Dagens Nyheter

31 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 31 januari

Två kön är fortfarande en rimlig utgångspunkt


- Joel Halldorf i Expressen -
Från både vänster och höger ifrågasätts nu den pågående utvecklingen bort från tvåkönsnormen.

Joel Halldorf föreslår en annan utgångspunkt för debatten: att våga ifrågasätta den moderna premissen att människan måste vara fri att välja sin identitet.

Läs mer HÄR

30 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 30 januari

Handlar allt bara om tolkningar?
 

- Olof Edsingers blogg -
Ett vanligt påstående i vår tid är att ”allt bara handlar om tolkningar”. Grunden för detta är i många fall ett postmodernt tänkande, där man betonar att alla människor nalkas verkligheten ur sitt eget perspektiv. Oavsett om det handlar om en text eller en historisk situation är det omöjligt att vara helt och hållet objektiv, och konsekvensen blir att allt i själva verket är relativt – att allt bara är en fråga om tolkningar.


Men är det verkligen så enkelt? Det vore förstås dumdristigt att hävda att någon enda av oss skulle vara helt och hållet objektiv i vår analys av verkligheten. Vi har alla någonting att lära – både av dem vi sympatiserar med och dem vi inte håller med. Men att därifrån dra slutsatsen att ”allt bara handlar om tolkningar” (underförstått: att alla tolkningar är lika bra eller dåliga) är ändå att gå på tok för långt.


För en kristen blir förstås frågan särskilt brännande när vi kommer till Guds ord. Finns det bra och dåliga tolkningar av Bibeln, och vilka kriterier ska vi i så fall använda för att bedöma vad som är vad? I dagarna har frågan ställts på sin spets genom förlaget Libris antologi Välkomna varandra! Är det verkligen så, som Björn Cedersjö skriver i sitt kapitel, att synen på samkönade relationer inte är ”en fråga om trohet till Bibeln” utan bara ”en fråga om tolkning av Bibeln”?


Läs mer HÄR.

29 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 29 januari

Återupptäck läsandet
 

- Per Danielsson i Hemmets Vän -
I Sverige, från mitten av 1800-talet, hamnade bokstavligen bonden, drängen, pigan och gods­ägaren på samma bänk i väckelsekapellen. De upptäckte friheten  att få läsa och söka svaren på livets frågor – på egen hand. Där föddes mycket av det demokratiska Sverige. Kampen mot spritfloden som nära nog dränkte hela vår nation. Kampen mot de ekonomiska orättvisorna, mot att bara män fick rösta, män som hade pengar.

Återigen står både Sverige och västvärlden inför gigantiska problem med flyktingfrågan, klimathotet, mäns hänsynslösa behandling av kvinnor, det brutala våldet i våra städer.

Jesusorden 2 000 år tillbaka visar Bibelns tidlösa budskap: ”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.”

Vi behöver tillbaka till det dagliga mötet med Ordet, bibelordet som genom 4 000 års historia brutit uppgivenhet och förvandlat individer, familjer och nationer. Vi behöver bli läsare igen.


Läs mer HÄR.

26 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 26 januari

Avgörande dimensioner för en hållbar kristen tro

- Olof Edsinger i Världen idag -
Det finns ett uttryck som lyder: ”Den kristna kyrkan är alltid bara en generation bort från utplåning.” Och även om orden är provocerande, måste vi i någon mening ge dem rätt: Kyrkans förmåga att nå nästa generation med evangeliet kommer alltid att vara en ödesfråga.

Samtidigt är det få saker som kristenheten sliter så mycket med som detta. Vi ägnar församlingsmöten åt att diskutera våra generationsklyftor. Vi kämpar för att få ihop ett ledarteam till söndagsskolan. Vi våndas över våra egna barn.

Få är de sammanhang som kan slå sig för bröstet när det gäller detta. De flesta som kommer till tro i den globala kyrkan gör det visserligen inom ett karismatiskt evangelikalt sammanhang. Men åtminstone i Sverige står majoriteten av alla kyrkor inför en utmaning när det gäller sina barn och unga. Skillnaden kan däremot ligga i när ”krisen” infaller.

Läs mer HÄR.

24 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 25 januari

Gud älskar – därför avskyr han det onda

- Stefan Swärd i Världen idag -
Ett centralt tema i Bibeln är Guds vrede och dom över synden. Det är ofta en främmande tanke för kristna i västvärlden, som formats av liberalteologi. Att Gud är kärlek, och bara kärlek, är Bibelns budskap, menar man, och det är en kontrast till den klassiskt kristna tanken om en vred och dömande Gud. Ibland formulerar man det som att Gamla testamentet talar om Guds dom och Guds vrede, medan Nya testamentet talar om Guds kärlek.

Detta är en avgörande fråga i kristen tro, för denna förändring i gudssynen leder också till en förändrad syn på korset, försoningen och den eviga domen.

Guds vrede och Guds dom står inte i motsats till Guds kärlek i Bibelns budskap. Det är endast olika sidor av samma mynt. I Bibeln framställs inte Guds vrede och Guds dom som ett problem – det är lösningen på ett problem och ett Guds ingripande för att skipa rättvisa och hindra ondskans framfart.


Läs mer HÄR.

Från nyhetsflödet den 24 januari

Stakset och Frälsningsarmén arbetar för de bortglömda barnen

- FA:s hemsida -
Frälsningsarmén har anställt Sebastian Stakset i ett nytt arbete för att nå barn och unga som är placerade inom SiS- och kriminalvården i Sverige. Arbetet ska hjälpa barnen och de unga genom att ge hopp och tro på en framtid och en väg ut ur deras situation. 


Frälsningsarmén tror att ett sätt att göra detta på är att berätta för dem att de är älskade av Gud. Arbetet har Sebastian redan startat men nu går alltså Frälsningsarmén in och stöder och utvidgar det arbetet.


Läs mer HÄR.

23 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 23 januari

Stig Ekelund: Varför är kyrkan så rädd i Sverige?

- Stig Ekelund i Dagen -
Varför får studenterna vid utbildningen till präster så liten hjälp att förstå, försvara och förklara den underbara tro, som Gud genom Jesus Kristus gett och som den helige Ande vill göra levande? Varför har vi präster och pastorer, som ofta i sina predikningar lämnar oss i sticket? Ovidkommande prat borde utbytas mot ett andefyllt, kunskapsförmedlande och livgivande Guds Ord.

Varför har kyrkan i Sverige blivit så svag och rädd? För Svenska kyrkans del tror jag att politiseringen har haft och har stor del i den negativa utvecklingen. Tänka sig, att i kyrkomötet finns ledamöter, som inte tror på fundamenta i den kristna tron! Dessa ledamöter beslutar över kyrkans böcker och trons innehåll. Och vilka som ska få bli präster.

Finns det någon, som har kallelsen att bli präst, är from och smart, men inte är klar i bekännelsen i ämbetsfrågan eller samkönade äktenskap, avvisas han. 


Läs mer HÄR.

22 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 22 januari

Muslimen drömde om kyrkan och blev frälst
 

- Joakim Lundqvist i Dagen -
En ung, muslimsk flykting sitter i Gävle, samhället där han hamnat på sin flykt undan kriget i sitt hemland, och funderar. Han har varit med om något han inte begriper eller kan tolka betydelsen av.

Flera nätter i rad har han drömt samma dröm, om och om igen. Han har sett en stor lokal full med tusentals människor som står med händerna lyfta. Drömmen återkommer, men han vet inte hur han ska relatera till den. Vad betyder detta? Vad är det för en plats han drömmer om?


Läs mer HÄR.

19 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 19 januari

Evangelisk kyrka i Tyskland slutar omvända muslimer


- Världen idag - 
Den evangeliska kyrkan i Rheinland i västra Tyskland har fattat ett principbeslut om att inte omvända muslimer till kristen tro. Enligt den evangelikala tyska nyhetsbyrån Idea motiverades beslutet bland annat med att muslimerna är i minoritet i Tyskland. – Varför skulle vi undanhålla en människa en frälsande tro på Kristus bara för att han eller hon tillhör en minoritet? undrar Olof Edsinger vid Svenska evangeliska alliansen, SEA. 

Läs mer HÄR.

17 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 17 september

SVT-reporter och Palestina-vän bytte fot i Israelfrågan

- Världen idag -
Under många år var journalisten och författaren Bengt G Nilsson sympatiskt inställd till palestiniernas kamp för en egen stat, sida vid sida med Israel. I dag har han bytt fot, och ser bland annat hur arabvärlden utnyttjar de palestinska flyktingarna som brickor i ett politiskt spel.
Bengt G Nilsson förklarar bakgrunden till sin ändrade position i en längre text i Smedjan, tankesmedjan Timbros webbtidning.

"I 46 år har jag följt utvecklingen i Mellanöstern, under 36 av dessa år som journalist och författare. Som reporter anställd på bland annat SVT var det länge mitt jobb att rapportera om den politiska processen och den palestinska civilbefolkningens förfärliga levnadsvillkor i miserabla flyktingläger, eller i kamp med israeliska bosättare på ockuperad mark. Det var lätt att sympatisera med palestiniernas nationalistiska aspirationer, deras dröm om en egen stat", skriver han inledningsvis.

"I dag har jag tänkt om. Jag tror inte längre att det är möjligt för palestinierna att under överskådlig tid bygga en fungerande, demokratisk nationalstat. Jag anser att det i stället är Israels krav på säkra och erkända gränser som har högsta prioritet".


Läs mer HÄR.

16 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 16 januari

 De 50 länder där flest kristna förföljs

- Göran Jacobson i Inblick -
Nordkorea och Afghanistan toppar organisationen Open Doors årliga lista World Watch List, som redovisar de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst.Organisationen Open Doors släppte igår sin årliga lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst, World Watch List (WWL). Listan toppas av Nordkorea och Afghanistan följt av Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Jemen och Iran.
Två nya länder har tagit sig in på WWL, nämligen Nepal och Azerbajdzjan. I båda länderna har den inhemska förföljelsen av kristna ökat på ett markant sätt, både vad gäller såväl våld mot kristna samt polisrazzior och arresteringar av troende.

Lider martyrdöden

Rapporten från Open Doors pekar också på att många kristna på olika håll i världen led martyrdöden under perioden som rapporteringen pågick. Minst 3 066 kristna dödades för sin tros skull. Detta är en ökning med närmare 300 procent jämfört med året innan då 1 207 kristna marterades. Den nigerianska terrorsekten Boko Haram sägs enligt rapporten bära en stor del av skulden till denna ökning.


Läs mer HÄR.

15 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 15 januari

Tidstecken visar att Jesus kommer snart

- Dagen; Samuel Svensson, doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet -
Det går en röd tråd genom historien och inte så sällan har den med Israel och dess  huvudstad Jerusalem att göra.
   Omvärldens reaktioner av deklarationerna från världens ledande nation USA, om att Jerusalem ska erkännas om Israels huvudstad, gör att vi måste säga som biskopen i S:t Paul’s cathedral i London: Nu ska vi inte bara lyfta våra huvuden, vi ska resa på oss. Med ord hämtade från Lukas 22:28 ”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig”.
   Orden fälls av Jesus i ett längre tal om tecken på tidens avslutning och Jesu återkomst. I detta tal är Jerusalems kommande öde bara en del av ett större antal tecken. Vad exakt är det som avses när Jesus talar om att Jerusalem ska förtrampas av hedningarna till dess att hedningarnas tider är förbi? Är det hela Jerusalem som avses?

Läs mer HÄR.

12 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 13 januari

Viktigt att återerövra kallelsetanken

- Olof Edsingers blogg -
I anslutning till ett årsskifte är vi många som gör upp planer för våra liv och för året som ligger framför oss. Det kan handla om klassiska nyårslöften som att börja träna eller gå ned i vikt. Men det kan också handla om större frågor, till exempel sådana som har med familjeliv, jobb och prioriteringar att göra.

Till de viktigaste löften man kan tänka sig hör förstås de som rapporteras från flera av nyårshelgens läger och konferenser, där ett stort antal ungdomar valde att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare.

Samtidigt infinner sig frågan om hur vi som redan har blivit vuxna förhåller oss till Herrens vilja med våra liv. Även vi har kanske fattat avgörande beslut under tonårstidens konferenser. Även vi har kanske fått tilltal om att Gud vill göra bruk av oss för sitt rike. Men vilka konsekvenser får dessa erfarenheter här och nu? Lever vi i det som är vår Skapares dröm för våra liv, eller lever vi snarare i vad som kan beskrivas som vår egen dröm? Relaterar vi vår vardag till Guds ord och löften, och hålls frågan om Guds kallelse levande i vårt sätt att tänka och prioritera?

Klart är att Jesus varnar för att så inte alltid kommer att vara fallet. I sin liknelse om såningsmannen varnar han för ”världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat” som riskerar att förkväva kraften av Guds tilltal in i våra liv. Detta kan ske på olika sätt, men ett av de vanligaste är att vi låter visionen för våra liv krympa ihop så att det inomvärldsliga och alltigenom mänskliga tänkandet ta över. I stället för ambassadörer för Guds rike, blir vi (i bästa fall) konsumenter av Guds rike. Vi firar gudstjänst på söndagarna, men det är allt.

Läs mer HÄR.

Från Nyhetsflödet den 12 januari

Är det ens någon mening för Ohly att säga förlåt?

- Karin Pihl på Expressens ledarsida - 
Finns det någon mening med att säga förlåt? Nej, inte i ett samhälle där förlåtelse, skuld och straff bara är tomma ord....

Borde han få stanna? Män som trakasserar kvinnor gör det sällan en gång. Om det är så att Ohly begått ett brott finns det goda skäl att peta honom. Men om hans version stämmer, att han har fulraggat och sedan bett om ursäkt, varför måste han då få sparken?

Svar: Därför att en ursäkt inte verkar betyda något längre.

Ohly är inte ensam om att ha framfört en ursäkt för döva öron. Många pratar fortfarande om "Toblerone-Mona" trots att Mona Sahlin bett om förlåtelse upprepade gånger. Förlåtelse, det låter ju lite misstänkt kristet, och religion är ju något som hör dåtiden till.

Kristen etik har ersatts av den moderna tidens progressiva värdegrund och det individuella ansvaret av maktanalyser och i förlängningen en tro på att människans brister är sprungna ur det omgivande samhället. Om allt är "normernas" fel, finns heller ingen individuell skuld. Och då finns det ingen individuell förlåtelse för den som råkat hamna på toppen i maktpyramiden.


Läs mer HÄR.

10 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 10 januari

Hur kunde Jesus bli "hen"?
 

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Hur kan präster få för sig att kalla Jesus för "hen"? Svaret finns i den teologiska tradition som med en bred etikett kallas liberalteologi. Ordet liberal har med frihet att göra. Enkelt uttryckt innebär liberalteologi frihet i relation till de bibliska texterna.

Historiskt går liberalteologin tillbaka till upplysningstiden, med dess radikala kristendomskritik. Filosofer förnekade det övernaturliga, och därmed undrets möjlighet, och underkände den kristna tron. I stället för att visa att kritiken var felaktig, alternativt lämna den kristna tron, öppnades en tredje väg: att anpassa den kristna tron till det man menar att kulturen kräver.

Detta har varit den liberala teologins dna sedan dess...

Läs mer HÄR.

9 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 9 januari

Nu förföljs kristna mer än någonsin förr

- Sändaren -
I en ny rapport slår den katolska organisationende Aid to the Church in need fast att kristna situationen för kristna de senaste åren blivit sämre än någonsin. Rapporten som täcker de två senaste åren handlar om läget för kristna i ett trettontal nationer där kristna redan tidigare bedömds vara extra utsatta.

Enligt rapporten skulle kristendomen helt ha utplånats i Syrien och Irak om inte militären hade satt stopp för Islamiska staten och andra islamistgrupper, och om inte humanitär hjälp nått fram till den kristna minoriteten som tvingats på flykt. Hotet från just islamister är som starkast i länder som Sudan, Iran, Saudiarabien och Egypten men i rapporten finns även andra krafter med som förövare.

I Indien är det hindunationalister som försöker rensa bort alla icke-hinduer ur det tidigare kejsardömet och dessa grupper har blivit allt starkare då landet nu styrs av hindunationalistiska BJP. I Kina och Nordkorea, är det istället statskommunismen som genom hårdare religionslagar och tillslag mot kyrkor gjort att förföljelsen av kristna blivit värre.

Läs mer HÄR.

8 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 8 januari

Aimee Semple Mcpehrson
Jag fick ett mail från en god vän med information om en del av väckelsehistorien som jag inte kände till. Jag har översatt inledningen av artikeln och resten finns att läsa på engelska. Artikeln är publicerad i Christianity Today.

"Jag har aldrig hört någon människa tala så. Utan ett ögonblicks avbrott, kunde hon tala I mellan en timme och en och en halv och hålla åhörarna trollbundna” (Rapport från en av åhörarna

1913 blev en frälsningsarmé-dotter hastigt inlagd på sjukhus för blindtarmsinflammation. Hennes liv hängde på en tunn tråd. Under de senaste månaderna hade hon upplevt att hennes andliga liv torkade ut. Hon hade en gnagande känsla av att Herren väntade något mer av henne.

Hon berättade senare att hennes sjukdomstillstånd förvärrades och att en sköterska tog henne till rummet som var avdelat för dem som var döende. Hon kämpade för att andas och hörde sköterskan säga "Hon har inte långt kvar”.

Men så hörde hon en annan röst som sa: ”Nå kommer du att gå?” Hon förstod att hon måste välja mellan att gå in i evigheten eller att gå ut i tjänst för Gud. Hon valde tjänsten. I ett ögonblick försvann smärtan, andningen började fungera och snart återvann hon kraften.

Inom ett årtionde blev den unga kvinna ett amerikanskt fenomen. Från att ha varit helt okänd kunde man läsa om henne tre gånger i veckan på förstasidorna av de ledande tidningarna i Amerika. Idag går hennes arv vidare genom kyrkan hon grundade: The International Church of the Foursquare Gospel (Den Internationella fyrfaldiga kyrkan). Många betraktar henne (tillsammans med Billy Sunday) som den mest framträdande väckelseförkunnaren i början av 1900-talet.

Den rörelse hon grundade har idag, cirka åttio år efter hennes död, runt två miljoner medlemmar i 30.000 församlingar.

Rörelsen heter Foursquare Church för att den bygger på fyra grundstenar: Jesus som den ende som kan frälsa, Jesus är den som helar, Jesus är den som döper i med Helige Ande, Jesus är den kommande brudgummen.

Läs mer HÄR.

6 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 6 januari

Frälsis nya ledare ser fram emot att shoppa på Ikea

- Dagen - 

Från och med nu i januari tar Marianne och Clive Adams över ansvaret för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. På lördag välkomnas de i högkvarteret i Stockholm.

"Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor” (Titus 2:11). Så lyder den senaste av många uppdateringar på Clive Adams Facebooksida. Kommendör Clive Adams är känd för att vara aktiv på sociala medier. Det kan nog komma väl till pass nu, när han ska leda Frälsningsarmén i ett av världens mest digitaliserade länder.


Läs mer HÄR.

5 jan. 2018

Från Nyhetsflödet den 5 januari

Jesus som hen illustrerar ett större problem
 

- Olof Edsingers blogg och Västmanlands Läns Tidningar -
Vi hade knappt hunnit smälta vår julmat förrän det lilla Jesusbarnet på nytt blev en snackis i Sveriges medier. Den här gången var det Svenska kyrkan i Västerås som placerade Frälsaren på kartan. Dock inte på det sätt man kan förvänta sig från kyrkans sida, utan genom att tilldela honom det könsneutrala pronomenet ”hen”.

”Vi tyckte det var lite frimodigt att inte könskoda Jesus”, förklarar domprosten Susann Senter för P4 Västmanland. Hon ger också löftet (eller ska vi säga hotet?) att Guds son även i framtida predikningar kan komma att beskrivas på detta sätt. De senaste veckorna har man nämligen ägnat sig åt likabehandlingsfrågor inom prästkollegiet, och i linje med den senaste modeideologin vill man hädanefter agera normkritiskt. I detta kan inte ens Herren själv vara att betrakta som fredad.

”Herren”, förresten. Även detta är i dag ett ord som Svenska kyrkan tycks göra sitt bästa för att rensa ut ur sina gudstjänster. Låt vara att det är det vanligaste uttrycket för Gud i stora delar av Bibeln, men i direktiven till den nyligen antagna (och milt sagt omdiskuterade) kyrkohandboken stod att man så långt som det är möjligt ska försöka undvika hierarkiskt språk. Inte ens universums Skapare får därmed beskrivas med ord som Herre eller Kung. En ann’ är så god som en ann’, och om Gud fortsättningsvis vill vara med får han minsann vara det på våra villkor.

För många av oss vanliga kyrkomedlemmar blir dock reaktionen på dessa försök att anpassa sig till det politiskt korrekta bara förtvivlan. Vi är glada att vi lever i ett fritt land, och var och en har rätt att tro på vad han eller hon vill. Men den kristna kyrkan bottnar i en betydligt djupare tradition än så. Många av oss skulle faktiskt säga att hennes existensberättigande ligger just i att hon är trogen den heliga Skrift som ligger till grund för hennes identitet som kyrka. I annat fall har hon reducerats till en intresseförening bland andra. Troheten mot Skriften är, om man så vill, hennes USP – unique selling point.


Läs mer HÄR.

3 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 3 januari

Skola: Vi vill ha bön i stället för mindfulness

- Världen idag -
Låt ”inre bön” bli ett alternativ till yoga och mindfulness i skolan. Det skriver församlingen Arken, som driver Kungsskolan, i en ansökan till Skolinspektionen. Mindfulnessmetoden är starkt influerad av buddhismens andliga synsätt, påpekar församlingens pastor Linda Bergling i ansökan.

Att använda mindfulness och yoga för att få barnen att slappna av är inget alternativ på Kungsskolan i Kungsängen, nordväst om Stockholm. Teknikerna härrör nämligen från buddhismen och hinduismen, menar Linda Bergling, pastor i församlingen Arken som driver skolan.

Församlingen har nu därför skickat en ansökan till Skolinspektionen där de anhåller om att få använda ”Inre bönen för barn” som alternativ till mindfulness och yoga.

Metoden, som har utformats av Bergling själv, innebär att barnet överlåter kroppen till Gud, får be i sitt inre, får lyssna till en kort bibeltext som beskriver hur värdefullt och älskat det är och slutligen får tid till stillhet och tacksägelse. Alltsammans beskrivs på en cd-skiva med lärarhandledning.

Målsättningen med den ”Inre bönen” är att bland annat hjälpa barnet till en djupare form av inre lugn och ro.


Läs mer HÄR.

2 jan. 2018

Från nyhetsflödet den 2 januari

2017 års värsta attacker mot kristna
 

- Dagen -
Nigeria, Egypten, Kenya och Pakistan är länder där kristna attackerats under 2017.
Tidningen Christian Post har listat de sex av de värsta attackerna mot kristna under år 2017. Här finns både terrorattacker, knivattacker, bombningar och halshuggningar.

Här är listan över attackerna:

1. Den 7 januari dödades tio kristna i byn Kwayine i Adamawa, Nigeria. I området har en islamistisk extremistgruppering, Fulani, riktat sina angrepp just mot kristna. I attacken brändes hus och man dödade flyende.

2. Den 9 april, på palmsöndagen, dödades hela 47 personer när terrorgruppen IS bombade två kyrkor fyllda av troende i Egypten, en i Alexandria och en annan i Tanta. Dessa dåd var de blodigaste terrorattentaten riktade mot kyrkor under året.


Läs mer HÄR.