Dagens Nyheter

26 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 27 mars

Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler

 - Maria Schottenius i Dagens Nyheter -
"Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar i många nutida prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Men blir det i så fall kvar en religion, eller har vi fått en etisk lära?

..... Mitt bestämda intryck är att den svenska kyrkan har börjat betrakta de övernaturliga inslagen i den judiska och kristna berättelsen som symboliska. Det är bilder för något annat. De är till för att tolkas....

.... Men den katolska kyrkan tar nu emot personer som konverterar med argumentet att den Svenska kyrkan inte längre tror på mirakler och under, som man gjorde tidigare." 


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar