Dagens Nyheter

30 nov. 2012

Nyhetsflödet fredag den 30 november

Ja till yoga i skolan – nej till Gud
- Lars Johansson i Dagen - "I söndags markerade makthavare på Skolverket att det inte får förekomma religiösa inslag i skolavslutningar i kyrkor. Men hur går det ihop med bejakandet av yoga?
Skälet till Skolverkets utspel är att lagen förbjuder konfessionella inslag i skolan. Men några veckor tidigare hade Skolinspektionen ändå godkänt den typ av yoga som utövas på Östermalmsskolan i Stockholm. Där har barn, från förskola upp till årskurs 3, bland annat upprepat stavelsen ”aum”. Detta ord är själva huvudmantrat i hinduismen, en bokstavskombination som antas uttrycka den gudomliga grund- energin i kosmos, där varje enskild bokstav dessutom förknippas med olika gudar inom hinduismen. Upprepning av ordet anses ha en frälsande betydelse. Hur lyckas skolinspektionen godkänna att barn i den lagstadgat icke-konfessionella skolan ska säga ”aum”? Hur kan inspektionen dessutom hävda att både ateister och kristna utan betänkligheter kan syssla med yoga och upprepa stavelsen?
"

Kära Ärkebiskopen och hela den Svenska Kyrkan!
- Tommy Dahlman i Världen idag - "Kära Ärkebiskopen och hela den Svenska Kyrkan! Jag hade önskat inför debatten om skolavslutningar i kyrkan att Ärkebiskopen kunde resa på sig och göra en robust markering i kraft av sitt ämbete. Som att slå näven i borden till exempel, visa lite attityd och gestalta Jesus som han agerade, när han drev ut månglarna från templet. Vi behöver visa hopplösa politiska beslut, skolverkets röriga regler och sekulärhumanisternas religionsfobi att måttet är rågat."

Lag men inget evangelium
- Kyrkans Tidning - "Det är likadant varje år. Frågan om skolan kan samlas i kyrkan, oavsett om det är på våren eller nu till advent, väcker heta känslor...
...Men blir det kyrkan som kulturkuliss som traderas vidare istället för det kristna budskapet? Här behöver Svenska kyrkan laddas med större självförtroende och stå med rak rygg.  Man kan inte huka sig in i framtiden.
"

 Gatefotball reduserer rusmisbruket
- Norske Dagen - "Frelsesarmeens gatefotball gir mindre bruk av rus og bedre livskvalitet. Det viser rapporten «Mer enn bare fotball».
Rapporten er utarbeidet av psykolog Lena Sayed på oppdrag fra Frelsesarmeens rusomsorg. Hun har intervjuet spillere, trenere og lagledere i flere av byene der Frelsesarmeen har gatefotballag. Fotballen er til for hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper.
Det viser seg at majoriteten av de intervjuede spillerne opplever store positive sosiale, fysiske og psykiske endringer som et resultat av deltakelsen
."

29 nov. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 29 november

Traditionellt trams
- Lukas Berggren i Världen idag - "I ett inlägg på DN Debatt i söndags försöker Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, och Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på samma myndighet, bringa klarhet i vilket lagutrymme som finns för att fira skolavslutning i kyrkan. Debatten om skolornas firande av våra traditionella högtider börjar snart bli lika traditionsbunden som traditionerna själva.
Bakgrunden till debatten är förstås den nya skollagen, som ännu striktare markerar att all utbildning ska vara icke-konfessionell. Skolverkets bägge debattörer menar att skolavslutningar mycket väl kan firas i kyrkan, så länge Gud lämnas kvar i vapenhuset, eller kanske snarare på kyrkbacken.
Skolverket betraktar tydligen kyrkan som en attraktiv lokal. Och kyrkan skänker förstås bättre julstämning än valfri kommunal gympasal. Men kyrkans huvudperson göre sig alltså icke besvär. Att porta Gud från kyrkan är inte ett alternativ för ärkebiskop Anders Wejryd. "Man kan annars fundera på om det är så stor idé att man alls kommer till kyrkan. Är man rädd för att påverkas är det bäst att inte gå dit alls", säger han i en intervju med DN. Ett uttalande som andas självrespekt
."

Björklund redo ändra skollagen
- Världen idag - "Psalmer och julevangeliet vid avslutning ska tillåtas
En intensiv debatt har följt Skolverkets utspel om krav på religionsfri skolavslutning i kyrkan. Nu menar utbildningsminister Jan Björklund (FP) att en lagändring kan behövas.
- Jag tycker att Skolverkets tolkning av skollagen är alldeles för nervös och sätter för strikta gränser
."

”Det finns inget advent utan kristet innehåll”
- Martin Modéus DN Debatt - "I debattartikeln förs dock en ny faktor in i sammanhanget, nämligen att Skolverket nu betonar att också adventssamlingar i kyrkan måste vara sekulära. Att artikelförfattarna inser orimligheten i detta framgår tydligt, men man framhärdar ändå i att man tror att det är möjligt med adventssamlingar i kyrkan utan religiösa inslag. Men varför ska man tala om advent om man inte får tala om vad advent handlar om? Vad ska en sådan samling egentligen innehålla? Det finns inget ”innehåll” i advent utanför det kristna."

Frälsis har svårt att hjälpa alla
- Nyheter P4 Sörmland - "Frälsningsarmén i Eskilstuna har sedan en tid tillbaka inte möjlighet att hjälpa de som behöver, på grund av bristande ekonomi. Samtidigt skickar kommunens socialtjänst behövande till Frälsningsarmén.
Och även på nationell nivå märks den ökade tillströmningen. Marie Willermark är Frälsningsarméns ledare i Sverige.
– Det har varit en ökning de senaste åren och den avmattar inte. När skattepengen inte räcker till får folk ge frivilligt. Där är förmågan att ge olika, och det är väl rimligt att de som har mycket pengar ger mer också, kan man ju hoppas, säger Marie Willermark.
"

28 nov. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 28 november

Muslimer och företrädare
- Nasrin Sjögren - "I Sverige uppskattas det leva omkring 500 000 muslimer. Då staten inte registrerar religiös tillhörighet, görs den uppskattningen på sådant som ursprungsland. Det gör att så vitt skilda personer som ateist-humanisten Dilsa Demirbag-Sten, feministiska muslimen Bahareh Andersson och jag själv, kristen konvertit och ex-muslim, alla räknas in i den gruppen. Det är sålunda fråga om en brokig skara, där ingen vet hur många som ens själva identifierar sig som muslimer. Vilka är det då som agerar representanter och talesmän för alla dessa hundratusentals individer?
Besvärande ofta rör det sig om strikta muslimer som i flera fall bland annat visat sig ha kopplingar till internationell jihadterrorism, bjudit in föreläsare som spridit grov antisemitism och homohat, rekommenderat kvinnor att finna sig i misshandel och sexuella övergrepp inom äktenskapet samt förespråkat ett shariastyrt statsskick fjärran från jämställdhet och demokrati. Den hårt åtgångne kristne predikanten Åke Green framstår som rena RFSL-lobbyisten i jämförelse.
"

”Kritiken mot Tonio Borg röjer intolerans”  
- Jacob Rudolfsson skriver på SvD Brännpunkt - "Även om lagstiftning kring äktenskap och abort inom EU regleras på nationell nivå, står argument om att Borg får ha sina moraliska övertygelser i det privata, i märklig kontrast till varför han bör styras av svenska politikers privata moraliska övertygelser. Knappast ett uttryck för ett Sverige som säger sig gilla olika och omfamna mångfald och pluralism."

Psalmer på skolavslutningar?
- Dagens Nyheter - Skolverkets bestämmelser om skolavslutningar i kyrkan fick många kommentarer i Dagens Nyheter: "Två som på måndagen ifrågasatte debattskribenternas slutsatser är ministrarna Göran Hägglund och Jan Björklund.
– Det finns ingen anledning att skydda våra barn från våra traditioner och vårt kulturarv, säger socialminister Göran Hägglund (KD) till TT.
– Det måste vara okej att sjunga en psalm i samband med något så högtidligt som en skolavslutning. Skolverket silar mygg och sväljer kameler, dagens elever har sannerligen värre problem än att sjunga ”O helga natt” en gång om året. Om nu verket tolkar skollagen så strikt tycker jag att man ska överväga en lagändring och göra undantag just för stora traditionella högtider.
Han stöds av utbildningsminister Jan Björklund (FP).
– Man ska absolut få sjunga psalmer på avslutningen, prästen ska få läsa upp julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna kristna högtid som är en viktig del av vårt kulturarv. Om den här tramsiga debatten fortsätter år efter år är jag beredd att se över skollagen
."

Nå må rakettene fra Gaza opphøre
- Norge idag - "En våpenhvile er nå på plass. Men vi gråter ennå for Gazas barn, for deres mødre og deres bestemødre. Og vi gråter for Israels barn, for deres mødre og deres fedre. Vi gråter for alle de unge soldatene som enda en gang har måtte kjempe en krig for sitt land. Unge som skulle gått på skole, som skulle vært studenter. Unge som skulle sett lyst på fremtiden og bygget sin nasjon, må sloss for frihet og fred. For livet, faktisk.
Vi lider med dem, men vi plasserer ansvaret for elendigheten, for volden og for krigen der den hører hjemme: Hos Hamas og hos radikale islamister i Gaza som har skutt mer enn 12000 raketter mot Israel etter at Israel evakuerte den lille landstripen for jøder, og gjorde Gaza «jøderent». Nå må dette ta slutt
."

27 nov. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 27 november

Motverka smygande antisemitism
- Ruth Nordström i Världen idag - "Den senaste tidens eskalerade raketbeskjutningar av södra Israel är mycket allvarligt, inte minst ur en folkrättslig synvinkel. Nära en miljon israeler lever ständigt inom radien för raketanfallen från Gaza och terrorangreppen har nått så långt som Tel Aviv och Jerusalem. Inga löften om vapenvila eller tillfälliga utfästelser kan förringa de kraftiga brott mot internationell rätt, krigsrätt och mänskliga rättigheter, som Hamas har gjort sig skyldiga till. Terroristerna bryter grovt mot folkrätten gång på gång och har som tydlig politisk målsättning att utplåna Israel och det judiska folket. En av grundreglerna enligt krigets lagar är att civilbefolkningen inte får utgöra militära mål. Från Gaza har hela tiden israeliska, civila mål beskjutits."

Är Bibeln Guds Ord eller människors tankar?
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Jag är medveten om att det finns orsak att korrigera mina åsikter och nyansera mina ordval. Därför är jag själv utsatt för kritisk granskning. Det tillhör det mogna samtalet.Samtidigt är det en omfattande och internationellt gemensam bedömning av teologer och kyrkohistoriker på hög nivå, att västerländsk bibelkritisk teologi är en tydlig orsak till att kristendomen försvagas. Det måste förhindras."

Påbud från Skolverket 
- Annika Borg i Kristen Opinion - "På söndagen gjorde Skolverket ett utspel på DN-debatt (läs HÄR). Sammanfattningsvis menar man så här: prästen får inte be och inte tala om Gud i kyrkorummet (om man får sjunga psalmer med högtidens innehåll och om man även behöver täcka över kristna symboler framgår dock inte), inte ge välsignelse. Men fira advent ska man...
...Känner Skolverket till varför man firar advent? Eller är deras utspel ett tecken på den låga kunskapsnivå om religion som präglar det svenska samhället? Tror man att advent och jul handlar om skyltsöndag, julmarknader och shopping?
...För kyrkan - och för de flesta människor - är advents och julens budskap glasklart: det handlar om Jesus Kristus.
"

 Rektor i knipa - Dag Sandahls blogg - "Skolavslutningar och adventsgudstjänster är populära företeelser. Kyrkorum slår oftast gymnastiksalar rent estetiskt, t ex. Och präster är lika oftast av jovialisk typ och berättar gärna om ditt och datt. Någon rent religiös omvändelse - conversion - tror jag knappast blivit resultatet av skolgudstjänsterna, men vem vet?"

26 nov. 2012

Nyhetsflödet måndag den 26 november

Hunger tvingar dubbelt så många till Frälsis
- Nyheter P4 Jämtland - "Dubbelt så många söker hjälp hos Frälsningsarmén i Östersund den här hösten jämfört med förra hösten. Det är mat på bordet och kläder de flesta behöver.
– Jag får handla kläder billigt och får komma hit och äta julbord, som är lite dyrt på en restaurang, som man uppskattar och matkuponger har man fått, säger en av de som åt lunch i veckan hos Frälsningsarmén.
En man jag träffar vid lunchserveringen berättar att han har eget boende och socialbidrag men att de 1600 kronorna han får inte räcker.
– Det betyder mycket att få komma hit, det är varmt när det är kallt ute det är skönt att sitta inne en stund, man får komma hit och käka och få sig en lunchkupong och äta ett par gånger i veckan, säger han.
"

Gud får inte vara med när skolan samlas i Guds hus
- Dagens Nyheter - "Skolverket har slagit fast att det är möjligt att ha skolavslutning i kyrkan och att en präst kan medverka. Kravet är att det inte får förekomma konfessionella inslag. Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?
Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.
Det kan förstås uppfattas som motsägelsefullt – en religiös högtid utan religiösa inslag. Men med dagens lagstiftning så är det den enda lösningen för att kunna förena skolors vilja att samlas i kyrkan med lagstiftningens krav.
"

Skolan får vara skola men kyrkan får inte vara kyrka
- Marie Willermarks blogg - "Jag kan inte låta bli att kort kommentera skolverkets försök att få ordning på den årliga debatten om elever klarar av religiösa inslag i en kyrka eller ej...
...Vad är det här för underkännande av människors förmåga att ta ansvar för sina egna liv? Skolan ska ju naturligtvis undervisa teoretiskt och ge eleverna möjlighet att känna på hur samhället är. Men, man må väl tro att både barn och föräldrar har förnuft och kurage nog att rata ideologier och erfarenheter som man inte tycker om!
Besöker man kyrkan så måste ju den få vara det som den är. Vilka intryck och idéer man tar med sig därifrån är ju upp till var och en.
När skolan är icke-konfessionell innebär det ofta i praktiken att den är ateistisk – och det måste troende elever, och deras familjer, lära sig att hantera
."

25 nov. 2012

Nyhetsflödet söndag den 25 november

Vår skuld är redan betald av Någon
- Anna Sophia Bonde i Kyrkans tidning - "Enligt en schweizisk bank är Sverige nu det åttonde mest skuldsatta landet i världen. Framför allt beror detta på höga bolån men vi lånar också till resor, kläder och annan konsumtion.
Vi sparar inte längre som förr, ser inte fram emot att, så småningom, kunna få köpa något efterlängtat. Att somliga regeringar beter sig likadant kan möjligen bidra till att vi har så lätt att rättfärdiga ett i grunden osunt beteende.
Den här trenden kan förklara vår tids så svala intresse för synden. Tanken att jag, som vanlig, hygglig person, i någon större utsträckning skulle vara ”skyldig”, stå i skuld till Gud, verkar lika orimlig som påståendet att jag inte skulle kunna låna till precis det jag vill ha. Skulden skjuts på framtiden, den kan jag ta tag i senare. Och så lever vi på, stoltserar med lånta fjädrar som vore de våra egna.
Men det är som Tomas Tranströmer skriver: Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. En dag, förr eller senare, kommer jag att behöva ta tag i den där skulden, både den monetära och den existentiella
."

Mediernas rapportering är starkt vinklad till Israels nackdel
- Ruben Agnarsson på Newsmill - "Kriget i Gaza i första hand är ett mediekrig. Och liksom i alla krig är sanningen det första offret. Varför beskriver inte svenska medier det grovt antisemitiska hat som ligger bakom alla de missiler som regnar ned över Israel?
I onsdags skadades 15-20 människor, varav fem allvarligt, av en explosion på en buss i centrala Tel Aviv. Bombattacken är ingen överraskning för den som följer palestinska medier. I söndags sände nämligen Hamas-kontrollerade Al Aqsa-tv inslag med flera hot om självmordsattacker vid israeliska busstationer och kaféer. Kanalen visade även bilder på missiler som avfyrades mot Israel, tillsammans med budskapet: ”Från det palestinska folket till sionisterna: Gå inte och lägg er, eftersom vi kan ta er i sömnen
"

Kyrkomötet underminerar Israel
- Lukas Berggren i Världen idag - "Med röstsiffrorna 132-53 och 49 nedlagda uttalade kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, i onsdags "att kyrkostyrelsen ska uppmana den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas som fullvärdig medlem i FN". Frågan om en palestinsk stat kommer närmast upp till behandling i FN på torsdag nästa vecka, den 29 november.
Beslutet på kyrkomötet har fattats mitt i en brinnande konflikt. Och det fattades av en majoritet , främst bestående av ledamöter från nomineringsgruppen Socialdemokraterna och Centern, ÖKA, V i Svenska kyrkan, MP i Svenska kyrkan samt dessutom åtskilliga POSK-are och moderater.
Beslutet fattades även i full vetskap om att de folkrättsliga kriterierna för en palestinsk stat inte är uppfyllda. Vad som krävs för att en stat ska erkännas är att den har ett avgränsat territorium och en enda regering som kontrollerar detta territorium. Man får heller inte befinna sig i väpnad konflikt. Med två skilda styren – Fatah på Västbanken och terroristorganisationen Hamas i Gaza – uppfylls således inte kriteriet om en enda regering. Att det pågår en väpnad konflikt mellan Israel och Hamas har knappast undgått någon, inte heller kyrkomötet. Även under den nu bräckliga vapenvilan har raketer skjutits från Gaza mot Ashdod.
"

24 nov. 2012

Nyhetsflödet lördag den 24 november

Svenska kyrkan ska verka för palestinskt FN-medlemskap
- Världen idag - "Kyrkomötet gick på Ekumenikutskottets förslag efter en Israeldebatt under tisdagen som visade på djup splittring och starka känslor i frågan. Flera ledamöter ville att kyrkan skulle avstå från att göra utrikespolitiska markeringar. Men kyrkomötet beslöt i dag bland annat att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att kräva ett slut på det man kallar den israeliska ockupationen av Västbanken, östra Jerusalem och Gaza." 

Heder åt RUT
- Hemmets Vän - "RUT är inte bara avdrag för hushållsnära tjänster. RUT är också förkortning för Riksdagens Utredningstjänst, som är värd all heder. Expressen och Dagens Nyheter skrev i måndags att RUT vägrade utföra ett uppdrag som Sverigedemokraterna begärt, nämligen en hemlig kartläggning av svenska riksdagsledamöter med dubbelt medborgarskap." (Artikeln är OK, men jag tog med den mest för att jag gillar rubriken)

Odemokratiska liberaler
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Diskussionen om Tonio Borg som EU-kommissionär för hälsofrågor har varit mycket hätsk. Den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström har gått i taket och kallat honom för både dinosaurie och mumie. Det väcker en del frågor om vilket sorts offentligt debatt­klimat Cecilia Wikström tycker är lämpligt att odla.
Vad som är värre är de tankefigurer som anas bakom Cecilia Wikströms osande utfall. Så här skriver hon i Aftonbladet (9 nov): ”Som privat­person får herr Borg ha vilka moralkonservativa uppfattningar han vill.” Verkligen generöst! Han får alltså tänka själv och bilda egna uppfattningar – bara han håller dem för sig själv. Den rätten har man också i de flesta diktaturer.
I en demokrati är rättigheterna radikalt annorlunda och mycket vidare än så, vilket en liberal politiker borde vara medveten om. Herr Borg – liksom alla vi andra – har full rätt att, inte bara som privatperson utan också som offentlig person och som politiker, ha vilka moralkonservativa eller moralradikala uppfattningar som helst. Det är själva essensen av att leva i ett öppet och fritt samhälle
."

Some thoughts on officership - Part two
- FSAOF website - "Chosen by her husband, General Shaw Clifton (Retired), this compilation represents writings from almost every phase of Commissioner Helen Clifton's influential service as a Salvation Army officer - including testimonies, personal insights from her prayer journals, and material from her time as World President of Women's Ministries."

Hvor begynner det?
- Jostein Nielsens blogg - "Det handler ikke om meg.
Hensikten med livet mitt er mye større enn min selvrealisering, sjelefred eller lykke. Den er større enn familien min, karrieren eller min villeste drømmer og fantasier."

23 nov. 2012

Nyhetsflödet fredagen den 23 november

"Hamas offrar sin egen civilbefolkning"
- Världen idag - "Samtidigt som konflikten fortgår ökar ansträngningarna på båda sidor för att lyfta fram sitt perspektiv av det som sker. Ambassadör Isaac Bachman påpekar på Svenska dagbladet Brännpunkt på onsdagen att det under ett decennium fallit 13 000 raketer över Israel från Gazaremsan. Ingen stat skulle ha visat större återhållsamhet än vad Israel gjort men till slut måste man ändå agera för att skydda sin befolkning, skriver han. ”Terrorns pris är oerhört högt för Israels civila, som förvägras den elementära rätten till ett normalt liv i trygghet.

Invektiv i stället för argument
- Anna Maria Hodacs i Signum - "De numera välbekanta invektiven ”dinosaurie, mumie, homofob” som Cecilia Wikström häromdagen yttrade i en starkt känsloladdad Youtube-intervju om den tilltänkte EU-kommissionären Tonio Borg från Malta, vittnar mest om att när argumenten tryter får man lov att höja rösten...
...Att låtsas som om det inte finns reflekterande medborgare i alla medlemsländerna och på annat håll i världen, som inte delar Cecila Wikströms uppfattning, är att som strutsen sticka huvudet i sanden. Låt oss få framföra välgrundade argument i stället för att höja rösten. Det är snarare ett tecken på bakåtsträvande att inte vilja tala om dessa sakfrågor: invektiv i stället för argument.
"

Kyrkomötet sprider hatpropaganda
- ANNIKA BORG OCH JOHANNA ANDERSSON i Kristen Opinion - "KRISTEN OPINION citerar och kommenterar nedan ur det KAIROS-dokument som Svenska kyrkans kyrkomöte nu beslutat att sända ut till alla sina ledamöter. Kyrkomötet har vidare beslutat kring en rad punkter om konflikterna i Mellanöstern som KRISTEN OPINION menar understödjer polariseringar och hat. KRISTEN OPINION anser inte att en kyrka kan ta politisk ställning genom majoritetsbeslut i en sådan komplex utrikespolitisk fråga.
Vi anser att KAIROS-dokumentet är ensidigt, fördomsfullt mot judar och Israel och helt saknar olika perspektiv.
"

Yoga och kristendom
- Livet  -"Leif Nummela, chefredaktör på tidningen Uusi Tie, skriver i sin ledare (42/2012) att yoga är hinduism och att kristendom och yoga inte går att kombinera. Han hänvisar till en artikel i Hinduism Today, där det kommer fram att yoga har sina rötter i hinduismen, inte tvärtom.  Sannyasin Arumugaswami, chefredaktör på Hinduism Today, säger att yogan är hinduismens själ."

22 nov. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 22 november

Hatet mot Israel
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Häromkvällen sändes också på SVT:s Aktuellt ett inslag som understödjer dessa tankar och stämningar. Inslaget kontrasterade döda barn, en skadad journalist samt en uppgiven läkare i Gaza med bilder av välmående israeler som sitter och umgås i solen och kisar lite mot himlen. Ett dött barn är ett för mycket. Men någon inom public service måste ta ansvar för de bilder av människor i Israel man sprider. Tror man att de inköpta bilderna speglar verkligheten för människor i Israel, som utsätts för ständig beskjutning?"

Israels rädsla för Hamas är befogad
- Torbjörn Jerlerup på Newsmill - "Alla som har en nolltolerant inställning mot nazism borde ha samma nolltoleranta inställning gentemot Hamas. Nazism är inget man kompromissar med. Inte heller kompsomissar man med Hamas.
Ingen nazistparti idag i Europa innehåller hänvisningar till att man vill utrota alla judar. Ja, inte ens nazisterna i nazityskland på 30-talet skrev någonsin öppet att de ville utrota judarna. Hamas gör det. Därmed går faktiskt Hamas LÄNGRE än alla nazipartier i att öppet förespråka utrotning av judarna
."

Enfald och inte mångfald
- Lukas Berggren i Världen idag - "Den senaste veckan har det pågått ett drev mot Maltas utrikesminister, tillika kandidat till EU-kommissionen, katoliken Tonio Borg. Drivande i kampanjen har varit ateister, hbt-grupper och abortförespråkare.
Orsaken till irritationen är Borgs syn på äktenskap, skilsmässa, abort och homosexualitet. Malta har som land en mycket restriktiv syn i dessa frågor. Tonio Borg har varit politiskt aktiv kristdemokrat under lång tid och har även han en restriktiv syn i frågor som rör familj och sexualitet. Många bedömare menar ändå att han befinner sig någorlunda i mitten, med maltesiska mått mätt. Med svenska mått mätt är han förmodligen mer konservativ än någon nu aktiv politiker. Förbud mot skilsmässor och aborter står inte högt på vår politiska dagordning.
Men Sverige är inte Malta och vice versa. Vi är olika. Och mångfald brukar ju gillas av svenska liberaler. Men den här gången visade det sig att mångfalden inte var lika rolig. Nu blev det lite för mycket mångfald. Eller, fel mångfald skulle man kanske kunna säga. Inte rätt sorts mångfald i alla fall
."

21 nov. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 21 november

Israel är inte bara en ockupationsmakt
- Salam Karam i Svenska Dagbladet  -"Men så ofta när det gäller Israel-Palestina konflikten, väljer kritiker att se Israel enbart som en ockupationsmakt och inte som ett ”vanligt land”. Jag tänker både på journalister och på mina vänner som liksom mig tillbringat många år att studera och leva i Israel och Palestina. Ett populärt citat som har börjat cirkulera på Facebook i samband med Israels bombningar av Gaza är av den berömde amerikanske aktivisten, Noam Chomsky, som i princip tar ifrån Israel rätten till självförsvar. Vad Chomsky menar är att eftersom Israel är en ockupationsmakt, så kan den inte rättfärdiga sina attacker i de ockuperade områdena som självförsvar."

Vi glider närmare och närmare en katastrof, möjligen den största någonsin
- Ulf Nilsson i Expressen - "Ni som är unga, men eventuellt läser det här, minns inte. Vi som är äldre vet att Holocaust var ett av nutidshistoriens lågvattensmärken... Sedan har det fortsatt. På lägre nivå, men fortsatt. Flera krig har brunnit ut. Israel har gått segrande ur samtliga, men varje gång har världen blivit påmind om att judehatet lever och frodas i arabvärlden.
Dessutom - och glöm det inte! - har den teknologiska utvecklingen förvisso inte stannat av. De senaste dagarna har Israels luftvärn (om det är ordet) skjutit ner 245 raketer. Men 500 gick fram. Och raserade hus och dödade män, kvinnor och barn. Inte överväldigande många, men givetvis för många.
"

Tiotusen i marsch mot irländsk abortlag
- Världen idag - "Tusentals demonstranter uppbackade av pro choice-grupper marscherade på Dublins gator under lördagen för att kräva en ändring av den irländska abortlagen efter att en hinduisk kvinna dog som en följd av att hon nekats abort, rapporterar Christian Post.
Omkring 10 000 personer samlades i Dublin. Liknande marscher hölls i de irländska städerna Galway, Kilkenny och Carlow samt i London.
"

Mer reflektioner om profeten Jona
- Stefan Swärds blogg - "Den liberala teologin har kännetecknats av alltmer ifrågasättande av Bibelns historiska bakgrund. Det tycks vara en stegvis process, det börjar med vissa ifrågasättanden som t.ex. kan innefatta Jona och Noa som historiska personer, fortsätter man processen med att ”avhistorifiera” Bibeln är det Adam och Evas historicitet som ifrågasätts, och då börjar man röra vid grundläggande trosläror. Hur har synden kommit in i världen? Ett nästa steg är att ifrågasätta berättelserna om Jesu under, och då är man inne på ett spår att ifrågasätta sanningen och anspråken om Jesus. Det yttersta steget är att ifrågasätta historiciteten med Jesu uppståndelse."

20 nov. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 20 november

David Wilkersons tal till Sverige
- Dagen - "Jag fick ett uppseendeväckande budskap från Gud när jag satt på hotellrummet för att förbereda mig inför det här mötet.
Gud sa: ’Jag ligger i strid med den evangeliska kyrkan i Sverige ...’ Gud sa till mig att ’om du vågar framföra budskapet så kommer det att spridas över hela Skandinavien och en stor mängd människor kommer att lyssna uppmärksamt …’
Gud säger till Sveriges kristna: ’Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet …


Israel hjälper Gaza med mat och mediciner
- Världen idag - "Trots 1000 raketer från Gaza och kraftig bombning av israeliska flyg håller Israel gränsen öppen och sänder in mat- och förbrukningsvaror till Gazaremsan.
Samtidigt får patienter från Gaza behandling på israeliska sjukhus och gränsen hålls öppen för utländsk press.
Medan raketerna haglar över södra Israel och Israel svarade med kraftig eldgivning mot raketutskjutningsramper och vapenlager i Gaza, hålls den södra gränsövergången, Kerem Shalom, mellan Israel och Gaza öppen för in- och utgående godstrafik. Hittills i år har 47 761 trailerlaster passerat gränsen till Gaza med mat och andra förnödenheter. Hittills i år har 32 trailerlaster exporterats från Gaza via Israel.
Dessutom levererar Israel kontinuerligt elektricitet och vatten till Gaza.
– Den pågående blockaden av Gaza är ren propaganda. Vi vet hur många personer som befinner sig i området och levererar varor i förhållande till det. Det existerar ingen så kallad "blockad" av Gazaremsan, säger presstalesman Bjørn Herman till norska Dagen.
"

Ship To Gazas ideologi baseras på rasism
- Nima Gholam Ali Pour på Newsmill - "Mellanösterndebattör med magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer: Alla de svenska politiker som stödjer Ship To Gaza stödjer konflikt mellan israeler och palestinier istället för att ta på sig en roll som fredsmäklare. Hur kan progressiva politiker stödja en organisation som vägrar protestera mot sharialagar och raketbeskjutningar mot civila områden? Det är bara en av frågorna bakom en diskussion om Ship To Gaza står för kolonial paternalism eller för en progressiv ideologi. I månader har Ship To Gaza protesterat mot en blockad medan civila i södra Israel är under permanent belägring och tjejer och killar i Gaza lever under ett religiöst system som kommer skada de för livet. En saklig analys visar att Ship To Gaza är varken vänster, folklig eller solidarisk."

Some thoughts on officership - Part One
- FSAOF website - "Chosen by her husband, General Shaw Clifton (Retired), this compilation represents writings from almost every phase of Commissioner Helen Clifton's influential service as a Salvation Army officer - including testimonies, personal insights from her prayer journals, and material from her time as World President of Women's Ministries."

19 nov. 2012

Nyhetsflödet måndag den 19 november

Tonio Borg och Europas kristna kulturarv kontra svensk sekulärliberal provinsialism

- Bengts blogg - "Maltas tidigare utrikesminister Tonio Borg gjorde ett mycket bra intryck under utfrågningen i Europaparlamentet i tisdags. Mindre bra intryck gjorde några av våra svenska parlamentariker där särskilt Cecilia Wikström skämde ut Sverige.
Jag är helt ense med Alf Svensson om att hon borde be Borg om ursäkt.
Cecilia Wikström och Marita Ulvskog resonerar som om de hade ensamrätt på att representera Europas folk, som om de blir förvånade att det finns andra sätt att tänka och att alla inte delar deras sekulärliberala agenda. Och vissa aftontidningar var inte bättre utan spelade ut hela sitt register av intolerant provinsialism. Sverige är bäst. Malta är… (läs själva ledaren i Aftonbladet).
"

100.000 gick mot homoäktenskap
- Dagens Nyheter - "Över 100.000 fransmän gick på lördagen ut på gator och torg för att säga sitt om enkönade äktenskap. Och det man sade var ”non”. ”Nej till lagförslaget om äktenskap för alla” var ett av budskapen som syntes på plakaten." 

Känner du igen Wilkersons bild av Sverige?
- Dagen - "Roger Larsson, evangelist: -Jag kan se en trend bland unga evangelister, att när vi undervisar om de andliga gåvorna, det som verkar övernaturligt men som är helt naturligt, så finns det en hunger efter det, som att få be för sjuka. De vill inte att tron bara ska vara teori, utan vill ha en andlig strategi. Det har varit mycket kyrkbänkssittande fram till nu, men de unga evangelisterna vill ut utanför kyrkans väggar. Det är så roligt att se vad som händer nu, och jag har en stor förväntan inför framtiden."

Censur i godhetens namn - Kristers blogg citerar Rowan Atkinson (mer känd som Mr Bean) - "Jag är inte intolerant" säger många människor. Säger många högt utbildade, liberala personer med len röst. "Jag är bara intolerant mot intolerans." Och människor tenderar att nicka klokt och säga "Oh ja, visa ord". Och ändå, om man tänker djupare på detta odiskutabla påstående i mer än 5 sekunder, så inser man att vad man förespråkar är att man ersätter en slags intolerans med en annan. Vilket för mig inte representerar något framsteg alls."

18 nov. 2012

Nyhetsflödet söndag den 18 november

Media med dubbla måttstockar efter politikeruttalanden
- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "Mot bakgrund av kritiken mot SD-ledamöternas rasistiska och sexistiska uttalanden, är det uppseendeväckande att glåporden från svenska politiker mot den föreslagne EU-kommissionären Tonio Borg, knappast har kritiserats. Jacob Rudolfsson analyserar veckans heta mediedebatt.
Den senaste veckan har mediedebatten präglats av Expressens avslöjanden kring rasistiska och sexistiska uttalanden från SD-politiker. Kritiken har inte väntat på sig. Och det med rätta.
Rasism och sexism – att förminska och objektifiera en människa på grund av hans eller hennes etnicitet eller kön – måste bemötas. Men att ge igen med samma mynt – att förminska och objektifiera de personer som uttryckt sig rasistiskt och sexistiskt – skapar däremot inget öppet och tolerant samtalsklimat utan skapar bara splittring mellan människor.
Samtidigt är det värt att notera att dagarna innan avslöjandet pågick en annan het mediedebatt, även då med ett ovärdigt språkbruk från folkvalda. Denna gång tycktes dock glåporden vara okej för de flesta. Politikerna fick dessutom eldunderstöd från etablerade ledarsidor.
Innan maltesen Tonio Borg, nominerad som ny EU-kommissionär med ansvar för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, frågades ut i Europaparlamentet, beskrevs han som ”mumie”, ”dinosaurie” och ”homofob” – av svenska politiker.
"

Israel har rätt att försvara sig
- Svenska Dagbladet - "Så är det dags igen. Israel svarar med precisionsinsatser mot raketer från Gaza. Det kan Israel göra i kraft av varje lands rätt att försvara sig mot angrepp. Raketregnet har tilltagit de senaste åren och hittills i år uppgår antalet till 1074 missiler.
Israels syfte med angreppen är att raketbeskjutningen ska upphöra och bevara status quo. Hamas – och andra islamistiska gruppers – syfte med raketbeskjutningen in över gränsen är att Israel ska upphöra.
"

Jordaniens kristna flyr sitt land
- Dagen - "Brist på arbete, ett hårdare religiöst klimat, och en ständig oro om att fred ska bytas mot våld.Dagen har besökt Jordanien, där de unga kristna drömmer om att börja ett nytt liv utomlands, och där kyrkan tagit strid för att få dem att stanna."

Barn har rätt till religion
- Kyrkans Tidning - "Barn i fokus. Ett samhälle där barnen inte står i centrum saknar framtid. Det blir budskapet från ärkebiskop Anders Wejryds möte. Med mötet ska kyrkan också ta plats i det offentliga samtalet."

17 nov. 2012

Nyhetsflödet lördag den 17 november

Viktigt stå fria även i framtiden
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Själva tanken med en kristen församling är i grunden att var och en bidrar efter förmåga och ger till dem som behöver. Inte att politiker ska kasta pengar på det som i stunden råkar vara rätt och korrekt."

”Wikström borde be Borg om ursäkt”
- Världen idag - "– Det är generande att Cecilia Wikström fäller den typen av uttalande innan hon ens hört Borg tala. Kommentaren, att hon tycker synd om hans fru, borde kräva en ursäkt.
Alf Svensson, tidigare KD-ledare, numera Europa­parla­mentariker, är inte imponerad av den svenska FP-politikerns korståg mot Tonio Borg, som av Malta nominerats till EU-kommissionär med ansvar för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Det var i tisdags som han nagelfors i en tre timmar lång utskottsutfrågning, men i flera dagar innan dess hade Cecilia Wikström, sedan 2009 Europaparlamentariker och tidigare bland annat präst i Svenska kyrkan, avlossat den ena tunga verbala salvan efter den andra mot Tonio Borg, som hon bland annat kallade "dinosaurie"
. "

De tre farligaste orden
- Johanna Andersson i Kristen Opinion - "It's a girl, sägs vara världens farligaste ord. Kriget mot kvinnorna har utökats till ett krig mot flickorna, också. "It's a girl" är också namnet på en film som har premiär om några veckor. Den väcker en rad frågor om etik, jämställdhet och människosyn. Det vore synd om den allmänna rädslan för att stämplas som  abortmotståndare gör att denna fråga kommer att tigas ihjäl."

Mangler jeg noe?
- Jostein Nielsens blogg - "Det nærmer seg jul, og jeg vet at barn og barnebarn kommer til å spørre om jeg ønsker meg noe. Det er like vanskelig hvert år, for jeg har alt jeg trenger – og det beste de kan gi meg, er tid sammen med dem.
Jeg mangler ikke noe, men jeg ”mangler” noen
."

16 nov. 2012

Nyhetsflödet fredagen den 16 november

Har David Wilkersons profetior slagit in?
- Dagen - "I tre delar granskar Dagen David Wilkersons uppmärksammade bok "Synen" från 1974 som skakade om en stor del av kristenheten."

Antisemitismen i Malmö
- Jackie Jakubowski i Kyrkans Tidning - "I ett försök att skapa en politiskt korrekt symmetri, där judar och muslimer är lika goda kålsupare och samtidigt offer för den andra sidans hat, har föreståndaren för Malmö stads dialogforum i tidningsintervjuer förklarat det inträffade med att ”det finns spänningar och etniska och religiösa motsättningar mellan olika grupper i staden”.
Men det är en falsk bild. Ingen muslim i Malmö har någonsin behövt känna sig hotad av den allt mer åldrande och krympande judiska befolkningsgruppen i staden – medan i stort samtliga antijudiska attacker och hot de senaste åren kommer från muslimskt håll.
"

 Möte med en gudsmänniska
- Stansley Sjöberg i Hemmets Vän - "Algot Niklasson talade sakta och påminde i röstläget om när Frank Mangs förr ville säga något viktigt i enskilda samtal. ”Det som kommer nu är något större”… så var han tyst, nästan frånvarande. ”Det blir en ännu större väckelsetid”, förklarade han."

En salig samling sångerskor stöttar Frälsningsarmén
- Warner Music Sweden - "På albumet ”Det kunde lika gärna varit jag – en salig samling sångerskor #1” samlas några av Sveriges mest hyllade sångerskor för att ge sitt bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet. En stor del av intäkterna av försäljningen kommer att gå till hjälp för hemlösa och andra underbemedlade i Frälsningsarméns omfattande arbete. Albumet släpps 3 december."

15 nov. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 15 november

100 miljoner biblar tryckta i Kina
- Dagen - "Det enda tryckeri som tillåts trycka biblar i Kina är nu uppe i över 100 miljoner exemplar. Det uppmärksammades med en officiell ceremoni för några dagar sedan."

Tre olika sätt att bygga församling
- Barnabasbloggen - "Jag är övertygad om att församlingar i Sverige i framtiden kommer att se ut på många olika sätt. Jag ser framför allt tre olika modeller, även om listan skulle kunna göras längre. Det kan förstås finnas variation inom de olika modellerna, men här är huvudlinjerna"

Inte skolans uppgift att uppfostra barn
- Aron Modig på Newsmill - "Skolan är ett exempel på hur små gemenskaper och mellanmänskliga relationer trängts undan till förmån för det offentliga. Uppfostran är föräldrarnas primära ansvar och inte skolans."

Avhoppad ordförande kritiserar Humanisterna
- Världen idag - "Jessica Schedvin rörde upp virvelstormar i sociala medier när hon på måndagen skrev om varför hon lämnat Humanisterna och ordförandeposten i Unga humanister."

14 nov. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 14 november

Billy Graham: Vårt land behöver Gud
- Dagen - "Dagen efter sin 94-årsdag skriver Billy Graham om USA:s behov av Gud. "Bara evangeliet, Guds goda budskap, har kraft att förändra liv, hela trasiga hjärta och upprätta en nation", skriver han bland annat.
Vare sig vi är glada över valets utgång eller inte, skriver han nu på sin organisations hemsida, vill Gud att vi ber för våra ledare på nationell, statlig och lokal nivå.
"

Evangelikal blir anglikansk biskop
- Sändaren - "Justin Welby, 56, blir ny ledare för världens anglikaner. Han utsågs i fredags till ärkebiskop av Canterbury efter Rowan Williams, som avslutar sin ämbetsperiod i december."
  
Själviska filosofier
- Tommy Dahlman i Världen idag - "Själviska filosofier.De flesta filosofier som är i omlopp upphöjer individen. Pedagogiken säger: ”Utveckla dig!” Psykologin säger: ”Äg självförtroende!” Materialismen säger:” Var tillfredställd, gör som du vill!” Humanismen säger: ”Tro på dig själv!” Dig själv, dig själv, dig själv. Gör något, antingen för dig själv eller med dig själv eller mot dig själv."

Billy Graham Calls Nation to Repentance
- Charisma News - "Billy Graham shares his heart—and his plans—in the wake of the presidential election. Glean wisdom from the 94-year-old evangelist."

13 nov. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 13 november

Röster i tiden om en hållbar framtid
- Marie Willermarks blogg - "Åter igen har jag med stor behållning läst en artikel av Andreas Cervenka (här). Jag skulle vilja definiera hans fårmåga att fånga komplicerade samband i tillgängliga beskrivningar som  en profetröst i tiden. (Bibelns profeter uttalar sig inte endast om det som kommer att ske utan beskriver också hur människans orättfärdiga beteende i nuet utlöser framtidsscenariot. Profeterna gör människor delansvariga. Gud vill inte det onda men förutsäger de oundvikliga konsekvenserna om vi inte vänder om.)"

Sluta inte. Löp linan ut
- Tommy Dahlman i Världen idag - "Sluta inte. Löp linan ut. Envishet och beslutsamhet står oftast överst på pallen – alla kategorier. Det är människor som löper linan ut som lyckas. Med andra ord kan ingenting ersätta ihärdighet."

Hellre kämpa för än kämpa mot
- Vem tänder stjärnorna? - "Jag är inte överdrivet förtjust i att bedriva polemik och behöva ägna massa energi åt att hålla stånd mot diverse angrepp. Jag är mycket mer förtjust i att förkunna och förmedla det glada budskapet - evangeliet. Men ibland blir angreppspolitiken från sådana i den grupp som kallar sig Humanisterna så frekvent att vissa av oss upplever att vi behöver lägga mer energi än vi önskar till att gå till motvärn."

Kampanj mot kristen politiker
- Världen idag - "Han säger nej till abort och anser att äktenskapet är en livslång förening mellan man och kvinna. Därför bedrivs nu en aggressiv kampanj mot Tonio Borg, av Malta nominerad till EU-kommissionär, och av Cecilia Wikström (FP) kallad ”dinosaurie”."

12 nov. 2012

Nyhetsflödet måndag den 12 november

Livet är på insidan
- Marcus Birro i Världen idag - "Vi har ägnat tusen år att bygga den här yttre världen och nu har den ett sådant konstant grepp om oss, och låter så högt att vårt inre liv är slaget på förhand.
Vi måste göra aktiva val för att komma i samklang med oss själva.
Vi måste göra vissa uppoffringar. Vi måste avstå njutning, lättja och flykt.
Vi måste stilla oss, inte en gång i veckan mellan 10 och 1030, utan flera gånger varje dag.
Eftertanke, ro, stillhet, sinnesro.
Annars dör vår inre röst. Annars stannar vårt inre liv av. Det verkliga livet, det som lever vidare, är livet som finns och sker inuti.
Livet är på insidan
."

Vart är USA på väg?
- Hemmets Vän - "Presidentval i USA. Hela världen har följt Barack Obamas och Mitt Romneys kamp för att vinna det amerikanska folkets förtroende. De har rest från stad till stad i ett aldrig tidigare skådat tempo. Som lämlar i ett lämmeltåg har medierna följt varje steg som tagits och varje ord som yttrats. Varför detta enorma intresse? Vilka är rötterna till USA:s styrka? Vart är USA egentligen på väg?"

Försoningen är i centrum
- Åsa Molin i Dagen - "Annika Östberg kom 2009 hem till Sverige efter 28 år i amerikanskt fängelse.
Annika blev förbluffad av att möta sådan värme. En stark kontrast till det liv hon var van vid, i ett fängelsesystem som utstuderat förminskat hennes mänsklighet och värde. Annikas egen skuld i de två mord som hennes pojkvän begick förminskar hon inte ett dammkorn, men vi som läser hennes biografi kan se att hon själv också har blivit utsatt för mycket ondska. Annikas bild av Gud är den dömande och straffande, men efter många år och samtal med präster förändras hennes bild. När jag verkligen accepterade att det fanns en kärleksfull och allvetande Gud, var jag tvungen att släppa taget och förlita mig på honom. …jag kunde inte längre hålla fast vid bitterheten och ilskan mot andra. Förlåtelsens gåva kommer med endast ett förbehåll – att jag också är beredd att förlåta.
"

1968’erne søger tilbage til kirken
- Kristeligt Dagblad - "De gjorde op med de åndelige værdier, kaldte religion for opium for folket og hånede kirken som institution.
Men i dag begynder 1968’erne i stigende grad at snige sig tilbage på kirkebænkene. Det siger fremtrædende historikere til Kristeligt Dagblad om generationen, der er født i årene omkring 1950
."

11 nov. 2012

Nyhetsflödet söndag den 11 november

Föräldrar har en skyldighet att föra värderingar vidare
- Anna Sophia Bonde i Kyrkans Tidning - "Som om det inte var deras skyldighet och privilegium att föra vidare sina värderingar till barnen. Jag har ännu aldrig hört någon mamma säga: jag tänker inte lära min pojke att borsta tänderna. Det får han välja själv när han blir stor. Eller: jag tänker inte läsa böcker med mina barn, det får de välja själva när de blir myndiga.
Men när det gäller existentiella frågor är vi oerhört försiktiga och vill inte påverka. Med påföljd att någon annan garanterat kommer att träda in i det vakuum som därmed uppstår.
"

Kristna håller på att utplånas
- Johan Pehrson och Fredrik Malm i Hemmets Vän - "De kallas för världens mest förföljda grupp. I många delar av världen förföljs, diskrimineras och mördas kristna enbart på grund av deras tro. Var femte minut mördas en kristen någonstans i världen. Det är över 100 000 på ett år. Den kristna hjälporganisationen Open Doors uppskattar att runt 100 miljoner kristna förföljs världen över.
Att folk som bekänner sig till den kristna tron förtrycks och förföljs på många håll i världen är dessvärre inget nytt fenomen. I Turkiet drogs hela den kristna civilisationen sedan tusentals år upp med rötterna i folkmordet 1915. Offren utgjordes främst av armenier, men även syrianer, assyrier och kaldéer drabbades i hundratusental. Det osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.
"

Stefan Attefall: Skyldighet att stå upp för förföljda kristna
- Svenska Evangeliska Alliansen - "Det vi gör här och på många andra platser visar att de inte är ensamma, och det är vår skyldighet som medmänniskor och som kristna.
Det sa samfundsminister Stefan Attefall i samband med ljusmanifestationen för förföljda kristna onsdagen 7 november i S:ta Clara kyrka.
Omkring 200 miljoner kristna runt om i världen löper risk för förföljelse. I anslutning till Världsbönedagen för den förföljda kyrkan, som uppmärksammas varje år i början av november, arrangerade Svenska Evangeliska Alliansen och en rad olika organisationer därför en manifestation i Stockholm.
"

Frågor som inte vetenskap kan besvara
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Men judisk-kristen gudstro har ett annat gudsbegrepp, där Gud inte är ett föremål bland andra i världen. Nej, Gud finns före världen och står utanför världen; han är dess skapare. Han är en transcendent verklighet. Världen kan bära spår av honom, men han kan inte fångas in av oss i laboratorier och provrör och undersökas såsom vi undersöker proteiner eller protoner.
Vi ska förstås ta med den naturvetenskapliga kunskapen om den här världen när vi tar ställning till frågan om det finns något mer än den här världen. Men det ställningstagandet är inte ett naturvetenskapligt ställningstagande.
Naturvetenskapen är enormt viktig – inom sitt arbetsområde. Dess fenomenala framgång frestar oss att sätta vår tillit till den också i andra frågor. Men frågor om livets mening, människans värde, moraliska frågor, liksom frågan om Guds existens, kan inte ges ett natur­vetenskapligt svar. De måste besvaras på andra sätt.
"
10 nov. 2012

Nyhetsflödet lördag den 10 november

Religion eller demokrati?
- Hemmets Vän - "Demokratin behöver ta armkrok med den religiösa männi­skosynen, som grundas i det judisktkristna tänkandet. Då finns förutsättningarna att sunda, stabila och väl fungerande samhällen kan byggas.
Om religionen är på väg upp behöver inte demokratin vara på väg ner, men det är viktigt att vara observant och se i vilken människosyn religiösa strömningar är rotade. Och får sekulariseringen ett sådant genomslag som sker i många europeiska stater inklusive Sverige, så hotar precis som EU-parlamentarikern Cecilia Wikström säger i denna veckas Hemmets Vän, inkompetensen istället.
"

Obrutet förtroende för Bibeln
- Stefan Gustavssons blogg - "Ja, poängen med Bibeln är inte att den är ofelbar, utan att den är goda nyheter från Gud. Men den är ofelbar i allt den påstår, det är min övertygelse. Som alla som var med i Örebro vet, så var frågan om ett obrutet förtroende för Bibeln en huvudfråga för mig. Jag står med glädje för en klassisk evangelikal – vilket här är detsamma som en klassiskt kristen – syn på Bibeln: den är Guds Ord genom människors ord och sann i allt den påstår."

Bibelkritiken gör oss till irrande får
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Bibelkritiken angriper ofta Gamla testamentets profetiska böcker. Johannesevangeliet ifrågasätts och man tror inte att aposteln Paulus nedtecknade alla de brev i Nya testamentet som bär hans namn. Sådant framhålls när staten finansierar teologisk utbildning."

…også for meg.
- Jostein Nielsen Blogg - "Overskriften er ”dagens vers” – det vil si: det er bare starten på Ef 6:19, men de tre ordene er veldig viktige. Jeg betrakter Paulus som en som virkelig hadde fått se inn i og grepet evangeliets mysterium. Likevel innser han at han trenger forbønn. For et halvt år siden avsluttet jeg studiet av Hebreerbrevet. Også hebreerforkynneren, med all sin innsikt, avsluttet brevet med å be om forbønn.
Jeg kjenner en enorm takknemlighet for dem som ber for meg. Det handler både om dem som ber for de hellige generelt (se gårsdagens refleksjon), men i særdeleshet dem som ber for meg ved navn.
"

9 nov. 2012

Nyhetsflödet fredag den 9 november

Våldet mot kristna förtigs av rädsla för islamofobi - Anna Ekström på Newsmill - "Under allhelgonaveckan mördades den sista - eller näst sista - kristna människan som bodde i centrala Homs i Syrien. Mannen var 84 år och vägrade att fly tillsammans med de andra kristna. Han ville inte lämna  sin handikappade son. Sonen är nu försvunnen.
Om "helvetet i Aleppo", en nordligare stad, berättar en präst för den katolska nyhetsbyrån Fides. Enligt prästen skjuter jihadistiska grupper inom oppositionen mot kristnas hem för att tvinga ut människorna.  Ur flera källor framträder en kaotisk, men entydig bild av antikristna motiv bakom en del av våldet i Syrien. Både reportrar och kristna flyktingar vittnar om att det huvudsakligen är islamistiska rebeller som driver ut, torterar och mördar kristna - för att de är kristna. Bilden av Syrien är i sin tur en del av en större bild av antikristen förföljelse i områden där islamismen besitter maktmedel
."


Kristna ledare i USA skeptiska till Obama - Dagen - "Det blev till slut en ganska betryggande seger för Barack Obama. Men enligt Franklin Graham, son till Billy Graham, är valresultatet en katastrof.– USA är på väg mot undergång, säger han till CNN.
Väljarna i delstaterna Maine, Minnesota, Maryland och Washington röstade på tisdagen för att tillåta samkönade äktenskap.
Enligt Franklin Graham innefattar vägen mot undergång bland annat godkännandet av de samkönade äktenskapen.
– Om vi tillåts att vandra den här vägen och i den riktning som den här presidenten vill att vi ska gå tror jag att det innebär fara för oss och den här nationens undergång, sa han.
"


Klar seger för Obama
- Världen idag - "– Och folket sade ja till samkönade äktenskap i flera delstater.
President Barack Obama får ytterligare fyra år vid makten, efter att ha vunnit i nästan samtliga av de avgörande delstaterna över utmanaren Mitt Romney. Flera delstater har nu också för första gången sagt ja till samkönade äktenskap i folkomröstningar
."Allt som blev kvar - "en svag skugga"
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "I tisdags (30/10) rapporterade SVT:s nyhetsredaktioner att den gamla Pingstkyrkan i Flen nu är färdigrenoverad. Det fattas bara guldfärg på några dörrfoder och inom någon vecka kommer den nya mattan på plats – sedan är förvandlingen till moské slutförd.
I inledningen av inslaget säger reporterrösten: ”Ingenting påminner längre om byggnadens historia, utom på ytterväggen – en svag skugga efter det kors som prydde byggnaden i 70 år, så länge den var Pingstkyrka.” Jag ryser. Vilken bild. En svag skugga av korset. Är det allt som blir kvar av svensk frikyrklighet?
"

8 nov. 2012

Nyhetsflödet torsdag den 8 november

Dubbelmoral om könsaborter
- Göteborgsposten - "I både Storbritannien och USA rapporteras om så kallade könsaborter. I USA har ett lagförslag att kriminalisera detta lagts fram. Vita huset och president Obama var mot förslaget. Chris Smith (rep), konstaterade: ”det är ofattbart för mig att vår Nobelprisvinnande president kan vägra att skydda små flickor mot det våld som könsselektiva aborter innebär”.


"Den andliga världen är verklig"
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Den senaste tiden har det varit en debatt om huruvida yoga är en religiös praxis eller en neutral metod för avslappning och meditation. Frågan har blivit aktuell därför att en del skolor har infört yoga som ett självklart alternativ för eleverna. Eftersom man i grunden inte räknar med andevärlden som en realitet tror man sig också kunna använda sig av vissa delar av hinduism eller buddism utan att bli påverkad av dess andliga innehåll.
Detta förhållningssätt ser vi mer och mer av även på kristet håll. Det är hög tid att resa upp en större tydlighet på det här området. Många kristna saknar en realistisk förståelse av andlighet som en sfär av inflytande på vårt liv
."

När dogmerna dör lever traditionerna vidare
- Jackie Jakubowski i Dagens Nyheter - "Många västerlänningar bejakar sekulariseringen men håller samtidigt fast vid vissa religiösa traditioner. Hur kan det komma sig? Jackie Jakubowski diskuterar människans behov av tröst och viljan att förstå meningen med existensen."

Större än VM-guldet
- Världen idag - "Världsmästare Alexandra Engen hyllar Jesus som sin Mästare.
Svensk tv-publik fick nyligen veta vem som är viktigast i mountainbikestjärnan Alexandra Engens liv - Jesus Kristus. För mig kändes det helt naturligt att få säga detta, berättar Alexandra i en intervju med Världen idag.
"

7 nov. 2012

Nyhetsflödet onsdag den 7 november

 Förvånansvärt onyanserad rapportering
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Efter en Ship to Gaza-kampanj som började i april har nu lasten från detta segdragna PR-spektakel hamnat – i Gaza. Föreningen Ship to Gaza ville inte åta sig varken ägande eller ansvar för lasten när den låg i hamn i Ashdod.  FN-organet UNRWA tar över de prylar som fanns ombord; 2 rullstolar, 20 skolböcker, 5 par kryckor, 48 betongplattor, 40 trästolar, baddräkter, barnskor, fotbollar med mera. Det låter som en lista på en vindsröjning mer än en last över förnödenheter och utgör mindre än en procent av vad som förs in en enda dag till Gaza...
...Det är också märkvärdigt tyst om Hamas regim i Gaza, hur de förtrycker meningsmotståndare, kristna, kvinnor och homosexuella eller att de över huvud taget har en stor skuld i situationen för människorna i Gaza.  Jag kan inte förstå besattheten vid Israels skuld medan Hamas fråntas allt ansvar. Hamas sitter faktiskt med nyckeln till dörren, inte Israel.
"

Förskola särar på flickor och pojkar
- Dagens Nyheter - "En förskola i Skamby på Fyn har övergett den könsneutrala förskolepedagogiken. Tre förmiddagar i veckan experimenterar dagiset med en mer handfast könsuppdelad pedagogik där det sågas, huggs och byggs med pojkarna.
Personalen anser att pojkar klarar koncentration, social förmåga och finmotorik mycket sämre än flickorna vilket leder till sena skolstarter.
"

"Först skall de som är döda i Kristus uppstå"
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Jag är övertygad om att de som är döda och begravda, nu är levande och engagerade i den himmelska härligheten. Vi sörjer inte våra nära och kära som om de hade utslocknat och inte längre finns."

Sturmark avvisar en traditionell form av ateism
- Ulf Jonsson skriver i Signum - "Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, förklarar i en ny intervju att tron på Gud inte behöver strida mot vetenskapen. Han säger dessutom att gudstron kommer att ha plats i framtidens samhälle. Därmed distanserar han sig från en vanlig, traditionell form av  ateism."

Att ha sex innebär också ansvar
- Rose-Marie Gustafsson i Dagen - "I nyhetssändning i Rapport tidigare i höst sades att vissa kommuner valt att dela ut gratis p-piller till tjejer upp till 25 år, som ett led i att minska tonårsaborterna. I andra kommuner valde man i stället att dela ut kondomer.
Att arbeta mot aborter är viktigt och en kamp som vi aldrig får ge upp. Men problemet med att det blir så många tonårsgraviditeter är inte bristen på förmågan att köpa p-piller eller se till att skydda sig på andra vis, utan på oförmågan att ta ansvar. På oförmågan att inse att sex inte är en rolig, gratis liten lek man kan ägna sig åt och som inte lämnar några spår
."

6 nov. 2012

Nyhetsflödet tisdag den 6 november

På tal om Halloween
- Lukas Berggren i Världen idag - "Är Halloween bara en oskyldig, lite kul grej, eller finns det ett bakomliggande budskap? Och vilket budskap är det i så fall som förmedlas genom Halloween? Många kristna föräldrar brottas med frågan i dessa tider. När barnen lägger huvudet på sned och med len, och gärna lite sprucken, röst förkunnar att ”alla kompisar får ju…” är det inte lätt att vara förälder. För vilken förälder vill att ens barn ska vara utanför? Det vill man ju inte medverka till. Och allt marknadsförs ju bara som en plojgrej, så varför inte? Trots att det handlar om att klä ut sina barn till häxor, vampyrer och allehanda mörka varelser är grupptrycket en stark faktor. Det kan vara svårt att stå upp för en annan linje. Sedan är jag övertygad om att det finns många föräldrar som tycker det känns motbjudande att klä ut sina barn till onda varelser. Det känns ju inte helt normalt."

Aptit på Guds ord
- Stefan Swärd i Världen idag - "Bibeltro, bibelläsning och väckelse hör ihop. Andliga förnyelsetider präglas alltid av att vanliga kristna får en förnyad tilltro till och aptit på Bibeln som Guds ord.
Frågan om bibelsyn diskuterades vid en konferens på Örebro missionsskola för en dryg vecka sedan. Det är angeläget att frågan lyfts upp i svensk kristenhet. Vi behöver en förnyelse av både bibeltro, bibelläsning och insikten att Bibelns auktoritet är avgörande för vår efterföljelse av Jesus. En ökad bibelkunskap i våra församlingar är en viktig fråga.
"

Kyrka tar strid mot homoäktenskap
- Dagens Nyheter - "Den franska socialistregeringen slog tillbaka hårt mot katolska kyrkan på söndagen för dess kampanj mot planerna på att legalisera äktenskap mellan människor av samma kön."

Om Carl-Erik Sahlberg
- Johanna Andersson på Kristen Opinion - ”När jag kom till S:ta Clara fanns det en liten skara, kanske trettio deltagare vid en högmässa. Min första veckomässa hade fyra deltagare. Jag fick veta att vad jag gjorde här var S:ta Claras sista chans. En biskop hade till och med föreslagit att kyrkan skulle byggas om till badhus. Vändpunkten kom genom en kvinna från Sydkorea. Hon såg situationen, och hon sade: "Ni ber för lite här." Jag svarade: "Jag kan samla medarbetarna på måndag." Hon sade: "Varför på måndag? Varför inte i morgon?" Jag blev först irriterad, men sedan insåg jag att hon hade rätt. Vi började dagen efter, och sedan har vi fortsatt. Den dagliga bönen på morgonen och eftermiddagen är ryggraden i allt som sker och har skett i S:ta Clara.”

5 nov. 2012

Nyhetsflödet måndag den 5 november

 Kyrkan behöver inte lägga sig helt platt
- Karl-Erik Tysk i Svenska Dagbladet - "Allhelgonahelgen är en kristen högtid. På Alla Helgons dag tänker vi på alla kända och okända helgon. Dagen efter, Alla Själars dag, ägnar vi minnet av alla avlidna och hoppet om ett evigt liv för alla. Att innehållet i denna helg sedan har förskjutits mer och mer åt minnet av de döda är en annan sak.
Jag tycker kyrkan har gjort väldigt mycket för att anpassa sig till den folkliga fromhet som växt fram i anknytning till Allhelgonatiden. Men kyrkan har ingen anledning att lägga sig helt platt. Hon har något väsentligt att säga i dödens närhet, i sorgens stund – något som ingen annan säger. Det är underligt om inte kyrkan skulle få göra det, när så många samlas till minnesgudstjänster denna helg
."

Manifestation för förföljda kristna i samband med Världsbönedagen
- SEA:s hemsida - "Enligt många bedömare är kristna idag den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Helgens självmordsattack mot en fullsatt kyrka i Nigeria då sju människor dödades och 100 gudstjänstbesökare lär ha skadats, är bara en i raden av exempel.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som representerar drygt 100 000 kristna i Sverige inför den manifestation som SEA anordnar tillsammans med Open Doors (www.open-doors.se), Ljus i Öster (www.ljusioster.se), S:ta Klara kyrka (www.klarakyrka.se), Set My People Free(freedom2worship.org) och en rad eldsjälar i Stockholm den 7 november.
"

Sista kristna människan dödad i syriska Homs 
- Dagen - "Källor på plats rapporterar att den 84-årige mannen, som tillhörde den grekisk-ortodoxa kyrkan, hade vägrat att lämna sin våning för att fly med andra kristna.
84-åringen ska enligt uppgifterna ha dödats under tisdagen. Det är oklart om mannen föll offer för den syriska armén eller rebellerna, skriver Signum.se
."

Upp till kamp för världens kristna
- Bitte Assarmo i Världen idag - "I dag läser jag att den sista kvarvarande kristna människan i den syriska staden Homs har dödats. Den 84-mannen vägrade fly med de andra kristna, och i stället dödades han – antingen av rebeller eller av regeringsstyrkor. Och jag kan bara konstatera att den arabiska vintern blir allt kallare för regionens kristna.
Det kommer varje dag rapporter om hur kristna förföljs i världen men det är rapporter som till stor del ignoreras av svenska medier – alternativt får en kort notis längst ner på sidan tolv i tidningen. Det är mycket märkligt att vi, som har en 1 000-årig tradition av kristen tro och kristna värderingar, inte lägger större vikt vid människovärdet än så. Vi månar om allt och alla, men våra kristna bröder och systrar är som luft för oss. Som om den religions­frihet vi erbjuder människor av annan tro och livsåskådning än vår egen är universell, och som om kristna – bara för att de är trygga i Sverige – inte skulle vara utsatta i någon annan del av världen heller.
Värst är att representanter för Svenska kyrkan är så ogina mot sina kristna bröder och systrar. Jag minns bara alltför väl när tidigare ärkebiskopen KG Hammar satt i tv och hånlog när han utfrågades om kristofobi. Vad var det för ett konstigt ord, tycktes den forne kyrko­ledaren mena; kristna kan väl inte bli förföljda? Islamo­fobi var däremot något han förstod sig på – och fördömde
." 

4 nov. 2012

Nyhetsflödet söndag den 4 november

Om vikande medlemsantalet i Frälsningsarmén - och hur vi ser på saken
- Frälsningsarméns hemsida - "Vi ska söka ta varje tillfälle att berätta om vad vi gör i dag och om det framtidshopp som finns, trots vikande medlemssiffror. Det är inte siffrorna som är viktiga - det är människorna. Det viktiga för oss är att berätta om Jesus Kristus och att hjälpa människor som har det svårt."

En frälsningsarmé på offensiven
- Nyheter P4 Sjuhärad - "Frälsningsarmén tappar medlemmar så snabbt att hela organisationen är borta om tio år. Men, bilden stämmer inte överallt. I Borås siktar man istället på en storökning av medlemsantalet.
Trots medlemstappet totalt sett blickar Frälsningsarmén i Borås framåt. Man vill starta ett härbärge för hemlösa och vid årsskiftet hoppas man att den öppna förskolan ska öppna.
– Om tio år ska vi vara 140 (medlemmar) har jag bestämt."

 Medlemmar. Mysterier. Möjligheter
- Marie Willermarks blogg - "SVT ville med tydlighet illustrera den utvecklingen genom gårdagens reportage från Falun. Gamla goa människor som känner sig fina i den uniform de haft i 50 år. Jag hedrar dem. De är inte bekymrade över att de inte är moderiktiga och tidsåldersrelevanta. De lägger sin energi på att göra något för de som hamnar vid sidan om i sin kommun. De är inte projektinriktade för en fråga i taget så länge det är kul utan trogna sin frälsare och Herre intill döden.
Det ligger alltså inte i journalistikens intresse att skildra de delar där det finns tillväxt och framgång. Som att kåren i Halmstad ökat med 350% på 8 år. (Tack Peter M för den uppgiften!) Men det tycker naturligtvis jag och vi andra i Frälsningsarmén är relevant
."
Läs också Frälsningsarmén mår bra 

Billy Graham: 'I Never Expected I Would Live This Long'
- Charisma News - "As evangelist Billy Graham prepares to celebrate his 94th birthday on Nov. 7, he has been reflecting on the previous year and preparing for what God has in store for him during his 95th year on the planet.
"I never expected I would live this long, outliving my beloved wife Ruth as well as many friends and loved ones," Mr. Graham said. "I believe God must still have a purpose for keeping me here, and I look forward to seeing what that might be
."


3 nov. 2012

Nyhetsflödet lördag den 3 november

Dialog Öholm & Tunehag: Skulle Jesus rösta på Romney eller Obama?
- Mats Tunehags blogg - "Siewert Öholm och jag brukar ofta diskutera politik och mediabevakning. Inte sällan förundras vi  över hur viktiga händelser och uttalanden förbises eller förvrängs av svensk media. Tystnaden i svensk media har varit öronbedövande angående Billy Grahams unika inhopp i det amerikanska presidentvalet. Jag inbjöd Siewert till  ett samtal om detta."

Friskolorna ger bättre resultat
- Expressen - "Ju högre andel friskolor en kommun har desto bättre presterar eleverna.
Det visar en rapport från arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
– Vi hittade ett positivt samband, säger rapportförfattaren Mikael Lindahl till Svenska Dagbladet
."

Att vara storstadsförsamling idag
- Stefan Swärds blogg - "Den kristna församlingens uppdrag är att vara i världen, men inte av världen. Detta innebär bland annat att vara en aktiv del av vårt samhälle, men samtidigt vara en koloni för Gudsriket. Själva idén att bjuda in andra människor till vår verksamhet i kyrkan är egentligen inte en biblisk idé. Jesus rörde sig ständigt ute bland vanligt folk, där människor möttes. Paulus arbetade på samma sätt när budskapet började spridas runt om i Romarriket. Han gick dit samtalen redan pågick.
För oss kristna i Stockholm är en stor utmaning att vår stad håller på att bli en mångkulturell och globaliserad storstad. Hur är man kyrka i den miljön? Helt olika värderingar, språk, kulturer, livsstilar lever sida vid sida. I samma stad. Rinkeby är något helt annorlunda än Saltsjöbaden som är något helt annorlunda än Södermalm. De som bor i Rinkeby åker aldrig till Saltsjöbaden, och tvärtom. Det finns ingen enhetlig kultur eller värderingar i omvärlden som församlingen kan relatera till. Den moderna globala storstaden blir alltmer fragmentiserad. Människor lever i olika världar i samma stad. Det är en stor utmaning för kristna kyrkan. Hur bygger vi Guds rike i en sådan kontext? Vi är ibland benägna att skapa vår egen isolerade frikyrkokultur, med höga trösklar och stängda dörrar. Den kristna församlingen är istället kallad till att vara en stad på berget, ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen: att uttrycka en annorlunda Gudsrikeskultur mitt i omvärldens kultur.
"

Sverdet
- Jostein Nielsen blogg - "I dag er jeg kommet til den siste delen av rustningen, og da vil jeg bruke et par linjer på et interessant aspekt som jeg ikke har nevnt tidligere. Det var med i går også, og det er med som start på dagens vers: 
"Ta imot…Åndens sverd, som er Guds ord." (Ef 6:17)