Dagens Nyheter

31 jan. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 31 januari

Rykten och spekulationer
- Paul Widén på Nyheter från Israel - "Den alltmer kaotiska situationen i Syrien rapporteras ha drivit Israels försvarsledning att vidta åtgärder som vittnar om att det nu råder en överhängande risk för regionalt krig. I början av veckan placerades två enheter av raketförsvarssystemet Järnkupolen för första gången i den norra delen av landet. Man fruktar dels att Assad-regimen som en sista utväg i inbördeskriget kan komma att attackera Israel (i värsta fall med kemiska vapen), dels att Syriens lager med kemiska vapen och avancerade konventionella vapen ska hamna i händerna på Hizballa eller al-Qaida. Israel har vid upprepade tillfällen förklarat att massförstörelsevapen i händerna på terroristorganisationer skulle innebära att man hade passerat en röd linje som skulle tvinga landet
till militär handling.
" Läs också: Dagens Nyheter    

Statligt upplysta samveten
- Lukas Berggren i Världen idag - "Vi i Sverige ser oss gärna som ett exempel för andra kulturer. Vi tycker oss ha kommit så långt, vi är så frigjorda och upplysta. De landvinningar vi har gjort vill vi gärna exportera till omvärlden. Inte minst gäller detta i etiskt laddade frågor. Vi vill att vår syn på sexualitet, äktenskap och familj ska vara förhärskande även i andra delar av världen. Och vi kan inte förstå att det finns andra kulturer, där man har en avvikande uppfattning. De kulturer som inte tycker som vi betraktar vi som lägre stående, i bästa fall under utveckling. Målet är förstås att alla ska tycka som vi, för vi är ju världens upplysta samvete och riktmärke. Tids nog ska de allt ändra på sig och skam den som ger sig....
...Nyligen beviljade den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen ett bidrag på 355 000 kronor till Ekho ("Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer") för projektet "HBTQ-frågor i Frälsningsarmén". Syftet är att påverka Frälsningsarméns syn på homosexualitet....
...Vi måste förstå det absurda i en sådan sak. Statliga pengar – skattepengar – går alltså till en organisation för att påverka en annan organisations åsikter i en viss fråga. I vilket annat land, i vilken annan fråga skulle detta vara möjligt? Dessvärre lär vi behöva leta i totalitära sammanhang för att kunna svara på den frågan. Demokratier brukar inte bevilja statliga medel till infiltration
."

Staten ska inte lägga sig i bibeltolkning
- Stefan Gustavsson i Svenska Dagbladet - "Ungdomsstyrelsen stödjer arbetet med att påverka Frälsningsarméns tolkning av Bibeln med 355000 kronor. Sedan när blev det statens uppgift att korrigera hur de religiösa samfunden tolkar sina urkunder?....
....Konventikelplakatet med de av staten påbjudna husförhören avskaffades 1858, full religionsfrihet infördes 1952, kyrkan skiljdes från staten 2000; staten ska därför inte lägga sig i hur varken EKHO eller Frälsningsarmén, tolkar Bibeln. Vi har nämligen alla rätten att tolka Bibeln precis hur vi själva vill. Vad som är en rimlig respektive orimlig tolkning ska diskuteras i öppen debatt och i dialog med bibelforskning – inte genom statlig påverkan.
"

30 jan. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 30 januari

Kyrkliga nätverk och utrikespolitik
- Johanna Andersson på Kristen opinion - "I senaste församlingsbladet kunde jag bland tips om samtalsgrupper och kvällsmässor också läsa att Svenska kyrkan nu har tagit ställning i konflikten mellan Israel och Palestina. Bland annat ska varor från bosättningar bojkottas och kravet på att Palestina erkänns som stat i FN ska drivas. Den församlingsbo som gick in på den angivna webbadressen kom till Kairosdokumentet där man kan läsa att Israel är en rasistisk apartheidstat och att Israels försvar efter massiva missilbeskjutningar från Gaza 2008 istället beskrivs som ”det barbariska kriget som Israel attackerade med”. Vi var många som beklagade att kyrkan tagit ensidig ställning i en pågående konflikt och som ser risker med bojkottsretoriken mot Israel. Via församlingarna kommer alltså detta budskap nu att börja spridas i många hem i Sverige."

Åtta års fängelse för iransk-amerikansk pastor
- Världen idag - "Åtta års fängelse. Det blev straffet för pastor Saeed Abedini, som fick sin dom vid en domstol i Teheran på söndagen.
Domstolen i Teheran hade uppgett för advokaten att pastor Saeed Abedini skulle friges. Men när advokaten anlände till domstolen  på söndagen insåg han att han blivit lurad. Domaren Pir-Abassi vid Revolutionsdomstolen förkunnade domen på åtta år fängelse, för hot mot nationens säkerhet, rapporterar American Center for Law and Justice, ACLJ. Orsaken till domen var Abedinis verksamhet som ledare inom kristna husförsamlingar. Domen gavs endast muntligt, trots att iransk lag kräver skriftlig dom, skriver ACLJ.
"

Rättelse Dementi EKHO projekt i Frälsningsarmén
- FA:s hemsida - "Det framgår felaktigt att projektet har förankring i Frälsningsarmén och att samarbetspartners finns i Malmö.
Statens Ungdomsstyrelse har beviljat föreningen EKHO projektmedel att föra samtal om hbtq-personers situation inom Frälsningsarmén.
Tidningen Dagen uppmärksammade detta och i två artiklar förra veckan beskrevs samarbete mellan Frälsningsarmén och föreningen EKHO. Uppgifterna var hämtade från föreningen EKHOs ansökan till ungdomsstyrelsen.
Av dessa uppgifter framgår felaktigt att projektet har förankring i Frälsningsarmén genom att samarbetspartners finns i Malmö. Någon överenskommelse om samarbete i projektet med Frälsningsarmén i Malmö finns inte
."


29 jan. 2013

Nyhetsflödet tisdagen den 29 januari

Vi måste lära av Förintelsens historia
- Mikael Oscarsson i Aftonbladet - "Den ökande antisemitismen i vårt land, inte minst i Malmö, 
påminner oss om att kampen för alla människors lika värde inte är avslutad. Om vi tittar ut över världen är situationen än värre. I Iran är det landets president Mahmoud Ahmadinejad som förnekar Förintelsen och vill utplåna landet Israel. Så nära som i Europarådets parlamentariska församling finns det delegater – från Ungern och Grekland – som förnekar Förintelsen eller menar att flyktingar inte är fullvärdiga människor!"

Ny Bibelöversättning
- Sändaren - "2015 presenteras en helt ny översättning av två nytestamentliga böcker. Faller den väl ut kan hela Nya testamentet komma i ny språkdräkt lagom till 2026, då det är 500 år sedan den allra första svenska versionen.
Under hösten 2012 gjorde Svenska Bibelsällskapet en utredning som mynnade ut i beslutet att göra en provöversättning av två av Nya testamentets böcker. Pilotprojektet omfattar delar av Lukasevangeliet, från kapitel 9 till 19, samt Galaterbrevet.  Det ska vara klart till 2015, då Bibelsällskapet firar sitt 200-årsjubileum"


Sluta försöka göra barn könsneutrala
- Alf B Svensson i Aftonbladet - "Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra.
Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Vi ska ge dem könsneutrala namn och leksaker, börja använda ordet ”hen”, förbjuda flickor från att klä sig i rosa och välja genuscertifierade förskolor. Förskollärarna ska agera könspoliser, slänga ut dockvrån och avstyra alla typiska kill- och tjejlekar.
Men den strategin kommer inte att lyckas, för kön är inte bara en social konstruktion. Alla skillnader mellan pojkars och flickors beteende beror inte på att vi behandlar flickor och pojkar olika. Den som offentligt vågar ifrågasätta den feministiska genusdoktrinen utsätts för personangrepp, hånas och förlöjligas
."

Blir nektet å bruke Frelsesarmé-uniform under Eurovision   
- Norske Dagen - "En gruppe fra Frelsesarmeen, «Heilsarmee», gikk til topps i den nasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Sveits, men får ikke bruke uniform og navn i finalen i Malmö.
EBU (European Broadcasting Union) har varslet at bidraget bryter med reglene om at ingen organisasjoner kan delta i musikkonkurransen. EBU har derfor bestemt at gruppen må skifte navn og at de ikke får opptre med Frelsesarméuniformer på scenen i Malmö.
"

28 jan. 2013

Nyhetsflödet måndag den 28 januari

Ett projekt med problem
- Marie Willermarks blogg - "Det har ännu en gång blivit en nyhet kring HBTQ frågor och Frälsningsarmén. Denna gång är sammanhanget att föreningen EKHO driver ett projekt ”HBTQ-frågor i Frälsningsarmén” finansierat av bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen.
Syftet beskrivs som ”att öppna upp samfundet så att kristna HBTQ personer ska kunna vara, helt och fullt, sig själva och samtidigt vara en aktiv del av Frälsningsarmén i Sverige”. Mer om detta finns beskrivet i tidningen Dagens artikel och ledare idag. Läs här. Kort vill jag bara understryka att hela projektet är igångsatt utan att Frälsningsarméns ledning varit inkopplad eller medveten om vad EKHO vill uppnå eller hur man tänkte gå tillväga.
"

 Omöjligt vara kristen utan en församling
- Dagen - "Det finns saker här i livet som är omöjliga att göra på egen hand. Man kan inte gifta sig själv och man kan inte heller vara kristen på egen hand, i alla fall inte i det långa loppet. Alla kristna behöver avsätta egentid med Gud, vare sig det handlar om retreatdagar i tysthet eller regelbundna bönestunder i hemmets lugna vrå. Men få av oss är ämnade att bli eremiter och dra oss undan inte bara världen utan också våra kristna medsyskon. Grundtanken är att vi är skapade till gemenskap inte bara med Honom utan också med varandra. Det är tillsammans med andra kristna, genom att stötas och blötas med dem i arbetet med att utbreda Guds rike som vi själva har chansen att växa i tron och mogna som lärjungar."

 Statsstøtte til homofilipress mot Frelsesarmeen
- Norske Dagen - "Den svenske homoorganisasjonen Ekho har satt i gang et prosjekt for å påvirke Frelsesarmeen til å godta homofilt praktiserende soldater. Svenske myndigheter bidrar med penger.
De 355.000 svenske kronene skal i første omgang brukes til å samle inn erfaringer fra mennesker innenfor Frelsesarmeen som er homofile, lesbiske, bifile eller transseksuelle. Dette skal resultere i en bok som siden vil bli sendt til alle Frelsesarmeens korps i landet.
– Det er ett steg. Og det er til det vi har fått penger. Avhengig av hvordan det tas imot, kommer vi siden til å søke om penger til steg to og tre, sier prosjektleder Erik Andreasson til svenske Dagen
."

27 jan. 2013

Nyhetsflödet söndagen den 27 januari

Frälsningsarmén bör söka statsbidrag för att påverka EKHO
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida: "När nu staten genom Ungdomsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till EKHO i syfte att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning, bör Frälsningsarmén i sin tur ansöka om stöd att påverka EKHO.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), sedan Dagen rapporterat att Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer (EKHO) ansökt om och beviljats 355 000 kronor i projektbidrag från Ungdomsstyrelsen för att påverka Frälsningsarmén. Enligt ansökan syftar projektet bland annat ”till att skapa kontakt med ytterligare kårchefer som höjer hbtq-kompetensen inom Frälsningsarmén och bibeltolkning som bejakar ­hbtq-personer”.
- Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén ekonomiskt stöd för att påverka EKHO:s bibeltolkning, säger Stefan Gustavsson.
"

Var har synden tagit vägen?
- KGB på BlodochEld - "Jesus dog på ett kors för att rädda oss från våran synd. Min synd, den jag har gjort mig skyldigt till så att jag förtjänar en evighet utan Gud. Men var har den tagit vägen? Synden tycks allt mer krympa i våra liv och vi vill inte kännas vid den. Vi alla nickar instämmande när vi fördömer mord och stöld.
Men hur är det med alla sexuella fantasier och handlingar, det där som ger en njutning. Eller den där penningbegäret som gör gott för mig. Eller makten jag får över andra? Hur är det med vår hård ord och vår ovilja att förlåta? Eller vårt hemska humör som sårar vår omgivning. Hur djupt rotade är inte våra begär efter det materiella. För att inte nämna vår karriär som vi bygger på utan Guds tillåtelse. Våra liv till hör Gud inte oss hur vågar vi ta rätten att gå utan honom? Hur är det med det där intresset, din hobby som tar mer tid än ditt vittnade.
"

Bibeltolkning och vetenskap på otrons villkor - Del 1
- Seth Erlandsson på Stefan Swärds blogg - "För bibeltolkare som verkligen vill förstå vad bibeltexterna säger borde det vara självklart att inte bortse från den gudstro och historiesyn som Bibeln ger uttryck åt och påstår vara sanningen. Det är ju inte vad otroende människor tror som ska läggas till grund för tolkningen. När bibeltexterna talar om Guds ingripande i vår verklighet som verkliga, historiska händelser inför ögonen på en rad människor, får inte ögonvittnenas vittnesbörd automatiskt betraktas som osanna, eftersom det som sägs ha ägt rum inte kan ske enligt en ateistisk vetenskapssyn.
Tron att Gud är en levande verklighet, hela världens skapare och historiens herre, är den självklara övertygelsen bakom varje bibeltext. Bortser man från detta vid tolkningen av bibeltexten och försöker tolka dess uppgifter om vad som har ägt rum eller ska äga rum oberoende av om Gud finns eller inte, blir tolkningen med nödvändighet en omtolkning av vad som enligt Bibeln är fakta.
"
Läs också : Del 2  -  Del 3  -  Del 4

26 jan. 2013

Nyhetsflödet lördag den 26 januari

Tron på Gud kan upprätta Europa igen!
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Profeten Joel gav denna uppmaning: ”Det här skall ni berätta för era barn, era barn skall säga det till sina barn, och deras barn till ett kommande släkte.” Det gäller de yngre och framtidens generationer. Budskapet handlar om hur Gud tänker och handlar då han ger upprättelse till ett land och ett folk. Orden syftar till både ekonomisk välsignelse och andlig kraft för hela befolkningen. Sverige behöver detta, våra nordiska länder längtar efter detta!
Innan jag citerar mer från Joels bok måste jag få berätta om en undersökning som gjorts om kristendomens utveckling i ett globalt perspektiv. Antalet kristna är nu totalt drygt två miljarder 300 miljoner, varav 1,5 miljarder är aktivt med i en kristen församling! Ateismen har under de senaste åren angripit tron på Gud och enligt ”Status of Global Mission” är det 137 miljoner ateister i världen, men sedan en tid tillbaka minskar antalet ateister med 300 varje dag. Varje dygn ökar samtidigt antalet kristna med drygt 80 000.
Det är karismatisk kristendom som växer starkast och har ett nätverk som i slutet av 2011 räknade med att tillsammans vara 612 472 000 kristna. Uttrycket ”karismatisk kristendom” innebär att räkna med att det Gud gjorde förr, kan ske i vår tid. Bibeln är Guds Ord, Jesus är mänsklighetens Frälsare och ska snart komma tillbaka i härlighet.
"

När staten vill styra bibeltolkningen
- Dagen - "När Ungdomsstyrelsen beviljat ekonomiskt stöd till ett projekt som drivs av föreningen Ekho kan man undra om myndigheten infört en ny statlig strategi. (Se sid 4–5.) Den går ut på att staten kampanjar för att få rörelser att överge delar av sina grundvärderingar.
I det här fallet gäller det att få Frälsningsarmén att ändra sin syn på vilka som får vara soldater och officerare, nämligen även hbtq-personer. Enligt dagens regler, som gäller över hela världen, kan den som lever i ett homosexuellt förhållande inte bli frälsningsofficer. Detta vill staten, via Ungdomsstyrelsen ändra på.
I ansökan anges att projektet gäller ”homofobi”. Men i praktiken handlar projektet om att staten inte accepterar att religiösa samfund av teologiska skäl har en avvikande syn på homosexualitet
."

Statliga pengar ska ändra arméns bibelsyn
- Världen idag - "Med bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen ska ekumeniska hbtq-organisationen Ekho påverka Frälsningsarmén till att acceptera hbtq-personer som frälsningssoldater.
–      Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén ekonomiskt stöd för att påverka Ekho:s bibeltolkning, säger Stefan Gustavsson, och undrar om också SEA kan få bidrag för att påverka Humanisternas religionskritiska inställning.
–  I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt påverka den allmänna opinionen. Det gäller både Ekho och Frälsningsarmén. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation. Genom beslutet att stötta en viss bibeltolkning, kliver Ungdomsstyrelsen över gränsen till att bli teologisk skiljedomare, säger Stefan Gustavsson
."

Den hellige ånd og tegn
- Jostein Nielsens blogg - "Peter var rask til å koble det som skjedde med det som var forutsagt av profetene. Som vi så i går, er profetien fra Joel den første han siterer. Denne profetien slår fast at utøsing av Den hellige ånd er et endetidstegn. Noen vil hevde at det allerede er en evighet siden pinsedagen, men i et evighetsperspektiv er det bare et par dager siden. Paulus omtaler Ånden som ”den første frukt av den høsten som kommer” (Rom 8:23).
Men Joel beskriver også andre tegn som kommer med Den hellige ånd: 
    "Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
" (Apg 2:17-18) 

25 jan. 2013

Nyhetsflödet fredag den 25 januari

Där sanningen alltid är flytande …
- Nils-Olov Nilsson, teologie doktor, skriver om Emerging Church på Aletheia -  "Vi ser alltså konturerna av ett försök att bryta sig loss från det vi alltid ansett vara en rätt hermeneutik byggd på historisk-grammatisk grund, med en rörelse mot det mystika, där sanningen alltid är flytande och där fel och rätt upphör. Och man framhåller ständigt att eftersom hela samhället förvandlats mot det icke-rationella måste församlingarna hänga med. Med ett ”nytt evangelium” i ny förpackning.
Men vad säger Bibeln? Är detta det bibliska budskapet? Varnar oss inte Guds ord för de lärare som kommer att uppträda i tidens slutända med ett budskap som kittlar folk i öronen. Varnar inte Paulus i Galaterbrevet 1 kap för att den som kommer med ett ”annat evangelium”? Det är alltså viktigt att hålla sig til sanningen. Frågan är bara om sanningen finns i det rationella eller det poetiska?
"

Tolerans och sanning
- Ulf Ekman i Världen idag - "I Sverige vill vi gärna vara toleranta. Toleransen verkar vara upphöjd till högsta dygd. Det innebär att vi vill bejaka och acceptera andra, vara förstående och inkluderande. Så långt är allt väl. Problemet kommer när våra åsikter inte är grundade på djupet. Vi lever ju i en föränderlig tid och i en kultur som ofta inte längre bejakar objektiva sanningar. Här blir den kristna tron obekväm och kan till och med upplevas konfrontativ. Den lutar sig nämligen inte emot en nyckfull allmän konsensus, snärtiga pragmatiska idéer och metoder som löser problem för stunden, eller snabbt föränderliga trender. Den håller inte alltid med den allmänna opinionen.
Man skulle kunna säga att det är besvärligt att vara kristen då man ständigt tvingas att tänka annorlunda. Man tvingas också tänka djupare, att se sammanhang, urskilja mönster och ifrågasätta trender. En kristen tänker och agerar nödvändigtvis inte alltid helt kristet. Vi är alla ständigt påverkade av den omgivande kulturen som ofta går åt ett helt annat håll. Den kan bedöva oss med sina slagord, ibland mer grundade på känslor än fakta.
"

Hallå där Emanuel Karlsten....
- Kyrkans Tidning - "Hallå där Emanuel Karlsten som i går föreläste om värdet av att använda sociala medier för Svenska kyrkans biskopar under pågående biskopsmöte i Göteborg
Varför gick uppdraget till dig och hur var det?
– Jätteroligt att få kombinera mina två favoritämnen  kyrkan och den digitala utvecklingen med kyrkliga företrädare som har ett så stort inflytande. Att jag fick uppdraget tror jag har att göra med att jag varit aktiv i kyrkan i hela mitt liv och dessutom föreläst mycket både för församlingar och särskilda grupper inom kyrkan om sociala medier.
Vad lärde du biskoparna?
-Jag gick igenom förutsättningarna för den förändring som sociala medier medfört och som påverkat hela samhället. Sedan försökte jag bryta ned det i konkreta exempel och skapa förståelse för hur man kan använda redskapen. Vi diskuterade vad man som kyrkan vill  göra på nätet. Vilken närvaro man vill ha och hur man kan påverka samhällsdebatten genom att finnas där
"


24 jan. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 24 januari

Mitt manifest
- Markus Birro i Världen idag - "Min kristna tro är genuin. Den utgår ifrån Bibeln. Den kryper inte för slentrianmässig ateism. Den kryper inte för någon. Inte ens för mig!
Den hjälper mig att klä av mig mitt ego. Den tjallar på mig när jag drar iväg åt mörka tankar.
Min tro är praktisk. Den värnar familjen, man och kvinna, den värnar barnen, den värnar de utsatta, de svaga, drinkarna, de fallna, de krigiskt trötta. De som inte orkar leva själva bärs av tron.
När jag förklarar detta för alarmerande ateister så hånler dem ofta. De förstår inte. De tror att jag är svag, när jag i själva verket är starkare än döden när jag står tillsammans med Jesus.
Klippan. Kyrkan. Dödens rike har ingen makt längre.
För en ursprunglig kristenhet i tiden. För en tidlös och konsekvent tro på Jesus, Bibeln som Guds ord, och solidaritet med de svaga.
Där har ni mitt manifest
."

Humanistisk vändpunkt
- Fredrik Heiding i  Signum - "I veckan som gick bildades ett nytt förbund: Förenade Humanister. Styrelseledamöterna i denna förening kommer huvudsakligen från Unga Humanister, det vill säga ungdomsförbundet i det sekulära Förbundet Humanisterna. Under december månad förra året skrev Unga Humanister flera inlägg på Newsmill (här och här) där man pekade på vad man ansåg vara Förbundet Humanisternas oförsonliga förhållande till religiös tro.
I en debattartikel (”Humanism ska inte vara anti-religion”) i Svenska Dagbladets nättidning den 18 januari markerar det nya förbundet tydligt, att religionsfrihet är en mänsklig rättighet och att en del ”filosofiska frågor, moral och vad livets mening egentligen är” inte helt kan besvaras med naturvetenskaplig metod utan behöver filosofisk och religiös belysning."

Bibelns gudstro och verklighetssyn
- Seth Erlandsson på Stefan Swärds blogg - "För bibeltolkare som verkligen vill förstå vad bibeltexterna säger borde det vara självklart att inte bortse från den gudstro och historiesyn som Bibeln ger uttryck åt och påstår vara sanningen. Det är ju inte vad otroende människor tror som ska läggas till grund för tolkningen. När bibeltexterna talar om Guds ingripande i vår verklighet som verkliga, historiska händelser inför ögonen på en rad människor, får inte ögonvittnenas vittnesbörd automatiskt betraktas som osanna, eftersom det som sägs ha ägt rum inte kan ske enligt en ateistisk vetenskapssyn.
Tron att Gud är en levande verklighet, hela världens skapare och historiens herre, är den självklara övertygelsen bakom varje bibeltext. Bortser man från detta vid tolkningen av bibeltexten och försöker tolka dess uppgifter om vad som har ägt rum eller ska äga rum oberoende av om Gud finns eller inte, blir tolkningen med nödvändighet en omtolkning av vad som enligt Bibeln är fakta
."

23 jan. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 23 januari

Utredning i Norge: ”Religion bör få utrymme i det offentliga”
- Världen idag - "Tro och livssyn är inte bara en privat angelägenhet utan något som bör ges rum i offentligheten och värdesättas av myndigheter och institutioner. Det slås fast i en utredning som nu överlämnats till den norska regeringen och som ska ligga till grund för att forma politiken i dessa frågor."

Våga vara öppen med polyamori (=vara kär i flera samtidigt)
- Kyrkans Tidning - "Kärlek och barns bästa ligger tyvärr utanför gränsen för vad man får tala om i Centerpartiet, skriver Nicklas Björn Sundberg. Han är en kristen centerpartist som nu förbereder en motion till Svenska kyrkans ungas årsmöte för poly-amorösa relationer."

Ohelig allians om familjen
- Lars Adaktusson i Dagen - "Det omdebatterade förslaget till nytt idéprogram i Centerpartiet aktualiserar familjens betydelse. För det stora flertalet tycks en legalisering av månggifte inte vara någon angelägen reform, men det finns undantag. I DN skriver kolumnisten Lena Andersson att flera av de frågor som Centern lagt fram är på rätt sida av historiens dom:
”Att var och en ska ha rätt att gifta sig med vem de vill, hur många de vill, och skilja sig från hela bunten tror jag inom överskådlig tid kommer att ha anammats som en självklarhet
”.

125 år med frelse og omsorg
- Norge idag - "Det begynte som en litt rar vekkelsesbevegelse med uniformer, flagg og militære titler. I løpet av få år etablerte den seg som en diakonal bevegelse der sjelesorg og sosial omsorg går hånd i hånd. Mange av de tiltakene som i dag regnes som selvsagte samfunnsoppgaver ble satt i gang av Frelsesarmeens sosialarbeidere."

22 jan. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 22 januari

Livets kultur kontra dödens kultur i ett sekulariserat Sverige
- Världen idag - "Livets kultur och dödens kultur är varandras totala motsatser, och jag vill visa på att så är fallet. För en kristen så hör människosyn och människovärde och människolivets okränkbarhet ihop med varandra på ett odelbart sätt. Det handlar om en kristen värdegrund och kristna värderingar, som går tillbaka till Gud som människans Skapare och livets ursprung. Människan, skapad av Gud till Guds avbild, och hennes personlighet med ande, själ och kropp och Gudagivna liv och evighetsvärde, är grunden för människolivets okränkbarhet. Därför är kristen kultur livets kultur och i total motsats till dödens kultur. Jesus deklarerar detta så tydligt och klart då han säger, att ”han har kommit, för att vi ska ha liv och över nog, medan tjuven enbart kommer för att stjäla, slakta och förgöra”. Joh. 10:10. Därför är det en kristen kallelse, att stå upp för en kristen människosyn, för människovärdet och för människolivets okränkbarhet, inte minst i dagens sekulariserade Sverige, där en kristen värdegrund och kristna värden inte är en självklarhet, utan ständigt utmanas och ifrågasätts."

Vart tog bibelstudiet vägen?
- Dagen - "För ett par decennier sedan hade det en given plats i många församlingars veckoprogram. Men i dag lyser bibelstudiet med sin frånvaro. Vad hände med det? Förutom söndagens gudstjänst fanns tidigare ofta möjlighet att fördjupa sig ytterligare i Bibeln. Men i dag kan ordet bibelstudium kännas svårtuggat för en del."

Sökes: Troende präst
- Kristeligt Dagblad - "Menighedsråd har gjort troen til et krav i et stillingsopslag. Et brud på folks forestilling om, at folkekirkens præster nødvendigvis tror på Gud, siger retoriker. Problematisk, mener flere teologer.
Er det en selvfølge, at folkekirkens præster tror på Gud?
"

20 jan. 2013

Nyhetsflödet måndag den 21 januari

Hopplöshet utan gudstro
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Religionskritiken har ofta siktat in sig på vad man menat vara religionens bedövande och förslavande effekt. I stället för att frigöra engagemang för den här världen har religion passiviserat människor i väntan på en annan och bättre värld, menar kritikerna. Som Joe Hill sarkastiskt sjunger i sången The Preacher and the Slave från 1911: ”You’ll get pie in the sky when you die”.
Från sent 1700-tal började opium spridas i Kina. Det skedde genom kolonialmakternas försorg som utbyte mot te, siden och porslin och orsakade ändlöst lidande. Miljontals kineser började röka opium – inte bara som i väst använda det i flytande form i medicinskt syfte – och fastnade i ett missbruk som passiviserade och ödelade. Så blev opium en metafor för religiositet som bedövar och förslavar.
I artikeln Socialism och religion från 1905 skriver Lenin: ”Religionen är folkets opium. Religionen är ett slags andlig rusdryck, i vilken kapitalets slavar dränker sin mänskliga skepnad, sina krav på en något så när människovärdig tillvaro.”
I dag blåser det på många håll andra vindar. Boken ”God’s Century” av Toft, Philpott och Shah berättar om religionens återkomst på den globala scenen, inte minst i världens befolkningsmässigt största nation, Kina. När de kommenterar det tidigare utbredda opiummissbruket citerar de Kim-Kwong Chan:
”Kommunistiska tjänstemän beslutade motvilligt att det bästa vapnet mot opiummissbruk var precis det som Karl Marx så berömt fördömde soḿ opium för folket`
”.

 Avhoppade humanister startar nytt förbund
- Dagen - "Avhoppare från organisationen Unga humanister anser att begreppet humanism kidnappats av ateister. De bildar nu ett nytt förbund som tar avstånd från moderförbundets religionskritik."

Min broder Jesus
- Jackie Jakubowski i Kyrkans Tidning - "Han var också en drömmare och revolutionär. Frälsningen är nära, följ mig, förkunnade han – många är de stora judiska omvälvare i historien, politiken, konsten och vetenskapen, som har sagt samma sak. Och han var beredd att offra sig för ”mänsklighetens skull” – det låter inte heller obekant.
   Sådan var han – min broder, juden Jesus.
   Ändå vill hans eget folk inte veta av honom. Inte så mycket för vad han själv gjorde och sade på den tiden det begav sig, utan på grund av de förföljelser som drabbat – i hans namn! – hans eget folk."

Nyhetsflödet söndag den 20 januari

"Troheten till Bibeln en livsfråga för frikyrkan"
- Lukas Berggren i Världen idag - "När han mötte den akademiska teologins värld var han på gränsen till att tappa sin egen tro. I dag brinner han för att ge framtida församlingsledare en god akademisk grund att stå på.
På södnag installeras Anders Gerdmar som rektor för Livets ords teologiska seminarium (LOTS).
Vid sidan av den livslånga positionen som docent vid Uppsala universitet har han varit engagerad på LOTS sedan 1994
."

 Önskemål om så lite Gud som möjligt
- Anna Sophia Bonde i Kyrkans Tidning - "En sak som vår svenska folkhemshistoria tydligt visar är att den ena sortens materialism lätt leder till den andra.
Alltså: ett samhälle som koncentrerar sin förhoppning till materiella landvinningar fostrar därmed ett släkte som framgent inte kommer att tycka sig ha något vidare behov av Gud; man klarar sig ju så bra ändå.
Det kan förstås ändå hända att man tycker sig ha ett visst behov av kyrkan, men i så fall kyrkan med så lite Gud som möjligt....
...Utmaningen för oss, inför de beslut vi behöver fatta – som församling och som enskilda – är att försöka vara lika lyhörda som Jesus var. Att pejla vad den Helige Ande vill att vi ska göra, just här, just nu. Låter det naivt? Hans strategi borde väl vara god nog åt oss. Säkert kommer vi att bli överraskade, om vi gör den till vår.
"

 Jämställdheten långt borta i frikyrkan
- Dagen - "Kvinnorna är i minoritet i samfundens ledning. Det visar en genomgång som Dagen gjort.Frälsningsarmén har störst del kvinnor i ledningen, Trosrörelsen har inga.Störst förändring sker där jämställdhet prioriteras."

Stilhed er blevet en luksusvare 
- Kristeligt Dagblad - "Kommer hjernen ikke af med alle de stimuli, den får, spænder den op. Ligesom en muskel, der aldrig slapper af," siger Kjeld Fredens, der er tidligere hjerneforsker ved Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger om hjernen. Det er en forklaring på, at danskerne søger stilheden."

19 jan. 2013

Nyhetsflödet lördag den 19 januari

Låt din inre kompass styra dig på vägen
- Berit Simonsson i Världen idag - "Prästens lilla kråka skulle ut och åka..."
Vi hade julgransplundring häromdagen och då sjöngs bland annat denna lilla välkända och tänkvärda visa.
Prästens lilla kråka hade ju en utmärkt avsikt, hon skulle ut och åka.
"Ut och åka" – det kan väl få stå för det vi alla ägnar oss åt på olika sätt, när vi färdas genom livet. Vi har ett mål, vi har en resa och vi tvingas förhålla oss till mycket under resans gång.
Många ställningstaganden i olika frågor pockar på kråkans uppmärksamhet och förmåga till att ta ställning. Svåra och utmanande frågor reses både i samhället och i kyrkan. Kråkan blir lätt förvirrad...
"...Än slank hon hit, och än slank hon dit..
."

 "Att försöka radera våra kristna traditioner är farligt"
- Tuve Skånberg i Hemmets Vän -"Ska Skolverket kanske skicka ut ett dekret om vilka sånger som får sjungas och vilka ord som är till­åtna att ­använda? Eller vilka böcker som man får citera? undrar Tuve Skånberg (KD) med anledning av att Norrmalmsskolan i Skövde i veckan blev anmäld till Skolinspektionen för ”bibelläsning” och ”psalmsång” i samband med julavslutningen nyligen."

RFSU är lika ideologiska som den katolska kyrkan
- Stefan Gustavsson på SVT debatt - "SEXUALUNDERVISNING I SKOLAN Av RFSU anklagas vi för att företräda en religiös hållning i sexualfrågor. Men vad vi efterlyser är större pluralism i skolans sex- och samlevnadsundervisning. RFSU är en lobbyorganisation som under flagg av fakta torgför värderingar som vetenskap, skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en replik.
”Nu skickar vi vår egen sexbibel till de religiösa friskolorna” meddelar RFSU:s Hans Olsson i en rubrik på SVT Debatt, och klumpar därefter ihop och målar upp en illvillig bild av en rad personer och aktörer som har synpunkter på den svenska sex- och samlevnadsundervisningen.
"

Mer!!!
- Jostein Nielsens blogg - "Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne (Apg 2:4).
 

Jeg legger merke til ordet ”fylt”. Stammen i det greske ordet er ”pleto” som vi kjenner igjen via latin i ordet kom-plett. Her er det ikke snakk om ”kom-skvett” men helt fullt. Når jeg er fylt av noe, er det ikke plass til noe annet.

18 jan. 2013

Nyhetsflödet fredag den 18 januari

Församlingen som politik
- Joel Halldorf i Sändaren - "Församlingen är, eller borde vara, en gemenskap av det slag Björk drömmer om. En plats där livet tas emot som gåva, utan beräkning. En plats där människor uppskattas för annat än sitt ekonomiska värde. En gemenskap som inte talar om fred och kärlek som samhällsvisioner, utan som själv gestaltar det. Detta är visionen av församlingen som realiserad eskatologi, som Guds rike här och nu. En församling som inte har en politisk agenda, utan som är en politik — ett annat sätt att vara i världen."

Vad ska man ha en kyrkbyggnad till?
- Stefan Swärds blogg - "Elimkyrkan har ju köpt den gamla baptistkyrkan Salem på i bästa tänkbara läge på Södermalm i Stockholm. Vi köpte kyrkan av Baptistsamfundet under 2012. Anledningen är att Salemkyrkan är mycket större än Elimkyrkan, och vi har där helt andra expansionsmöjligheter som församling. Elim rymmer 150-200 i största kyrksalen, Salem kommer att rymma minst 520."


Håll drömmen levande
- Petter Ölmunger i Kyrkans Tidning - "Martin Luther King drömde - i ljuset av och med kraften från evangeliet om Guds kärlek - om sann demokrati: ett samhälle där allas röst får komma till tals och en gemenskap där alla människor kan bli stärkta till tjänst. Därför är icke-våld demokratins kärna. Våldets udd är att tysta, skrämma och försvaga. En till synes mäktig men förgänglig skenmakt. Icke-våld, däremot, är enligt King "ett kraftigt och rättfärdigt vapen...som skär utan att skada och som stärker personen som använder det." Icke-våld är kärlekens strävan efter att hela tiden söka det bästa också hos sin fiende."

17 jan. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 17 januari

Fransk jättedemonstration
- Världen idag - "Mellan 800 000 och 1,3 miljoner fransmän mötte upp i Paris under söndagen i en väldig och bred manifestation för äktenskapet mellan man och kvinna.  Det innebär den kanske största demonstrationen i Frankrike sedan massprotesten utanför slottet i Versailles på tidigt 1980-tal, mot dåvarande socialistpresidenten Francois Mitterands förslag att underminera det katolska skolväsendet, då åtminstone en halv miljoner deltog.
Budskapet denna gång från alla de katoliker, protestanter, judar och muslimer, samt företrädare för det breda allmänborgerliga partiet UMP,  som mötte upp, var ett rungande nej till den franska socalistregeringens förslag om att förändra äktenskaps- och adoptionslagen för att tillmötesgå de homosexuellas krav.
I presidentvalrörelsen i fjol gjorde det vinnande socialist­partiets kandidat Francois Hollande klart att ifall han valdes, skulle äktenskapslagen i framtiden även inbegripa enkönade parrelationer samt lagen tillåta att adopterade barn kan växa upp med två män eller två kvinnor.
"

Månggifte? Jaha. Syskonäktenskap? Varför inte…?
- Mats Tunehags blogg - "Lobbygrupper krävde och lagstiftare gav efter och äktenskapet neutraliserades – Sverige fick könsneutrala äktenskap. Det motiverades med kärlek som kärlek – hetero eller homo, och vidare med att inga skulle diskrimineras.
Problemet är att äktenskapslagstiftning har inget med kärlek att göra. Lagen handlar inte om att mäta eller granska kärlek mellan människor. Samhällen och stater har genom historien reglerat äktenskap för samhällets och barnens skull. Och vi vet att barn – och därmed samhället – mår bra av att ha en mor och en far, och att växa upp i ett mamma-pappa-barn förhållande som erkänns av staten. (Därmed inget ont sagt om alla enastående och ensamstående föräldrar.)
Vidare diskriminerar lagstiftning i en vid och positiv betydelse. Den urskiljer vem som ska göra vad och vem som har rätt till vad. Alla har inte rätt till allt, men det innebär inte nödvändigtvis att några diskrimineras i negativ betydelse.
    En dansk får inte rösta i svenska riksdagsval. Diskriminerar vi danskar?
    Blinda får inte köra bil? Är vi därför emot handikappade?
    17-åringar får inte köpa sprit i Sverige? Innebär det att 17-åringar är förföljda?
Samma princip gäller redan idag när gäller äktenskap: alla får inte gifta sig med vem eller vad som helst i vilken konstellation som helst närsomhelst
."

Spolad krök en riktig utmaning
- Världen idag - "Det brukar heta att vin är bra för hjärtat.
När nya forskarrön dyker upp som bekräftar det, oaktat var i världen studien gjorts eller ens på vilkens uppdrag, ja, då blir det regelmässigt rätt stora rubriker. Och inte bara i kvällstidningarna.
Tittar man lite närmare på det faktumet visar det sig, förstås, inte riktigt ha bäring.
Den gynnsamma effekten på hjärtat finns där, det visar många stora studier. Men de negativa effekterna är för nästan alla i befolkningen totalt sett större. Förebyggandet mot hjärt- och kärlsjukdomar gäller endast små mängder alkohol för män i övre medelåldern. Med annan alkoholkonsumtion och för alla andra grupper är effekterna mer negativa än positiva. Det handlar om allt från risk för njurskador till risken att dö i förtid. Lite fler frukter och grönsaker ger samma positiva hälsoeffekt som det där vinet – och mer därtill om man rör på sig något mer än tidigare
."

16 jan. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 16 januari

Leva som vi lär är grunden
- Stefan Swärd i Världen idag - "Jesus talade i bergspredikan om den kristna församlingen, gemenskapen av lärjungar, som en stad på ett berg, ett salt i förruttnelsen, ett ljus i mörkret.
När människor ser våra goda gärningar, då ska de prisa vår Fader i himlen, sade Jesus.
Det handlar både om att leva ut ett alternativ, vara ett alternativt samhälle, men samtidigt vara en profetisk röst gentemot samhället.
Om vi bara lever för oss själva, ett exemplar­iskt liv i Kristi efterföljelse, då blir vi en sluten sekt. En kyrka som bara pratar och försöker påverka samhället, men inte lever som man lär, uppfattas bara som hycklare och saknar all trovärdighet.
Grunden i alltsammans är att vi kristna lever som vi lär. Formar vi inte en gemenskap av troende som är ett ljus, ett alternativ, då har vi ingen trovärdighet i att predika gentemot samhället och vara en profetisk röst.
"

Till den kristna trons försvar – öppna föreläsningar våren 2013
- Stefan Gustavssons blogg - "– Varför är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder?
– Varför backar den kristna församlingen?
– Varför väljer så många kristna att ligga lågt med sin tro – eller kanske rent av lämnar tron?
En viktig orsak är att den kristna församlingen lämnat walk over i det intellektuella samtalet och inte längre försöker motivera den kristna tron. Agnostiker, ateister, skeptiker och kristendomskritiker av olika slag har därför gradvis kommit att dominera vår kultur  – och till synes lyckats undergräva den kristna tron.
De första kristna hade en helt annan attityd. Petrus skriver i sitt första brev: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” För dem var apologetik – att förklara och försvara den kristna tron – en självklarhet.
Det är hög tid i Sverige för en apologetisk renässans i den kristna församlingen; att förklara och försvara tron och visa att det också intellektuellt finns goda skäl att vara kristen!
Därför inbjuder CredoAkademin till öppna föreläsningar om kristen apologetik. Varmt välkommen!
"

Kristen kultur och vår civilisations rötter
- Dahlman idag - "Nu skruvar teolog Bength Gustafson upp tempen på den intressanta debatten.
Kristen kultur och vår civilisations rötter. Detta är den första uppföljaren till ”Kristen kultur – Finns den”? Sedan kommer den andra: ”Livets kultur kontra dödens kultur i ett sekulärt samhälle”. Begreppet ”Kristen kultur” på denna gästblogg har väckt både debatt och förväntningar och hos några otålig väntan på fortsättningen. Det är bra!
Begreppet ”Kristen kultur” med sina bestämda kännetecken – trohet emot Jesus Kristus, emot vad han säger om sig själv och emot Bibelns samlade vittnesbörd om honom – är ett bra och praktiskt begrepp. Därför att det gör klart för var och en av oss som vill leva i en sådan kultur, vad det är vi vill ska bearbeta, odla och bilda oss som kristna, men också i dess förlängning andra människor och det samhälle som vi lever i. Det visar oss vad som behöver kultiveras, förädlas och förfinas i oss och hos oss
."

Debattör: Lagligt månggifte skulle drabba invandrarungdomar
- Dagen - "Gynna inte fanatiker genom att propagera för månggifte, Centerpartiet och Gudrun Schyman. Det uppmanar Bahareh Mohammadi Andersson på Svenska dagbladets brännpunkt.
Den frihet som vanliga svenska har att inleda vilken kärleksrelation de vill, kan 70 000 invandrarungdomar inte ens drömma om. Många måste istället rymma från släktens dödshot om de stämplas som "försvenskade". Rivs den svenska äktenskapsbalken upp skulle det utnyttjas av konservativa patriarker i de sammanhangen.
"De som vill tillåta månggifte borde göra en studieresa och besöka några länder där polygami är lagligt. Jag undrar om några av centerpartisterna och Gudrun Schyman skulle ha lust att ingå i ett harem?" avslutar Mohammadi Andersson sitt inlägg
."

15 jan. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 15 januari

"Gud omfattar alla med samma kärlek. Det behövs ingen särskild altartavla för en speciell grupp."
- Skarabiskopen Åke Bonnier i Svenska Dagbladet - "Inför SVT:s nya programserie ”Konstkuppen” har kyrkans ”nej tack” till en altartavla av Elisabeth Ohlson Wallin pekats ut som ett tecken på negativ inställning till homosexuella och brist på öppenhet. Den slutsatsen är både ologisk och felaktig.
Tänk er följande: En konstnär från Mellerud målar en tavla med Dalslandsmotiv. Den överlämnar han till ett av våra stora konstmuseer. Villkoret för gåvan är att tavlan ska hänga i museets praktsal och utgöra blickfång för alla besökare.
När museets ledning säger nej till detta konstaterar konstnären att den avskyr och diskriminerar alla dalslänningar.
"Frälsningsarmén hedrar minnet av Anders Carlberg
- FA:s hemsida - "I lördags nådde oss budet att Anders Carlberg har avlidit. Flera av oss i Frälsningsarmén har i olika sammanhang haft med Anders att göra. För några av oss har det varit sporadiska kontakter och möten, medan för andra har kontakten inneburit ett närmare och längre samarbete. Han hade stor betydelse för mycket av nytänkande också inom Frälsningsarmén.
För Anders Carlberg var William Booth en stor förebild. På sitt kontor hade han skissen över William Booths sociala handlingsplan ' I mörkaste England – och vägen ut ' uppsatt på väggen. För Anders liksom för William fanns det, bland annat när det gällde utsatta barn och ungdomar, en handlingskraft och kompromisslöshet som var enastående i sitt slag. Det gällde att handla och att göra det skyndsamt. De var båda pionjärer i sin tid.
"

Danske familieværdier er i krise
- Kristeligt Dagblad - "Der er behov for en grundig diskussion om danske familieværdier, mener både politikere og iagttagere, der oplever et problematisk skred. Familieforsker er mindre bekymret
Kernefamilien som en bærende samfundsinstitution er ved at gå i opløsning.
Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti, der som det seneste har kastet sig over familien som værdipolitisk kampplads.
"

13 jan. 2013

Nyhetsflödet måndag den 14 januari

Vågar vi inse allvaret?
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Det jag skriver berör samtidigt mig själv lika starkt som jag tror att det gäller hela vårt lands andliga läge. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl som kan leda oss till upprättelse eller fortsatt andlig ödeläggelse. Vågar vi inse allvaret."

Israel har rätt till Gaza och Västbanken
- Göteborgsposten - "Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik."

Centerpartiet som kompassnål
- Lena Andersson i Dagens Nyheter - "Flera av frågorna Centerpartiet presenterar kunde vara vänsterfrågor. Moralfilosofen och socialisten Torbjörn Tännsjö har förordat såväl nationalstatens upplösning till förmån för en radikal kosmopolitisk hållning som att barn inte automatiskt ska ärva sina föräldrar. Även att var och en ska ha rätt att gifta sig med vem de vill, hur många de vill och skilja sig från hela bunten tror jag inom överskådlig tid kommer att ha anammats som en självklarhet.
Förhoppningsvis är idén om avskaffad skolplikt inte en del av historiens seger. Förslaget rör vid liberalismens svaga punkt. Barn ska inte betraktas som sina föräldrars ägodelar, inte vara utlämnade åt deras diktat och önskningar. Som individer och samhällsvarelser ska de skyddas från att enbart och alltför mycket påverkas av föräldraauktoriteten
."

Vi er alle troende
-Hallvard N. Jørgensen på tankesmien Skaperkraft -  "I postmoderniteten er det relativt godt anerkjent blant filosofer at det ikke finnes noe ”nøytralt” eller rasjonelt overlegent livssyn som man skulle kunne komme fram til ved ”ren fornuft.” Dette opplysningstidsprosjektet har på mange måter strandet. Mange sekulære nordmenn vil for eksempel appellere til naturvitenskap som basis for sitt livssyn. Og det er vel og bra. Moderne naturvitenskap gir oss uvurderlig kunnskap som alle seriøse og tenkende mennesker må ta hensyn til. Men den er ikke vår eneste kilde til kunnskap, og alle mennesker må uansett innta en lang rekke med såkalte ”metafysiske” standpunkter. Disse har å gjøre med menneskesyn, moral, virkelighetsforståelse, kunnskapstilegnelse, vitenskapenes grunnlag osv."

Nyhetsflödet söndag den 13 januari

Ny rapport: Miljontals kristna förföljs
- SEA:s hemsida - "Med ökad förföljelse började 2013 knappast hoppfullt för miljontals utsatta kristna runt om i världen. Samtidigt ger den svenska nyhetsrapporteringen en fingervisning om varför SEA behövs som en kristen samhällsröst.
Drygt 100 miljoner kristna förföljs över hela världen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med anledning av Open Doors nyutgivna World Watch List 2013. Nordkorea toppar listan för 11:e året i rad med uppskattningsvis 50 000 till 70 000 kristna i fångläger. Samtidigt noterar organisationen en ökning av islamism i de länder som präglats av den arabiska våren, vilket har lett till ökat tryck på kyrkor i Mellanöstern och Nordafrika. Bland annat rapporterade Washington Post nyligen att militanta salafister i Egypten kan komma att utföra räder mot kyrkor och försöka tvinga troende att konvertera till islam. Förföljelsen har även ökat i afrikanska länder söder om Sahara. Under jul- och nyårshelgen fortsatte terroristgruppen Boko Haram att utföra attacker mot kyrkor i Nigeria då nära 30 gudstjänstbesökare dödades."

”Vi behöver förankras i en livets etik”
- Stefan Gustavsson och Per Ewert, fellows i Claphaminstitutet skriver i Dagens Nyheter - "Diskussionen om dödshjälp återkommer med jämna mellanrum - nu senast på DN Debatt då professorerna Sumner och Tännsjö efterfrågar en offentlig och politisk debatt i ämnet. Det är ofrånkomligt att gripas av medkänsla inför de olika människoöden som författarna ger exempel på. Men samtidigt är det problematiskt att argumentera för en allmän norm utifrån enskilda fall. Det finns gott om andra enskilda fall som ger argument i motsatt riktning."

Göran Skytte: ”Jag har fått en ny relation till Gud”
- Dagen - "Livet var på väg att sätta jordisk punkt. Men det blev ett kolon i stället. En nystart med förvandlande insikter. Nio månader efter den trefaldiga stroken är Göran Skytte tillbaka med kraft....
...Det här har förvandlat mitt liv. Jag skulle inte säga att jag blivit en bättre människa, då är det så mycket annat som spelar in. Men efter mer än tjugo år som kristen har jag fått en ny relation till Gud som kännetecknas av… ah, nu tappade jag ordet, jag hade det ju alldeles nyss. En ökad lätthet, men det var inte det jag tänkte på. Självklarhet, där har vi det! Tron kännetecknas av en större självklarhet. Den här 110-procentiga övertygelsen om att Han finns där och väntar med fadersarmarna hade jag inte tidigare
."

Forskning viser, at man kan dø af sorg
- Kristeligt Dagblad - "Hjerterytmen forandrer sig hos mennesker, der mister, viser internationale studier. Det kan måske forklare fænomenet, hvor ægtefæller efter et langt liv sammen dør med få dage eller ugers mellemrum
For nylig døde et ægtepar fra Værløse med få dages mellemrum. Svend Erik og Herdis Poulsen blev henholdsvis 83 og 85 år, og ifølge et mindeord trykt i gårsdagens udgave af Kristeligt Dagblad havde ægteparret været gift i 54 år. Hun gik bort mellem jul og nytår, og han dagen efter hendes begravelse den 2. januar
"

12 jan. 2013

Nyhetsflödet lördag den 12 januari

Nyheter som engagerar under 2013
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det finns en spännande läsning på en sida som har rubriken “International Bulletin for Missionary Research”. Nu kan man studera hur det ser ut i världen i ett andligt perspektiv.
270 kristna människor avrättas varje dygn någonstans i världen, på grund av en personlig kristen tro! Under tio år från år 2000 till 2010 dödades en miljon kristna. Vi upplever alltså en drammatisk martyrhistoria, i vår tid!
Varje dag ökar antalet troende kristna med cirka 80 000 personer. Islam vinner också framgångar och har cirka 79 000 nya anhängare vare dag. Vi kristna är tillsammans drygt två miljarder 300 miljoner till antalet. 1,5 miljarder går regelbundet till en gudstjänst.
Världens muslimer är 1,6 miljarder, drygt 950 miljoner är hinduer, 470 miljoner är buddister, dessutom finns kinesiska folkreligioner med närmare 460 miljoner människor. År 2011 menade 137 miljioner människor att de är ateister, men deras antal minskar med 300 varje dygn! Allt fler människor förstår att Gud finns!
"

Psykolog: Majoriteten av alla skilsmässor går att förhindra
- Inblick - "En undersökning från SCB visar att under de 10-15 senaste åren har antalet skilsmässor i barnfamiljer minskat med omkring tio procent. – Jag tror värderingarna har förändrats, paren jobbar mer för att relationen ska funka, säger psykologen Alf B Svensson.
Alf B Svensson har arbetat under många år med par i äktenskapskris. Han tycker sig se en förändring i attityden till skilsmässa.
– Par går idag i högre grad i familjerådgivning. Jag tror man insett att skilsmässa inte löser problemen, säger han
."

Familjeterapeut: Sök hjälp i tid
- Dagen - "Skilsmässotrenden har vänt. Färre par skiljer sig än tidigare, men fortfarande går runt hälften av varje äktenskap i kras. "Det finns mycket församlingarna kan göra för att stötta", säger Margareta Nätterdal, familjerådgivare.
– Det jag slås av är att de flesta par kommer för att söka hjälp när det är lite för sent. Det har redan hunnit hända så mycket i relationen som kränkthet eller stiltje i kommunikationen. Kärleken har hunnit dö och man har hunnit vänja sig vid tanken på att det inte kommer att gå. Då blir det svårt att rädda
."

Jesusmanifestation ännu ett år
- Han Weichbrodt i Världen idag - "Som framgått i kristna tidningar så kommer det även detta år att bli en Jesusmanifestation i Stockholm. I år blir det sjätte året i rad som kristna från hela landet för en dag samlas i Stockholm för att manifestera att man tillsammans som Kristi kropp bekänner Jesus som Herre!
Datumet är lördag 18 maj vilket passande nog är pingstafton. Pingsthelgen, med sin betoning på den helige Andes utgjutande över Kristi kyrka, är ju en mycket lämplig helg för detta.
Denna årliga samling har kommit att betyda mycket för en stor del av kristenheten i vårt land. Wikipedia går så långt som att påstå att redan den första Jesusmanifestationen år 2008, som samlade cirka 12 000–15 000, var unik med följande motivering: ”Inte på femtio år hade så många kristna samlats i gemensam aktion på ett och samma ställe.
"

En dynamisk kombinasjon - lydighet og gode vaner
- Jostein Nielsens blogg - "I beretningen som følger rett etter Jesu himmelfart, er det to ting jeg merker meg. Kombinasjonen av dem er viktig når de knyttes til oppfyllelsen av løftet om Den hellige ånd:
    ´Da vendte de tilbake til Jerusalem… Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til´. (Apg 1:13-14)
"

11 jan. 2013

Nyhetsflödet fredag den 11 januari

Kristen kultur och vår civilisations rötter
- Bength Gustafson i Världen idag - "Begreppet ”Kristen kultur” med sina bestämda kännetecken – trohet emot Jesus Kristus, emot vad han säger om sig själv och emot Bibelns samlade vittnesbörd om honom – är ett bra och praktiskt begrepp. Därför att det gör klart för var och en av oss som vill leva i en sådan kultur, vad det är vi vill ska bearbeta, odla och bilda oss som kristna, men också i dess förlängning andra människor och det samhälle som vi lever i. Det visar oss vad som behöver kultiveras, förädlas och förfinas i oss och hos oss...
...”Civilisation” betyder enligt nationalencyklopedin: ”Ett kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick, ofta enligt västerländska värderingar”. Dit hör politiskt statsskick, ekonomi, rättsväsende, infrastruktur osv. Men det behövs också mer grundläggande inslag för att ett civiliserat samhälle ska kunna fungera på ett välordnat sätt, och det är inte självklart att dessa inslag är enligt västerländska värderingar. En kristen kultur vilar på en kristen värdegrund med kristna värderingar. Därför finns det också sådant som är typiska yttringar för en kristen kultur, vars signum är troheten till Jesus och till Guds ord
."


Oönskad kristen skolgrupp blir politisk fråga
- Dagen - "Den kristna skolgrupp i Mullsjö som inte längre får samlas inne på sin högstadieskola blir nu en politisk fråga. När kommunstyrelsen samlas i dag kommer händelsen att tas upp.
Efter Dagens rapportering har rektor Maria Cedgård på den aktuella högstadieskolan tagit emot en mängd mejl och sms från personer som inte uppskattar beslutet.
"Frälsningsarmén intar Nordstan i Göteborg 
-MyNewsDesk - "Denna vecka 9 – 12 januari kommer Frälsningsarmén att ha utställning och aktiviteter i Nordstan. I mer än tjugo år har göteborgare och besökare sett Frälsningsarmén i aktion i Nordstan under en januarivecka.
Salvation Riders, Frälsningsarméns egen motorcykelklubb, drar in med sina motorcyklar och på annan plats finns ett stilla rum för eftertanke, meditation och bön
."

10 jan. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 10 januari

Ta avstånd från alkoholen
- Susanne Gorne i Kyrkans Tidning - "Jag funderar över vilka signaler vuxenvärlden skickar när det gäller alkohol. Inne i min närmaste Ica-butik på Folkunga­gatan i Stockholm har det under hösten öppnat en liten kafé/restaurangdel med fullständiga rättigheter.
Förutom att det kanske inte är det gemytligaste stället att stämma träff på, så kan man fråga sig hur man tänkte, eftersom området redan har en alkoholrelaterad problematik med Systembolaget vägg i vägg, många barer i närheten och mötesplatsen Björns trädgård.
När jag slog upp Dagens Nyheter möttes jag av ännu en reklam­annons för alkohol, ett allt vanligare inslag i tv, tidningar och andra svenska medier. Det är tydligt att inställningen till alkoholen håller på att förändras. Samtidigt ser vi hur alkoholens verkningar fortsätter att ödelägga familjer och relationer. Alkoholen är också en stark utlösande faktor till de flesta av våldsbrotten, till exempel misshandel
."

Troheten mot Ordet viktig
- Nils-Olov Nilsson i Världen idag - "Utan tvekan har debatten om den evangelikala bibelsynen accelererat. Personligen engagerade jag mig efter det att jag lyssnade till de olika inläggen under teologidagen på ÖTH.
Den var intressant, spännande men också avslöjande. Reaktionerna har varit flera. En del ställer sig bakom ÖTH:s bibelsyn som den framkom den här dagen. Många har starka reservationer. Jag är en av dem...
...Det är viktigt för pingströrelsen att utnyttja de kunskaper som skapar större bibelförståelse, men det får inte ske på bekostnad av troheten mot Ordet. Därför menar jag att sund evan­gelisk forskning måste utgå från Ordets inspiration, vilket naturligtvis innebär att man accepterar Andens roll i kanoniseringsprocessen, och tro på Bibelns absoluta tillförlitlighet. Att förneka historiciteten hos Jona bok är detsamma som att hamna utanför inspirationens mening.
"

'Hej gamle man' - vintage om ABBA och Frälsningsarmén
- FA:s hemsida - "Julhelgernas dokumentärserie om ABBA i Sveriges Television, som även finns att se på svt.se innehåller bland annat en bild från ett frälsningsarmésammanhang.
Det var Björn och Benny som stod för det mesta av sången i ' Hej, gamle man' och Agneta och Frida körade i bakgrunden. Sången fanns med på gruppens första gemensamma skiva och låg på svensktoppen i femton veckor. Göteborgs konserthus var den här kvällen fyllt av unga frälsningssoldater och representanter från Frälsningsarméns ledning som var samlade i Göteborg till Frälsningsarméns Riksungdomsting
."

9 jan. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 9 januari

Fri från Feng Shui och horoskop
- Inblick - "Varje dag möblerade Katarina Knutsson om i sitt hem för att genom Feng Shui kunna hitta balans och harmoni i sitt liv. Hennes liv detaljstyrdes av horoskop, tarot och nummerologi. Men först när hon lärde känna Jesus kom den inre balansen."

Fortsatta försök reda ut teologisk spretighet
- Stefan Swärds blogg - "Mitt förra blogginlägg var ett första försök att bena ut något av de olika teologiska strömningar som rör sig i tiden. Indelningen i liberal teologi – evangelikal teologi och konservativ/fundamentalistisk teologi fångar inte längre upp dagens skillnader. Inte minst blir jag själv konfunderad när jag ständigt för fram evangelikala mainstream-ståndpunkter och ofta får mothugg från personer som rör sig i evangelikala sammanhang. Min känsla här är att det pågår teologiska positionsförflyttningar som man behöver få klarhet i. Inte minst är det viktigt hos kristna samfund med en tydlig hållning i bibelsyn och teologisk inriktning, att ta en öppen debatt om teologiska positionsförskjutningar. Ska man förändra teologisk inriktning i ett samfund måste det göras i en öppen debatt, inte genom smygförskjutningar från en teologisk utbildningsanstalt  eller från annat håll. Vid ett tillfälle sade Niklas Piensoho till mig att Missionskyrkan utvecklats i liberalteologisk riktning under många år, men det har skett smygande, det har aldrig fattats ett beslut någonstans om detta. Jag tycker att det är mycket olyckligt om större teologiska förskjutningar och förändringar i bibelsyn görs stegvis och smygande. Bättre med en öppen debatt och där ståndpunkterna redovisas, så får minoriteten ta ställning till hur man ska förhålla sig till de majoritetsbeslut som fattas, om man kan leva med dem eller inte."

En ohållbar framtid
- Lukas Berggren i Världen idag om Centerns förslag till idéprogram - "Mest extremt – och mest familjefientligt – i det nya idéprogrammet är förslaget om att införa månggifte (polygami) i Sverige. Dessutom vill man ge upp barnens garanterade arvsrätt i laglotten. Förslaget motiveras enligt följande: "Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar".
Retoriken känns igen från debatten om samkönade äktenskap. Varje begränsning i lagen ses som ett uttryck för diskriminering. Innan beslutet om könsneutrala äktenskap fattades av riksdagen den 1 april 2009 fanns det fyra parametrar som reglerade ett äktenskap. Kön, antal, ålder och släktskap. Man fick bara gifta sig med en myndig person av motsatt kön, som inte är ens syskon eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led. Enbart motsatt kön, endast en person, minst 18 år och närmast kusin. Det var lagstiftarens diskriminerande faktorer.
"

8 jan. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 8 januari

Vart är världen på väg?
- Sven Nilsson i Hemmets Vän -"Vi lever i en tid av religionernas, eller snarare andlighetens återkomst. Politiken tvingas att förhålla sig till detta faktum. Om vi ser till världsutvecklingen i stort kan vi förvänta oss att politiska strategier alltmer kommer att innefatta ideologiska moment av religiös karaktär i den meningen att de vädjar till människans totala hängivenhet. De stora frågorna om fred och miljö kräver ett sådant förhållningssätt. För att politiskt utnyttja religionerna i detta syfte görs stora ansträngningar för att sammanföra alla religioner i ett andligt block under den gemensamma nämnaren att alla tillber samme ”gud”.
Detta är den största utmaningen för kristen tro i dagsläget. I den identitetskris som präglar kyrkornas hållning finns en sårbarhet i mötet med andra trosåskådningar och politiska anspråk på följsamhet. Om man ser sig som en religion bland andra religioner blir övertygelsen förhandlingsbar. Om kyrkan däremot uppfattar sig själv som Kristi kropp och som ett uttryck för Guds rike, då finns inga andliga eller teologiska beröringspunkter med andra religioner. Då handlar det om ljus eller mörker
."

Föräldrar anmälde skola för psalmsång
- Världen idag - "Föräldrar till en elev på Norrmalmskolan i Skövde har gjort en anmälan till Skolinspektionen. Orsaken är att deras son vid ett besök i en kyrka ska ha sjungit med i sånger som Hosianna Davids son och Det lilla ljus jag har.
Eleverna besökte Norrmalmskyrkan i början av december och fick då bland annat sjunga med i sånger med religiöst innehåll, något föräldrarna uppfattar som kränkande, skriver de i en anmälan till Skolinspektionen enligt Sveriges radio Skaraborg
."

The Hell-Raiser
- The New Yorker - "On a Sunday evening last year, Rob Bell pulled up outside a stone building in Philadelphia, peered at the stained-glass window above the entrance, and frowned—the place looked like a church. Bell is the founder of Mars Hill Bible Church, a megachurch in West Michigan, and one of the most influential Christian leaders in the country. But when he goes on tour, to talk about his evolving faith, he tries to avoid churches, because he doesn’t want to cause trouble for any staffers brave enough to book him. “I don’t know where I’m anathema and where I’m considered to be on the good team,” he says. “The landscape is so confusing, in churchyworld, that I just gave up trying to navigate it."

7 jan. 2013

Nyhetsflödet måndag den 7 januari

Världen idag och Sverigebönen utlyser bönemånad
- Världen idag - "Patrik Sandberg: ´Bönegenerationen är på väg bort´
Tre veckors bön och fasta. Det uppmuntrar Världen idag och nätverket Sverigebönen till i början av året.
– Väckelse börjar alltid med bön, säger evangelisten Ingemar Helmner
."
Läs också på Sverigebönens hemsida HÄR.

Forskare: USA får inte alls färre kristna
- Dagen - "USA står emot sekulariseringen. Det hävdar forskaren Gastón Espinosa, som ser hur allt fler amerikaner identifierar sig som evangelikala."

Nödvändigt att markera stenhårt mot hederskulturen
- Azam Qarai på Newsmill - "Vi måste markera att det finns värderingar som samhället under inga omständigheter kan stödja. Det handlar om alla människors lika värde och rättigheter oavsett bakgrund.
Domen i rättegången om mordet på 22-åriga Manidja som mördades i Hallunda 23 augusti förra året har fallit. Södertörns tingsrätt dömde mannen som brutalt avrättade Manidja till livstids fängelse och utvisning. Tingsrätten slår också fast att det finns hedersrelaterade motiv bakom dådet
."

Kristendom sniger sig ind i Europas ateistiske højborg
- Kristeligt Dagblad - "Esterne går for at være Europas mest ateistiske befolkning. Men åbningen mod Europa får interessen for kristendommen til at stige...
...Estland er kendt som Europas og måske verdens mest ateistiske land. I en verdensomspændende undersøgelse fra 2009 svarede kun 14 procent af esterne, at religion spillede en vigtig rolle i deres liv. Det var den laveste andel i noget land. På de næste pladser fulgte Sverige med 17 procent, Danmark med 18 procent og Tjekkiet med 21 procent
."

6 jan. 2013

Nyhetsflödet söndag den 6 januari

 Låt det främsta komma först! - Lukas Berggren i Världen idag - "Prioriteringar brukar vara i fokus så här års. Någon bestämmer sig för att träna på gym, en annan för att äta lite mer kolhydratfattigt, en tredje för att ta mer tid för familjen och en fjärde för att hjälpa utsatta människor. Oavsett om vi kallar det nyårslöften, målsättningar inför det nya året, eller – som den försiktige kanske väljer – ambitioner, så är syftet detsamma; att prioritera rätt. Det som egentligen är viktigt för oss ska nu bli verkligt viktigt genom att också planeras in i kalendern. Slentrian ska förbytas i plan. Det som är rätt ska ersätta det som bara är lätt.
Bibeln talar mycket om prioriteringar. "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet" säger Jesus i Matteus 6:33. I Ordspråksboken 4:23 uppmanas vi att "framför allt bevara våra hjärtan", eftersom själva livet utgår därifrån. I Kolosserbrevet 1:18 är Jesus "begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste". I 1 Timoteusbrevet 2:1 uppmanar Paulus oss "först av allt" till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Otaliga fler exempel skulle kunna ges
."


Våga samtala om tron med barn och barnbarn
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Framför allt måste vi ta initiativ till samtal med vuxna barn och den nya generation som växer fram som våra barnbarn. Lyssna till tvivlet, försök att förstå upproret mot gamla sanningar. Svara mjukt och förbered varje samtal med tro på Guds andes närvaro."

Ett första försök att reda ut teologisk spretighet
- Stefan Swärds blogg - "Teologi handlar om Gud och läran om Gud. Är därför en helt avgörande verksamhet. Även kristna som visar distans mot intellektualiserande teologi, men som har Bibeln som rättesnöre för lära och liv behöver ändå utgå från någon form av teologisk reflektion. Teologi handlar ju bland annat om hur vi läser Bibeln och sammanställer och tolkar det som står i Bibeln.
Med den gamla lutherska enhetskyrkan fanns det en tydlig gemensam teologisk referensram i Sverige som präglade prästutbildning, predikningar och teologin. Med frikyrkorörelsens framväxt uppstod spänningar även teologiskt, EFS, metodismen, baptismen, missionsförbundet hade en tydlig teologisk profil. Även om missionsförbundarna och baptisterna och fribaptisterna tolkade Bibeln något olika i vissa frågor, hade man ändå en gemensam ganska bokstavstroende bibeltolkningsmodell.
"5 jan. 2013

Nyhetsflödet lördag den 5 januari

Kristen kultur – finns den?
- Bength Gustafson gästbloggar på Tommy Dahlmans blogg i i Världen idag - "I ett land som Sverige med ett över 1000-årigt historiskt kristet arv, så finns det självklart en kristen kultur. Men frågan är, vad som hänt med den under historiens gång och vad den innehåller och vad den innebär för oss i dagens pluralistiska, mångkulturella och sekulariserade Sverige?
En kristen kultur kännetecknas av trohet emot Jesus Kristus, emot vad han säger om sig själv och emot Bibelns samlade vittnesbörd om honom
."

Därför bråkar vi om hur Bibeln ska läsas
- Dagen - "Alla läser vi Bibeln med olika glasögon. Någon tolkar mer eller mindre allt som bokstavlig sanning, en annan kristen menar att mycket i Bibeln är föråldrat och passé men att det finns en kärna av kärleksbudskap att hålla fast vid, en ateist ser Bibeln som en helt och hållet mänsklig produkt. Konflikten om hur man ska se på Bibeln är en av de mest infekterade bland kyrkorna i dag."

Epilog
- Fra Jostein Nielsens blogg - "Det kan virke litt rart at den første refleksjonen i et nytt år er en epilog, men da jeg de siste 40 dagene av 2012 tok for meg Rick Warrens bok ”Målrettet liv” – ble det naturlig å skrive en epilog som start på det nye året. Denne lille historien er nok et bevis på at Gud ser de små detaljene i livet mitt."

4 jan. 2013

Nyhetsflödet fredag den 4 december

Abortbilder fick pojkvännen att tänka om
- Världen idag - "Bara fyra månader efter att hon varit tillsammans med sin nuvarande sambo fick hon veta att hon var gravid igen. Eftersom de hade skyddat sig ordentligt, kom beskedet som en chock.
– Vi började diskutera och bråka, och det blev värre för varje dag som gick, säger Anna.
Det var ungefär då hon tog kontakt med Mats Selander, orförande för organisationen Männi­skorätt för ofödda (MRO). Redan första gången hon blev gravid hade hon sett hemsidan abortnej.se och blivit kraftigt påverkad av bilderna på foster i olika utvecklingsstadier.
– Det är tack vare den sidan som jag har barn i dag, konstaterar hon
."

Stolt turk vill nå muslimer med kristen tro 
- Dagen - "Hakan Tastan frikändes i oktober 2010 från anklagelsen för brott mot den ökända paragraf 301 i brottsbalken, som förbjuder förolämpning av den turkiska identiteten. Allt han gjort var att vinna muslimer för kristen tro."

Förföljda kristna: Mördade för sin tros skull
- Dagens Nyheter - "Enligt organisationen Open Doors diskrimineras och förföljs 100 miljoner kristna globalt. I många muslimskt dominerade länder, i Kina, i Indien, i Nordkorea, på Kuba. En uppgift som brukar figurera i sammanhanget är att drygt 100.000 kristna har dödats årligen på senare tid för sin religiösa tillhörighets skull. Just nu fördrivs och mördas kristna i Syrien av islamistiska extremister inom oppositionen."