Dagens Nyheter

31 juli 2015

Nyhetsflödet fredag den 31 juli

 Kallade homosexualitet omoraliskt - avskedades
- Dagen - "En amerikan kallade homosexualitet "omoraliskt" och fick sparken. Nu stämmer han sin gamla arbetsplats Ford som ville bli mer HBT-vänligt.
Enligt Christian Post var det i ett kommentarsfält till en artikel om Fords uppdaterade HBT-policy på företagets intranät, som Thomas Banks kom med sitt uttalande.
Han skrev bland annat "det här ämnet är splittrande för arbetsplatsen och är ett angrepp på kristna och moralen, samt oetiskt för vårt syfte och vår överlevnad. Omoraliskt sexuellt beteende bör inte vara ett ämne för en biltillverkare att stödja eller främja".
Ford tyckte att det var trakasserier och avskedade Thomas Banks utan förvarning."

Jesus kysste hans hjärta
- Hans Weichbrodt om Nicky Cruz i Världen idag - "I måndags kväll hade jag den stora förmånen att få lyssna till Nicky Cruz på Europakonferensen. Boken "Korset och stiletten" gjorde hans väg till tro välkänd för många och Nickys personliga omvittnande om hans väg till tro lämnar än i dag få oberörda.
Själv greps jag direkt av hans brinnande engagemang vilket avspeglade sig i hans passionerade sätt att tala till oss. Detta är trots allt en man som reser världen runt och han har säkert delat sitt personliga vittnesbörd om hur han blev kristen tusentals gånger, men ändå så fanns där inte minsta tendens till likgiltighet eller brist på närvaro i hans muntliga presentation.
Hans livsväg är dessutom definitivt av det mer dramatiska och omvälvande slaget. Han föddes och växte upp som ett oönskat barn och inte nog med det. Hans föräldrar, som var involverade i både häxeri och satanism, både förbannade och misshandlade honom. När han kommit upp i tonåren flyttade han till New York där gängkrig och kriminalitet blev en del av hans identitet och vardag.
Vändningen kom när David Wilker son fick en kallelse från Gud själv att lämna tryggheten bakom sig för att åka in till ett av jättestaden New Yorks farligaste områden. Kallelsen kom, mänskligt sett, i helt fel tid."

Om ängslighet i Sverige
- Marie Willermark på Livets Ords Europakonferens - "Jag tror att ängslighet är ett uttryck i människor som mer eller mindre handlar om ett aktivt sökande efter fasthet, en grund, efter mening och mål med livet.
Vi omges av (och blir ibland är vi en del av) barn, ungdomars och vuxnas ängslighet om allt från miljöhot, sina kroppar, sin identitet, sexualitet, sina relationer och sin andlighet. Vi möter ängslighet över arbete, ekonomi, att duga i vad man är, gör och hur man ser ut.
Ängslighet gör oss till lätta byten för de rovlystna krafterna som dämpar osäkerheten och ensamheten med lättillgängliga droger, otaliga utbud om utseende, mat, motion, konsumtion och erbjudande om att hantera mångfalden av vägval genom att välja allt och bli normlös.
En ängslig människa kan nästan obemärkt glida in i att söka trygghet i beroende. Spelberoende, sexberoende, matberoende, drogberoende, maktberoende, träningsberoende, terapiberoende mm. En slav har ju något av en stabil identitet.
Ända tills man upptäcker att man är totalt maktlös inför en ond, opålitlig herre. Eller märker att man blivit rotlös och vilsen i sitt sökande....
Min bön för Sverige är att de ängsligas ögon ska öppnas så att de ser Jesus och att deras hjärtan ska vara känsliga i sin urskiljning så att de avvisar falska friare. Må vi som Jesu efterföljare stå till förfogande när de ängsliga (och andra) söker fotfäste och hopp och då vänder sig mot Guds ljus. Må Den helige Ande bygga Jesusgemenskaper på bekännelsen att han är Herre, att han är vår klippa."


Ønsker ikke å fremstå som dømmende - Dagen - Les HER.


Finding God (Finding Shakespeare) - C.S. Lewis Doodle (video 12 min) - Watch HERE.

30 juli 2015

Nyhetsflödet torsdag den 30 juli

Så ser sekulära svenskar på religion
- Dagen - "Hur sekulariserade är svenskarna egentligen och varför fortsätter man fira kristna högtider, gifta sig och betala avgift till kyrkan när man inte längre vill kalla sig kristen?I boken ”Det gudlösa folket” söker religionshistorikern David Thurfjell svar på varför man tänker som man gör.
David Thurfjell tar också upp frågor om varför så många uppfattar buddhismen som något positivt medan islam känns hotfull och främmande.
– Det är framför allt två allmänna föreställningar som utmanas av boken. Den ena är att svenskar är så sekulariserade och den andra är att åtskillnaden mellan det sekulariserade och det religiösa skulle vara enkel att göra. Det är också vanligt att man tror att det bara finns två poler i det religiösa landskapet, det sekulära och det kristna. Men det är faktiskt tre, det kristna, det sekulära och det esoteriska. Det är konflikter mellan dem på alla håll. Det esoteriska, ockulturen, fungerar för att det är på låtsas. Ingen kräver att man måste tro på det bara för att man kollar sitt stjärntecken."

Väjningsrätten för präster på väg att försvinna?
- Världen idag - "Prästers rätt att avstå från att viga samkönade par kan vara på väg att tas bort. Två motioner inför årets kyrkomöte går i den riktningen, den ena från Socialdemokraterna som är största nomineringsgrupp i kyrkomötet med nära 30 procent av rösterna.
– På sikt hoppas jag och många med mig att ingen ska behöva tänka tanken att det ens finns präster som inte vill utföra sitt ämbete, säger Olle Burell, gruppledare för S i kyrkomötet.
Världen idag berättade i fredagens tidning om ett förslag från ledamöter i Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) inför höstens kyrkomöte.
De vill att kyrkan i antagningar av nya prästkandidater och prästvigningar tar bort den samvetsklausul som i dag finns för dem som av teologiska skäl inte kan tänka sig att viga homosexuella par."

Jesus kommer snart
- Stefan Swärds blogg - "Hur som helst sammankopplar Bibeln Jesu tillkommelse med olika tidstecken, bland annat stora svårigheter för mänskligheten och vår planet. Jesu tillkommelse innebär också en dom över denna världen. Bibeltexterna talar också om att det antikristliga systemet fanns i världen redan på Bibelns tid men kommer att kulminera i samband med Jesu tillkommelse.
Det som hotar planeten och riskerna för både en auktoritär världsstat är frågor som mer intresserar långt utanför kyrkväggarna än teologer och pastorer idag.
Det var bara att lyssna på miljöprofessorn Johan Rockströms sommarprat i radion, för att få en glimt av hur miljöforskarna är oroade över planets överlevnad. Världsledande forskare varnar för artificiella intelligensen och IT-utvecklingen på sikt. Vår planets ekonomiska sårbarhet är många medvetna om. Och kunskapen om astronomin och risken för planetära katastrofer, den kunskapen är idag större än någonsin bland astronomer och fysiker. Eftersom jag själv har jobbat ett antal år med FN-konferenser har jag viss inblick i att vi redan idag på ett informellt plan har någon form av världsregering. Och det penninglösa samhälle som man förr varnade för i kyrkorna, det lever vi redan i. Inte någon ska kunna köpa eller sälja utan vilddjurets märke, tekniken för detta är ju redan på plats.
Bibeln framhåller också perspektivet att det ska vara som på Noas tid. Människor levde bekväma liv och åt och drack och plötsligt kom vredesdomen över dem. Det är ett grundläggande perspektiv i Nya testamentet, människors bristande förväntan och förberedelse för att möta Jesus, man är likgiltig och helt upptagen av denna världens bestyr och de inomvärldsliga frågorna.
Har vi olja i våra lampor så att vi väntar vår brudgum, eller har vi somnat. Det är en fråga varje kristen i Sverige borde ställa sig."


Knesset forsterker båndene til kristne politikere - Israel idag - Les HER.


It´s Thursday - word from Genesis by Howard Webber - Read HERE.

29 juli 2015

Nyhetsflödet onsdag den 29 juli

Expressen och Jesusfestivalen
- Tommy Dahlman i Inblick - "Trots att en av Sveriges största kvällstidningar, allierad med riksradion, ville plocka upp vårens debatt kring vår syn på sexualitet, homosexualitet och äktenskap visades föga intresse. Vad var orsaken till att dessa nyheterna inte fick vingar den här gången? Jag tror att en av anledningarna var att jag svarade på samma sätt som tidigare: Bibeln är väldigt klar i sitt budskap kring alla dessa ämnen. Och kyrkan har i 2000 år predikat samma teologiska fundament och kommer att fortsätta med det tills Jesu återkomst. Reportrarna suckade.
"Har du hört vad kommunalrådet i Älmhult Ingemar Almkvist har sagt?", frågade de båda journalisterna. Han anser att människor med sådana åsikter som du inget har att tillföra kommunen."
Jag har inte personligen pratat med kommunalrådet, men om han är av en sådan uppfattning är det givetvis en katastrofal inställning. Det skulle betyda att i inga imamer eller troende muslimer heller har något att tillföra kommunen. Resonemanget innebär även att den katolska biskopen Arborelius och alla troende katoliker inte heller anses kunna tillföra kommunen någonting. Dessa nämnda har nämligen samma teologiska uppfattning i den kontroversiella frågan.
Ja, alla människor med någorlunda vätskebalans i behåll inser ju att kommunalrådets människosyn går stick i stäv med Sveriges strävan efter mångfald och pluralism. I min värld har alla människor, oavsett om man valt att leva i ett homosexuellt förhållande, celibat eller i ett heterosexuellt äktenskap något att tillföra alla kommuner i hela landet. Vi lever fortfarande i ett fritt land, vilket betyder att tanken fortfarande är fri. Man får faktiskt äga en personlig teologisk övertygelse i Sverige, utan att häktas."

Att stå upp för sin tro
- Ruth Nordström i Världen idag - "Nyligen rapporterade tidningen Östra Småland om en grupp kristna asylsökande flyktingar som efter hot från fundamentalistiska islamister fått lämna ett asylboende i Mönsterås. Islamisterna krävde att de kristna skulle sluta bära kristna symboler som kors, de utestängdes från gemensamma utrymmen på asylboenden och utsattes för trakasserier. Till slut fruktade de kristna familjerna för sin säkerhet och kände sig tvingade att lämna asylboendet. Enligt Migrationsverket föranleder det inträffade händelsen med hot och trakasserier mot kristna familjer i ett asylboende inga särskilda insatser. Hur mycket skall till för att Migrationsverket skall anse det nödvändigt att vidta åtgärder?
Enligt International Society for Human Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse i världen kristna människor. Två hundra miljoner kristna förnekas religionsfrihet över världen, i strid med alla konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. De döms av shariadomstolar till spöstraff och avrättning genom hängning av domstolar, på den enda grunden att de blivit kristna. Islamiska statens (IS) fortsätter sina härjningar och korsfäster, halshugger, hänger, våldtar och torterar kristna. Majoritetens av världens befolkning lever i länder där de saknar rätten till religionsfrihet. Enligt The Observatory on Intolerance and discriminiation against Christians in Europe (OIDCE) ökar också fallen av intolerans och diskriminering mot kristna i Europa, även i Sverige."


Snart Seniorfestival på Storefjell - Perleportalen - Les HER.


The Incredible Blessings of Being in Christ! - David Wilkerson (1998) - Read HERE.

28 juli 2015

Nyhetsflödet tisdag den 28 juli

Kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla till omvändelse
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Genom Jesus Kristus är vägen till Gud öppen för varje människa. Men vi kan inte förbli vad vi är eller komma ut som vem som helst. Vi är kallade att bli lika Jesus Kristus, i kärlek till Gud och lydnad för hans vilja.
Nya testamentet talar om omvändelse 58 (!) gånger. Det är verkligen ingen liten sidotanke, utan utgör en helt grundläggande del av det kristna budskapet. Jesus och de första apostlarna kallade konstant människor till omvändelse. De pekade inte ut någon speciell grupp eller någon speciell synd. Tvärtom; "nu ålägger Gud människorna, alla och överallt, att omvända sig", för att citera Paulus inför Areopagen i Aten (Apg 17:30).
Enligt kristen tro är alla människor skapade till Guds avbild, älskade av honom och därför viktiga och värdefulla. Men alla människor har också syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud har inte gett upp om oss, utan har sänt Jesus Kristus till världen för att rädda oss. Genom hans död och uppståndelse kan vi få livet tillbaka."


Centerpolitiker kritiserar RFSL-monopol
- Dagen - "CUF-politikern Lina Landström är kritisk mot att RFSL har monopol på att hbt-certifiera olika miljöer i samhället."Att göra sin verksamhet en säker plats för alla bör inte – och ska inte – kosta skjortan", skriver hon i en debattartikel.
Lina Landström skriver på SVT Debatt:
"Det är dags att inse att RFSL:s ord inte är lag, och att det finns många kommuner och företag runt om i landet som inte har en hbt-certifiering men trots det har ett fantastiskt bemötande."

Självförhärligande eller Gudsförhärligande?
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Genom hela mänsklighetens historia har det rasat en kamp mellan två i grunden olika sätt att leva. Det ena är det som efter syndafallet har varit det mest naturliga för oss alla: att ha vår egen förmåga, vishet och kraft som utgångspunkt för hur vi tänker, handlar och prioriterar. Alltså att leva med oss själva som centrum. Det är detta som jag i denna artikelserie väljer att kalla för självförhärligande.
Det andra sättet att leva är det som vi från början var kallade till: att ha Guds förmåga, vishet och kraft som utgångspunkt för hur vi tänker, handlar och prioriterar. Alltså att ha Herren själv som våra livs centrum. Det är detta som jag i denna artikelserie väljer att kalla för Gudsförhärligande."


Avholdssaken begynte som et kristent opprør - Nils-Petter Enstad i Dagen - Les mer HER.


The Laws of Nature by C.S.Lewis Doodle - Video (8 min.) - Watch video HERE.

27 juli 2015

Nyhetsflödet måndag den 27 juli

"Kristna på flykt blir trakasserade på grund av religion"
- Dagen - Robert HaIef, kristdemokratisk riksdagsledamot, oroas över uppgifter om att kristna även känner sig trakasserade på asylboenden i Sverige. "Nu får det vara nog", säger han till Dagen....
Men Robert Halef (KD) upplever att trakasserierna på grund av religion ökar även på asylboenden i Sverige. Som exempel tar han upp den kristna familj som i våras kände sig tvingad att flytta från ett asylboende utanför Kalmar efter trakasserier.
– De är förföljda i sina hemländer och fortsätter att bli trakasserade i flyktinglägren. Det hemska är att det har börjat bli likadant i Sverige. Det har kommit till vår närhet. Då tycker jag att nu får det vara nog. Det här måste vi markera kraftigt emot. Vi ska inte ha sådana konflikter på våra asylboenden, säger han till Dagen."

Obama, Kenya och homosexualitet
- Sub-umbra Maranatablogg - "Innan den amerikanske presidenten begav sig till sin far's -  Obama senior's - hemland Kenya, blev han tillskriven med ett öppet brev av 700 evangeliska pastorer i Kenya , som bad honom att inte komma till Kenya och föra sin "gay-agenda" på tal. En av initiativtagarna till det öppna brevet heter Mark Kariuki , som leder en allians som omfattar 38 000 församlingar och sammanlagt 10 000 000 kenyanska kristna. Men Obama verkar inte vilja efterkomma det rådet. Strax innan avfärden till Afrika, där han ämnar besöka både Kenya och Etiopien, "..uttalade han sitt starka stöd för homosexuellas rättigheter i Afrika".
Kariuki motiverade sig så:"Vi vill inte att Obama ska komma och tala om homosexualitet i Kenya, eller försöka få oss att acceptera sådant som är emot vår tro och vår kultur"

Tredje världskrig!
- Sune Fahlgren i Sändaren - "Trots allt bra fredsarbete och alla fördrag, har världen mer vapen än någonsin och aptiten på militära lösningar växer. Det behövs civilkurage för att stå emot våldet och rädslan.
Konfliktforskaren Göran Agrell påstod i radioprogrammet Filosofiska rummet den 3 maj att ”ett tredje världskrig är här”. Även om många ryggar tillbaka inför benämningen, hävdade Agrell att en ny typ av globala konflikter, som drabbar oskyldiga i mängd, smugit sig på. Påven Franciscus hade nyligen samma budskap under sin rundresa i Sydamerika.
Var det detta som Samuel Huntington förutsåg för tjugo år sedan, när han skrev om ”The Clashes of Civilizations”? Alltså ett slags civilisationernas krig som skulle utmana västerlandets dominans. Har hans profetia varit självuppfyllande? Vi tycks nu leva i uppgörelsernas tid, vilket förklarar ett växande bruk av apokalyptiska motiv och domedagsspråk. Retoriken i Islamiska staten (IS) är helt präglad av detta."


Hvordan kan folk ikke tro på Gud? - Dagen - . Les mer HER.


Obama Ignores Pastors: Gay Rights on Kenya Agenda - CBN News - Read more HERE.

26 juli 2015

Nyhetsflödet söndag den 26 juli

Svårt förstå entusiasmen över iranavtalet
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Reaktionerna på avtalet mellan Iran och stormakterna i FNs Säkerhetsråd om Irans kärnteknikprogram, har varit entusiastiska och lättade. Avtalet ses som en diplomatisk seger, främst för USAs president Obama och hans utrikesminister Kerry. I många svenska media har entusiasmen varit påtaglig och skepticismen mot avtalet sällsynt. Glädjeyttringar som att "nu kan Iran inta den stormaktsroll som nationen förtjänar" florerar liksom uppmaningar om att "vi måste lita på Iran".
Hans Blix (tidigare chef för IAEA, FN:s kärnvapenkontrollsorgan) uttalade sig positivt till avtalet i TV4 och förklarade att avtalet inte hade kommit till stånd tidigare på grund av de dåvarande ledningarna i USA och Iran. Han sade då med ett överseende småleende att den förre iranske presidenten Ahmadinejad "var en frän figur som tyckte om att tufsa till Väst". Ja, så nonchalant kan en svensk IAEA-chef (och tidigare Fp-minister) uttala sig om Förintelseförnekaren, krigshetsaren, antisemiten och Israel-hataren Ahmadinejad.
Mycken kritik har riktats mot Israel – Irans huvudmål för kärnvapen – som glädjedödare. Obama påstår att det bara finns två alternativ; det avtal som nu föreligger eller krig. Men i Israel från höger till vänster, är man enig om att det finns en tredje lösning – ett bättre, mer krävande avtal. Där ifrågasätts om USA spelat sina kort väl. Var detta det bästa avtal de kunde få? För USA har vikit sig på flera viktiga punkter."

Behöver vi dogmer?
- Mikael Karlendals blogg - "Många kristna idag ställer sig frågan om vi verkligen behöver vi fler dogmer och läror? Har vi inte för mycket av mänskliga läror och traditioner som splittrar oss? Är det inte nog med bara Bibeln och den Helige Ande? Räcker det inte att bara älska Jesus och leva i nåden?
Hade vi ställt den frågan till Paulus, hade han med största sannolikhet undrat om vi var kristna över huvud taget. För de första kristna var nämligen läran av allra största vikt. Att bli kristen innebär nämligen att man tar till sig, tror på och blir införd i en lära, inte att bli en religiös person som knåpar ihop en egen livsåskådning utifrån någon bok. Paulus skriver: ”Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.” (Rom 6:17)

Ny app sänder biblar via ballonger till Nordkorea
- Dagen - "Den kristna missionsorganisationen Voice of the Martyrs sprider, bokstavligen, evangeliet i Nordkorea. De kommer att skicka biblar i uppblåsta ballonger kopplade till en ny app över södra gränsen.
– I Nordkorea är till och med barnen medvetna om riskerna med att inneha en bibel. Till och med strumpor, kläder eller mat är farligt. Människor som plockar upp en bibel vet om att deras val är väldigt riskfyllt. De skulle förmodligen kunna bli avrättade, sa Eric Foley, präst och verkställande direktör för organisationen Voice of the Martyrs i Sydkorea enligt Christian Post."


Salmenes bok, en kort introduktion - Jostein Nielsen - Les HER.


IS Plotting To Use Drones To Bomb Crowds At Major British Events - Nick Gutteridge in Express - Read HERE.

25 juli 2015

Nyhetsflödet lördag den 25 juli

Giftfritt gäller även alkohol?
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Styrelseledamoten i Systembolaget Carl B Hamilton vill att Systembolagets service ska förbättras genom att Systembolaget har söndagsöppet. Är inte erfarenheterna tillräckliga från snart 20 år med mycket liberala införselregler av alkohol från andra EU-länder för att vi inte ska öka möjligheten till alkoholinköp ännu mer? Från 1995 till 2005 steg konsumtionen av 100 procent ren alkohol från 8,4 till 10,2 liter för personer fyllda 15 år och äldre. Det krävs ingen speciellt skärpt insikt för att förstå att ju lättare det är att få tag på alkohol, desto större blir med stor sannolikhet konsumtionen och alkoholskadorna. Och giftfrihetsdebatten när det gäller mat borde väl även drabba alkoholförsäljningen?...
Nej, Carl B Hamilton, även om du sitter i Systembolagets styrelse, och andra som av olika skäl tänker på förbättrad service. Ompröva era idéer! Vi har redan alltför många alkoholpåverkade på våra vägar som dödar eller skadar oskyldiga. Vi har redan alltför många sjukhussängar upptagna av skadade och sjuka som direkt eller indirekt hamnat där på grund av tilltagande alkoholkonsumtion.
Låt debatten om giftfri mat för bättre hälsa också genomsyra våra dryckesvanor istället för att liberalisera dem."

Jesu ankomst närmare än någonsin
- Stefan Swärd i Världen idag - "Maranata – kom Herre Jesus, var en arameisk hälsningsfras som de första kristna använde. Det uttryckte deras intensiva förväntan om att Jesus snart skulle komma tillbaka. De blev brända, slaktade och korsfästa och en gigantisk romersk statsmakt försökte ofta förinta kyrkan. Deras stora hopp och tröst var att deras kung kommer, han kommer tillbaka för att befria sitt folk och upprätta sitt rike.
Budskapet om Maranata, om Herrens ankomst, och Gudsrikets upprättande, behöver förkunnas på ett förnyat sätt i svensk kristenhet.
Det är en mäktig vision om Jesu andra tillkommelse. Det är visionen om att en annan kung ska träda fram för att regera. Det är visionen om nya himlar och en ny jord, som reser sig upp ur födslovåndorna av den gamla världen, den nya världen där Kristus regerar i frid och rättfärdighet.
Bibeln ger glimtar av denna nya värld. Bibeln ger glimtar om Herrens ankomst. Vi vet inte detaljerna. Inte någon vet när Herrens dag inträffar utom Gud."

Samhället styr vår bibelläsning
- Emanuel Bratt i Dagen - Har du någon gång hållit en andakt eller helt enkelt velat läsa en bibeltext i något sammanhang, och märkt att du vill få med till exempel vers 14–17 och vers 19–21, men att vers 18 känns svår, och riskerar att dra ögonen bort från det du egentligen vill säga?
Alla de texter som vi älskar och som hamnar på mannakort och dagens bibelord, de står där tillsammans, ofta flätade, med texter som kan få många av oss att snabbt läsa vidare, och en del att oroas och kanske börja tvivla på Guds godhet. Men för människor där och då verkar de inte ha varit ett problem på samma sätt som de blivit för oss.
Man kunde skriva ner ­Israels bekännelse ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet” utan att rycka det från fortsättningen ”han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led” (2 Mos 34:6-7, min kursivering). Man kunde skriva ner Jesu ord ”jag kallar er inte längre tjänare utan vänner”, utan att rycka det från föregående mening, ”Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er” (Joh 15:14-15).
Jag tror att problemet är att vi lätt blir selektiva i vår bibelläsning, och jag tror att orsaken är dubbel. Dels har vi svårt för att läsa dessa texter och predika om dem i sammanhang där människor är med som ännu inte tror, eller för den del, som är nya i tron. Vi vill ju så gärna att de ska se Guds kärlek, hans godhet, hans omsorg. Och ­eftersom vi generellt betonar att våra samlingar ska vara ­öppna och tillgängliga för nya så blir risken stor att vi sällan pratar om de lite kärvare ­delarna som Guds helighet och gudsfruktan."


Hellighet – et spørsmål om vilje? - Jostein Nielsen - Les HER.


Syrian Christians Flee Asylum in Sweden Amid Harassment From Muslims Who Force Them to Hide Their Crosses - Christian Post - Read HERE.

24 juli 2015

Nyhetsflödet fredag den 24 juli


"Det vi gjort för ett av barnen har vi gjort för Gud"

- Världen idag - "Frälsningsarmén har under sommaren en omfattande kolloverksamhet dit många barn som annars inte hade haft möjlighet nu får komma iväg till för att leka, skratta och få nya vänner.
- Vi vill få dem att växa och våga leva igen, säger Jenny Alm, som leder Frälsningsarméns kolloverksamhet.
Frälsningsarmén centralt arrangerar elva olika kollon utspridda över landet under sommaren. Och dessutom ansvarar lokala kårer för flera kollon. Totalt handlar det om ungefär 250 barn som får åka på något av kyrkans läger.
De finansieras genom gåvor från Frälsningsarméns givare och överskott från secondhandbutiken Myrorna och syftet är att ge barn som kommer från socialt utsatta situationer och som inte har ekonomisk möjlighet, att få komma iväg på en rolig lovaktivitet.
– Vi försöker hitta barn som verkligen behöver det här, som inte kan göra så mycket på sommarlovet. Alla barn är välkomna att åka på våra kollon, vi gör ingen skillnad på kön, ålder, religion, etnisk bakgrund, socialgrupp och intressen utan alla är välkomna. Vi försöker få kontakt med barnen och deras familjer via socialen, skolsköterskor och våra egna sociala institutioner. Alla kan anmäla sig till våra kollon via vår hemsida, berättar Jenny Alm."

Oas i Jönköping släcker törst och ger vila
- Dagen - "Möt individualism med integrering. Utrota ensamheten och bygg gemenskap över generationsgränserna. Oasmötet i Jönköping utmanar Sveriges kristna att stå upp för en motkultur.
– Visste ni att ingenstans i världen betyder jag, min och mitt mer än i Sverige. Vi toppar listan över själviskhet. Men här har Guds församling möjlighet att resa sig och möta individualismen med en motkultur, säger Joakim Lundqvist, pastor i Livets ord.
Han konstaterar att vi här i Sverige har tappat något av generationstänkandet, av vad det innebär att vara familj och att känna tillhörighet. Men om det är några som har möjlighet att vända den tendensen är det Guds folk.
– Gud vill vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna. Nästa generation behöver andliga fäder och mödrar. Vad kan du göra för att vara med i processen och ta ditt ansvar för nästa generation? utmanar Joakim Lundqvist.
Hans praktiska råd möts med gillanden och amen: Se den unga generationen med trons ögon, ge den Guds ord som visar den rätta vägen, bjud in den till kyrkan och omslut den med förbön."


Frelsesarmeen i 127 land - Perleportalen - Les HER.


Forward from Conversion: How We Can Focus on Spiritual Growth and Transformation - Ed Stetzer in Christianity Today  - Read HERE.

23 juli 2015

Nyhetsflödet torsdag den 23 juli

Mordhot för stöd åt tiggare
- Sydsvenskan - "Joakim Månsson Bengtsson i föreningen "Hjälp till tiggare i Lund" utsattes på måndagen för ett mordhot.
I ett anonymt sms fick han veta att avsändaren hoppades att någon skulle "slå ett baseballträ i skallbenet" på honom.
Hotet, som är polisanmält, innehöll även formuleringar som "passa dig jävlig noga" och "du är sjuk i huvudet som slösar med skattepengar på illegala skräpmänniskor".
Avsändaren skriver också: "Äckliga svin till miljöpartist".
Joakim Månsson Bengtsson säger:
– Det här är långt ifrån första gången. Jag har tidigare mött hot från nazistiska Svenskarnas Parti och liknande – meddelanden på Facebook främst."

Barnmorskefallet – argument och rättsläge
- Per Ewert på Claphaminstitutets hemsida - "Det ivriga offentliga samtal kring ämnet samvetsfrihet som i nuläget förs i Sverige är en förhållandevis ny företeelse i vårt land. Åtminstone har den fått en ny inriktning.
Samvetsfriheten som grundbult i samhällslivet var grundlagsfäst från grundlagen 1809, som gällde fram till 1974 års regeringsform. Där formulerades ärendet som att ”Kungen äger ingens samvete tvinga eller tvinga låta”. Att denna formulering togs bort 1974 handlade inte om att samvetsfrihet inte längre var önskvärd, utan snarare om att kungen under nuvarande regeringsform fråntagits en eventuell tvingande makt.
När samvetsskäl under de senaste decennierna har anförts som argument att slippa delta i en offentlig verksamhet, har det normalt handlat om rätten att vägra bära vapen. I takt med att värnplikten i Sverige förlorade sin praktiska funktion avtog dock behovet för så kallade ”samvetsömma” rekryter att hänvisa till sitt samvete för att få avstå från vapentjänst.
Samvetsfriheten har istället alltmer kommit att diskuteras i anslutning till de skärningspunkter där en traditionellt kristen hållning kolliderar med den sekulariserade individualism som i internationella jämförelser är starkt kännetecknande för Sverige. 2010 konstaterade flera svenska kyrkoledare behovet att lyfta frågan om samvetsfrihet, då de såg risker att denna frihet var på väg att hamna alltmer i kläm i vårt land. De undertecknade därför tillsammans ett dokument med namnet Samvetsmanifestet, med den uttalade ambitionen ”att alla med inflytande och ansvar ska respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.”

”Kyrkan måste börja våga prata om porr”
- Dagen - "Pojkar börjar i genomsnitt titta på porr när de är tolv år. Samtidigt blir porren grövre och mer lättillgänglig. Porrmissbruk är ett vanligt problem och psykologen Alf B Svensson säger att det även syns i kyrkans värld.
Psykologen Alf B Svensson anser också att det vore bra att begränsa porren men tror att det skulle vara svårt att lagstifta.
– Men både kyrkan och de här grupperna borde göra gemensam sak och kritiskt granska den snedvridna kvinnosyn som porren är ett uttryck för och ifrågasätta på ett sätt som man inte gör idag.
Enligt honom ger porren en skev bild av verkligheten.
– Man får en bild av att kvinnor bara är kroppar som ska utnyttjas och tillfredsställa män och att män bara är intresserade av att sätta på kvinnor på alla möjliga sätt. Det är också en förnedrande mansbild."


Alkoholforskare sågar förslag om söndagsöppet på Systembolaget
- Dagens Nyheter - "Systembolaget har inga planer på söndagsöppet. Och styrelseledamot Carl B Hamiltons förslag får kritik av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. ”Det leder med största sannolikhet till fler skador”, säger föreståndaren Jenny Cisneros Örnberg.
Systembolaget har inga planer på söndagsöppet. Och styrelseledamot Carl B Hamiltons förslag får kritik av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. ”Det leder med största sannolikhet till fler skador”, säger föreståndaren Jenny Cisneros Örnberg.
Systembolagets styrelseledamot tillika förre riksdagsledamoten Carl B Hamilton skriver på DN Debatt att han vill utöka Systembolagets öppettider för att göra det bekvämare för kunderna. Han föreslår att butikerna inför kvällsöppet till klockan 21 på vardagar samt söndagsöppet mellan 11 och 15."


Frigitt terrorist etter Shalit-avtale, har igjen drept - Israel Today - Les HER.


"But the Lord was with Joseph" - It´s Thursday by Howard Webber - Read HERE.

22 juli 2015

Nyhetsflödet onsdag den 22 juli

Svenskarnas ideella engagemang "exceptionellt högt"
- Världen idag - "Svenskarnas medborgerliga engagemang ligger både högt och anmärkningsvärt stabilt enligt en ny rapport från forskare vid Ersta Sköndal högskola. Inget tyder på att ideellt arbetet minskar, inte heller i religiösa sammanhang, trots sekulariseringen.
"Studierna visar att trots upp- och nedgångar i den svenska ekonomin, trots stora förändringar när det gäller arbete och sysselsättning och trots skilda politiska regimer samt tydliga kulturella och sociala förändringar så är den totala omfattningen på engagemanget exceptionellt stabil och mycket hög".
Så sammanfattas forskningen som gjorts av Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola."

Dödsdömd kristen inför Högsta domstol
- Dagen - "50-åriga Asia Bibi dömdes till döden för hädelse i Pakistan. Nu, efter 6 år, ska hennes fall tas upp i Högsta domstol. "Det här är hennes sista chans till frihet genom en rättslig process", skriver Wilson Chowdhry, ordförande för en brittisk organisation för pakistanska kristna.
Många människorättorganisationer har protesterat mot Pakistans agerande i fallet Asia Bibi. Den kristna fembarnsmamman hamnade i problem år 2009 när hon ville dricka vatten ur samma skål som några muslimska kvinnor. Kvinnorna tyckte att Asia Bibi, som var kristen, var smutsig och därför inte borde dricka vattnet. Sedan anklagade de henne för att ha förolämpat islams profet Muhammed genom att säga "Min Kristus dog för mig, vad gjorde Muhammed för er?", skriver Christian Post.
Sedan år 2010 har Asia Bibi suttit fängslad och dömd till döden. Men onsdag den 22 juli kommer hennes fall att tas upp Högsta domstolen i Pakistan. Mehwish Bhatti, från British Pakistani Christian Assosiaction (BPCA) som har arbetat med Asia Bibis fall, säger att han är glad över det tidiga datumet."


Uppgrävda bibeltexter kan läsas efter 45 år
- Dagens Nyheter - "Pergamentet som grävdes fram vid Döda havet 1970 var så förkolnat att forskarna inte förstod vad det var. Men nu har häpnadsväckande teknik avslöjat att det handlar om en av de äldsta bibeltexter som hittats.
   Synagogan i Ein Gedi var raserad och övergiven sedan många århundraden. Kanske attackerades den och brändes ned av beduiner redan på 500-talet. Först under 1960- och 1970-talen grävdes en del fynd fram, däribland ett förkolnat pergament som forskarna inte blev kloka på.
   – Vi försökte läsa det på rätt sätt, men utan framgång, säger Sefi Porat, israelisk arkeolog som var med vid den ursprungliga utgrävningen, till nyhetsbyrån AFP.
   Kolbitarna stuvades undan på Israel Museum i Jerusalem, och plockades fram först nyligen. En 3D-skanner läste av materialet, och filerna skickades till University of Kentucky. Där kunde avancerad mjukvara ”virtuellt rulla ut” dokumentet och tyda åtminstone delar av texten, skriver tidningen Haaretz.
   Och det visar sig handla om de första kapitlen ur tredje Mosebok i Gamla testamentet, som beskriver lagar för rituella offer. Det är därmed det mest betydelsefulla fyndet sedan dödahavsrullarna påträffades i mitten av 1900-talet.
   Ein Gedi-pergamentet bedöms vara från 500-talet. Bara i dödahavsrullarna och några få andra dokument på metall finns äldre bibeltexter bevarade.
   – Den här upptäckten får oss att fullständigt häpna, säger Sefi Porat."


Venteliste for ferie - Perleportalen - Les HER.


Who Told You You Are Unworthy? - David Wilkerson - Read HERE.

21 juli 2015

Nyhetsflödet tisdag den 21 juli

Tidstecknen är mer påtagliga än någonsin
- Stefan Swärd i Världen idag - "Ett grundläggande inslag i kristen tro är övertygelsen om att Jesus ska komma tillbaka. Jesus har lovat att komma tillbaka till denna jord, det slog han bland annat fast vid sin himmelsfärd.
Förkunnelsen om Kristi tillkommelse har präglat väckelserörelsen, de svenska väckelserörelserna bars fram av tron på Kristi tillkomst och pingstväckelsen tog över denna förkunnelse.
Det verkar som om frikyrkligheten blivit alltmer bekväm i den här världen, och förkunnelsen om Kristi snara tillkommelse har tystnat i många kyrkor runt om i Sverige. Kyrkans sekularisering får som konsekvens att övernaturliga och spektakulära inslag i kristen tro tonas ner. Spekulationer och felbedömningar hos väckelsens folk i tidigare generationer har bidragit till att tona ner dessa frågor.
Bibeln talar om tidstecken. Faktum är att dessa tidstecken är mer påtagliga än någonsin. Bibeln talar om det antikristliga systemet, som fanns i världen redan på Bibelns tid men som ska kulminera i samband med Jesu tillkomst. Bibeln talar om naturkatastrofer och stora katastrofer som drabbar mänskligheten. Men den talar också om att det ska vara som på Noas tid – människor lever i välstånd och bekymmerslöshet, och plötslig drabbas världen av domen."

Prata om tro och liv
- Sven Hillert i Kyrkans Tidning - "Livsviktigt. Samtal om tro och liv handlar om kyrkans överlevnad. Det får inte upphöra.
Det är mycket som måste göras i en församling i Svenska kyrkan. En del står i regelverket. Annat brådskar för att människor står framför oss och påtalar behoven. Sedan finns det annat som är helt nödvändigt för en kyrka, men som ändå kan bli bortglömt eller nedprioriterat.
Avgörande för Svenska kyrkans överlevnad är ett pågående samtal om tro. Vi måste prata med varandra öppet och ärligt för att behålla både riktning och styrfart på kyrkans skepp. Ändå är vi många som upplever att samtalet avtar på olika håll. Vi kommer oss inte riktigt för och vi har inga tydliga rutiner. När vi sällan ordnar samtal om tro, blir också de spontana samtalen lidande.
Jag har lyssnat till ett stort antal präster när de möts efter ett år i tjänst. En av deras vanligaste erfarenheter kan uttryckas så här: ”Jag har ett underbart arbete. Jag får möta så många människor och prata om livets största frågor. Det märkliga är bara att jag så sällan pratar på djupet med mina arbetskamrater.”


Arabisk hat omdannes til kjælighet for Israel - Israel Today - Les HER.


Nuke Deal Could Allow U.S. To Protect Iran From Israel - Allan J. Favish in Prophesy News Watch - Read HERE.

20 juli 2015

Nyhetsflödet måndag den 20 juli

Utmana självgodheten i Sverige
- Lennart Sacrédeus i Hemmets Vän - "Att självkritiskt titta på Sverige stör lätt självbilden och det politiskt korrekta, men är likafullt såväl nyttigt som nödvändigt i förståelsen av sitt eget land. Det finns alltså något annat att lyfta fram, bortom den utbredda beskrivningen av vårt land som den näst intill perfekta och modernistiska välfärdsstaten i Norden.
   På goda grunder går det också att teckna Sverige som ett allt mer rotlöst, historiskt famlande, familjekaotiskt och oandligt samhälle med utbredd religiös analfabetism och ointresse där människans samvete inte hålls högt inom yrkesliv och politik.
Hos oss finns också en tilltagande själslig ohälsa hos de unga, tillika undersökningar som visar på bristande motivation för studier och livet i stort hos många i det uppväxande släktet. Dessa fakta står i bjärt kontrast till den önskan vi alla har, nämligen att just ungdomen skall vara de främsta bärarna av framtidstro och optimism, inte av uppgivenhet och pessimism."

Lär känna Hamas
- Patrik Engellau i Det Goda Samhället - "Hamas, eller den Islamiska Motståndsrörelsen, härskar i Gaza sedan åtta år. Med jämna mellanrum skickar Hamas raketer mot Israel och Israel slår tillbaka. Många menar att Hamas gör detta i självförsvar och att rättskaffens personer bör stödja Hamas. Nu senast har Ship to Gaza varit i blickfånget. I slutet av förra året erkände Sverige Palestina, vilket åtminstone delvis är ett erkännande av Hamas, i syfte att ”ge ny dynamik åt en avstannad fredsprocess”, som utrikesminister Wallström uttryckte det.
På Utrikesdepartementet finns skickliga diplomater som vet vad de gör och därför måste ha vetat vad det var som erkändes när Sverige erkände Hamas. Men jag visste det inte, så jag läste Hamas stadgar från 1988 (Länk HÄR) för att få ett preliminärt hum.
Stadgarna består av ett företal samt 36 artiklar där Hamas förklarar sina avsikter och sitt tänkande. I företalet anges tonen genom ett citat av det Muslimska Brödraskapets grundare Hassan al-Banna: Israel existerar och kommer att fortsätta att existera tills dess att islam förintar det."

Skriver fördjupning i barnmorskefallet
- Per Ewerts blogg - "Fallet med Ellinor Grimmark, barnmorskan som gjorde den utifrån sett mycket normala bedömningen att hon ville arbeta som barnmorska och förlösa barn, men inte döda ofödda, är nu efter sommaren på väg in i juridisk prövning. Hon är nämligen unik såtillvida att hon faktiskt också stod för denna övertygelse när det började bränna till, när valet började kosta i tid, pengar, karriär och möda. Det här fallet är den första egentliga prövningen av hur svensk praxis stämmer överens med juridiskt relevanta rättskällor. (Spoiler: det gör den inte.) Det rättsliga utslaget – även om det skulle dröja till sista instans – kommer därför att få stor betydelse för hur hela frågan om samvetsfrihet, framförallt med tonvikt på abortfrågan i Sverige."


Nå kan du lese Dagens Andakt på mobilen - rupeba.se - Les HER.


WELCOME TO THE ONE ARMY TEACHING PROGRAMME - One Army - Read HERE.

19 juli 2015

Nyhetsflödet söndag den 19 juli

Genmäle gällande Marcus Birro
- Tommy Dahlman i Inblick - "Marcus Birro genomgår en skilsmässa samtidigt som han är offentlig med en ny relation, en kvinna som även hon ligger i skilsmässa. Detta är det faktiska förhållandet. Marcus gör sina egna val och går sina egna vägar. Han är en offentlig person som likt magnet drar till sig uppmärksamhet och givetvis är relationer och kärleksliv bland de mest populära läckerbitarna för människor att prata och dividera om. Plötsligt vet så många så mycket om det mesta medan verkligheten egentligen är att väldigt få vet någonting. Det finns alltid tre sidor av varje sak. Din, deras och den rätta. Låt oss nöja oss med det.
Det jag dock kan gå ut med är, återigen, de faktiska förhållanden som råder. Tidningen Inblick befinner sig på Löttorp där vi tillsammans med ELCA ansvarar för 5 dagar i den stora tältsalongen denna vecka (ons-sön). På lördag kväll var det meningen att Marcus Birro skulle vara en del av programmet. Vi har entledigat honom från detta uppdrag. Inte på grund av att vi vill straffa, mästra eller statuera exempel men därför att vi tror att Marcus behöver vila från de stora estraderna nu då hans privatliv har exploateras så offentligt.  Vi vill inte som kristna människor haka på skvallerpressens dåligt underbyggda "storys" men hellre leva nära Marcus, såsom vänner och förebedjare. Vi önskar inte vara fariséer och hycklare som likt pöblar har intresse av visa sina egenrättfärdiga muskler. Vi vill däremot vara tydliga med att vi ser allvarligt på äktenskapets betydelse, skilsmässa och familjeliv samtidigt som vi alltid vill visa på en väg till upprättelse och nya chanser."

Marcus Birro tar timeout
- Världen idag - "Beslutet att tills vidare pausa samarbetet är fattat i samråd mellan Marcus Birro och chefredaktör Lukas Berggren.
Marcus Birro har medverkat som krönikör och bloggare i tidningen, och även haft en podd tillsammans med chefredaktör Lukas Berggren.
I början av maj berättade han och hans hustru Jonna att de skulle gå skilda vägar. I förra veckan blev det också offentligt att Marcus Birro inlett en relation med en ny kvinna, som också har valt att skilja sig från sin make.
Lukas Berggren vill inte gå in på omständigheter och detaljer i frågan, men berättar att situationen får konsekvenser för Marcus Birros medverkan i Världen idag.
– Marcus och jag har haft ett bra samtal och är överens om att han under rådande omständigheter behöver ta en timeout på obestämd tid från sin medverkan hos oss, säger han.
Marcus Birro förklarar att han har respekt för beslutet att pausa hans samarbete med Världen idag.
– Jag har respekt för beslutet att ta en paus. Det är även min förhoppning att kristenheten snart är redo för att läsa, skriva eller möta syndare öga mot öga. Visst var det vad Jesus gjorde? skriver han i en kommentar till tidningen."


Det behövs nya syndakataloger
- Leif Carlsson och Rebecka ­Söderbladh i Dagen - "Vad är då anledningarna till att uppfattningen om synd har förändrats? En orsak är att syndakatalogerna länge har varit en belastning för frikyrkan. Man vill helt enkelt komma bort ifrån dem. Men pendeln har slagit över åt andra hållet. Kyrkan har hamnat i en situation där man helst inte vill stöta sig med någon och då blir det vanskligt att precisera synder. Predikanten måste tänka: ”Tänk om det finns någon som lyssnar och känner sig träffad eller kanske till och med drabbas av dåligt samvete?” I sin ambition att vara inkluderande­ har Kyrkan reducerats till en ­social gemenskap med hög trivselfaktor. På det personliga planet är det viktigare att må bra än att utmanas till förändringar. Andligheten reduceras till upplevelser utan krav på ny livsstil. Detta ligger i linje med den allmänna individualismen i samhället. Visserligen läses Bibeln i gudstjänsten men få tänker på att dessa texter i huvudsak är riktade till församlingar med krav på en ny livsstil där man förväntas lämna vissa handlingar­ bakom sig och börja leva på ett nytt sätt."


Kristna flyktingar flyttade från asylboende efter hot av islamister
- Dagens Nyheter - "Hot och trakasserier från fundamentalistiska islamister fick en grupp kristna asylsökande att flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län, skriver tidningen Östra Småland.
Hot och trakasserier från fundamentalistiska islamister fick en grupp kristna asylsökande att flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län, skriver tidningen Östra Småland.
– Vi har fått information från två familjer som menade att de blev trakasserade av en grupp syrier som gjorde att de inte kunde bo kvar, säger Mikael Lönngren, ställföreträdande chef för Migrationsverkets verksamhet i Kalmar län till DN.
Händelsen ska ha inträffat på ett boende i Mönsterås där majoriteten av de cirka 80 asylsökande kommer från Syrien. Enligt tidningen Östra Småland ska den kristna gruppen ha utsatts för såväl hot som trakasserier, bland annat fick de inte ha kristna symboler, som kors runt halsen, och var inte välkomna in i gemensamma utrymmen när den aggressiva muslimska gruppen var där."


Overlevde Holocaust ved hjelp av kristne, hjelper nå forfulgte kristne i Midtøsten - Israel Today - Les HER.


Darling, I've found my destiny. Part Two - Conclusion - Mark A. Kellner - Read HERE.

18 juli 2015

Nyhetsflödet lördag den 18 juli

Handel med foster är en moralisk kollaps
- Per Ewert i Världen idag - "USA har skakats av avslöjandet om hur RFSU:s amerikanska systerorganisation Planned Parenthood i strid med lag och moral gör affärer med aborterade fosters organ. Till skillnad från RFSU driver organisationen också egna abortkliniker och är en stark lobbyröst för aborter långt efter vecka 22.
Planned Parenthood slog snabbt tillbaka med ett uttalande för att avväpna kritiken. Det är dock intressant att granska detta uttalande; det ger viktiga insikter också för debatten i vårt land.
De förnekar inte sakförhållandet. De tar verkligen fosters organ och säljer vidare. Men de förklarar frankt att de bara gör precis som alla andra: "hjälper patienter som vill donera organ för vetenskaplig forskning". Att jämställa en vuxen persons vilja att donera sina organ med att först avliva och sedan gravt skända ett ofött foster genom att sortera ut och sälja dess organ är cyniskt bortom alla gränser. Att "patienten" ifråga inte tillfrågats behöver knappast tilläggas."

Kommun bokar nyandliga träffar
- Dagen - "Inför sommaren har Trelleborgs kommun bokat och sålt biljetter till seanser och tidigare-liv-meditationer i Smygehuk.– Jag tror att många med mig ifrågasätter att sådana arrangemang ingår i kommunens officiella turistutbud, säger Elisabeth Hedfors, sommarboende nära Smygehuk.
Elisabeth Hedfors och hennes familj är sommarboende i närheten av Smygehuk i Trelleborg sedan 40 år. Det är Sveriges sydligaste udde och lockar mängder av turister varje sommar. Under den varma delen av året förmedlar Trelleborgs kommun en uppsjö av evenemang i Köpmannamagasinet mitt i den pittoreska miljön. Veteranbilsträff, cirkus, musik och loppisar blandas. I år är det första gången som kommunen gjort bokningar med andlig inriktig. Olika kyrkor har då och då fått komma för att spela musik.
– Kristna andakter har vi försökt att undvika, säger Ditte Fagerlund, som arbetar på Trelleborgs kommuns näringslivskontor."

40 års heltidstjänst för Gud
- Hemmets Vän - "Viktiga vändpunkter i människors liv kan komma överraskande. Linda Bergling frös när hon stod utanför en kyrka i Uppsala och väntade på några kompisar. Som vänsterradikal  fanns hon i Vietnamrörelsen och miljörörelsen. Hon ville stå på barrikaderna, se samhället förändras. Nu hörde hon rösten inom sig: Gå in och värm dig i kyrkan! Där inne stod Jesusfolket och sjöng lovsånger i Anden. En totalt främmande, ny värld, som hon inte kunde hantera...
– Där inne i kyrkan letade jag efter en dirigent till den underbara sången. Jag såg tårarna, glädjen och blev berörd. Jag som hade tänkt doktorera i rättsvetenskap skulle kort därefter bli frälst hemma i en lägenhet i Stockholm där jag bl a mötte författaren Ylva Eggehorn och teologen Gösta Höök. När de vittnade för mig vad Jesus gjort i deras liv förstod jag att om jag säger nej till det jag mött, så går jag förlorad. Säger jag ja innebär det evigt liv!"


Kjent og lest av alle mennesker - Jostein Nielsens blogg - Les HER.


"Darling, I've found my destiny.” Part One - Mark A. Kellner - Read HERE.