Dagens Nyheter

30 jan. 2017

Nyhetsflödet måndag den 30 januari

Att gå över relingen
- Joakim Lundqvist i Dagen - "Petrus erfarenhet säger en sak. Förnuftet­ säger samma­ sak. Men Jesus­ säger en annan.
   Ända sedan Barnens bibel och söndagsskolans flanellograf har vi sett bilderna från söndagens evangelietext, om den dramatiska natten på Genesarets sjö. Hur Jesus står stadig på vattenytan och räcker ut en förbarmande hand mot stackars patetiske Petrus, som redan har sjunkit ner till midjan i vågorna och desperat ropar på hjälp. Trossvage Petrus som inte var bra nog. Impulsive Petrus som borde ha stannat i tryggheten ombord.
   Och redan där har vi totalt lyckats missa textens huvudpoäng.
För i Matteusevangeliets fjortonde kapitel är Petrus inte ett varnande exempel för oss, utan en dyrbar förebild."
Läs mer HÄR.


Jurister avfärdar tal om anti-abortkampanj
- Dagen - "Den amerikanska juristorganisation som gett sitt stöd till barnmorskan Ellinor Grimmark driver inte målet som del av någon bredare kampanj mot abort i Europa. Det säger juristerna som just nu företräder barnmorskan gentemot Region Jönköping i Arbetsdomstolen."
Läs mer HÄR


Trump: Räkna med Guds närvaro
- Hemmets Vän - "I USA räknar man med Guds närvaro för landets politiska ledning och dess framtid. Det visades vid presidentinstallationen då Donald J Trump knöt an till Förenta Staternas kristna rötter, citerade Bibeln och vädjade till folket att lyssna till Guds allvisa råd om samarbete, skriver Lennart Sacrédeus."

Läs mer HÄR.

28 jan. 2017

Nyhetsflödet lördag den 28 januari

  Samvetsfrihetsdebatten har havererat
- Svenska Evangeliska Alliansen - "Få debattörer tycks fokusera på huvudfrågan kring samvetsfrihet i vården. Istället har mediediskussionen kring samvetsfrihet under den senaste veckan minst sagt havererat. Det skriver Jacob Rudenstrand.
   ”Nyheten” att en amerikansk kristen lobbygrupp har stött Ellinor Grimmarks sak juridiskt och bidragit ekonomiskt, är knappast uppseendeväckande. Från svenskt håll vill RFSU påverka abortlagstiftningen i till exempel Latinamerika genom insamling av pengar, utbildning, och politisk påverkan. Vad är det demokratiskt problematiska med att få utländsk juridisk och ekonomisk hjälp i en rättegångsprocess?
   Det är inte den svenska abortlagstiftningen som ska avgöras i rättegången när en barnmorska vill kunna undvika att medverka vid aborter. Snarare förutsätter samvetsfriheten att aborter är tillåtna. Den svenska abortlagen från 1974 skyddar uttryckligen samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. Socialutskottets skrev i sitt betänkande (1974:21) att man ”förutsätter... att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”. Som det är idag bryter Sverige mot den egna lagens intentioner."
Läs mer HÄR.
"Två och en halv minut – till domedagen" (Aftonbladet)
För någon generation tillbaka talade den kristna församlingen mycket och ofta om den sista dagen, denna världs undergång och den kommande domen. Den rösten från de kristna leden har närmast tystnat helt i våra dagar. Nu är det istället dagens vetenskapsmän och massmedia som basunerat ut det budskapet. Här kommer några artiklar från Aftonbladet:
- Två och en halv minut – till domedagen
I dag vreds klockan fram 30 sekunder. Domedagsklockan.
Vi har aldrig varit så nära domedagen som i år. Inte sedan 1953, när USA och Ryssland testade kärnvapen. Nu är det bara två och en halv minut till midnatt, det vill säga domedagen. Läs mer HÄR.
- Här ska de bo – när domedagen kommer
Jordens undergång kan avnjutas i ett lyxhotell – så länge du är mångmiljardär, vill säga. Här är bilderna inifrån världens mest exklusiva skyddsrum: ”Det här är sann avslappning för de riktigt rika”, säger affärsmannen bakom projektet. Läs mer HÄR.
- 8 scenarier: Så kan världen gå under
Någon gång kommer världen gå under, fråga är bara hur och när.Här listar Aftonbladet hur det kan gå till. Läs mer HÄR.


På norsk: Fra Jostein Nielsens blogg
Da Paulus skrev følgende til Timoteus: "Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad." (2 Tim 1:4) sa han ingenting om årsaken til tårene...
Les mer HER.

27 jan. 2017

Nyhetsflödet fredag den 27 januari

Samvetsfrihet en mångfaldsfråga
- Joel Halldorf i Dagen - "I Europarådets resolution 1763 anges att ingen vårdpersonal ska tvingas att medverka vid aborter, eller diskrimineras för att man inte önskar göra det. Sverige väljer att ignorera detta, och utgör genom sin vägran att ge medborgarna rätten till samvetsfrihet ett europeiskt undantag.
    Varför? Det finns egentligen inga rationella argument.
Det påstås att det är schematekniskt krångligt, men som all information om yrket visar är detta en begränsad del av jobbet – något som Svenska barnmorskeförbundets ordförande också medgett.
Läs mer HÄR.


Ensidigt när Sveriges Radio tar sig an Grimmark-fallet
- Olof Edsinger i Världen idag - "Reportagen är som vanligt fyllda med skräckpropaganda. Till exempel talas det konsekvent om ”vårdvägran” snarare än samvetsfrihet, och som (skräck)vision av vad vi skulle ha att vänta i Sverige i händelse av ett domsutslag till Grimmarks fördel lyfts det katolska Italien fram, där hela 70 procent av alla barnmorskor sägs vara ovilliga att medverka vid abort. Att denna situation inte har några som helst likheter mellan den svenska nämns inte med ett ord.
    Vad som i stället lyfts fram är samtidigt intressant, för hela reportaget är ett skolexempel på hur man kan förvränga fakta genom en ensidig och till stora delar manipulativ beskrivning av verkligheten."
Läs mer HÄR.


RFSU-frilansare bakom Ekots nyhet
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Från tisdag till fredag denna vecka pågår förhandlingar i Arbetsdomstolen om barnmorskan Ellinor Grimmark, som nekades arbete som barnmorska vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin övertygelse, inte vill utsläcka liv och utföra aborter.
   Grimmark blev bland annat lovad ett arbete vid en kvinnoklinik med beviljad samvetsfrihet, men löftet drogs tillbaka innan hon hunnit tillträda.
   Ellinor Grimmark – som sökte jobb på BB- och förlossningsavdelningar, inte på en gynavdelning – har stämt Region Jönköping på grund av det inträffade.
   Alla övriga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul eller reglering om samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter."
Läs mer HÄR.


Otryggheten i Sverige tecken på värderingskris
- Hemmets Vän - "Det senaste årets nyheter om ökande otrygghet sträcker sig över ett stort antal områden. Allt­ifrån kvinnor som blir ofredade på kommunala badhus och öppen narkotikaförsäljning till ökande stölder, överfall och misshandel … I grunden handlar detta om värderingar. Vilka värderingar vi bygger vårt land på."
Läs mer HÄR.23 jan. 2017

Nyhetsflödet måndag den 23 januari

Den lokala församlingen är alltid svaret
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Inför 2017 kommer lokala församlingar över hela landet att behöva kliva fram tydligare. Visa att kristen tro är konkret och att Jesus Kristus gör faktisk, påtaglig skillnad i utsatta områden. Vi måste visa i ord och handling att ett kristet liv innebär omvändelse från ett sätt att leva som både bildligt och bokstavligt leder till döden. Det är i kyrkan vi tillsammans formulerar hur vi ska leva. Vi håller varandra ansvariga genom livet. Inte så att vi kontrollerar varandra, men i kärlek och omsorg ser vi till att ingen snubblar längs vägen. Vi sträcker ut en hand och hjälper tillbaka. Stödjer och bär. Ber och hoppas. Vi vandrar bredvid och skriver över varje ny dag att Gud är trofast. Det är så våldsverkarna stoppas.
Läs mer HÄR.

Historicitetens röda tråd genom Bibeln
- Stefan Swärd i Världen idag - "Efter min förra ledare i Världen idag har det uppstått en diskussion om Adam och Evas historicitet. Det intressanta är att Bibeln knyter ihop Adam och Evas historicitet med Jesu historicitet. Lukas, som grundligt efterforskat allt, skriver i sin släkttavla i Lukas kapitel 3 att Jesus var son till Josef, och så slutar den med Set, som var son till Adam, som var son till Gud. En hel lista med namn på personer som faktiskt existerat i historien.
   Det handlar inte som sagor, myter eller uppdiktade historier. Det handlar inte om händelser med bara en historisk kärna, och som bara innehåller en viktig lärdom eller ett viktigt budskap till oss. Det handlar om personer som faktiskt har existerat, som har en historia och är en del av historien.
   I Romarbrevet kapitel 5 knyter Paulus ihop Adam och Kristus. Genom en enda människa kom synden in i världen. Döden regerade från Adam till Mose. Nåden och rättfärdighetens gåva kommer genom en enda människa, Jesus Kristus. Både Adam och Kristus ställs fram som representanter för mänskligheten.
   Men poängen är att båda har existerat. Adam var en historisk person och Kristus trädde fram på historiens scen, som en människa av kött och blod.
Läs mer HÄR.

20 jan. 2017

Nyhetsflödet fredag den 20 januari

”Mindfulness kan vara förödande för skör person”
- Svenska Dagbladet - "Att lära sig en teknik för stresshantering och att leva i nuet kan låta harmlöst. Men psykologen Fredrik Bengtsson varnar för att mindfulness ofta används alltför lättvindigt. Det är en kraftfull metod som kan vara förödande för sköra personer....
   Fredrik Bengtsson har mött klienter som mått dåligt, fått ökad ångest, djupare depressioner och i värsta fall blivit psykotiska efter att ha utövat mindfulness.–  För en del sköra och sårbara människor kan meditation och introspektion vara direkt förödande. Det händer att gamla minnen och känslor väcks till liv på ett närmast chockartat sätt. För en människa i akut kris är mindfulness inte alltid det bästa. Och personer som mer eller mindre mot sin vilja tvingats gå en kurs genom jobbet kan stå helt oförberedda på vad som kan utlösas. Många är inte redo att handskas med det som plötsligt kan komma upp, påpekar han."
Läs mer HÄR.
Låt källan med friskt vatten släcka like-törsten- Magnus Persson i Dagen - "Även kyrkan drivs av en ängslig jakt på likes och samtidens erkännande. Hon verkar nästan vara beredd att göra vad som helst för att bli en i gänget och vinna någon slags existensberättigande. Kommer någon kändis till tro görs den olyckligt snabbt till kyrkans främste talesperson och reklampelare för kristendom.   Men Jesus Kristus söker varken snabba omvändelser eller ytliga bekräftelser. Han viftar inte ängsligt med de uppenbara bevisen som skulle skapa skaror av fans. Dold för det mänskliga ögat bakom dårskapen att Gud blivit människa, är det bara genom Guds eget vittnesbörd som tron skänks.    Vår ängsliga rastlöshet kommer ur vår rotlöshet. Vi är inte rotade i Guds uppenbarelse, Guds eget vittnesbörd och berättelse om tillvarons ursprung, mening och centrum. Vi har sökt vår plats och vårt värde i den tunna och skiftande myllan av mänskliga opinioner. Längtan efter erkännande och genomslag i breda folklager har bara gjort oss mer osäkra, otydliga och obegripliga."
Läs mer HÄR.


Platt fall för ambitionerna i Paris
- Världen idag - "Högmod går före fall. Så kan den nyss avslutade och länge omtalade fredskonferens i Paris bäst sammanfattas. Efter högtidliga deklarationer om en internationell konferens i Paris, som skulle föra tankarna tillbaka till den historiska fredskonferensen i Paris 1920, blev det i stället platt fall.
   Enligt sakliga BBC avslutades den i ett mindre kaos...
Slutkommunikén, som skulle få igång den avstannade fredsprocessen i Mellanöstern och bidra till en hållbar fred mellan israeler och palestinier, innehåller ingenting nytt. Frankrikes utrikesminister, Jean-Marc Ayrault, varnade i sitt tal för allvarliga konsekvenser ifall USA:s kommande president Donald Trump infriar sitt vallöfte om att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Men varningen finns inte med i slutresolutionen."
Läs mer HÄR


Tidigare USA-president tar strid för kvinnors lika rätt och värde
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Jimmy Carter hävdar att ”kvinnor och flickor alltför länge har diskriminerats i en förvrängd bibeltolkning” och att det i århundraden förhindrat kvinnor till lika rättigheter världen över. Fler borde vara lika djärva som den tidigare USA-presidenten i politiken, näringslivet och det civila samhället, skriver Per Danielsson."
Läs mer HÄR.

17 jan. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 17 januari

Journalisten och programledaren Siewert Öholm tar farväl på Facebook efter beskedet att hans levercancer har förvärrats.
- Dagens Media - "Innan semestern till Israel i förra veckan hade journalisten och programledaren Siewert Öholm fått ett positivt besked kring cancern, skriver Aftonbladet.
   Men när Siewert Öholm kom tillbaka från semestern möttes han av beskedet att levercancern förvärrats.
– Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa hans fru, Gitten Bolin Öholm, till Aftonbladet i natt.
   Efter att hälsningar kommit in på Siewert Öholms Facebooksida bestämde han sig för att skriva ett farväl."
Läs mer HÄR.
Siewert Öholm: ”Jag har gjort en deal med Gud” - Aftonbladet
Familjen taer förväl av familjen - Expressen
Siewert Öholm tar ett sista farväl - Dagen

Vi behöver kristna som riskerar sin bekvämlighet
- Markus Birro i Världen idag - "Jag har under sju, åtta år rört mig mellan den sekulära och den kristna världen. Aldrig tidigare har den sekulära världen visat ett större förakt för allt som har med kristen tro att göra. Den mediala ordningen är skoningslös. Är du öppet kristen hånas du, i bästa fall. Det är långt mycket vanligare att du förföljs eller till och med avskedas om du envist håller fast vid din kristna tro som en naturlig del av din vardag.
   Att ”komma ut” som kristen har ett högt pris, kanske särskilt i de kretsar som annars skryter om sin öppenhet och tolerans.
   Den toleransen brukar ta slut ungefär i höjd med en medmänniskas kristna bekännelse.
   Det sätts i sekulär media ett värde i att vara okunnig om kristen tro eftersom denna anses som något förlegat, något gammalt, något som okunniga människor från förr kunde ha lyxen att hemfalla till."
Läs mer HÄR.

Kravlöshet som skapar terror och diktatur
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Medan Israel skyddar sin arabiska befolkning uppmuntrar den palestinska myndigheten till att begå terrordåd mot civila israeler.
   Totalt betalar den palestinska myndigheten närmare 3 miljarder kronor per år i terroristrelaterade löner och ersättningar, vilket motsvarar sju procent av den totala budgeten eller närmare 30 procent av det utländska biståndet, som till största delen går till den allmänna budgeten.
   Denna förvrängda situation kan fortgå eftersom det internationella samfundet ensidigt ställer krav enbart på Israel. Den palestinska ledningen vet att de slipper att ställas till svars för korruption, terrorism, stöd till terrorhandlingar och brott mot mänskliga rättigheter. Därför frodas terrororganisationen Hamas och därför har det inte varit fria demokratiska val på de palestinska områdena på tio år."
Läs mer HÄR.

 Ökad förföljelse av Asiens kristna
- Sändaren - "Förtrycket mot kristna ökar snabbast i södra och sydöstra Asien, inte minst i Indien. Det visar årets World Watch List från Open Doors. En lista som återigen toppas av Nordkorea.
World Watch List (WWL) ges ut en gång om året, och listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som värst.
– Totalt beräknas 215 miljoner kristna i de 50 listade länderna möta förföljelse på grund av sin kristna övertygelse, säger Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige.
Fem av sex länder, där poängen steg som mest, finns i Asien: Indien, Bangladesh, Laos, Bhutan och Vietnam.
– Den religiösa nationalismen driver förtrycket i de asiatiska länderna. Det är en långvarig trend som pågått sedan mitten av 1990-talet, utan att hittills ha dragit till sig någon uppmärksamhet, säger Ron Boyd-MacMillan, chef för den strategiska forskningsavdelningen inom Open Doors International."
Läs mer HÄR.

14 jan. 2017

Nyhetsflödet lördag den 14 januari

Därför bör kyrkorna satsa på klassisk kristendom
- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "Teologi och medlemsutveckling hänger samman visar forskningen. Därför bör kyrkorna hålla fast vid klassisk kristendom. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, och Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet.
   ”När ska kyrkan lyssna på de obekväma rösterna”, undrar krönikören Josefin Holmström i SvD (4/1).  I en välspridd text berättar hon som troende kristen om det smärtsamma beslutet att lämna Svenska kyrkan.
   Samtidigt noterar hon med förvåning hur utträdesblanketten på hemsidan berättar om de många aktiviteter och tjänster som Svenska kyrkan arbetar med. Men inte ett ord om kyrkans huvudbudskap – att predika Jesus Kristus, att göra honom känd, älskad och lydd.
   ”Om man försöker marknadsföra en kyrka som ett museum eller en konsertförening har man redan gett upp”, är hennes slutsats. Liknande slutsats har nu fått stöd i empirisk forskning."

Läs mer HÄR.

En fredskonferens utan Israel
- Världen idag - "Nu på söndag samlas ledare för drygt 70 länder till en stor konferens om fred i Mellanöstern. En tanke är att återuppväcka fredssamtalen mellan Israel och den palestinska administrationen. Men Israel har avböjt att delta.
   Det är Frankrikes utrikesdepartement som har bjudit in till samtalen, som en uppföljning av en konferens i juni förra året. Då samlades företrädare för FN, EU, USA och flera arabländer för att tala om hur omvärlden skulle kunna förmå Israel och palestinierna att återuppta de förhandlingar som avbröts 2014.
   Man enades då, enligt tidningen al-Monitor, om att utarbeta konkreta stödpaket på olika områden, bland annat civilsamhället och statsbyggandet.
   Men det förefaller högst tveksamt att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som tillsammans med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas inbjudits till ett separat möte i slutet av konferensen, skulle dyka upp i Paris. Hittills har han avvisat annat än direkta och villkorslösa förhandlingar med sin palestinske motpart."
Läs mer HÄR.


TV7 Israel News
Nyheter från Israel varje vardag som produceras av Heaven TV7 Jerusalem. Nyheterna textas till svenska.
Se det senaste programmet HÄR. (15 minuter)


På norsk: På renhetens arena
- Fra Jostein Nielsens blogg - I dag er jeg kommet til den siste forbilde-arenaen:
«...vær et forbilde ... i renhet...» 1 Tim 4:12
   Dersom du har vært fast leser av bloggen min over tid, husker du kanskje at jeg for noen måneder siden skrev at hellighet handler om renhet (1).
   For William Booth var hellighet synonymt med renhet.
«Et rent hjerte vil medføre et hellig liv!» skrev han i det fjerde kapittelet i boka: «Hjertets renhet» (2) – bokas tittel stadfester fokuset hans.
Les mer HER.

13 jan. 2017

Nyhetsflödet fredag den 13 januari

Ryska myndigheter till angrepp mot Frälsningsarmén
- Dagen - "De kallas "Yarovaya-lagarna" och har tillkommit för att stoppa islamistisk radikalisering. Men den senaste tiden har ryska myndigheter kritiserats för att ha gett sig på bland annat Frälsningsarmén
   I slutet av december blev Frälsningsarmén i Vladivostok bötfälld för att ha felmärkt sina biblar. Enligt tidningen Deutsche Welle handlar det om att det inte framgick tillräckligt tydligt att biblarna var distribuerade av just Frälsningsarmén. Böterna - 30 000 rubel (cirka 4 500 svenska kronor) - åtföljdes av ett krav på att förstöra biblarna.
   Men då ingrep ortodoxa kyrkan, och lyckades stoppa förstöringen av biblarna, 36 av dem på ryska och 4 på engelska."
Läs mer HÄR.

Förföljelsen mot världens kristna ökar
- Världen idag - "Fler än 215 miljoner kristna lider under allvarlig förföljelse på grund av sin tro. Det slår organisationen Open doors fast i samband med presenterandet av årets ”World watch list”. Värst är förföljelsen i Nordkorea, tätt följt av Somalia, Afghanistan och Pakistan.
– Förföljelsen mot kristna ökar, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för den svenska avdelningen av organisationen Open doors.
   I år är det 25:e året som organisationen släpper en lista över vilka 50 länder som har den allvarligaste förföljelsen av kristna. Listan – "World watch list" – bygger på ett gediget arbete som görs ute på fältet i länderna och leds av ett forskarteam i Holland."
Läs mer HÄR.

Församlingar växer!
- Hemmets Vän - "Samtidigt som Svenska kyrkan blir alltmer politisk verkar många frikyrkor glömma bort sin mission. De lokala församlingarna blir färre och mindre. Kyrkan i dess breda bemärkelse lever tyvärr en tynande tillvaro i Sverige. Men det finns undantag. Flyktingströmmen öppnade nya möjligheter för landsortsförsamlingarna. Pingstförsamlingen i Åsele i Västerbotten ökade med 30 procent förra året. Inte på många år har man haft så många troendedop. Likadant, i Holmsjö i Blekinge. Där har den lilla församlingen öppnat dörren för de nya svenskarna och fördubblats på två år.
   Nu är det inte bara små landortsförsamlingar som växer. I Stockholm finns Hillsong, som vuxit från noll till flera tusen på tio år. Idag vallfärdar ungdomar från hela Mälardalen för att delta i någon av församlingens sex söndagsgudstjänster. Vad är orsaken till tillväxten  hos Hillsong och i de små församlingarna? Finns det gemensamma förklaringar?"
Läs mer HÄR.

10 jan. 2017

Nyhetsflödet tisdag den 10 januari

Vad vill Gud i Sverige nu?
- Ingemar Helmner i Hemmets Vän - "Sverige är så sekulariserat, brukar vi säga. Vi lever i ett land som vänt Gud ryggen. Nu verkar det bara vara Mammon som ska tillbedjas. Materialismen lurar in många i ett själlöst och stressigt jagande efter förgängliga ting. Status. Pengar. Karriär. Självförverkligande och självupptagenhet har blivit tidens melodi. Eller som chefredaktören för en av landets största tidningar sa, med tanke på livets mening: ”Att ha någorlunda kul så länge det varar ...”
   Det är läge nu för stora, allkristna möten i städer och kommuner runt om i landet. Jesusmöten som fyller sporthallar, skolaulor och kyrkor. Som sänds via radio och webb-tv och ger eko i pressen. Ett kristet allemanstag i en utmanande och avgörande tid. Det är tid för den kristna kyrkan att kliva fram ur sin anonymitet för att ge alla vilsna sökare en verklig chans att få tag på evangeliet!
Gör det här året till ett böneår! Börja evangelisera mera genomtänkt! Uppmuntra de unga evangelisterna! Ta allkristna initiativ för att nå ut med budskapet om Jesus!"
Läs mer HÄR.

Interreligiös expert kritisk till koranläsning i kyrka
- Dagen - "En koranläsning under trettondagsgudstjänsten i en anglikansk kyrka i Glasgow har fått den pensionerade brittiska biskopen Michael James Nazir-Ali att protestera.
67-årige Michael James Nazir-Ali, som växte upp i Pakistan och som har både kristna och muslimska familjeband, har under lång tid varit engagerad i interreligiösa frågor. Han fanns bland annat med i den delegation från Anglikanska kyrkan som under flera års tid träffade representanter från det viktiga muslimska Al-Azharuniversitetet i Egypten.
Men att besökarna vid trettondagsgudstjänsten i en anglikansk kyrka i Glasgow, utöver bibelverserna, även fick lyssna på sura 19 i Koranen uppskattade den tidigare biskopen i Rochester inte."
Läs mer HÄR.

Bön är vägen framåt
- Världen idag - "En ny tid för Sverige, var temat för de nationella bönedagar som anordnades av Kristet Center Örebro 5–8 januari. Dagarna genomsyrades av positiva rapporter, framtidstro och en törst efter Andens tilltal, enhet och ledning.
– Ryktet om frikyrkans död är betydligt överdrivet!
   Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS och pastor i Västerås Pingst, fick både en och annan mötesbesökare att haja till i bänkraden redan i sin inledning på första mötet under de nationella bönedagarna i Örebro. Han delade med sig av positiva rapporter och talade med förvissning om igentäppta välsignelsebrunnar som går att gräva upp.
– Abraham hade grävt brunnar som kastats igen, men källan fanns fortfarande kvar och Isak kunde hämta tillbaka det. Det finns en källa för oss i dag – det finns en fortsättning! menade han."
Läs mer HÄR.

5 jan. 2017

Nyhetsflödet torsdag den 5 februari

Den nya missionsvågen
- Stefan Swärds blogg - "Enligt min mening är alltför mycket av vår kristna verksamhet i Sverige idag alltför introvert. Både församlingsverksamhet och konferensverksamhet har alldeles för mycket fokus på de redan kristna.
Jag försöker ju leva som jag lär, och tar steg nu i radikalt missionerande riktning för att bli en Gudsrikesmissionär på ett hårt fält, ett stenhårt fält, en stadsdel i Stockholm som heter Östermalm.
   Det handlar bokstavligen om att lämna de 99 fåren, för att söka efter det förlorade. I Stockholms fall handlar det om att lämna det enda fåret för att gå och söka efter de förlorade 99 fåren, sådana är proportionerna i Stockholm."
Läs mer HÄR.

Kyrkan uppmanas till barmhärtig realism
- Världen idag - "Vilket ansvar har vi i Sverige för den uppkomna situationen med den oerhörda strömmen av flyktingar? Vilka ideal ska styra vår migrationspolitik? I vilken utsträckning kan invandringen beskrivas som en tillgång, och när övergår den i stället till att vara ett problem? frågar sig Olof Edsinger.
   Aldrig tidigare har vi haft så många flyktingar i vår värld – över 60 miljoner. Mer än hälften av dessa är internflyktingar, men ungefär en tredjedel är män, kvinnor och barn som har tvingats lämna sina egna ursprungsländer. Det senare gäller inte minst flyktingar från Syrien, Afghanistan och Somalia, av vilka många har sökt sig hit till Europa."
Läs mer HÄR.

Att blunda för bödlarna
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Krigets första offer är sanningen. Det är ett talesätt som Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondenter Johan-Mathias Sommarström och Cecilia Uddén nu med full kraft lever upp till.
   När två av Sveriges Radios mest erfarna journalister i veckan rapporterade från Mellanöstern missade de helt det alldeles uppenbara: nämligen att Rysslands engagemang i området inte alls har handlat om att kriga mot Islamiska Staten, utan om att kväsa väststödda rebellgrupper som opponerade sig mot Assads brutala diktatur.
   Medan Uddén helt undvek att kritisera Rysslands hänsynslösa bombningar av civila, av sjukhus och av skolor, och inte heller berörde angreppen på FN-konvojer och biståndsarbetare, tog istället Frankrikes utrikesminister Jean-Marc Ayrault bladet från munnen när han träffade sina kollegor i Bryssel i veckan:
   ”De ryssar som låtsas bekämpa terrorismen fokuserar i själva verket på Aleppo och har gett utrymme till Daesh (IS), som är på väg att återta Palmyra. Ryssland talar ett dubbelspråk, en sorts ständiga lögner. Å ena sidan säger de att vi förhandlar om en vapenvila, å andra sidan förs ett totalt krig för att rädda Assad-regimen”, sade han enligt Dagens Nyheter."
Läs mer HÄR.

 Otroheten och andra dikter Sensationella dikter om missbrukarsamhället
- Svenska Dagbladet recension av en nyutgiven diktsamling av Majken Johansson - "Majken Johanssons författarskap är djupt självbiografiskt förankrat, och det var många gånger en kamp för henne att få ihop det frälsningsbudskap hon ville kommunicera med den ångest som vällde fram och krävde att få bli till dikter. Under de sista två decennierna av sitt liv gav hon bara ut en enda diktsamling. Men hon skrev många utkast, och flera av dessa texter har nu samlats i volymen ”Otroheten och andra dikter”. Det är inte någon överdrift att kalla denna publikation för en kulturgärning. Krassheten och ångesten och det ömtåliga hopp som skälver i vissa av dikterna gör dem till något av det bästa som Majken Johansson skrivit...
    Men den verkliga sensationen är dikterna om missbrukssamhället. Majken Johansson var under hela sitt liv öppen med sin alkoholism, men i alla tidigare publicerade krönikor och dikter är hon noga med att framhäva fylleriet som ett före och frälsningen som ett efter. I den nya volymen finns en svit av texter som visar smutsen, misären och hjälplösheten hos alkoholisten såväl inifrån som utifrån. Framför allt skildras samhällets totala oförmåga att möta den som sugits ner i missbruket."
Läs mer HÄR.

4 jan. 2017

Nyhetsflödet onsdag den 4 januari

Visselblåsarna blåser nytt liv i kyrkan
- Sofia Lilly Jönsson i Svenska Dagbladet - "Reformationen, vars 500-årsjubileum uppmärksammas detta år, var till sitt väsen ingen engångsföreteelse i kyrkans historia. Den inomkyrkliga kritiken och reformviljan är fortfarande livaktig, men åtföljs dessvärre av en lika seglivad bannlysningstradition.
   Under 2017 minns vi reformationen med en kulmen den 31 oktober i Wittenberg, där Martin Luther 1517 lade fram sina 95 teser mot avlatshandeln. Det var dock först drygt tre år senare, den 3 januari 1521, som Luther bannlystes av påven Leo X och kyrkosplittringen var ett faktum. Och reformationen, menar forskningen numera, var egentligen igång redan före Luther. I någon mening kan reformation ­sägas ha pågått inom kyrkan i alla tider.
   Ett viktigt teologiskt begrepp är ”den profetiska rösten”. Ofta menas då en samhällsengagerad kyrka som uppmanar världens makthavare att tänka på de fattiga, flyktingarna, klimatet, att bekämpa krig och girighet. Men den profetiska rösten talar också till sin egen kyrkas makthavare och sitt eget folk. Den är, kan man säga, en sanningssägare som utmanar kyrkan inifrån för att hon inte ska gå under i korruption och hemmablindhet."
Läs mer HÄR.

Vem antar kallelsen till reformation?
- Per Ewert i Världen idag - "Nyårsdagen var inne. Den unge munken Martin, just 33 år fyllda, lämnade sitt augustinerkloster och gav sig ut i vinterkylan. Förbi statskyrkan och universitetet, där han just avslutat tre terminers föreläsningar över Romarbrevet.
   Det var en tid av nytt uppvaknande för både honom, studenterna och församlingen. Det som mer än något annat upptog Martins tid var frågor kring trons innersta centrum: frälsningen och nåden – hur kan vi som syndare närma oss en helig Gud? Glöden var född ur den inre kamp som utspelades inom honom själv, men som han också ibland kunde se hos sina åhörare, och som han insåg kunde vara avgörande för hela kyrkan i detta nådens år 1517."
Läs mer HÄR.

Biståndspengar ser till att terror belönas
Ruben Agnarsson i Inblick - "Nu i november släppte forskningsinstitutet Jerusalem Center for Public Affairs en rapport om hur den palestiska myndigheten – som till stor del finansieras via internationellt bistånd – satsar miljardbelopp på terrorister och deras familjer. Inblick har läst igenom rapporten.
   Den 25 januari i år gick Ibrahim Osama Alan och ytterligare en palestinier in i det judiska samhället Beit Horon där de knivhögg två judiska kvinnor och dödade 23-åriga Shlomit Krigman. Angriparna dödades av en säkerhetsvakt och dagen efter publicerade Abbas organisation Fatah en poster som sörjde den ”modige martyren” Ibrahim Osama Alan.
Familjen belönas nu med tusentals kronor varje månad på grund av Ibrahim Osama Alans terrordåd.
   I juni tog sig Mohammad Nasser Tra'ayra, en 17-årig palestinier, in i ett hem i det judiska samhället Kiryat Arba och knivhögg Hallel Yaffa Ariel, en 13-årig flicka, i sitt sovrum.
Gärningsmannen, som sköts ihjäl av en säkerhetsvakt, hade skrutit på Facebook att han ville bli martyr. Hans mamma hyllade sonen som en martyr efter dådet och familjen får nu 3 500 kronor i månaden från de palestinska myndigheterna."
Läs mer HÄR.

Kvinna knivhuggen för att hon läste Bibeln
- Dagen - "En österrikisk kvinna i 50-årsåldern knivhöggs då hon läste högt ur Bibeln under ett besök på ett asylboende.
   Kvinnan hade bjudits in till asylboendet av några kristna som bodde där. Då hon läste högt ur Bibeln i köket blev hon attackerad av en 22-årig asylsökande man från Afghanistan, uppger en rad medier, bland annat Christian Today.
   Kvinnan ska ha attackerats med kniv, men klarat sig lindrigt undan tack vare en tjock vinterjacka. Hon ska dock ha skadat örat, då hon ramlade bakåt när hon attackerades."
Läs mer HÄR.