Dagens Nyheter

30 apr. 2012

Nyhetsflödet 30/4

Nyhetsflödet Valborgsmässoafton
Vad är detta för ett land egentligen?
Marcus Birro i Världen idag - "Ingen säger sig tro på Gud längre men alla fyller sin tomhet med mer tomhet. Alla fyller rymd med rymd. Ingen tror på Gud men alla har fördomar om oss som tror på Gud.
Vi förfasar oss över hur våra gamla behandlas, hur våra barn mår, hur ensamma de ensamma är, men avskyr att ens prata om att ett medmänskligt och värdigt samhälle alltid bygger på tydliga, kristna värdeprinciper. Vi sliter av oss Gud och fastnar i meningslöshet. Vi sår vind och vi skördar vind. Vi bär ner tunga lådor av ingenting och fyller våra liv med allt som inte har med Gud att göra."

En intellektuell väckarklocka för väckelse
Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "För 100 år sedan upplevde Sverige en stor väckelse, församlingstillväxt och intensiv mission både inom landets gränser och utanför. Men idag räknas Sverige som ett av de mest sekulariserade länderna i världen och både kyrkan och evangeliet har försvunnit från den offentliga arenan. Skälet till detta går i stora drag tillbaka till upplysningstänkandet som fick ett starkare fotfäste i samband med filosofiprofessorn Ingmar Hedenius utmaningar mot den kristna kyrkan.
Kristna gjorde då två felaktiga gensvar. Dels anpassade sig kristna teologer till upplysningstänkandet, vilket resulterade i liberalteologins förnekande av mirakler, uppenbarelsen och det övernaturliga. Andra, som ville förbli bibeltrogna och förkastade upplysningstänkandet, isolerade sig från kulturen, akademin och vetenskapen."

Dygdernas comeback: Återhållsamhet
Johan Lundell i Världen idag - Flertalet högerledare väljer nu hellre att skära i statens utgifter för att komma tillrätta med budgetunderskott och växande statsskulder.
När de italienska parlamentarikerna nyligen sänkte sina månadslöner med drygt 10 000 kr (från 150 000 kr (!)
så spelar det knappast någon roll då deras underhus kostar lika mycket som alla parlamenten i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland tillsammans, hela 16 miljarder kronor. Utöver detta är tjänstemännen välbetalda; en chefsstenograf kan ha en månadslön på över 200 000 kr. Tillkommer gör generösa representationskonton och det faktum att en subventionerad biff i parlamentet kostar bara 25 kr. Så att stenograferna har råd, kanske.
Att leva över sina tillgångar fungerar inte i längden för vare sig individer eller nationer. Efter Grekland väntas nu Portugal, Spanien och till och med kanske Frankrike följa; Frankrike, som inte presenterat en budget utan underskott sedan 1974; snart 40 år sedan!

28 apr. 2012

Nyhetsflödet 28/4

Nyhetsflödet den tjugoåttonde april
Ship to Gazas sommarkollo hjälper ingen
Lisa Abramowicz på Newsmill: "Jag missunnar inte Ship to Gazas förening en trevlig kryssning/sommarkollo för Palestinaaktivister till Östra Medelhavet, men för att verkligen gynna Gazas befolkning, kryssa till Ashdod istället. Det ligger mycket nära Gaza, men är en laglig hamn för vidarebefordran av era varor och representanter från er. Er last kommer att utan problem kunna föras in till Gazas befolkning via någon av de fem gränsövergångarna mellan Israel och Gaza. Det vill säga om inga terrorgrupper just då beskjuter övergångarna - ett icke ovanligt förekommande beteende!"

Förslag om att förbjuda all religion för barn under tolv år.
Stefan Swärd - "Margo Ingvardsson, tidigare riksdagsledamot för vänsterpartiet, företrädare för RFSU, statlig utredare, skrev ett inlägg på DN debatt häromdagen där hon vill förbjuda religion för barn upp till 12 år. Jag har skrivit ett svar som DN tyvärr inte tagit in, däremot har man gett möjlighet åt bl.a. KD-ministern Stefan Attefall att svara.
Här är den text jag skickade in till DN som jag istället publicerar här:
Man känner en isande kyla av gammelkommunistisk religionsfobi i Margo Ingvardssons artikel om att ”Övergreppen på barn i religionsfrihetens namn måste stoppas”. Ingvardsssons gamla partikamrater i Östeuropa ägnade ju mycket energi åt att förtrycka, tortera och mörda religiösa människor under hela kommunisteran. Ingvardsson vill nu förbjuda all religion för barn upp till 12 år.
"

Vem granskar RFSL?
Peter Larsson i Dagen - "Eftersom RFSL har ett stor inflytande på vilka normer och värderingar som förmedlas i svenska skolor behöver även den organisationen granskas, menar Peter Larsson, pastor.
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en förhållandevis liten organisation som under en lång tid har utövat ett stort inflytande på vårt land. Tyvärr är det ett inflytande som på många sätt är destruktivt, och jag tror inte att alla ser det eller kanske vill se det. Jag tycker egentligen inte om att skriva kritiska artiklar. Men jag tror det vore ett misstag att låta RFSL bli undantaget från kritisk granskning.
"

27 apr. 2012

Nyhetsflödet 27/4

Nyhetsflödet den tjugosjunde april
Hon tar strid mot RFSU
Världen idag - "Natalie Carrion, 16, har skapat debatt om skolbesök och ”kondomsallad”
Natalie Carrion kände sig obekväm när föreläsaren från RFSU frågade tjejerna i klassen hur man får ett horrykte och illa till mods när man skulle leka fruktsallad fast med namn på kondomer. Nu har hon dragit i gång en debatt om RFSU:s agenda.
"RFSU säger att deras lektioner är frivillliga. Ja, de kommer frivilligt och skolan inbjuder frivilligt. Men för eleverna är det obligatoriskt, vi lämnas ensamma med RFSU...När vi sedan berättar om RFSU:s propaganda under en olustig lektion, är det ingen vuxen i skolan som tror på och stöttar oss elever. Skolan stöttar RFSU!"
– Jag har fått mycket stöd från annat håll och många kompisar har berättat att de också tyckt besöken varit jobbiga. Men det är tråkigt att jag inte fått stöd från min skola. De säger att de tycker RFSU är bra och ska fortsätta ta dit dem. "Det är synd att du upplevt det så här", så säger skolan, och RFSU också, men det tycker inte jag är ett bra svar på min kritik
."

Inkonsekvensens rike
Lukas Berggren i Världen idag - "Pappan har återigen blivit viktig i debatten. Men bara delvis. Pappor ska drivas till föräldraansvar genom lagstadgade pappamånader. Allt för att pappan är viktig för barnen, sägs det. Men samma politiker som värnar pappan i vissa sammanhang, lagstiftar bort honom i andra sammanhang. För de tillåter insemination av både ensamstående och lesbiska och ger därmed stöd åt tanken att pappan är oviktig. Om pappan är viktig i det ena fallet, varför är han då inte viktig i det andra fallet? Man frestas att tro att det inte är pappans relation till barnen som är viktig för politikerna. De använder honom bara som argument för att driva en tvångsinriktad jämställdhetspolitik. Var finns den politiker som kräver könskvoterat föräldraskap – en mamma och en pappa? Om det är viktigt med jämlik representation i det ena sammanhanget, borde det – i konsekvensens namn – vara viktigt också i det andra."

Svenska kyrkan utreder vigselstrejkande präster
Dagen - "Svenska kyrkan vill stoppa präster som avsäger sig vigselrätten. Men det har visat sig mer komplicerat än man först trott. Hur går vi tillväga? undrar kyrkokansliet och vill ha synpunkter från kyrkliga organisationer."

26 apr. 2012

Nyhetsflödet 26/4

Nyhetsflödet den tjugosjätte april
Dags för samling kring Guds ord
Ulf Ekman skriver i Världen idag - "I tider av förändring ser man ofta inte vad som egentligen pågår. Det syns först efteråt. Men vi bör inte vara så upptagna av nuet att vi inte uppfattar andliga signaler, eller vara så behovscentrerade att vi inte kan läsa av det läge vi befinner oss i. Att kunna avläsa det andliga läget, få nöd för det och ställa sig till förfogande för den helige Andes ledning, inte bara i det egna livet, utan för allt Guds folk, är alla kristnas uppgift. Inte minst gäller detta dock förkunnare, skribenter och journalister. Vi är inte satta att recensera allt som händer eller ha åsikter om allt, utan noggrant, utifrån ett inre liv som är förenat med Herren, ska vi lyssna och ta emot de signaler som kommer från honom och förmedla dem utan att blanda in våra egna agendor och önskedrömmar. Detta kräver försakelse, disciplin och överlåtelse. Det är inte alltid lätt när det finns många kortsiktiga behov och pressade situationer. Men det är nödvändigt om vi ska fullfölja våra uppgifter att vara nyktra och vaka."

Breddat gåvoskatteavdrag stärker samhället
Ruben Agnarsson skriver i Inblick - "Det är endast Slovakien och Sverige som saknar avdragsrätt för gåvor från juridiska personer, konstaterar en rapport från riksdagens utredningstjänst.
– Vi vill initiera en bred debatt om hur vi kan bredda gåvoskatteavdraget och stärka det civila samhället, säger Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD).
Sverige är fortfarande det enda landet i EU, vid sidan av Slovakien, där det inte finns något skatteavdrag för företagsgåvor till den ideella sektorn, enligt en ny utredning.
"

Låt mig bidra till kränkningen 
Göran Rosenberg skriver i Svenska Dagbladet - "Något förvånande har ateistiska Förbundet Humanisterna anmält prästen Helle Klein för Domkapitlet i Stockholms stift. Förvånande eftersom Humanisterna såvitt jag vet inte tillhör Svenska kyrkan och i varje fall inte hittills accepterat kyrkan som en auktoritet i något sammanhang, allraminst i civilt tvistemål.
Förvånande också på grund av tvistemålets karaktär. Förbundet Humanisterna har anmält Helle Klein för att ha kränkt människor ”med en sekulär humanistisk livsåskådning” och vill att Domkapitlet tar henne i örat och kanske rentav tar ifrån henne prästämbetet. Förvånande eftersom Humanisterna i andra sammanhang inte dragit sig för att torgföra mer eller mindre kränkande synpunkter på människor med exempelvis judisk eller muslimsk livsåskådning (kvinnoförtryckare, barnmisshandlare etcetera).
"

25 apr. 2012

Nyhetsflödet 25/4

Nyhetsglödet den tjugofemte april
Mindfulness och mat. Vad kokar det ned till?

Marie Willermark - "Det har publicerats en bok av en buddhistmunk (Thich Nhat Hanh) och en forskare i näringslära (Lilian Cheung) som handlar om att äta med mindfulness. En av författarna uttrycker det som ”ett förhållningssätt som kräver ständig övning, livet ut. Det är inte en diet eller kur.” Så missvisande det då är att boken fått den svenska titeln ”Gå ner i vikt med mindfulness.” Artikeln jag läst är från Svenska Dagbladet. Läs här.
När jag läser artikeln bekräftas de slutsatser om mindfulness som jag tar upp utifrån tidningen NODs senaste nummer. (Läs blogg här.)
Det råder alltså inget tvivel om att denna lära om och träning i sinnesnärvaro har en tydlig koppling till Buddhismen. Riktigt lurigt att förlaget då låter titeln handla om det oförargliga i att gå ner i vikt.
"

Djupt rotad kyrka måste blicka framåt
Stefan Swärd i Världen idag - "Vi lever i ett samhälle som förändras snabbt. Det är mycket slit och släng. Trender, opinioner och tekniker avlöser varandra med allt snabbare takt. Hus byggs, hus rivs. Ideologier kommer, ideologier går. Partier och företag startar, partier och företag läggs ner. Kändisar och ledare kommer, kändisar och ledare går.
Vi som är dagens kyrka i Sverige representerar något som är höjt över tid och rum. Något som bärs vidare från generation till generation. Något som har en hård kärna av tidlösa värderingar och trosövertygelser.
"

Självklar abort?
Åke Hällzon kommenterar i Hemmets Vän SR:s Konflikts program med rubriken ”Abort-backlash” (14/4) - "Inget nämns om hur vi kan reducera antalet aborter. Genom hela programmet finns istället en ton av att abort är bra, naturligt, självklart och oproblematiskt. Den som hävdar något annat skuldbelägger kvinnan och hämmar hennes sexualitet. Men abort är aldrig enkelt, aldrig lätt. Tvärtom är det etiskt problematiskt och ofta förenat med kval och skuldkänslor för kvinnan, även på svenska sjukhus och gynmottagningar.
Konflikts förvåning och indignation över de samtal kring abort som förs i västvärldens parlament är faktiskt förvånande. Ingenstans föreslås förbud. Det som diskuteras är snarare hur antalet aborter kan minskas. När programmet är slut undrar jag vad Konflikt-redaktionen tycker om vår nuvarande situation där antalet aborter ökar. Tycker man rent av att det är … bra?
"

24 apr. 2012

Nyhetsflödet 24/4

Nyhetsflödet den tjugofjärde april
”Det är könsförtryck på fosterstadiet”
Ruben Agnarsson i Inblick - "Sverige har genom vår abortlag blivit ett centrum för flickaborter, skrev 18-åriga Sarah Havneraas för drygt en vecka sedan på debattsajten Newsmill.
Debattartikeln, som snabbt blev en av de mest lästa på hela debattsajten, bygger på det projektarbete som Sarah har gjort under sitt sista år på ekonomiprogrammet vid gymnasieskolan Thoren Business School i Uppsala.
Bakgrunden till ämnesvalet för Sarahs projektarbete var att hon reagerade över att det inte förekommer ett samtal om abortfrågan i det svenska samhället.
– Det innebär att vi i vår generation inte får veta vad en abort egentligen innebär. Flera av mina klasskompisar har gjort både en och flera aborter, utan att egentligen reflektera så mycket, och jag ville därför studera den här frågan lite närmare, säger Sarah Havneraas.
– Sedan blev det naturligt att fokusera på flickaborterna, eftersom det inte är så känt att detta pågår i Sverige. Det är viktigt att våga fundera på följder i samhället av aborterna, speciellt när det gäller de selektiva aborterna, fortsätter hon
."

Gud är inte sen men tidlös
Marcus Birro i Världen idag - "Då kunde jag inte se något försonande i katastrofen. Nu kan jag det. Gud använder oss och det är inte alltid man uppskattar det. Nu kan jag se att det jag tvingades vara med om ändå är en sorts välsignelse eftersom det för alltid förändrat mig i grunden och för att missionen nu är att skriva, tala och berätta om Gud. Mitt hjärta förändrades helt enkelt.
Gud lät mig till sist se uppgiften han hade för mig. Jag har betalat ett högt pris men detta pris är inte en femöring ens i jämförelse med det pris Gud betalat för allas våra synder. Hans son dog han också."

Kommentar över Breivik-rättegången
Stefan Swärd - "Just nu pågår Breivikrättegången i Norge. Bedömningarna tycks pendla mellan en galen enstöring och/eller en högerextrem enstörning som helt tappat besinningen.
Jag tycker att den analysen förenklar. Det är värre. Det handlar om ondska, om grym och brutal ondska. Eller för att hålla sig till kristet-teologiskt språkbruk – det handlar om synd. Synd är värre än bara ondska, att vi människor skadar varandra och behandlar varandra illa, synd handlar om att göra uppror mot Gud vår skapare.
Bibeln och mänsklighetens historia visar på syndens spridningskraft och smitta. Bibeln visar också att synden och ondskan är så brutal att den är värre än att det bara är vi själva som är onda, det handlar om onda andemakter som driver människor att göra det onda. Som kristen tror jag att Breivik inte bara drivs av synd, han drivs av djävulen, det är onda andar som inspirerar honom att åka till en ö och skjuta ihjäl 70 ungdomar. Det är mer än ondska, det är djävulsk ondska.
"

23 apr. 2012

Nyhetsflödet 23/4

Nyhetsflödet den tjugotredje april
Retorik är konsten att övertyga
Stefan Gustavsson i Världen idag - "Den som har ett budskap att förmedla gör väl i att utveckla sin retoriska förmåga. Det gäller inte minst i en tid som vår, där outsinliga strömmar av budskap når oss från alla håll samtidigt. För den som önskar bryta igenom kakafonin av röster är retoriken livsviktig.
Lika viktigt är det som åhörare att lära sig se igenom det som Platon kallade "den tomma retoriken" och avslöja budskap som inte är sanna, utan som vill manipulera och bedra oss.
Jag hade i veckan anledning att fundera kring retorikens plats, när jag igen läste Richard Dawkins bok "Illusionen om Gud". Dawkins är både mästerlig och manipulativ i sin retorik. Få kan mäta sig med honom i förmågan att kommunicera det komplexa på ett lättillgängligt och ofta underhållande sätt. Men han är också skamlös i sitt sätt att sprida vanföreställningar och direkta felaktigheter om det som han själv ogillar.
"

Anders Breivik ska inte förlåtas
Expressen - "Är det möjligt att för­låta Breivik? Ingen av oss har rätt att söka Gud i kort som han ändå inte har lagt på bordet. Men några kort har han redan visat i Bibeln. Och det handlar om att för­låtelse förut­sätter erkännande, bön om förlåtelse och vilja till försoning. Så långt finns inga tecken på något av detta i Breiviks hållning eller ord i domstolen. När Bibeln säger: "Om vi bekänner våra synder är han ­trofast och rättfärdig, så att han för­låter oss ­synderna" betyder det för oss att för­låtelse inte är en fråga som vi ska besvara nu.
Allt har sin tid, och vi kommer inte förlåta mer än Gud! Dessutom: kärlek måste ha en toleransgräns eftersom Gud alltid är på offrets sida.
"

Birro i Huskvarna
Några spridda Birro-citat från Birros blogginlägg efter besöket i Huskvarna. Världen idag: "Vid sidan av det är jag nyförälskad i Bibeln. Det är spännande att bli utmanad, tröstad, ifrågasatt och sedd, sedd på genom tusen år och tusen himlar av Gud som är tidslös och evig.
Hur kan kristna avlägsna sig från Bibeln? Det är obegripligt för mig som är ny i allt detta. Jag vill ha mer Bibel, mer sanningar, mer visioner, mer tröst och värdighet. Mer Bibel, inte mindre.
Det berättar för mig att svensk kristenhet står inför ett ny vår. Människor drömmer hårt och konsekvent om att få höra Guds ord, att få möta andra människor i tro. Vad svensk kristenhet behöver är att stå enade när människors behov av Gud, och inte bara andlighet i största allmänhet, pockar på.
Det är Gud och Jesus som frälser. Vi behöver vara tydliga där.
"

21 apr. 2012

Nyhetsflödet 21/4

Nyhetsflödet den tjugoförsta april
Betnér är den svenska ateismens nye profet
Siewert Öholm kommenterar på Newsmill - "Betnér, pastor Klein och Cherin Awad brukar och missbrukar sin egen och vår gemensamma yttrande-och religionsfrihet till en alltmer påtaglig och kämpande intolerans mot alla som inte tycker som de själva. Betnér vill att Gud inte skall finnas, vare sig i verkligheten eller i människors tro. Därför är Bibeln sagor och de som tror fundamentalister, homofober eller allmänt svagsinta. Helt enkelt den svenska ateismens nye profet. Pastor Klein hejar på och driver en högst egen teologisk agenda med ungefär samma argument om andras trostolkning inte är densamma som hennes egen."

Inte grönare gräs i Svenska kyrkan
Dagen - "Den kristna profilen har tonats ned i både frikyrka och Svenska kyrkan. Budskapet har anpassats till den rådande tidsandan, skriver Wilgot Fritzon.
Teologie doktor Sigfrid Deminger och journalisten Siewert Öholm har i Dagen deklarerat att de är missnöjda med innehåll och former i frikyrkan. Gudstjänstens egentliga innehåll har förskingrats, det har skett en förtunning av tron och dess uttryck och Öholm pekar på ytligheten med "tjosan hejsan och rockkonserter
".

Därför förblir jag i mina rötter
Björne Erixon i Dagen - "Vi kan uppmuntra varandra till att stanna kvar där vi är och hålla en öppen dörr till allt det Gud gjort i olika sammanhang, menar Björne Erixon.
Två frikyrkoprofiler har lämnat frikyrkan för Svenska kyrkan (Sigfrid Deminger och Siewert Öholm) Självklart har jag respekt för deras val. Men varför stannar jag kvar?
Jag vill vara kvar i mina rötter, som är pingst. Andra har andra rötter. Vi har olika möjligheter att påverka där vi står. Därmed olika ansvar. Jag har haft förmånen, och bördan, att vara en del av ledarskapet i olika församlingar.
Som enskilda kristna kan vi odla den goda vänskapen med andra kristna. Vi behöver kanske inte byta samfund av den anledningen
."

20 apr. 2012

Nyhetsflödet 20/4

Nyhetsflödet den tjugonde april
Ett ”Judenrein” Europa!?
Inblick - "Antisemitismen i Europa tilltar. Framtiden för Europas judiska befolkning ser mycket dyster ut. Historiskt sett är det nazismen och högerextremismen som utgjort det stora hotet mot judarnas säkerhet i vår del av världen. Idag är det den militanta islamismen som utgör det största och allvarligaste hotet."

Gemensam mobilisering
Lukas Berggren skriver i Världen idag - "Vi lever i individualismens kultur, där alla ska vara fria och oberoende av varandra. Makar ska inte vara beroende av varandra, utan om skilsmässan väl inträffar måste man kunna stå på egna ben. Föräldrar ska inte vara beroende av de barn de sätter till världen, utan ha möjlighet att välja bort dem. Barn ska inte vara beroende av sina föräldrar utan tvingas till vuxenansvar – genom erkänd vuxenfrihet – i alltför tidig ålder. Generationerna ställs mot varandra. Yngre mot äldre, kvinnor mot män, invandrare mot infödda, rika mot fattiga. Individualismens kultur leder ofrånkomligen till motsättningarnas kultur, där vår egen frihet säkras genom att erövra någon annans frihet."

Ministern: Vi ska inte vräka barn i Sverige
Dagen: "Barn- och äldreminister Maria Larsson är ense med Frälsningsarmén. Inga barn borde vräkas i Sverige. -Jag tycker att det är positivt att fler hjälper till att opinionsbilda, säger hon angående "kudd-kuppen".
När Frälsningsarmén vill lyfta frågan om barnvräkningar valde de att placera ut färgglada kuddar runtom i huvudstaden. Högsta ansvariga minister verkar inte direkt ta åt sig av kritiken att så många barn vräks, utan när Maria Larsson (KD) pratar i ämnet låter det nästan som om hon själv kunde ha medverkat i "kuddkuppen
".


19 apr. 2012

Nyhetsflödet 19/4

Nyhetsflödet den nittonde april
Ortodoxa överväger lämna Bilda
Sändaren - "Antisemitisk konst och en ensidigt färgad Mellanösternpolitik. Kritiken mot studieförbundet Bilda har inte varit nådig på sistone. — Jag anser att vi nu allvarligt bör fundera över vårt fortsatta engagemang i Bilda, säger ortodoxe fader Misha Jaksic.
Stormen kring den kritiserade konstutställningen ”The Holy Land — Det håliga landet”, har skakat studieförbundet Bilda.
Utställningen har setts som antisemitisk och protesterna har haglat. Det hjälpte inte att den mest omdebatterade tavlan, den som avbildade judar som råttor, togs bort
."

Sök din stads bästa – Jeremias brev om samhällsengagemang
Dan Salomonsson skriver på Claphaminstitutets hemsida och i Världen idag - "Exemplen på hur trons människor förändrat sin samtid är oräkneliga. Pastorn Martin Luther King beskriver sin tro när han ropar ut ”jag har en dröm” och USA tar en ny politisk kurs. Mose och Aron begär ” Släpp mitt folk” vilket befriar judarna ur slaveriet. Moder Theresa ger fattiga döende värdighet. Detta blir globalt opinionsbildande. Trons portalfigurer i Bibeln förändrade sin samtid. Bibelns träffsäkra analys är: ” Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda”.


Tolgfors avgång och kristen tro
Göran Skytte i Dagen - "Men jag tror att den här historien - historien om varför Tolgfors med tårar avgick som Sveriges försvarsminister - kan rymma en dimension som inte en enda av kommentatorerna i media mig veterligt förmådde fånga upp:
Det faktum att Tolgfors är troende kristen. Aktiv i Missionsförbundet. Angav sin kristna tro som orsak till att han vägrade göra militär vapentjänst i lumpen. Om man ser hans avgång i det ljuset får mycket sin förklaring.
Som försvarsminister hamnar man i en dunkel värld med hemliga avtal, hemliga möten, hemliga affärer - som ytterst handlar om människor liv. Man måste tala med och le mot människor som till exempel är saudiarabiska diktatorer och utsugare.
Hur länge kan man leva ett sådant liv - om man är bekännande kristen?
"

18 apr. 2012

Nyhetsflödet 18/4

Nyhetsflödet den artonde april
En dåres försvarstal
Bitte Assarmo i Världen idag - "Den senaste utvärderingen visar att den norske massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik var vid sina sinnens fulla bruk när han begick sitt fruktansvärda brott och att han därmed kan dömas till fängelse. Det var en välkommen slutsats, inte minst för att den skalar av alla försök till försvar, ursäkter och bortförklaringar. Anders Behring Breivik kan nu åtalas som den massmördare han är och inte som ett offer för en ondsint och orättvis värld.
Dessvärre tillämpas inte samma omdöme om andra massmördare – i alla fall inte i den svenska vänsterorienterade pressen. Nu senast var det Göran Greider som hävde ur sig en drapa av sällan skådat slag efter morden i Toulouse; i ömkande ordalag beskrev han det illvilliga samhälle som skapat massmördaren Mohammed Merah. Ett samhälle så till brädden fyllt av judisk och amerikansk uselhet att den stackars Mohammed Merah helt enkelt inte såg någon annan utväg än att skjuta ihjäl sju människor varav tre barn...
Eller hur... Man tror knappt det är sant. Men ungefär så gick faktiskt valsen när Göran Greider, i egenskap av vänsterorienterad journalist, fick säga sitt. Mohammed Merah var den utsatte. Offren var om inte skyldiga så åtminstone helt ovidkommande för den snyfthistoria som dukades fram.
"

Har Jesus verkligen funnits?
Novitas Catholicus - "För det första finns det ett stort antal gamla exemplar av Nya Testamentet. Det finns närmare 5 700 manuskript av Nya Testamentet som helt eller delvis är skrivna på grekiska. De flesta av dessa är från 200-1500-talet och det äldsta som kallas Papyrus 52 (som innehåller Johannes kapitel 18), har anor från omkring år 100-150.
Som jämförelse producerade de klassiska författarna Tacitus (56-120 e.kr), Plinius den yngre (61-113 e.kr), Livius (59 f.kr.- 17 e.kr) och Thukydides (460-395 f.kr) ca 20 bevarade handskrifter allt som allt, men där den första kopian av originalet vanligtvis skrevs flera århundraden senare än originalet. Till exempel dateras den första kopian av den romerske historikern Suetonius (75-130 e.kr) till år 950, vilket är en tidsskillnad på över 800 år.
Det bör nämnas att kristna i regel inte har några problem med en ärlig historisk undersökning av evangelierna. Men varför glider skeptikerna undan en uppriktig granskning av deras egna fördomar mot evangelierna?
"

Tänk om Gud finns och vill gemenskap med dig?!
Stanley Sjöberg i webbkyrkan - ”Tack, jag behöver inte Gud. Dessutom tror jag inte att Gud finns”. Hon fortsatta att förklara hur positivt hon såg på livets möjligheter. Framgångsrika studier, bra jobb, fina vänner, en frisk kropp, pengar för att njuta av allt som erbjuds… ”Behövs det något mer”, undrade hon provokativt och fortsatte: ”Blir jag sjuk, finns läkare, om jag blir deprimerad finns psykologer, blir jag utsatt för våld, ringer jag polisen”.
Äntligen fick jag säga något. ”Tänk om det finns en större mening med ditt liv än att bara själv ha det så bra”, frågade jag. ”Och vad händer med dig när du dör och möter den verklighet som finns efter döden?

17 apr. 2012

Nyhetsflödet 17/4

Nyhetsflödet den sjuttonde april
Vår inställning till Bibeln avgör vår Gudsgemenskap!
Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det finns ett historiskt faktum som är värt att observera. Varje tillfälle i historien när kristen tro vunnit inflytande och betydelse för enskilda människor, folkgrupper och samhällen, har det alltid handlat om att några återupptäckt Bibeln som helhet.
Kristendomen har alltid utmanat filosofiska system och mänskliga maktstrukturer. Trons fördjupning och den kristna församlingens förnyelse har alltid haft sin styrka i övertygelsen om att Bibeln i sin helhet är Guds Ord
."

Mindfulness – vad fyller man sitt sinne med då?
Marie Willermark - "Till sist vill jag också understryka att detta om buddhistisk tro i sekulära kläder, som yoga och mindfulness, inte endast är en privat fråga. Pekka Mellgård noterar i sin artikel att detta också får sitt uttryck i behandlingsformer som tas upp på våra sjukhus. Landstingen tar in asiatisk andlighet där kristen tro och förbön aldrig skulle få platsa.
I ett reportage i ABC Nytt (4 april) berättades det om en skola som erbjöd yoga för barnen. Det betonades att det är helt fritt från religion. Så grundlurade de är.
Än en gång aktualliseras den urgamla frågan: Vilken gud skall du tillhöra och tillbe? Handlar det om upplevelser kring jag och mig och mitt? Eller närmar du dig ett Du, en evig treenig gemenskap som ger av sin fullhet till din tomhet?
"

Svårt för naturvetare i genusdebatten
Världen idag - "Genusforskarna vill, åtminstone utåt, tona ner skillnaden mellan de som ser på biologiska och de som ser på sociala faktorer som bestämmande för könen.
Hjärnforskaren Annica Dahlström, professor emerita i histologi vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs universitet, har blivit hårt ansatt när hon i böcker och medier debatterat sambandet mellan kön och hjärnfunktion.Hon har kritiserat genusvetenskapen och samhällsvetenskapen i allmänhet för att inte ta hänsyn till biologiska faktorer avseende beteendeskillnader mellan könen. Hennes ställningstagande bygger på de vetenskapliga resultat som hon sammanställde i boken "Könet sitter i hjärnan
" (2007)."

16 apr. 2012

Nyhetsflödet 16/4

Nyhetsflödet den sextonde april
Tänker överklaga ända till EU-domstolen
Ruben Agnarsson i Inblick : "Lisa och Per Angerstig fick inte ge sin son hemundervisning för Uppsala kommun. Nyligen kom beskedet att även kammarrätten tar ställning mot deras önskan. – Vi tänker gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och därefter till Europadomstolen om det behövs, säger paret Angerstig till Inblick."

En obekväm röst
Lukas Berggrens skriver i Världen idag - "Vårt land har under en lång tid försökt att fjärma sig från sitt kristna arv. Vi har försökt frigöra oss från både Gud, kompasser och kartor. I relativismens tidevarv är inget bättre eller sämre än något annat. Den som säger "nej" till någon annans sanning är intolerant, medan den som säger "ja" är frigjord, upplyst och tolerant. Alldeles oavsett vad denna så kallade sanning faktiskt säger. Det är inte längre en fråga om vad som är bra och dåligt, rätt och fel, sant och falskt. Vi lever i de fuktade pekfingrarnas land. Vi har blivit ett folk som ständigt funderar över vart vinden blåser, för att inte riskera en vandring i motvind."

Olika syn på hur helvetet ter sig
Dagen - "Åhman och Swärd har debatterat helvetet på sina respektive bloggar sedan Swärd gav ut sin bok "Efter detta". Nu var de inbjudna av studentkåren på högskolan att göra det publikt och debatten sändes på deras respektive bloggar.
De delade syn på mycket, men inte exakt hur helvetet ter sig. Åhman menar att det måste ske ett utplånande, medan Swärd hade svårare att förbise bibelord som talar om evig plåga.
"

Skiljelinjen går genom kyrkorna
Dagen - "I både frikyrkor och Svenska kyrkan finns en kris som främst har att göra med den inre sekulariseringen, menar Roine Swensson i en replik till Siewert Öholm.
Jag anser att både Sigfrid Deminger och Öholm har en hel del poänger i sin analys av bristerna inom frikyrkorna. Detta gäller framförallt den ökade inre sekulariseringen, som tar sig uttryck på flera sätt: Bibelordets och bibelundervisningens minskande utrymme. Den sökarvänliga förkunnelsen kan ibland bli tunn och kravlös. Respekten för det heliga blir ersatt av en allmän slapphet och nonchalans. En stark gudsatmosfär med profetisk substans ersätts av en trevlighet och pratighet.
"

14 apr. 2012

Nyhetsflödet 14/4

Nyhetsflödet den fjortonde april
Våldsromantik driver ledningen för Ship to Gaza

Bengt Olof Dike om Ship to Gaza på Newsmill - "Tidigare politisk redaktör vid Norrköpings Tidningar: Dror Feiler, generatorn för Ship to Gaza, ligger i startgroparna för ännu en politisk aktion mot Mellanösterns enda demokrati. Många, inte minst i de stora medierna, har uppenbarligen inte genomskådat det verkliga syftet med Ship to Gaza utan fortsätter att beundra och berömma aktionen. "

Relationen behöver hållas vid liv
Marcus Birro i Världen idag - "Man ångrar aldrig att man kom iväg till kyrkan. Andligheten behöver underhållas. Relationen med Gud behöver hållas vid liv. Det finns så många möten med Gud som vi riskerar att missa om vi enbart hemfaller åt apati, slentrian och lathet. Vi måste upp och ut. Vi behöver stå stolta i den här tiden."

Vill de avskaffa äktenskapet helt?
Roland Poirier Martinsson i Svenska Dagbladet - "Samhället mår bra när familjer håller ihop.
Så det har alltså kommit till detta. Företag vars affärsidé är otrohet tar bekväm plats i offentligheten. Kvällstidningar trycker manualer för att underlätta skilsmässor. Böcker skrivs som förkastar tanken på att tillsammans uppfostra barnen.
"

13 apr. 2012

Nyhetsflödet den 13/4

Nyhetsflödet den trettonde april
Vägen till undergången är en väl upplyst boulevard med neonskyltar
Marcus Birro skriver i Expressen - "Vem bär det moraliska ansvaret i ett land som gjort sig av med Gud?
På vilken grund vilar Sverige, i dag, april 2012?
"På kristen grund" hörs det mumlas svagt en bit bort, en bit ner, rätt långt ifrån...
Vad betyder då det?
Att präster förr i tiden tvingade sig på vanligt folk och tog reda på om de kunde bibelverser utantill?
Betyder “kristen grund” något alls längre, eller är det bara dystra prognoser från en svunnen tid?
Är denna kristna grund bara en bakåtsträvande stank från en dyster tid när Sverige var ojämnt sorterade byar i slutet av svarta åkrar.
Och om det faktiskt är så att vi inte står på denna kristna grund längre, på vad står vi då, nu, i dag?
"

Jesus går inte att komma undan
Stefan Swärd skriver i Världen idag - "Det moderna samhället har definierat bort det övernaturliga. En materialistisk-ateistisk världsbild dominerar i västvärlden, med rötter i upplysningstänkandet. När kristna kyrkan anpassar sig till tidsandan tonar teologin ner det övernaturliga i kristendomen. Jesu uppståndelse blir då inte en historisk händelse, utan endast en myt och en legend.
Den slutna materialistiska världsbilden har luckrats upp under de senaste decennierna. Det finns nu mer öppenhet för berättelser och händelser som ligger utanför ramen för naturlagar och kända fenomen.
Men berättelsen om Jesu uppståndelse utmanar även en nyandlig världsbild som relativiserar andligheten. Jesu uppståndelse var inte bara en extraordinär andlig, mystisk händelse, vars sanning är personlig, mystisk och individuell. Han trädde fram som Herre och frälsare för hela kosmos. Han är sanningen. Han är livet. Han är den uppståndne. Inte i något annat namn finns det frälsning
."

Ensamstående med barn söker hjälp i Västerås
FA:s hemsida - "Nytt för året är det avtal som slutits med ICA, som innebär att företaget skänker stapelvaror, främst hållbara livsmedel, till kåren. Det gör att man kan ge biståndssökande, som i de flesta fall är ensamstående föräldrar med barn, en kasse med matvaror som komplement till den ekonomiska hjälpen."

12 apr. 2012

Nyhetrsflödet 12/4

Nyhetsflödet den tolfte april
Om megakyrkor och husförsamlingar

Stefan Swärds blogg - "Min enkla poäng är att människor är olika, det behövs både husförsamlingar och ”simple churches” och megakyrkor, och en rad olika församlingar som ligger någonstans mitt emellan. Inte minst i dagens storstäder behöver vi bygga församlingar med olika inriktning och profiler för att nå en alltmer heterogen befolkning. Megakyrkor kräver dock betydligt större utrustning och kompetens hos ledningen för att fungera bra, här har vi olika gåvor i Kristi kropp, där vi kan komplettera varandra. Jag vill inte spela ut dessa modeller mot varandra."

Bråka inte i räddningsbåtarna – rädda de som drunknar!
Marie Willermarks blogg - "Varje vettig vuxen, skådespelare eller ej, skulle vägra låta sig användas till en reklampelare för droger. Lennart Karlsson skriver i sitt debattinlägg:
    ”Narkotika kidnappar hjärnan. Den fria viljan påverkas till narkotikans fördel genom de enorma duschar av vällust som pumpas in i hjärnans signalsystem.”
De fyra debattörerna i dagens inlägg påpekar behovet av nytänkanda men säger inte i klarspråk vilken riktning det nytänkandet skall ta. Är det en frihet att välja att använda centralstimulerande droger för eget bruk utan att det ska vara straffbart?
Att tala om frihet i det sammanhanget är lögn. Varje slag av narkotika kidnappar den fria viljan. Det enda som hjälper är viljan att helt avstå
."

Tredje försöket för Ship to Gaza
Världen idag - "Huvudmålet är inte att föra in förnödenheter
Ship to Gazas syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Trots att man hindrats från att nå sin destination vid de två tidigare resorna seglar man i vår på nytt och nu ska man stanna i flera hamnar på vägen för att "informera om situationen i Gaza". Kritiker menar dock fortsatt att det handlar om en politisk aktion mot staten Israel.
"

11 apr. 2012

Nyhetsflödet 11/4

Nyhetsflödet den elfte mars
Varför tillåter Sverige flickaborter?

Sarah Havenraas på Newsmill - "Varje år väljs ungefär 100 flickfoster bort på svenska sjukhus, för att de hade fel kön och därför inte anses duga. Är inte det ultimata kvinnoförtryck – att vägras få livet för att man anses ha fel kön.
Sverige har genom vår abortlag blivit ett centrum för flickaborter. Norska tidningen VG har avslöjat att den svenska abortlagstiftningen, med fri abort till graviditetsvecka 18 som enda land i Europa, utnyttjas så att också norska ofödda flickor aborteras i Sverige, bara för att de är flickor.
"

De som vill legalisera bör se helvetet först
Lennart Karlsson skriver i Svenska Dagbladet - "De argument som förs fram om att avkriminalisera narkotika på olika vägar, är inget annat än en skymf mot oss som försöker att rädda liv. Det är också en skymf mot de vars liv vi försöker rädda. Det skriver Lennart Karlsson, narkotikapolis, Citypolisen Stockholm.
Aktuell statistik visar att fler missbrukare dör. Naiva debattörer och politiker, några med dunkla motiv, dömer ut svensk narkotikapolitik. De påstår att den restriktiva svenska modellen är en bidragande orsak till att dödstalen stiger, och vill avkriminalisera bruk av narkotika. Förslagen är att öka substitutionsverksamhet och sprututbytesprogram, legalisera cannabis.
"

Jesus är mer än en förebild
Jacob Ruddolfsson skriver i Dagen - "Frågan om Jesus identitet är avgörande just nu när sekulariseringsvågen håller på att brytas samtidigt som det specifikt kristna innehållet urvattnats på många håll.
"Vem säger ni att Människosonen är?". Frågan är lika angelägen för bekännande kristna i dag som den var för de första lärjungarna.
För en tid sedan deklarerade nyhetsmagasinet Fokus att sekulariseringen har avstannat i Sverige. Gud är på väg tillbaka ut i offentligheten från hemmets privatreligiösa vrå.
Parallellt med detta förs två stora inomkyrkliga debatter, den om frikyrkans framtid och den så kallade identitetsdebatten inom Svenska kyrkan. Två parallella samtal som båda rör sig kring frågor om vad som skiljer församlingen från det omgivande samhället. Dess egenart och dess existensberättigande.
"

10 apr. 2012

Nyhetsflödet 10/4

Nyhetsflödet den tionde april
 Vad kan övertyga din medmänniska till att tro?
Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "När Jesus uppstod möttes han av ett starkt tvivel, många frågor, rädsla och tveksamhet. Känslorna svajade inom lärjungakretsen. Vittnesbörden från dem som hade mött Jesus, togs inte emot på en gång. Vad var det som övertygade dem? Hur ska vi kunna påverka våra medmänniskor till tro och övertygelse?"

Alkoholkonsumtionen fortsätter minska i Sverige
Världen idag - "Sett över ett längre historiskt perspektiv är svensk alkoholkonsumtion fortfarande mycket hög. Men de senaste årens minskning fortsätter, och de unga som väljer att helt avstå alkohol blir fler. Det visar CAN:s rapport över svenskarnas drogvanor 2011."

En politiskt korrekt gud är inte Gud
Birger Schlaug skriver i Dagen - "En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt.!"

9 apr. 2012

Nyhetsflödet 9/4

Nyhetsflödet den nionde april
Utan uppståndelsen hänger kyrkan i luften
Brita Häll i Kyrkans Tidning - "Jag raljerar inte över de mycket verkliga svårigheter människor har att tro på detta. Att Jesus på riktigt blev levande efter döden, och att det innebär att vi andra också en gång kommer att uppstå. Men poängen är den att allt annat vi tror på, alla slutsatser vi dragit om vem Gud är står och faller med uppståndelsen.
Det är uppståndelsen som gör Jesus till något annat än en profet och förebild som torterades till döds. Undret med brödet och fiskarna kan vara en symbolisk berättelse om Jesu gudom och Guds engagemang i vår dagliga försörjning. Men uppståndelsen går inte att komma runt. Kan kyrkan inte bekänna uppståndelsen så kan vi vinka ajöss till både drop-in-dop, morgonmässor och till och med qigong i kyrkan. Allt hänger i luften då – i uttryckets sämsta bemärkelse
."

August Strindberg och korset
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "August Strindberg var inte den enda människa som i livets slutskede klängde sig fast vid korsets fot och fick frid genom tron på den förlåtelse och frälsning som blev möjlig när Jesus tog vår synd och skuld och blev det ställföreträdande försoningsoffret."


Barometer inställd på storm
Marcus Birro i Världen idag - "Jag skriver detta för att tacka Gud för vad han leder mig in i. När jag stod på det där sjukhuset i Finland 2006 och vi just hade lämnat tillbaka vår varma, men döda, son till läkarna, svor jag åt Gud. Jag förbannade honom. Jag avskydde vad han hade tvingat mig in i. Ett halvår senare var vi med om samma sak, fast i Sverige. Det fanns stunder då när jag undrade hur jag skulle överleva.
Men jag gjorde det. Gud överlevde åt mig under några timmar och sedan fick jag kraft av honom att överleva. Jag skrev en bok, Svarta Vykort, om den tiden och sedan dess har jag blivit ledd in i ett arbete med att sprida Guds ord. Det är inte enkelt. Det är inte okomplicerat. Jag har inte medvetet valt detta. Jag har blivit ledd hit.
Med kvällar som igår, när så många människor, visar mig en sådan oreserverad kärlek är det omtumlande, lite oförtjänt, men väldigt starkt. Jag blir stark. Jag blir stärkt.
Jag ser sammanhangen nu. Jag ser vägen som jag gått och jag ser tydligt hur den vägen ritats om av en Gud som använder oss för sina syften.
"

(Från Nyhetsflödet)