Dagens Nyheter

28 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 28 februari

Risk att suicidala ges dödshjälp med ny modell
 

Från Claphaminstitutets hemsida (Även publicerad i Sv. Dagbladet) 

Oregons dödshjälpsmodell framhålls av förespråkare som ett nödvändigt tillskott i vården i livets slutskede. Modellen beskrivs som strikt begränsad till personer med ”obotlig” sjukdom som enligt medicinsk bedömning kommer att leda till döden inom sex månader (så kallad terminal sjukdom). Vad som menas med obotlighet definieras inte. Ej heller beskrivs hur en ”terminal” behandlingssituation uppstår. Detta innebär att Oregonmodellen är vilseledande. Den medför en uppenbar risk att suicidala patienter ges dödshjälp....

Vill vi ha ett samhälle där läkare, eller sjuksköterskor, får sig tilldelat uppdraget att bistå medborgarna med att ta sina liv, när de befinner sig i en svår livssituation utlöst av sjukdomen och/eller den sociala situationen – en situation så svår att den enda utvägen synes vara att avsluta livet?


Läs mer HÄR.

27 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 27 februari

Läkare: ”Yoga är religion”
 

- Världen idag -
Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. "Be din läkare att redovisa vad det här står för", säger han, starkt kritisk till dagens situation.

Vågen av yoga och mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk sjukvård. Albertus Magnus Sterner möter dem i sitt dagliga värv. Patienter frågar honom om yoga är lämpligt för dem, om det kan hjälpa mot deras stress eller kanske mot ortopediska besvär. Han är skeptisk.

– Jag ordinerar både psykoterapeutisk och fysioterapeutisk behandling när det är lämpligt. Som läkare är jag också för fysisk och mental träning, god andningsteknik och avslappningsövningar. Det där är jätteviktigt. Men jag ordinerar inte yoga – för det är i grunden religiöst.

Här är Albertus Magnus Sterner bergfast. Han framhåller att han som läkare ska verka inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet. Och dit räknar han inte yoga och mindfulness. Trots det menar han att de ibland ordineras nästan slentrianmässigt. Sterner är kritisk.


Läs mer HÄR

26 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 26 februari

Jag drömmer om en kyrka som vänder tillbaka till sin grund.


- Rut Baronowsky i Dagen -
Kyrkan har sin sanna identitet inom sig. Ordet och livet finns tillgängligt för alla. Men precis som Hagar i Gamla testamentet höll på att dö av törst i öknen, trots att vattenkällan fanns alldeles i närheten, lever kyrkan i dag ofta som om vattnet inte finns. Vi kämpar på i egen kraft tills vi stupar av uttorkning. Liksom Hagar får vi be Gud att han öppnar våra ögon så att vi ser och vänder åter till det enda som kan släcka vår törst.

Jag drömmer om en kyrka som vänder tillbaka till sin grund, det levande Guds ord; en kyrka som reser inåt mot sina rötter för att återfinna kraften att gå ut.

Jag drömmer om en kyrka som både tror att Jesus är svaret för vår värld och som vågar förkunna denna sanning till en värld som håller på att rasa samman av syndens konsekvenser. Ja, syndens konsekvenser! Synden drabbar ju inte bara den som syndar, men alla som finns runt omkring: familj, vänner, församlingen. Hela kristenheten skadas när jag begår en synd. Jag blir förlåten, men vem kan städa upp syndens konsekvenser?

Jag drömmer om en modig kyrka som vågar stå för en tro som underordnar sig Guds Ord.


Läs mer HÄR.

23 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 23 februari

Kvinnojourer tar emot män - om de definierar sig som kvinnor

- Dagens Nyheter -

Kajsa Ekis Ekman avbokades i tisdags från en konferens i Göteborg som arrangerats av Roks. Detta efter att i två debattartiklar ha reflekterat kritiskt kring idén att man själv kan definiera sin könstillhörighet.

I tisdags skulle Kajsa Ekis Ekman ha talat på en konferens om pornografins koppling till prostitution i Göteborg arrangerad av Roks, Riksnätverket för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hennes medverkan blev dock inställd med hänvisning till en debattartikel och en efterföljande replik hon skrivit i Aftonbladet, där hon reflekterar kritiskt kring idén att kön är något man själv definierar. ”Detta är inte förenligt med Roks ideologi”, skriver nätverkets styrelse i ett uttalande:
”Styrelsen lyder under årsmötesbesluten och med anledning av det beslut från årsmötet 2016 som slår fast ’att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer…’ är inte en medverkan förenlig med jourernas intressen. Det är av yttersta vikt att alla arrangemang som anordnas av Roks är inkluderande mot alla våra medsystrar.”

Kajsa Ekis Ekman vänder sig i debattartikeln bland annat emot FN:s beslut att tala om ”gravida människor” i stället för ”gravida kvinnor”.


Läs mer HÄR.

22 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 22 februari

Kristofobi är på riktigt

- Nuri Kino i Dagen -
Beslutsfattarna är närmast döva inför förföljelsen av kristna.
När jag för drygt två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Vi har också läst Migrationsmyndigheters avslag för kristna assyrier/syrianer/kaldéer och armenier. I en del av dem är beslutsfattarna närmast döva inför förföljelsen av kristna. Europaparlamentet och många andra har erkänt att det pågår ett folkmord mot kristna. EU-landet Sverige fortsätter att utvisa överlevare tillbaka till landet som inte kan skydda dem.


Läs mer HÄR.

21 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 21 februari

Genusvetenskap– jordmån för psykisk ohälsa

- Ingvar Nilsson i Sändaren -
Normkritik, queerteorier och genusvetenskapen  är ideologier som har pressats in i snart varje del av vårt samhälle. Det mest sorgliga är dess inflytande i förskola och skola. Man menar att det skulle handla om vetenskap och hävdar att kön är ett socialt, självkonstruerat och självvalt fenomen. Kommer någon med invändningen att kön har sitt ursprung i biologiska faktorer, vilket däremot är vetenskapliga fakta, blir man inte långvarigt ex inom universitetsvärlden där denna ihopsnickrade ideologi har fått stor påverkan. Idag ges inga forskningsmedel till forskning om könsskillnader inom biologins område.

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, som skrivit boken Könet sitter i hjärnan, säger: ”genusforskning som gör gällande att könet är en social konstruktion är helt taget i luften, det har blivit en slags religion”. Hon säger; ”den viktigaste skillnaden mellan kvinnor och män har med kromosomerna att göra, vilka har stor betydelse för nervsystemets utveckling. Y-kromosomerna producerar det manliga könshormonet testosteron. Det kvinnliga könshormonet östrogen kommer från två x-kromosomer.  I boken tar Dahlström inte bara upp de fysiska skillnaderna i flickors och pojkars hjärnor utan också beteendevetenskaplig empirisk forskning som pekar på medfödda grundläggande skillnader. Forskare har snittat hjärnor och sett att köns-identiteten sitter i en särskild cellkärna.


Läs mer HÄR.

20 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 20 februari


 - Alf Svensson på DN debatt -
Många väljare tycker att det skulle kännas tryggt att få fler poliser. Men detta angriper ju inte orsakerna till gängbildning och kriminalitet. Inte heller löser det vårdens problem. Den psykiska ohälsan bland unga har formligen exploderat. Valet måste handla om barnen, om att återupprätta familjepolitiken för att ge trygga uppväxtmiljöer, skriver Alf Svensson.

Barn måste få möjlighet att anknyta till förälder eller annan vårdgivare under de första två levnadsåren, för att känna sig trygga. Vi vet att det är så, men det är en sanning som knappt får nämnas numera. Och det är knappast något som stöttas från politiskt håll. Många opinionsbildare och politiker fnyser när man understryker att familjen är den mest naturliga och nödvändiga av alla små gemenskaper. Men barn har rätt till sina föräldrar. Läs Barnkonventionen! Och barnen har behov av den miljö som fungerande familjer kan skapa.

Det duger inte att förtiga familjernas oersättliga roll med att erinra om att alla familjer inte mäktar eller orkar. Det är sant. Men låt oss då se till så att samhället ger dessa familjer stöd, just som familjer.

En rejäl möjlighet för föräldrar att ge tid till sina barn, en auktorisation av familjepolitiken, och en uttalad etisk värdeförankring, är en av de absoluta förutsättningarna för att lyfta vårt land upp ur den hopplöshetens moras, och den förtvivlan, där så många sitter fast.

Barnens bästa är valets viktigaste fråga! Och det handlar om att främja och möjliggöra trygga och kärleksfulla uppväxtmiljöer!

Läs mer HÄR.

19 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 19 februari

Medan vi tittar på Akilov sprider predikanter misstro och hat i svenska moskéer

- Niklas Orrenius i Dagens Nyheter -
Rakhmat Akilov släpps sannolikt aldrig ut. IS är besegrat i Irak och Syrien. Tyvärr betyder inte det att problemet med radikal, antidemokratisk islamism försvunnit.

Varje vecka föreläser i svenska orter predikanter med IS-liknande ideologi. De sprider homohat, kvinnoförtryck och förakt mot demokrati....


Jag tänkte på det här sorgliga predikantgänget i tisdags, när jag tillsammans med mina DN-kolleger Emma Bouvin och Stefan Lisinski slog mig ner i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt för att följa rättegången mot IS-terroristen Rakhmat Akilov.

Bland de många fruktansvärda filmklipp som visades i rättssalen fanns en inspelning som Akilov gjort själv, strax före sitt terrordåd. På klippet stirrar han in i mobilens kamera och talar om Guds nåd och välsignelse och att muslimer måste hålla samman.

Sedan säger han att det är ”dags att döda de otrogna”.


Läs mer HÄR.

16 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 16 februari

Låt oss inte nöja oss med mindre!

- Clive Adams i Stridsropets ledare -
Guds samtal om nåd förändrade livet för lärjungarna, vände upp och ner på den tidiga kyrkan och fortsätter att övertyga människor. Låt oss upphöja Jesus, presentera Jesus och proklamera hans namn. Förfäderna identifierades som en armé med uppdraget att vinna världen för Jesus! Låt oss inte nöja oss med mindre!

Kulmen av Guds samtal om nåd beskrivs i Uppenbarelseboken: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet. (Upp 11:15)

Det finns inget bättre redskap att förmedla Guds nåd än förvandlade människor. Frälsningsarmén år 2018 ska föra Guds samtal om nåd på vårt sätt, äkta när vi lever ut budskapet, trogna när vi proklamerar det och fyllda av förväntan inför dess förvandlande kraft.


Läs mer HÄR.

15 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 15 februari

Många attacker mot kristna i Tyskland

- Världen idag -
Nästan 100 attacker mot kristna kom till den tyska polisens kännedom förra året. De mest våldsamma attackerna ägde rum bland asylsökande på flyktingboenden, skriver Deutsche Welle. En afghansk kvinna som hade konverterat till kristendomen knivhöggs till döds inför sina barn vid en matbutik.
Tyska konservativa politiker har chockats av att se siffror som visar antal hatbrott mot kristna i landet förra året. Det skriver Tysklands utlandskanal Deutsche Welle (ungefär motsvarighet till BBC World). Enligt en rapport från den tyska federala polisen ska 97 hatbrott mot kristna, eller kristna institutioner, ha skett förra året.

Bland dessa brott finns attacker mot kyrkor och kristna symboler, men också kroppsligt våld mot kristna, och mord, skriver Deutsche Welle.

Flera av brotten ska ha skett mot asylsökande kristna och/eller flyktingar.

Läss mer HÄR.

14 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 14 februaei

Kristna och muslimer tror inte på samma Gud

- Dagen -
Det är skillnad mellan att fika och fira gudstjänst tillsammans, skriver Elisabeth Sandlund
 

Religionsdialog är utmärkt.  Praktiskt samarbete mellan företrädare för olika religioner är likaledes positivt. Att kyrkan engagerar sig i sociala projekt för att skapa gemenskap människor emellan, oavsett vad de tror eller inte tror på, är berömvärt.

Men det finns en gräns som inte får överskridas, när dialogen och samverkan övergår i synkretism, sammanblandning. Att fika tillsammans är med andra ord en sak, att fira gemensam gudstjänst något helt annat.

Det är inte så att kristna och muslimer tror på samma Gud, vilket ofta hävdas utan närmare reflektion. Den kristna guden är treenig – Fader, Son och Helig ande. Islam förnekar inte Jesu existens men reducerar honom till en profet, en människa av kött och blod. Det är en helt avgörande skillnad.

Och det är också så att kyrkan har ett övergripande uppdrag, att förkunna evangeliet, det glada budskapet om Sonen, Jesus Kristus, till alla, även människor med en annan religion. Det ska ske med respekt och ödmjukhet men också med tydlighet, en nog så svår balansgång i ett mångreligiöst samhälle.


Läs mer HÄR.

13 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 13 februari

"Kyrkan har förlorat sitt fotfäste"
 

- NSD; Norrländska Socialdemokraten -
Kyrkan måste anpassa sig för att bli relevant i människors vardag. Det är Frälsningsarméns nya samfundsledare Clive Adams övertygad om.
I helgen besökte Clive och Marianne Adams Haparanda och Luleå. Efter att tidigare ha bott och verkat i Storbritannien, Sydafrika och Norge är det äkta paret samfundsledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland sedan i januari. Just nu reser de runt i landet för att bekanta sig.

En av deras viktigaste uppgifter är att hitta Frälsningsarméns roll i samhället och staka ut en riktning mot framtiden.

– Vi måste hitta vår plats i en värld som har förändrats väldigt mycket. Kyrkan har förlorat sitt fotfäste, säger Clive Adams.

Han tycker att organisationen behöver reformeras i sitt sätt att rekrytera nya medlemmar – men också att innehållet behöver ses över.

– I stora frågor ses vi som gammalmodiga i vår hållning och vi måste anpassa vår teologi.

Clive Adams syftar bland annat på jämställdhetsfrågor och integration.

– Vi måste lista ut vad bibeln säger och vad vi ska göra.

Den nya ledarduon är övertygad om att kyrkan fortfarande är viktig.


Läs mer HÄR.

12 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 12 februari

Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

- Dagen.se -
Migrationsverkets handläggare påstår i ett samtal med en asylsökande man att kristendom och islam har samma Gud.
– Det visar på bristande objektivitet hos Migrationsverket, säger Rebecca Ahlstrand, juridiskt ombud.
Nu kommer fler uppgifter om hur Migrationsverket tar ställning i teologiska frågor.

7 februari hölls följande konversation mellan en asylsökande man och Migrationsverkets handläggare:
   Handläggaren inleder (enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa):
– Du säger att du hatade din tidigare Gud, men det är samma Gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det?
   Den asylsökande mannen svarar då:
– Jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av Gud.
   Handläggaren fortsätter:
– Okej, men du är medveten om att det är samma Gud?


Läs mer HÄR.

10 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 10 februari

Frälsningsarmén väljer ny general

Den 17 maj samlas Höga Rådet i London för att välja ny general (=världsledare) för Frälsningsarmén. Den nuvarande generalen Cox går i pension vid midnatt 2 augusti 2018.

Höga Rådet består av alla aktiva kommendörer, territorialledare och territoriella presidenter för Frälsningsarméns kvinnor.

Läs mer HÄR.

9 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 9 februari

Judendomens viktigaste stad

- Ingemar Olsson i Sändaren -
Min poäng är att Jerusalem i minst 3000 år varit judendomens viktigaste och heligaste stad och på så sätt varit folkets och ”Det Heliga Landets” huvudstad. Västra Jerusalem valdes till det nybildade landet Israels huvudstad 1950. Östra Jerusalem var då ockuperat av Jordanien, vars huvudstad var – och är – Amman....

...En tredje delning av ”det brittiska Palestina” skedde 1988. Då utropade PLO staten Palestina i de landområden som före sexdagarskriget var ockuperade av Egypten (Gaza-remsan) och  Jordanien (Västbanken och östra Jerusalem).
PLO angav Jerusalem/Al-Quds som sin huvudstad.

Läs mer HÄR.

8 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 8 februari

Bibelord lockade Emily bort från homosexuell livsstil

- Världen idag -
Emily Thomes levde ett utsvävande liv som lesbisk. Men några verser i Bibeln skulle förändra allt. – Det handlar inte om huruvida man är homosexuell eller heterosexuell. Det handlar om ifall man är förlorad eller räddad, säger hon i ett videoklipp som har visats över två miljoner gånger. 

”Jag var 15 och jag började dejta en tjej som bodde en bit bort på min gata.” Så inleder Emily Thomes sin berättelse i den Facebookvideo där hon delar med sig av sitt liv. Hon berättar att det var första gången som hon dejtade någon och att det hela ledde till att hon blev tillsammans med tjejen.

Trots att hennes föräldrar ogillade förhållandet, fortsatte Emily sin lesbiska livsstil. Snart levde hon ett vilt liv och hade massor av relationer med kvinnor.

Att kombinera livsstilen med att vara kristen såg hon inget problem med.

”Kärlek är inte nödvändigtvis mellan en man och kvinna”, resonerade Emily.

”Var du en sann kristen så var du på min sida. Annars var du legalistisk och behövde läsa Bibeln på nytt för att förstå vad Gud verkligen är”, säger hon.

Bibelordet ”döm inte” var hennes ledstjärna.

”Att Gud är kärlek betydde att Gud var snäll och att han accepterade vad man själv tyckte var okej.”

Men saker skulle komma att förändras. När Emily hade börjat studera till sjuksköterska och förlovat sig med en kvinna som hade två barn blev hon inbjuden till en bibelstudiegrupp....


Läs mer HÄR

Se videon HÄR (på engelska)

7 feb. 2018

Från nyhetsflödet den 7 februari

Migrationsverket: Vi ber er om ursäkt
Replik efter kritiken från två sekt-anklagade pastorer


- Aftonbladet. Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket .
I en debattartikel i Aftonbladet skriver Christian Kastö och Per Lundin, båda pastorer i Pingstkyrkan i Borås respektive Equmeniakyrkan i Borgstena, att Migrationsverket är skyldigt en ursäkt. Detta efter att ha beskrivit Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan som sekter i ett utvisningsbeslut.

Vi vill härmed framföra vår oreserverade ursäkt för formuleringen och kan inte annat än hålla med om att den var både felaktig och olycklig.

Läs mer HÄR.

6 feb. 2018

Från Nyhetsflödet det 6 februari

Att överge islam är förenat med livsfara

- Christian Kastö och Per Lundin  Aftonbladet -
Att kalla oss för sekt och utvisa nykristna visar hur lite Migrationsverket förstår.
För bara en tid sedan fick kyrkornas engagemang sedan flyktingvågen 2015 beröm av Migrationsverkets generaldirektör, som sa att utan oss hade man inte klarat det. Och sett till de många insatser på området som bara vi själva känner till skulle det inte förvåna oss om det är sant.
Nu får vi dock höra i media att handläggare i samma myndighet betraktar oss som ”sekter”. I ett avvisningsbeslut för en familj i Borgstena utpekas Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan som ”två olika sekter”, vilket alltså anses tala till familjens nackdel vad gäller uppehållstillstånd.

Vi som lokala pastorer i dessa Sveriges två största frikyrkosamfund är alltså personligen utpekade som sektledare – och det av en företrädare för Myndighetssverige!

Sekter kännetecknas av slutenhet, toppstyrning, avvikande läror och detaljkontroll av medlemmarnas liv. Inget av detta stämmer på våra kyrkor. Våra samlingar är öppna för vem som helst, vi styrs helt demokratiskt, och ansluter oss till samma klassiska trosbekännelser som till exempel Svenska kyrkan.


Läs mer HÄR.

5 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 5 februari

Hanna Brandvik: Gud är alltid större än jag själv tror

Frälsningssoldaten Hanna Brandvik hejar på AIK och ser Guds storhet i det oväntade:  Ibland när jag reser i jobbet börjar jag be om att Gud ska komma till den här platsen. Men sedan inser jag att Gud alltid har funnits här. Det är jag som är ny.

Läs mer HÄR.

2 feb. 2018

Från Nyhertsflödet den 2 februari

Normkritiken tar över kulturen – och ingen vågar protestera
- Erik Helmerson i Dagens Nyheter -
Ett statligt institut bestämmer att filmare måste följa politiska direktiv för att få anslag. Varför är det så få som protesterar när strypsnaran dras åt kring den konstnärliga friheten?

Vill du göra film och få stöd av Svenska filminstitutet SFI? Då måste du som producent först genomgå en ”obligatorisk utbildningsdag med olika föreläsningar om jämställdhet och något som benämns normkreativitet”.

Citatet är hämtat från en skrivelse till institutet, författad av Eva Hamilton, ordförande för branschorganisationen Film- och tv-producenterna.

Men debatten har pågått i åratal. Alltfler blir exemplen på hur kulturen – konst, museer, teater – styrs av krav på politiskt tillrättaläggande. Normkritik hette det nyss, nu av någon anledning normkreativitet. Senast på tisdagen berättade Sveriges Radio hur Konstfack utlyst en professorstjänst och då krävt ”erfarenhet av en normkreativ praktik (att genom sin praktik undersöka och synliggöra strukturella maktförhållanden)”. 


Läs mer HÄR.

1 feb. 2018

Från Nyhetsflödet den 1 februari

160 000 lastbilar med varor körde in i Gaza

- Världen idag -
Ibland kan man, av svenska medier och aktivister, få bilden att knappt några förnödenheter förs in i Gaza. Nu visar en israelisk rapport att 160 000 lastbilstransporter med varor kom in i regionen förra året. Rapporten visar även att gränskontrollerna förhindrar vapeninförsel.


Förra veckan publicerade det israeliska försvarsdepartementet statistik gällande gränsövergångarna till Gazaremsan och Västbanken.


Statistiken visar bland annat palestinier krossade gränsen till Israel 15 miljoner gånger förra året, vilket är en ökning med två miljoner jämfört med år 2016. Det innebär att i genomsnitt över 60 000 människor om dagen tog sig in i Israel för att arbeta, få sjukvård eller bedriva handel, skriver rapportförfattarna.  


Läs mer HÄR