Dagens Nyheter

31 okt. 2012

Nyhetsflödet den 31 oktober

Kyrkan behöver vara en motkultur
- Anna Sophia Bonde i Kyrkans Tidning - "Vad vår tid behöver är en kyrka som inte är rädd för den smala vägen. Som vågar visa på det som människor i allmänhet glömt bort: att det finns helande att få, räddning, för oss som individer, familjer, skapelse. En räddning som är långt mer fantastisk än något som Hollywood skulle kunna iscensätta.
Världen visar upp sin lösning: nytt kök, nya kläder, ny man. En resa, kanske. Kombinationer som går att variera i det oändliga, men som håller vår längtan bunden vid ytskiktet.
En gång i tiden var kyrkan makt-och-prakt. Nu räds vi det pretentiösa, spåren förskräcker. Men när vi inte sätter tillit till Ordet, när vi är alltför måna om att stryka bort det ur traditionen som någon skulle kunna tänkas irritera sig på, då utgör vi ingen motkultur. Vårt mod är ett låtsasmod. För hur ska vi kunna förmedla den Jesus som sa ”kom till mig alla ni som är tyngda av bördor” när vi inte vågat pröva att på riktigt lämna till Honom vårt eget skräp, trasslet, smärtan, ensamheten?
"

Där hatet tillåts växa ostört växer det sig starkt!
- Inblick - "Jag har många judiska vänner i Malmö som inte är med här idag. De vågar inte utsätta sig för de konsekvenser det kan leda till att öppet tala om för klass- och skolkamraterna att de är judar. – När jag berättade för mina föräldrar att jag skulle medverka här idag blev pappa arg och mamma rädd, sa representanten för unga judar, Victor Borslöv Reichmann, i ett tal som tog tag i hjärtat."

"Vi gör mer insatser än någonsin"
- Världen idag - "Frälsningsarmén finns inte kvar om tio år - om medlemsutvecklingen fortsätter nedåt i samma takt som i dag. Det rapporterar SVT i dag. Men medlemssiffrorna säger inte allt, menar Frälsningsarmén, som mött samma dystra framtidsscenario tidigare men överlevt.
I SVT:s nyhetssändningar på tisdagsmorgonen var medlemsstatistiken i Frälsningsarmén ett stort inslag. Armén har i dag 5 200 medlemmar och riskerar att vara helt borta år 2023 om utvecklingen fortsätter i samma takt, rapporterade SVT.
"

Se och läs också på SVT:  Frälsningsarmén på väg att försvinna

”Bibelkritik gör inte att man tappar tron”
- Dagen - "Kan man tro att Bibeln är sann? Frågan ställs inte bara av dem som ifrågasätter den kristna trons roll i samhället, utan ofta också av kyrkfolket själva. Men kyrkan lär att Bibeln är Guds ord. Vad menas med det? Den frågan försökte man få svar på under en ­temadag om bibelsyn på Örebro teologiska högskola i lördags."

30 okt. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 30 oktober

Varför en evangelikal bibelsyn?
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Tre skäl för en evangelikal bibelsyn:
För det första därför att en evangelikal syn bejakar de väsentliga poängerna i de andra alternativen.
En evangelikal bibelsyn bejakar att Bibeln är en mänskligt och kulturellt präglad bok (liberal bibelsyn), genom vilken Gud handlar och talar idag (existentialistisk bibelsyn). Bibeln har ett tydligt centrum och en bred periferi, där allt inte är lika viktigt (centrerad bibelsyn) och den ska tolkas i dialog med hur Guds folk har läst och förstått den genom historien (katolsk bibelsyn). Samtidigt är Bibeln verkligen Guds inspirerade Ord, som talar sant i allt (fundamentalistisk bibelsyn).
"


Kristna värden sätts högt
- Världen idag - "Europas största partigrupp EPP, där Sveriges moderater och kristdemokrater ingår, har röstat fram ett principprogram som understryker rät­ten till samvetsfrihet och människo­livets värde "från början till slut", och där man fastslår den europeiska kulturens judisk-kristna grund."

 
Människorna mellan lindarna
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Träd må vara både gamla och vackra, men om de rör upp större känslor än de utslagna omkring oss, då är perspektiven fel. Låt träden falla, och låt det bli en påminnelse om att det alltid är människor som ska väcka vårt engagemang och sympati."

Manifestation för förföljda kristna
- Dagen - "I helgen dödades sju människor och 100 skadades i en attack mot en kyrka i Nigeria. Nästa onsdag (7/11) hålls en manifestation i Stockholm för förföljda kristna i världen."

29 okt. 2012

Nyhetsflödet måndag den 29 oktober

Korvgubbar mer välkomna än Gud på Skogskyrkogården
- Siewert Öholm på Newsmill - "Jag hoppas att Svenska Kyrkan i Enskede genom civil olydnad fullföljer sina planer på att finnas väl synliga på plats inne på kyrkogården under Allhelgonahelgen. Som en ironi kommer kyrkogårdförvaltningen inte att agera för att få bort alla korvgubbar.
Historielöshet och religionsfobi firar i dagarna nya och oanade triumfer i Sverige. Svenska Kyrkans präster och själavårdare är på Alla Helgons Dag inte välkomna till Skogskyrkogården i Stockholm i akt och mening att vara till hands för de 70 000 besökarna när de vill både sörja, minnas och ära sina döda anförvanter.
"

Apologetikens återkomst
- Stefan Gustavsson på Credoakademiens hemsida - "Kristen tro har varit ifrågasatt från första början. Jesus själv röjdes ju ur vägen av sina kritiker. De menade att hans undervisning var felaktig och att han som person var ond.
Innan avrättningen, under de tre åren i offentlighetens ljus, mötte Jesus ständigt frågor, invändningar och kritik. Och han viftade inte lättvindigt bort frågorna eller försökte undvika dem som våra dagars mediatränade politiker lärt sig att göra.
"

Sju dödade under söndagsmässa i Nigeria
- Dagen - "Mitt under söndagsmässan körde en självmordsbombare med sprängmedel mot en fullsatt kyrka i Kaduna, en stad i norra Nigeria. Sju människor miste livet och fler än 100 personer lär ha skadats."

När fri sex plötsligt blev dödligt
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Jordbruket kanske är under avveckling, men en sak är säker: det finns gott om heliga kor kvar i Sverige. Stora kor, som Belgian Blue, som ingen får röra, än mindre slakta. En sådan ko är synen på promiskuitet.
Nyligen var Stockholms tunnelbana tapetserad med stora reklamaffischer för Jonas Gardells nya bok och tv-serie "Torka aldrig tårar utan handskar". Det är en viktig bok om en smärtsam och tragisk epok. Jonas Gardell är en gudabenådad författare och hans egen livshistoria gör honom unikt skickad att lyfta fram människo­öden från aids-epidemins Stockholm. Men förlagets lansering stör mig. På affischerna i tunnelban­an stod det: "När kärleken fick nya spelregler".
På vilket sätt fick kärleken nya spelregler? Varför inte i stället säga som det är. Det var promiskuitetens spelregler som förändrades och fri sex blev plötsligt något dödligt. Men kärleken var fort­farande densamma.
Promiskuitet betyder lössläppt sexualitet och står i kontrast till den trogna, monogama relationen.
"

28 okt. 2012

Nyhetsflödet söndag den 28 oktober

Neurokirurg hjärndöd, var i himlen, kom tillbaka!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Eben Alexander är en känd läkare i USA. Han är specialist inom hjärnkirurgi. Vid sidan av klinisk verksamhet föreläser han sedan många år regelbundet, vid universitetet (Harvard Medical School).
Som vetenskapsman hade han i många år förklarat att så kallade ”nära-döden-upplevelser” hade en naturlig förklaring av det som händer i hjärnan när syretillförseln upphör i samband med människans död. Forskares iakttagelser hade övertygat om att det man hävdat av upplevelser, endast har varit kemiska processer i hjärnans ”neocortex”, som är området för medvetande, känsla och erfarenhet.  Visserligen var han ”kristen” till namnet, men utan en personlig tro på Jesus eller andliga verkligheter
."


Väckelsens utbud och efterfrågan
- Lukas Berggren i Världen idag - "Hur ser det ut i Sverige då, längtar människor efter Gud? I ett av världens mest sekulariserade länder kan man lätt få för sig att människors gudslängtan har ebbat ut. Men tillåt mig tvivla. Några ord från prästen i S:ta Clara kyrka, Carl-Erik Sahlberg, har inte lämnat mig. Han säger ungefär så här: "Jag har under alla mina år som präst aldrig upplevt en sådan andlig öppenhet bland människor som just nu". Kan det vara så att det sekulära projektet har misslyckats? Har upplysningstänkande och ateistisk propaganda inte lyckats ta kol på evangeliet, sina ansträngningar till trots?"


Betala skatt eller inte?
- Gabriella Mellergårdh i Dagen - "Ska vi lyda människor mer än Gud? Fariséerna försökte snärja Jesus med en fråga om skatteplikt. Hans kloka svar utmanar och vägleder än i dag. I Matteusevangeliet berättas om hur fariséerna gjorde försök att hitta svaga punkter hos Jesus för att sedan kunna anklaga honom inför romarna, men också inför det judiska folket.
De valde en fråga som än i dag väcker starka känslor: våra pengar. Var det verkligen rätt av judarna att betala skatt till den romerske kejsaren?
"


Försoning kräver ärlighet och saklighet
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Yttrandefriheten och individualismen tillåter att såra, förnedra och uttala sig kränkande. Det här är ödeläggande för hela vår kultur! Trenden skadar relationerna både på jobbet, i familjen, och tyvärr också i kyrkan."

27 okt. 2012

Nyhetsflödet lördagen den 27 oktober

Du ska inte tro att du är något
- Berit Simonsson i Världen idag - "Du ska inte tro att du är något". Det är ju så som "Jante" säger när han vill få oss att tro att vi är betydelselösa och oviktiga.
Då varje jämförelse med andra utfaller till vår egen nackdel, då vi som enskilda kristna tycks ha så liten betydelse och kunna utöva så liten påverkan på vår omgivning och vårt samhälle.
Det är så många frågor där vi tycker annorlunda, så många saker vi skulle vilja säga, men så finner vi inte orden förrän långt efter det aktuella samtalet. Då först, kommer vi på vad vi skulle sagt. Känns det igen?
"

Bönesamlingen i Egypten samlade 10 000 unga kristna
-
Dagen - "10 000 unga kristna i Egypten har samlats för att be, fasta och söka Guds beskydd under tre dagar. Det jättelika evenemanget ger hopp för den kristna minoriteten i landet."
  
Stefan Gustavsson: ”Ska det andliga klimatet växa behövs kärlek till Guds ord”
- Dagen
- "På lördag hålls en temadag om bibelsyn i Örebro. Bakgrunden är en debatt som pågick i tidningen Dagen under våren. Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, som tillsammans med Örebro teologiska högskola och Stiftelsen Svenska Folkbibeln är arrangörer, är en av talarna."

En klar oppfordring
- Jostein Nielsens blogg - "Det finnes mange gode sitater som ikke stammer fra bibelen – og noen av dem bruker jeg ofte. Et av dem brukte jeg i en blogg for et par år siden. Benjamin Disraeli var flere ganger statsminister i Storbritannia på 1800-tallet og han sa: ”En konstant hensikt er hemmeligheten til suksess”
Jeg tror dette er en veldig viktig holdning på de fleste områder i livet. Jo mer flyktig samfunnet blir, og jo fortere forandringene skjer, dess viktigere er det at det finnes noen som står for tydelighet."

26 okt. 2012

Nyhetsflödet fredag den 26 oktober

Återupptäck läsandet
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Jag tror att det är flera saker som behöver återupptäckas. En av dem är läsandet. När frikyrkan bröt fram i Sverige, alla odds till trots, så gick läsandet som en röd nervtråd genom hela verksamheten. Läsandet av Bibeln. Läsandet av andaktsböcker. Till och med sångerna kal­lades för ”läsarsånger”.

Raketregn över Israel
- Världen idag - "Flera skadade när 70-tal raketer sköts från Gazaremsan
Fem personer har skadats, varav två allvarligt, när ett 70-tal raketer från Gazaremsan avfyrats mot mål i södra Israel under natten till onsdagen. Israels president Shimon Peres anklagar nu Hamasregimen för att använda biståndsmedel till attackerna mot Israel
." 

”Tron tar vid där vetandet inte räcker till”
- Livet - "För Lasse Ådahl har Bibeln öppnat sig på vid gavel. Lasse Ådahl hade egentligen velat bli präst. Men tron fattades, och därför blev han läkare istället. Här berättar han varför han senare i livet kom till tro.
– Jag har nog alltid varit en idealist och redan som ung ville jag göra något gott för världen, berättar Lasse Ådahl.
Lasse har ingen religiös bakgrund. Den enda kontakten med tro och kyrka var julkyrkan en gång i året. Men han minns att han tog skriftskolan väldigt allvarligt.
- Jag läste Bibeln flera gånger men den öppnade sig inte för mig
."

A Tsunami of Revival is Coming
- Rick Joyner in CharismaMagazine - "As I have mentioned before in the Vision of the Harvest that I was given 25 years ago, I saw two waves of revival coming upon the earth. The first was the greatest move of God in history for gathering people to the Lord. That wave of revival began just a couple of years after I received this vision. More people came to Christ during that move than had come to Him before in all of history. I was also shown a period of relative spiritual quiet before an even bigger wave of the Holy Spirit swept across the earth. That wave is now approaching, and it will be the biggest move of God on the earth of all time."

25 okt. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 25 oktober

Vart tar Bibeln vägen?
- Bo Wettéus i Hemmets Vän - "Nu är det dags att återvända till Bibeln och till Guds eget ord, böja sig under dess absoluta auktoritet, läsa och förkunna det frimodigt, låta bibelsamtalet flöda och låta bibelordet ta sig uttryck i ett konkret liv söndag och vardag. Bara på den vägen har svensk kristenhet en framtid."

Skolinspektionen ger yoga grönt ljus
- Världen idag - "Skolor får använda yoga för att främja hälsa och välbefinnande bland eleverna. Det menar Skolinspektionen i sitt beslut efter att anmälningar inkommit mot Östermalmsskolan i Stockholm som i likhet med många andra skolor har yoga på schemat.
Det var efter ett inslag i SVT ABC i våras där man berättade om yogan på Östermalmsskolan i Stockholm som debatten om man verkligen kan se dessa avslappningsövningar som icke-religiösa tog fart."

Betraktelse
- BloggarDag - "Alain de Bottons bok Religion för ateister (Brombergs 2012) har jag läst. I förstone tänkte jag att det var ett kulissbygge - i brist på tron uppför vi vackra kulisser kring det vi inte har - men därefter tänkte jag att detta ånyo är ett utslag av det behov av religion som upplysningstiden ledde till: civilreligion i t ex Auguste Comtes tappning. En ateistisk schweizisk jude är ingen oäven guide in till detta landskap. Men när jag läste boken fann jag något annat: en insikt om vad de Botton ser att Kyrkan faktiskt har. Vi har något han helt enkelt vill stjäla. Men eftersom han bestämt sig för att Gud inte finns är hans projekt att omskapa de tröstande och vackra ritualerna i mer modern anda. Jag har redan uppmuntrat människor i min närhet att till det de Botton avundas oss hör syndabekännelsen och den där förmedlade insikten att vi alla är syndare." 

Kristne tv-stationer vil sende Jesu genkomst live
- Kristeligt Dagblad - "To af Amerikas største kristne tv-stationer har købt kontorer i Jerusalem for at kunne dække Jesu Kristi genkomst og missionere i Israel
Når Messias vender tilbage og stiger ned fra Oliebjerget i Jerusalem, som det forudsiges i Bibelen, så er to af Amerikas største evangelisk-kristne tv-stationer parate til at dække begivenheden live.
"

24 okt. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 24 oktober

Varje kristen måste vara född på nytt
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Det räcker inte att vara en sökare och sympatisör. Kristna värderingar är viktiga, men begränsas av vårt intellekt och andra mänskliga egenskaper. Vetande och förnuft är grundläggande, goda gärningar och ädla ambitioner för oss närmare Gud. Men för att fungera som en kristen inför Gud, måste det ske en andlig pånyttfödelse."

Barnen bestämmer i familjerna
- Inblick - "Sveriges familjer har förändrats. Barnen bestämmer över många av familjernas beslut, och föräldrarnas auktoritet är inte självklar – den måste förtjänas. – Barn står idag i centrum på ett helt annat sätt än förr, säger professor Mats Trondman."

Svenska kyrkan ska utbildas i hbt
- Världen idag - "Sedan 2009 har Svenska kyrkan valt att likställa homosexuellt partnerskap med äktenskap mellan man och kvinna. Och nu drar kyrkan i gång en pilotutbildning om homo-, trans- och bisexualitet med bland annat kritiserad queerläsning av Bibeln. Världen idag belyser i dag queer­teologin och dess konsekvenser."

”Mine homoseksuelle følelser skal ikke udleves”
- Kristeligt Dagblad - "Gunhild Aaen Madsens historie er ikke af den type, man ofte støder på i medierne eller den offentlige debat. Hun er åben om sine homoseksuelle følelser, men har valgt ikke at udleve dem af hensyn til sin tro og sin familie. Hun fortæller her om sin søgen efter en vej til at acceptere sig selv og de følelser, hun ikke kan undslippe."

23 okt. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 23 oktober

För att vara tydlig…
- Mikael Karlendals blogg - "Jag läste tidigare idag denna artikel på Expressens hemsida. Artikeln handlar om att landets andra största pingstförsamling, Smyrnakyrkan i Göteborg, förvägrar medlemskap till en man som tidigare varit medlem där. Orsaken till det är att mannen numer lever i en homosexuell relation och vid tillfället för medlemsansökan hade för avsikt att gifta sig med denne man, vilket också senare skedde. Artikeln i Expressen försöker göra en affär av detta och att Smyrna samtidigt får statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund...
...Det vi som kyrka eller församling inte kan göra är att anpassa normerna efter den rådande livsstilen....
...Det finns idag vissa trender till att försöka omtolka Bibeln och/eller den kristna historien på ett sätt som ska göra att man ska finna legitimering av diverse homosexuella livsstilar eller liknande som man gillar. Men det är alldeles uppenbart att detta är mer en fråga om bibelförvrängning än bibeltolkning. Det är en fråga om önsketänkande och inte en vilja att underordna sig det tämligen tydliga budskap som texten ändå har, om man läser den utifrån en sunt vetenskaplig bibelförståelse.
"

Jesus flyttar in i storstäderna
- Daniel Grahn i Dagen - "Världens flyttlass går mot städerna.Sårbarheten ökar, liksom utslagning och fattigdom. Men också möjligheterna för kyrkan att hjälpa - och för Gud att frälsa."

Inte självklart att tillåta böneutrop
- Staffan Danielsson i Svenska Dagbladet - "Innebär religionsfrihet en absolut rätt till frekventa religiösa budskap från olika avsändare genom klockklang och högtalare? Ligger inte i begreppet också en rätt till integritet och rimlig frihet från sådana budskap på dessa påträngande sätt?
Är frågan endast lokal och ska avgöras genom majoritetsbeslut enligt ”miljö- och bullerbalken”, eller har den principiella aspekter? Jag tycker den är värd att diskutera principiellt.
Jag är benägen att se kyrkklockors klang som ett historiskt och kulturellt betingat undantag från en huvudregel att vara mycket restriktiv med att ”det offentliga luftrummet” ska användas för allt fler högljudda marknadsföringsbudskap.
"

Gudstjänst och anpassning
- Stefan Swärd i Världen idag - "Hur mycket ska vi kristna anpassa oss efter tidsandan när vi bedriver mission och gudstjänster? I vilken utsträckning ska kristna gudstjänster anpassas efter ovana besökare? Det är frågor som ständigt diskuteras i svenska församlingar.
Det finns två olika perspektiv i Nya testamentet. Dels är det Pauli perspektiv att han som missionär ständigt behöver anpassa sig efter kultur och tänkesätt hos de människor han vill nå. Att vara jude för juden och grek för greken. Man ser detta mönster tydligt i Nya testamentet. När Paulus predikar till atenarna i Apostlagärningarna 17 anpassar han sig efter deras frågor och tankar i förkunnelsen. När han predikar till judar, till exempel i Apostlagärningarna 13, har hans predikan en helt annan utformning. Bland annat förekommer en rad citat från Gamla testamentet, något som inte förekommer i predikan till grekerna, vilka saknade kunskaper i Gamla testamentet.
Men vi hamnar fel om vi bara driver anpassningsspåret. Den kristna kyrkans kallelse är inte att anpassa sig efter världen, utan uppdraget är att förmedla frälsning och omvändelse till världen, att förändra den. Vi är kallade till att vara en stad på berget, ett ljus i mörkret.
"

22 okt. 2012

Nyhetsflödet måndag den 22 oktober

Etiken lyser med sin frånvaro i bloggosfären
- Inger Alestig i Dagen - "Gratisivrarna menar att bloggar är lika bra som tidningar, och att det bara är en tidsfråga innan alla kommer att säga upp sin papperstidning eller strunta i betalväggar och få all sin information via bloggar.
Och visst finns det kvalitetsbloggar på nätet. Ändå är det i dagsläget få bloggare som har blivit kända för att de skrivit artiklar som resulterar i viktig samhällsdebatt. Den tid som krävs för att göra bra journalistik verkar inte alltid finnas i bloggvärlden.
Inte heller finns de etiska riktlinjer som tuggats fram inom journalistkåren, och som bland annat resulterat i att man upprätthåller skarpa gränser mellan reklam och redaktionell text. I bloggosfären där-emot råder rena anarkin på det här området.
"
Läs också Annika Borgs kommentar i Kristen Opinion

Har kyrkan glömt missionsbefallningen?
- Bengt Olof Dike på Churchmill - "Kyrkfolket måste med raka ryggar, stolthet och trosövertygelsens känsla och utstrålning stå upp för kristendomen – på samma sätt som exempelvis dialogpartnern står upp för sin tro, skriver frilansjournalisten Bengt Olof Dike med utgångspunkt i den kristna missionsbefallningen."

Försvara Jesus med statistik!
- Göran Skytte i Dagen - "Visserligen pekar många kurvor ner. Men vi är fortfarande väldigt många.
Det finns statistik från SOM-institutet i Göteborg som pekar i denna riktning. Ett exempel: Tretton procent av befolkningen gick i kyrkan på första advent – men bara tre procent deltog i någon demonstration på 1 maj.
Jonas Bromander, forskningschef vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala, säger att ”antalet besök i Svenska kyrkans gudstjänster under ett år är högre än sammanlagda antalet biobesök i Sverige. Inte heller alla känner till att cirka 10 procent av befolkningen, det vill säga 900 000 människor, en helt vanlig söndag bedriver någon form av religiös aktivitet”
."

Sexuell identitet och bibeltolkning
-  Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik, i Världen idag - "Från biblisk synpunkt är queer och alla dessa varianter helt främmande; queers agenda att lösa upp könsidentiteten så att alla tänkbara sexuella relationer blir OK, kan inte förenas med biblisk syn på könsidentitet eller sex. Kanske blir detta ännu mer uppenbart när polyamorös livsstil slår igenom och vill få sin välsignelse i kyrkorummet, det vill säga att man älskar flera på en gång. På sin blogg säger nye Skarabiskopen Åke Bonnier att man inte kan acceptera detta – i dag: "I dagsläget gör vi inte det. Kyrkans hållning är att stödja och välsigna livslånga, trofasta parrelationer. Man-man, kvinna-kvinna, man-kvinna - dessa kärleksrelationer kan välsignas av kyrkan - men inga andra - idag."

Danska kvinnor gör abort i Sverige
- Dagen - "Gravida danska kvinnor reser till Sverige för att göra abort när de är missnöjda med fostrets kön."

21 okt. 2012

Nyhetsflödet söndag den 21 oktober

Kyrkan och relationerna
- Lukas Berggren i Världen idag - "Opinionsarbetet är omfattande för att luckra upp könsgränser, och mer betrakta kön som en social konstruktion än som ett biologiskt faktum. Det ligger i tiden att ifrågasätta normer och mänsklig erfarenhet. I det politiska samtalet är frågorna om kön och sexualitet ständigt närvarande. Samkönade vigslar, adoption för homosexuella, insemination av lesbiska och könsbyten är exempel på frågor som har lyfts de senaste åren.
Ska kyrkan och kristna ha åsikter i de här frågorna och yttra dem? Somliga hävdar att kyrkan talar för mycket om normer på sexualitetens område. Kyrkans primära fokus bör förstås inte vara på de här frågorna, men de är inte oviktiga. Ytterst sett handlar det om människans sanna identitet, om familjens plats och om våra barns framtid.
"

Letterna gläds över ny bibelöversättning
- Dagen - "Efter 17 års arbete har invånarna i grannlandet Lettland fått tillgång till en modern översättning av Bibeln. Arbetet har bekostats av Svenska bibelsällskapet och svenske kungen skickade en hälsning inför helgens lansering."

Abortfrågan är ingen slaskdebatt
- Jacob Rudolfsson skriver på SEA:s hemsida: "Nyligen diskuterades abortfrågan i Aktuellt där två tydliga röster - RFSU och Ja till livet - debatterade och argument bröts mot varandra. Inget konstigt med det. I ett öppet och demokratiskt samhälle är rätten till fri debatt och att göra sin röst hörd en grundläggande rättighet. Sedan är det upp till dem som lyssnar på debatten att avgöra vem som kunde argumentera för sin sak bäst.
Därför är det besynnerligt att försvarare av det fria ordet - DN och GP - anser att debatten mellan RFSU och Ja till livet är att "trivialisera frågan", samt beskrivs som en kantring, en "ovidkommande debatt" och en "slaskdebatt"
.

Om civil olydnad
- Stefan Swärds blogg - "En känsla jag hade är att som aktiv kristen är man nog mer öppen för civil olydnad än många andra grupper i samhället. Kristna kyrkan har ju ofta haft en tradition att vara en marginell och förföljd röst. Svenska frikyrkorörelsen växte fram i civil olydnad. Det var illegalt att starta församlingar på 1850- och 1860-talet men det gjordes ändå. Stora delar av världsvida kyrkan är eller har varit förföljd, och i både kommunistländer och muslimländer är det vanligt med illegala kyrkor. Vapenvägran har en lång tradition i frikyrkan, och så sent som under sjuttiotalet var det en hel del kristna som fick korta fängelsestraff därför att man vägrade vapentjänst. Jag var själv på gränsen till detta men fick vapenfri tjänst åren 1976-77. Sedan kan ett kristet moraliskt engagemang också leda till civil olydnad, engagemang för flyktingar, mot rasism, protester mot aborter."

20 okt. 2012

Nyhetsflödet lördag den 20 oktober

Vad jag tycker om EU
- Stefan Swärds blogg - "Det snabbaste sättet att bli kontroversiell i kristna kretsar är att uttrycka sig EU-vänligt och/eller vara skeptisk till monarkin och förespråka republik. Eftersom jag tycker att både idéen med EU och idéen med republik är förnuftiga idéer blir man garanterat kontroversiell. Min hållning beror nog mer på att jag är statsvetare, ser knappast någon koppling till bibeltro i dessa frågor.
När det gäller EU-kritiken är det en märklig allians av en rad olika röster. En konservativ kristen EU-kritisk opinion ser EU som begynnelsen av en antikristlig världsstat. Kristna vänstern ser EU som ett högerprojekt, präglat av kapitalism och toppstyrning, och är därför kritisk. Personer med högerextrema åsikter är också mycket EU-kritiska, därför att det luckrar upp nationalstaten
."


Jesus eller Mohammed?
- P-G Svensson i Kyrkans Tidning - "I dag hör jag flera oroa sig över att islam kommer och ”tar över” västvärlden. Dessa länder som en gång sände tusentals missionärer över hela världen, men i dag är den mest sekulariserade världsdelen. Det finns muslimer som säger: ”Varför är ni inte mer kristna i ert land?” I den så kallade kristna västvärlden har väckelsen ebbat ut, nöden och ivern för människors eviga väl har svalnat, kyrkorna har avfolkats och tron marginaliserats.
Tänk om islam som onekligen tågar in i vår del av världen hade mötts av församlingar och enskilda gripna av Jesu kärlek, övertygade om sanningen i evangeliet, besjälade av att göra alla  folk  till lärjungar. Vi ska inte gå i polemik med islam men fråga oss varför vi inte mer står upp för vår kristna tro....
...Nu upprepas det i västvärlden där de flesta namnkunniga teologer inte längre tror på Bibelns under och där sekulariseringen gått långt in i våra församlingar och där vi inte längre anser det nödvändigt att en människa kommer till tro
." 


Fynd om "Jesus fru" var förfalskning
- Världen idag - "Textfragmentet på koptiska där orden "Jesus sade till dem: Min fru..." fanns med slogs upp som en stor nyhet i media i flera länder. Det uppgavs vara ett textfynd från fjärde århundradet. Nu har sanningen avslöjats, det handlar om en modern förfalskning."


Gjensidig bildebruk
- Jostein Nielsens blogg - "På samme måte som vi kan bruke det faktum at vi er skapt i Den treenige Guds bilde og konkludere med at et menneske derfor har ånd, sjel og legeme, kan bildet snus: At jeg har ånd, sjel og legeme kan hjelpe meg til å forstå Den treenige Gud.

19 okt. 2012

Nyhetsflödet fredag den 19 oktober

”Låt inte kulturen definiera dig”
- Intervju med Hillsongpastorn Brian Houston i Världen idag - "På frågan om han har något särskilt budskap till Sverige och Skandinavien, svarar Brian Houston att unga människor behöver drömma stort.
– Låt inte kulturen definiera dig, utan låt Guds ord, hans rike och hans löften definiera dig. Det är väldigt lätt att böja sig för en kultur som säger att man inte ska vara annorlunda eller drömma för stort. Men dröm stort och tro Gud för stora saker.
"


Hon går från att bekämpa apartheid till islamister
- Dagen - "Nkosazana Dlamini-Zuma är Afrikanska Unionens nya ledare. Tidigare har hon gjort sig känd för att bekämpa apartheid. Nu prioriterar hon kampen mot islamister.


Kønsneutralitet strider imod fysikkens, troens og etikkens regler
- Kristeligt Folkblad - "Det er identitetstyveri over for børn, hvis man forsøger at nedbryde kønsforskellen. Og det må vi som samfund aldrig acceptere, skriver Martin Jonassen."

Stor fremgang i øst
- Perleportalen - "Frelsesarmeen i Europa var samlet til kongress i Praha. Utrolig spennende å oppleve så mange FA-folk fra Europa samlet på en gang, sier kommunikasjonssjef Inger Marit Nygård.
I helgen var om lag 1600 medlemmer fra Frelsesarmeen samlet til Europakongress i Praha. Frelsesarmeen opplever nå en sterk fremgang over hele kontinentet, og spesielt i øst er det en sterk vekst i både antall medlemmer og aktiviteter.
"

18 okt. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 18 oktober

Teologi på världens vis
- Världen idag - "Frikyrkan måste akta sig för frestelsen att göra evangeliet mänskligt i ivern att vara relevant i samtiden. Det menar John-Christian Eurell, teologi­studerande och verksam inom pingströrelsen.
Den nya trenden att skala bort ”konstiga” element ur frikyrkans gudstjänster för att de inte ska vara anstötliga för utomstående är inget nytt fenomen. För bara hundra år sedan utspelade sig en liknande debatt i kyrkan på grund av en världskänd teolog som ville ”sänka trösklarna” till kyrkan genom att ta bort de delar av den kristna tron som inte passade ihop med det omgivande samhället. Men i sitt försök att ”rädda kristendomen för samtiden” miste man tyvärr mycket av kristendomens kärna
."


BBC:s religionsbevakning ska granskas
- Dagen - "Brittiska BBC har fått kraftig kritik för hur det statliga företaget sköter bevakningen av religion och immigration. Nu ska en oberoende utredning analysera om kritiken är berättigad." 


Ge landslaget Nobelpriset i allt
- Marcus Birro kommenterar landskampen mot Tyskland i Expressen - "Enligt flera undersökningar tror svensken inte på Gud.
Hur är det möjligt?
Kan någon som såg miraklet i Berlin på allvar hävda att Gud inte finns?
"

Børnebøger med kristne symboler udfordrer kirken
- Kristeligt Dagblad - "Bøgerne er med til at gøre det okkulte til en naturlig del af børns hverdag, mener børne- bogsekspert
Børnebøger fulde af kristne symboler, men uden en kristen overbevisning eller sammenhæng, er på vej frem i Danmark. Det viser et nyt universitetsspeciale, der for første gang har kortlagt genren
."

17 okt. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 17 oktober

Pedagogiskt oskolade lyckas bättre
 - Inblick - "Hemundervisning är idag världens snabbast växande undervisningsform. Miljontals barn, världen över, går idag i hemundervisning. Bara i USA handlar det om över två miljoner barn. Det paradoxala är att vetenskaplig forskning visar att pedagogiskt oskolade föräldrar oftast lyckas mycket bättre med sin undervisning, både intellektuellt och socialt, än vad den vanliga skolan gör."

Hela havet stormar
- Annika Borg i Kristen Opinion - "I sin iver att vara behövd ska inte kyrkan agera "städgumma", utan se djupare än och bortom det egna behovet av bekräftelse och av att vara behövd. Man får väl helt enkelt lita på att man har ett budskap som behövs. Fast det är ju i och för sig ett för salt budskap för många. Inte minst förra årets s k identitetsdebatt visade ju att det var mer kontroversiellt än man trodde var möjligt. Det egna budskapet alltså (när det inte handlar om politik och välfärdsaktörsidentitet)."

 ”Andens liv viktigast i ekumeniken”
- Världen idag - "I tio år har pingströrelsen och katolska kyrkan fört samtal. På onsdag hålls ett öppet seminarium på Newmaninstitutet under rubriken Andens ekumenik eller ohelig allians, där pingströrelseprofilen Olof Djurfeldt är en av talarna."

Introducing New City Catechism
- The Gospel Coalition - "After all, the practice of catechesis, particularly among adults, has been almost completely lost today. It seems so medieval to have children memorizing catechisms, much less doing it as adults. So why did The Gospel Coalition team up with Redeemer Presbyterian Church to develop New City Catechism?"

16 okt. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 16 oktober

En svensk otiger
- Johan Lundell i Världen idag - "Ju fler vi blir, desto svårare blir det att tiga ihjäl vårt försvar för människans värde.
Frågan är om den bedövande tystnad som under många år varit förhärskande i frågor om abort och människans okränkbara värde kan vara på väg att krackelera. Från att så många tigit när det gäller frågor om människans värde före födseln, så kanske man kan säga det blir alltfler som otiger.
Efter att den senaste tiden varit med på flera radiodebatter och radioinslag så blev, troligen för första gången någonsin, en ordförande i Ja till livet inbjuden att delta i en live-debatt i SVT Aktuellt i onsdags
."

Tro och tyckande
- KG Janunger, docent i kirurgi, Linköping på Churchmill - "Dawkins har under lång tid varit internatiionellt känd som en av ateismens främsta företrädare. Han presenteras som evolutionsbiolog, men den professur han tidigare var innehavare av benämndes "The Simonyi professorship for public understanding of science " , tillskapad med medel från en av Bill Gates medarbetare i Microsoft.  Någon akademisk position inom biologi/evolution  har Dawkins aldrig fått, och förklaringen till det kan man ana när man läser hans publikationslista."

Kränkthet har blivit en karriärväg i Sverige
- Bertiel Rolf på Newsmill - "I mjuka samhällen - där makten inte avrättar sina kritiker - har maktmaskinen tenderat att kooptera kritiker, dvs att avlöna högljudda, obekväma grupper för att neutralisera deras kritik. I Sverige finns numera ett slags karriärvägar med avlönade sociala positioner som ombudsmän, representanter eller talespersoner för kränkta grupper. Radikalerna från 1968 köptes in av statsmaskinen och blev delar av statsmaskinen. Samma har skett med genuskämparna och företrädarna för den mystiskt tysta kunskapen som fått (för makten!) betydelselösa positioner i universitetsvärlden."

How Lost are the Lost? 
- Howard Webberin Journal of Aggresseive Christianity - "Consideration of the consequences for those who die apart from God (i.e. Hell) is as unfashionable today as it is an unpleasant thing to think about. We live in an age where our first concern is not offending anyone or upsetting anyone or losing anybody else from our diminishing congregations. But the truth is, as the Anglican South African Bishop Frank Retief reminds his clergy, “people without Christ go to hell”. 


15 okt. 2012

Nyhetsflödet måndag den 15 oktober

Kristna konvertiter ställs inför rätta efter åtta månaders ovisshet
- Dagen - "På måndag ska fem kristna konvertiter i Iran ställas inför rätta. I åtta månader har de hållits fängslade utan rättegång och fått avslag på att bli släppta mot borgen. De greps bland annat för att ha evangeliserat och firat gudstjänst."

Spelar hen någon roll?
- Ruth Nordström i Världen idag - "Varför ska barnen dekonstrueras till könsneutrala varelser? Genom att förespråka avvikande sexuella beteenden och bryta sönder naturliga normer blir barnen försökskaniner för sexlobbyisters och genustyckares experiment. Vad gör detta med barnen? Problemet är att könslös jämlikhet blir rotlös jämlikhet utan identitet. Det vänsterliberala, politiska agget mot biologiska könsskillnader tvingar fram jämlikhet och individualism till vilket pris som helst."

Dags att lära av historien
- Bert Stålhammar i Hemmets Vän - "Det är svårt att förstå varför inte våra kristna ledare känner stolthet över vår historia och med engagemang och kraft lyfter fram den betydelse
kristendomen haft för utvecklingen av vårt demokratiska välfärdssamhälle
."

14 okt. 2012

Nyhetsflödet söndag den 14 oktober

Beröringsskräcken sprider sig 
- Lennart Koskinen i Kyrkans Tidning - "Beskedet att Svenska kyrkan portförbjuds från att möta sörjande på Skogskyrkogården under allhelgonahelgen är ett oroväckande symptom på hur man ser på religionens utrymme i vår kultur."

Pingstvännerna blir allt fler i världens katolska huvudstad
- Dagen - "600 000 pingstvänner i över 1 200 församlingar. Mitt i det katolska Italien växer pingströrelsen så det knakar. Pingst är i dag det tredje största samfundet i landet." 

Evangelister möts till kraftsamling
- Världen idag - "I helgen bjuder Roger Larsson in till inspirations­helg för evangelister på Trunnagården i Orsa. Själv är han mycket förväntansfull inför kraftsamlingen.
– Det är så många som vill komma – det är positivt att det finns en en innerlig längtan, säger Roger Larsson, evangelist i Frälsningsarmén.
Ett 70-tal personer från hela landet träffas i Trun­na­gården i Orsa för att utmana och uppmuntra varandra. Inspi­rations­helgen inleds i kväll av Roger Larsson.
– Vi ska inspirera och uttala mod till varandra, säger Roger Larsson, själv mångårig evangelist inom Frälsningsarmén.
– Vi har sett att evangelisterna verkligen behövs, men det har nästan tagit slut på de här brinnande evangelisterna, med deras speciella uppdrag. Om vi ska vara ärliga mot oss själva så är vi många som inte ansträngt oss särskilt mycket för att leda människor till tro, konstaterar Roger Larsson
."

Vi behöver samtala om yttersta tiden
- Dagen - "Domedagsprofetior har blivit vanligare utanför kyrkorna, skriver Hasse Boström.Det har sagts ofta, men är för den skull lika sant: Det är inte religiösa röster som står för domedagsprofetiorna i vår tid. De vanligaste varningarna om en nära förestående undergång har de senaste decennierna kommit från klimatforskare."

13 okt. 2012

Nyhetsflödet lördag den 13 oktober

Andlig spänst
- Marcus Birro i Expressen - "Allting handlar om fysisk status, om fysiska ideal, om att vara smal, ung, vacker, framgångsrik. Alla vet och accepterar att man måste hålla kroppen i träning. Vi vet vad som händer om vi slår dank i soffan och fyller oss med chips och smågodis. Vi blir feta. Det vill vi inte så vi tränar. Vi tränar som dårar. Vi avsätter varenda liten ledig timma åt fysisk träning.
Gott så.
Men samma regler gäller ju för andlig spänst. Det kostar på. Vet vi då inte att vi blir mjuka, skadade, förslappade, förslavade, meningslöst avtrubbade i hjärnan och i hjärtat av andligt träck, av moraliskt förfall, av att vi vägrar fylla vårt inre med annat än det som är snabbt, värdelöst, uselt och konstruerat?
"

I Jesu efterföljd kan jag inte följa Muhammed
- Gustaf Henriksson på Newsmill - "De flesta muslimer är inte terrorister. Men koranen ger helt klart utrymme för våldshandlingar i Guds namn och står här i bjärt kontrast mot Nya testamentet.
Att beträda minerad mark fordrar varsamhet; låt mig därmed först slå fast att syftet med den här artikeln inte är att kränka någon muslim, utan att föra uppmärksamheten till vad jag ser som en avgörande teologisk skillnad mellan islam och kristendomen, utifrån deras urkunder och grundare. Den teologiska ansatsen lyser ofta med sin frånvaro i samhällsdebatten när vi granskar våld i religioners namn
."
  
Vem är egentligen en kristen?
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Att vara en kristen innebär att man är medveten om att Jesus genom sin död besegrade djävulens makt över dödsriket och att han uppstod för att sedan återvända till sin härlighet. Han är Kristus som är samma ord som namnet Messias. Det betyder att en kristen tror på honom som en garanti för den totala upprättelse som Bibeln beskriver, när hela skapelsen, alla människor, djur och natur ska befrias från ondskans inflytande och bli det Gud ville från början med allt skapat."

Forholdet mellom mann og kvinne
- Jostein Nielsens blogg - "Fordelen (og ulempen?) med å lese Bibelen med fokus på hvert enkelt vers, er at jeg ikke kan vri meg unna de versene som er vanskelige å forstå i min samtid. Når jeg nå er kommet til relasjonen mellom mann og kvinne i ekteskapet står jeg overfor en slik utfordring.
For meg er det ikke tvil om at ”i Kristus” er en av Paulus sine aller viktigste teologiske byggesteiner. Og i Kristus er det i følge Paulus ikke mann og kvinne (Gal 3:28). Dersom dette glemmes, kan versene i siste del av Efeserbrevet 5 misforstås og misbrukes. Det har dessverre skjedd og det hender fortsatt at det skjer.

12 okt. 2012

Nyhetsflödet fredag den 12 oktober

Ett nåbart evangelium utmanar
- Världen idag - "Den kristendomskunskap som fanns hos svensken när nu­varande gudstjänstordningar tog sin form finns inte alls kvar. Det utmanar församlingen att hitta nya uttryck som gör att evangeliet når fram. Så menar Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm."

Vi tror mer än vi tror 
- Carl-Henrik Jaktlund i Dagen - "I går kväll skakades hockeysverige. HV71:s Oscar Sundh låg medvetslös kvar på isen efter en kollision. Ishallen i Luleå var knäpptyst, ödesmättad. Matchen avbröts, inget av lagen ville spela vidare.
I Sportnytt senare på kvällen gjordes ett reportage om händelsen och Luleå hockeys tränare Jonas Rönnqvist tillfrågades om händelsen. 
“Man står och tittar på med en väldigt olustig känsla i kroppen och ber ju bara till Gud att det går bra för Oscar”, säger han i reportaget (citat vid 1.30 in i sändningen).
Det är onekligen spännande sånt här, hur människor som aldrig annars talar kring Gud gör det i såna här situationer. När maktlösheten tar vid, till och med kanske tar över, går väldigt många - de allra flesta? - utanför sig själv och börjar tilltala Gud."

Om Sodoms synd
- Stefan Swärds blogg - "I en ledare i Världen idag och i ett blogginlägg för några veckor sedan försöker jag driva en linje i frågan om en kristen inställning till homosexualiteten. Jag markerar tydligt mot dem som helt vill frikoppla frågan från Bibeln och som hävdar att homosexuell samlevnad inte behöver problematiseras ur kristen synvinkel. Jag markerar också mot dem som vill göra detta till en ”ärkesynd”, något mer än den kamp mot synden som alla människor kämpar med, och som tar sig olika uttryck i olika människors liv. Jag förespråkar en avdramatisering i inställningen till homosexualiteten. Jag ser homosexualiteten som uttryck för mänsklighetens bortvändhet från Gud och benägenhet att gå sina egna vägar. Det handlar då inte bara om individers synder utan om mänsklighetens synder. Denna bortvändhet från Gud tar sig många olika uttryck."

Kan islam kränka muslimer?
- Mats Tunehags blogg - "En film om islam har använts som ursäkt för allehanda hot, upplopp, mord och våldsamheter. President Obama försökte stoppa filmen, han försökte alltså inskränka yttrandefriheten. USA:s utrikesminister Hillary Clinton gick ut och tog avstånd från filmen och förkastade dess innehåll.
Men vad innehåller filmen – det är ju det intressanta, men det har förbisetts av de flesta. Känner du till någon tidning eller radio- eller Tv-kanal som presenterat filmens innehåll?
Islam-experten Jay Smith har både analyserat innehållet och undersökt vilka källor filmen utgår ifrån, samt presenterat det i en 15 minuter lång film.
Smith menar å ena sidan att filmen är dåligt gjord och är ganska tafflig, men han påvisar att innehållet till absolut största delen grundas på koranen och andra primära islamska källor
."

11 okt. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 11 oktober

Respektera religionsfriheten
- Jackie Jakubowski i Kyrkans Tidning med anledning av situationen för de egyptiska kopterna - "Förföljelser mot kristna i den muslimska världen uppmärksammas sällan.
De har svårt att få tillstånd att reparera eller bygga kyrkor och ofta utsätts koptiska bönehus för vandalisering. I oktober 2011, då tusentals kopter demonstrerade i Kairo mot religiös diskriminering, blev de beskjutna av militären. 27 kopter dödades, 329 skadades. Några månader tidigare hade en kyrka i Alexandria utsatts för ett bombattentat, 21 personer dödades och 27 skadades.
"

”Sverige behöver fler religiösa folkhögskolor”
- Dagens Nyheter - "Den religiösa bildningen bör få större utrymme genom att de religiösa folkhögskolorna blir fler, skriver sju före­trädare för folkhögskolor och religiösa samfund."

Apropå yoga i förskolan
- Ulf Sundkvist i Dagen - "Att rädslan för kristen religiös påverkan av barn och ungdomar är stor har vi lärt oss nu. Jag ­menar; nåde den präst som önskar Guds välsignelse på skolavslutningen. Rädslan för asiatisk religiös påverkan verkar däremot vara obefintlig...
...Varför inte säga som det är? Yoga är inte religiöst neutralt. Det är lika lite neutralt som bön. Yoga kan till sin form inte frikopplas från andlighet, i synnerlighet inte från österländsk andlighet
."

Når menneskeverdet utfordres
- Tankesmien Skaperkraft - "Blant de bærebjelker et liberalt demokrati hviler på, hører avgjort enkeltmenneskets ukrenkelige verdi til. Vi tilkjennegir enkeltmennesket verdi når vi anerkjenner dets rett til liv, velferd og beskyttelse, når vi på en spesiell måte verner om sårbare og svake mennesker, og når vi konsekvent søker å handle på en slik måte at mennesket betraktes som et mål i seg selv heller enn et middel."

10 okt. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 10 oktober

Se hatbrotten
- Annika Borg på Kristen Opinion - "Idag uppmärksammar flera dagstidningar de antismeitiska hatbrotten mot judar i Malmö. Fred Kahn, ordförande för en förskola där trettio procent av avgifterna går till säkerhet, menar att det största problemet inte är vit makt-rörelsen, utan individer i stadens unga muslimska befolkning: "De högerextrema har säkert sina åsikter, men det är inte de som skriker glåpord. Våra skolungdomar är mest utsatta". Förskolan har pansarglas och övervakningskameror."

Sekulär världsbild ger bibelsyn som sår tvivel
- Anders Robertsson och Roger Gustavsson i Dagen - "Det allvarligaste problemet med den sekulära världsbilden är att den ger en annan bibelsyn än den som Jesus och apostlarna och de stora väckelsepredikanterna hade. Våra samfundsgrundare vilkas arvtagare vi är i dag, hade en hög syn på Bibelns inspiration och auktoritet. Om också vår efterföljelse ska göra skillnad behöver vi söka efter samma perspektiv på Skriften som vår Herre Jesus visade."

- Världen idag - "Svenska gospelsångaren Samuel Ljungblahd befinner sig just nu i Haiti för att besöka barnhem och skolor byggda med bland annat svenska biståndspengar.
– Det är ett enormt uppvaknande för en svensk som mig själv att se misären, säger Ljungblahd till Världen idag.
"

Quo Vadis, Europa?
- Tankesmien Skaperkraft - "Europa går gjennom en økende grad av desillusjonisme, arbeidsledighet, sviktende velferdsstater, lave fødselsrater og økende spenninger mellom etniske grupper. Hvilken respons har vi som kristne til det?"

9 okt. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 9 oktober

Tron på äktenskapet
- Inblick - "För tio år sedan befann sig Johan och Linda Odén i en skilsmässosituation, med hemliga inslag av nätporr och otrohet. Följ med på deras svindlande resa från skam till upprättelse, som fört dem till en plats där de idag hjälper andra par att återupptäcka tron på äktenskapet."

Hen om Gud?
- Stefan Gustavssons blogg - "I Kyrkans tidning hävdar Brita Häll på ledarplats att kyrkan bör välkomna användningen av hen om Gud...
...Vad tänker sig Britta Häll att vi ska göra med Jesus undervisning om Gud. Enbart i Matteusevangeliet använder Jesus begreppet fader 31 gånger om Gud. Och det naturliga pronomet som då följer är förstås han. Som i Matteus 23:9: ”ty en är er fader, han som är i himlen
”.

Sverige inte vill ha kvar ärrade ledare
- Daniel Grahn i Dagen - "Det är omöjligt att inte glädjas med Alf Svensson och hans framgångar den senaste tiden. Som en statsman av amerikanska eller centraleuropeiska mått vinner han respekt och ärevördiga positioner...
...Vi behöver åldrande ledare som bidrar, utan att begränsa. Som inte att tar över och skapar förvirring. Som inte ser behov av att skryta om fornstora dagar, utan uppmuntrar och stöttar yngre förmågor.
Som med sina anekdoter och livsminnen ger energi, i stället för att ta den. Det måste vara en enormt spännande utmaning, att mellan 65 och ­döden få ge sina bästa år till dem som kommer efter
."

I begynnelsen fanns ordet
- Jens Berg i Huvudstadsbladet - "Språket är i högsta grad en del av vår vardag. Arvet från kyrkan och bibeln finns dagligen i vårt språk, vare sig vi är troende eller inte."

8 okt. 2012

Nyhetsflödet måndag den 8 oktober

Vinklad mediebild ökar negativa attityder mot Israel 
- Lisa Abramowicz på Newmill - "I dagarna har opinionsinstitutet Transatlantics undersökning av européers, amerikaners och ryssars åsikter i internationella frågor publicerats. I undersökningen konstateras bland annat att 68% av svenskarna negativa till Israel, jämfört med 51% i snitt i EU och  32% i snitt i USA.
Resultatet är som Anna Jardfeldt, direktör för Utrikespolitiska Institutet, kommenterat i Metro 18/9, allvarligt. Samtidigt är det inte oväntat, och jag tror inte att det beror på grund av olika svenska regeringars politik i första hand, utan främst på grund av svenska medias behandling av Israel.
"

"Jonas Sjöstedt har varit ute och seglat"
- Lars Adaktusson i Metro - "Vänsterns Jonas Sjöstedt har varit ute och seglat med fartyget ”Estelle” som ingår i aktionen ”Ship to Gaza”. Vänsterledaren mönstrade på härom dagen i ett soligt Barcelona och var med på seglatsen tills den några dagar senare nådde semesterön Korsika. Där steg han i land för att småningom ta flyget tillbaka till Sverige...
...Samtidigt konstateras i FN-rapporten att den israeliska sjöblockaden måste betraktas som en ”legitim säkerhetsåtgärd” eftersom militanta grupper i Gaza hotar Israels säkerhet. Det är således med stöd av folkrätten som israelisk militär bordar internationella fartyg för att kontrollera så att inte vapen sjövägen förs in i Gaza
."

Kommer biblioteken gömma Bibeln?
- Christer Åberg på Apg29 - "När kommer biblioteken börja "gömma" Bibeln? En tidsfråga? Eller har det alla redan börjat?"

Bönhörd moské?
- Annika Borg i kristen opinion - "Kyrkans tidnings ledarredaktion verkar ha satt upp fingret i luften ganska ofta senaste tiden och presenterar det ena förutsägbara tyckandet efter det andra. Kyrkan "bör välkomna hen" slår man till exempel fast...
...Ledarredaktionen har också tyckt till om det eventuellt positiva beslutet att man ska ropa ut religiösa budskap från en moské i Fittja. En kyrkoherde i Botkyrka har givit bifall åt tanken. Detta är sympatiskt menar tidningen, då han talar för "religionsfriheten i dess offensiva, utåtriktade betydelse
".

7 okt. 2012

Nyhetsflödet söndag den 7 oktober

Jesus hade ingen fru!
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Jag tror att osäkerheten i relation till vittnesbördet om Jesus är en global förberedelse inför Antikrists framträdande. Det är djupt olyckligt att även bibeltroende kristna ofta stannar vid berättelserna om Jesus som mänsklig historisk gestalt. Vi måste mer tydligt återupptäcka Hebreerbrevets undervisning och de bibeltexter som vittnar om Jesus som gudomlig."

Vem följer en vindflöjel?
- Stefan Swärd i Världen idag - "Frågan om homosexualitet delar västvärldens kyrkor. Det är en smal fråga därför att den berör en ganska begränsad grupp människor. Men den innehåller ändå en sådan sprängkraft. Bland teologiskt liberala kyrkor i västvärlden har det varit en mycket snabb attitydförändring under de senaste femton åren. När politiken och samhället införde könsneutral äktenskapslagstiftning var kyrkorna i Sverige länge eniga om att säga nej till detta. När lagstiftningen nu väl är genomförd så har attitydförändringen accelererat. Man hoppades på att debatten inom kyrkan skulle lugna ner sig, men den har nog bara börjat...
...Det som dock är förödande med intervjuer som varit senaste tiden, är att det är människans erfarenheter och känslor som ställs i centrum. Har jag vissa känslor är det rätt att bejaka dem. Då flyttas fokus från Bibeln och hur kristna kyrkan genom historien har tolkat Bibeln, till att den mänskliga erfarenheten blir vår norm.
Det är en form av kristendom som blir ett relativiserande gungfly. För en kristen är det alltid avgörande att pröva en fråga inför Gud och Guds ord. En tendens vi ser i dag, är att den kristna kyrkan bara följer den allmänna opinionen, fast några år efteråt. Vem vill ta en sådan vindflöjelkyrka på allvar?
"

Migrationsverket säger ja till dialog med kyrkor
- Dagen - "Migrationsverket säger ja tack till dialog med de kristna ledarna, som i måndags kom med ett gemensamt uttalande om svensk asylpolitik. Det tycker även migrationsminister Tobias Billström (M) låter som en bra idé."

 Ship to Gaza rymmer dunklare drivkrafter
- Expressen - "Om två veckor väntas svenska Ship to Gazas skepp Estelle komma så nära sin slutdestination som Israel tillåter. I vanlig ordning lär israelerna föra skeppet norrut till hamnstaden Ashdod. Blockaden mot Gaza har lättats något på land men till havs är den fortfarande ovillkorlig...
...Svenska Ship to Gaza såg 2010 ingen anledning att kommentera systerskeppets antisemitiska finansiering. De tyckte inte att det angick dem. Likgiltigheten är skrämmande. Det är tyvärr ofrånkomligt att propalestinsk aktivism riskerar att attrahera antisemiter och därför måste Ship to Gaza skoningslöst hålla mörkerkrafterna borta.
"

Samfundets hastighed gør os angste
-Kristeligt Dagblad - "250.000 danskere lider af angst, og lidelsen koster samfundet seks milliarder kroner om året. Menneskets hjerne er simpelthen ikke gearet til det moderne livs udfordringer, forklarer overlæge"

6 okt. 2012

Nyhetsflödet lördag den 6 oktober

Wembley fylldes av 32 000 bedjande
- Dagen - "I lördags samlades över 30 000 kristna för att be och lovsjunga tillsammans under Storbritanniens "Nationella dag av bön". Ytterligare tiotusentals kunde följa eventet via tv, radio och på webben. "

Därför bör vi inte tillåta minaretutrop i Sverige
- Staffan Danielsson på Newsmill - "Om nu moskéer skulle få den rätten och möjligheten att föra ut sitt budskap, hur ska vi då ställa oss om andra vill haka på? Ska en stormarknad eller kvartersbutik som vill marknadsföra sig i det offentliga rummet också få tillstånd att regelbundet göra det med regelbunda högtalarbudskap?"

Brian McLaren i nyheterna igen
- Stefan Swärds blogg - "Brian McLaren är en välkänd profil och författare i amerikansk kristenhet. Marcus förlag har gett ut ett antal av hans böcker på svenska. Nu har han väckt stor uppmärksamhet i USA genom att han har medverkat i en kyrkligt inspirerad välsignelsehandling av ett homosexuellt par, där hans egen son var inblandad. New York Times skriver om händelsen... 
...Att McLaren glider bort från evangelikalismen så att han förändrar äktenskapssynen, känns inte särskilt överraskande, utifrån vad man hittills har läst av denna man som försöker relativisera och problematisera det mesta av vad evangelikala kristna står för. Undrar vad svenske förläggaren tycker om McLarens utveckling."
New York Times  

Brian McLaren's Son Marries Same-Sex Partner
- Christian Post - "The son of author and speaker Brian McLaren, who is often identified as part of the controversial emergent church, married his same-sex partner this past weekend.
Trevor Douglas McLaren, 28, wed Owen Patrick Ryan on Saturday in Washington, according to The New York Times. The marriage ceremony was officiated by a Universal Life minister, and his father, Brian McLaren, led a commitment ceremony with "traditional Christian elements" afterward
."

Tidsförvaltning
- Jostein Nielsen blogg -  "Tid er noe av det mest verdifulle jeg har. Når jeg skriver ”har”, er det bevisst. Noen er opptatt av at tiden går så fort, men det blir for stressete for meg. Da burde jeg falle pladask for filosofien om at tiden er noe som kommer, men det blir for passivt.
Tid er noe som jeg har fått et forvalteransvar overfor – og da er det noe jeg har. Derfor blir det umulig å si ”jeg har ikke tid”. Det er heller et spørsmål om hvordan jeg forvalter tiden jeg faktisk disponerer
."

5 okt. 2012

Nyhetsflödet fredag den 5 oktober

Myndigheter behöver utbildning om religion 
- Kyrkans Tidning - "Två flyktingar som konverterat och döpts hotas av utvisning till Iran, där konvertiter kan dömas till döden. Nu protesterar Sveriges kristna råd, Skr, och erbjuder sig att utbilda myndigheterna om religion och asyl."

"Yoga är en religion"
- Världen idag - "Påståendet, att yoga inte är religion är rena dumheter. Så kan man sammanfatta Linda Berglings kritik mot Östermalmsskolan. Arkenpastorn är en av dem som anmält skolan till Skolinspektionen. Linda Bergling och medieprofieln Siewert Öholm debaterade frågan i SVT Debatt."

Bokmässan: Är religion en mänsklig rättighet?
- Sändaren - "Frågan ställdes under ett av bokmässans seminarier och är också namnet på en bok av professor Hans-Ingvar Roth. I seminariet diskuterade han med författaren Lena Einhorn och biskop Antje Jackelén om hur det egentligen står till med religionsfriheten i Sverige."

Trender ersätter övertygelse
- Marie Willermarks blogg - "Det är positivt att notera att Systembolagets försäljning av alkoholfritt ökade med 40% första halvåret i år, enligt artikel i Svenska Dagbladet idag. Läs här.
Det är till råga på allt ovanpå en 26 procentig ökning i fjol. De som uttalar sig om orsakerna menar att det är en trend. Många vill leva ett hälsosammare liv och kravet att vara skärpt på jobbet ökar.
Det är gott och väl att trender hjälper till med att leda folk till kloka och medvetna val men det är en svaghet att förändringen inte beror på ideologisk övertygelse
."

4 okt. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 4 oktober

Adaktusson talade om tro på Bokmässan
- Världen idag - ”Många gör en poäng av sin okunskap”
På inget område gör journalister en poäng av sin okunskap gällande det man bevakar – förutom när det gäller kyrkan. Det menade journalisten Lars Adaktusson i ett seminarium på Bokmässan i Göteborg
."

Det är ett under att det går så bra
- Anna Sophia Bonde i Dagen - "Den kristna erfarenheten kan man ­uppfatta som både nedslående och hoppfull. Nedslående för att den säger att hur mycket jag än försöker så kommer jag aldrig att räcka till. Hoppfull för att den ­påstår att jag inte behöver räcka till. Det är en ­annan som gjort det i mitt ställe. Tro är att luta sig mot Honom. Som Martin Luther skriver: tro är att i ­farans stund söka skydd, som kycklingen under ­hönans vingar. Haken är att vi inte har lust att vara så beroende."

Brian McLaren välsignade sin sons homovigsel
- Världen idag - "När teologin krockade med erfarenheten ändrade Brian D McLaren uppfattning om homosexualitet. Förra helgen välsignade den omtvistade kristne författaren sin homosexuelle sons giftermål."

Sett barna i sentrum
- Skaperkraft - "Å gi enslige rett til surrogati og kunstig befruktning er planlagt diskriminering av barn. Av Espen Ottosen, teolog og styreleder i tankesmien Skaperkraft Publisert på NrK Ytring"

3 okt. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 3 oktober

Kristen okej – men inte i skolan
- Ruth Nordström i Världen idag - "Hittills har Skolinspektionen dragit åt tumskruvarna rejält. Inga religiösa inslag, varken bön, välsignelse eller trosbekännelse får längre förekomma i kommunala skolors skolavslutningar i kyrkan. Endast en enstaka psalm ska få sjungas och prästen får närvara under förutsättning att han eller hon inte förmedlar ett religiöst budskap. I skolplaner mot diskriminering och kränkande behandling på kristna friskolor förbjuds konfessionella inslag, hänvisningar till den kristna värdegrunden och hänvisningar till bibelcitat som illustrerar empati, medmänsklighet och tolerans."

Skatt och bordeller
- Johanna Andersson i Kristen opinion - "I en artikel i magasinet Standpoint skriver nu journalisten Julie Bindel om utvecklingen i Amsterdam i samband med legaliseringen av bordeller. Tanken var att ansökningar om att få betala skatt skulle strömma in från bordellerna och att hela verksamheten på detta sätt skulle blir legal och reglerad. Men efter tolv år är hela detta sociala experiment att betrakta som misslyckat, enligt Bindel. Kriminella gäng styr prostitutionsdistriktet, många prostituerade lever som slavar och det strömmar in tusentals unga traffiking-offer till staden."

What If “No Creed but the Bible” Is Unbiblical?
- The Gospel Coalition - "In his new book The Creedal Imperative Carl Trueman writes:
    Christians are not divided between those who have creeds and confessions and those who do not; rather, they are divided between those who have public creeds and confessions which are written down and exist as public documents, subject to public scrutiny, evaluation, and critique; and those who have private creeds and confessions which are often improvised, unwritten, and thus not open to public scrutiny, not susceptible to evaluation and, crucially and ironically, not subject to testing by scripture to see whether they are true or not.
"

Frimodig og klar
- Norge idag - "Det er forbløffende hvordan kristne og konservative parlamantarikere, presidentkandidat og ikke minst visepresidentkandidat i USA taler om sitt Ja til livet standpunkt, sin holdning til ekteskapet som en gudgitt ordning mellom en mann og en kvinne og ikke minst om sitt Israelsstandpunkt"

2 okt. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 2 oktober

Dags för en befrielserörelse
- Berit Simonsson i Världen idag - "Den 1 januari år 2000 befriades Svenska kyrkan – trodde man i alla fall. Det var då som den Svenska kyrkan blev fri från staten och skulle få fatta beslut utan statsmaktens eller partipolitikens inblandning. Men innevarande Kyrkomöte och tidigare Kyrkomöten visar tyvärr det motsatta, att sedan den 1 januari 2000 har fångenskapen i stället ökat.
Svenska kyrkan är i dag mycket politikerstyrd, och det visar sig på flera sätt. Det Socialdemokratiska partiets partiledare besöker den kyrkopolitiska (S)-gruppen för att peppa dem inför deras insats i Kyrkomötet. Det är mycket underligt i en kyrka som ska vara fri från staten, att sådant sker.
De flesta av de 251 ledamöterna vid veckans Kyrkomöte i Uppsala, är invalda därför att de kandiderar på partipolitiska listor vid kyrkovalet. Det är dags att Svenska kyrkan får den frihet som hon bör ha, precis som övriga kyrkor och samfund har sin frihet att besluta i egna frågor.
Var finns de politiska partiernas inflytande i synagogans, moskéns, Katolska kyrkans, Pingströrelsens, Frälsningsarméns eller de övriga olika frikyrkornas högsta beslutande organ? Varför är det så viktigt för de politiska partierna att behålla greppet om Svenska kyrkan?
"


Svenska kyrkor ryter till om asylpolitik
- Dagen - "Svenska kyrkoledare kräver att myndigheter som jobbar med asylfrågor måste skaffa sig bättre kunskap om religion. I ett skarpt uttalande har i stort sett alla stora samfund samsats om sitt budskap till myndigheter och politiker.


En renässans för trohetslöftena
 - Lennart Sacrédeus i Hemmets Vän - "De eviga löftena ingår som en omistlig del i vigselgudstjänsten. Detta förpliktar för kyrkan att stödja och stärka äktenskapets sammanhållning"


You Can Change Your World
- Bill Bright at CRU - "You must bring a lot of happiness into this world," said the young businessman with tears of joy and gratitude in his eyes. He had just prayed with me and received Christ as his Savior and Lord. He and his wife had been looking for God for some time, he said, and now he was eager to take the Four Spiritual Laws booklet home with him so that he could in turn introduce his wife to Christ."

Danske jøder udsættes for stadig mere vold og chikane
- Kristeligt Dagblad - "Natten til i går var den jødiske forsamling i Malmø udsat for et bombeangreb. Det Mosaiske Troessamfund melder om et voksende problem i Danmark, hvor jøder alene i september har oplevet talrige overfald og verbale trusler."