Dagens Nyheter

31 maj 2012

Nyhetsflödet torsdag 31/5

Böter för livräddning
- Lukas Berggren i Världen idag - "I dag rapporterar vi på nyhetsplats om att en läkare i Spanien har dömts att betala underhåll till en mamma för att han hennes barn överlevde en abort. Först ska läkaren betala drygt 1,3 miljoner kronor i skadestånd. Sedan ska han betala underhåll för barnet upp till 26 års ålder på drygt 2,7 miljoner kronor. Totalt ska han alltså betala motsvarande 4 miljoner kronor. Hans brott? Att han "misslyckades" med att släcka ett liv och "råkade" rädda samma liv...
...Frågan som infinner sig hos många är: Hur förklarar föräldrar för sitt födda barn att de får skadestånd och underhåll på grund av att aborten "misslyckades" och att barnet "råkade" födas? I historiens ljus kan kommande generationer mycket väl hålla oss ansvariga för hur vi behandlade de allra minsta. Då lär det inte vara livräddarna som sitter på de anklagades bänk, utan vi som tyst såg på när liv släcktes
."

Med RFSU:s retorik kan abort tillåtas fram till födelsen
- Julia Kronlid på Newsmill - "Sverige är det enda landet i EU som tillåter fri abort upp till graviditetsvecka 18, medan gränsen för många andra länder är vecka 12. I svensk abortlag står det att inga aborter får utföras på foster som antas vara livsdugliga utanför livmodern.
Det finns idag exempel på för tidigt födda barn som kunnat räddas till livet i graviditetsvecka 21 och 22, men trots detta har Sverige en praxis med att tillåta sena aborter upp till vecka 22. Enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst genomfördes år 2010 410 aborter mellan graviditetsvecka 18 och 22 där 41st av dessa aborter gjordes mellan vecka 21 och 22, av sociala skäl, där fostret får antas vara fullt friskt
."

Hypnosis and Yoga Open Hidden Spiritual Doors
Dan Delzell in Christian Post - "Hypnosis and yoga are a couple of mystical practices which have basically gone mainstream in America today. Just because a spiritual practice goes mainstream, however, doesn't mean that it is safe and beneficial. Many spiritual teachings and practices are dangerous to the soul. This calls for daily discernment and constant vigilance on the part of every Christian."

30 maj 2012

Nyhetsflödet onsdag 30/5

Läkare tvingas betala underhåll efter misslyckad abort
- Världen idag - "En läkare i Spanien har dömts att betala underhåll till en mamma efter att han gjort en abort där barnet överlevde. Domaren har dömt läkaren att betala 150 000 euro i skadestånd samt 978 euro i månaden tills barnet är 26 år."

Ändring i Bibeln leder till konflikt
- Dagen - "Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God hotar att säga upp samarbetet med bibelöversättarorganisationen Wycliffe. Konflikten rör ett förslag om att byta ut "Fader", "Son" och "Guds son" mot andra begrepp för att underlätta muslimers förståelse av Bibeln."

Shock: British Teens Have as Many as Seven Abortions
LifeNews - "New figures from the British government show hundreds of teenagers in the U.K. are having multiple taxpayer-funded abortions with three who had several government-funded abortions before their 20th birthday.
The Daily Telegraph newspaper obtained official NHS figures using a Freedom of Information Act request and determined that two teenage girls had their seventh abortion in 2010, the most recent year during which the government has figures. Another four teenage girls had six abortions paid for at taxpayer expense
."

29 maj 2012

Nyhetsflödet tisdag 29/5

Skolavslutningstider – då vaknar debatten om kyrkans roll på nytt
- Världen idag - "Ute i landet finns det många olika sätt att hantera frågan om skolavslutningar i kyrkan. I en praktisk verklighet måste skolan följa lagen, hitta överenskommelser med kyrkan eller välja en alternativ avslutning. Och hur man än gör tycks reaktionerna bli starka.
Världen idag berättade nyligen om skånska Broby där en lång tradition av skolavslutningar i kyrkan såg ut att brytas. Den nya skollagen kräver att det inte förekommer några konfessionella inslag i verksamheten, därför ville skolan ta bort det religiösa ur avslutningen. Kyrkan vägrade, men man lyckades finna en kompromiss där man gjorde kyrkans avslutning frivillig och på det sättet får man också be och välsigna eleverna, något Skolverket annars tydligt klargjort är förbjudet
."

Din tro formar dina värderingar
 - Åke Hälzon i Hemmets Vän - "Uppdrag Gransknings reportage visar därför på behovet att än mer förtydliga att Sverige faktiskt vilar på ett judisk-kristet fundament och att svensk lag som härrör därur gäller alla individer i landet, även imamer och muslimska företrädare."

Næringslivets religionsangst
- Tankesmien Skaperkraft (Norges motsvarighet till Claphaminstitutet) - "Norsk Hydro sponser gjerne religiøs aktivitet i Brasil på egen fabrikk men har berøringsangst i Norge. Slikt er neppe det beste grunnlag for god sponsorskikk.
”I Norge eksisterer knapt religion i næringslivet og vi er forsiktige med å sponse aktiviteter som kan ha noe med religion å gjøre”, sier Hydros ass. direktør i Brasil, Ole Johan Sagafos til VL 23.5.12. I artikkelen presenteres hvordan Hydro i Brasil kan begynne hvert fabrikkskift med Fader vår og bønn, mens all virksomhet i Norge må være livssynsnøytral."

28 maj 2012

Nyhetsflödet måndag 28/5

I Helsingborg pingst blir man nu medlem utan troendedop
- Dagen - "Dop- och medlemsfrågan har varit het inom pingströrelsen under många år, samtalen och diskussionerna i ämnet har varit många. Många håller fast vid den traditionella synen att troendedopet är "porten" in i församlingsgemenskapen men nystartade församlingar har ofta valt andra modeller, även en del etablerade har bytt ordning. Till de sistnämnda hör nu även Helsingborgs pingstförsamling där man numera blir medlem genom bekännelse om tro på Jesus."

Swärd versus Bell igen
- Stefan Swärds blogg - "Min bok ”Efter detta” kontra Rob Bells bok ”Love wins” har varit ett stort diskussionsämne i kristenheten senaste dryga året. Jag tycker nog att min linje i ”Efter detta” representerar den hållning som har varit ganska självklar inom Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen och inom den baptistiska traditionen till skillnad mot Rob Bells bok."

Fostre, der lever efter abort, skal sikres omsorg
- Kristeligt Dagblad - "Sundhedspersonalet skal drage omsorg for døende fostre, som er i live efter en abort, fastslår Sundheds-styrelsen nu. Det sker efter pres fra ombudsmanden
”Der bør stilfærdigt være et andet menneske i dets nærhed, indtil livstegn ophører.”
Sådan hedder det blandt andet i en ny vejledning til landets fødeafdelinger, som Sundhedsstyrelsen har udformet om, hvordan sundhedspersonale bør yde omsorg til børn, der stadig er i live efter en provokeret eller spontan abort
."

Hjerteskjærende
- Norge idag - "Jordmødre ved Rikshospitalet har varslet om en makaber og hjerteskjærende praksis. Den går ut på at fem måneder gamle fostre lever i en time etter abort, på disken på sykehuset. I 2006 ble Amilia Taylor født i Miami, USA. Hun var 21 uker og 6 dager gammel, 24 cm lang og veide 284 gram. Hun overlevde og er snart i skolealder.
Mellom våren 2010 og høsten 2011 ble det utført ti aborter etter uke 22 på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Flere av dem var ulovlige
."

27 maj 2012

Nyhetsflödet pingstdagen 27/5

"RFSU:s sexualmoral ges myndighets ställning"
- Inblick - "När RFSL eller RFSU begär att få vara ensamma med våra barn i skolans klassrum, för att oemotsagda ge sin syn på sex och samlevnad och rekrytera till sin livsstil och sexsyn, då riskerar barnen att bli kränkta. Så kan vi inte ha det. – Alla ska kunna sända sina barn till skolan med förtroende för att barnen, och de värderingar de har med sig hemifrån inte kränks, säger riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD)."

Tungotal – språkets nådegåva
- Micael Grenholm i Hela Pingsten - "Jag har alltid tyckt att tungotal är ett märkligt begrepp. Att ”tala i tungor” låter för vanligt folk varken fräscht eller modernt. Och många ickekristna förstår inte poängen med att tala ett obegripligt språk.
Få känner dock till alla de gånger kristna under den Helige Andes ingivelse talar på existerande språk. Jag skrev till exempel för ett halvår sedan om när jag träffade en kille som hade talat finska på ett bönemöte, trots att han aldrig lärt sig det språket. Likaså har jag vänner som både talat existerande språk och som hört andra göra det.
"


Frelsesarmeen i Farsund innviterer till MC-stevne
- Farsunds Avis - "Frelsesarmeen i Farsund inviterte til MC-mønstring på lørdag. Hele 97 motorsykler fra flere forskjellige klubber — og en fra Canada — deltok på mønstringen.
— Jeg visste at det kom til å komme mange. Vi er utrolig godt fornøyd med oppmøtet, smilte leder ved Frelsesarmeen i Farsund, Geir Sødal
."

26 maj 2012

Nyhetsflödet lördag 26/5

Frank Mangs profetiska budskap 
- Flammor - "Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting. Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta. Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltjämnt kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu. Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker."

"Man måste lära unga att inte förstöra för sig eller för andra" 
- Bert Stålhammar i Hemmets Vän - "När Bert Stålhammar, 77, väljer att skriva en bok med livsråd för tonåringar, ”Om vägledning, vänskap & mod”, lyckas han göra det så både ungdomarna och deras föräldrar lyssnar. Det kan tyckas märkligt – men är det egentligen inte. Efter ett helt liv i skolan kan han de ungas språk och känner deras värld. Han började som folkskollärare för 55 år sedan. Han var då 22 år och klassen hade 37 elever.
– Det är inte så konstigt att man börjar fundera över ungdomars väg genom livet och då tycker jag att skolan har misslyckats väldigt mycket med att förklara hur man ska leva, fortsätter Bert Stålhamma
r."

3500 raketter i Syria og Iran rettet mot Israel 
- Norge idag - "Omkring 3500 raketter i Syria og Iran er rettet mot Israel, mens den ekstremistiske Hizbollah-organisasjonen i Libanon opplyser at de er i ferd med å utvikle droner og sjø-til-luft raketter, skriver den israelske morgenavisen, "Ha'aretz", i dag."

25 maj 2012

Nyhetsflödet fredag 25/5

En kristenhet som lever i det profetiska
Lukas Berggren i Världen idag - "Vi lever i speciella tider. Attackerna på evangeliet och på evangeliets budbärare är många i Sverige. I takt med att det andliga klimatet hårdnar finns det ett större behov av den profetiska dimensionen av evangeliet. Den är viktig i alla tider, men inte minst i vår tid. När avfallet från Herren är stort ger Gud samtidigt utrymme för det profetiska. Vad kännetecknar oss som kristenhet när vi lever i det profetiska? "

"Mission är en kärlekshandling"
- Dagen från Svenska Alliansmissionen - "Mission är en kärlekshandling, vi måste dela evangeliet både i ord och handling, vara en profetisk röst - och vara lobbyister för de svaga i samhället. Det kan kosta, och det måste det få göra, konstaterade Gerd Pettersson, missionssekreterare och en av de åtta i processgruppen."

Ny drift ved «Håpets dør»
Norge idag - "Etter at Helse Sør-Øst har kjøpt 24 behandlingsplasser, blir det ny drift ved Frelsesarmeens behandlingsinstitusjon «Håpets dør». Regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeens rusomsorg, region øst, er svært glad for det som er skjedd. "

24 maj 2012

Nyhetsflödet torsdag 24/5

En aldrig utsedd partiledares manifest
Marcus Birro i Världen idag - "Om jag då fått chansen att kandidera som partiledare för KD på riktigt, vad hade jag velat förändra? Vad hade jag velat göra? Vad hade jag kunnat bidra med?
Jag tror verkligen fortfarande att politiken behöver mer av kött och blod, mer öppna hjärtan, fler tårar, fler människor som vågar prata om annat än pengar, skatter och arbetslinjer.
Jag tror människor har andra värden än rent ekonomiska. Jag tror människor gärna ser företrädare som vågar tala om andra värden än pengar. Jag är övertygad om att människor behöver politiker som vågar lyfta andliga värden, vågar tala om familj, Gud, hjärtlig och icke-dömande moral, kärlek, solidaritet, människovärde och tolerans
."

Skola anmäld för yoga-undervisning
Dagens Nyheter - "Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar, men inte när man praktiserar yoga i skolan”, skriver anmälaren.
Bland annat vänder sig anmälaren mot att eleverna använder ljudet ”aum” under övningarnarna.
”Stavelsen Aum är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen och även inom buddismen. Det representerar ”treenigheten” av gud, Brahma, Vishnu och Shiva. Det är alltså inte bara en teknik man introducerar utan även en kontakt med hinduiska gudar. Att som skolledning och lärare på Östermalmsskolan i Stockholm hävda att yoga inte är en religion vittnar om stor okunnighet
.”

Krisen är en identitetsfråga
Claes-Göran Bergstrand i Dagen - "På 1970- och 1980-talen var lärjungaliv något som många längtade efter. Då startades bibel- och lärjungaskolor över landet. Själv var jag engagerad i flera av dem. Men generellt blev inte undervisningen integrerad eller uppföljd i det vardagliga församlingslivet.
Vår identitet, att vara efterföljare och lärjungar till Jesus, har bleknat alltmer. När presenterade du dig som en Jesus lärjunge senast, eller hörde någon av dina trossyskon göra det? Oftare använder vi nog det allmänna epitetet troende, underförstått kristen. För det är så vi tänker och lever - lite svenskt lagom och neutralt
."

23 maj 2012

Nyhetsflödet onsdag 23/5

Urspårad debatt
- Nasrin Mosavi Sjögren i Världen idag - "I onsdags avslöjades moskéerna i landet med imamskägget i brevlådan. Majoriteten var för månggifte, inomäktenskaplig våldtäkt och avrådde från att anmäla misshandel. Några dagar tidigare sa statsministern att arbetslösheten bland etniska svenskar mitt i livet var låg och att det därmed inte rådde någon massarbetslöshet.
Båda dessa händelser har utlöst stor indignation hos tyckareliten i politik- och mediesfären. Vad orsakar upprördheten? Det utbredda kvinnohatet och de flagranta avvikelserna från svenska lagar och normer i de skattefinansierade moskéerna? Förminskande av invandrares höga arbetslöshet? På sina håll och som pliktskyldigast.
Men det mesta krutet har lagts på det uppenbarligen hiskeliga i att någon har tagit sig rätten att ens påstå att det finns någonting som etniska svenskar. Och det rasistiskt diskriminerande i att granska moskéernas kvinnosyn
."

Låt oss fokusera på det vi har gemensamt
- Stefan Swärd i Världen idag - "Jag vill just nu inte diskutera vare sig hbt-frågor eller inställning till Katolska kyrkan. Det jag vänder mig emot är argumentet att Jesus inte skulle vara med på Jesusmanifestationen på grund av dessa frågor, att inställningen till Katolska kyrkan och hbt-frågor lyfts upp till att vara avgörande frågor om huruvida något är genuint kristet eller inte. Då har man skiftat fokus från centrum till periferi i den kristna tron.
Det är också anmärkningsvärt att de som mest ropar på högt i tak och att vi inte ska vara dömande, blir de som blir mest dömande och vill ha en kyrka med mycket lågt tak. Inställningen till hbt-frågor blir då en avgörande fråga, och det som avgör om man är en godkänd kristen eller inte. De som ropar högst på tolerans, blir de som främjar intolerans.
Att döma ut någon som inte verkligt kristen måste man vara mycket försiktig med. Och att döma ut en viss kyrka eller ett samfund bör man också vara mycket försiktig med. När man dömer ut hela Jesusmanifestationen, som representerar en mycket bred strömning av svensk kristenhet, verkar man mer värna om sektbildning än om kristen enhet
."

8 Things to Keep in Mind in Regards to Conflict at Work/Church
Perry Noble in Christian Post - "Number 1 – Email DOES NOT WORK! (This would also apply to texting as well as any form of social media!)
When conflict use to arise with me and someone in the office I used to walk to my desk, log on to my computer and fire off an abusive email, several problems with this…
- It is the act of a coward, I would do this so that I would avoid a eye to eye conversation.
- It removes the fact that I am actually dealing with another person…if I type an email I don't have to look them in the eye and removing that obstacle allows me to say things to them through typing that I would NEVER say to them in person.
- It often drags out the conflict way longer that it should be.
- It can easily be misinterpreted, thus causing new conflicts....
"

22 maj 2012

Nyhetsflödet tisdag 22/5

Hemundervisning har blivit kriminellt
- Tuve Skånbergs blogg - "Sedan den 1 juli 2011 har ett tiotal barnfamiljer valt att lämna Sverige eftersom de hindras att hemundervisa sina barn. De har hotats med skyhöga viten och socialanmälningar. De har blivit politiska flyktingar då den svenska skolpolitiken tvingar dem att lämna landet.
Detta är närmast unikt i dag när hemundervisning är tillåtet och accepterat i nästan alla demokratier. Främst är det till våra grannländer Åland och Danmark dessa familjer flytt. Hur har det kunnat bli så i Sverige?
"

Varför blir någon räddad?
- Stefan Gustavsson blogg - "I Dagen skriver Maria Küchen en krönika med rubriken Avstå från att kasta första stenen, en krönika med underrubriken ”Ingen vet vem som kommer till himlen”. Anledning är Jesusmanifestationen och diskussionen om varför projektet ”Religion hjärta HBT” inte fick vara med som utställare. Det kan man ha synpunkter på – samtidigt som det förstås alltid är arrangörens rättighet att välja fokus, medverkande, avgränsningar, etc."

Indonesia Believers Cry Out to God in Historic Rally
Charisma News - "Indonesia's largest sporting arena became one big giant prayer house Thursday. The event was televised across the world's most populous Muslim country.
Christians began praying the moment they entered the stadium.
"Prayer can change everything in this nation, and that's why I came tonight with my family, believing for God to do the impossible," one woman said
."

21 maj 2012

Nyhetsflödet måndag 21/5

Torben ber för sjuka på köpcentret
- Inblick - "På köpcenter och gågator, på biblioteket och Mc Donalds. Där finns den danska evangelisten Torben Søndergaard och ber för sjuka. Och mirakler händer hela tiden.
– Vi måste tillbaka till Bibelns ord och den barnsliga, radikala tron att Gud kan använda alla. Under och tecken händer inte bara långt borta, det händer här.
En kvinna i Helsingborg har haft ont i axeln i ett års tid. Efter en kort förbön på köpcentret provar hon att vrida armen igen. Hon gör stora ögon, tar sig för munnen och ropar ut: ”Helt seriöst. Jag känner ingenting. Skojar ni med mig eller?”
Det är bara ett av hundratals helandeunder som Torben Søndergaard har varit med om, och som han dessutom filmat och publicerat på youtube. Idag är bön för sjuka och helandeunder en del av Torbens vardag. Men så har det inte alltid varit
."

Svenska Kyrkan — Sanningens pelare eller vindflöjel?
- Krister Renard skriver på Gluefox - "I ICA-Kuriren 39/03 fanns en artikel med rubriken "Svensken har tappat tron på kyrkan".
    Det är glest i kyrkbänkarna när kyrkoherde Lars Ericson inleder dagens predikan. Som vanligt. Sammanlagt är det sju själar som slutit upp denna söndag i Sånga kyrka, en rosa helgedom från 1300-talet som ligger nära Ångermanälven utanför Sollefteå. Då är kyrkvärden, organisten och kyrkoherden själv inräknade.
    — Det kan ju kännas lite deppigt, naturligtvis, säger Ericson. Genom åren har han försökt locka folk genom att förlägga gudstjänsterna ute i naturen eller i församlingshemmet för kyrkkaffets skull, ibland med viss framgång, men det vill sig aldrig på allvar.
I artikeln hänvisar man till Kjell-Albin Abrahamson, Sveriges Radios Östeuropakorrespondent sedan många år. Denne menar att Svenska Kyrkan blivit för urvattnad och blaskig och mesig. Och ärkebiskop K G Hammar har, enligt Abrahamson, som ingen annan givit flummigheten ett ansikte. Kyrkan predikar bara det som är politiskt korrekt, utmanar aldrig, konfronterar aldrig orättfärdighet och själviskhet, som är dess kallelse. Allt är i tidens anda; källsortering, hänsyn till djur, positivt tänkande och glutenfria oblater (det senare är jättebra, men kan inte ersätta Jesus). Abrahamson sammanfattar: - Något märkligt håller på att hända med den svenska kyrkan. Först skildes den från staten, och det är ju bra. Nu håller den på att skiljas från kristendomen. Och det är ju mindre bra.
"

Ekspertgruppe skal granske abortloven
- Vårt Land - "Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt Helsedirektoratet om å sette ned en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå abortloven. Ekspertgruppen skal blant annet se på hvordan de primære abortnemndene og den sentrale abortklagenemnda har praktisert lovverket. Det kommer fram i en pressemelding fra Helsedepartementet."
LES OGSÅ: Sykehus utførte ulovlige aborter

‘Hva gjør kirken nå?’
- Vårt Land - "Mandag slutter den evangelisk-lutherske religion å være Norges offisielle tro. Og så da? 21. mai 2012 blir en merkedag. Paragraf 2 i Grunnloven endres, slik at lutherdommen ikke lenger «forbliver Statens offentlige Religion». I stedet vil det heretter være slått fast at «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv»

I'll Fight Congress
- Salvation Army UK - "The 2012 Territorial Congress at the Royal Albert Hall marks the 100th anniversary of The Salvation Army's founder, William Booth, making his famous "I'll Fight" speech. The speech marked a significant step in shaping the future of The Salvation Army's mission to tackle social injustice."

20 maj 2012

Nyhetsflödet söndag 20/5

Kristen nyantisemitism på gång i Sverige?
- Siewert Öholm skriver i Chruchmill - "Studieförbundet Bilda fick stoppa utställningen "Det håliga landet" och göra avbön efter kritiken att en del inslag i utställningen gav antismetiska associationer. Men en avbön räcker inte. Bilda och andra kristna organisationer har i åratal drivit en antiisraelisk berättelse."

Vi ska inte be om ursäkt för Sanningen
- Hasse Broström skriver i Dagen - "Vi vill gärna tro det, vi som gör anspråk på att ha funnit Sanningen. Ibland tycker vi kanske att vi varit tvungen att huka oss och ligga lågt med detta vårt påstående. Men det finns ingen anledning att be om ursäkt för tron på att det finns absoluta sanningar."

 Långt kvar till en blågul islam
- Smålandsposten - "Det bör precis som när TV4 spelade in själavårdssamtal mellan en konfident och företrädare för Frälsningsarmen poängteras att denna typ av samtal åtnjuter ett särskilt skydd i vår lagstiftning. Polisen får inte bugga. FRA måste förstöra eventuell information om nu ett själavårdssamtal skulle fastna i den civila myndighetens signalspaningsfilter. En präst kan inte kallas som domstolsvittne för uppgifter som ges i en biktsituation. Men fallen är inte synonyma. När Kalla fakta försökte sätta frikyrkosamfundet i dålig dager handlade det emellertid om inställningen i en känslig moralfråga. Imamerna och familjerådgivarna i moskéerna får frågor som rör brottmål - det berättigar användningen av dolda mikrofoner."

19 maj 2012

Nyhetsflödet lördag 19/5

Frikyrkan håller hela vägen!
- Bo Wettéus i Hemmets Vän - "Jag har ingen anledning att döma ut eller dödförklara Svenska kyrkan. Det finns oerhört mycket av tro och liv där inte minst inom EFS och Oasrörelsen och i andra förnyelserörelser. Men det återstår ett jättejobb att få tillbaka den kyrkan på banan igen, så att den kan vara Jesu och evangeliets röst till vårt folk och vara en kyrka som vågar stå för Jesus, förkunna Jesus och leva ut Jesus oavsett vad allmänna opinionen, kyrkomötet, massmedia och andra tycker.
Detta gäller också de andra samfunden om de skall vara väckelsens bärare in i framtiden. Jag ber och arbetar för att hela kristenheten skall förnyas för att på ett ännu bättre sätt kunna förmedla Jesus till vårt folk. Framtiden tillhör dem som tillhör Jesus!
"

”Det kommer kosta att vara kristen”
- Ulf Ekman i Världen idag – "Vi har monterat ner förståelsen av vad församlingen egentligen är, och vi har blivit lite privatkristna inne i kyrkan. Vi är långt, långt borta från hur församlingen beskrivs i Nya testamentet. Jag kommer att tala lite om den yttersta tiden också. Inte så mycket om Jesu återkomst, utan om att det blir tuffare tider längre fram och hur vi överlever som kristna. Det som kommer att vinna när tiderna blir tuffare, det är den kristna, kärleksfyllda, Jesuscentrerade, andefyllda gemenskapen. Den kommer att attrahera människor i en tid när det inte kommer vara populärt att vara kristen."

Svenske moskeer oppfordrer kvinner til underkastelse
- Norske Dagen - "SVT utstyrte to kvinner med skjult kamera og sendte dem rundt til Sveriges ti største moskeer for å be om råd i spørsmål om flerkoneri, mishandling og seksuelle overgrep.
I programmet Uppdrag granskning avdekkes det at rådene som ble gitt av moskeenes representanter i mange tilfeller strider mot svensk lov.
Halvparten av moskeene er støttet økonomisk av den svenske staten, mens de øvrige får kommunal støtte.
"

17 maj 2012

Nyhetsflödet fredag 18/5

Kristna profiler skriver upprop för föräldrarätt
- Dagen - "En lång rad kristna ledare har skrivit ett gemensamt upprop om föräldrars rättigheter. -Det grundar sig helt på rättigheter som finns beskrivit i Europakonventionen och som vi tycker riskerar urholkas i Sverige i dag, säger Johan Lundell, en av initiativtagarna."

När kommer protesterna?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Det blev ett väldigt liv när Jesusmanifestationens ledningsgrupp valde att neka organisationen Kriss och deras hbt-projekt "religion hjärta hbt" att ställa ut. Förra året kuppade de sig in som utställare under manifestationen, men det här året var de tvungna att spela med öppna kort. Det fanns en uppenbar agenda att opinionsbilda för en mer välvillig inställning till hbt-frågor inom kristenheten. Opinionsbildning för åsikter som går stick i stäv med de åsikter och de övertygelser som det stora flertalet på Jesusmanifestationen har.
På denna ledarsida har vi uttryckt vårt fulla stöd till Jesusmanifestationens beslut. Detta av två skäl. Dels har varje arrangör förstås möjligheten att välja vilka utställare som får finnas med under deras arrangemang. Dels går frågan på tvärs med en bibeltrogen linje. Det handlar inte om att neka vissa personer, att nedvärdera vissa människor, eller att hysa förakt mot vissa grupper. Nej, det handlar om att välja vilka åsikter som torgförs under ett arrangemang. Om någon lägger ner möda och arbete för att samla människor, så har inte vem som helst rätt att kidnappa arrangemanget för egna syften.
"

Norges statskirke bliver til folkekirke
- Kristeligt Dagblad - "Et enigt storting ændrer den norske kirkes status fra stats- til folkekirke. Regeringen skal ikke udnævne biskopper og provster, og Norge har ikkelængere nogen officiel statsreligion, men kirken forbliver en folkekirke."

Nyhetsflödet torsdag 17/5

Jesusmanifestationen – nästa steg borde vara…
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Nu borde det vara dags för att genomföra den ursprungliga tanken med Jesusmanifestationen och vända oss till alla dem som inte förstår vem Jesus är, humanisterna med sin ateism som borde vara varningstecken, sedan kommunismen och nazismen! Islam som söker allt större utrymme i sin förnekelse av Jesus som Guds Son. Den sekulariserade ”kristendomen” som förnekar evangeliernas Jesus och förvanskar trons innehåll."

Kraften i enhet
- Ruth Nordström i Världen idag - "På många områden utkämpas en strid mellan kristet och sekulärt inflytande. Men den kristna, andliga kampen är inte en strid ensam utan visshet om stridens utgång. Det är inte heller en kamp i egen kraft. Och vapnen är inte mänskliga utan trons vapen som för användning förutsätter en inre överlåtelse, förtröstan och ett liv i Kristi efterföljd. För att vinna de strider som kristenheten står inför behövs det mer än enskilda individers insatser. Kraften finns i enheten mellan de troende och mellan kyrkor och samfund och kristna organisationer."

Det profetiska ordet som skapar gudomligt liv
- Inblick - "Det är mer sällan än ofta som jag hör att någon bär fram en profetia i det offentliga gudstjänstrummet. Det är märkligt eftersom Paulus uppmanar oss kristna att det är den gåvan som vi bör vara mest angelägna om att söka och få i funktion. (1 Kor 14:1-5)
Många kristna och ledare tycks sakna insikt om det profetiskas funktion och hur viktig den är för att hela församlingen skall leva i Guds vilja. Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst. (Ords 29:18)
"

The Role of Wonder in Evangelism
- R. York Moore in Christian Post - "Twenty years ago when I began my journey from Atheism to faith in Christ, nearly all conversations about God included debate or at least a discussion of evidences for the rational foundation for faith. American cultural postmodernism has altered the way most younger people view the role of debate and discussion. While Christians need to be “bi-lingual,” speaking both the new language of postmodernity while still able to defend the faith with traditional dialogical processes, when it comes to postmodern witness, a new emphasis on wonder is needed."

16 maj 2012

Nyhetsflödet onsdag 16/5

Är ledningsgruppen för Jesusmanifestationen kristna?
- Stefan Svärd skriver på sin blogg - "Det är som vanligt en del debattörer som uttrycker sig tvärsäkert om vad Jesus tycker om Jesusmanifestationen.
Pingstvännen Andreas Jonsson hävdar i Aftonbladet att den Jesus han känner hade inte fattat de beslut om bokborden som ledningsgruppen har gjort. Han undrar vilken Jesus som ledningsgruppen för Jesusmanifestationen tror på. Och vilken Bibel vi läser.
Eftersom jag sitter med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen är frågan riktad till mig.
Att en pingstvän frågar mig vilken Jesus jag tro på och vilken Bibeln jag läser, får mig verkligen att höja alla ögonbryn jag har.
"

Frälsningsarmén lär ut kampsport - till barn
- Kvällsposten - "Glöm gatusoldaten med gitarr och insamlingsbössa.
Här lär Frälsningsarmén ut kampsport - till barn.
- Tackla ner honom, säger kårledaren Patrik Olterman till Julius, 7, som fäller Nickolai, 8
"

Hvordan kan man vie homoseksuelle uden at bryde sit præsteløfte?
- Kristeligt Dagblad - "Ligesom lægerne har et forpligtende lægeløfte, har vi præster underskrevet et løfte for at sikre, at vi ikke leder os selv og vore menigheder på afveje i vores forkyndelse af evangeliet, skriver sognepræst Frederik Berggren Smidt
Er homoseksuelle vielser et brud på præsteløftet? Jeg skriver mit spørgsmål i et åbent læserbrev, da jeg mener, det er i offentlig interesse at få belyst, hvorvidt de præster i folkekirken, der har besluttet sig for i fremtiden at medvirke ved vielser af homoseksuelle, bryder deres præsteløfte.
"

15 maj 2012

Nyhetsflödet tisdag 15/5

Dags för kyrkan att satsa på värdefrågor, moral och etik? 
- Carl Wahren skriver i Kyrkans Tidning - "Kan kyrkan reaktiveras att bli en ledande katalysator i det växande individuella sökandet efter "andlighet", som motvikt mot ytans, ytlighetens och hedonismens tyranni? Kan den därmed spela en central roll i det brådskande och nödvändiga arbetet att förändra dagens alltmer dominerande materiella värdesyn? Ett värdesystem som hotar individuell harmoni, solidaritet, rättvisa och global överlevnad."

Israel er fienden
- Norske Dagen - "Israel er fienden - Det mener begge de to favorittene foran presidentvalget i Egypt.
Egypt skal velge ny president 23. mai, men alt fredag begynte forhåndsstemmingen for nærmere 600.000 egyptere i utlandet.
Meningsmålingene viser at tidligere utenriksminister Amr Moussa og den moderate islamisten Abdel Moneim Abol Fotouh ligger best an.
Torsdag kveld møttes de to til en fire timer lang fjernsynsdebatt, der de gjøv løs på hverandre og diskuterte religion, sysselsetting, helse- og utenrikspolitikk.
Et av temaene de tilsynelatende er enige om, er Israel og behovet for å reforhandle fredsavtalen som ble inngått i 1979
."

MorFarBarn-erklæringen
- morfarbarn.no : "1/ Menneskerettighetene. Det er en menneskerett for et barn å kjenne sin mor och far (jfr FNs Barnekonvensjon 7.1). Det er ingen menneskerett for voksne å kunne skaffe seg barn. Barns rettigheter må veie tyngre enn voksnes önsker og krav."
Les mer

14 maj 2012

Nyhetsflödet måndag 14/5

Regering kritiserar abortnämnd. Barn lever efter aborter i både Norge, Danmark och Sverige
- MyNewsDesk; Ja Till Livet - "Norska myndigheter, tv och tidningar bekräftar nu att barn som skulle kunnat överleva, om de tagits om hand, kan ha aborterats. Vid flera fall slog hjärtat mellan 45 och 90 minuter efter aborten!"

Dagens kunnskap gjør at abortloven må endres
- Norske Dagen - "Den medisinske utviklingen gjør at barn født i 23. uke reddes rutinemessig. – Abortloven må endres, sier Laila Dåvøy.
Professor i pediatri, Ola Didrik Saugstad ved Universitetet i Oslo, sier til Dagen at det reddes rutinemessig foster som er 23. svangerskapsuke.
– Norge er ikke best i klassen. I Norge er overlevelsesprosenten på foster født i 23. uke på 20 prosent, men på de beste sentrene er tallene oppe i 80 prosent, sier Saugstad til Dagen.
– Det er ingen som setter spørsmålstegn ved om man skal drive gjenopplivning om en 60-åring som faller om på gata, hvis overlevelsesprosenten på hans sykdom er 20 prosent – hvorfor stilles dette spørsmålet når det gjelder nyfødte
?"

Obama Uses Scripture to Justify Same-Sex Marriage Stance
- Charisma News - "The dust has hardly settled on President Obama’s move to support same-sex marriage. Indeed, it’s an issue that’s likely to linger on through the 2012 presidential elections and beyond.
The Assemblies of God is voicing its dissent and objection. George O. Wood, AG general superintendent, says the denomination is in complete disagreement with the president’s new position and takes exception to Obama taking Scripture out of context to defend his position.
"

13 maj 2012

Nyhetsflödet sö 13/5

Jesusmanifestationen
- Elisabeth Sandlund i Dagen - "Vädret la effektivt hinder i vägen för bloggandet från Kungsträdgården. Det var inte läge att ta upp datorn när regnskur följde på regnskur med härliga men korta uppehåll dessemellan."

Bildsvep från Jesusmeditationen
 Från Världen idag: FOTO: Samuel Björk

Pastor Jean tillbaka i Sverige 
- Världen idag - "Pastor Jean Kabuidibuidi som utvisades från Sverige och utsattes för tortyr i Kongo har återvänt och möttes på fredagen av vänner och församlingsmedlemmar på flygplatsen."
Den%20utvisade%20kongolesiske%20pastorn%20Jean%20Kabuidibuidi%20%C3%A5terv%C3%A4nder%20till%20Sverige

12 maj 2012

Nyhetsflödet 12/5

Dags att bryta religionstabut?
- Jacob Rudolfsson i Svenska Dagbladet - "Tittar man runt i Sverige tycks det snart inte längre finnas några tabun. Utom ett. Jag påminns om detta när jag läser en krönika av Aftonbladets sportjournalist Lasse Anrell (7/5). Ämnet? ”2012 – året då Strömbergsson gav kristendomen gult kort” om Kalmar FF:s spelare Daniel Mendes som tackade Gud efter ett kvitteringsmål – en målgest som kostade honom en varning.
Anrell skriver: ”Mendes utmanade god smak, han retade upp anhängare av andra religioner, mest kanske djurgårdsfamiljens egen religion, men lite verkade det nog som att det var som på en normalsvensk skolavslutning när man ­inte får sjunga sommarpsalmer för det kan reta upp barn med andra religioner. Gult kort till Mendes. Usch och fy. Gör aldrig om det. Varning. Svart på vitt – eller snarare gult, kanske – på att man inte får prisa Gud i Sverige.


Aborterade foster är mer än en cellklump
- Gunilla Gomér i Aftonbladet - "Åsa Regnér ger uttryck för sin oro över utvecklingen i Europa när det gäller abortsynen. Hon förfasar sig över att man i Rumänien vill upplysa den abortsökande kvinnan om hur barnet ser ut på en ultraljudsbild, att läkare i Österrike åberopar samvetsfrihet, samt att Ungerns grundlag gör tydligt att livet börjar vid befruktningen.
Att ge kvinnan möjlighet att se sitt barn är naturligtvis hotfullt för dem som hävdar att det inte rör sig om ett liv, utan bara om en ”cellklump.” Att livet börjar vid befruktningen måste nog även Regnér, med lite reflektion, medge. Att detta biologiska faktum uttrycks också i en lagtext, är ovanligt, men fullständigt okontroversiellt
."

Jesusmanifestationen viktigare än någonsin
- Ulf Ekman i Världen idag - "Jesusmanifestationen är en positiv samling kring Jesus som Herre. Det är inte en negativ markering av vad som skiljer oss från andra. Det är ett unikt tillfälle att upphöja honom som har försonat hela världen med sig själv. Det är en unik möjlighet att ära konungarnas Konung och herrarnas Herre.
Det är också en unik samling med tanke på den ekumeniska bredd den har. Till Kungsträdgården kommer kristna från de allra flesta kyrkor och samfund i Sverige och manifesterar en nyfunnen enhet och kärlek till Kristi kropp. Detta är verkligen något att ta till vara, att odla och fördjupa. Det är inte en självklarhet utan något vi måste vara tacksamma över och beskydda.
"

11 maj 2012

Nyhetsflödet 11/5

När egot tar examen
- Ana Udovic i Dagens Nyheter - "Sedan 2006 har vi i Sverige ett nytt ombud, Barn- och elevombudet, BEO, som ligger under Skolinspektionen. BEO verkar för att elever i skolan och förskolan ska få vistas i en miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Men till BEO kommer även in anmälningar som gäller andra saker. Anmälarna känner sig kränkta av anledningar som att de fått alltför lågt betyg, inte fått diskutera sitt betyg, för att de stängts av från lektioner eller prov, eller av vaga orsaker som ”dålig stämning”. Majoriteten av anmälningarna avslås. Det visar sig att eleven inte läst på ordentligt, fått information som han eller hon ignorerat, stört lektionerna, missat provtiden eller haft för hög frånvaro.
"

Vi får nya chanser hela tiden. Det gäller bara att ta dem.
- Marcus Birro i Expressen - "Följ dina drömmar. De är det enda du behöver. Dina drömmar är din kompass bort från hat och bitterhet. Lyssna inåt, lyssna på Gud, gör det du alltid drömt om att göra, för en dag, rätt snart, kommer det stora slagregnet och begraver dig och mig och när vi dras med den där sista gången kommer vi att önska att vi vågade göra mer av livet. Vi får nya chanser hela tiden. Det gäller bara att ta dem."

DNA-molekylerna vittnar om Guds existens
- Inblick - "DNA-molekylernas komplicerade uppbyggnad talar för att Gud finns, menar professor Lennart Möller, ordförande för Jesusmanifestationen som arrangeras i centrala Stockholm till helgen.
– Tron på Jesus är väldigt central för mig. Det är han som är centrum för min kristna tro, menar han.
Han är lika helhjärtad när han som professor på Karolinska institutet djupdyker i människans DNA för att förebygga sjukdomar, som när han som upptäcktsresande dyker i Röda havet för att söka resterna av den armé som gick under vid israelernas flykt från Egypten.
"

10 maj 2012

Nyhetsflödet 10/5

RFSU går till angrepp 
 - Johan Lundell i Världen idag - "Generalsekreteraren för RFSU, Åsa Regnér, gick i veckan till angrepp mot dem som av olika anledningar har en avvikande mening än hon själv. I en osande debattartikel i Aftonbladet i onsdags angriper hon dem som vill modernisera den föråldrade svenska abortlagen och hänvisar till att Sverige har "en abortlagstiftning som har brett stöd i riksdagspartierna och befolkningen".
Hur är det egentligen med det?"


Helgarderat inför Jesusmanifestationen
- Dag Sandahls blogg - "Det kunde inte bli fel. KRISS och projektet Religion hjärta hbt - vilket väl ska läsas "Religion loves hbt" - får inte vara med som utställare vid Jesusmanifestationen. Det fick de förra året. Kosntigt nog. Skulle inte fokus vara just på Jesus?"


Unga svenskar känner inte till Frälsningsarmén 
- Dagen - "Frälsningsarmén har för många varit synonymt med soppkök, Myrornas, eller blåsorkestrar. Därför fick de lite av en kalldusch när en undersökning visade vad svenskar vet om Frälsningsarmén.
- 25 procent av befolkningen i åldern 18-29 år har ingen aning om vad Frälsningsarmén är. Det vill vi naturligtvis ändra på och nu jobbar vi för att synliggöra vårt arbete och på så sätt nå ut ännu starkare med vårt budskap, säger Bert Åberg, informationsansvarig på Frälsningsarmén.
Frälsningsarmén tar därför nya tag för att synas mer i medierna och senaste veckorna har man bland annat dragit igång en reklamkampanj med berättelser från olika Frälsningssoldater om vad de gör för samhällets svagaste
."

9 maj 2012

Nyhetsflödet 9/5

Bra av Jesusmanifestationen!
- Lukas Berggren i Världen idag - "Det har blivit en storm i ett vattenglas över Jesusmanifestationens beslut att neka projektet ”Religion hjärta hbt” att ställa ut vid årets manifestation. Nog är det väl typiskt att det ska till en hbt-fråga för att väcka de profana medierna, bloggarna och twittrarna ur sin törnrosasömn. Att runt 20 000 människor samlas i Stockholm för att upphöja Jesus är uppenbarligen mindre intressant än att JM:s ledning tar sig friheten att välja bort en utställare vid sitt evenemang.
Det första som måste sägas är att JM:s ledningsgrupp är fullt fri att besluta vilka som får ställa ut. Vi andra är ju deltagare i deras evenemang. Samma sorts beslut fattas i andra sammanhang. Vid s-kongressen väljer socialdemokraterna vilka som får ställa ut. Moderaterna får rimligen inte ställa ut, s-kvinnorna får däremot vara med. Minkfarmare gör sig icke besvär på veganernas årsstämma, men å andra sidan har nog veganerna svårt att få ställa ut under minkfarmarnas evenemang. Och så vidare. Skälen för besluten må variera, men arrangören är alltid fri att välja vilka som får vara med. Varför skulle då inte JM få bestämma över sitt eget evenemang?"


Missionskyrkan besviken på Jesusmanifestationen
- Dagen - "På Svenska Missionskyrkan hemsida har Olle Alkholm och Ulla Marie Gunner - tillförordnad missionsföreståndare samt nationell missionssekreterare - skrivit ett öppet brev till Jesusmanifestationens ledning. Orsaken är att Kriss (Kristna studentrörelsen i Sverige) och deras projekt "Religion hjärta hbt" i år fått nej till att finnas med som utställare, vilket de konstaterar med "stor förvåning".

8 maj 2012

Nyhetsflödet 8/5

Dags att komma ut som kristna
- Stefan Swärd i Världen idag - "Jag tycker att det är intressant med fotboll. Det märks att jag inte är ensam om detta i Världen idags ledarredaktion. Jag gillar att titta på bland annat italiensk fotboll. För några veckor sedan tittade jag på när italiensk fotboll diskuterades i TV4-studion. Marcus Birro var med. Man diskuterade det som hände i England för en tid sedan då en spelare fick en hjärtinfarkt mitt under en match. Birro började helt plötsligt mitt i sportsändningen att prata om betydelsen av bön till Gud, och hur många som hade bett till Gud för den drabbade fotbollsspelaren. Birro pratade om bön och om Gud, mitt i en sportsändning.
Jag blev chockad. Vad är det som händer? Medkommentatorerna blev tagna på sängen och visste inte hur man skulle hantera Birros utspel.
Vi är indoktrinerade i Sverige att kyrkan, Gud, Jesustro – det är okej om det hör till en privat sfär och slutna kyrkorum. Något man inte skyltar med och det ska strikt höra till någon avskild andlig sektor, långt bort från samhället, politiken, media och samhällsdebatten. Men Birro bröt fullständigt mot denna regel och började prata om bönens betydelse mitt i en sportsändning."


Kyrkan i dag är inte Idol 
-Maria Küchen i Kyrkans Tidning - "Om kyrkan och dess representanter börjar ta omvägar kring kärnbudskapet som en anpassning till vad som kan tänkas vara mediestrategiskt riktigt, då blir det kyrkans säkra död. Om kärnbudskapet ohjälpligen skrämmer bort folk måste gudsfolket se detta faktum i ögonen och fortsätta gestalta kärnbudskapet oavsett."

Historisk myt att vetenskap och kristen tro stått i konflikt
-Mats Selander på Newsmill - "Vetenskapshistoriker har visat att historien präglats av harmoni mellan vetenskap och kristen tro. Frågan är om modern vetenskap alls vuxit fram om det inte vore för kristen tro?"

7 maj 2012

Nyhetsflödet 7/5

Oroande om sekularismen blir ny statsreligion
- Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida - "För två år sedan lanserade vi i SEA, tillsammans med många kristna ledare, Manifest för samvetsfrihet. Ett område som manifestet behandlar är skillnaden mellan en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. Manifestet säger bland annat följande:
"En sekulär stat är inte detsamma som ett sekulärt samhälle. Vi bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss varje försök från statens sida att skapa ett sekulärt samhälle, med en ny statsreligion i form av sekulär ideologi. Staten ska inte ta ställning i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över.
"
Läs också Göran Rosenbergs artikel i Svenska Dagbladet: Religion och politik lika med sant

Fridlys barn från RFSU
-Lukas Berggren i Världen idag - "Ingvardssons argument är i själva verket en boomerang som viner genom luften. Den slår tillbaka med full kraft på henne själv. Under flera år var Ingvardsson nämligen ordförande för RFSU. Den organisation som nu har lanserat materialet "Sex på kartan", där uppenbart minderåriga tecknade figurer har sex. En organisation som – i skolans undervisning – opinionsbildar bland barn på landets skolor och lär minderåriga att "tänka rätt" om onani, homosexualitet, analsex, oralsex, trekanter och annat. En organisation som uppmuntrar barn att utforska sin sexualitet och vars budskap är "använd kondom". Lämpligt nog har de sedan ett bolag som kammar hem vinsten från kondomförsäljningen. Sveriges barn borde förstås fridlysas från RFSU:s kommersiella lobbyarbete."

Uteliggaren mötte Jesus - och fick sitt liv förvandlat
- Inblick - "Hemlös med två slitna klädesplagg och spritflaskor som enda ägodelar. Så såg Per-Erik Hanssons liv ut en gång i tiden. Att han kunde resa sig ur missbruk och misär är inget mindre än ett mirakel. Nu har han varit en kristen i 30 år och jobbar sedan många år tillbaka med att hjälpa andra missbrukare"

6 maj 2012

Nyhetsflödet 6/5

- Ingen ska diskrimineras – varken kvinnor eller män! 
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Jesus respekterade kvinnor som budbärare av evangelium. Den helige Ande utrustade kvinnor som undervisade och hade ett andligt ledarskap. Däremot blev det fel om kvinnor ville utveckla en sådan feminism att de gjorde sig till herrar.
I vår tid finns det feminister inom kyrkorna som valt att leva i lesbiska relationer utan respekt för Bibelns syn på äktenskapet. Samtidigt vill de ha ledande positioner som biskopar och kyrkoledare. Kvinnliga präster ordnar ”sofiamässor” som ersätter Herrens Heliga Nattvard med Kristus i centrum. Det är sådant Bibeln varnar för.
"

- Ingen har anmält yoga i skolan
- Världen idag - "I flera skolor använder man sig av yogaövningar för att eleverna ska slappna av och tänka på annat än studier. Skolan ska enligt lagen vara fri från religiösa inslag, men någon anmälan av yoga på schemat har Skolinspektionen, som bland annat kritiserat skolavslutningar i kyrkan, inte fått."

5 maj 2012

Nyhetsflödet 5/5

Nyhetsflödet den femte maj
"Coaching en modern väckelserörelse"
Världen idag - "Lekmannaterapi och coaching som fått ett brett genomslag i samhället på senare tid kan beskrivas som en modern väckelse och har kopplingar till New Age-rörelsen. Det menar Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria vid Lunds universitet. Anne-Christine Hornborg är författare till boken "Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse" och skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet att det finns ett förhållande mellan New Age-rörelsen och dess tro på att individen är den som kan åstadkomma förändring i tillvaron, och framväxten av modern lekmannaterapi och coaching."

Kristna kulturarvet är mer än religiös tro
Aron Modig i Svenska Dagbladet - "Nej, jag tycker inte att vi ska ha några politiskt färgade helgdagar över huvudtaget. De röda dagarna ska istället syfta till att stärka samhällsgemenskapen, genom att knyta an till det allmänna och gemensamma. De ska helt enkelt bidra till att öka sammanhållningen och samhörigheten i samhället. Nationaldagen, den 6 juni, är just en sådan dag. Det är en högtid då vi tillsammans firar vårt land och vår kultur.
Av samma anledningar är det inte det minsta märkligt att vi har helgdagar som bygger på den kristna traditionen. Vår kultur och historia har nämligen helt formats av den. Kristendomen bygger vår kalender (2012 e Kr) och har verkat som en enande och opolitisk kulturbärare i vårt land de senaste tusen åren.
Det kristna kulturarvet är något mer än bara religiös tro.
"

Antisemitism får inte ursäktas
Anders Mellbourn i Sändaren - "Det finns sedan alltför länge en växande antisemitism i Sverige, inte minst bland ungdomar med nära relationer till Mellanöstern. När det smärtsamt gick upp för det officiella Sverige tog Göran Persson som statsminister det viktiga initiativ som blev Forum för Levande Historia."