräver vår lycka, vårt skydd och vår självkänsla. Hur de kom ombord i våra liv varierar. Vi har alla små hörn eller vinklar i våra personligheter som är sämre fredade. Men det finns en högre väg. Ett skadedjur som kommit ombord på ett flygplan kan börja räkna sina sista timmar i lastrummet. Sorkens slut är nära. När flygplanet har kommit tillräckligt högt dör det av syrebrist. Det måste finnas ett högre liv då detta inte bara är en devis men som har blivit en erfarenhet för oss: Inte bitter. Inte arg. Inte rädd."

Jesu vrede är i grunden alltid ett uttryck för hans kärlek
- Carin Dernulf i Dagen - "Det finns dock en skillnad mellan Jesu vrede och vår vrede. Jesu vrede är i grunden alltid ett uttryck för hans kärlek. Bibeln beskriver hur han passionerat kämpar mot allt som hotar våra liv och vår relation till Gud...
...Den plats där denna kommers pågick var den förgård till templet som kallades hedningarnas förgård. Här skulle hedningarna ha fått möjlighet att lära känna Gud, men i stället hade prästerna låtit platsen förvandlas till en stor marknad.
När Jesus såg det blev han djupt upprörd. För de som var närvarande måste det ha varit en chock att se denne relativt okände profet från Galileen komma och välta deras bord och slå ut deras pengar. Han vände bokstavligt talat upp och ner på allt. Ingenting skulle få stå i vägen för människor som ville närma sig Gud!
"

Ekots lördagsintervju med blivande ärkebiskopen
- Stefan Swärds blogg - "Men som evangelikal kristen befinner man sig dock på ett ganska stort avstånd från Jackeléns teologiska ståndpunkter. Hennes undanglidande svar på frågan om jungfrufödelsen, hennes otydlighet om skillnader mellan kristendom och andra religioner, hennes frånvaro av kritik mot islam, både etiskt och teologiskt, är inte överraskande. Det framkom med all tydlighet i intervjun. Här finns förstås stora skillnader mot oss frikyrkliga som ser oss som evangelikala och ser Bibeln som avgörande rättesnöre för lära och liv."

5 jan. 2014

Nyhetsflödet söndag den 5 januari

Det började med att Israel slog tillbaka
- Mats Tunehags blogg - "Medias ungefärliga formel gällande Israel är ofta: ”Det började med att Israel slog tillbaka”.
Nu ser man det igen, under de sista dagarna av 2013:
DN: ”Israel besvarade raketattack”
The Telegraph: ”Israel strikes back after rockets are fired from Lebanon”
Washington Post: ”Israel launches ‘massive shelling’ into southern Lebanon after rockets fall” 
Riktig nyhetsjournalistik skulle givetvis först uppmärksamma att Israel blivit attackerat, att man skjuter granater och missiler från Libanon in mot civila områden i Israel. Men icke. Man sätter rubriker så att Israel framstår i dålig dager. Man skapar intryck av att Israel startar, när man i verkligheten försvarar sig.
Tänk er följande rubrik från hösten 1939: ”Polacker skjuter och mördar tyskar, efter Tysklands inmarsch
.”

Forskare: abortlagen är för problematisk
- Dagens Nyheter - "Allt fler foster aborteras på grund av missbildning men orsakerna till fosterskadorna går inte att utreda. Kvinnorna som gör aborterna är anonyma och får inte spåras. Det gör att en ny neurosedynskandal riskerar att inte upptäckas, varnar forskare."

4 jan. 2014

Nyhetsflödet lördag den 4 januari

Låt inte dina drömmar förbli liggande som stora högar av sot och grus i ditt liv
- Marcus Birro i Expressen - "Nytt år och tid för nya romaner. Ännu en stunds chans till ett nytt liv. Nya chanser för alla och envar. Vi är dessutom värda de där chanserna. Jag minns hur lärarna i skolan försökte lura oss barn att vi behövde förtjäna våra chanser. Så fungerar det inte. Vi är värda de där chanserna, alltid...
...Jag hoppas 2014 blir nådens år. Ett år av eftertanke och tolerans. En tid för oss alla att se över våra likheter och förtjänster.
Under hösten blev jag (och inte bara jag) driven ner för de virtuella bygatorna med sparkar och slag. Människor som skryter om sin tolerans och förkärlek för att älska annorlunda har egna medborgargarden på de sociala medierna som med hyenans noggrannhet kan sniffa upp varenda en av oss som vågar ha just en annorlunda uppfattning i något delikat ärende. Sedan är drevet i gång.
"

Kan man möta en tankekonstruktion?
- Göte Jonsson i Kyrkans Tidning - "Jag är ingen framstående teolog vilket många andra är som skrivit i Kyrkans tidning med anledning av K-G Hammars inlägg om en tankekonstruktion. Jag är en vanlig troende medlem i kyrkan, som litat på evangeliet och  Bibelns sanningar sedan jag växte upp i föräldrahemmet. Detta har sedan burit mig genom livet i såväl med- som motgång. Tryggheten i tron är för mig viktig. Julens begynnande budskap började med orden ”var inte rädd”, detta var ängelns hälsning till Maria vid bebådelsen. Denna maning får även vi ta till oss. Detsamma gäller såväl då som nu. Kristus säger: ”Jag skall aldrig svika dig aldrig överge dig.”  Hebr 13:5 och vidare Hebr 13:8  ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”
Jesus Kristus är Herre och ingen kommer till Fadern utan genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig.” Joh 14:6. Detta är sanning och ingen tankekonstruktion. Hur långt hade missionärerna orkat om man haft en tankekonstruktion i bagaget i stället för att man utgått från en levande tro?
"

3 jan. 2014

Nyhetsflödet fredag den 3 januari

Ett superår stundar
- Annika Borg i Kyrkans Tidning - "Kyrkans uppgift inför det kommande året kan bli att lyfta människosynsfrågorna i relation till ungas psykiska ohälsa. Evangeliet handlar om att förmedla hopp till människor. Det kan inte nog understrykas ansvaret hos ett samhälle och en vuxenvärld att förmedla hopp. ”Låt ingen se ned på dig för att du är ung…” (1 Tim 4:12) skulle kunna vara kyrkans kampanjbidrag under valåret 2014."

En snabbt föränderlig värld
- Annika Ahlefelt  i Sändaren - "Utvecklingen pekar mot det paradigmskifte som med största säkerhet är på väg. Det mesta blir bättre — men kanske inte överallt. Det faktum att det nu sitter europeiska tiggare och fryser i snart sagt varje gathörn i våra storstäder beror nog inte bara på korta avstånd och öppnade gränser.
Europas ständiga finanskriser talar sitt tydliga språk. Och de tilltagande kriserna och den osäkra ekonomin har nu gått så långt att Afrikanska unionen till och med lär ha haft en biståndskonferens för Europa.
Under tiden vänjer vi oss, svindlande fort, att titta bort och kliva över hemlösa människor på trottoarerna.
En del i den tillvänjningen är att blunda. Och att sluta leden.
Rädsla, okunskap och dålig ekonomi ger upphov till åtminstone skyttegravskrig med hat mot det okända och invandrarhets som främsta ingredienser."

Varnar unga för att ta stora förbrukarlån
- Norge idag om Ola Grytten, professor, frälsningssoldat och församlingsplanterare - "Ola Grytten er professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole og har vært spesialrådgiver i forskningsavdelingen, Norges Bank. Han har skrevet 15 bøker innen 
økonomisk historie og økonomisk utvikling og cirka 100 artikler i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Han har spesialisert seg innen konstruksjon av historiske makroøkonomiske tallserier, som nasjonalregnskaper, lønninger, arbeidsledighet, priser og levestandard. Mye av hans forskning er konsentrert rundt økonomiske kriser."

2 jan. 2014

Nyhetssflödet torsdag den 2 januari

Deformation och reformation: det teologiska året 2013
- Världen idag - "Bibelsyn och teologi har varit centralt under det gångna året, bland annat i diskussioner runt valet av ny ärkebiskop och en frikyrklig debatt om försoningen. Anders Gerdmar reflekterar över skeenden inom svensk kristenhet under 2013.
De sista tolv månaderna har nog varit mer omvälvande än på länge i svenskt kyrkoliv och det är viktigt att förstå den tid vi lever i för att se och kunna gå vägen framåt.
Året började lite före årsskiftet i frikyrklig miljö med bibelsynsdebatten som pekade på viktiga skillnader i synen på Bibeln även i evangelikala och pingstkarismatiska miljöer. Bibelsyner som förr hörde hemma i liberal lutherdom börjar sippra in i frikyrkliga miljöer. Utifrån detta diskuterades pastorsutbildningarnas roll för formandet av nästa generation – vad betyder bibeltro för formandet av framtidens ledare?
"

Profetiska ord inför 2014
- Stefan Swärds blogg - "Jag hörde också Gud säga att vi ska ytterligare förvänta oss Guds manifesterade närvaro på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare. Jag nämnde i söndagens predikan mina föräldrars upplevelser av andeutgjutelsen i Citykyrkan under första delen av femtiotalet, då man upplevde änglars närvaro i gudstjänster. Något liknande kommer vi att uppleva detta år över kyrkor och församlingar som söker Guds ledning och vilja. Jag blev påmind om Apg 5 när Petrus gick ute på stan så sökte människor att bara komma i närheten av honom för att bli helade bara av att möta hans skugga. Kristna kommer att bli beklädda av Andens kraft på ett nytt sätt.
Jag såg också att Gud kommer att använda det som ingenting är, och det som inte människor har räknat med. Jag såg att barnen kommer att bli spjutspetsar i väckelsen, vi ska räkna med barn som leder i lovsång, som ber för de sjuka, som är andefyllda och trosfyllda förebedjare.
"

Israel forsvarer kristne arabere i hæren
- Norske Dagen - "Benjamin Netanyahu sier det er nulltoleranse i Israel mot overgrep begått mot kristne arabere som er aktive i Den israelske hær. I julen var 100 av dem samlet i Nasaret.
Den ortodokse presten Gabriel Nadaf har gått i bresjen for å få kristne arabere til å gå inn i hæren (IDF). Statsminister Benjamin Netanyahu har rost initiativet på det sterkeste og sier regjeringen ikke vil tåle noen form for overgrep mot kristne arabere i IDF eller mot deres familier.
"