Dagens Nyheter

30 sep. 2017

Nyhetsflödet lördag den 30 september

Kristen sexualundervisning i en gränslös tid

- Olof Edsinger skriver på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida om gränslös sex som möter dagens ungdomar -

Men det finns fler exempel på gränslöshet när det gäller ungdomar och sex. Ett viktigt sådant handlar om porren, som genom internet har nått en helt ny nivå av tillgänglighet. Enligt en nyligen genomförd undersökning av svenska 16-åringar hade 96 % av killarna och 54 % av tjejerna tittat på porr. Mellan 2/3 och 3/4 av alla tonårskillar och 1/4 av alla tjejer kunde betecknas som regelbundna porrkonsumenter. Det vore naivt att tro att detta inte sätter spår även i den kristna kyrkan. Och än en gång tänker jag att ett av de största problemen har med gränslösheten att göra: Först och främst att gränserna mellan verklighet och fiktion suddas ut (mycket av det som föregår i porrens värld skiljer sig markant från vad som faller sig naturligt i en ”normal” sexuell relation). Men också genom att porren skapar en press på dem som tittar – eller som har en partner som tittar. Porren förmedlar ideal att leva upp till, den introducerar ställningar att experimentera med, den suddar ut gränsen mellan lust och lidande … och inte sällan är det tonåringarna som hamnar mest i kläm. För vad säger man som 17-årig tjej när ens porrkonsumerande pojkvän – som man älskar och vill behålla – vill att man ska göra ”som på filmen”?

Ett sista område som har med gränslösheten i vår tid att göra är den flytande syn på sexualitet och sexuell identitet som presenteras genom queer-tänkandet. På svenska Facebook finns det i dag 72 olika könsidentiteter att välja bland, och allt oftare får vi höra att vårt biologiska kön inte har någon koppling vare sig till vilka vi är eller vem vi bör ha sex med. Ord som ”heteronorm” och ”tvåkönsnorm” har blivit skällsord, och i många sammanhang får dagens unga lära sig att sexualiteten är just gränslös: man kan röra sig fram och tillbaka på en skala av hetero–bi–homo–trans, och det enda viktiga är att den man har sex med faktiskt är med på det. Vänskapsrelationer sexualiseras, och inte minst bland tjejer tycks kurvan för bisexualitet peka uppåt. Det som tidigare bara var bästisrelationer och en djupare form av systerskap, tenderar allt oftare att gå över i sexuellt experimenterande.

Läs mer HÄR.

26 sep. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 26 september

"När två blir ett" – nytt samlevnadsmaterial från Svenska Evangeliska Alliansen

Vad säger Bibeln om sex och samlevnad, samboskap och homosexualitet?

I en tid då kyrkan antingen är helt tyst eller har anpassat sig att till att förkunna "världens" syn på sex och samlevnad, är det befriande att det kommer ett undervisningsupplägg för tonåringar som bygger på klassisk kristendom. 

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig? Dessa och andra frågor står i centrum av "När två blir ett" – ett nytt material om sex och samlevnad från Svenska Evangeliska Alliansen.

– Det är inte lätt att vara ung kristen i dagens Sverige. I alla fall inte om man vill ha Jesus och hans ord som ledstjärna för sitt liv. Till de mest utmanande områdena hör de som har med synen på sex, äktenskap och sexuell identitet att göra. SEA har därför tagit fram materialet "När två blir ett", som framför allt är tänkt för kyrkans ungdomsverksamhet – till exempel i tonårsgruppen, konfirmandklassen eller på läger.


Läs mer HÄR.

24 sep. 2017

Nyhetsflödet söndag den 24 september

- Frälsningsarmén i Norge skriver på Perleportalen - 

Frelsesarmeen anerkjent i Kina
Etter 30 års iherdig arbeid har Frelsesarmeen blitt registrert og offisielt anerkjent av kinesiske myndigheter i to provinser.
   Dette innebærer at Frelsesarmeen i provinshovedstedene Kunming (Yunnan-provinsen) og Chengdu (Sichuan-provinsen) nå har juridisk godkjennelse til å drive og utvide arbeidet med blant annet nødhjelp, sosialt arbeid og utdanning – og ved invitasjon fra Provincial Christian Councils – til å samarbeide med lokale menigheter om religiøse aktiviteter og tilbud.

30 års arbeid
Anerkjennelsen er et resultat av 30 års åpent og tålmodig arbeid på tvers av departementer og kristne råd, samt et samarbeid med ikke-statlige organisasjoner. Oberstløytnant Ian Swan, leder for territoriet Hong Kong og Macau, sier det har vært mange involverte og at det er mange å takke.


Läs mer HÄR.

23 sep. 2017

Nyhetsflödet lördag den 23 september

Bör tiggeriet förbjudas?

- Olof Edsinger i en ledare i Världen idag -

Frågan om tiggeriets vara eller icke vara har på nytt seglat upp i den politiska debatten, denna gång genom Moderaternas förslag om ett nationellt tiggeriförbud. Som väntat har reaktionerna varit blandade – alltifrån applåder till Soraya Posts (Fi) uttalande om att förslag i denna riktning måste betraktas som antiziganism.

Även bland juristerna går meningarna isär. Svenska Dagbladets Mårten Schultz talar om Moderaternas förslag som en ”rättsteknisk mardröm”. Till de största utmaningarna hör att det i lagtexter tenderar att handla om allt eller inget. Det är alltså inte bara romerna vid ICA som skulle drabbas av ett tiggeriförbud, utan lika mycket den hemlöse som ber om pengar till en kopp kaffe. Dessutom kan det ibland vara möjligt att kringgå ett förbud, till exempel genom att en grupp sluter sig samman i en ”insamlingsstiftelse”, för att därefter stå och skramla med bössor på stan.
Läs mer HÄR.

22 sep. 2017

Nyhetsflödet den 22 september

Att be om hjälp är ingen kriminell handling – nej till tiggeriförbud

- Leif Öberg och Larisa Lacatus skriver en debattartikel i Nyheter24.se -

För många människor är tiggeriet i Sverige en lösning på fattigdom och utsatthet i sina hemländer. Frälsningsarméns Stöd- och EU center på Kungsholmen i Stockholm möter varje dag många av dem som tigger i Stockholm och vi ser människan som finns bakom tiggarmuggen.

   Det är en mamma eller en pappa till små barn som är utan sina föräldrar kvar i hemlandet, eller en storasyster eller storebror som är de enda som kan försörja familjen. Alla dess människor har en dröm att en dag ha ett värdigt arbete och tillräcklig inkomst för hela familjen och slippa tigga....

   Vi anser att tiggeri inte är ett värdigt sätt att försörja sig på och vi menar att lösningen finns genom att hitta andra vägar till sysselsättning och att stärka självkänslan hos de mest utsatta och marginaliserade. Vi tror att alla människor har förmågor och drivkrafter som de kan bidra med i samhället.

Läs mer HÄR.

21 sep. 2017

Nyhetsflödet torsdag den 21 september

Göran Skytte: De sjöng Internationalen före kyrkomötet

   Göran Skytte reagerar i en krönika i Dagen på att Kyrkomötets S-grupp avslutade sammanträdet  med att sjunga Internationalen.
   Skytte skriver: Texten är i stora stycken blodtörstig. Hämndlysten. Otäck. Också helt och hållet antikristen, anti-Gud. Så här lyder första delen av andra versen:
”I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli.”

   Läs mer HÄR.

20 sep. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 20 september

Sexualpolitiska experiment på Sveriges förskolor

- Ruben Agnarsson i Inblick -
Militanta aktivister inom Rsfl och Rfsu driver just nu en aggressiv kampanj för att normalisera pedofili, ifrågasätta barns heterosexualitet och uppmana lågstadiebarn till normlöshet.

   Kampanjen, som har ett omfattande statligt stöd och stor politisk uppbackning från både regering och statliga skolmyndigheter, riktar in sig på Sveriges förskolor och grundskolor.
   Läs mer HÄR.

18 sep. 2017

Nyhetsflödet måndag den 18 september

”Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar”
- DN Debatt - Annika Borg, präst och teolog, och Johanna Andersson, tidigare präst
"År 2000 skulle separationen mellan kyrka och stat inträtt, ändå stiftades en lag om Svenska kyrkan. Riksdagen har således röstat om och i lag reglerat vad Svenska kyrkan är och ska vara, vilken verksamhet kyrkan ska bedriva och hur organisationen ska se ut. En sådan reglering finns inte för något annat trossamfund.
Lagen om Svenska kyrkan behöver upphävas om kyrkan ska vara fri."


Nabeel Qureshi avliden
- Världen idag - "Konvertiten och författaren till boken ”Jag sökte Allah men fann Jesus”, Nabeel Qureshi, avled på lördagen, 34 år gammal.
Det uppger tidningen Christianity Today och berättar om hur Quereshi förra sommaren fick diagnosen magcancer. Han har behandlats av läkare men samtidigt bett Gud om ett mirakel i sin kropp. Den 8 september berättade han i en video att läkarna gett upp hoppet för honom.
Nabeel Qureshi växte upp i ett pakistansk-amerikanskt hem med muslimsk tro. Han kom till kristen tro efter att ha läst Bibeln för att kunna debattera mot en vän under sina medicinstudier. ”Det var där jag fanns Jesus. Det är värt att ge upp allt för att följa honom”, skriver han i boken ”Jag sökte Allah men fann Jesus”. 


 Kyrkovalets vinnare - de politiska partierna
- Dagen - "S, C och SD gick samtliga framåt i kyrkovalet och får ses som vinnarna. I övrigt var det bara POSK som ViSK som vann mark.
De politiska partierna ser ut att stärka sitt grepp om Svenska kyrkan. När valresultatet började droppa in på söndagskvällen visade det sig ganska snart att alla som önskat sig en kyrka fri från partipolitik får fortsätta drömma."

Läs mer HÄR.

16 sep. 2017

Kommer alla till sist att bli frälsta?

- Olof Edsinger på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185-254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen  apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

Detta hindrar dock inte att tron på alla människors frälsning är ett utbrett fenomen även i vår egen tid.


Läs mer HÄR.

15 sep. 2017

Hur kan Gud vara god med allt lidande?­

Gud är både nådefull och barmhärtig. Men han är också en rättvis och fruktansvärd domare.

- Frida Park i Dagen -

"Gud är god. Och just därför finns det ingen pardon med ondskan. Allt lidande ska ta slut och alla tårar ska torkas. Som att allt elände, allt oförståeligt, all orättvisa, all sorg ska utplånas – och minnet av det. Som om det aldrig existerat. Rättvisan kommer att segra.

Det är ett kraftfullt hopp som bär när tillvaron ter sig svår bortom ord. Gud vet att vi behöver mörkerseende i vår tid. Kanske mer än någonsin."

Läs mer HÄR.

12 sep. 2017

Gud har skapat oss till man och kvinna

- Stefan Swärd i Världen idag -

    "Vi behöver också ge en bibelförankrad undervisning i våra församlingar som ger vägledning hur vi ska leva och tänka som kristna. Annars sekulariseras församlingarna snabbt och kristna kyrkan blir bara en spegelbild av världen."


Läs mer HÄR

11 sep. 2017

Läkare: ”Yoga är religion”

- Världen idag -

Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. "Be din läkare att redovisa vad det här står för", säger han, starkt kritisk till dagens situation.

Vågen av yoga och mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk sjukvård. Albertus Magnus Sterner möter dem i sitt dagliga värv. Patienter frågar honom om yoga är lämpligt för dem, om det kan hjälpa mot deras stress eller kanske mot ortopediska besvär. Han är skeptisk.

– Jag ordinerar både psykoterapeutisk och fysioterapeutisk behandling när det är lämpligt. Som läkare är jag också för fysisk och mental träning, god andningsteknik och avslappningsövningar. Det där är jätteviktigt. Men jag ordinerar inte yoga – för det är i grunden religiöst.

Läs mer HÄR.

9 sep. 2017

Rusta för svåra tider

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -

Den kristna sfären påverkas också av ytligheten i den omgivande kulturen. Omedvetet kan vi glida in i en religiös overklighet genom att nöja sig med ”ett sken av gudsfruktan” istället för att resa upp en gudsrikeskultur som hämtar sin kraft i trons lydnad till Guds vilja.  Kristna sammanhang som lever i självisk njutning ska man hålla sig borta ifrån, är det råd Paulus ger. 

Den kristna församlingen måste ta både Gud och sig själv på större allvar för att kunna möta ”svåra tider” och bevara sin integritet som ett Guds folk. Det handlar om en omvändelse från varje tendens till att söka en bekväm anpassning till systemet i världen....

Som kristenhet vill vi inte bli en del av problemet genom att gripas av fruktan eller genom att inta en moralistisk attityd.  Guds ord uppmanar oss att stå upp för en kollektiv livshållning av kärlek och betjäning av människor för Guds skull. Genom en sådan gudsrikeskultur kan vi hämta styrka till att  bekräfta varandra i en gemensam förståelse av vad som är Guds vilja. Kristenheten som ett Guds folk måste utveckla ett kollektivt vittnesbörd om ett liv i trons lydnad för Guds vilja. På det sättet rustar vi oss bäst ”för svåra tider”.

Läs mer HÄR

8 sep. 2017

Stakset: "Vi kristna behöver omvända oss"

- Världen idag -

Jag är så tacksam till den svenska kristenheten som tagit emot en trasig själ som mig med öppna armar. Från djupet av mitt hjärta är jag tacksam! Vad jag däremot inte är beredd att göra är att ge någon människa äran för ett verk som är gjort av Gud. All ära tillhör Gud.

Jag har varit ”känd” i mitt tidigare liv. Jag har även tidigare varit inbjuden och åkt land och rike runt. Fått high fives och tagit selfies. Samlat skaror. Men inuti fanns ett stort ekande hål av mörker. Inuti rörde sig stora demoner och mörka makter styrde mina steg. Hatet brann. När jag beslöt i maj 2016 att lämna allt och följa Jesus var det ett radikalt beslut. Jag lämnade verkligen allt. Jag lämnade alla uppdrag jag hade i världen, varje vänskapsbindning, affärsuppgörelse, bröt varje kontrakt och avtal, ja allt som förr var vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.


Läs mer HÄR.

7 sep. 2017

Korset är mänsklighetens enda hopp

- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida -

Guds folks andliga hälsa står och faller på relationen till Jesus och hans kors. Vi behöver inse att korset är vårt enda hopp. Samtidigt kallar Jesus oss till att ta upp vårt eget kors och låta honom och hans ord påverka vårt sätt att leva. Det skriver Olof Edsinger, i sitt första nyhetsbrev som SEA:s generalsekreterare.

Läs mer HÄR

6 sep. 2017

”Dödshjälp – en potentiell katastrof för läkarkåren”

- Dagens Medicin; en debattartikel av Anne-Berit Ekström, Johan Holmdahl och Mikaela Luthman. Alla tre är överläkare och Fellows i Claphaminstituet -

"Det är lätt att gå i fällan och tro att avhumaniserande ideologier bara är produkter av totalitära och antidemokratiska regimer. Men Kanada – en parlamentarisk demokrati med stora likheter med vår egen – genomgår nu ett paradigmskifte i synen på människovärdet. I ultraliberalismens namn framhålls individens autonomi så starkt att det raserar grunden för det medmänskliga samhället samtidigt som stora delar av läkarkåren ser sin yrkes­identitet hotad. Det skulle vara djupt oansvarigt om Sverige inte tar Kanadas erfarenheter på största allvar och landar i att en legalisering av dödshjälp i vilken form det än må vara är oförenlig med ett civiliserat samhälle."

Läs mer HÄR.

5 sep. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 5 september

Frälsningsarmén i Norge arrangerar VM för hemlösa mitt i Oslo Centrum:
"Over 500 spillere fra over 50 nasjoner, fordelt på 70 lag kommer til Oslo for å spille over 450 kamper under VM for bostedsløse. 29. august–5.september blir det gratis fotballfest på Rådhusplassen, med Frelsesarmeen som arrangør." (Filmklipp från invigningen: Daniel Baronowsky).

4 sep. 2017

Nyhetsflödet måndag den 4 september

Reformationens slagord – del 5: Soli Deo gloria (=endast Gud tillhör äran)
- Olof Edsinger i Efter Kristus -

Det sista av de fem slagorden är i praktiken en hel livshållning. Det är också så som det från början var tänkt att uppfattas. ”Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom”, skriver Paulus (Kol 3:17).

För reformatorerna innebar detta inte minst ett bemyndigande av vardagen. För Martin Luther – den forne augustinermunken – var det till exempel viktigt att slå fast att de som gick i kloster inte hade något företräde framför dem som tjänade Gud i det civila samhället. Eller som han uttryckte det i Stora Katekesen: ”Att en präst står där i gyllene skrud eller att en lekman hela dagen ligger på knä i kyrkan – sådant beundrar och prisar man, men att en fattig tjänsteflicka sköter ett barn och troget fullgör vad som åligger henne, det anses som intet.”[1]

För Luther var detta något uppenbart orimligt. Det var också en viktig motivering till vad som brukar beskrivas som den lutherska kallelseläran, där Luther betonade att hela våra liv – inte bara de ”andliga övningarna” – är att betrakta som en gudstjänst. Våra jobb ska därmed inte bara betraktas som en inkomstkälla, utan som en del av vår kallelse som Guds barn.


Läs mer HÄR.

2 sep. 2017

Nyhetsflödet lördag den 2 september

- Dagen -

Kommendörerna Marianne och Clive Adams, som nu är ledare för Frälsningsarmén i Storbritannien och Irland, blir från och med årsskiftet ansvariga för verksamheten i Sverige.

Läs mer HÄR.

1 sep. 2017

Nyhetsflödet fredag den 1 september

Reformationens slagord – del 4: Solus Christus

- Olof Edsinger i Efter Kristus -

Det finns ett starkt och befriande fokus på Jesus Kristus i den reformatoriska teologin. Precis som i ovanstående citat ur Filipperbrevet har man från protestantiskt håll – och allra mest i de många väckelserörelserna – varit mån om att ingenting ska börja skymma talet om Jesus och hans försoningsdöd.

Det här ligger också väl i linje med Nya testamentets budskap. ”Alla Guds löften har i honom fått sitt ja”, skriver Paulus (2 Kor 1:20). Den mest uppenbara tillämpningen av detta är att Jesus är vår enda föreskrivna väg till frälsning. ”Jag är vägen och sanningen och livet”, säger Jesus. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). Men Jesus är också nyckeln till allt annat som Nya testamentet talar om i fråga om Guds välsignelser över sitt folk. För att än en gång citera Paulus: ”Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning” (1 Kor 1:30).


Läs mer HÄR.