Dagens Nyheter

28 feb. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 28 februari

Sluta tala om ”religion”
- Philip Geister i Signum - " Det ospecifika användandet av begreppet religion gagnar främst de debattörer som surfar på den negativa klang som ordet har.
För bara några år sedan var det knappast någon som pratade om religion. Nu gör alla det. I tidningarna har Gud flyttats från skämtavdelningen till ledarplats...
...Denna utveckling är mycket glädjande. Men en av de mer problematiska aspekterna av religionens nya popularitet är den onyanserade användningen av själva begreppet religion som täcker en så enorm bredd av läror, fenomen, övertygelser och praktiker att det i allt mindre utsträckning går att säga något meningsfullt överhuvudtaget. När det diskuteras om det är önskvärt med ”religiösa skolor” eller om ”religion är bra för samhället”, undrar man genast vad samtalet egentligen handlar om. ”Religion” finns inte. Religion är ett samlingsbegrepp liksom begreppet djur. Att tala om djur fungerar på avstånd, men när man väl har trätt in i den zoologiska trädgården blir det meningslöst. Då gäller det att skilja mellan krokodiler och elefanter
."

På Kanaans tungomål
- Bloggen Vem tänder stjärnorna? - "Ibland måste man ställa sig ett litet stycke utanför sitt eget sammanhang och sin samtidskultur för att betrakta den lite från sidan för att kunna göra en sund analys av den. För när alla intryck fortsätter svischa förbi som vanligt är det i princip omöjligt att selektera och göra en djupare analys av den tid vi liver i.
Inte minst gäller detta trons roll i tillvaron. Idag har vi haft den stora fröjden att kunna rensa ut diverse prylar ur huset. (Den moderna människan är som bekant riktigt glad över en produkt bara vid två tillfällen: När man köper den om när man slänger ut den.) Bland annat mitt gamla GENI-spel från sent 80-tal. Vi lider ingen brist på andra frågespel, om man säger så, och det var därför naturligt att det gamla Geniet åkte ut.
När jag hastigt ögnade igenom några frågor på vägen till kartongåtervinningen var det en fråga som fångade min tanke: "När gick Mose in i Kanaan?" (En luring: Rätt svar är "Aldrig" - Mose kom ju aldrig in i det Heliga Landet). En sådan fråga kräver en rejäl portion bibliska förkunskaper för att kunna besvaras. Spelkonstruktörerna för några decennier sedan ansåg uppenbarligen att gemene man kunde förväntas ha bibelkunskaper på den nivån.
"

Enormt gensvar om mitt gudstvivel
- Ann Heberlein i Kyrkans Tidning - "Jag har det inte alltid så lätt med Gud. Det handlar inte framför allt om frågan angående Guds existens.
Det tvivlar jag ytterst sällan på, att Gud existerar. Min fråga och mitt tvivel handlar om något annat. Jag är ofta mycket osäker på vem Gud är.  Jag är mycket osäker på vad Gud vill – vilken är Guds avsikt med mig, med mitt liv? ”Frågan är inte huruvida Gud existerar, utan hur han är beskaffad” skriver David Hume i Dialoger om naturlig religion. Man brukar säga att Hume är någon sorts upphov till ateismen. Det är inte sant. Han frågade inte om du finns. Han undrade vem du är. Humes fråga är alltså min fråga. Jag vet att du finns, men jag vet inte vad du är, vem du är, vad du vill.
Om detta skrev jag en essä som publicerades i Dagens Nyheter i trettonhelgen. Gensvaret har varit enormt – jag har tagit emot långt över hundra mail och inte mindre än sjuttio­fyra brev. Gud – tro och tvivel, tillit och rädsla – är uppenbarligen ämnen som berör.


Finskt nej till samkönade äktenskap
- Världen idag - "Lagutskottet i den finska riksdagen röstade på onsdagen emot att ta upp en motion om samkönade äktenskap. En namninsamling inleds nu med målet att få parlamentet att ta upp frågan.
Med röstsiffrorna 9-8 avslog lagutskottet en begäran från 76 ledamöter om att ta ett förslag till samkönade äktenskap till behandling, rapporterar Hufvudstadsbladet. Det hade krävts 100 ledamöters stöd för att motionen automatiskt skulle gå vidare till riksdagen, skriver TT-FNB
."

27 feb. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 27 februari

Fängslade pastorn Saeed Abedini pressas för att lämna sin tro
- Världen idag - "Pastor Saeed Abedini, som dömts till åtta års fängelse i Iran, utsätts för fysisk och psykisk tortyr, för att få honom att avsäga sig sin tro. Det berättar han i ett brev som smugglats ut från fängelset.
”Förhållandena här är så svåra. Mina ögon ser suddigt, min kropp har inte styrka till att gå, och mina steg blir mycket svaga och skakiga”. Det skriver den iransk-amerikanske pastorn Saeed Abedini i ett brev som i förra veckan smugglats ut ur Evinfängelset i Teheran. Brevet har publicerats på internet ACLJ, American Center for Law and Justice, som för en kampanj för att Abedini ska friges.
Den fängslade pastorn fortsätter brevet med att berätta om ”psykologisk krigföring” och fysiskt våld, allt med ett mål: ”De väntar bara på en sak… att jag ska förneka Kristus. Men det kommer de aldrig att få mig till
.”
  
Berättelser ur några barns verklighet i Jönköping
- FA:s hemsida - "Mamma säger ’att jag ska äta mycket i skolan och dricka mycket mjölk.’ Ibland är jag hungrig hemma och jag frågar mamma vad hon ska äta, när hon gav allt bröd vi hade till oss redan på morgonen, innan vi gick till skolan. Om vi ska göra något i skolan som kostar pengar eller ska ha med oss skridskor (som jag inte har), då blir jag sjuk den dagen och är kvar hemma och tittar på TV."

Bekräftelsesjuka
- Svenska Dagbladet -  "Man måste gräva där man står. Samtidens knasigheter har jag roat mig med i många år i texter, tv-program och i böcker. Det är det jag gör, gräver i den knasiga samtiden. Sen är jag väldigt intresserad av min egen skevhet och knasighet, säger Alex Schulman.
Med de tankebanorna var det ganska logiskt att temat skulle bli bekräftelsebehov. För honom handlar det om att ”i varje given situation i livet alltid välja möjligheten att bli älskad/omtyckt eller bekräftad av andra, främst”.
– Det gör att man anpassar sig och till slut blir man en annan, att man inte vet var man har sig själv riktigt eller vad man egentligen tycker. Jag är kanske ett extremfall, men jag tror att det här är en sjuka som breder ut sig över hela västvärlden, säger Alex Schulman
."

Vad är vetenskaplig grund, Skolverket?
- Lennart Holmbom i Dagen - "Lever Skolverket upp till religiös likabehandling i kursplanen i ämnet biologi i grundskolan? Den frågan ställer Lennart Holmbom, apropå kritik av en enskild skola.
I december riktade Skolinspektionen - utifrån rådande kursplan i ämnet biologi - kritik mot Malmbäcks skola utanför Nässjö för att de, utifrån föräldrars önskemål, velat diskutera vissa delar av evolutionsläran ur skapelseperspektiv. Skolinspektionens motivation för detta var: ”en sådan jämförelse ska utgå från vetenskapliga grunder”. Jag är ingen expert i ämnet. Jag har dock läst ett antal böcker och tror mig förstå de föräldrar som skulle vilja föra ett sådant samtal. Detta utifrån veteskaplig grund
."

26 feb. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 26 februari

Habermas överraskade vid Europa-kongress om religion
- Signum - "I Österrikes huvudstad Wien öppnades i går kväll, onsdag den 20 februari, en stor internationell kongress om religionens roll i dagens Europa. Kongressen pågår fram till på lördag och den har temat ”Rethinking Europe with(out) Religion”....
...Efter kongressens inledningsföredrag följde en diskussion, där en särskilt framstående ”hemlig gäst” plötsligt dök upp på scenen – Jürgen Habermas, Tysklands mest renommerade filosof i vår tid.
Habermas, som själv är ateist, har under lång tid ägnat sig intensivt åt frågan om religionens plats i vår tids samhälle. År 2004 hade Habermas exempelvis en mycket uppmärksammad offentlig diskussion med den blivande påven Joseph Ratzinger om religionens roll i det postsekulära samhället. Enligt Habermas är religionens återkomst i våra dagar en välkommen och välbehövlig utveckling i en europeisk kultur som annars hotar att bli ”urspårat sekulär”.
I gårdagens debatt med Riesenbrodt framhöll Habermas att människorna i Europa behöver den religiösa tron som inspiration för medborgerlig solidaritet. Habermas förklarade att solidaritet inte kan tvingas fram genom lagstiftning. Men religionen kan däremot fungera som inspiration för utvecklingen av en politisk kultur där även minoriteters grundläggande rättigheter respekteras.
"
Läs också i Svenska Dagbladet

Predika så det ger stygn i hjärtat
- Mikael Karlendals blogg - "Tim Keller riktar i en artikel på The Gospel Coalition ett välmenat förmaningens ord till alla oss som beundrar hans predikokonst: Försök inte imitera på ett felaktigt sätt! Många har lagt märke till att Keller inte bara är en god exeget av bibeltexterna, utan också av den samtida kulturen och att han på något sätt lyckas väldigt väl i att predika in i vår kultur, ofta med en mängd goda citat från rad betydelsefulla tänkare.
Han skriver att varje predikan måste utgår från tre viktiga punkter: För det första, att predika bibeltexten utifrån dess kontext. för det andra, måste man alltid predika Kristus och evangeliet. För det tredje, måste man alltid predika till hjärtat.
"

Oseriös grund till Gardells hedershatt
- Bitte Assarmo i Världen idag - "Jonas Gardell har blivit utnämnd till medicine hedersdoktor. Anledningen är hans romaner och tv-serien ”Torka aldrig tårar utan handskar”.
Det står naturligtvis utom allt tvivel att aidssjuka har mötts av förfärliga fördomar från det omgivande samhället. Och detta har Jonas Gardell tydliggjort mycket väl i sina välskrivna böcker och den omskakande tv-serien. Men det borde inte räcka för att promoveras till medicine hedersdoktor.
Så här säger Johan D Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet:
– Romanerna ger en nyansrik inblick i hur det är att leva med en obotlig, dödlig sjukdom. Verken visualiserar också den problematik sjukvården och samhället står inför i samband med dramatiska medicinska kriser. Behovet av att verkligen fundera över hur vi agerar, som forskare, vårdpersonal och samhällsmedborgare aktualiseras, säger Johan D Söderholm.
Den motiveringen gör inte utnämningen mer rimlig, snarare tvärtom. Motiveringen är vag och oseriös och genomsyras av en närmast absurd iver att anpassa det förflutna till nuet; med facit i hand tar man helt sonika avstånd från att man för trettio år sedan inte hade facit i hand. "


Stor respons på bønneaksjon «125 dager i bønn»
- Visjon Norge - "Major Jostein Nielsen fra Frelsesarmeen melder om stort engasjement for bønneaksjonen frem mot organisasjonens kongress i sommer.
Frelsesarmeen i Norge er 125 år, og det skal feires gjennom hele året. Selve jubileumsdagen var 22. januar, og ble markert med intern jubileumssamling i Oslo. Hovedmarkeringen finner sted under årets kongress i sommer.

Noe av det som skjer før den tid, er bønneaksjonen «125 dager i bønn». Fra 25. februar vil Frelsesarmeens menigheter i Norge gå sammen om bønn for organisasjonen og Guds folk generelt.
- Hver menighet som har meldt seg på tar en uke hver. Vi starter på Jeløya, og går videre til menigheten på Sagene og Grønland i Oslo. Slik fortsetter det, helt frem til kongressen i sommer, forteller kommunikasjonssjef, Jostein Nielsen, hos Frelsesarmeen.
"

25 feb. 2013

Nyhetsflödet måndag den 25 februari

Världen idag börjar sända radionyheter
- Världen idag - "Från och med måndag kan den som vill höra Världen idag i radion. Varje heltimma, mellan 9 och 12 på vardagar, sänder tidningen nyheter via Premier Radio, Sveriges kristna radio. På Världen idags hemsida finns nu en radiospelare.
Stationen är den största svenska satsningen på kristen radio. De fem sändare kanalen sänder via idag är tänkt att bli fler, till och med betydligt fler i takt med att understödet växer.
– Vi ser som vårt uppdrag att förse så stor del av svenska folket som möjligt med evangeliet och kristna värderingar via FM-bandet, webb och smartphones, säger Roland Grahn, ordförande i Premier Sverige.
Stationen sänder dygnet runt via webben och på frekvenserna i Södertälje/södra Stockholm och Kristianstad, på övriga orter sänder Premier under delar av dygnet. Musik, undervisning och vittnesbörd präglar stationen i dag. Radiostationen har tre år på nacken, varav det sista som Premier radio sedan stationen inledde ett nära samarbete med sin systerstation i England
." Lyssna direkt HÄR

Reflektioner efter helvetesdebatt i Uppsala missionskyrka
- Stefan Swärds blogg - "Jag hade nog förväntat mig ett ganska kraftigt motstånd mot min ganska konservativa kristna syn på frågorna om evigheten och dubbel utgång. Men det märkliga var att det största motståndet denna kväll fick jag från Torsten Åhman. Tyckte att Råsmark skötte sitt moderatoruppdrag på ett utmärkt sätt och visade också en genuin respekt för min teologiska hållning. Det fanns ingenting av nedsättande kommentarer eller något nedlåtande. Tyckte också att den liberale prästen Eskil Selander ställde ärliga och vänliga frågor i respektfullt tonläge.
Evangelikalen Åhman dundrade dock på betydligt kraftigare och kunde inte begripa hur jag kan försvara en klassisk kristen hållning i läran om den dubbla utgången, himmel eller helvete. Och han tyckte att kristna kyrkan varit urspårad i denna fråga sedan Augustinus, inklusive Svenska kyrkans tradition, Luther, Katolska kyrkans tradition m.m. Jag tycker att det är beklämmande att ledande evangelikaler i Sverige, med en så stark ställning inom både Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen, visar enligt min mening en föraktfull inställning, och en karikatyrbild av Kristna kyrkans traditionella hållning, och också den hållning jag försvarar
."

På goda grunder
- Tuve Skånbergs blogg - "Vi på Claphaminstitutet är mycket stolta över att ge ut vår första bok – en antologi med 59 av våra bästa och mest spridda artiklar under våra fem år som tankesmedja. Boken spänner över en rad ämnesområden, allt från människovärde, via kulturdebatt till ekonomi, med flera ämnen.
Den officiella bok-releasen skedde  i Riksdagshuset onsdagen 20 februari, som också markerar femårsjubileet för Claphaminstitutet. Du kan beställa boken här.  Boken bär titeln ”PÅ GODA GRUNDER – Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten”.

Bland artikelförfattarna återfinns många personer med centrala funktioner i svenskt samhällsliv: professorer, docenter och andra forskare inom skilda ämnesområden, riksdagsledamöter, biskopar och samfundsledare, läkare, jurister, med flera. Vi känner tacksamhet och glädje över kunna kanalisera en sådan kompetens och därigenom kunna ha gett vårt bidrag till samhällsdebatten under de gångna fem åren, och ser fram emot att få göra det ännu starkare under de år som kommer.
Boken ”På goda grunder” har kommenterats i Dagen 2013-02-20 och på ledarplats där samma dag. Boken har också kommenterats i Världen idag 2013-02-18."

Här kommer Claphaminstitutets nya antologi!
- Vem tänder stjärnorna-bloggen - "Jag har nu återvänt till småländsk mark efter Claphaminstitutets rådsmöte som hölls igår i riksdagshuset, i en så traditionstyngd lokal som regeringens sammanträdesrum under tvåkammarriksdagens tid. Gårdagens möte var extra högtidligt eftersom vi därmed också firar våra fem första år som kristen tankesmedja i Sverige. Vår direktor Tuve Skånberg har gjort ett mycket gott och troget arbete med att förestå institutet sedan starten, och jag känner mig väldigt hedrad över att som informationssekreterare ha kunnat delta i det dagliga arbetet så aktivt som jag har kunnat parallellt vardagens lärar- och familjeansvar."

24 feb. 2013

Nyhetsflödet söndag den 24 februari

Upptäck bönens möjlighet i ditt liv
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Bibeln beskriver det som hände när människor bad till Gud. Sådant ska vi läsa för att förstå vad bön innebär. Det ger oss vägledning och vi får förebilder. Studera Abraham, Mose, Elia, Jesaja och Hesekiel, men också apostlarnas erfarenhet av bön.
De upplevde en helt annan känsla av respekt och helighet än det som kännetecknar vår tids bön och lovsång. Platsen för bönen var helig mark. Bön innebar att stå på knä eller ligga utsträckt på marken. Många av profeterna och apostlarna hade sett in i Guds härlighet. De var medvetna om hur det ser ut kring Guds tron, dit vår bön riktas. Därför uppträdde de med respekt och vördnad
."

Vad ska vi egentligen ha Luther till?
- Brita Häll i Kyrkans Tidning - "Det är fyra år kvar till den stora finalen i Lutherfirandet, 2017 firas 500-årsjubileet av det berömda uppspikandet av 95 teser på kyrkporten. Martin Luther protesterade därför att han var övertygad om att människan aldrig kan gå gärningsvägen in i himlen, bara bli rättfärdig genom tro. Av allt Luther bidragit med hör betoningen av nåden till det som i dag i Svenska kyrkan är minst kontroversiellt och mest värdesatt.
Det finns knepigare sidor. I år, 2013, har det tyska Lutherdecenniet till exempel temat ”reformation och tolerans” med underrubriken ”ekumenisk gemenskap utan nationell eller konfessionell begränsning”. Och som många vet var tolerans inte Martin Luthers mest framträdande egenskap. Frågan är vad vi har Luther till i dessa tider inte bara av ekumenisk anda utan även samförståndssökande över religionsgränserna?
"

Stärk föräldrarätten – för barnens skull
- Värlen idag och Claphaminstitutets hemsida - "Barnkonventionen som ratificerades av Sverige 1990, handlar om barns rättigheter. Men det går inte att tala om dessa utan att nämna föräldrars skyldigheter och rättigheter – vilket framgår av artikel 18. För om vi inte ger föräldrar både skyldigheter och rättigheter kan heller inget ansvar avkrävas. Ett ensidigt fokuserande på barnets rättigheter utan att samtidigt beakta hela familjens och föräldrarnas rättigheter – är ibland rent destruktivt och kontraproduktivt."

Ny bok: På goda grunder – Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten
- Claphaminstitutets hemsida - "Vi på Claphaminstitutet är mycket stolta över att nu kunna ge ut vår första bok – en antologi med 59 av våra bästa och mest spridda artiklar under våra fem år som tankesmedja. Boken spänner över en rad ämnesområden, allt från människovärde, via kulturdebatt till ekonomi, med flera ämnen.
   Den officiella releasen sker vid vårt årliga rådsmöte i Riksdagshuset onsdag den 20/2, som också markerar femårsjubileet för Claphaminstitutet. Det är dock redan nu möjligt att beställa boken här.
  Bland artikelförfattarna återfinns många personer med centrala funktioner i svenskt samhällsliv: professorer, docenter och andra forskare inom skilda ämnesområden, riksdagsledamöter, biskopar och samfundsledare, läkare, jurister, med flera. 
  Vi känner tacksamhet och glädje över kunna kanalisera en sådan kompetens och därigenom kunna ha gett vårt bidrag till samhällsdebatten under de gångna fem åren, och ser fram emot att få göra det ännu starkare under de år som kommer."

23 feb. 2013

Nyhetsflödet lördag den 23 februari

Släpper ny bok på goda grunder 
- Dagen - "Claphaminstitutet firar i dag fem år med att släppa boken ”På goda grunder”.Boken innehåller 59 debattartiklar i olika samhällsfrågor som tidigare publicerats i Sveriges stora dagstidningar."

Varje människa har en berättelse
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Vi dras alla ofrånkomligt till det som är äkta och sant, till det som är på riktigt. Det är därför det finns en sådan attraktion i andra människors berättelser. Kraften ligger i det självupplevda. Det jag erfarit, det jag känt och sett, kan ingen ta ifrån mig. Vi känner gemenskap när vi förstår att det vi är med om inte alls är unikt. Villkoren för att vara människa delar vi med många. På så sätt kan jag känna igen mig och få identifikation i andras berättelser. Att lyssna till någon som berättar om sitt liv är ett sätt att spegla mina egna erfarenheter och sätta mina upplevelser i ett sammanhang."

Framtidskommissionens utmaningar är också kyrkans
- SEA:s hemsida - "Framtidskommissionens rapport lyfter bland annat fram civilsamhället, där kyrkorna utgör en stor roll, som en viktig mötesplats för skapandet och förmedlandet av värderingar. Rapporten slår också fast att det är där människor skolas i demokratiska principer, något som står i tydlig kontrast med populära uppfattningar om att organiserad religion i allmänhet, och kristendomen i synnerhet knappast kan fungera som demokratiskola."

Ikke til salgs
- Jostein Nielsens blogg - "Det er ikke tvil om at det hos noen oppfattes som status å formidle Den hellige ånd. Trollmannen Simon var imponert av Filip og kom til tro, men han var enda mer begeistret da han så hvordan Peter og Johannes formidlet Den hellige ånd. Jeg synes litt synd på Simon. Han hadde ikke vært troende lenge. Hans referansebakgrunn var trollmannens. Det var sikkert slik med trollmenn den gang som det er med tryllekunstnere i dag – de kjøper triks av hverandre. Simon var vitne til det han oppfattet som ”et fantastisk triks”. Det ville han kjøpe.
Da ”Toronto-vekkelsen” var på sitt sterkeste ble jeg selv beskyldt for å drive med samme type triks som illusjonistene. Ikke hadde jeg lært det, ikke hadde jeg kjøpt det og ikke var det noen form for triks – det bare skjedde.
"

22 feb. 2013

Nyhetsflödet fredag den 22 februari

Debatten om polygami fortsätter
- Stefan Gustavssons blogg - "I Dagen fortsätter debatten om polygami. Min artikel som startade debatten finns här. Daniel Lucas och Oskar Areskog kritiska artikel finns här. Jag svarar dem här:
Lucas och Areskog sätter fingret på den springande punkten i all diskussion om äktenskapet: vad är dess definition? Deras svar är att staten ”varken kan eller bör definiera det kärleksband som äktenskapet symboliserar” och därför ”bör lagen ge en bred och öppen plattform för människan … att bygga sin egen lycka på.” Men deras resonemang är problematiskt på flera punkter."
  
Mekane Yesus brytning gäller alla homovänliga kyrkor
- Kyrkans Tidning - "Det står nu klart att Mekane Yesuskyrkan inte enbart bryter med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA. Brytningen gäller samtliga lutherska kyrkor som tagit ställning för homovigslar."

Vem har godhetsmonopol?- Bengt Malmgrens blogg - "I vår iver att hjälpa och vara goda riskerar vi alla lätt att tappa perspektivet. Vi känner till det när det gäller enskilda makthavare, hur goda intentioner lätt slår över i despoti och tyranni. En del anklagar, enligt mig djupt orättvist, påven för sådant. Här i Sverige finner vi en arrogans och besserwisser-attityd som är fräck och beklagansvärd och som till sist slår tillbaka på dem som står för det. I diskussionen kring påvens avgång märks den på twitter och andra sociala media som en undervegetation, och det finns tråkiga spår av det även i nyhetsrapporteringen.  Men det finns tack och lov också andra röster. Tack Alf Svenssson, tack Erik Helmerson, tack Marcus Birro och många flera för ert mod att säga ifrån."

Drottning Silvia vs Elisabeth Ohlson Wallin 10-0
- Tommy Dahlman i Världen idag - "Drottning Silvia vs Elisabeth Ohlson Wallin 10-0. Elisabeth Ohlson Wallin har gjort det igen! Den här gången lyckas hon genom ett så kallat satiriskt konststycke att förnedra och vanhedra, inte minst Sveriges Drottning. I ett fotomontage som  Elisabeth Ohlson Wallin är mamma till ligger Drottning Silvia på alla fyra för att sopa undan ett hakkors. Drottning Silvia har anmält publiceringen till pressombudsmannen."

21 feb. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 21 februari

Ny kortfilm belyser hot och trakasserier mot konvertiter i Sverige
- SEA:s hemsida - "Du är oren och du är otrogen. Du är väldigt smutsig och du måste dö!”, ”Det händer att folk spottar framför mina fötter, bara för att jag är invandrare och inte har slöja på mig. När jag var i en affär i Rinkeby häromdagen och handlade, kom två unga tjejer bredvid mig. Den ena tog en påse på sin hand för att ta och fylla en annan påse med citron. Hennes kompis frågade henne varför hon gjorde så. Hon svarade; ser du inte att hon är oren. Hon har kanske rört dem. Hon menade mig.”
Detta är några av de hot och trakasserier som iranska ”Maryam” berättar att hon har fått utstå sedan hon blivit kristen. I SEA:s nya kortfilm om hot och trakasserier mot konvertiter skildras hennes och andra konvertiters utsatthet i Sverige
."

Det finns synd
- Per Ewerts blogg - "Det finns rätt gott om debattörer som förkunnar budskapet "Det finns ingen synd". Eller "Människan är innerst inne god." Jag har tittat på större delen av tevedokumentären Bully ikväll. Den känns.
Mobbning är något så avskyvärt. Maktkänslan hos den starke som aktivt väljer möjligheten att förnedra och bryta ner en svagare medmänniska. Människor som aktivt väljer att fullständigt ignorera behov och känslor hos andra människor.
Jag avskyr synden. Jag avskyr ondskan i människan. Och jag är rätt övertygad om att Gud gör det också. Det var därför han kom för att med kärlek besegra synden. Och jag önskar från djupet av mitt hjärta att jag själv och många många andra kan göra allt vi förmår för att besegra den också i våra egna liv och i vår omgivning
."

Dags att terrorstämpla Hizbollah
- Svenska Dagbladet - "Terrorn är sedan länge en del av Hizbollahs verksamhet. Under de senare åren har organisationen också etablerat sig som en aktör på den internationella terrorscenen. Det är hög tid för Europa att vidta åtgärder för att förhindra och bekämpa Hizbollahs fortsatta brotts- och terrorverksamhet, skriver terrorforskaren Magnus Norell."

Ny bok från Claphaminstitutet
- Claphaminstitutets hemsida - "Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja med ändamål att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro." Citerat ur Claphaminstitutets stadgar.
Vi på Claphaminstitutet är mycket stolta över att nu kunna ge ut vår första bok - en antologi med 59 av våra bästa och mest spridda artiklar under våra fem år som tankesmedja! Boken spänner över en rad ämnesområden och utgör en bred kristen opinionsyttring i merparten av de mest brännande ämnena i samhällsdebatten.
Den officiella releasen sker vid vårt årliga rådsmöte i Riksdagshuset onsdag den 20/2, som också markerar femårsjubileet för Claphaminstitutet.
Det är möjligt att beställa boken här. Boken går under titeln PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten"

20 feb. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 20 februari

Clapham­institutet firar fem år
- Världen idag - "Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet fyller fem år i veckan. Det firas med en bok där man samlat de mest uppmärksammade debattartiklarma som tankesmedjans vänner skrivit.
Claphamninstitutet startades 2008 och är enligt stadgarna ”ett forskningsinstitut och en tankesmedja med ändamål att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro”. Namnet kommer från förorten Clapham utanför London, där bland andra William Wilberforce verkade för att slaveriet skulle avskaffas.
Direktorn Tuve Skånberg menar att kristna ofta har varit tystlåtna i den offentliga idédebatten.
– Vi har varit blyga och försagda. När andra har sagt att det finns några värden som är absoluta, har vi tänkt att vi ska behålla sanningen för oss själva, säger han
."
(Kommentar: Du kan läsa mer om boken och beställa den HÄR)

Vi är fortsatt för polyamorösa äktenskap
- Hanna Wagenius på Newsmill - "Ordförande Centerpartiets ungdomsförbund:  Staten ska inte hindra samtyckande människor från att gifta sig med varandra även om de skulle vara av samma kön eller fler än två i en relation."

Å tilbe medmennesker
- Skaperkraft - "Alle mennesker har et behov for å tilbe noe. Religion er bolverket mot at dyrkelse ikke blir selvforherligelse og egoisme.
Det er ikke vanskelig å finne eksempler på fenomenet dyrkelse i dag. Det mest nærliggende eksempelet er alternativ-miljøet. De 16 alternativmessene som arrangeres hvert år i Norge tiltrekker seg cirka 350.000 besøkende. Alternativbransjen omsetter for cirka 6 mrd. per år, i tillegg kommer en omfattende omsetning innen kosttilskudd på cirka 2 mrd. Dette er konkrete eksempler på produkter med en eller annen spirituell virkningsforklaring: Du må tro for at det skal virke.
Men vi tror ikke kun det spirituelle.  Mange dyrker kropp, nytelse og materielle goder. Om du synes påstanden er utrolig, se hvordan media tolker det norske folks drømmer. I avisene skrives det daglig om sex, karriere eller statusjag, eller hvordan oppnå materielle goder som penger, hus eller biler.
"

19 feb. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 19 februari

Av frukten känner man trädet
- Ruth Nordström i Världen idag - "Man får leta väldigt länge för att hitta världsomfattande barmhärtighetsarbeten som Moder Teresas, på ateistisk grund. Kärleken till Gud och till nästan är kristendomens kärna. Med en ateistisk människo­syn, som Dawkins och hans meningsfrände, Peter Singer, är sjuka och handikappade barn, svaga och gamla, mindre skyddsvärda än begåvade schimpanser. Ett ofött barn i moderlivet är mindre värd än en ”fullvuxen ko i ett slakteri”. Assisterat självmord är inga problem. Det är bara att konstatera: Av frukten känner man trädet."

Finns det ett samband mellan ateism och autism?
- Lotta Knutsson Bråkenhielm på Newsmill - "Sambandet mellan dessa drag och religiös hållning är tydligt. För den som tänker strikt logiskt och systematiskt, blir mycket i religionen obegripligt. Den som har en benägenhet att tolka allting bokstavligt, förstår knappast religiöst språk, som ofta är metaforiskt. Den som har svårt att hantera sociala relationer och avläsa andras känslor, har rimligen extra svårt att hantera relationen till osynliga personer och andra övernaturliga väsen. Om man endast med mycken möda kan lära sig att tyda tecken och på basis av dessa dra slutsatser om en medmänniskas sinnestillstånd, t.ex. att tårar (oftast) betyder att någon är ledsen, hur svårt blir det då inte för en sådan människa att föreställa sig en ”osynlig person” som Gud! Vilka fysiska tecken ska man då gå efter, vilka observerbara beteenden eller entydiga signaler?"

Religion vil bli viktigere for folk
- Skaperkraft och Bergens Tidende - "I boken Gud er tilbake forsøker vi å gjøre den samme øvelsen – å beskrive den tiden vi lever i og peke på noen svar som menneskene kan tro på. Så kan man spørre, hvorfor blande Gud inn i nåtiden? Svaret gis i tittelen. Gud er tilbake!  Vi tror at religion kommer til å spille en større rolle i fremtiden enn det den har gjort siden andre verdenskrig.
Det kan synes som et paradoks all den tid Norge tilsynelatende blir mer sekulært og at Den norske kirke mister medlemmer. Det er imidlertid like mye en utfordring som et paradoks. Siden Norge og Sverige er blant de mest sekulære samfunn i verden, er det nærliggende å tro at vi som majoritetsbefolkning har større problemer med å forstå religionens virkning i samfunnet, og internasjonalt
."

18 feb. 2013

Nyhetsflödet måndag den 18 februari

Andliga analfabeter
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Vid ungefär denna tid förra året skrev Islamiska föreningen i Fittja ett medborgarförslag till Botkyrka kommunfullmäktige. Skulle det vara möjligt för den muslimska församlingen att ha böneutrop från Fittjamoskéns minaret...
...Ett böneutrop från en minaret, en muslimsk Adhan, är en form av offentlig trosbekännelse. Och trots att många närboende med största sannolikhet kommer att höra denna andliga kungörelse har kommunen ingen principiell ståndpunkt i frågan. Ett muslimskt böneutrop heter nämligen ”förstärkning av ljud i det offentliga rummet” på sekulär myndighetssvenska, och som sådant kan det jämställas med en utomhuskonsert eller torgmöte med högtalaranläggning. För detta krävs istället tillstånd – av polisen.
Låt oss backa några veckor. Det är snart december och kommunanställda rektorer vrider och vänder på sig inför adventsfirande och julavslutningar. Vågar de låta barnen gå till kyrkan? Statliga Skolverket skyndar genast till undsättning och sammanställer tydliga riktlinjer: ”Föräldrarna ska känna sig trygga i att barnen inte blir påverkade i någon trosriktning”, slog verket fast på DN-debatt (25/11) och verkade påskina att advent och kristen tro är något farligt.
"

Risk för överlevnad?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Begreppet risk för överlevnad är nytt för mig. Om någon svävar mellan liv och död brukar man tala om chans till överlevnad och definiera den med lämplig procentsats. 50 procents chans till överlevnad, eller så. Har du någon gång hört talas om risk för överlevnad? En kultur som vill värna livet uttrycker sig inte så. Att få leva är en möjlighet, att få fortsätta leva är en chans för den som är sjuk eller hotas av döden. Döden är en risk, medan livet är en chans, en möjlighet.
I dag sprids nyheten om att aborterade foster på förlossningskliniken i Århus, Danmark, lever vid 16 procent av de sena aborterna. I artikeln står det så här:
”Landsforeningen Spædbarnsdød i Danmark vill nu att föräldrar ska kunna välja en så kallad kaliumspruta före aborten vilken får fostrets hjärta att stanna och det ska garantera att några tecken på liv inte uppvisas efter aborten.
- Vi tycker att föräldrar ska kunna göra ett val där de informeras om risken för att fostret trots aborten föds levande, och om vilka möjligheterna som finns för att det inte ska ske, säger Michael Esmann vid organisationen enligt Kristeligt dagblad.”
Föräldrar ska informeras om ”risken för att fostret trots aborten föds levande”. En kaliumspruta före aborten ska få det ofödda barnets hjärta att stanna och ”garantera att några tecken på liv inte uppvisas efter aborten
”.

Allvar
- Annika Borg på Kristen opinion - "Häromdagen skrev Dag Sandahl om skillnaden mellan det han kallar elitkristendom och elitens kristendom. Elitkristendomen sätter lärjungen i centrum och har ett mycket tydligt fokus: Jesus Kristus. Elitens kristendom har sig själva i centrum och är inlåsta i samtiden. Ungefär så. Notera de skilda betydelserna av orden elit här: i det första fallet utvald och i det andra exklusiv och förmer, för tydlighetens skull...
...Nu är det ju så att evangeliet är på allvar, det är liv och död. Men elitens kristendom vill något annat. Man söker efter en annan hållpunkt, förankring och legitimitet.
"

Kirkens sviktende selvtillit
- Silje K. Bjørndal i Skaperkraft og Aftenposten - "Siden Stålsett-utvalget leverte sitt resultat til kulturministeren, har de fått velfortjent ros for en solid og gjennomarbeidet utredning. Innledningsvis åpner de med å definere det livssynsåpne samfunnets sentrale intensjoner, som uttrykker likeverd for ulike livssyn og romslighet for mangfold. Dette er vel og bra. Problemet er at når de vil fjerne de kristne formålsparagrafene i Grunnloven og for opplæring, fjerner de den verdimessige forankringen for et slikt livssynsåpent samfunn...
...I dagens offentlige debatt er ateister og muslimer langt mer frimodige med sine livssynsbaserte argument, enn kristne
."

17 feb. 2013

Nyhetsflödet söndag den 17 februari

Barn och kvinnor missgynnas vid månggifte
- Claphaminstitutets hemsida - "Förslaget i Centerpartiets idéprogram att införa månggifte har väckt indignerad uppmärksamhet. Det är positivt att frågan tycks bli avförd från dagordningen. Faran är därmed inte över. Förespråkare för ännu ett steg i äktenskapslagstiftningen bidar sin tid. Ledarskribenten Martina Jarminder skriver (SkD 11/1), att tanken att man ska få gifta sig med vem man vill och med hur många man vill, ”så länge det inte skadar någon annan”, är för en sann liberal helt rimlig. Därför bör förslaget tas upp igen, anser hon."

Grodor kokas bäst långsamt
- Berit Simonsson i Världen idag - "Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se..."
Det går fort i dansens virvlar  – och det går fort nuförtiden. Det som var otänkbart för några år sedan är inte bara tänkbart i dag, utan applåderas och påhejas. Som enkönade äktenskap till exempel.
På några få år har det blivit normalt att artister, massmediafolk, politiker, trendsättare, lobbyister och andra makthavare säger det förväntade vid mikrofonen – nu senast också Sveriges blivande statschef. Det går fortare och fortare...
Och tänk så lätt vi själva vänjer oss och finner att vi accepterar sådant som vi tyckte var otänkbart tidigare.  Våra egna gränser förskjuts lätt om vi inte är uppmärksamma.
Vi ska inte vara naiva och tro att det är trendsättarna som av sig själva påverkar oss,  Bibelns ord avslöjar bakomliggande krafter. "Den kamp vi har att utkämpa, är inte mot kött och blod", det vill säga inte mot människor, hur felaktigt de än lever och handlar. Kampen vi har att utkämpa  är mot ondskans andemakter i himlarymderna. Kan det betyda att någon i kulisserna gnuggar händerna i triumf i dag då vi så naivt och omedvetet tillåter att våra gränser för det vi tidigare tyckte var otänkbart, förflyttas  längre och längre bort? Kan det vara så att han som kallas en lögnare från begynnelsen, fortfarande kan förvandla svart och få det att verka riktigt vitt och fint? För­vandla lögnen så att den verkar som den enda vettiga och trovärdiga vägen?
"

Sharing the Vision
- General Linda Bond - "In explaining the International Vision, I have often alluded to the fact that this vision did not come to me in a dream, or in a supernatural visitation. It came as a result of an officer asking what I saw if mission priorities were actioned. I answered that I saw what I have always seen, an army on the move. Capturing that imagery is of course not rocket science. Not one of us thinks of any army as fulfilling its mission by staying in the barracks or marching in precision on the parade square. Whether it is a peacekeeping assignment or fighting force or emergency deployment, strategy and action are identifiable marks."

16 feb. 2013

Nyhetsflödet lördag den 16 februari

Svältkur för våra demoner 
- Göran Skytte i Dagen - "Under lång tid var jag inte bekännande kristen. Jag trodde då att kristen fasta var en tid att klä sig i säck och aska och då allt skulle var trist och dystert.
Det var fel. Som så mycket annat som påstås om kristen tro helt enkelt är fel. När sådana fel dag efter dag sprids genom media och fördjupas genom frånvaro av undervisning, då sprider sig vanföreställningarna, till och med bland kristna...
...Fastan är en tid då vi får en extra chans att sätta våra demoner och smådjävlar på svältkur. Vi svälter ut vissa dåliga behov/vanor och lägger in andra på torken.
Därmed vill vi, vilket är själva poängen, skapa större utrymme inom oss och i världen för Gud, helig Ande och Jesus.
"

Staten blir teologisk skiljedomare
- Stefan Gustavsson i Hemmets Vän - "Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle, där alla har rätt att uttrycka sin uppfattning och påverka den allmänna opinionen. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisation i syfte att påverka en annan fristående organisation.
Detta är vad som skett genom Ungdomsstyrelsens beslut att stötta EKHO – Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer – med 355 000 kronor, pengar som ska användas i ett särskilt projekt. Nämligen att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning. Myndigheten har på så sätt klivit över gränsen till att bli teologisk skiljedomare.
"

Ny bekreftelse
- Jostein Nielsens blogg - "At et liv med Den hellige ånd er både spennende og alvorlig har kapittel 5 vært et tydelig eksempel på. På forunderlig vis blir disiplene stadig bekreftet i sin tjeneste. Igjen opplevde de forfølgelse. Denne gang hentet øverstepresten støtte fra Saddukeerne som sikkert var ivrige etter å stoppe enhver forkynnelse om oppstandelse og evig liv. På nytt ble de satt i fengsel – det er mulig at det gjaldt alle apostlene, «men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa: ‘Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet!’» (Apg 5:20)"

15 feb. 2013

Nyhetsflödet fredag den 15 februari

Ungdomsstyrelsen i möte med Ekho
- Världen idag - "Under onsdagseftermiddagen håller Ungdomsstyrelsen ett möte med organisationen Ekho. På agendan står att diskutera uppgifterna om att Frälsningsarméns kårledare i Malmö inte alls ska ha varit delaktig i Ekhos bidragsbeviljade projekt, som syftar till att förändra Frälsningsarméns syn på hbtq-frågor."

Sverige älskar att skita ner allt heligt
- Marcus Birro i Expressen - "Jag tror att graden av andlighet är konstant hos oss alla. Vi får relationen med Gud nedlagd i oss. Sedan kan ett samhälle i varierande grad förskjuta eller anamma denna andlighet. Jag är ju av den förlegade uppfattningen att andligheten i sig själv inte har något värde. För mig handlar andligheten om Gud, om Jesus och om Bibeln som Guds ord. Det är inget jag intellektuellt formulerat för mig själv. Det är ett mysterium i mitt liv. Min teologi är en hjärtats teologi. Gud är inte matematik. Ändå är han fullständigt och klarsynt logisk i allting han gör.
I Sverige tar sig ofta den andliga längtan andra uttryck. Vi tror på mindfulness, spöken, stenar på magen, energier och allt vad det är. Vi vill ha den enkla vägen. Gud ställer för höga krav på oss. Vi vill ha en kravlös andlighet. Vi vill gärna förändras men inte omvändas. Vi vill ha utan att göra eftergifter.
"

Påvligt avsked
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Jag kan bara beklaga att namnkunniga opinionsbildare och andra på sociala medier anstränger sig för att förlöjliga påven efter hans besked. Man bör via en viss dos anständig respekt.”, säger Marcus Birro till Världen idag. Jag kan bara hålla med. Även präster har tyvärr deltagit i de ansträngningarna.
Istället borde många läsa påvens korta avskedsbrev. Det är en troende människas sorgliga, vackra och djupt innehållsrika bokslut över ett liv i offentlighetens ljus, som klippa, riktmärke och tjänare.
De stora teologiska orden och den trosmässiga självklarhet med vilka de skrivs blir en sådan kontrast till vad jag ser att Svenska kyrkan har blivit och till bruset i samtiden.
"
  
Tänkvärda ord från England
- Stefan Swärds blogg (Innehållet huvudsakligen på engelska) - "Församlingsplanteraren i Helsingborg, Richard Cruz, har uppmärksammat mig på vad församlingsplanteraren Steve Addison skrivit med anledning av att den välkände evangelikale profilen i England, Steve Chalke, tagit ställning för ”same sex marriage”.
Addison ger en träffsäker analys av situationen, och hans tankegångar liknar mycket av vad som har skrivits på denna blogg under ett antal år.
A few years ago leading English evangelical Steve Chalke described the idea that God’s judgment on sin, was borne by Christ in our place, as “cosmic child abuse”.
Recently, Steve came out in support of same sex marriage. He came to this position despite Jesus’ affirmation of the Genesis 2:4 that marriage is between a man and a woman.
For thousands of years, God’s people have affirmed this teaching. Steve and others, have fallen into line with the current social trends, and walked away from God’s intention for marriage. His denomination has a different official position on marriage, but will not censure him. The Baptist Union of Great Britain calls on us to respect “Steve’s desire to stimulate wholesome and sensitive debate on this important matter.”
What’s this got to do with disciple making movements?
Discipleship means teaching people to obey Christ’s commands. Movements are counter cultural. They follow Christ, not social trends.
"

14 feb. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 14 februari

"Den verkligt stora frågan är vad vi gör med det som blir över när vi fått nog"
- May Wikström i Sändaren - "Finlands president Sauli Niinistö vållade stort rabalder vid årsskiftet, inte bara i sitt hemland utan också över gränserna och medietrösklarna annorstädes. Orsak: Han ville ha lägre lön. En fjärdedel lägre än den summa som den förra presidenten varit med om att fastställa för sin efterträdare...
...Den verkligt stora frågan är vad vi gör med det som blir över när vi fått nog. Samtidigt är den sorgliga sanningen att vi aldrig tycks få det, att det är så svårt att låta någon annan få det materiella överflöd vi egentligen inte behöver.
I grunden är det här inga nymodigheter. Ordspråksboken i Bibeln, sammanställd femhundra år innan Kristi födelse, ger träffande det eviga problemet kropp, obehaglig sådan: Blodigeln har två döttrar: Mer! och Mer! (Ords 30:15)
."

Frigör de sociala entreprenörerna
- Lukas Berggren i Världen idag - "En kristen närvaro inom välfärden är dessutom en tydlig motkraft mot sekulariserande krafter. Kristna alternativ inom sjukvård och omsorg borde, precis som de kristna skolorna, kunna utgöra attraktiva alternativ för både kristna och andra. Det borde till exempel finnas en stor efterfrågan bland många äldre på kristna äldreboenden.
Inom kristenheten finns det inte bara socialt ansvar, utan också mycket entreprenörskap. Nog borde det finnas många entreprenörer, som skulle kunna starta och driva fler kristna skolor, kristna äldreboenden, kristen missbruksvård, kristna jourboenden och kristen sjukvård. När revorna i det sociala skyddsnätet blir mer påtagliga kan vi välja att se det som ett problem. Och visst ska vi påtala brister som genererar mänskligt lidande. Men framförallt behöver vi frigöra fler sociala entreprenörer som kan utföra välfärdstjänster i kristen regi. Medan staten funderar över finansieringen behöver vi frigöra entreprenörerna. Och dessutom engagera oss ideellt i människor sociala situation. Inte för att vi måste, utan för att det är kristet
."
  
 Vi mötte Östeuropa med likgiltighet
- Ulrika Knutsson i Kyrkans Tidning - "Det sovjetiska Gulag var inte som de nazistiska förintelselägren skapat för att utrota människor. Det är sant. Gulag var slavarbets­läger, skapade av Stalin för femårsplanernas skull. De 28 miljoner människor som miste livet där ska ses som spill, olycksfall i arbetet med att skapa det perfekta alternativet till marknadsekonomin …
Men riktigt så uttrycktes det inte i våra skolböcker på sjuttiotalet. Slaveriet var Stalins affärsidé. Slavar byggde järnvägar och kraftverk. Slavar gjorde cyklar, stångjärn och leksaker.
"

13 feb. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 13 februari

Vårt uppdrag är att vara förvaltare
- Stefan Swärd i Världen idag - "Ur kristen synvinkel är energianvändningen en del av skaparens uppdrag att bruka och förvalta jorden. Människan har varit extremt uppfinningsrik när det gäller att använda naturresurserna. Det har dock blivit ett ekorrhjul. Den intensiva jakten på energi leder till en exploatering av de knappa naturtillgångarna, av Guds skapelse. En kristen röst i energidebatten bör betona att använda energi så att Guds skapelse tar minsta möjliga skada. Den allra viktigaste åtgärden är energieffektiviseringen, att inte slösa med energitillgångar."

Svensk låtskrivare fick Grammy för kristen låt
- Dagens Nyheter - "Swedish house mafia, Max Martin och Avicii blev utan pris på Grammygalan i Los Angeles. Men svenske låtskrivaren och sångaren Jonas Myrin segrade i kategorin bästa kristna samtida låt med sin "10 000 reasons (Bless the lord")."

Banditstater fördömer Israel
- Inblick - "I FN:s råd för mänskliga rättigheter finns ett stort antal länder med repressiva regimer där slaveri, barnarbete, tortyr, dödsstraff, kvinnoförtryck, kidnappningar och människohandel är vardagsmat.
I förra veckan kritiserade rövarstaterna i FN-rådet Israels bostadspolitik på Västbanken.
FN:s råd för mänskliga rättigheter har blivit en tummelplats för repressiva regimer som regelmässigt kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
De muslimska länderna i FN:s råd för mänskliga rättigheter har medvetet vänt bort blicken från sina egna övergrepp och istället drivit igenom ett stort antal resolutioner – mot Israel.
"

12 feb. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 12 februari

Att ta konsekvenserna
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Som meddelats i veckan har den stora lutherska Mekane Yesus kyrkan i Etiopien med många miljoner medlemmar avbrutit förbindelserna med Svenska kyrkan på grund av att Svenska kyrkan viger samkönade par. Processen har pågått ett tag och nu är det alltså klart: man stänger dörren mot Svenska kyrkan. Makane Yesus kyrkan och Svenska kyrkan har haft en rad olika samarbeten och avtal och dessa blir nu omintetgjorda.
Biskopen i Strängnäs Hans-Erik Nordin beklagar på twitter det som hänt och menar att det är sorgligt för båda parter. Prästen Anna Karin Hammar menar istället att Mekane Yesus kyrkan är en del av den globala homofobin. Man kan ana lite olika synsätt här - och olika förmågor att fånga in mer än en aspekt av ett skeende.
Jag beklagar också att kyrkans beslut fått dessa konsekvenser, men oväntat är det inte. Vi är ju ganska ensamma om vår syn i den världsvida kyrkan
."

Påven avgår 28 februari
- Sändaren - "Påven Benedictus XVI planerar att lämna sitt ämbete inom kort, uppger italienska nyhetsbyrån ANSA. I ett uttalande i samband med en helgonförklaring sade påven att han avgår den 28 februari."
Läs också:
- Dagens Nyheter
- Svenska Dagbladet
- Expressen
- Aftonbladet
- Världen idag
- Kyrkans Tidning
- Marcus Birros blogg
- Bengts blogg
- Påvens egen förklaring (på engelska)

Arborelius överraskad av påvens beslut
- Sändaren - "Påvens besked om att han lämnar sin befattning kom som en stor överraskning för de flesta, även för Katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius.
- Det här är ju ett viktigt beslut, som kan ligga i tiden. Vi blir äldre och äldre och förlorar i och med det vissa kapaciteter. Och i vår tid får man också som påve allt fler utmaningar.
"

11 feb. 2013

Nyhetsflödet måndag den 11 februari

En döende kyrka
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Om endast hälften av medlemsantalet i en kyrka finns med i söndagens gudstjänst, avslöjar det en allvarlig brist. När endast 35-40 procent av medlemsantalet samlas, då är det katastrof! Medlemmarna har då förlorat känslan av delaktighet. Det märks i försvagad ekonomi, minskat intresse för mission och evangelisation. Om dessutom gemensam bön endast motiverar knappt 10 procent av medlemmarna, då är kyrkan döende."

Protest mot samkönade äktenskap: Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan
- Världen idag - "Etiopiska lutherska kyrkan Mekane Yesus bryter sin relation till Svenska kyrkan och andra kyrkor som "öppet accepterat samkönade äktenskap". Det innebär bland annat att nattvardsgemenskapen upphör.
Beslutet att nu verkställa den brytning som kyrkan varnat för flera gånger tidigare  fattades vid kyrkans kongress i Addis Abeba i månadsskiftet och Svenska kyrkan meddelade på fredagen att man fått ett muntligt besked om brytningen.
"

Allt sämre för de kristna i Kina
- Signum - "Läget för de kristna i Kina har enligt en studie försämrats sju år i rad. Särskilt har kristna bönemöten i privatbostäder hamnat i skottgluggen för myndigheterna, rapporterar den katolska nyhetsbyrån Ucanews med hänvisning till den amerikanska organisationen ChinaAids årsrapport. Ett strategidokument för myndigheten för religiösa angelägenheter och ministeriet för offentlig säkerhet förutser en landsomfattande registrering – och på sikt upplösning – av sådana huskyrkor."

Endnu en kirke søger troende præst
- Kristeligt Dagblad - "Mens den omdiskuterede Mejdal Kirke ønsker sig en ”troende” præst, går Fredens-Nazaret Sogn i København skridtet videre i kravet til en ny præst.
Sognet forventer, at den kommende præst har ”en dyb og levende relation til kirkens Herre”, står der i jobopslaget.
"

10 feb. 2013

Nyhetsflödet söndag den 10 februari

Islamkritik och kristendomskritik
- Bitte Assarmo i Världen idag - "Den högst omdebatterade Lars Hedegaard, som är ordförande i det danska Tryckfrihetssällskapet och en av initiativtagarna till den islamkritiska tidningen Dispatch International, har blivit utsatt för ett mordförsök. En man som Hedegaard uppfattade som ett postbud ringde på dörren och försökte sedan skjuta honom två gånger.
Svenska medier är förhållandevis lågmälda om detta mordförsök som, i praktiken, är ett försök att tysta Lars Hedegaards kritik mot islam. Men det står helt klart att man redan i sina rubriker tagit ställning. Expressen kallar Lars Hedegaard ”muslimfientlig”, vilket i praktiken skulle innebära att han intar en fientlig attityd mot muslimer som individer. Detta är, mig veterligen, inte sant. Däremot är Lars Hedegaard islamkritisk, vilket faktiskt är en helt annan sak. Och det är också som islamkritiker han beskrivs i de danska medierna.
Låt oss säga att Lars Hedegaard hade riktat sin kritik mot kristendomen snarare än mot islam. Att han, likt vår egen Christer Sturmark, hade valt att debattera om kristendomen i stället och krävt inskränkningar mot de kristnas önskemål och eventuella krav. Då är det högst sannolikt att svenska medier hade haft ett helt annat tonläge i sin rapportering om mordförsöket på honom. Ingen hade kommit på tanken att beskriva honom som ”fientlig mot kristna”. Snarare hade man laddat beskrivningen av hans gärning med ett och annat positivt värdeladdat ord eftersom kristendomskritik allt som oftast framställs som något lovvärt. Kristendomskritik anses som progressiv, förnuftig och så vidare – islamkritik knyts samman med ord som rasism och främlingsfientlighet.
"

Munnen talar det hjärtat är fyllt av
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Uppdrag granskning visade igår onsdag ett välgjort reportage med ett förfärande innehåll. Under programtiteln ”Män som näthatar kvinnor” fick vi höra hårresande berättelser om anonyma hot och trakasserier riktade mot en rad offentliga kvinnor....
...Programmet gav inga lösningar för framtiden. Det var mest en ögonblicksbild av en förfärlig verklighet. För mig blev det tydligt, att omvändelse genom Jesus verkar vara det enda sättet att lämna hatet bakom sig när det väl slagit rot. Att bli barn på nytt, är den radikala förändring dessa tragiska män desperat behöver.
"

Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan
- Kyrkans Tidning - "Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har beslutat att avsluta kyrkogemenskapen med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, på grund av deras inställning till homosexualitet.
Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala, berättar att Svenska kyrkan fått ett muntligt, men tydligt besked om att Mekane Yesuskyrkans högsta beslutande organ, general assembly, har beslutat att avsluta kyrkorelationen både med Svenska kyrkan och med ELCA.
"

Ärkebiskopen: Vi stänger inga dörrar
- Kyrkans Tidning - "Ärkebiskopen säger att det är viktigt att inte stänga igen dörrar. Svenska kyrkan och Mekane Yesuskyrkan har en 150-årig relation.
-Vi fick ett brev 2010, som sa att om vi inte ändrade vårt beslut att låta homosexuella gifta sig skulle de avbryta kyrkogemenskapen med oss
Ett förnyat beslut togs sedan 2012 med samma innebörd.  Anders Wejryd har varit nere själv och talat med Mekane Yesuskyrkan om Svenska kyrkans beslut och haft många flera kontakter.
- Det här får konsekvenser för våra kontakter och våra pengar. De kan bli utan bistånd  även om vi absolut inte vill att människor i nöd ska drabbas.
- De vill tydligen inte ha våra präster.
"

9 feb. 2013

Nyhetsflödet lördag den 9 februari

Evolutionsteorin kontroversiell bland biologilärare
- Världen idag - "I en avhandling som lades fram vid Karlstad universitet i slutet av förra året framkommer att många biologilärare tycker att det är svårt att undervisa om evolutionsteorin. Vissa väljer också att lyfta fram att det finns alternativa skapelseberättelser.
Maria Petersson berättar att resultatet av djupintervjuerna med de 21 biologilärarna spridda över landet chockade henne. Hon är adjunkt på Högskolan och undervisar på Lärarprogrammet och om biologiämnet på högskolan, hennes avhandling fokuserade på hur biologilärare förhåller sig till evolutionsteorin i undervisningen
."

Månggifte hotar jämställdheten
- Stefan Gustvasson i Dagen - "På söndag firas ”Äktenskapets Dag” i kyrkor över hela landet. Med anledning av det skriver Stefan Gustavsson att polygami riskerar att stödja patriarkala strukturer, tvärt emot vad debattörer som bland andra Gudrun Schyman påstår.
I kampanjen ”Bevara äktenskapet”, som vi i SEA drev mellan 2006–2009 för att bevara den dåvarande svenska äktenskapslagstiftningen, var ett av argumenten frågan om konsekvens. Om vi utifrån rättighetstänkande ändrar en aspekt av äktenskapet, nämligen könsaspekten, öppnar det dörren för att utifrån samma rättighetstänkande också ändra de övriga aspekterna: antalet, åldern och släktskapet.
Nu är vi redan där. I tidningar och tv diskuteras år 2013 polygami: att vi i Sverige måste få rätten att vara gifta med fler än en person i taget.
"

Vi ber om ro, men er det uro vi trenger?
- Jostein Nielsens blogg - "Etter at Peter og Johannes hadde vært for Rådet for andre gang ”gikk de til sine egne” for å fortelle og for å be. For noen dager siden skrev jeg om behovet for å bli sett. Det er nært knyttet til behovet for å høre til. I menigheten hører vi til hverandre. Det er en ”tradisjon” som går helt tilbake til Urkirken. Det bønnemøtet som utviklet seg etter at Peter og Johannes hadde avlagt rapport, skulle jeg gjerne vært med på. Det forløste et nytt påfyll av Den hellige ånd. Kanskje noe av forklaringen ligger i innstillingen før de begynte å be: "Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme…"  (Apg 4:24a) 

8 feb. 2013

Nyhetsflödet fredag den 8 februari

Fira Äktenskapets Dag 10 februari - Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Ni som har följt SEA:s arbete en längre tid minns vårt arbete i kampanjen "Bevara äktenskapet", där vi argumenterade för att staten har skäl att behålla den traditionella definitionen av äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna. Ett av argumenten – och det finns ett flertal goda argument – handlade om följderna för institutionen äktenskapet.
Om man godtyckligt ändrar en parameter i definitionen av äktenskapet öppnar man dörren för att ändra de övriga. Äktenskapet har inte varit neutralt i förhållande till kön, antal, ålder och släkt. Nej, det har handlat om en man och en kvinna, som inte är nära släkt, som i vuxen ålder kan ingå äktenskap. I kampanjen "Bevara äktenskapet" hävdade vi hela tiden att om vi gör äktenskapet könsneutralt utifrån ett rättighetsargument, så är det bara en tidsfråga innan kravet kommer att äktenskapet också måste göras antalsneutralt. Precis det händer nu i debatten om polygami.
"


Äktenskapet är ett samhällsfundament
- Lukas Berggren i Världen idag - "I den tidigare vigselordningen lästes följande ord över makarna: "Äktenskapet är av Gud instiftat, till makars stöd och samhällets fortbestånd". Många par har fått dessa ord upplästa under sin vigselakt. Citatet rymmer tre viktiga delar.
För det första är äktenskapet instiftat av Gud. I Sverige råder stor förvirring om vad ett äktenskap egentligen är. Sveriges riksdag har bidragit till förvirringen genom att förändra den juridiska definitionen av ett äktenskap. Den 1 april 2009 infördes könsneutrala äktenskap. Redan finns det röster som talar för ett införande av polygami, det vill säga antalsneutrala äktenskap. Planet sluttar och har man förändrat en parameter, så är det sedan lättare att förändra nästa. Grodan kokas långsamt, grad för grad.
Men – och det är viktigt – riksdagen beslutade inte om den teologiska definitionen av äktenskapet. Somliga kyrkor verkar tro det, men glädjande nog är det inte så. Kyrkor och samfund måste således inte förändra sin teologi bara för att lagstiftaren förändrar juridiken. Eftersom Gud själv har instiftat äktenskapet, äger han också tolkningsföreträde när det kommer till definitioner. Men vi tvingas nu leva i en kultur där begreppsapparaten är diffus och där olika definitioner lever sida vid sida. Desto mer viktigt är det då för kristenheten att lyfta fram den bibliska definitionen av ett äktenskap. Den Gud som har instiftat äktenskapet har också gett det sin innebörd.
"Äktenskapets dag
- SEA:s hemsida - "Nedan finner du några av de resurser som församlingar kan använda sig av i samband med firandet av Äktenskapets dag (sidan kommer att uppdateras ju mer material som blir tillgängligt):
Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och livet flödar alltid bättre när vi lever det i samklang med Guds skaparvilja. Som Jesus säger i Matt 19, där han väver samman ord från Bibelns två öppningskapitel: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.

Gå till SEA:s resurssida HÄR. 


7 feb. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 7 februari

Kristendom i förbifarten- Ulf Jonsson i Signum - "Trots grundlig sekularisering dyker kristendomen fortfarande upp i alla möjliga sammanhang också i dagens Sverige. Utan att man vet ordet av är man plötsligt involverad i teologins djupaste frågor. En musikrecension i Svenska Dagbladet i dag, tisdag den 5 februari, illustrerar fenomenet. Jag tänker på Sofia Lilly Jönssons recension av Berwaldhallens minifestival med musik av Bach som gick av stapeln under veckoslutet.
På en punkt är SvD:s recensent Sofia Lilly Jönsson dock uppenbart missnöjd, nämligen när det gäller tolkningen av Bachs stora h-moll mässa, som framfördes i söndags kväll. Kritiken gäller dirigentens brist på religiös tro. Recensenten påpekar att Bachs h-moll mässa inte bara är andlig musik i största allmänhet utan att den är av specifikt kristet slag. Men i dirigenten Peter Dijkstras tolkning gick de djupt kyrkliga rötterna i denna musik nästan helt förlorade, skriver recensenten. Och så ställer hon den avgörande frågan: Måste man kanske tro?
Jönson sätter därmed fingret på en av de riktigt stora teologiska kontroversfrågorna: Kan man förstå religiösa uttryck om man själv inte är troende?
"


Att hitta ett nytt hem
- Anna Sophia Bonde i Dagen - "Jag vill inte tro att Svenska kyrkan är passé, att hon inte längre skulle ha något att bidra med i Guds stora orkester.
Det var tankeväckande att ta del av Alexander Ringbäcks berättelse i Dagen förra veckan, om uppväxten i frikyrkan och hur han, sedan han blivit vuxen, lämnat om inte tron så i alla fall kyrkan med slutsatsen:" Det var inte för mig". På sätt och vis kände jag igen mig, även om det för min del blev så att jag, efter ett misslyckat försök att leva som hedning, återfann min tro i ett svenskkyrkligt sammanhang
."

Kyrkans väg i dag: sann tillbedjan
- Åke Koldestam i Sändaren - "Den kristna kyrkan i en stor del av världen upplever vilsenhet. Sekulariseringen har spritt sig, samtidigt finns i dag en längtan bland kyrkans folk att nå ut med det kristna budskapet, men ofta möts kyrkan av likgiltighet inför det som kyrkan vill säga. För den som då vet att kyrkan har ett angeläget budskap och som vill ta den kristna tron och missionsbefallningen på allvar är det lätt att hamna i missmod. Kanske finns risken att kyrkan söker sig till och vill visa upp det spektakulära."

6 feb. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 6 februari

Skydda barnen
- Ruth Nordström i Världen idag - "Det finns två sorters människor. De bor på varsin planet, Venus och Mars." Så lyder texten i bästsäljaren Män är från Mars, kvinnor är från Venus, en handbok i relationer mellan män och kvinnor. Författaren John Gray, amerikansk psykolog och äktenskapsrådgivare som ägnade många år åt forskning och rådgivning innan bokens tillkomst, hävdar att skillnaderna mellan män och kvinnor är så stora att det är som om de hörde hemma på olika planeter.
Boken är en humoristisk motpol till den annars så hätska genusdebatten, som ofta fastnar i patriarkala förtrycksteorier. I Sverige är trenden dock att barn och ungdomar så tidigt som möjligt ska få lära sig att en pojke kanske är en flicka och en flicka kanske är en pojke. Eftersom könet är en social konstruktion måste förskolepersonal och föräldrar underlätta barnens "fria val" av köns-identitet och könsuttryck.
En milstolpe i denna utveckling är lanseringen av begreppet "hen", som ska sudda ut de biologiska och genetiska skillnaderna mellan könen och därigenom motverka "könsförtryck" och "stereotypa könsroller". Lika snabbt som böcker med "könsstereotypa roller" gallras ut på svenska bibliotek, lika snabbt introduceras nya böcker där alla barn är ett det, eller en den, och där inga pojkar och flickor finns.
"

Wistis islamiska kyrkoreformation
- Siewert Öholm på Churchmill - "I söndags, den 3 februari, lyssnade jag (återigen) på en sändning i SR/P1 från Stilla Rummet på Malmö Högskola. Det var gudstjänstid, kl 1105,  i P1 och  den lutherske prästen Kent Wisti, (förmodligen med avgivna och gällande prästlöften i den svenska protestantiska kyrkan) missade inte heller nu chansen att bedriva sin privata revolutionskamp för islamisk integration i kristen tro i allmänhet och i Svenska kyrkan i synnerhet. Han gör det med en upprepad och alldeles överdriven uppbackning av Sveriges Radios livsåskådningsredaktion."

Islam-kritiker Lars Hedegaard forsøgt dræbt
- Kristeligt Dagblad - "Islamkritiker og formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, blev tirsdag forsøgt skuddræbt nær sit hjem efter håndgemæng med en udenlandsk udseende gerningsmand. Det bekræfter Trykkefrihedsselskabet." Läs också i DNSvD

"Israel er nødt til å være sterk for å overleve i Midtøsten"
- Norge idag - "Vi ønsker fred. Gazastripen kunne vært et paradis. Ingen i verden gjør det Israel gjør. Under konflikten i november kjørte vi hver dag 120 trailere med mat og medisin inn til befolkningen i Gaza. Det vi fikk tilbake var raketter.
Det var noe av budskapet til brigadegeneralen Moti Paz, helten fra Sinai under Yom Kippur-krigen, da han var hedersgjest hos Med Israel For Fred (MIFF) Ringerike
."

5 feb. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 5 februari

 SEA vill se verklig pluralism
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "– I ett land som värnar allas rätt att uttrycka sin tro har också vi frihet att förkunna evangeliet och att bygga församlingar, säger Stefan Gustavsson.
Som exempel på att Sverige har långt kvar till denna frihet nämner han Ungdomsstyrelsens stöd till organisationen för kristna homosexuella, Ekho, med syftet att påverka Frälsningsarmén.
– Här har alltså staten gått in med pengar för att ändra bibelsynen inom ett kristet samfund. Det är knappast ett uttryck för religionsfrihet, säger Stefan Gustavsson.
"

Mönsterbild av hur bön kan fungera
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Bön är mer än meditation, tystnad och stillhet med levande ljus, ikoner och rökelsedoft. Den kontemplativa trenden måste kompletteras med målinriktad resultatinriktad bön.
Jesaja bok ger oss en mönsterbild av hur bön fungerar. Där beskrivs hur en man som hette Hiskia fick hjälp av profeten Jesaja. Han bad till Gud för Hiskia. Det räddade hans eget liv och hela Jerusalem. Förbön påverkade i flera extremt svåra omständigheter. Jesajas förbön ger oss därför en mönsterbild om hur positiva förändringar kan ske när vi ber (36:e – 39:e kapitlen)
."

"Barns tro har samma värde som vuxnas"
- Kyrkans Tidning - "I helgen var det ekumenisk barnledarkonferens i Pingstkyrkan, Jönköping. Cirka 1 000 barnledare deltog och Maria Larsson, barn- och äldreminister styrkte deltagaren på fredagskvällen med ord om barns rätt till andlig utveckling."

4 feb. 2013

Nyhetsflödet måndag den 4 februari

Spännande initiativ i Kanada
- Hans Weichbrodt i Världen idag - "I helgen ägde den årliga "Break Forth"-konferensen rum i Edmonton i Kanada. Konferensen beskrivs på sin egen hemsida som "den största ledarkonferensen i Nordamerika". Under flera år har konferensen nått maxgränsen med 15 000 föranmälda deltagare, flera månader innan den äger rum.
Paret som från starten har lett och fortfarande leder hela processen kring "Break Forth" heter Arlen och Elsa Salte, respekterade ledare i en stor del av Kanadas kristenhet och även utomlands. Allt började när de upplevde sig få en vision från Gud att starta en konferens som skulle kunna ge kristna ledare inspiration. Ledarskapet för denna konferens vill stå för klassisk kristen tro med en urkyrklig och biblisk bekännelse till Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Gång på gång upprepar man också den allmänkyrkliga tron på att Bibeln verkligen är Guds ord
."

Sätt ned foten mot Elisabeth Ohlson Wallin
- Bengt Olof Dike på Churchmill - "Det är dags nu för Svenska kyrkan att definitivt sätta ned foten mot fotografen Elisabeth Ohlson Wallins återkommande provokationer och försök att för egna syften utnyttja kyrkans ständiga tillmötesgående. Det senaste, men säkerligen inte sista, försöket av henne i den vägen var att lansera och placera en egen altartavla i Skara domkyrka och som – i vanlig ordning – har följts av en längre och delvis upprörd debatt, i vilken med fotografen sympatiserande gråterskor utan eftertanke och omdöme beklagat avvisandet av tavlan.
Mönstret känns igen från fotografens tidigare uppmärksammade agerande, där jag nedan särskilt redovisar en händelse, som i falskhet torde ta priset och som borde ha varit en bestående läropeng för dem, som i alla väder skyndar till hennes försvar. Därvid hoppas jag att särskilt prästerna Peter Englund och Helena Myrstener i Malmö, som i januari på  debattplats i Kyrkans tidning och Dagens Seglora föreslog att den i Skara refuserade altartavlan skulle ges plats i en Malmökyrka, kommer till insikt om nödvändigheten för kyrkan att sätta gränser."

Barn har rätt till en tro
- Per Ewerts blogg - "Internationella dokument talar tydligt om föräldrars och barns rättighet till en religiös fostran och utbildning. Barnkonventionen talar om att varje barn har rätt till en andlig och moralisk fostran. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att "Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar." och Europakonventionen understryker "föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Det står förstås sekularisten fritt att säga att man helt enkelt förkastar dessa mänskliga rättigheter. Jag bejakar dem däremot varmt. De är grunden för ett fritt, moget och tryggt uppväxande släkte. Den fröjd jag såg i många barns ögon idag är för dyrbar för att bli tvångssläckt av klåfingriga vuxna. Barn har rätt till en tro.
"

3 feb. 2013

Nyhetsflödet söndag den 3 februari

Bakom det sexuella våldet
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Jag läste nyligen en krönika om våldtäkter (Aftonbladet 25 jan) av Sanna Lundell.
”Det sexuella våldet ökar och blir grövre för varje år ... Gruppvåldtäkter var förr ovanliga i Sverige. Nu tillhör de vår vardag. Det är något så ... snedvridet och sjukt”.
Den som vill bli deprimerad kan gå in på Brotts­före­byggande rådets hemsida och läsa statistik: ”Under 2011 anmäldes 17 100 sexualbrott. Hälften av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning. De anmälda våldtäkterna ökade med 10 procent jämfört med året innan.”
Vad ligger bakom denna fruktansvärda utveckling? Lundell ser det som ”ett strukturellt problem”, en ”backlasheffekt av vår ökade jämställdhet. Att vissa män under en period försöker straffa oss för att vi inte håller oss på vår underordnade plats i den sociala hierarkin.”
Jag håller med Lundell. Men är det hela förklaringen? Jag tycker det är en fråga som många borde engagera sig i och försöka förstå. Vad är det som sker – och varför? Finns det mer att säga än backlash för jämställdheten?
"

Det handlar inte om dig
- Stig Hällzon i Hemmets Vän - "Gemensamt för böcker om att få bättre självkänsla är att Jesus aldrig är svaret. Det är du som ska hjälpa dig. Bara du lär dig tänka rätt, gör revolution mot duktigheten och vips kommer du att må bättre! Men det handlar inte om dig. Sök Gud först, och du ska upptäcka att du är älskad som människa. Utsätt dig för den kär­leken och du ska se att du mår bättre."

Ett försök att summera bibelsynsdebatten
- Stefan Swärds blogg - "Seth Erlandsson uttrycker skarp kritik mot dem som bekänner sig som evangelikaler men som sympatiserar med den moderna akademiska bibelforskningen. Han argumenterar för en mer konservativ läsning av t.ex. Jesaja, Daniel och Jona. Så här skriver Erlandsson: ”När universitetsteologi bedrivs på otrons villkor, dvs. att Bibelns gudstro och verklighetsuppfattning är falsk, blir följden att Bibelns uppgifter om profeterna och bibelböckernas tillkomst också måste avvisas. Att Gud genom sin särskilda uppenbarelse och inspiration står bakom bibeltexternas tillblivelse är otänkbart, eftersom detta förutsätter Guds övernaturliga ingripande.”
Både jag och Erlandsson avvisar dock inte vetenskap och forskning om Bibeln. Erlandsson skriver på följande sätt: ”För att inte missförstås vill jag dock tillägga att när universitetsteologin sysslar med grundliga faktastudier av Bibelns grundspråk, grammatik, uttryckssätt, omvärld, handskrifter som ligger bakom Bibelns grundtext, olika bibelöversättningar, historiska förhållanden i Främre Orienten mm, är sådan forskning av godo. Det är den historisk-kritiska metodens grundförutsättning för ett vetenskapligt bibelstudium som är av ondo, eftersom den på förhand underkänner vad Bibeln uppenbarar som historisk sanning.