Dagens Nyheter

31 okt. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 31 oktober 2013

Debatt: Är kristen tro och evolution förenliga?
- Världen idag - "Jesus död på korset är dock ett historiskt faktum. Den tomma graven är ett historiskt faktum. Den kristna kyrkan uppstod från det faktum att Jesus visade sig livs levande för lärjungarna. Hela Paulus resonemang kring Jesus försoning utgår från Adams historicitet (Rom 5:12ff och 1 Kor 15:20ff). Men om det aldrig fanns en första människa som föll, då dog inte Jesus på grund av Adams synd. Hans död skiljer sig då inte på något sett från andra människors död. Att hävda att den kristna tron kan harmonieras med biologisk evolution är ett önsketänkande som förutsätter en radikal omtolkning (förnekande) av centrala bibliska sanningar."

Göra så gott jag kan eller vila i Guds nåd
- Marie Willermarks blogg - "Kärleken från Gud till varje människa är villkorslös. Men en plats i evigheten tillsammans med helig Gud, den får jag inte villkorslöst. Jesus uttalar villkoret: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes14:6) Världens synd utplånas bara genom ”det blödande Guds lamm” som bibelexterna uttrycker det. Just för att det inte räcker med att jag gör så gott jag kan tog Jesus min ofullkomlighet på sig i sin försoningsdöd. (Hela rättfärdiggörelsens betydelse och verkan finns det inte utrymme för här.) Villkoret från min sida, för att kunna ta emot Guds villkorslösa kärlek, är att jag tar emot Jesus.
Om vägen till Guds frid, förlåtelse och evigt liv går genom att jag gör så gott jag kan, då behövs det ingen ”förunderlig nåd” och inte att ”Han öppnar pärleporten så att jag kan komma in”. I så fall förblir jag ett barn som säger ”kan själv!


"Vi behandlar våra äldre som om vi aldrig skulle bli gamla"
- Marcus Birro i Expressen - "När man blir äldre spelar det yttre landskapet allt mindre roll. Det inre, däremot, blir viktigare.
Det finns så många världar och människor att besöka på nytt. Allt man behöver göra är att sluta ögonen så färdas du i hisnande hastighet genom det lager av tid som utgör ditt liv.
För mig är det en gåta hur ateisterna kan hävda att den geniala konstruktion som är en enda människas liv skulle ha uppstått ur ett blint kaos. Deras logik är inte logisk.
I Sverige tappar människovärdet i värde för varje år som går. Som en kran något har glömt stänga. När du blir gammal är du förbrukad. Inte bara som arbetskraft, vilket är underordnat i sammanhanget, men du är också förbrukad som människa, som tänkande individ. Plötsligt är du bara grå massa, en siffra i en kolumn, en tärande
."

30 okt. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 30 oktober

Medial förföljelse av Livets ord
- Roland Poirier Martinsson i Svenska Dagbladet - "Livets Ord är inget för mig, varken teologiskt eller kulturellt. Jag är katolik, och det finns viktiga skillnader mellan vår tro och Livets ords tolkning av kristendomen. Dessutom är vi olika. I en katolsk mässa möter man en annan kultur, som jag trivs bättre med. Visst är det en generalisering; jag känner katoliker som är fåntrattar och har goda vänner inom Livets ord, men skillnaderna finns. Det tror jag alla håller med om. Jag har alltså inga sådana skäl att bära Livets ords banér. Det jag har att säga här har att göra med religionsfrihet, journalistisk etik, och vanlig anständighet.
Ända sedan Livets Ord bildades i början av 1980-talet har församlingen behandlats i medierna som om den på något sätt skulle vara mystisk och opålitlig. När personer förknippats med Livets ord har det slagits upp i pressen som ett avslöjande, som om någon blivit påkommen med en orättfärdig hemlighet. Det senaste exemplet är såklart när Elisabeth Svantesson utnämndes till arbetsmarknadsminister.
"

Högre acceptans för kristna politiker?
- Stefan Swärd i Världen idag - "Sverige är ett litet land, vi har en tradition av en totalitär stat och en monopol-statskyrka, trots demokratins införande för snart 100 år sedan och religionsfrihetens officiella bekräftelse för drygt 60 år sedan. När det gäller religiösa övertygelser behöver man hålla sig inom vissa ramar för att bli godkänd av systemet, och det tycks nu vara kvällspressen som går i spetsen för att vidmakthålla intolerans och brist på religionsfrihet.
Men att Elisabeth Svantesson nu är etablerad som arbetsmarknadsminister med starkt stöd av statsministern är uttryck för religionsfrihet och att dreven inte styr över politiken, i varje fall inte i detta fall. Det går att ge många exempel på hur kristna har blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. Aktivt kristet engagemang och medlemskap i "fel" typ av kristen församling har uppfattats som en negativ faktor och en belastning. Och detta blir kanske allra mest påtagligt när det gäller höga chefstjänster."

Nyordningar i Filadelfia, Stockholm, del 1
- Mikael Karlendals blogg - "I Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, under Niklas Piensohos ledning, är det bråda dagar nu. Det är mycket som diskuteras. Världen idag skriver om det. Ska troendedop krävas för medlemskap eller ska även andra släppas in? Ska det krävas någon livsstilsförändring hos dem som vill bli medlemmar? Ska de som lever i homosexuella parrelationer kunna bli medlemmar utan att sluta med det? Osv. Niklas Piensoho betonar att det måste ske en synkronisering mellan det som är gemenskapen och det som är medlemskapet. Församlingen ska vara en varm gemenskap med plats för upprättelse."

29 okt. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 29 oktober


Religionsfrihet bör prioriteras i svensk utrikespolitik
- Svenska Dagbladet och  Claphaminstitutets hemsida - "Var femte minut dödas en kristen någonstans i världen på grund av sin tro. Förföljelsen av kristna är inget nytt, men i och med de senaste årens utveckling i Mellanöstern och Nordafrika har läget förvärrats. Kristdemokraterna anser att religionsfriheten bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik och att Sverige bör använda EU och det internationella samfundet för att ihärdigt lyfta religionsfrihetsfrågorna, skriver Tuve Skånberg och Emma Henriksson."

Ett urvattnat kors – när teologin kollapsar
- Stefan Swärds blogg - "Sofia Camnerins försoningslära kom upp i Dagen i fredags, det var ju mycket kortfattat jag skrev om detta på min blogg i början av året. Försoningsläran och korset handlar om själva kärnan i evangeliet.
Det jag mest reagerar över i Sofia Camnerins bok ”Försoning behövs” är frånvaron av biblisk förankring. Hon betraktar frågan ur ett mänskligt perspektiv, inte utifrån den bibliska uppenbarelsen.
Camnerin avfärdar alla traditionella tolkningar som att Jesus bar världens synd på korset, att syndens skuld betalades genom att Jesus gav sitt liv, att mörkrets makter, synden och Satan besegrades genom Jesu död på korset, att Gud och människa blev försonade med varandra på grund av Jesu död på korset, att vi är korsfästa med Kristus, genom att han bar på sig syndens lön och konsekvenser, döden, straffet, för att vi skulle bli frälsta.
Vissa ytterkantsteologer har förnekat det mest av detta men ändå accepterat att korset var Guds självutgivande kärlek, för att han visar att han älskar oss så mycket att han vill ge sitt liv för oss. Denna kärlek lockar och driver oss till omvändelse.
"

När det blåser...
- Marcus Birros blogg - "Vart tar man vägen när det börjar storma? Man går till Jesus.
Jag minns en predikan som pastor Janne Blom höll för ungefär ett år sedan där han talade om att i svåra stunder förbli i Jesus.
Också när det blåser riktigt hårt och riktigt nära. När själen målar upp ett brutalt lågtryck med idel stormbyar finns det små fickor av frid att få, i närhet till Jesus. När stormen skövlar helt nära våra egna liv, kanske till och med i vår egen familj (som i mitt fall) är bönen, tacksamheten och förlåtelsen, även om den har en bit kvar till att bli uttalad, den enda vägen framåt.
När det är som svårast behöver jag Gud som mest.
"

28 okt. 2013

Nyhetsflödet måndag den 28 oktober


Försoningens viktigaste innebörd – att bli frälst inför evigheten
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Bibeln är mycket tydlig med att det finns en himmelsk härlighet som väntar alla dem som tagit emot Jesus som Frälsare. Men det finns också en fruktansvärd verklighet som är den himmelska härlighetens motsats. Matteusevangeliets 25:e kapitel ger en allvarlig och skrämmande bild av evighetens dom. Det som orsakar bedömningen gör att vi alla inser att vi är helt beroende av nåd om vi en gång ska välkomnas i den himmelska härligheten.
Orsaken till att många har svårt att tro och förstå evighetens allvar är det faktum att kristen tro i Europa ofta saknar djupare kontakt med de andliga verkligheterna i livet här och nu. Evighetsperspektivet klarnar när den andliga verklighet som Bibeln skildrar för vårt liv här och nu, studeras och predikas. Karismatisk kristendom gör oss medvetna om evighetsperspektivet.
"

Ett hörande hjärta
- Hans Weichbrodt i Världen idag - "I den utmanande tid vi lever i tror jag det är viktigare än någonsin att vi håller fast vid de värderingar och den livshållning som lyser igenom i Daniels bok.
Profeten Daniel och hans bok har inspirerat miljontals människor genom flera tusen år. Mannen som höll fast vid tron på Israel Gud fast han i tonårs­åldern tvingades från hemmaplan i Jerusalem till bortaplan i Babel, har fått bli en förebild för troende genom alla tider sedan dess. Daniels ståndaktighet, passion, ödmjukhet, trohet, uthållighet och skärpa gör honom lika aktuell som inspirationskälla för oss i dag som någonsin förr.
"

Hur är Equmeniakyrkans teologi?
- Thomas Forslin, Claes-Göran Bergstrand och Lars-Göran Berg i Dagen - "Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden. Det skriver företrädare för Nätverket för klassisk baptism och kristen tro i en kritik av Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och hennes teologi.
En predikant som förnekar Jesus försoningsgärning på korset, Guds allmakt liksom behovet av frälsning och omvändelse släpps normalt sett inte fram i predikstolen. I Equmeniakyrkan blir man utsedd till kyrkoledare i stället. Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden.
"

27 okt. 2013

Nyhetsflödet söndag den 27 oktober


Angreppen utifrån: 8. Tre avslutande ismer
- Bength Gustafsons blogg - "Jag avslutar nu min genomgång av angreppen på kristen TRO och på kristet LIV,  som har skett och sker både inifrån och utifrån kyrkan och frikyrkan i vårt land. Jag avslutar med att presentera tre ismer som står varandra nära i innehåll och som på ett mycket tydligt sätt visar att Gudlösa ismer inte har något att erbjuda oss människor eller vårt samhälle när det gäller ett meningsfullt livsinnehåll, en objektiv värdegrund och absoluta och okränkbara värden."

Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel
- Svenska Dagbladet - "Stora och viktiga utmaningar väntar Svenska kyrkans blivande ärkebiskop Antje Jackelén. En av dem är tyvärr att precisera sin tro på Jesus. Hennes kommentarer de senaste dagarna beträffande jungfrufödelsen lämnar en del att önska. Det skriver Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi...
...Menar alltså Jackelén, den blivande topprepresentanten för Sveriges luthersk-kristna tro, att Jesus från Nasaret i objektiv mening är Gud och därmed värd tillbedjan? Jag känner mig återigen nödgad att efterlysa ett förtydligande i denna så centrala fråga. Om hon till äventyrs inte tror på, eller rent av förnekar, jungfrufödelsens biologiska fakticitet, blir jag nedstämd men inte alldeles desillusionerad. Om hon däremot svävar på målet vad gäller Jesu unika person, vilket man fruktar kan vara fallet eftersom hon så tydligt har velat distansera sig från en rent biologisk förståelse av jungfrufödelsen, är det fara värt att hennes kristna bekännelse, hur välvillig den än är, egentligen bara är ett språkspel för galleriet.
"

Den fjärde dimensionen – rapport från Sydkorea
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Syd-Koreas kristna och vi i Europa
Överfyllda kyrkor i flerdubblade gudstjänster
Små och stora kyrkor har ofta fullsatt i varje enskild gudstjänst under söndagarna. För att ge alla möjlighet att vara med, flerdubblar man gudstjänsten kl. 07.00 – 08.30, 09.00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.30, 17.00 – 19.00
Affärerna är stängda. Kristna har som vana att vara med i en söndagsgudstjänst. Dessutom är det också morgonbön varje vardag. Ofta kl. 05.00. I Full Gospel Central Church samlas 2000-3000 varje morgon, dessutom varje kväll från 21.00.
I söndagens många samlingar är det TV-överföring till olika lokaler och totalt betjänar varje gudstjänst omkring 50 000 personer.
På böneberget är det omkring 10 000 som är i bön. Bussar går varje timme mellan kyrkan i Seoul och böneberget.
"

26 okt. 2013

Nyhetsflödet lördagen den 26 oktoberÄr jungfrufödelsen viktig?
- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Vår nya tillträdande ärkebiskop, Antje Jackelen, har fått en hel del kritik för sitt svävande svar om Jesu jungfrufödelse. Varför? Är det verkligen en viktig och betydelsefull sak i den kristna tron? Svaret är otvetydigt JA!
Tron på att Jesus verkligen föddes av en jungfru är väldigt viktig (Jes 7:14; Matt 1:23; Luk 1:27, 34). Låt oss till att börja med se på hur evangelierna beskriver denna händelse. Som svar på Marias fråga ”Hur ska detta ske?” (Luk 1:34), säger ängeln Gabriel: ”Helig Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall vila över dig” (Luk 1:35). Ängeln uppmuntrar också Josef att inte vara rädd för att ta Maria till hustru med orden: ”ty barnet i henne har blivit till genom helig Ande” (Matt 1:20). Vidare förklarar Matteus att Maria innan hon börjat leva tillsammans med Josef ”var havande genom helig Ande” (Matt 1:18). Även i Galaterbrevet är detta underförstått när Paulus skriver: ”när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna” (Gal 4:4)
."

 Kallad att göra motstånd
_ Göran Gustafson i Sändaren - "Vi lever numera i ett pluralistiskt samhälle, och frikyrkorna kan vara stolta att vara de första som banade väg för mångfald och demokrati i Sverige. Problemet är väl att identiteten byggt på ett motstånd mot statskyrkan och enhetskulturen, och att den tiden sedan länge är förbi. Nu har vi fått det samhälle som vi eftersträvade, men frikyrkorna har förvånansvärt svårt att bejaka detta och acceptera förutsättningarna. Vad vill vi? Vad är vi för, och inte emot? Hur skall vi synas i ett samhälle som präglas av mångfald?"

Medierna sätter agendan i religionsdebatten
- Barbro Matzols i Kyrkans Tidning - "Villkoren för att synas, det gäller både organisationer eller Svenska kyrkan, har alltså ändrats eller förändrats. Klart är, menar de tre forskarna, att mediernas roll som moralisk domstol får konsekvenser för ledning och organisering av alla typer av verksamheter som strävar efter öppenhet. ”Organisationers strävan efter att synas, i kombination med den allt större mediala kritiken, är en av vår tids stora organisatoriska utmaningar”.
Synlighet och kritik kan skapa ängsliga ledare. Samtidigt hyllas åsiktsjournalistiken. För journalisterna uppstår ett dilemma. Först ska journalisten sakligt rapportera om händelser och sedan värdera och tolka samma händelser i kommentarer och analyser. Gränsen mellan nyhetsrapportering och tyckande suddas ut. Därför behövs ”en nyansering av hur komplexa ansvarsfrågor och moraliska dilemman lyfts fram i medierna”, anser forskarna och efterlyser en journalistik som belyser och problematiserar i stället för att fördöma och avsätta. ”Och för att nå dit behövs en reflekterande debatt där inte bara journalister, utan även kommunikatörer, ledare och andra beslutsfattare deltar och tar ansvar för morgondagens journalistik” skriver de tre i en debattartikel i Dagens Media.
"

25 okt. 2013

Nyhetsflödet fredagen den 25 oktober

Lämpliga åldrar och livräddning?
- Lukas Berggren i Världen idag - "I går tisdag röstade Europa­parlamentet tillbaka resolutionen "Om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" till utskottet för kvinnors rättigheter. Det var en delseger för alla de som värnar livet. Så ser inte den vänsterpartistiske parlamentsledamoten Mikael Gustafson på saken, som i ett pressmeddelande efter omröstningen förklarar att "De som är så emot de livräddande och viktiga åtgärder som läggs fram i denna resolution lever i medeltiden".
Vilka är då de livräddande åtgärderna? Alla förstår kanske inte nyspråket om "reproduktiv hälsa". Men det innebär i praktiken att man vill se till att "aborttjänster av hög kvalité, som en mänsklig rättighet och folkhälsofråga, blir lagliga, säkra och tillgängliga inom medlemsstaternas folkhälsosystem
".

Att bevara sitt hjärta
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Bibelns recept för att förvandlas till Jesu likhet är inte att vi ska åstadkomma detta i egen kraft. I stället handlar det om att vi på allt fler områden får släppa in Jesus i våra liv. Att vi får ta fasta på vad han har gjort för oss och låta honom och hans förlåtelse smälta bort det som står hans vilja emot. ”Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan”, skriver Petrus (1 Pet 3:15). När vi gör det, kommer vi också att – med hans hjälp – bevara våra hjärtan!"

Oro kring den nye påven och läroämbetet
- Mikael Karlendals blogg - "Det är intressant att ha detta med i sitt perspektiv när man funderar över den senaste tidens diskussioner om läroämbete, vilket jag bland annat själv har varit delaktig i. Begreppet ”läroämbete” är ju inte ett helt oproblematiskt begrepp. Vi kan ganska lätt utifrån vårt protestantiska perspektiv av stora kyrkosplittringar och många tusen olika samfund ibland längta efter mer fasthet och ordning. Det är då lätt att fascineras av det vi uppfattar som en sådan fasthet i den Katolska kyrkan och dess påveämbete. Katolikerna talar ju om ett Kyrkans läroämbete, magisterium, och ser det framför allt förkroppsligat i påveämbetet, som anses kunna uttala sig med ofelbarhet när påven så vill. Dvs, allt en påve säger anses inte ofelbart, men i vissa lägen kan han välja att uttala sig ofelbart i lärofrågor och så att säga sätta ned foten och avsluta diskussionen."

24 okt. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 24 oktober


Ingen samvetsfrihet för borgmästare
- Världen idag - "Borgmästare får inte vägra att förrätta vigslar för samkönade par. Frankrikes högsta domstol har avslagit en grupp borgmästares krav på samvetsfrihet. Följden kan bli att borgmästare hotas med fängelsestraff. 
En stor del av Frankrikes borgmästare, som är vigselförrättare, har protesterat mot lagstiftningen om samkönade äktenskap, som trädde i kraft i maj. Två grupper av borgmästare har vänt sig till Konstitutionsrådet, landets högsta domstol, med kravet att deras moraliska och religiösa tro, som förhindrar dem att acceptera samkönade äktenskap, måste respekteras genom en samvetsfrihetsklausul. Men domstolen avslog på fredagen i förra veckan borgmästarnas begäran."

Uteblivna seglatser
- Jackie Jakubowski i Kyrkans Tidning - "I min krönika (KT nummer 39/13) ställde jag några frågor till arrangörerna av Ship to Gaza, bland dem Mattias Gardell. Om syftet med seglatsen var att ”ända den humanitära krisen i området” – varför har Gardell och hans kamraters engagemang inte någon gång under denna blodiga konflikt satt kurs mot till exempel den syriska hamnstaden Latakia, med sitt fredsbudskap och mat till de behövande? Varför har de inte åtminstone demonstrerat utanför ryska ambassaden i Stockholm mot vapenleveranser till ett Syrien som gasar ihjäl sina egna medborgare?"

Flere arabiske stater innser at Israel ikke er fienden
- Israel Today - "For første gang i staten Israels moderne eksistens, er det en forståelse i den arabiske verden, at Israel ikke lenger er deres virkelige fiende. I mange spørsmål står vi sammen,» sa statsminister Benjamin Netanyahu ved åpningen av Knessets vintersesjon tidligere denne uken."

23 okt. 2013

Nyhetsflödet onsdagen den 23 oktober


Biskoparna Antjé Jackelén och Åke Bonnier

- Tommy Dahlmans blogg - "Biskoparna Antjé Jackelén och Åke Bonnier. Man kan knappast tycka annat än att dessa teologer antingen medvetet är undflyende den teologiska bärigheten kring Jesus från Nasareth eller att man omedvetet driver en liberalteologisk kampanj som mera är att likna med synkretism. Oavsett vilket av alternativen vi väljer torde vi alla vara överens om att deras svar på undrande människors frågor i alla fall inte handlar om klassisk kristen troslära. Jag hoppas att jag skriver till mogna bloggläsare: Jag hyser den största respekt för båda biskoparna och jag har ingen anledning att ifrågasätta deras personer, vandel eller passion för deras kall. Frågeställningarna ligger på ett annat plan. Så jag ber varje läsare att inte väga in mer än vad jag skriver."

Intressant av Ulf Ekman – men följdfrågor kommer
- Mikael Karlendals blogg - "Ekman skriver huvudsakligen om den viktiga frågan om hur teologin/läran ska skötas hos oss kristna idag. Han skriver detta med utgångspunkt från de debatter som uppstått bland annat i samband med den s k  piensoho-debatten, även om han inte direkt nämner det. Några pingstpastorer i ledande ställning gjorde då klart att i pingströrelsen så sköts teologin av och i den lokala församlingen. Varje församling är en autonom enhet och kan själva bestämma över sin teologi och är i princip inte ansvarig inför någon.
Ekman skriver: ”Det jag funderar över är om varje enskild församling själv autonomt kan klara denna uppgift. Att den fria församlingen är självständig i lärofrågor menar jag är lika problematisk som om varje kristen självständigt skulle ta ansvar för alla lärofrågor.

Spelar kyrkosyn någon roll?
- Ulf Ekman i Xeryx - "Den bibliska grundbilden är Gudsfolket. Gud räddar sitt folk. Han planterade sitt folk i sitt land. Ingen hade en egen privatreligion eller stannade hemma och läste Torah för sig själv. Det kollektiva var nödvändigt och helt identitetsskapande"

22 okt. 2013

Nyhetsflödet tisdagen den 22 oktober


 Ökningen av kristna i Afrika är unik
- Dagen - "Den kristna tron trivs i Afrika i så hög grad att kontinenten håller på att gå om övriga kontinenter när det gäller antalet kristna. I en färsk undersökning från det amerikanska Center for the Study of Global Christianity slår en grupp forskare fast att Afrika är på god väg att bli kontinent nummer ett när det gäller antalet kristna. Omkring år 2020 kommer det att uppgå till över 630 miljoner. I jämförelse kommer det att finnas 600 miljoner kristna i Latinamerika och 580 miljoner i Europa. Just nu ligger Latinamerika på första plats."

Är soffatleterna med i matchen?
- Dan Salomonsson i Världen idag - "Delaktigheten i församlingen uppstår när den egna vardagen blir en del av församlingens vision. När man berättar för någon, som ännu inte tror, om den personliga tron på Jesus, så är man helt plötsligt ”med på banan”. När gliringarna och tacklingarna drabbar personligt ”känner” man delaktighet. Det är inte på gudstjänstrecensenternas bänk som omsorgen visas om församlingen. Församlingens match avgörs också ”på planen”, inte på läktaren bland distanserade tyckare. Delaktighet skapas av ett djupt engagemang som kostar tid och pengar. Välkommen med i matchen!"

Lite formue blant kristne ledere (Formue=förmögenhet på svenska)
- Ekonomiprofessor och frälsningssoldat Ola Grytten i Norske Dagen - "Ledere i Kristen-Norge har lite formue. Blant 45 sentrale kristenledere i den fremlagte skattelisten er det bare sju som står oppført med formue.
– Jeg er veldig overrasket over at så få kristenledere har formue. Dette forteller at disse lederne blir ikke rik på sitt arbeid, men jeg kjenner ikke til hvorfor det er slik, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten til Dagen."

21 okt. 2013

Nyhetsflödet måndagen den 21 oktober


Akut behov av tydlighet
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Det är naturligtvis bättre för en kyrka att fokusera på
trons centrum än dess gränser, men om blivande ärkebiskopen inte kan ge
sökande människor tydliga svar på existentiella frågor, ja, då har
kyrkan också mist sitt centrum. En sådan kyrka riskerar att förlora sin
identitet och därmed bli ointressant för de utomstående.
"

Angela Merkel: Jag ber varje dag
- Världen idag - "Den kristna tron är en hjälp mot maktmissbruk. Och det är viktigt att be för att fatta goda politiska beslut. Det säger Tysklands förbundskansler Angela Merkel, rapporterar det tyska veckomagasinet Focus.
Till skillnad från sina amerikanska kollegor talar europaiska politiker sällan om sin tro i offentliga sammanhang. Men det gör alltså den tyska förbundskanslern.
– Inför Gud är jag inte Tysklands förbundskansler, utan människan Angela Merkel, sa hon när hon nyligen deltog i en kristen ungdomssamling i Baden-Württemberg.
"

Det sekulære Norge er religiøst inkompetent
- Skaperkraft - "Hvorfor er risikofylt idrett flott for barn fordi det er «gøy», mens omskjæring er galt fordi begrunnelsen er identitet?
Fem medisinske fagpersoner, inkludert barneombudet, forklarer i Aftenposten 17. oktober hvorfor de vil forby omskjæring av guttebabyer. Intensjonene er gode. Det vises til komplikasjoner og risiko. Men er det opplagt at medisinske vurderinger alltid skal ha forkjørsrett overfor kultur, tradisjon, religion og identitet? Vi mener perspektivet vitner om snever sekularisme.
"

20 okt. 2013

Nyhetsflödet söndagen den 20 oktober


Följa sin egen komapss
-Marcus Birro i Expressen - "Sverige har under flera år lösgjort sig från givna och grundläggande sanningar om livets okränkbara värde, om solidaritet och om brott och straff. Resultatet har blivit ett samhälle där varje enskild individ känner sig fri och manad att följa sin egen kompass. Alltså rusar vi alla runt i skogen, övertygade om att vår darrande nål är den som visar rätt.
Att Gud, genom Jesus, är enda vägen vill vi inte höra talas om. På något sätt har vi satt likhetstecken mellan kristen tro och otidsenliga dogmer. Som om vi skulle vara de första människorna att klara oss utan Gud.- Vilket misstag det är.
"


Europa i kris - finns det hopp om en bättre framtid?
- SEA:s hemsida - "Finns det hopp för Europa? Vi vet hur den ekonomiska krisen har satt klorna i kontinenten och hur arbetslöshet, främlingsfientlighet och enorma budgetunderskott är vardag för många européer. I Sverige har vi klarat oss relativt väl, men om vi blickar ut över Europa så ser vi ökande motsättningar mellan syd och nord och inom många länder. SEA:s Daniel Ringdahl rapporterar från Europeiska Evangeliska Alliansens generalsamling i Nederländerna 7-11 oktober."

Otydligheten förtydligad
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Valet av ny ärkebiskop har föregåtts av intensiv debatt om kristen tro. En av frågorna till ärkebiskopskandidaterna handlade om ifall Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Mumlandet till svar tvingade Antje Jackélen till ett förtydligande som finns på Svenska kyrkans hemsida: Vi och "de andra" – ett kristet perspektiv.
Problemet är att det som förtydligas är otydligheten.
"

19 okt. 2013

Nyhetsflödet Lördag den 19 oktober


Angreppen utifrån: 7. Socialismen
Bength Gustafsons blogg - "Socialismen som en gudlös ism har haft ett avgörande inflytande över vårt land och folk under en stor del av 1900-talet och in på 2000-talet. Konsekvenserna av det inflytandet är väldigt tydliga idag i den sekularisering som vårt land har genomgått under de senaste dryga 50 åren. En sekulariseringsprocess som även har påverkat och format kyrkan och frikyrkan i Sverige, både utifrån och inifrån."

Rapport från Korea
- Stanley Sjöberg rapporterar på Webbkyrkan - "Tidigt på vardagsmorgonen är det en timmes bön mellan 05.00-06.00 och då samlas 2000-3000 kristna, innan de springer till tunnelbanan och ska till sina jobb. Varje kväll är det bön från 21.00 eller 23.00 i flera timmar genom natten och en av dessa kvällar var vi 8000 samlade i bön.
Under fredagen fylldes Olympiastadion med drygt 80.000 (några sa 100 000). Vi var i bön under 4-5 timmar. Atmosfären är laddad. Kyrkorna hängivna. I den församling vi besökte är det mer än 800.000 medlemmar i ett 10-tal förgreningar. Gemensamt vinner de omkring 20 000 nya koreaner till gemenskap med Jesus varje år. ”Endast” hälften av dem blir medlemmar i församlingen. Tillväxten är lika enorm inom alla bibeltroende kyrkor.


Trons minimum
- Barnabasbloggen -  "Svenska kyrkan har valt en ny ärkebiskop. Det blev som väntat storfavoriten Antje Jackelén som valdes. Valet har föregåtts av en intensiv debatt om Svenska kyrkans tro. Kandidaterna verkar inte tro att Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Teologen Eva Hamberg har lämnat Svenska kyrkan i protest och prästen Anna Sophia Bonde undrar vad som är vitsen med att tro på en Gud som inte förmår att göra det omöjliga. Kyrkans tidning ställer frågan var gränsen går för att kunna kalla sig en kristen kyrka och undrar om Kristus är på väg ut i marginalen. Elisabeth Sandlund funderar på om Svenska kyrkan håller på att klyvas och inom EFS diskuteras om man ska lämna Svenska kyrkan."

18 okt. 2013

Nyhetslödet fredag den 18 oktober

Är inte Kristus kyrkans usp?
- Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet - "Man behöver inte tro på helvetet, det räcker att svära sig till relativismen. Den är lika illa. Svenska kyrkan, vars så kallade ”usp” (unique selling proposition) får antas vara Jesus Kristus, ska snart välja sin högsta ledare och kandidatintervjuerna avlöser varandra. Huruvida de tror på himmel, helvete och Guds son är oklart, men de kan sannerligen konsten att relativisera.
Människor söker sig till kyrkan med existentiella frågor och med hopp om att det finns något som är större än vi. När hon inte har annat svar än motfrågan Vad tror du själv? blir hon irrelevant.
Kyrkan vore rimligen ytterst betjänt av en ledare med övertygelse om evangeliet. Liksom man lätt kan tro att ledaren själv skulle finna uppgiften enklare om hen var komfortabel i sitt värv att frälsa själar. Men Svenska kyrkans val av ärkebiskop verkar handla om andra storheter än Jesus Kristus.
"

Kan splittringen leda till enhet?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Nu är beslutet fattat. Antje Jackelén blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop. Beslutet var inte oväntat, men likväl vemodigt. Ja, det kan inte uttryckas på annat sätt. Antje Jackelén verkar vara en sympatisk person med god förmåga att kommunicera. Vemodet är således inte grundat i hennes person, utan i det hon förkunnar. Förkunnelse, tro och lära är nämligen viktigt för den som ska leda ett samfund. Det räcker inte med att man "funkar i media" och "är kvinna", vilket hyllningskörerna nu repeterar och gläds över. När Svenska kyrkan får en ärkebiskop som på centrala punkter avviker från den kristna trons bekännelse går det inte att glädja sig. Och avviker gör hon. Den som jämför hennes svar från utfrågningen i Gottsunda kyrka med klassisk kristen tro och bekännelse märker att det är mer än nyansskillnader."

Katolsk läkare riskerar förlora sin legitimation – vägrade utföra könsselektiv abort
- Signum - "En katolsk läkare kämpar för att behålla sin legitimation efter man rest klagomål mot honom. Dr Mark Hobart riskerar att bli struken ur Australiens läkarregister för att ha vägrat genomföra en abort på ett friskt flickfoster för att föräldrarna, ett indiskt par, ville ha en pojke. Kvinnan var i nittonde veckan av sin graviditet. Läkaren vägrade tillmötesgå deras krav, dels för att graviditeten var i ett framskridet stadium, dels för att det inte förelåg några medicinska skäl. Han vägrade också hänvisa paret till en annan läkare, som kunde utföra operationen. Paret fann en annan läkare och aborten genomfördes några dagar senare."

17 okt. 2013

Nyhetsflödet torsdagen den 17 oktober

Torsdagen den 17 oktober

Trospoliser?
- Johanna Andersson på Kristen Opinion - "Som biskop i det äldsta stiftet i Sverige gläds jag över att vi har fem bra ärkebiskopskandidater. Vem det än blir blir det bra! Kandidaterna är inte problemet. Nej, det är snarare trospolisernas behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier som är djupt problematiskt!"
Så skriver biskop Åke Bonnier i Skara stift i ett inlägg på Svenska kyrkans bloggportal med anledning av debatten kring ärkebiskopsvalet.
Biskopens inlägg väcker en rad olika frågor. Menar han att vi som ställer kritiska följdfrågor med anledning av kandidaternas svar på olika teologiska frågor är problemet? Är vi som inte tycker att alla fem kandidaterna har svarat bra på frågorna trospoliser? Kan vi få exempel på våra snäva och exkluderande kategorier, så vi kan förtydliga oss och därmed slippa etiketteras som personer med "behov" av snäva och exkluderande tolkningar? Är det inte en härskarteknik att reducera andra människors kritiska frågor till "behov", och därmed antyda att vi styrs av personliga tillkortakommanden och brister snarare än av sakliga invändningar?
"

Vem är trospolis?
- Stefan Swärds blogg - "De som uppfattas som konservativa, och som vill försvara kyrkans lära och moralpraktiker, det är intressant att notera med vilka känslomässiga invektiv de blir bemötta. Trospoliser t.ex. Men den etiketten kan man väl klistra på vem som helst som hävdar en konsekvent teologisk ståndpunkt.
Att biskopen i Stockholm Eva Brunne, inte vill prästviga personer som hävdar kyrkans traditionella hållning om äktenskapet, är hon då trospolis
?"

Om ärkebiskopsvalet
- Stefan Holmström, Missionsföreståndare för EFS - "EFS vill som missionsrörelse i Svenska kyrkan bistå vår kyrka i missionsuppdraget. Vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Därför ber jag om en ärkebiskop som vill ta vara på EFS engagemang, uttrycksformer och kompetens. Men också på EFS förståelse av evangeliet och betoningen på att varje människa behöver få möjlighet att ta emot den gåva och räddning som vi får genom omvändelse och tro på Jesus Kristus, evangeliet om förlåtelse för våra synder, räddning från Guds dom och det eviga livets gåva.
Jag lyssnade på stora delar av hearingen inför valet. Det står klart att en del av det som sas ligger långt ifrån EFS teologi. Många, också jag, är bekymrade eller till och med förtvivlade över att till exempel frågan om Jesus uppenbarar Gud på ett tydligare sätt än Muhammed inte får ett klarare svar. Det behöver inte vara förenklat, Men som jag förstår Guds ord är Jesus är den ende som överhuvudtaget uppenbarar och erbjuder en banad väg till Gud. "Jag är vägen - ingen kommer till Fadern utom genom mig" - men den som kommer till Jesus kommer fram till Gud.

16 okt. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 16 oktober

Onsdag den 16 oktober

Den kristne i det sekulariserade samhället – den kristna människosynen utmanad
- Finlands inrikesminister Päivi Räsänens på Claphaminstitutets hemsida - "Vi lever i en tid då alla dessa grunder för den kristna människosynen ifrågasätts. Det gäller människolivets speciella värde och helighet, äktenskapets ställning som ett förbund mellan en man och en kvinna, samt syndens närvaro i människans liv. Skapelseberättelsens människosyn sträcker sig genom hela Bibeln och öppnar sig i budskapet om korset. Gud lät sin ende Son dö på korset för vår skull, för att vi såsom Guds avbilder är värdefulla i hans ögon och men också för att vi är syndare."

Tål bibelkritiken en granskning?
- Stefan Swärd i Världen idag - "Bibelkritiken har underminerat kristna tron och bekännelsen för stora delar av västvärldens kyrka under flera hundra år. Frontlinjen gick tidigare inom vissa äldre protestantiska samfund men har flyttats till bredare grupper av kristenheten. I Sverige har Svenska kyrkan i stor utsträckning lagt sig platt för bibelkritiken, och genom universitetsteologin och den av Högskoleverket styrda teologin har den fått spridning in i de flesta delar av kristenheten."

Ärkebiskopskandidaterna och dess val väcker frågor
- Tommy Dahlmans blogg - "Personligen menar jag att tiden är så allvarlig att det inte finns rum för någon frikyrkopastor eller kristen media att darra på manschetten i fråga om klassisk troslära. Att släppa igenom liberaliserade texter i kristna tidningar som berör sexual etiska frågor eller förklenande tolkningar av varje människans djupaste behov av omvändelse, människans verkliga synd och skuld är i en sådan tid som nu, helt förkastligt.
I en tid då möjligheterna är oändliga att arbeta med ändamålsenliga lokaler, mediateknik och toppmodern kommunikation kan vi vara hur pedagogiska som helst. Det grekiska ordet för pedagogik är ”paidagogike” och betyder inte bara att lära och undervisa utan om att fostra. Pedagogik är läran om utbildning, att tränas.  Vi skulle alltså just nu kunna bli historiska beträffande klarhet i läran. Ingen annan generation har kunnat förfoga över medlen och verktygen till att förmedla bibelkunskap, klassisk troslära och trygg teologi, i den omfattningen som vi
."

15 okt. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 15 oktober


 Tisdag den 15 oktober

Strunta i tron – se till lidandet
- Dagens Nyheter - "Många som gärna står upp mot förtryck och lidande har en blind fläck: de miljontals förföljda ­kristna.
En ny rapport från Amnesty international målar en svart bild av behandlingen av de kristna kopterna i Egypten. Organisationen slår fast att våldet i somras, sedan armén störtat president Mursi, saknar motstycke. Det är ofta, enligt Amnesty, uppviglat av islamistiska extremister och utfört av lokala huliganer, medan säkerhetsstyrkorna har olika ursäkter för att inte ingripa.
"

Hamberg går ur, Jackelén vill ej tala ur ”skägget”
- Mikael Karlendals Blogg - "Uppenbarligen är det fler och fler inom Svenska kyrkan som reagerar på ärkebiskopskandidaternas förkastande av centrala kristna läror. Det är bra! Dagen skriver idag om professor Eva Hamberg, som också är prästvigd, som efter många år inom Svenska kyrkans läronämnd, nu hoppar av och lämnar både Svenska kyrkan och prästämbetet som en markering gentemot det inre förfallet i kyrkan. Personligen har jag alltid varit förvånad över att det inte har varit större protester och motstånd mot liberalteologin och flummet i Svenska kyrkan än vad det är. Därför är det en stor nyhet att en person av Eva Hambergs kaliber går ur."

Identitet före funktion
- Marie Willermarks blogg - "Jag menar inte att en ledare kan hoppa över grundläggande insikter om gruppdynamik, känna sig själv, psykologiska faktorer med mera. Fortsatt utveckling är också ständigt aktuellt antingen man leder en scoutgrupp, en församling eller har en annan ledarfunktion i samhället.
Men, mitt sätt att se på ledarskapsbegreppet fick sig en utmaning när jag i våras hörde Leonard Sweet. (Teolog, kyrkohistoriker, författare mm.) Han vände lite på perspektivet. Han sa att kyrkan de senaste femtio åren lagt för stor betoning på ”ledarskap”. Ett ord som faktiskt knappt förekommer i Nya Testamentet, medan ordet för efterföljare, lärjunge omnämns hundratals gånger
."

14 okt. 2013

Nyhetsflödet måndag den 14 oktober

Måndag den 14 oktober

Tungt avhopp från Svenska kyrkan
- Världen idag - "Sekulariseringen av Svenska kyrkan har gått för långt. Det menar professor emeritus Eva Hamberg, som nu lämnar prästämbetet och går ur kyrkan.
Efter att i flera år ha övervägt att lämna Svenska kyrkan har nu prästen och religionsvetaren Eva Hamberg, pensionerad professor vid Lunds universitet och ledamot i kyrkans läronämnd, fått nog.
– Jag har länge funderat under stor vånda om det är rätt att vara kvar, och det senaste halvåret har det blivit akut, förklarar hon.
"

Ledamot i läronämnden lämnar kyrkan i protest
- Kyrkans Tidning - "Ledamoten i Svenska kyrkans läronämnd, prästen och professorn Eva Hamberg, hoppar av sitt uppdrag, och begär utträde ur Svenska kyrkan. Hon avsäger sig därmed också prästämbetet.
- Jag har försökt varna för det som jag sett. Nu måste jag för mitt samvetes skull ta steget, säger Eva Hamberg till Kyrkans Tidning.
"

Nutidsmänniskan och religionerna
- Per Ewerts blogg - ”Vår tid präglas av en dubbelhet som kännetecknar varje historisk brytningstid. Sekulariseringen har under det senaste seklet gjort väldiga framsteg i västvärlden och på flera områden motat undan det kristna arvet. Men det finns samtidigt en motsatt rörelse. SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör fortlöpande studier över opinion och samhällsutveckling, och deras senaste rapport om religion visar att det inte bara är gudlösheten som går framåt: ”Tvärtom har religionens roll blivit en allt viktigare fråga att belysa inom opinionsforskningen. I ett globalt perspektiv har religionen snarast stärkt sin ställning och kommit att prägla politiken i många delar av världen.” 

13 okt. 2013

Nyhetsflödet söndagen den 13 oktober

Söndag den 13 oktober

Det behövs bättre sexualundervisning
- Olof Edsinger och Alf B. Svensson i Svenska Dagbladet - "I det material som RFSU nyligen skickat ut till landets skolor kan unga lära sig mycket om sex. Men frågan är om de behöver veta mer om exempelvis ställningar. Det saknas helt fokus på en mer central fråga i livet och som många ungdomar också undrar över: Hur får man ett förhållande att hålla?
På flera ställen påpekar RFSU att kärlek och sex inte behöver höra ihop. På sin hemsida skriver man att ”Att vara kär och ha sex är två olika saker” och i lärarhandledningen beskriver man det som ”självklart” att kärlek och sex kan vara skilda saker. Därför undviker man helt att i ”Sex i skolan” tala om trohet som något önskvärt. Man berömmer sig i stället av att vara ”värdeneutrala” och ”normkritiska”. Däremot uppmuntrar man på sin hemsida de som lever polyamoröst och har sex i flera olika relationer samtidigt. Då pratar man plötsligt om kärlek och antyder att ”kärleken blir större ju fler man delar den med
”.

KG Hammars privatreligion
- Siewert Öholms blogg - "KG Hammars privatreligion är inte en privatåsikt ens för en ärkebiskop emeritus. I synnerhet inte om man som Hammar, i kraft av sin tidigare roll, skickligt spelar med i den teologiska lobbyverksamhet som tycks ha som mål att avlöva såväl kyrkohistorien som dess bekännelser.   Hans religionsexperiment med Svenska Kyrkan , både under biskopsåren i Lund och i Uppsala, försvarar han gärna med en ganska luddig formulering om att han vill ”förändra åt det mystiska hållet”. (Svt Min Sanning 2/5 2013) I samma program säger han också sig vara lycklig om han uppfattas otydlig i sin definition av Gud, som han kallar ”det stora mysteriet” och som försvinner om vi försöker definiera det till vad han kallar ”min Gud”. Gud är tre bokstäver för en metafor av en erfarenhet i alla religioner och har kommit att kallas Gud."

"En ärkebiskop som inte vågar tro på sin egen tro..."
- Johanna Andersson i Kristen opinion - "Det är lovvärt att ärkebiskopskandidaterna uppfattade frågan om Jesus och Mohammed som provocerande och inte vågade beskriva sin egen tro som överlägsen andras." Så skriver nu åtta professorer i ett upprop i Kyrkans tidning...
...En ärkebiskop som inte vågar tro på sin egen tro som den sanna är naturligtvis inte mycket till ärkebiskop.
"

12 okt. 2013

Nyhetsflödet lördag den 12 oktober

Lördag den 12 oktober

Bra om Bibelns ofelbarhet och gamla testamentets trovärdighet
- Stefan Swärds blogg - "Att läsa tidskriften Keryx är ljuv musik för oss som vill försvara bibeltro, bibelns ofelbarhet och historisk kristendom.
I senaste numret har prästen i Svenska kyrkan och doktoranden i gamla testamentets exegetik Karl-Henrik Wallerstein skrivit en utmärkt essä om ”En kritisk undersökning av bibelkritiken mot Gamla testamentet”....
...Han visar på ett bra sätt att bibelkritiken och den historisk-kritiska metoden är ett barn av sin tid, en följd av upplysningstänkandet och moderniteten. Människan blir centrum och inte Gud och inte uppenbarelsen.
Det handlar inte om vetenskap eller inte utan det handlar om vilken världsbild man utgår ifrån. Ett slutet naturalistiskt universum med ett slutet orsak-verkan-samband, eller ett öppet universum, och att det ingår i verklighetsbilden att det finns en Gud som talar och som uppenbarar sig i mänsklighetens historia.
"

”RFSU har för stort inflytande”
- Världen idag - "Annelie Enochson, riksdagsledamot för Krist-demokraterna, går i en ny riksdagsmotion till attack mot RFSU:s stora inflytande över sexualundervisningen i skolan. Och på samma sätt som när Enochson tidigare kritiserat organisationen, väljer partiet att markera att man inte står bakom skrivelsen."

Folkekirken beskyldes for at afkristne Danmark
- Kristeligt Dagblad - "Tidligere præster mener, at sekulariseringen af folkekirken påvirker hele samfundet. "Hvis folk oplever, at kirken ikke står på mål for sit eget budskab, bliver den ligegyldig," lyder det fra Præsteforeningen.
En voksende sekularisering af folkekirken påvirker hele samfundet, mener tidligere præster.
"

11 okt. 2013

Nyhetsflödet fredag den 11 oktober

Fredag den 12 oktober

Jungfrufödelsen och Jackelén
- Martin Lembke i Kyrkans Tidning - "Efter att ha lyssnat på utfrågningen i Gottsunda kyrka av ärkebiskopskandidat Antje Jackelén kommer jag återigen att tänka på detta antika drama. ”Tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen”, svarade Lundabiskopen när hon blev ombedd att förklara i vilken mening hon anser att Jesus är Guds son. Vad jungfrufödelsen egentligen handlar om, fortsatte hon, är att evangelisten Lukas med hjälp av ”mytologiskt språk”, som användes på ett liknande sätt även i andra antika sammanhang, ville framhäva det unika med Jesu födelse."

Riksdagsman ifrågasätter RFSU i skolan
- Dagens Nyheter - "En motion av den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson väcker debatt i sociala medier. Motionen ifrågasätter RFSU:s undervisningsmetoder i skolan och predikar för ett utökat lärande om "hållbar samlevnad" och mindre fokus på "sextekniker".

Annelie Enochson (KD) skrev motionen den 2 oktober. Hon ifrågasätter både det inflytande Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har i svenska skolan och på vilket sätt de bedriver undervisningen.
"Tyvärr har skolan blivit en arena för RFSU och RFSL och de tar sig friheter att intervenera sitt sexbudskap i en omfattning som jag tror det flesta föräldrar inte skulle samtycka till"
Kritiserer Israel, men overser slakting av kristne
- Israel Today - "Raymond Ibrahim forteller om hvordan verdens nasjoner fullstendig ignorerer muslimenes forfølgelse og drap av kristne, men er besatt av å kritisere Israel.
Raymond Ibrahim, førsteamanuensisstipendiat og forfatter av bestselgeren Crucified Again, kan fortelle at det gjennom lengre tid har det foregått muslimsk slakting av «ikke-muslimske vantro» i Kenya, Nigeria, Marokko og Pakistan uten at verdens nasjoner bryr seg.
"

10 okt. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 10 oktober

Torsdag den 10 oktober

Värna det öppna samhället
- Stefan Gustavsson på Samtid och Sanning - "Uppståndelsen kring Elisabeth Svantesson utnämning har lagt sig, men jag kan inte släppa frågan. De attityder som präglade debatten bör oroa alla som vill värna det öppna samhället.
Ett öppet och demokratiskt samhälle bygger på grundvärden som alla måste acceptera. Hit hör människovärdet; allas lika och okränkbara värde. Hit hör de grundläggande fri- och rättigheterna; tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrande-, tryck-, och mötesfrihet. Hit hör likhet inför lagen och allmän rösträtt: en person – en röst.
De motsatta värderingarna måste vi gemensamt hålla stången. Alla auktoritära system – oavsett hur de är motiverade – måste avvisas. Likaså alla uppfattningar som fråntar individer eller grupper människovärde eller fri- och rättigheter.
Innanför dessa ramar finns det sedan frihet att bilda sig en egen uppfattning, driva opinion och engagera sig politiskt
."

Religiös intolerans bör kritiseras hårdare
- Svenska Dagbladet - "Västvärlden bör inte fortsätta se på med tystnad när kristna i Pakistan och i länder i Mellanöstern mördas och förföljs. Om Pakistans ledare menar allvar med att bekämpa terrorism och kränkningar av mänskliga rättigheter, måste landets hädelselag avvecklas, skriver Jacob Rudolfsson, samordnare, Svenska Evangeliska Alliansen."  

Värderingar
- Marcus Birro i Expressen - "Ingen pratar värderingar längre. Den som överhuvudtaget vågar får en kall filt över sig, kastad av den korrekta åsiktsmaffian med sina rötter i en förljugen jordmån av ängslighet och individualism.
Vilken dammig stenöken svensk politik blivit blev extremt tydligt under den sterila partiledardebatten i SVT i helgen. Inte en enda partiledare tog chansen och berättade vilka drömmar de planterar i sina barn, vilka visioner och ideal som är värda att slåss för.
Alla i den så kallade offentligheten är livrädda att bli anklagade för att vara moralister. Vi har nämligen fått för oss att moral är något farligt, något som läskiga bakåtsträvare i slängkappa går runt baklänges och mässar i djupa källarvalv..."

9 okt. 2013

Nyhetsflödet onsdag den 9 oktober

Onsdag den 9 oktober

Guds fruktan är Guds frid
- Marcus Birros blogg - "Människor är hungriga efter Guds ord. Man är inte särskilt sugna på mer politik, fler slipade trösklar, fler flummig andlighet som inte vågar rannsaka eller omdana. Jesus är en rebell, en revolutionär i varje människas liv. Han är unik och allmän. Han är oerhörd i sin kärlek och gränslös i sin förlåtelse. Men han bör fruktas. Gud bör fruktas."

Egyptisk jesuitpater: Väst underskattar religionens betydelse
- Signum - "I Västvärlden har man underskattat betydelsen av religion, när man bedömt revolutionerna i Arabvärlden under den ”arabiska våren”. Detta betonar den välkände egyptiske jesuiten och författaren Henri Boulad vid ett estradsamtal i Wien. ”Den religiösa faktorn underskattas i Väst, eftersom i många länder här saknar religionen samhällelig relevans men inom det arabiska området dör människor för sin tro”, sade Boulad. Enligt honom är det nödvändigt att utveckla en sekulär stat i Egypten. Endast så går det att bryta den starka dominansen från en institutionaliserad, muslimsk religiositet ”som omsluter människans alla livsområden”. 

General Cox: You have called us to a deeper spiritual life 
- FSAOF blog - "Very recently at the New Zealand Congress, General André Cox said he dreams of a Salvation Army that is ‘vibrant, committed and on its knees before God. He said ‘Deepening the spiritual life of Salvationists is essential to moving forward as an Army. If we want to see our world change, we ourselves must be changed by God’."

8 okt. 2013

Nyhetsflödet tisdag den 8 oktober

Tisdag den 8 oktober

Det finns förlåtelse för allt – trots allt!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det finns ingen synd som inte Gud är beredd att förlåta! ”Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita”, predikade profeten Jesaja. Den händelse jag nu berättar är ett exempel på hur Gud tänker och handlar i sin vilja att förlåta och upprätta människan."

”Jungfrufödseln inte symbolisk”
- Världen idag - "Vid utfrågningen av ärkebiskopskandidater i Uppsala på tisdagen ställdes frågor om bland annat synen på Jesu exklusivitet, jungfrufödseln och himmel och helvete. Och svaren som gavs har väckt reaktioner...
...Och att de uttryckte att jungfrufödseln ska tolkas symboliskt och att alla kommer till himlen efter döden, är något Hans Weich­brodt, präst i Svenska kyrkan och inspiratör i OAS-rörelsen, reagerat på. Han menar att synen på den dubbla utgången, att en människa antingen kommer till himlen eller går förlorad, är en del av klassisk kristen bekännelse och tro.
– Jesus förkunnelse gör detta tydligt, det är svårt att komma runt det. Det har också varit den kristna kyrkans uppfattning genom historien.
"

Vekkelsesluft over Island
- Norske Dagen - "En møteaksjon med den amerikanske evangelisten Franklin Graham på Island ga uventet sterk respons.
Møtene ble holdt forrige lørdag og søndag. Også artisten Michael W. Smith bidro. «Islendere aner 'vekkelse' i Reykjavik» er tittelen på en artikkel Billy Graham Association har lagt ut på nettsidene sine etter møtene.
"

7 okt. 2013

Nyhetsflödet måndag den 7 oktober

Måndag den 7 oktober

Tid att stärka stödet till de mest förföljda bland förföljda
- Per Ewerts blogg - "Sakta, sakta verkar det börja gå upp för människor även i vårt land att det finns en grupp människor som är den mest förföljda i världen, en förföljelse som trots detta under lång tid har tigits ihjäl i Sverige. Kristna har under lång tid lidit stor förföljelse i främst kommunistiska och muslimska länder, men detta har nu på senare tid växt till något alldeles, allldeles fruktansvärt.
”Det pågår en utrensning av kristna” säger Markus Birro i Expressen och citeras över nätet. Nu planeras manifestationer, ministrar engageras. Situationen är ytterst allvarlig. Vi som möjigen får utstå lite nedlåtande kommentarer eller larviga kommentarer om att vi inte bör få inneha vissa tjänster på grund av vår tro har nu möjlighet att förstärka vårt stöd till en grupp som utsätts för dagliga övergrepp och svår förföljelse endast på grund av att de bekänner Jesus som Herre
."

Kandidaterna och tron på Jesus
- Lucas Berggren i Världen idag - "En låg tröskel i kyrkporten hjälper föga om tröskeln till himmelen är tro på Jesus.
Utfrågningen av kandidaterna till ärkebiskopsposten lämnade – minst sagt – en del i övrigt att önska. Åtminstone för den som hade önskat att de stod upp för klassisk kristen tro och kyrkans bekännelse. Christina Grenholm menade att Svenska kyrkans förkunnelse bättre behöver fokusera på att "lämna öppna frågor". Och nog lämnades den som lyssnade till utfrågningen med frågor. Men kandidaterna var i vissa avseenden tydliga med vad de trodde på. Det största problemet var inte avsaknaden av tydlighet, utan att många svar i stället tydligt avvek från kyrkans tro och bekännelse.
"

Vem tror minst?
- Thomas Forslin på Klassisk baptism blogg - "Välkommen till Sveriges Kristna Råds nya teologiska tävling ”Vem tror minst!”.
Visa upp dina förmågor i otro och förnekande teologi och vi delar ut fina priser i form av nationella tjänster i olika samfund. Nu startar vi tävlingen!
Välkommen första tävlande:
- Ja jag heter Peter Nienso och jag tycker inte att vi skall uttala riktigt vad vi tror på utan välsigna dem som syndar, speciellt i moraliska frågor. Vi måste värna vår relation till dem vi vill nå.
Juryn: – Det var väl ändå ett ganska blekt framförande. Du kan på sin höjd bli ledare för Pingstkyrkan. Din tro är för stark. Nästa tävlande!
- Hej jag heter Carmencita Sofin och jag tror inte på frälsningen genom korset, inte på Guds allmakt, inte på någon historia om Guds helighet och vrede och anser att Bibelns budskap behöver förbättras mycket genom moderna tankar. Dessutom tror jag inte att alla är syndare men i vilket fall kommer alla till himlen eller vad det nu blir.
Juryn: – Utmärkt! Ett fint exempel på modern otro och liten extra guldstjärna för att du hittar så många berättelser i Bibeln som du vill ta bort. Vi har ett ett av de största frikyrkosamfunden i åtanke åt dig, ja du får bli kyrkoledare i Equmeniakyrkan minsann! Nästa tävlande!
"

6 okt. 2013

Nyhetsflödet söndag den 6 oktober


Söndag den 6 oktober

Barns sexualitet ska inte exploateras
- Ruth Nordström i Världen idag - "Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, bemöter i dagens tidning kritiken som ledare från flera kristna samfunds ungdomsverksamheter riktat mot organisationens skolmaterial. Hans Olsson, sakkunnig på RFSU, försöker bortförklara kritiken och vill ge en bild av att materialet inte alls är så sexfixerat som det faktiskt är. Det håller tyvärr inte.
RFSU:s film "Sex på kartan" eller deras senaste material "Sex i skolan" talar sitt tydliga språk. Barnen ska lära sig 20 olika tekniker att ha sex på. På bildlektionerna lära sig om "sagofigurers utseende utifrån ett hbtq-perspektiv". Biologin ska handla om "transsexualitet, intersexualitet och queer" och "konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte". Fysiklektionerna ska ta upp hur hållbar en kondom är och kemilektionerna "hur ämnen i glidmedel och hudkrämer påverkar kondomens hållbarhet."
Varför ska svenska barn behöva matas med sexuella bilder och behöva känna på kondomer och prata om sex på nästintill alla lektioner?
"

I ett öppet samhälle är det självklart att tycka olika
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Uppståndelsen kring Elisabeth Svantesson utnämning har lagt sig, men jag kan inte släppa frågan. De attityder som präglade debatten bör oroa alla som vill värna det öppna samhället. Samma attityder återkommer i nyheten om ett kyrkligt aktivt par som nekades bli jourhemsföräldrar då de inte kunde lova att inte ta med barnet till kyrkan. DN:s ledarskribent Susanna Birgersson ställer relevanta frågor om kristna får bidra som samhällsmedborgare:
"Ska det offentliga tacka nej till aktivt religiösa människor som vill engagera sig för utsatta barn? Är religionen ett problem, något i sammanhanget oväsentligt – eller rentav en tillgång?
"

 Enhet?
- Johanna Andersson i Kristen Opinion - "Hearingen av ärkebiskopskandidater var riktigt spännande och väckte många frågor. En fråga handlar om biskopens uppdrag. På Svenska kyrkans hemsida kan man läsa: "I enlighet med kyrkans tradition är det en huvuduppgift för biskopen att verka för och vara en symbolgestalt för kyrkans enhet och sammanhållning."
I ljuset av detta var det lite förvånande att 26-27 minuter in i "hearingen" av favoritkandidaten Jackelén höra henne beskriva erfarenheten av hur hon kan befinna sig i samma rum som kristna, muslimer och judar och uppleva att de just då har mer gemensamt med varandra än var och en av dem har med vissa delar av den egna traditionen. Ungefär så sa Jackelén.  Till dem hon inte har mycket gemensamt hör de som är "extrema och fundamentalister"

5 okt. 2013

Nyhetsflödet lördag den 5 oktober

Lördag den 5 oktober

Religionsfrihetens position stärkt

- Hemmets Vän - "När hetsjakten i media mot nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson nu har lagt sig tycker vi oss kunna avläsa en för angriparna kanske oväntad konsekvens. Angreppen från religionens motståndare gick denna gång över en gräns och slog därför tillbaka mot dem själva, och tycks därtill ha gett ett stärkt stöd för varje medborgares och politikers rätt att ha och utöva en kristen tro.
Elisabeth Svantessons verkligt starka meriter för sin nya post kom dessvärre i omedelbar skymundan när journalister och proffstyckare insåg att möjligheten fanns att istället sätta sökljuset på etiska frågor och församlingstillhörighet, övertygade om att den som spelar ut trumfkort som samkönade äktenskap, abort och Livets Ord på en gång inte kan förlora. Men den här gången gick något fel. Den här gången valde andra medieröster snart att börja syna korten. Och bluffen blev alltför uppenbar.
"

Samvetsfriheten stärks i Norge
- Världen idag - "Trots att Kristelig Folkeparti valt att ställa sig utanför regeringen har partiet fått gehör för en rad hjärtefrågor. Bland annat ska samvetsfrihet stärkas i vården och kristendom återinföras som skolämne."

Billy Graham on Sin, Salvation and ‘Trendy Religion’
- Charisma News - "Evangelist Billy Graham, who preached the gospel for more than seven decades, has written his 32nd book: The Reason for My Hope: Salvation.
The book, to be released Oct. 15, comes at a time when the Billy Graham Evangelistic Association
finishes preparations for the “My Hope America” evangelistic campaign that will involve more than 21,000 churches in November.
Here is a sampling of the thoughts of the 94-year-old evangelist in his newest book:
Sin - “The truth is that every last one of us is born in sin, and while some may not think of themselves as sinners, God does. He hears every word we utter and knows the deepest secrets we lock away in the vaults of our hearts.”
‘Trendy Religion’ - “Many churches of all persuasions are hiring research agencies to poll neighborhoods, asking what kind of church they prefer; then the local churches design themselves to fit the desires of the people. True faith in God that demands selflessness is being replaced by trendy religion that serves the selfish
.”

4 okt. 2013

Nyhetsflödet fredag den 4 oktober

 Fredag den 4 oktober

Gåvan att göra under
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Att under och tecken är tänkta att följa i den kristna kyrkans spår blir tydligt inte minst utifrån Jesu missionsbefallningar. I Lukasevangeliet sänder Jesus ut sina tolv lärjungar (och senare ytterligare sjuttio) med uppdraget att ”predika Guds rike och bota sjuka” (Luk 9:2; jfr 10:9). I Matteusevangeliet förmedlas samma uppdrag med följande ord: ”Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar” (Matt 10:8).
I Markusevangeliet framgår med all önskvärd tydlighet att detta uppdrag är tänkt att gälla för alla kristna i alla tider: ”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska” (Mark 16:17-18).
"

Folk drivs från sina hem och sina länder enbart för att de tror på Gud och på Jesus
- Marcus Birro i Expressen - "Jag tänker på de där raderna när jag läser om de kristnas situation i världen. Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Ungefär 200 miljoner (!) människor riskerar våldsam förföljelse och detta i cirka 35 länder.
På flera platser handlar det om systematisk utrotning. Om detta skrivs det lite här och lite där, men få orkar, eller vill solidarisera sig med de kristna. Det är tydligen lättare att måla naglarna i regnbågsfärger och slåss för de homosexuella i Ryssland.


Får en pastor predika så här längre?
- Tommy Dahlmans blogg - "När människan älskar synden, har glädje av den och äger synderna som sina närmaste vänner så är det naturligtvis för att det mycket som är sympatiskt och tilldragande med dem. Synd kan vara fina saker! Tänk så frigörande att få ljuga lite. Tänk så spännande att dra till sig lite olagliga pengar. Och tänk vad härligt att få vänsterprassla lite nu och då.
Vi är nu vid pudelns kärna: Det är inte enbart familj och släkt som står oss så nära att de inte förblir yttre varelser för oss men sakta och säkert även blir våra inre. Synderna som jag ger färg, glöd och intensitet åt, i mitt annars så gråa liv, blir också så kära för mig att de gradvis blir mina bästa vänner. Synderna vävs ihop med mina personlighetdrag, i min tanke och i mitt språk. Till en början kommer de som oförargliga väsen till mig- som gäster i mitt liv. Men så slår de sig ner. De stannar i mitt hus
."

2 okt. 2013

Nyhetsflödet torsdag den 3 oktober


Torsdag den 3 oktober

Stanley Sjöbergs identitet kapad
- Aftonbladet - Kontroversiella pingstpastorn Stanley Sjöberg, 77, tillkännagav att han tänkte ställa upp i riksdagsvalet för Kristdemokraterna 2014. Då kom angreppen på sociala medier. Och i september ska någon ha kapat hans identitet på Facebook.
Plötsligt framstod det som att han raggade kvinnor på nätet.
“Den falske man som agerar i mitt namn, söker kontakt med kvinnor och ger sig ut för att vara “jag”. Det är en sjuk och farlig person som måste stoppas. De som tycker att jag inte ska bli upprörd ska veta att jag inte kräver straff, inget annat än att det ska bli slut på stöld och kriminellt beteende!”, skriver pastorn på Facebook
."

Islamistisk vår
- Johan Lundell i Världen idag - "Även om inte svensk media ägnar stor vikt åt det, begår dessa grupper nu blodbad efter blodbad, vecka efter vecka. Terrorhandlingar och massakrer skapar fruktan, både bland muslimer och andra. al-Shabaab, ännu inte på EU:s terrorlista, avrättade minst 50, troligen många fler, personer i den fruktansvärda attacken vid köpcentret Westgate i Nairobi den 21 september. Efter att ha ägnat månader åt att planera, bokade man lokaler i centret för att bunkra tunga vapen. Sedan genomförde de troligen utländska attentatsmännen med militärisk precision en massaker där man minskade risken att rättroende muslimer skulle råka dödas, något som minskar deras stöd i muslimska länder, genom att fråga ut offren om den muslimska trosbekännelsen för att sedan avrätta dem som inte kunde svaren."

Tragisk och aktuell händelse
- Bength Gustafsons blogg - "Sex tonårspojkar  förgriper sig sexuellt på en  15-årig flicka i Tensta, men alla sex pojkarna frikänns i Hovrätten....
...Något har gått rejält snett i vårt land då något sådant här sker,  och frågorna är minst sagt berättigade: – Varifrån har dessa pojkar fått sin snedvridna syn på sex?  – Varifrån har de fått sin syn på att en 15-årig flicka är ett lovligt sexobjekt, som de kan göra som de vill med? – Varifrån har de fått denna ytliga och  förnedrande kvinnosyn och människosyn? – Vem/vilka har berövat dessa pojkar alla ideal när det gäller sex? – Vem/vilka har lärt dem, att det är bara att ”släppa loss sina sexuella lustar” och inte ta något ansvar för sina sexuella handlingar?  – Hur kan vårt rättssamhälle så fullständigt haverera som  just i detta ärende? RFSL:s representanter och vårt lands sexliberaler kan omöjligtvis vara tillfreds med denna negativa och destruktiva utveckling, eller tar jag helt fel? Kan de se orsak och verkan? Kan de se ett samband mellan deras propaganda för ”fri sex” och pojkarnas handlingar?
"