Dagens Nyheter

31 okt. 2014

Nyhetsflödet fredag den 31 oktober

Nu legitimerar man Hamas
- Dagens Nyheter - " Ett omoget beslut. Så beskriver Birgitta Ohlsson regeringens beslut på torsdagen att erkänna Palestina.
– Nu legitimerar man Hamas och det kommer att förlama fredsprocessen. Det är tråkigt, säger hon.
Ohlsson tycker att Sverige borde ha väntat med beslutet som kommer mindre än en månad efter statsminister Stefan Löfvens besked i regeringsförklaringen.
– Problemet är att man inte har kontroll över hela territoriet och då tänker jag på Gaza, säger den tidigare EU-ministern.
Hon avvisar utrikesminister Margot Wallström (S) som drar paralleller till erkännandet av Kroatien och Kosovo, trots att länderna inte hade kontroll över sina egna gränser efter Balkankriget på 90-talet.
– Det är enormt stor skillnad mellan de europeiska länderna och Hamas som är en terroristorganisation. Den gången fanns det en stor enighet inom den europeiska unionen. Sverige går nu bort från en klassisk princip som styrt vår utrikespolitik, säger Birgitta Ohlsson."

 ”Det ger medvind till terrorister”
- Svenska Dagbladet - "Några timmar efter att regeringen offentliggjorde beslutet kallade Israel hem sin ambassadör Isaac Bachman från Stockholm för "konsultation".
– Ett erkännande av en seriös och framstående stat som Sverige är ett steg som borde ha övervägts med försiktighet, vi ser det som att det ger medvind till terrorister. Beslutet att kalla hem mig speglar vårt missnöje, säger Isaac Bachman till SvD.
Enligt uppgifter till den israeliska tidningen Haaretz överväger Israels utrikesminister Avigdor Lieberman att flytta hem ambassadören permanent och nedgradera de diplomatiska förbindelserna med Sverige. Men Bachman tror att det scenariot är osannolikt...
Kritiken mot Margot Wallström och regeringen lät inte vänta på sig. Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna tog fasta på att det är ovanligt med ett erkännande av en stat som saknar gränser och en myndighet som har full kontroll över området.
- Dels bryter man mot svensk erkännandedoktrin, dels är det olyckligt att inte göra det här som en del av EU-politiken. För när EU kan föra en gemensam utrikespolitik, särskilt i en så här svår och viktig fråga, då får det effekt, säger Karin Enström, Moderaternas utrikespolitiska talesperson till TT.
Tongångarna hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet var däremot entusiastiska."

30 okt. 2014

Nyhetsflödet torsdag den 30 oktober

Torsten Åhman kritisk till mirakelpredikant
- Sändaren - "I TV4-programmet Kalla Fakta granskades i går den kringresande mirakelpredikanten Jens Garnfeldts metoder. Torsten Åhman, pastor i Equmeniakyrkan, uttalade stark kritik mot vad han menar är ren manipulation.
I Kalla Fakta fick Jens Garnfeldt bli representant för hela den snabbt växande karismatiska rörelsen i världen. Tittarna fick bevittna helandemöten med extatiska människor, människor som faller och pastorer som skriker. Mest uppseendeväckande är det att Jens Garnfeldt befaller cancersjukdomar att lämna människors kroppar och förklarar dem som friska."

Pastor Torsten Åhman i TV programmet Kalla Fakta
- Tommy Dahlmans blogg - "Det finns frågetecken kring inramningen av Jens Garnfeldts mission, uttryckssätt och jargong. Men att som Torsten Åhman avrätta både Jens och alla de människor som arbetar tillsammans med honom som medvetna bluffmakare är att gå för långt. Jag känner, inte så få, av dessa människor och vet att dessa har ett större rättfärdighetspatos än en bondfångares. Dessutom drar, genom sin medverkan i Kalla Fakta, Torsten Åhman alla de kyrkor i Sverige som nämndes i programmet inför samma värdsliga domstol som anser att alla rapporter om under och tecken är humbug. Jag tänker på församlingen Arken med pastor Linda Berling som har många års erfarenhet av själavård och helande, Nordanstigs Kristna Center, Södermalmskyrkan i Stockholm för att nämna några."

TV4 sponsrar ockult healing - men granskar kristen förbön
- Inblick - "TV4-gruppens egen programledare Caroline Giertz tror inte att Alvedon och röntgen kan bota hennes migrän. Istället söker hon sig till ockult healing via inkaindianer från Peru i ett av sina program i serien ”Det okända”. I veckan ägnade TV4-gruppens nyhetssändningar och granskande program ”Kalla fakta” stor uppmärksamhet åt att ifrågasätta kristen förbön för sjuka.
Via program som ”Det okända”, ”Hemsökta hus”, ”Andar, finns dom?” och ”Livet på andra sidan” lanserar TV4:s kanal Sjuan öppet tron på ockultism, spiritism och healing.
De ockulta medier som medverkar i programmet kan genom den kraftfulla marknadsföring de får via TV4 ta ut skyhöga priser av de privatpersoner som anlitar deras tjänster.
Mediumguiden, en samlingsplats på nätet för dem som praktiserar ockultism och spiritism, gör reklam för tv-programmet ”Det okända” och beskriver bland annat Birkan Tore som ”ett av seriens nyaste medium”.

Culture eats strategy for breakfast
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Förra veckan talade jag på Frälsningsarméns territoriella ledardagar på Hjälmargården. Första dagen var temat ”Ledare i Guds rike”, och jag utgick till stor del från den bok med samma titel som jag har skrivit.
I anslutning till detta tog jag också upp detta med förändringsarbete, och jag knöt an till det berömda citatet från den amerikanske ledarskapsgurun Peter Drucker: ”Culture eats strategy for breakfast.”
Sanningen är ju den att en av de absolut största och viktigaste utmaningarna för oss som ledare – och det gäller alla ledare som vill göra någon form av skillnad med sitt ledarskap, inte bara pionjärer – är att bidra till en kultur som tjänar de mål vi har ställt upp för vår organisation. Ledarskap handlar om inflytande, och en påfallande stor del av detta utövas av den kultur som vi som individer och sammanhang är bärare av."

29 okt. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 29 oktober

Palestinsk stat erkänd
- Stanley Sjøberg i Webbkyrkan - "Efter första världskriget befriades Mellersta Österns befolkning från ockupation och ett 20¬tal självständiga stater bildades. Det judiska folket erkändes och tilldelades de områden som historiskt tillhörde Israel. En tid senare protesterade araber som gjorde anspråk på ”filisteernas” områden och ville att Nationernas Förbund skulle tilldela dem och erkänna en självständig palestinsk stat. Ordet ”Palestina” kommer från det gamla namnet ”filistéerna” som alltid uppträtt som Israels fiende...
Idag behärskas Gaza av Hamas och Västbanken av Al Fatah. Båda dessa terrorgrupper har ett klart uttalat mål, nämligen att utplåna Israel och fördriva judarna.
Den socialdemokratiska regeringen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet drivs av historisk okunnighet och en skrämmande tanklöshet när man nu vill påverka världsopinionen att erkänna ett nytt Palestina som vill ockupera Östra Jerusalem. De vägrar att låta Jordanien få finnas med i ett eventuellt återlämnande. Men när Sverige driver stöd för Hamas och Al Fatah är det en propaganda för krig och massmord."

Sopa framför dörren men riv inte huset
- Lukas Berggren i Världen idag - "I kväll granskar Kalla Fakta så kallade "mirakelpastorer", eller predikanter som predikar om att Gud både kan och vill bota sjuka. Alla väckelserörelser som har lyft fram frågan om helande har mött motstånd. När pingströrelsen bröt fram i början och mitten av förra seklet var tidningarna inte sena med att bjuda motstånd. Udden var inte riktad mot frälsning eller mot socialt arbete, vilket också var centralt. Nej, udden var riktad mot de övernaturliga inslagen. Tungotalet framställdes som en psykisk åkomma. Förkunnelsen om helande framställdes som kvacksalveri. Varför? Därför att man från början hade bestämt sig för att Gud inte finns. Med en sluten världsbild blir Guds övernaturliga ingripande omöjligt. De som då förkunnar helande, tungotal eller andra övernaturliga inslag rubbar den vedertagna världsbilden."

 ”Helandegåva är ingen garanti för pålitligt ledarskap”
- Dagen - "Det är möjligt att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Denna hållning behöver bli mer naturlig i kyrkorna, menar teologen Greger Andersson som just nu är aktuell med en bok om sjukdom och helande...
Greger Andersson, teolog och lärare vid Örebro teologiska högskola (ÖTH) vill inte recensera den danske predikantens metoder, men menar att helandeförkunnelsen har återkommit i perioder under väckelsehistorien. Vissa tider anordnas stora kampanjer, och andra tider är det alldeles tyst.
– Perioder av tystnad kan förklaras med att många blir obekväma med ett visst språk och uttryck som är kopplade till den här delen av den kristna tron. Här skulle kyrkan behöva göra bönen för helande till ett naturligt inslag i stället för att göra det till något extraordinärt, säger han.
Hur då? Jo, en naturlig bön för helande innebär också att se verkligheten som den är och erkänna lidandet, menar Greger Andersson som varnar för att ge personer som har särskilda gåvor ett allt för stort förtroende och handlingsutrymme i församlingarna.
– Det finns en föreställning om att de som blir brukade av Gud har gjort sig förtjänta av det. Jag tror inte att det är så. Gåvan i sig är ingen garanti för ett pålitligt ledarskap, och det är viktigt att den lokala församlingen inte släpper ledningen, säger han."

28 okt. 2014

Nyhetsflödet tisdag den 28 oktober

Tre anledningar till att leva
- Marcus Birro i Världen idag - "Det stora mysteriet är egentligen inget mysterium, utan mer en dörr i oss själva som vi kan välja att hålla öppen eller stängd. Dörren till Jesus, till tron som en verklighet, det övernaturliga som en faktisk realitet.
Vi vet från början vad som är rätt och gott. När vi sedan blir äldre och upptäcker att också mörkret slåss om den här världen finns alltid risken att vi anammar världens trick. Vi lär oss att vi kan få fördelar om vi ljuger och bedrar. Men, och detta är det centrala, vi mår i förlängningen alltid dåligt om vi lever på det sättet. Det Jesuslika i oss skriker på hjälp. Vi vet att vi gör fel och mår dåligt av det.
Den vetskapen är av oerhörd betydelse."

Varför så bråttom, regeringen?
- Ingvar Holmquist i Sändaren - "Visst hoppades jag att det skulle bli en förståndig regering med vår nya statsminister, som är en klok förhandlare. Nu har han tydligen fallit för ”popularitetstrycket” — handla snabbt och kraftigt i Palestinafrågan...
Jag uppfattar den nya svenska regeringen som väldigt omogen,  med snabbpratande miljöpartister, och det må den väl vara, men utifrån den situationen vore det förnuftigt att tänka till lite innan man handar. Det verkar som om den nu tillträdda regeringen vill vara ”störst och bäst för att vara först och modigast att handla” och på så sätt få världens blickar på sig att vara effektiv.
Jag tror det kommer att  bli en oväntad rekyl."

Tostatsløsningen – en fredsillusjon
-  Erik Selle i norske Dagen - Ingen har fått så mange muligheter til å vise sin fredsvilje som araberne i denne konflikten. Terror, krig og brutte løfter belønnes med mer penger og krav om Israelsk tilbakeholdenhet...
Selve ideen om avståelse av landområder fra et offer for angrepskrig er et avvik fra internasjonal orden. Likevel møtes Israel med dette kravet igjen og igjen fra miljøer vel vitende om at sårbarheten som blottlegges vil redusere evnen til sikkerhet og trygghet for sivilbefolkningen.
Palestina har historisk aldri definert en etnisk folkegruppe. Det britiske Palestina-mandatet fra Folkeforbundet etter Første Verdenskrig var et mandat til å opprette et hjemland for jødene i deres gamle kjerneområder.
Hele den arabiske verden ble konstituert i nye nasjonalstater etter Det ottomanske imperiets fall. Det franske mandatet for Syria og Libanon etablerte to stater, Libanon og Syria. Saudi-Arabia ble gitt til Ibn Saud for hans støtte i kampen mot tyrkerne, og den hashemittiske kongefamilien ble gitt å styre de nydannede landene Irak og Jordan.
Jordan ble opprettet på 77 prosent av landområdet som Folkeforbundet opprettet for et jødisk hjemland.
I perioden 1917–1948 hvor Haj Amin el-Husseini vokste frem til å bli stormufti av Jerusalem, og den fremste eksponent for jødehat i regionen, ble kravet om en stat for en palestinsk nasjonal identitet aldri fremmet, selv om de andre nasjonalstatene ble dannet. Forklaringen er enkel, denne identiteten eksisterte ikke."

27 okt. 2014

Nyhetsflödet måndag den 27 oktober

Inget kan vara viktigare än att förkunna Jesus
- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Vi lever i en tid som präglas mycket av olikheter och mångfald – både i trosuppfattningar, åsikter och politiska ställningstaganden. Det är väldigt lätt att vi som kristna ofta hamnar i samtal, debatter och diskussioner om enskilda etiska frågor, som i och för sig är viktiga, men ibland befinner sig ganska långt ifrån det egentliga budskap vi är kallade till och sända att förkunna för världen. Vårt huvudärende är Kristus! Att göra honom känd, synlig och verklig för 2000-talets självcentrerade människosläkte. För faktum är ju att utan Kristus, utan en levande, personlig relation till Honom som är allas ursprung, allas återlösare och allas mål, går det inte att ens förstå många etiska ställningstagande som vi kristna gör."

Sverige har fått ett nytt åsiktsmonopol
- Stefan Swärd i Världen idag - "En gång i tiden stod kyrkan mitt i byn. Hand i hand reglerade kyrka och stat moder Sveas befolkning och kyrkans uppdrag var att hålla ordning på folk. Vad man skulle tycka om Gud, sexualiteten, äktenskap och annat – där höll kyrkan i taktpinnen. De som inte fogade sig, kunde man skicka ordningsmakten på.
Det var ett trångt samhälle och taket var lågt. Det var inte bara ateisterna som hade det besvärligt utan också de väckelse­kristna. Ordningsmakten användes för att transportera bort både baptister och missions­vänner på fångkärror till närmaste häktet. Och väckelseprästerna anmäldes till domkapitlet....
Har nya normgivningsmonopol tagit över det tomrum som kyrkan lämnat efter sig?
En händelse senaste veckan har fått mig att reflektera över om den statliga moralvägvisaren har ersatts av RFSU och RFSL. De håller i moralens taktpinne och ve den som på något sätt inte går i takt, och det nya prästerskapet tar enkelt hjälp av kvällspressen och televisionen för att implementera likriktningen.
När Svenska kyrkan för en tid sedan beslutade att låta RFSL hbtq-certifiera kyrkan, då tycktes det vara så att den gamla moralmyndigheten definitivt böjt sig för den nya moralmyndigheten."

Hon bröt isoleringen för tusentals kvinnor
Bilden från FA:s hemsida
- Dagen - "Med några få möbler från Myrorna och utan kontakter i förorten startade Ann-Christine Holten ett unikt arbete bland invandrarkvinnor. I dag, 18 år senare, har flera tusen kvinnor fått lära sig svenska och funnit gemenskap via Frälsningsarméns center i Akalla.
Innanför en oansenlig dörr, mitt emellan höghus med parabolantenner och extraprisskyltande närbutiker, ligger Frälsningsarméns center. Inget vare sig syns eller hörs utanför, men så fort man kliver in sköljer en våg av mänsklig värme, liv och rörelse emot en. I hallen trängs fem barnvagnar och en rollator. Längre in märker man tydligt av den febrila aktivitet som utspelar sig under centrets tak. I köket bres smörgåsar, i ett lekrum huserar en liten grupp barn och i tre av rummen pågår svensklektioner för kvinnor från olika länder."

26 okt. 2014

Nyhetsflödet söndag den 26 oktoober

Hellre stat än Stadsmission enligt S

- Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet - "När regeringen avskaffar avdraget för gåvor är det dels en sorglig reform som ytterst drabbar dem som står helt utan skyddsnät, dem som inte täcks av den mäktiga välfärdsstaten utan räddas av ideella krafter. Dels en tydlig ny linje som minskar medborgarens makt och betydelse till förmån för den politiska makten."

Islamofobi otillräcklig förklaring för unga svenskars radikalisering
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Enligt Säpo har 90 svenskar anslutit sig till Islamiska Staten (IS) eller liknande terrorgrupper. Mörkertalet är dock stort. Terrorismforskaren Magnus Ranstorp gör bedömningen att det rör sig om minst 150 personer som rest till Syrien för att bli jihadister.
Om man får tro Sveriges Unga Muslimer (SUM) och bostadsministern Mehmet Kaplan handlar det dock om muslimer som möter rasism och islamofobi i Sverige vilket i sin tur leder till att de ansluter sig till IS. Skälet till att ett antal unga svenska muslimer reser till Mellanöstern för att slakta och våldta både muslimer och icke-muslimer är alltså att det svenska samhället är fientligt inställt till muslimer.
Påståendet väcker ett antal frågor. Borde vi inte se en tillökning av svenska terrorister från andra utsatta minoritetsgrupper till följd av samhällets fientlighet?"

Professor (v)ill införa dödshjälp
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Han var med i Vänsterpartiet kommunisterna sedan 1970-talet och var med och skrev om partiprogrammet när Berlinmuren föll och ordet kommunist togs bort ur partibeteckningen. Genom sin ställning som professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet har Torbjörn Tännsjö fått legitimitet att driva på dödshjälpsdebatten i Sverige.
Han är marxist och aktiv i Vänsterpartiet. Men genom sin ställning som professor vid Stockholms universitet har han också fått uppdraget som ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor och sitter dessutom i Donationsrådets etiska kommitté.
Den plattform som Torbjörn Tännsjö har fått för att driva sina extrema åsikter om exempelvis dödshjälp är alltså betydande.
Tännsjö har i flera etiska frågor hamnat på kollisionskurs med de funktionshindrades organisationer i Skandinavien. Det gäller såväl bortsortering av foster med funktionshinder som dödshjälp."

25 okt. 2014

Nyhetsflödet lördag den 25 oktober

Tremånadersbaby dödad i terroristattack i Jerusalem
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "En blott tre månader gammal flicka dödades och sju människor skadades när en personbil körde in en folksamling på en spårvagnsperrong i Jerusalem tidigt på onsdagskvällen. Händelsen fångades på film, där man tydligt ser att bilen gör två skarpa 90-graderssvängar för att styra ut från sitt körfält och in på perrongen, där den sedan accelererar och plöjer genom folkmassan. Allt tyder därför på att det rör sig om ett medvetet dåd. När bilens förare sedan försökte fly sköts han ner av beväpnade vakter som befann sig på perrongen. Palestinska källor uppgav hans namn som Abd al-Rahman al-Shaludi, från det övervägande arabiska bostadsområdet Silwan (Siloam) i Östra Jerusalem. Han vårdas nu på Hadassa-sjukhuset, där hans tillstånd beskrivs som stabilt.
Under kvällen rapporteras våldsamma kravaller ha brutit ut i Silwan. I ett uttalande hävdade den Gaza-baserade terroristorganisationen Hamas att dådet, förutsatt att det inte rörde sig om en olycka, var en naturlig reaktion mot Israels agerande i Jerusalem, i synnerhet på Tempelberget, där våldsamheter har brutit ut vid upprepade tillfällen de senaste veckorna."
Bilden: Personbilen som användes i kvällens attack (foto: talespersonen för Israels polis)
Läs också i Världen idag.

Jesus gör inte skillnad på privat och professionellt
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "I måndags fick SVT en intervju med nytillträdda kultur- och samfundsminister Alice Bah Kuhnke. Hon berättade inledningsvis att hon hade en lång lista kulturfrågor att ta tag i, men att det de senaste dagarna hade varit fullt upp med texter till budgetpropositionen. I avslutningen av intervjun frågar reportern om det stämmer att hon tror på Gud och om Jesus fortfarande är en förebild, något hon hävdat i tidigare intervjuer.
”Ja”, svarade Bah Kuhnke och såg frågande ut. Reportern kommer så till intervjuns kärna. Kommer Jesus alltså att påverka hennes politik och i så fall hur?
”Det påverkar inte min politik, men det påverkar mig som människa”, svarar Bah Kuhnke snabbt.
Det är förstås mycket glädjande att vi har en troende minister med ansvar för kultur- och samfundsfrågor i regeringen. Förhoppningsvis kan Bah Kuhnke bidra till att ytterligare normalisera frågor om tro och kristet liv. Men hennes svar i SVT-intervjun är också sorgligt likt det svar förutvarande arbetsmarknadsminister Svantesson gav medierna när hon fick frågor kring sin kristna tro. ”Det är privat”, sa Svantesson kort. Hennes tro skulle inte på något sätt påverka hennes arbete. Bah Kuhnke är inne på samma linje. Det är som om det offentliga Sverige kräver offentlig avbön. Du får tro på Jesus så länge det inte märks, påverkar ditt arbete eller får konsekvenser för ditt ämbete."

Politiska förändringar och folkväckelse genom bön
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det var i det skedet som också den polske katolske kyrkoherden Karol Józef Wojtyła i Krakow samlade folket till bön. Varje måndagskväll var kyrkan fylld och allt handlade om att få andligt liv genom Jesus Kristus och bli fylld av den helige Ande. En av prästerna besökte Citykyrkan i Stockholm där vi var med om den karismatiska väckelsen och han blev döpt i den helige Ande. Min medarbetare Daniel Ciszuk hade särskilt stor betydelse i den relationen.
Fackföreningen Solidaritet var en arbetarrörelse som vann seger genom att mitt på verkstadsgolvet stå på knä i bön och trotsa ateismen.
I Östtyskland kom förändringen när man började samlas till bön. En gång i veckan var det ett 70-tal baptister som möttes i bön. Samlingarna växte och blev snart 10 000-tals. Berlinmuren föll, Tyskland förenades, ateismens grepp över folket besegrades." 

24 okt. 2014

Nyhetsflödet fredag den 24 oktober

Sverige hamnar i diktaturers sällskap
- Fredrik Malm i Svenska Dagbladet - "Jag ser gärna en palestinsk stat bildas. Men inte under nuvarande omständigheter när det saknas fredsavtal med Israel och Hamas har upprättat fullblodsdiktatur på Gazaremsan.
Stefan Löfven aviserade i regeringsförklaringen att Sverige ska erkänna staten Palestina. Utrikesminister Margot Wallström kommenterade beskedet för TT så här: ”Vi är i gott sällskap, över 130 länder har redan erkänt Palestina. Vi tycker att det är en viktig åtgärd och signal för att åstadkomma en tvåstatslösning.”
Påståendet att över 130 stater har erkänt Palestina är ett argument som ofta upprepas i debatten. Men stämmer det? Och vad är ett ”gott sällskap” i detta sammanhang, som utrikesministern refererar till?
Jag har låtit Riksdagens utredningstjänst titta närmare på erkännandena av Palestina. I listan hos Palestinas FN-mission förekommer åtta erkännanden från EU-länder. Men i sju av fallen tycks det handla om en FN-omröstning år 1988 om palestinskt medlemskap i Unesco, vilket inte är samma sak som att erkänna en statsbildning. Sex av dessa sju länder (Malta undantaget) var vid tidpunkten för erkännandena kommunistiska diktaturer i östblocket. I EU har endast Cypern erkänt Palestina, medan resterade 27 medlemsstater inte har gjort det."

Möjligheten att ”bara få vara”
- Martin Alexandersson i Efter Kristus - "Allt ska vara så effektivt. Jag ska vara så effektiv. Vi ska vara så effektiva. Måste jag vara effektiv inför Gud?
Abraham Lincoln (var det väl?) myntade begreppet ”tid är pengar” och idag har vi alla fullt upp. Pengar är inte den stora bristvaran utan tid. Även om vi nog har mer tid än tidigare (med tidsbesparande hjälpmedel som dammsugare, mikrovågsugn eller tvättmaskin) så fyller vi den med allt mer och blir mer och mer stressade. Den finske författaren Tommy Hellsten har myntat uttrycket ”almanacksosis” som en definition för alla oss som vill visa vår välfyllda almanacka för att på så sätt säga ”kolla vad mycket jag har inbokat – jag måste vara en värdefull person”. Eller med andra ord: har du mycket att göra är du lyckad och värdefull och har du inte mycket att göra är du misslyckad och värdelös. Därför blir också vilan och ”att bara vara” en knepig sak. Vi vill ju vara värdefulla och därför försöker vi också få vilan att bli produktiv. ”Nu när jag ska kolla på TV så ser jag en dokumentär så att jag lär mig något”, ”nu när vi ska på semester åker vi till Frankrike så att jag kan damma av min franska” eller ”nu när jag ska på semester tar jag med mig den där traven böcker som jag inte har hunnit läsa under terminen”. Allt ska vara effektivt och produktiv och den ickeproduktiva vilan lyser ofta med sin frånvaro."

Skatt på hjälpsamhet
- Lukas Berggren i Världen idag - "Skatt är inte bara ett sätt för stat, landsting och kommuner att samla in pengar till den verksamhet man bedriver. Det är också ett effektivt redskap för att styra människors beteenden. Höga skatter höjer trösklar, låga skatter sänker trösklar. Höga miljöskatter gör det kostsamt att smutsa ner, vilket bidrar till mindre intresse för miljöförstöring. Resultatet blir en bättre miljö. Höga skatter på alkohol och tobak gör det dyrare, och därmed mindre attraktivt, att använda sig av den sortens produkter. Låga skatter på arbete gör det mer intressant att arbeta, eftersom en större del av lönen kommer arbetstagaren till del.
Mot bakgrund av detta är det obegripligt varför regeringen i sin höstbudget föreslår att avdragsrätten på gåvor till hjälpverksamhet ska slopas. Rimligen leder den slopade avdragsrätten, det vill säga skattehöjningen, till att intresset för att ge till hjälpverksamhet minskar. Det omvända, att avdragsrätten lett till ökade intäkter för hjälporganisationer, har märkts tydligt de senaste åren."


23 okt. 2014

Nyhetsflödet torsdag den 23 oktober

Öppenhet eller intolerans i kulturpolitiken
- Siewert Öholm i Världen idag - "Det så kallade "kulturetablisse­manget", det vill säga det lilla fåtal människor som rör sig mellan Aftonbladets kultur­redaktion, DN-kulturen och SVT:s /SR:s kulturredaktioner tycks ha plågats av uppenbara ångest­attacker efter regeringsbildningen den 3 oktober. Sverige fick nämligen då en ny kultur­minister, som till mångas för­våning hävdade att Jesus är en av hennes förebilder. Nya statsrådet, Alice Bah Kuhnke, deklarerade dessutom att hon är kristen, vilket tycks ha orsakat de här attackerna. Debatten blev i alla fall intensiv i de här kretsarna. Senast i SVT:s kulturnyheter i måndags toppade man med ministerns inställning till Jesus, som något närmast apart eller anmärkningsvärt, något ministern måste försvara. Att vi haft kristna kulturministrar förr är sedan länge bortglömt och från en gången tid. Nu är det nya tider.
Alice Bah Kuhnke, som kommer från Svenska kyrkans tradition, framställs i vissa kretsar som en fara för kulturpolitikens "frihet". En kristen kultur­minister blir en anomali, något som strider mot "det allmänt vedertagna". En kristen kulturminister misstänks redan med sin kristna tro utgöra en objektiv fara och kanske rent av ha dolda missionerande syften. En del av de här reaktionerna är inget annat en intolerant Jesusfobi i de kretsar som är mest högljudda."

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”
- Stefan Swärd, Ruth Nordström och Helena D’Arcy i Dagens Nyheter - "Vårdförbundet och Läkarförbundet drar slutsatsen att aborträtten kommer att hotas om samvetsfrihet för vårdpersonal erkänns. Men på andra områden är samvetsfrihet inte något problem i Sverige. Bristen på skydd för och rätten till samvetsfrihet utgör en svår brist i den svenska sjukvården, skriver ledande representanter för Ja till livet, Scandinavian Human Rights Lawyers och Respekt.
Vårdförbundet och Läkarförbundet drar slutsatsen att aborträtten kommer att hotas om samvetsfrihet för vårdpersonal erkänns. Men på andra områden är samvetsfrihet inte något problem i Sverige. Bristen på skydd för och rätten till samvetsfrihet utgör en svår brist i den svenska sjukvården, skriver ledande representanter för Ja till livet, Scandinavian Human Rights Lawyers och Respekt.
Motioner i två landsting om att införa samvetsfrihet för vårdpersonal oroar företrädare för RFSU, Läkarförbundet och Vårdförbundet. Vi är helt ense med de tre organisationerna om att principdiskussionen om abort behöver föras öppet och om att vård bör utgå ifrån patienters behov. Men lika viktigt är att vård ges av människor – undersköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor och läkare – och att det i vissa ingrepp, framför allt i livets början och slut, kan finnas en samvetsdimension som inte kan undertryckas."

Minkar och fiender
- Marcus Birros blogg - "Rapporteringen runt den förmodade u-båten i Stockholm skärgård blir allt mer bisarr och ofrivilligt parodisk. Själva operationen som sådan liknar allt mer jakten på Loch Ness eller Big Foot.
Strama militärer håller presskonferens utan att säga en enda fullständig och begriplig mening och journalisterna förvandlas till sockerstinna barn på ett nöjesfält. Redaktionerna tävlar i att skicka viktiga män till kustbandet och de står sedan med bekymrade miner framflör becksvarta vatten och talar med andan i halsen om att de för tre timmar sedan såg en båt på väg åt något håll…
De stora, feta krigsrubrikerna på nätet chockar oss med att den möjligt förmodade u-båten (som enligt försvaret inte heter u-båt eftersom det ordet har en negavtiv klang sedan förra gången marinen tog fel på minkar och fiender) kanske, möjligen rört sig mot NYNÄSHAMN!!"

22 okt. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 22 oktober

Abort och trafficking kan inte jämföras
- Stefan Gustavsson och Thomas Idergard i Svenska Dagbladet - "Nu hävdar ett antal styrelseledamöter hos Humanisterna (18/10) att arbete mot trafficking hör samman med förordandet av abort, genom att det i båda fallen handlar om kvinnans rätt till sin kropp. De signalerar därmed att alla som är tveksamma till abort inte är välkomna i arbetet mot trafficking.
Vilken slags samhälle får vi om vi ska odla den attityden; endast den som tycker som majoriteten eller som samhällets rådande eliter är välkommen med sitt engagemang för utsatta människor? Vi för vår del önskar ett samhälle där vi så långt möjligt kan stå tillsammans i arbete mot förtryck och lidande...
Argumentet om självbestämmande över sin kropp är grundläggande för traffickingfrågan, men fungerar inte som utslagsargument i abortfrågan. Där är ju ytterligare en kropp involverad: barnets kropp. Både kvinnan och fostret är ”skyddsvärda individer” (SOU1989:51). Det är detta faktum som gör att det uppstår en etisk diskussion om och när abort kan vara berättigat, en diskussion som aldrig uppstår om trafficking. Det är två frågor som inte kan jämföras."

Ett hjärta slår inuti det ofödda barnet
- Tommy Dahlmans blogg - "Ett hjärta slår inuti det ofödda barnet. Hon är läkare och trebarnsmamma. Hon berättade att antalet tonåringar som söker hjälp för abortering av foster ökat markant under hennes tid som doktor. Så här säger hon i ett samtal med mig: ”När jag sitter framför en mycket ung kvinna som vill ta abort tänker jag att jag har två patienter. En född och en ofödd. Jag vill inte rädda den ena genom att ta bort den andra. Jag gör vad jag kan för att bärga båda.”
Hon berättar vidare:
”En ung kvinna var fast bestämd. Hon skulle ta abort eftersom ett barn inte passade in just då, vare sig praktiskt, ekonomiskt eller känslomässigt.
Jag frågade:
-Är du helt säker, du kan nämligen inte ångra dig? Hon svarade med ett ansträngt ansiktsuttryck att hon hade bestämt sig.
Jag sa då:
-Jag kan ta ett ultraljud, har du sett ditt foster? Det hade hon inte.
Jag frågade:
-Vill du se? Efter en stunds tystnad sa hon ett svagt ”ja!” Jag ordnade ultraljudet och den unga kvinnan fick se sitt foster i sin egen mage på TV skärmen. Fostret rörde på sig. Då ägde en märkbar förändring rum hos kvinnan: -”Är det mitt barn?” Jag svarade – ”Javisst!” Kvinnan replikerade: ”Det barnet ska jag föda!”

Human avlivning och överlevnadsrisk
- Lukas Berggren i Världen idag - "Det är drygt tre år sedan berättelserna om foster som överlevde aborter nådde allmänheten. Frustrerade och uppgivna barnmorskor berättade om den maktlöshet de kände inför att lämna aborterade foster att självdö i sköljrum. En anonym sjuksköterska sa då följande till Dagens Medicin: "Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt: vi får inte göra någonting. I så fall bryter vi mot lagen." Hon fortsatte: "Det kan pågå upp till en timme. Alla tycker att det är jätteobehagligt. Folk slutar på grund av det här". Berättelserna resulterade i att både socialministern och Socialstyrelsen lovade att se över riktlinjerna, men än har ingenting hänt."

21 okt. 2014

Nyhetsflödet tisdag den 21 oktober

Det fria och toleranta Sverige?
- Ruth Nordström i Världen idag - "I en liberal demokrati måste man ge utrymme åt att människor tänker olika, särskilt i frågor som gäller liv och död. För oss är det som hänt här i Sverige nu oförståeligt". Så kommenterade två norska delegater från Stortinget den inställda konferensen om mänskliga rättigheter och trafficking, som skulle ha arrangerats vid Uppsala universitet den 15:e oktober. Under konferensen skulle Elise Lindqvist, medlem i Scandinavian Human Rights Committee och förra årets pristagare till Scandinavian Human Dignity Award, ha hållit ett personligt tal, signerat sin bok, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", och delat ut årets pris till H.M. drottning Silvia för hennes arbete för att skydda barn från alla former av övergrepp och exploatering.
Men på grund av ett mediedrev initierat av RFSU och Aftonbladet, beslutade alltså Uppsala universitet att ställa in hela den internationella konferensen, vilket resulterade i att hovet meddelade att drottning Silvia, som flera månader tidigare meddelat att hon var mycket hedrad över priset, nu backade ur."

Svenska kyrkan och Palestinafrågan
- Ulf Öfverberg i Kyrkans Tidning - "Med det aviserade erkännandet av Palestina i regeringsförklaringen återfaller socialdemokratin till den tradition av plakatpolitik som kännetecknade svensk utrikespolitik när den var som sämst, under Olof Palmes och Sten Anderssons era.
Många tycker detta är bra: aktivister av varjehanda vänsterkulörer, miljöpartister och kommunister – kort och gott de flesta av dem som alltid agerat med undfallenhet mot förtryck och gangsterregimer eller som inte kan skilja på demokrati och diktatur. Och så Svenska kyrkan, förstås.
Svenska kyrkans talesperson Erik Lysén anser i en kommentar på Svenska kyrkans hemsida och i Kyrkans Tidning att ett erkännande för oss närmare en tvåstatslösning och att det kan få fart på fredsprocessen.
Konstigt, för så här långt har händelseutvecklingen gått precis i motsatt riktning sedan statsministern släppte planerna på ett erkännande i regeringsdeklarationen. Israel har reagerat kraftigt och snarare fjärmat sig från processen än närmat sig den."

Har bare troen igjen
- Vårt Land - "Kristne i Irak har mistet alt unntatt troen.
For andre gang på hundre år utsettes kristne i Midtøsten for hjerteskjærende massakrer. Kristne i Irak og Syria drepes og drives på flukt. For ikke lenge siden møtte jeg noen av dem i det nordøstlige Irak. De ber selv om humanitær bistand og internasjonal beskyttelse.
Allerede på veien fra flyplassen til sentrum av provinshovedstaden Erbil i Kurdistan i Irak får jeg høre om flyktningestrømmen.   – Du finner dem overalt. De sover i midtrabatter, parker, provisoriske teltbyer, skoler og barnehager. De preger bybildet, forteller en bekymret drosjesjåfør." 

20 okt. 2014

Nyhetsflödet Måndag den 20 oktober

Islamofobi förklarar inte extremismen, Kaplan (MP)
- Anna Dahlberg i Expressen - "Hat mot muslimer är ett stort och allvarligt problem. Men det är ett förvillande stickspår i debatten om IS och svenska jihadister...
S våldsorgie har chockerat omvärlden. Men egentligen finns det ingen anledning att vara särskilt förvånad. Som Mellanösternkännaren Aron Lund har påpekat är IS ingen ny grupp, utan en direkt fortsättning på den organisation som ledde motståndet mot USA under Irakockupationen år 2003-2011 (Expressen 20/8).
Då var gruppen känd som al-Qaida i Irak, sedermera Iraks islamiska stat, ISIS och numera IS. Det var denna grupp som år 2007 utlovade belöning för att halshugga konstnären Lars Vilks och som tre år senare motiverade Taimour Abdulwahab att spränga sig själv till döds i centrala Stockholm.
Ideologin är densamma, våldet lika urskillningslöst."

”Dödshjälpsdebatten är som en kniv mot vår strupe”
- Ruben Agnarsson i Inblick - " I Debatt på Sveriges Television i torsdags förra veckan förklarade filosofen och vänsterpartisten Torbjörn Tännsjö varför han vill att dödshjälp ska införas i Sverige. Gunnel Larsson, som inledningsvis tillfrågades om hon ville medverka i programmet, blir upprörd över argumentationen.
– Alla de jag har pratat med i handikapprörelsen de senaste dagarna har samma uppfattning. Vi är emot dödshjälp, det hotar våra liv, det är som att sätta kniven mot vår strupe, säger hon till Inblick.
– Jag har pratat med ett antal personer i handikapprörelsen sedan SVT Debatt ringde upp mig om att eventuellt vara med i tv-debatten. Vi har pratat och pratat och vi är så eniga så det kan ingen fatta. Vi har inte två åsikter i saken, vi har en: vi vill leva och vill ha livshjälp, säger Gunnel Larsson, som i en dykolycka den 17 juni 1973 bröt nacken och blev helt förlamad från nacken och nedåt."

Forfulgte Kristne: Jødene står med oss, men hvor er Kirken?
- På norska: Israel Today - "I en lidenskapelig appell under pressekonferansen i Jerusalem på mandag, sa fader Andrew White, også kalt "Presten fra Bagdad," at Israel og jødene åpent står opp for de krigsherjede kristne i Midtøsten, mens mye av den globale kirke forblir påfallende taus.
Uttalelsen ble gitt til journalister på Løvhyttefesten feiring som arrangeres av den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) disse dager. White pekte på den andre deltakeren i panelet Ron Lauder, president i World Jewish Congress, og sa forundret - Her ser vi jøder som står med oss​​, men hvor er Kirken?"

18 okt. 2014

Nyhetsflödet söndag den 19 oktober

"Hade Moder Teresa fått fredspriset idag?"
- Svenska Dagbladet - "Att utestänga människor från samarbete och från att göra gott på ett område för att de inte omfattar det som för tillfället är majoritetsuppfattning på ett annat område, skapar ett sämre samhälle. Det skriver Stefan Gustavsson och Thomas Idergard.
Universiteten var en gång i tiden en plats för öppen och fri debatt, som gav näring åt nya idéer och uppmuntrade det fria åsikts­utbytet. Inte så nu längre.
Efter ett mediedrev initierat av både RFSU och Aftonbladet drog sig Uppsala universitet och även hovet ur den inter­natio­nella konferens om trafficking som juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers skulle ha arrangerat där även drottning Silvias arbete för att skydda barn från övergrepp skulle ha prisats. Varför? Svar: Arrangörerna arbetar inte bara mot trafficking, utan är också kritiska till nuvarande svensk abortlagstiftning. Det är en olustig ironi att universitetsmottot är ”tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Att tänka fritt gäller tydligen inte längre; nu gäller det bara att tänka rätt och följa RFSU:s och Aftonbladets åsiktsmonopol."

Tidigare pristagare beklagar drottningens beslut
- Världen idag - "Arbetet mot människohandeln skadas av att konferensen om trafficking vid Uppsala universitet ställdes in. Det menar de tre tidigare mottagarna av priset Scandinavian Human Dignity Award, som nu skriver ett öppet brev till universitetet och drottning Silvia.
Luca Volonte, Roger Kiska och Elise Lindqvist är de tre personer som tidigare tilldelats Scandinavian Human Dignity Award. De skriver nu gemensamt till Uppsala universitet och drottningen, som efter påtryckningar avstod från att ta emot priset.
I det öppna brevet skriver de: "Resultatet av prisutdelningen och närvaron av Hennes Majestät Drottning Silvia, kunde bokstavligen hjälpt till att rädda livet på oskyldiga människor som tvingas in i den nutida världens slaveri. I stället har ett evenemang med lovvärda syften blivit tillintetgjort på grund av diskriminering av en viss ståndpunkt. "
De miljontals offren för människohandeln får betala priset för Uppsala universitets "etiskt och socialt oansvariga" agerande, skriver pristagarna, uppger konferensens medarrangör Scandinavian Human Rights Lawyers, SHRL, i ett pressmeddelande."

Nu ogillar Aftonbladet nästan hela världen, igen
- J Charliesons blogg - "Det är nästan otroligt. En artikel på ledarplats i Sveriges största kvällstidning var vad som krävdes för att ge vårt kungliga hov darriga knän. Några radioinslag räckte för att få ett av våra största universitet att stänga sina dörrar för organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers. Tänk att vi är så rädda av oss.
Organisationen arbetar alltså för att stärka de mänskliga rättigheterna och organiserade en konferens på Uppsala Universitet där drottning Silvia skulle ta emot deras årliga pris Scandinavian Human Dignity Award. Några dagar innan konferensen och prisutdelningen skulle gå av stapeln skriver bland annat Aftonbladets Eva Franchell att organisationen är ”en del av anti-abortrörelsen” och genast började twitter-debatterna gå vilda. Igår lät drottningen meddela att hon inte längre kan ta emot priset. Den officiella anledningen är att ”traffickingfrågan har kommit i skymundan” och det är givetvis bara en skenorsak. Jag har svårt att tänka mig ett mer effektivt sätt att låta traffickingfrågan komma i skymundan än att själva huvudpersonen ställer in sin medverkan till en konferens om just trafficking.
Tidningarna jublar, och det är mot dem jag reagerar, snarare än mot drottningens agerande. Tidningar och radio sticker ner sina pekfingrar i glaset och rör runt som vildar tills vattnet är i rörelse och det opolitiska kungahuset har stängts in i ett hörn där enda utvägen är bakdörren. Ibland är saker fel, då blåser det på riktigt, men inte den här gången. Det Aftonbladet fick nys om var att samma personer som nu uppmärksammar trafficking tidigare har riktat frågetecken mot Sveriges höga aborttal – och genast började de röra. Att konferensen inte hade något med abort att göra spelar ingen roll, för om man är emot abort så har man inget vettigt i vårt samhälle att göra. Tack, Eva Franchell, budskapet har gått fram."

Nyhetsflödet lördag den 18 oktober

Nu är det vår tur
- Berit Simonsson i Världen idag - "Kristi kyrka ska göra samma saker som Jesus gjorde då – fast nu.
Avsikten med att det finns biskopar, präster, pastorer, "vanliga kristna", kyrkor, bönhus och församlingar, är just denna. Kristi kyrka ska göra samma saker som Jesus gjorde då – fast nu.
För att vi alla ska kunna få livsförvandlande möten med den levande och uppståndne Jesus också i dag.
Det riktigt allvarliga i dag, om "kyrkans röst" säger något annat än det Jesus vill ha sagt, är att människor inte får det möte med Jesus som var tänkt.
Ingen ska gå oberörd från ett möte med Jesus när han i dag genom sin kyrka, var den än finns här på jorden, talar till oss och handlar med oss."

Drottningen tvingas in i åsiktskorridoren
- Claphaminstitutet i Aftonbladet - "Claphaminstitutet: Är det verkligen opolitiskt att förespråka aborter?
Nyheten har gått varm genom svenska medier om Uppsala universitets och hovets drastiska beslut att ställa in ceremonin där drottning Silvia skulle ta emot en utmärkelse för sitt arbete för dem som fallit offer för trafficking.
Själva den tänkta ceremonin är i sig varken problematisk eller kontroversiell. Men varken metoden eller motiveringen att stoppa utdelningen var speciellt snygg. För det skedde genom att flytta fokus från ceremonins och utmärkelsens innehåll till en annan människovärdeskopplad fråga som den utdelande organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers också arbetar för, nämligen ofödda människors rätt till liv och värdighet.
Den här händelsen väcker flera viktiga frågor. Det handlar dels om Uppsala universitets roll som en del i det öppna demokratiska samhället. Men frågan blir dubbelt problematisk när vi ska försöka förstå varför Sveriges drottning avstår från att ta emot ett pris för sitt arbete med trafficking, enbart på grund av att arrangören också försvarar ofödda barns rättigheter."

Obama mötte Frälsningsarmén
- Från Norge idag papperstidningen -


16 okt. 2014

Nyhetsflödet fredag den 17 oktober

Enbart utbildning räcker inte
- Sverre Larsson i Världen idag - "Utbildning är naturligtvis bra och inte att förringa, men den bör inte få undantränga det som är den verkliga orsaken till seger och framgång i Guds rike. Jag håller mig till pingströrelsen som jag denna höst levt med i 70 år. Det betyder att jag med egna ögon sett framgångsåren då kyrkor och enkla lokaler fylldes till sista plats, inte minst gällde det väckelsemötena på söndagskvällar.
Från talarstolarna hördes brinnande predikningar under det att budskapet ackompanjerades av åhörarnas entusiastiska bifall. Pastorernas och evangelisternas förkunnelse fick verkligen en massiv uppbackning och inte sällan förekom tungotal med uttydning. Det är en oerhörd skillnad mellan den tidens möteskultur och dagens. Det betyder inte att jag vill förringa vår tids mötesupplägg, men jag söker förklaringen till framgången då och tillbakagången nu."

Det är dit vi ska…
- Marcus Birros blogg - "När man väl klivit innanför dörrarna till offentligheten är det svårt att hitta ut.
När jag var ung trodde jag lyckan fanns i att vara känd. Jag är inte ung längre och väldigt mycket i mitt liv har förändrats. Jag beklagar mig inte heller. Mitt yrke handlar väldigt mycket om just offentlighet. Skrivande är kommunikation. För att kunna beröra någon, eller trösta någon, måste man mötas först.
När allting är på topp är det inga problem att vara offentlig. Men när något kärvar, när en relation krånglar eller någon gör något han eller hon ångrar, då är det inte lika roligt längre. De flesta viker ner sig då, drar sig undan, svarar inte på frågor, blir arg, vresig och direkt oförskämd mot samma journalister som de kort tid dessförinnan själva kontaktat för att få de att skriva något."

Hög tid för Ärlebiskopen att träda fram
- Olof Edsinger i Kyrkans Tidning - "Håller Svenska kyrkan på att odla en rädslans kultur? Jag ställde frågan i Kyrkans Tidning nummer 33/14, och i två månader har den nu diskuterats på debattsidan. Tyvärr är jag mer övertygad än någonsin om hur stark denna kultur har blivit.
Först ut var ÄB:s teologiska sekreterare. Han både citerar mig fel och slår in öppna dörrar genom att konstatera saker som jag redan har skrivit. Mest slående är dock att han inte säger ett ord om det som var min insändares huvudärende.
Varför kan vi inte bara få höra ÄB säga: ”Vi vill inte ha en kyrka som sorterar ut präster med en klassisk syn på Bibel och äktenskap. Vi står fortfarande för kyrkostyrelsens förarbete till beslutet om samkönade äktenskap.” Oavsett var besluten fattas kan ju ÄB sända signaler till sin kyrkas lokala ledarskap – om hon vill."

Paven: ‘Vi endrer ikke læren nå’
- Vårt Land - "Vatikanet ber verden ta «homovennlig» rapport fra den pågående familiesynoden med knusende ro.
«Katolske biskoper tok et uventet steg i å ønske homoseksuelle velkommen i kirken», har den engelske avisen The Telegraph skrevet. «Vatikanet signaliserer et skifte i synet på homofili», fulgte BBC opp. I Norge omtaler nyhetsbyrået NTB dokumentet som «oppsiktsvekkende»....
Etter at overskriftene har florert i internasjonal presse ber nå Vatikanets pressesjef og delegater ved synoden verdenspressen om å besinne seg.
– Synoden er en del av et pågående arbeid, og dokumentet vi la fram mandag er ikke en endelig lære om Den katolske kirkes syn på familien, sier Federico Lombardi, pressesjef i Vatikanet, ifølge Vatikanradioen.
En av delegatene ved toppmøtet, kardinal Wilfred Napier fra Sør-Afrika, er bekymret for ordlyden i rapporten som han mener kan skape urealistiske forventninger."

Nyhetsflödet torsdag den 16 oktober

Jesu attityd – nej till synd, ja till människan
- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Många gånger hör man resonemanget om att vi som kristna inte kan vara emot t.ex. homosexualitet, för det är inte kärleksfullt gentemot människor med sådan läggning. Men jag menar att det måste vara möjligt att stå för en åsikt, ha en princip, och ändå möta människor som bryter mot den principen med kärlek. Jag menar att det är precis den attityden som Jesus hade i sitt möte med människor, när han vandrade här på jorden. Han var alltid för människor, men mot synden."

"Ni tänker fel"
- Nils-Erik Karlsson på Marie Willermarks blogg - "Jesu svar är rakt och tydligt – och avslöjande. Han säger omgående att de totalt missuppfattat vad saken gällde, och som alltid kommer han med ett klargörande och överraskande svar: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt (Matt 22:29).
Först säger Jesus: ”Ni kan inte skriften.” Det är det som är anledningen till att ni tänker fel. Så är det ännu idag. Många av våra misstag och felaktiga beslut beror på att vi inte är insatta i eller förstår Skriften. Ju mer insatta vi är i Skriften, ju större chans har vi att komma rätt. Vi behöver en ledstjärna som ger ljus, vilket vi kan läsa om i Ps 119:105 där det står: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Lyktan – Ordet – gör att vi kommer rätt."

Gud är inte död
- Per Larsson i Sändaren - "Många är de som har spått religionens död inte bara i vårt land, utan i hela världen, men i dag kan man konstatera att religionen är mer aktuell i vårt samhälle än på mycket länge. Delvis kan det bero på att så många kulturpersonligheter har vågat komma ut ur garderopen för att bekänna sin tro.
Jag läste just en intervju med kriminalförfattaren Håkan Nesser, som tidigare varit en bekännande ateist, men säger han nu att tron på Gud har växt fram under en längre tid och han säger så här till Ann Thörnblad i Dagen: ”Det var en förnimmelse som gick rakt in i hjärtat.”

Jøder og kristne i historisk appel mod kristenforfølgelser
- Kristeligt Dagblad - "Religiøse organisationer sender fælles brev til verdens ledere om at beskytte kristne i Mellemøsten
Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og 119 andre statsledere og ledere af store ikke-statslige organisationer kan i den nærmeste fremtid se frem til at modtage et brev med følgende besked:
”Vi opfordrer dig til at tale kraftigt imod forfølgelse og udvisning af kristne fra Mellemøsten.”

15 okt. 2014

Nyhetsflödet onsdag den 15 oktober

Nordström slår tillbaka mot abortkritiken
- Dagens Nyheter - "Ruth Nordström slår i dag tillbaka mot anklagelserna om att Scandinavian Human Rights Lawyers skulle vara en antiabortorganisation. ”I det smala, lilla Åsiktssverige blir det så fel ibland”, säger hon.
Ruth Nordström slår i dag tillbaka mot anklagelserna om att Scandinavian Human Rights Lawyers skulle vara en antiabortorganisation. ”I det smala, lilla Åsiktssverige blir det så fel ibland”, säger hon.
Det var på söndagen som Hovet meddelade att drottning Silvia inte skulle komma att delta i det seminarium om trafficking och människohandel som Uppsala universitet skulle anordna senare i veckan."

RFSU, gör ert jobb istället för att obstruera goda krafter i samhället!
- Tommy Dahlmans blogg - "RFSU, gör ert jobb istället för att obstruera goda krafter i samhället!
Scandinavien Human Rights (läs SHR) jobbar som en seriös och vetgirig organisation mot ökad trafficking i världen. Människohandel är olagligt och omfattar både tvångsarbete och prostitution. Upp till 4 miljoner människor traffickeras varje i år. Cirka 85 % är kvinnor och hälften är barn under 18 år.
RFSU kunde inte låta bli. Man var bara tvungen att infiltrera, böka, oroa och förvirra ändå upp till Drottning Silvias rådgivare för att stoppa mottagandet av priset Human Dignity Award som är ett hederspris till Drottningen för hennes engagemang mot övergrepp och exploatering.
Det fanns inte en chans att RFSU kunde se det gemensamma intresset som handlar om människors utsatthet. RFSU s aptit på sin egen självupptagenhet och sina egna särintressen är att likna med ett missbruksbeteende där dessa ständiga mantran rullar runt; mitt begär, mina behov, mitt ego." 

Storbritannien har inte erkänt en Palestinsk stat
- Siewert Öholms blogg - "Storbritannien har inte erkänt en palestinsk stat
Här nedan lägger jag ut två inlägg på facebook med anledning av det lite parlamentariskt märkliga i beslutet som togs i brittiska parlamentet i går kväll. Dels en reaktion på beslutet från sent i går kväll. Dels en  reaktion på det jag förutsåg skulle hända i svenska medier idag.
Jag ser det som viktid information till alla intresserade i frågan. Men också exempel på journalistikens makt att berätta sanningen i passande delar."

Attacken på ministern: ”Han är islamist”
- Dagens Nyheter - "Löfvén har tagit in en islamist i regeringen. Nye bostadsministern Mehmet Kaplan(MP) har åtskilliga gånger kommit undan med att stödja radikalisering – och kan orsaka stor skada, menar tidigare riksdagsledamoten Nalin Pekgul(S), i en debattartikel. ”Det där är svepande anklagelser som inte går att försvara sig emot”, kontrar Kaplan.
Nalin Pekgul anser att utnämningen av Kaplan till minister är ”förvånande och förfärande”.
Hon pekar i en debattartikel i DI på flera tveksamma uttalanden som Mehmet Kaplan gjort, och menar att ingen vågar kritisera honom av rädsla för att framstå som islamofob.
Kaplan har jämfört jihadister som åker till Syrien för att strida med IS, med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. Sedan backade han och sa att det inte var en bra jämförelse.
Men: ”Jag är övertygad om att Mehmet Kaplan sa precis vad han menade och att han betraktar jihadisterna som frihetskämpar” skriver Pekgul i sitt angrepp på Kaplan." 

14 okt. 2014

Nyhetsflödet tisdag den 14 oktober

IS skryter om slaveri
- Dagens Nyheter - "I senaste utgåvan av sitt propagandamagasin skryter jihadistgruppen Islamiska staten (IS) med att de har förslavat yazidiska kvinnor och barn. IS försöker rättfärdiga slaveriet trots att det är något den islamiska världen i stort fördömer.
I senaste utgåvan av sitt propagandamagasin skryter jihadistgruppen Islamiska staten (IS) med att de har förslavat yazidiska kvinnor och barn. IS försöker rättfärdiga slaveriet trots att det är något den islamiska världen i stort fördömer.
I en artikel i fjärde numret av IS propagandaskrift Dabiq beskriver gruppen hur de i Sinjar-regionen i Irak tillfångatog kvinnor och barn, som senare delades upp bland IS-medlemmar för att hållas som slavar, bland annat "konkubiner" åt IS-krigarna.
IS framhåller att det är försvarbart att förslava medlemmar av den yazidiska minoriteten eftersom de anser yazidier vara "djävulsdyrkare" och kättare på ett annat sätt än exempelvis kristna."

 Drottning Silvia backar från pris
- Världen idag - "Drottning Silvia skulle ha deltagit i ett seminarium om mänskliga rättigheter och trafficking på onsdag. I samband med det skulle hon också tagit emot priset Scandinavian Human Dignity Award för sitt arbete genom Childhood Foundation med att ”skydda barn från alla former av övergrepp och exploatering”, som det hette i prismotiveringen.
De senaste dagarna har seminariet och priset till drottningen ifrågasatts. Anledningen är att priset delas ut av juristorganisationen Scandinavium Human Rights Lawyers, som också stod som medarrangör för seminariet.
Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell skrev i en ledarkrönika i fredags att drottningens namn kunde riskera ”att ge glans åt samma Scandinavian Human Rights Lawyers som just nu driver abortmotståndet ända till Europarådet”.

Att leva normkritiskt
- Martin alexandersson i Efter Kristus - "Att leva kritiskt till samhällets normer är något populärt och någon definierade till och med miljöpartiets politik som ”den som har brutit mot flest normer när han dör – vinner!”. Norm kommer ju från ordet normalt och innebär något normalt som också är allmänt accepterat (det finns ju en del beteenden som är normala men inte är allmänt accepterade). Mycket i attityden kring normkritiskt tänkande är att de normer vi har är fel och därför ska man aktivt bryta mot dem. Exempel på detta är att flickor inte ska ha rosa klänningar, pappa ska inte byta till vinterdäck på bilen och man ska inte fråga om en man är gift med en kvinna utan fråga efter partner istället. Allt för att vara normkritisk."

13 okt. 2014

Nyhetsflödet måndag den 13 oktober

Gemensamma trosdokument behövs!
- Henrik Åström i Dagen - "Pingströrelsens teologiska nätvärk har släppt boken ”Trons hemlighet”. Detta är en bok om den kristna trons grunder. Jag välkomnar denna bok och ser att den har ett viktigt ärende till vårt land. Som en av pingströrelsens pastorer och församlingsföreståndare anser jag att vår rörelse är i skriande behov av gemensamma trosdokument som definierar och ger ramar för den pentekostala teologin och för vår rörelses teologiska samtal.
Pingströrelsen i vårt land har troligen aldrig haft en sådan mångfald av församlingar och en sådan teologisk spännvidd som nu. För att vår rörelse ska kunna hålla samman tror jag därför att vi mer än någonsin behöver gemensamma och tydliga trosdokument som definierar vår tro och som klargör inom vilka ramar vårt fria teologiska samtal kan föras."

Erkännande äventyrar hela Israels existens
- Siewert Öholm i Världen idag - "En fråga som väckt uppmärksamhet, framför allt internationellt, är statsminister Stefan Löfvens utspel i regeringsförklaringen att Sverige kommer att erkänna en palestinsk stat. Både USA och Israels regering har kraftfullt kritiserat Sverige för detta.
Regeringen betonar att 130 länder redan har tagit detta steg. Man bör dock komma ihåg att de 130 länderna främst är en lång rad muslimska stater och olika varianter av diktaturer.
Utspelet är märkligt, inte minst med tanke på bakgrund av ett Mellanöstern som befinner sig i djup kris. Tre års inbördeskrig i Syrien, ett Irak på randen till upplösning, ett krig i södra Sudan, och allvarligt förtryck av mänskliga rättigheter i en rad länder som Iran och Saudiarabien. En rad terroristorganisationer är verksamma i regionen och breder ut sig. Nu är det framför allt IS som drar till sig uppmärksamheten. Både Egypten och Libyen har delvis varit på sammanbrottets rand under de senaste åren."

Vem bör be om ursäkt för vad?
- Kristers blogg - "Många palestinska grupper (t ex Hamas och Hizbollah) har klart uttalat att de planerar massmord på det judiska folket. Vissa företrädare har till och med sagt att man avser att rensa hela Mellanöstern (och helst hela världen) från judar när man blir tillräckligt stark för att göra detta. Hur stor del av den palestinska befolkningen som sympatiserar med detta vet jag inte. Men med tanke på den antisemitiska hjärntvätt som pågår i samtliga skolor på Gaza och Västbanken, fruktar jag att det är en alltför stor del. Speciellt bland de som är unga. Man skulle önska att vår blivande statsminister Stefan Löfven hade något att säga om detta också, och inte bara ensidigt demoniserade Israel."

11 okt. 2014

Nyhetsflödet söndag den 12 oktober

Jungfrufödelsen – är den så viktig?
- Martin Alexandersson i Efter Kristus - "Några frågor, som kyrkan historiskt har tyckt varit viktiga, dyker titt som tätt upp i debatten. Det kan handla om Jesus verkligen uppstod eller om Maria verkligen var jungfru. Inom min egen kära Svenska kyrka är det inte sällan som någon lyfter upp dessa tankar och ofta brukar argumentationen lyda ”det är inte viktigt om Jesus uppstod – det viktiga är att han lever i våra hjärtan”. På samma sätt brukar ofta kritiken mot deras kritiker vara att ”Gud är större än våra system om honom” eller ”vi är en trosgemenskap – inte en åsiktsgemenskap” eller ”kristna tänker ju så olika i så många andra frågor (dop, nattvard m.fl.) så varför kan vi inte acceptera olikheter även här?”. Frågan blir därför självklar: hur viktig är egentligen jungfrufödelsen?
Ska man börja med att lista viktiga teologiska sanningar så hamnar t.ex. Gud är god, Gud har skapat världen, Jesus är Guds son, Jesus har frälst oss m.fl. som mycket mer centrala sanningar än huruvida Maria har haft sex med någon. Så på så sätt har jungfrurelativisterna* rätt – det finns andra, mycket mer centrala, sanningar om Gud."


De ohederliga demokraterna
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Löfven fick nu uppdraget att bilda regering eftersom vänsterblocket var större än högerblocket....
Jag kan inte komma ifrån att detta är en önskan med en moralisk underton som känns lite märklig. Vill han att KD och FP ska stödja beslutet att erkänna Palestina som en egen stat? Eller vill han att C och M ska stödja kravet på att förbjuda vanliga företag i välfärdssektorn, det vill säga stödja Vänsterpartiets krav för att stödja regeringens budgetalternativ? Eller att FP ska stödja att friskoleöverenskommelsen i riksdagen därmed är övergiven?
Detta handlar snarare om demokratisk hederlighet, att partier gått till val och fått väljarnas förtroende för ett politiskt program och en politisk inriktning, som de också har att följa.
Socialdemokraterna har ett historiskt svagt stöd för sin regering i riksdagen. Visst krävs det kompromisser i politik. Men att förvänta sig att andra partier överger sin politik för att rädda dagens minoritetsministär är orealistiskt och förutsätter ett visst mått av politisk ohederlighet."

Konfrontation och provokation som samarbetsmetod
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Kommunalt veto mot friskolor, erkännande av Palestina och en könskvoterad föräldraförsäkring. Och ministerutnämningar med kontroversiell historik och extrema uttalanden i bagaget. Stefan Löfvens regeringsförklaring och ministerutnämningar blev en provocerande frontalkonfrontation – samtidigt som han vädjade om parlamentariskt samarbete.
I tolv år försökte Socialdemokraterna införa kommunalt veto mot friskolor under sin regeringsperiod åren 1994-2006. Vid samtliga tillfällen misslyckades försöken tack vare att Miljöpartiet gjorde gemensam sak med Allianspartierna.
På Stefan Löfvens första dag på jobbet som statsminister utlovar han att det kontroversiella kommunala vetot mot friskolor återigen ska införas.
Beslutet att erkänna Palestina är ännu mer kontroversiellt eftersom det kan ses som ett indirekt stöd till terrororganisationen Hamas. Tillsammans med utnämningen av Mehmet Kaplan som en av ministrarna, ger det en indikation på en totalomsvängning i svensk Israel-politik."

Nyhetsflödet lördag den 11 oktober

Terrorexperten: IS kan använda ebola som vapen
- Aftonbladet - "Ebola som biologiskt vapen? Det svindlande scenariot varnar nu en amerikansk professor för.
– Det behövs inte mycket för att lista ut hur det kan användas för terrorverksamhet, säger Al Shimkus.
Samtidigt som ebola skördar tusentals liv i Västafrika så avancerar terrorgruppen Islamiska staten mot den kurdiska staden Kobane.
Tanken på att använda den dödliga sjukdomen som ett biologiskt vapen kan redan finnas hos terrorgruppen som förföljer oliktänkande i Syrien och Irak."

Kommentar till regeringsförklaringen: Regeringen måste värna religionsfriheten
- SEA:s hemsida - " Regeringen har en utmaning att behandla alla livsåskådningar lika. Här har mediedebatten i stort sett uteblivit jämfört med förra årets storm kring den då nyutnämnde arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, med tidigare bakgrund i Livets ord och Ja till livet, säger Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till regeringsförklaringen.
– RFSU:s tidigare generalsekreterare Åsa Regner, som ansvarade för det ensidiga skolmaterialet ”Sex på kartan”, har blivit barn-, äldre- och jämställdhetsminister utan debatt. Likaså när det gäller nye justitieministern Morgan Johansson, som suttit i Humanisternas styrelse och argumenterat för att religionens ökande betydelse är en fara för demokratin. Mer debatt har det varit kring nye bostadsministern Mehmet Kaplan, som tidigare bjudit in en känd antisemit till riksdagen och som i somras jämförde svenska jihadister i Syrien med svenska frivilliga under finska vinterkriget. Något som han nu har ångrat."

Ogenomtänkt, Löfven!
- Hemmets Vän - "Reaktionerna lät inte vänta på sig efter statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring att han har som avsikt att erkänna ”staten Palestina”. Det är oerhört viktigt att frågan om fred i Mellanöstern lyfts. Men där finns många spelpartners att ta hänsyn till och därför blir avsikten märklig att erkänna Palestina, en stat som i nuläget inte uppfyller grundläggande folkrättsliga principer. Vill man skapa rubriker så gör man så och kanske det var syftet att framstå som tydligt agerande.
I somras skrev Stefan Löfven att Israel har rätt att försvara sig mot angrepp, ett uttalande som han sedan försökte modifiera. Han menar sig vara en vän till Israel. När ett förödande krig mellan terrororganisationen Hamas och den enda demokratiska staten i Mellanöstern, Israel, nyligen avslutats, då behövs ett mycket genomtänkt agerande från Sveriges sida för att uppfattas som trovärdig för alla parter.  Passusen i regeringsdeklarationen att ha avsikten att erkänna staten Palestina kan knappast kallas genomtänkt drygt två veckor efter regeringsskiftet."

Politiska partier i kyrkan banar väg för SD
- Per sundin i Kyrkans Tidning - "Vi har elva grupper representerade i kyrkomötet. Jag tror även många av dem som finns i mindre grupper kan ställa förslag som om de antas är viktiga för kyrkans fortbestånd. Men jag har svårt att tänka mig att SD kan tillföra något, eftersom de har som viktigaste programpunkt att begränsa invandringen. Starka krafter inom kyrkan har ju motsatta intentioner, man vill hjälpa personer som riskerar att drabbas av utvisning trots att de oftast har vistats flera år i Sverige. Jag tror att många andra kyrkliga aktiviteter i dag triggar ett ökat röstande på SD, till exempel regnbågsmattan i Härnösands domkyrka.
Därför är sammankopplingen mellan politiska partier och representation i kyrkliga organ olycklig."

10 okt. 2014

Nyhetsflödet fredag den 10 oktober

Oklart när erkännade ska ske
- Världen idag - "Sveriges ambassa­dör i Israel fick på måndagen ta emot en reprimand från Israels utrikesdepartement, som en reaktion på beskedet från statsminister Stefan Löfven att Sverige ska erkänna staten Palestina. Men när erkännandet ska ske är oklart.
Aviv Shir-On, diplomat med ansvar för Västeuroparelationer, sade i ett uttalande att Sveriges besked skadar den diplomatiska processen och minskar möjligheten att nå ett fredsavtal, eftersom det ger palestinierna falska förhoppningar om att konflikten kan lösas genom ensidiga handlingar, skriver Jerusalem Post."

Vi måste fortsätta försvara Israel
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "För ett par veckor sedan besökte jag en ekumenisk grupp av troende som brukar mötas för att hålla sig uppdaterade om det som händer omkring Israel. Deltagarna kommer från olika församlingar på platsen och syftet är att förstå sin samtid i ljuset av det profetiska Ordet. En inställning som jag delar med dem av hela mitt hjärta. Men jag behövde inte vara tillsammans med dem länge förrän jag förstod att det som upptog deras intresse var en ickefråga i deras församlingar. Någon uttryckte det som att gruppen betraktades som en ”sekt” av det lokala ledarskapet. Israelfrågan uppfattas som ett särintresse för några få. Jag har fått intrycket att detta tyvärr är något som man möter i de flesta församlingar idag.
Hur kan det ha blivit så här? Paulus ägnar tre kapitel och 84 verser i sitt brev till romarna för att lära den hednakristna församlingen hur de skall förstå det judiska folkets betydelse och aktualitet i frälsningshistorien. Denna undervisning utgör en tredjedel av det Paulus i Romarbrevet kallar ”sitt evangelium”, det vill säga  den unika uppenbarelse om Guds hemlighet som varit fördold för tidigare släkten men nu blivit uppenbarad för de heliga.
Det är en allvarlig brist att våra församlingar saknar ett profetiskt perspektiv på det som sker med det judiska folket i vår egen tid."

Mångkultur är bra för kyrkan
- Stefan Swärd i Dagen - "Invandringsdiskussionen bör inte framför allt handla pengar utan om vilket samhälle vi vill ha.
SD-sympatisören Carl Uhr skriver (Dagen 1/10) och kritiserar min tidigare debatt­artikel om att kristna inte bör stå i Åkessons hejarklack (Dagen 23/9).
När vi diskuterar invandring måste vi hålla isär två saker. Arbetsinvandring är en sak, människor på flykt som söker uppe­hållstillstånd en annan. Den första gruppen är resultatet av en global värld där människor flyttar mellan olika världsdelar och där man gifter sig och bildar familj över nationsgränser. Största delen av invandringen från 1950 till 1980 var arbetsinvandring, Sverige hade stort behov av arbetskraft och befolkningen berikades genom att greker, turkar, finländare och polacker kom hit. Även nuvarande invandring är i stor utsträckning arbetsinvandring.
Med tanke på Sveriges mycket begränsade befolkning på en stor yta samt låga födelsetal har denna invandring varit en stor vinst på alla plan, vi hade haft en befolkningsminskning utan den. Ska man beräkna kostnader för invandring måste man skilja ut arbetsinvandringen vilket är en ren vinst för Sverige, både på kort och lång sikt."