Dagens Nyheter

30 mars 2013

Nyhetsflödet lördag den 30 mars

 Lördag den 30 mars

Korset - mer än en symbol

- Kjell O. Lejon och Tuve Skånberg i Hemmets Vän - "Korsen på de nordiska flaggorna är mer än symboliska, de röjer grunden för den positiva samhällsutvecklingen."

Den välvilliga sexismen
- Johanna Andersson i Kristen Opinion - "Under rubriken ”sexismen” återger Dag Sandahl idag en företeelse som inte kan betecknas som något annat än just sexism. Om än av det välvilligast tänkbara slaget. Det handlar om en ledare i Dagens Seglora som förespråkar valet av en kvinna som ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Genom uppdelningen av ärkebiskopar i kategorierna ”ärkebiskopar” och ”ärkebiskopar som är kvinnor” synliggörs kvinnor som kön, kön kommer före uppdrag och man riskerar förstärka bilden av att kvinnor representerar ett könskollektiv istället för att vara självständiga individer inom en professionell kategori
."

Längtan efter barn är sakral
- Marcus Birro i Expressen - "Jag fostras av mina barn. De lär mig vad som är nödvändigt i livet. De ser klart där min blick är grumlad av värdsliga ting. De är sända mirakel. Det är så jag ser på min son och min dotter. Som mig givna mirakel. Som vilda fåglar. Som pilar i ett koger. Som en dröm som blev verklig.
Vår kamp för Milo och Mimmi är fylld av sorger.
Två stycken har namn. Dante och Liten, bror och syster. Våren och hösten 2006 satt vi två gånger vid begravningsbyråns minsta kista och försökte lägga ett sönderslaget liv till rätta igen. Skärvor, spillror, aska och rök.
"

Han visste
- Jostein Nielsens blogg - "Da jeg våknet for noen timer siden, surret det en sang i bakhodet: "Se, vi går opp til Jerusalem til Frelserens kors og pine, til Lammet som ofres for verdens skyld, for syndene dine og mine."
Jeg tenkte på at Jesus, slik det står i bibelleseplanen for dagen, visste hva han gikk til. Og likevel dro han! (Joh 13:1)
Så fortsatte tanken til Paulus og Apostlenes gjerninger. Paulus visste ikke alt, men nok til å vite at å dra til Jerusalem ville føre til lidelse. Og likevel dro han
."

29 mars 2013

Nyhetsflödet fredagen den 29 mars

Fredag den 29 mars

Mycket väsen för ”ingenting”
- Stefan Gustavsson på Samtid och Sanning - "Utan att hänfalla till allt för många ordvitsar diskuterar Stefan och Martin ”Ett universum ur ingenting”, föreläsningen av fysikern Lawrence Krauss på Hotel Rival måndagen den 18 mars. Vad är den bästa förklaringen till universum, ingenting eller något?"

 Återerövra det övernaturliga
- Stefan Swärd i Världen idag - "Svensk kristenhet har framför allt påverkats av den avmytologiserande varianten av kristendomen. Man skalar bort och omtolkar Bibelns berättelser om helanden, under och tecken, satanisk och demonisk påverkan, och erfarenheten av ängla­världen, Gudsuppenbarelser med mera. Dessa berättelser omtolkas till att gälla naturliga förhållanden som kan förklaras utifrån en modern världsbild. Denna omtolkning av kristendomen kryper långt in i alla kristna sammanhang. Också utifrån ett evangelistiskt perspektiv, där man vill tona ned alla övernaturliga inslag av kristendomen, därför att man tror att det är stötande för folk.
Svensk kristendomstolkning har alltför ofta blivit en pragmatisk sociallära, som är anpassad efter tidsandan för att inte stöta någon. När den kristna kyrkan tonar ned den övernaturliga sidan av det  kristna livet, sågar man helt av den gren man sitter på. Bibelns grundläggande budskap är att Gud har gripit in i mänsklighetens historia, att Gud har blivit människa i Jesus Kristus och att Jesus har uppväckts från det döda. Det är grundbulten i den kristna tron. Övernaturliga mirakler är en grund som tron bygger på, och Bibeln är och innehåller vittnesbördet om dessa under.
"

Seger hos Skolverket
- Per Ewerts blogg - "Jag noterar också en viktig – om än självfallet i mycket mindre format – seger hos Skolverket, som slagit fast att kristna skolelever självfallet äger den mänskliga rättigheten att kommunicera sin tro på sin skola. Skolverkets avdelningschef Ragnar Eliasson svarar de rektorer som velat förbjuda elever att berätta om sin tro: ”Men religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och det finns stort utrymme för elever att informera och göra reklam för en viss livsåskådning. Men det måste ske med anständighet och inte vara integritetskränkande. Konstigare än så tycker jag inte att det är.

Global mobilisering med förbön för Sverige
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "1990 togs initiativ till internationell, globalt mobiliserad förbön som riktade sig mot ett område på världskartan som kallades ”10/40 fönstret”. Det gällde Nordafrika, Mellersta Östern, Asien – ett område med mer än fyra miljarder människor som levt under Islams förtryck.
Några år senare har just dessa områden öppnat sig för evangelium och 100.000-tals, flera miljoner människor har tagit emot Jesus, församlingar har bildats och kristendomens inflytande blir allt starkare.
Sveriges kristna har sänt ut missionärer över hela världen. Nu har en vulgär och hånfull kultur, med en aggressiv ateism, påverkat hela vår befolkning, men också gjort kyrkorna lamslagna på olika sätt
."

28 mars 2013

Nyhetsflödet torsdag den 28 mars

                                  Torsdag den 28 mars

Kristendomen och välfärdsstaten

- Claphaminstitutet - "Nyligen publicerades World Economic Forum’s jämlikhetsrapport 2012. Där rankades 135 länder utifrån olika jämställdhetskriterier. Island intar främsta position, följt av Finland, Norge och Sverige. Danmark placeras som sjua efter Irland och Nya Zeeland. Sist placeras Pakistan och Yemen.
Bland de sju främst rankade nationerna har sex kors på sina flaggor och står i protestantisk tradition. Det är värt att understryka eftersom många i dagens debatt enbart sammankopplar välfärd med sekularisering. I historiskt perspektiv är sekulariseringen en relativ ny företeelse. Förklaringen till de nordiska välfärdstaternas frontposition är istället att finna i den kristna idétraditionen. Korsen på flaggorna är mer än symboliska, de röjer grunden för den positiva samhällsutvecklingen
."

Sahlberg blir lärare på LOTS
- Världen idag - "Prästen Carl-Erik Salhberg, tidigare verksam i S:ta Clara kyrka i Stockholm och numera bosatt i Tanzania blir ny lärare på Livets ords teologiska seminarium (LOTS).Enligt ett pressmeddelande ska Sahlberg undervisa i församlingstillväxt – något som Sahlberg är väl insatt i inte minst efter sin tid med att förvandla Klara kyrka från en tom kyrka till en församling med rikt besökarantal och socialt arbete.
Sahlberg är dessutom docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och har skrivit böcker som handlar om mission och församlingstillväxt."


"Kyrkan mår bäst i motvind"
- Anders Pilz kommenterar i Signum en ledarartikel i Sydsvenska Dagbladet - "Man kan reta sig på att kyrkan (och religionen) vägrar dö, men då får man resonera om detta med rationella argument. Det är ingen framkomlig väg att karikera och demonisera det man inte känner till. Huvudledaren 15 mars hävdar att det är viktigt för varje liberal att bekämpa påvens åsikter, som inskränker människors frihet och värdighet. Vilka åsikter, vilken frihet och värdighet? Katolik är man frivilligt. När såg vi Sydsvenskan bedriva rationell diskussion av andra Vatikankonciliets synpunkter på den sekulära statens autonomi? Vad tycker ledaren om den katolska socialläran? Vad tänker ni om påvens första predikan? Om Ratzingers artikel i Financial Times i december?"
 
North Dakota fick sträng abortlag
- Dagens Nyheter - "North Dakota har fått USA:s strängaste abortlag. Den tillåter inte ingreppet när hjärtljud hörts, det vill säga efter bara några veckors graviditet, och förbjuder därmed i praktiken nästa alla aborter.
Lagen gör inget undantag för graviditeter efter våldtäkt och incest, när moderns hälsa är i fara eller om hon ändå skulle få missfall.
Republikanske guvernören Jack Dalrymple undertecknade på tisdagen lagen som utmanar USA:s federala aborträtt. Han säger till AP att beslutet om lagen inte har att göra med något med religion eller hans personliga erfarenheter att göra
."

27 mars 2013

Nyhetsflödet söndag den 31 mars

                                    Söndag den 31 mars


Påskens budskap ger oss tröst i sorgen
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Påskhelgens budskap ger oss löftet, visionen, bekräftelsen som befriar från dödsfruktan och lyfter oss ur sorgens hopplöshet. De som är döda i jordisk mening, lever i Paradisets verklighet. De är medvetna, tillsammans, de ser Jesus och möter änglarna tillsammans med de heliga. Nu närmar sig nästa skede i evighetens händelseförlopp – Kristi återkomst!"

Om helande och förbön
- Stefan Swärds blogg - "Varför är helande viktigt? Det är ett vittnesbörd om att Gud lever och att han bryr sig om mig. Det får ofta en djupgående andlig effekt på en person som upplever helande. Det är en kärna i evangeliet. Sjukdomen är en följd av förbannelsen och syndafallet, helandet är en följd av Jesu seger på korset över alla fördärvsmakter. Helande är ett tecken på att Guds rike bryter igenom. 2 Mos. 15:26 ”Jag är Herren din läkare”. Jesus predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Jesus tog på sig våra sjukdomar enligt Matt. 8:17."

Glad Påsk: Topp tio myter om Jesu uppståndelse
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "När man diskuterar Nya testamentets redogörelse av påskdramat kommer oundvikligen en rad frågor upp. Hur vet vi att evangeliernas vittnesskildringar stämmer? Är inte Jesu död och uppståndelse en kopia av andra samtida religioner? Kanske Jesus bara verkade död för att sedan uppfattas som uppstånden? Var inte lärjungarnas möte med den uppståndne Kristus egentligen inget annat än en hallucination?"

Briljanta pastorer på Livets Ord. (Vi är varandras kartor)
- Marcus Birros blogg - "Jag är ju katolik och har förstått att det genom historien har varit en rätt lång vandring mellan katoliker och frikyrkan…
För egen del tror jag med hela hjärtat på ett enande i svensk kristenhet. Jag tror det är nödvändigt och jag tror dessutom att det är tänkt så. Jag har svårt att förstå människor i tro som ilsket kritar upp sin egen planhalva.
Dessutom är det inget kul att spela på bara en planhalva…
Särskilt i vårt land där kristna lever åtskilda och tysta långt ifrån varandra.
En del av min tro handlar om att se det som förenar mer än det som skiljer. Tidigare har jag legitimerat mitt eget sönderfall genom att tydligt och tidigt peka på skillnader och avstånd.
Nu ser jag broar, vägar som löper samman, facklor som guidar vägen i mörkret, floder som flyter samman. En kropp, en tro, en Gud. Jesus som vägen dit.
"

Nyhetsflödet onsdag den 27 mars

Onsdag den 27 mars

"Vi är tränade att förklara bort det övernaturliga"
- Världen idag - "Helanden och mirakler förhärligar Gud och är en viktig del av evangeliet. Därför behöver kristna bli flitigare när det gäller att be för sjuka. Det menar Daniel Norburg, nationell ledare för New Wine, som hade en ledarkonferens i Citykyrkan i Stockholm förra veckan."

Har kyrkan gett bort sin själ?
- Kyrkans Tidning - "Svenska kyrkan är påtagligt nöjd med sina egna insatser när det gäller hur ett frivilligt återvändande av papperslösa kan organiseras . --Jag skäms över den tjänstemannamässiga tonen, skriver Mikael Löwegren i sin replik till Lena Strömberg-Larsson och Kristina Hellqvist."

Ett hot att ta på allvar
- Hemmets Vän - "Israel är den enda stabila demokratin i området med alla dess fel och brister, och dess position och roll måste försvaras från dess fiender i omgivningen. Om Iran fullt ut kommer att lyckas med att utveckla kärnvapen skulle det hota såväl freden i regionen som staten Israels själva existens. Detta är ett hot att ta på allvar."

Debatten om Jesus visar vem han var
- Tobias Bäckström på Newsmill - "Denna diskussion började redan under hans livstid och har sedan fortsatt. Man kan tycka att i ett efterkristet Sverige så borde intresset för honom ha svalnat, men så är inte fallet. Han levde för 2000 år sedan i en helt annan del av världen men väcker fortfarande debatt, även utanför kyrkliga kretsar.
I min bok ”I närkamp med Jesus” tar jag upp hur svårt det är att vara neutral till honom. Oavsett om man är ateist, kristen eller tillhörig någon annan religion så kommer man inte runt honom, få är likgiltiga. Sen kan det förhållningssätt som man har variera högst betydligt. En del sätter frågetecken kring om han överhuvudtaget har funnits, även om få seriösa forskare skulle skriva under på det. Andra ser honom som en lärare och profet som hade en hel del kloka saker att säga, men där man har skalat bort alla övernaturliga inslag. Och så har vi den traditionella kristna uppfattningen att han var Guds son som kom till världen för att lida och dö för mänskligheten
."

26 mars 2013

Nyhetsflödet tisdag den 26 mars

Tisdag den 26 mars

Rapport från New Wine konferensen
- Stefan Swärds blogg - "Nu har vi haft tre dagars ledarkonferens, New Wine Sverige ordnade det i samarbete med tre lokala Stockholmsförsamlingar, Citykyrkan, Elimkyrkan och Korskyrkan. Inbjuden gästtalare var Randy Clark från USA. Randy var en mycket vanlig pastor under många år, först baptistpastor i fullständigt icke-karismatiska sammanhang, och hans andliga längtan förde honom sedan till att bli pastor inom Vineyard på åttiotalet. Efter att ha gått i väggen och blivit utbränd så mötte han Gud på ett dramatiskt sätt i mitten av nittiotalet. Under de senaste 10 åren har han framförallt ägnat sig åt att resa runt i världen och undervisa om helande, Andens gåvor, och uppfyllelsen av Helig Ande. Precis som praxis bland predikanter i karismatiska kristna sammanhang, han undervisar biblicistiskt, läser som det står, tolkar Bibeln mycket bokstavligt, och hävdar att detta gäller oss här och nu."

Väckelse förändrar kyrka och samhälle
- Stanley Sjöberg i Världen idag - "Väckelseevangelisten Algot Niklasson är död. För några dagar sedan hölls begravningen i Sion på Rörö i Göteborgs skärgård. I början av 1950-talet var Algot Niklasson redskapet till en genomgripande andlig förnyelse. Den berörde främst vårt lands frikyrkor. Särskilt Pingströrelsen. Det var en radikal helgelseväckelse som påminde om metodismens genombrott. Mycket tid gavs till bön och andliga gåvor väcktes till liv. Kyrkorna var fullsatta och innan mötesdags stod långa köer av längtande människor.
Andliga förnyelser och väckelsetider har upprättat och bevarat den kristna församlingen genom hela historien. Förytligandet har hejdats och ursprunglig äkthet har upprättats. Troheten till Guds Ord har förstärkts. Andlig kraft har manifesterats i motsats till döda symboliska former. Mycket ofta har väckelseperioderna påverkat samhällets lagstiftning och kulturliv, med social rättvisa och människors välfärd. Utan väckelsekristendom stelnar kyrkorna och förlorar sin förmåga att vara ett salt i förruttnelsen och ett ljus i mörkret
."

Livssynshumanismen – ”det livssynsnøytrale livssyn”
- Ole Jakob Filtvedt på Skaperkraft - "Jeg har et veldig enkelt ønske fra alle som sier dere ønsker dere en livssynsnøytral stat: dere må forklare meg forskjellen på livssynsnøytralitet og livssynshumanisme...
...Dersom vi skal ta på alvor at livssynshumanismen virkelig er et bestemt livssyn, så sier det seg selv at livssynshumanismen ikke samtidig kan forstås som en nøytral og allmenn beskrivelse av ”hva vi alle har felles”
.

25 mars 2013

Nyhetsflödet måndag den 25 mars

Måndag den 25 mars

Massprotester mot homoäktenskap
- Dagens Nyheter - "I ett sista försök att samla stöd mot en ny lag som tillåter samkönade äktenskap protesterade hundratusentals fransmän på söndagen. Marschvägen sträckte sig i närheten av Champs Élysées i Paris, men längs själva paradgatan tilläts de inte demonstrera.
Enligt fransk polis deltog omkring 300.000 personer i demonstrationerna
."

Sekulärt samhälle är inget hälsosamt alternativ
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Ett fritt och demokratiskt samhälle kräver en mångfald av idéer som öppet kan tävla och göra sin röst hörd på den offentliga arenan. Ett sekulärt samhälle, avskalat på religiösa inslag i reaktion på en tidigare religiös dominans, är inget hälsosamt alternativ, skriver Jacob Rudolfsson i en rapport från SEA:s årsmöteskonferens.
”De senaste decennierna har sett religioner och religiösa företrädare flytta fram sina positioner. Det är ett hot mot det sekulära samhället – en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar – och därmed i förlängningen mot demokratin.”
Så skrev liberala Sydsvenskan i en huvudledare i veckan kring påvevalet som knappast kan kännetecknas som liberal. Samhället förutsätts vara sekulärt. Religionen ses som ett hot mot demokratin. Och religiösa övertygelser ska isoleras till den privata sfären utan tillgång till den offentliga sfären. Men demokratin och det öppna samhället förutsätter att en mångfald av åsikter får plats i det offentliga rummet.
"

Israelexpert: ”Bilden blir totalt felaktig”
- Världen idag (Svar på Micael Grenholm debatt­artikel "Jesus står inte för ockupation") -  "Men låt det stå klart att det finns absolut inget omoraliskt i att stötta Israel, inklusive deras närvaro i Judeen och Samarien. Tvärtom är stöd till Israel både moraliskt, rättfärdigt och bibliskt. Israels närvaro i Judeen och Samarien kan försvaras med historiska, judiska, moraliska och humanitära argument. Den judiska staten har hela tiden sträckt ut handen för fred, men har tvingats till krig i självförsvar. Om Grenholm vill styrka chanserna för fred i Mellanöstern bör han därför göra vad han kan för att stötta Israel – och hellre fördöma dem som använder terrorism och hjälteförklarar terrorister. (Roar Sörensen har två masters från Hebrew University i Jerusalem och har bott i Jerusalem i åtta år.)"

Reconciliation at the Foot of the Cross
-Sven Ljungholm on FSAOF.blogspot.com - "In our individual preparation for Easter, and as we take this time to journey through Lent, I want to take you to Moscow, in the spring of 1992. It is Easter Sunday morning and we conducted our service in a rented thousand seat auditorium; our “hall” for the last several months. It was the first Easter service conducted in a Moscow, Russia Salvation Army hall in 70 years, the last one having been celebrated by my grandfather, Adjutant Otto Ljungholm.
Near the front of the hall, in the shadow of a twelve-foot cross sat a girl of twelve or thirteen. By this time she had been coming to the corps regularly along with others from a nearby orphanage. As I brought the Easter message I was gripped by what seemed like secretive, searching glances of this young girl. Her eyes darted from the cross, to me and then to a poorly dressed woman seated some distance away.
"

24 mars 2013

Nyhetsflödet söndag den 24 mars

Söndag den 24 mars

Politisk korrekthet definierar inte sanningen
- Alf Lindgren i Världen idag - "Internationell lag erkänner giltigheten av en ockupation, när det har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar. Detta hot lever Israel varje dag med genom självmordsbombare och raketanfall.
Israel passar dock inte in på definitionen av en ockupant, eftersom Israels närvaro och lagliga rätt har stöd av internationell rätt. Detta bekräftades av NF 1922. Deklarationen slog också fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten Storbritannien. När Storbritannien under tryck från araberna styckade av detta område och medverkade till att en palestinsk stat upprättades (Jordanien), fick judarna klara sig på de återstående 20 procenten av Palestinamandatet.
"

Var femte nobelpristagare har judisk bakgrund
- Inblick - "Tre av fjolårets tio nobelpristagare var judar, en av fem sedan Nobelpriset instiftades år 1901. Bland pristagarna i ekonomi, fysik och medicin är andelen ännu högre. – Den judiska kulturen lyfter fram utbildning, forskning samt intellektuell frihet och utveckling som något betydelsefullt, menar professor Lennart Möller."

Gratis kondomer till elvaåringar upprör
- Dagens Nyheter - "Gratis kondomer till barn från elva år. De fyra Norrlandstingens erbjudande på nätet anmäls nu till Socialstyrelsen av en privatperson som anser att det uppmanar till barnsex. "

Måste vara gifta – för att dela rum på resan
- Svenska Dagbladet - "Den norska resebyrån Si-Reisers visar tydligt sina kristna värderingar. På sin hemsida skriver resebyrån att de vill att par ska vara gifta för att få dela rum på semestern.
 ”Vi vill att våra resor ska präglas av en kristen miljö och kristna värderingar. Och vi önskar att man och kvinna är gifta för att dela rum på resan”, står det på Si-Reisers hemsida.
Men att sambopar och nykära inte skulle få dela rum på semstern har skapat debatt i Norge
."

23 mars 2013

Nyhetsflödet lördag den 23 mars

                                  Lördag den 23 mars

Guds eld brinner i Sverige
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Gud har hört våra böner. Men vi saknar ofta frimodigheten i att ta emot bönesvaret! Vi ser inte skörden därför att vi alltid tänker oss att det vi ber om skall ske någon annan gång – längre fram. Det är tid att skörda bönesvaret nu genom att fördjupa innehållet i de vänskapsrelationer som vi redan har. Vår relation kan inte frälsa någon. Din vän måste få höra vittnesbördet om Jesus och bli född på nytt.
Just nu är rätta tiden för lokala församlingar att planera offensivt för att nå ut med evangeliet. Det är tid för väckelsemöten. Evangelister och pastorer behöver samarbeta för att förlösa det vittnesbördskapital som är infruset i många församlingar.
Vi behöver tro för längre mötesserier där Ordet och den helige Ande får tid att verka. En längre mötesserie kan skapa just den beredskap i församlingen som behövs för att bli en miljö för Guds närvaro. Då talar vi om den beröring som endast den helige Ande kan åstadkomma
."

Tiderna förändras
- Ulf Ekman i Världen idag - "Trots allt tal i dag om självförverkligande, handlar livet inte om detta. Vi står i den Högstes tjänst och hans rike, inte vårt, hans planer, inte våra, hans ära, inte vår, är det centrala. Det är där vi mår bäst. Johannes Döparen träffade huvudet på spiken när han sa: ”Han måste bli större och jag mindre”. Vår plats i Guds stora plan bestämmer han, inte jag. Det handlar inte om självutplåning utan om självinsikt. 
Någon har bett: ”Herre, för mig dit där jag älskar dig mest och tjänar dig bäst.” Med den utgångspunkten behöver vi aldrig oroas över framtiden. Någon annan fick ett tilltal: ”Välj Gud, inte Guds verk.” Ibland kan vårt verk för Gud trots allt utföras i omognad och med underliggande mänskliga ambitioner. Vi kan så identifiera oss med positioner, med aktiviteter och program att, trots att vi arbetar för Gud, han själv kommer i skym­undan. Han är ju själv viktigare än allt vi gör för honom. Där vi älskar honom mest, där tjänar vi också honom bäst.
"

Paradokser?
- Jostein Nielsens blogg - "Også i Apostelgjerningene støter jeg på hendelser som ved første øyekast fortoner seg som paradokser. Jeg har flere ganger konkludert med at den mest synlige virkningen av Den hellige ånd i den første menigheten er at evangeliet må forkynnes. Da virker det litt pussig å lese: " Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov." (Apg 16:6-7)
Å forkynne Ordet i Asia kan umulig ha vært noe som var ”helt feil”. Ettersom Asia er en del av ”all verden”, ville jeg i en diskusjon med teamet til Paulus, og med autoritet i Jesu misjonsbefaling, kunne argumentert med at det både var logisk og ”helt rett”.
"

Rob Bell's Recipe for Spiritual Disaster
- Charisma News - "In the midst of his announcement on Sunday that he now supports same-sex marriage, Rob Bell warned American evangelicals to “adapt or die.” His counsel, intended to be helpful, is actually a guaranteed formula for failure and a proven recipe for disaster. In fact, the only way for us to make a lasting impact on the culture and maintain a relevant witness to society is to do the opposite of what Bell advised."

22 mars 2013

Nyhetsflödet fredag den 22 mars

Fredag den 22 mars

Unga kristna och alkoholen
- Lukas Berggren i Världen idag - "I dag berättar vi på nyhetsplats om attitydundersökningen från den kristna nykterhetsorganisationen Blå bandet, "Från vatten till vin?". Ungdomar mellan 16 och 25 år i kristna organisationer eller kyrkor har fått frågor om deras inställning till, och användande av, alkohol och droger. Rapporten visar på en rad intressanta saker.
Sex av tio ungdomar tycker till exempel "att det är ok att ta ett glas öl eller vin på sta´n efter ett kristet möte". Något som för en äldre generation hade varit otänkbart. Samtidigt tycker 75 procent av ungdomarna "att kristna miljöer bör vara alkoholfria zoner". Detta visar att unga människor gör en åtskillnad mellan vad som sker innanför och utanför kyrkans fyra väggar.
"

Rapport från New Wine-konferensen
- Stefan Swärds blogg - "Nu är jag på den New Wine ledarkonferens som just nu pågår i Stockholm, och som vi i Elimkyrkan arrangerar tillsammans med Korskyrkan och Citykyrkan. Vi håller till i Citykyrkan som har de största lokalerna. Just nu undervisar Randy Clark om Andens gåvor. Han berättar om att i hans icke-karismatiska bakgrund inom amerikansk baptism Andens gåvor tolkades om, till att ges andliga tolkningar, eller bara uttrycka mänskliga förmågor. Profetia blev predikan, kunskapens ord blev naturlig kunskap och förmåga att uttrycka den, visdomens ord blev naturlig visdom man kan förvärva genom erfarenhet och utbildning. Helandeundren ges andliga tolkningar, en blind som får sin syn, det blir detta att Gud öppnar människors andliga ögon.
Enligt Clark tappar man då hela den övernaturliga dimensionen av kristendomen. Andens gåvor är nådegåvor, det är Guds nåd som är verksam
."

10 år efter invasionen af Irak er størstedelen af de kristne fordrevet.
- Kristeligt Dagblad - "De fleste af de tilbageværende har forskanset sig i nord, og mange vil gerne helt vækIrakkrigen kostede landet dets kristne rødder.
Gud er stor, erklærer manden med det røde tørklæde om hovedet. Ved hans side står to tilsvarende tørklædeklædte mænd med Kalasjnikov-maskingeværer, foran ham knæler en mager mand i en for stor badekåbe med udtryksløse øjne. Han er kristen, fortæller han med monoton stemmeføring, og dette er en instruktionsvideo i, hvordan man dræber hans slags
."


21 mars 2013

Nyhetsflödet torsdag den 21 mars

Torsdag den 21 mars
Pedofili är absolut kriminellt
-Björn Håkonsson i Signum - "När dessa rader skrivs är det bara några timmar sedan nyheten om den sydafrikanske kardinalen Wilfrid Fox Napiers uttalanden i en BBC News-intervju om pedofili har börjat spridas över nätet. Kardinalen uttalar att pedofili är ”ett psykologiskt tillstånd”, som kräver vård, inte något som bör straffas såsom kriminella handlingar som utförs medvetet. Han nämner som exempel två präster han känner till, som själva varit utsatta för övergrepp som barn, vilket han verkar anse på något sätt fritar dem från kriminellt ansvar för egna övergrepp. Det här är en stor besvikelse, sorgligt och skrämmande för alla som känner till den verklighet som det är frågan om."

Priset jag får betala
- Marcus Birros blogg - "Jag märker det i försiktiga förskjutningar.
Som att allt färre ville komma till Birros Bord. Som avskyn jag möter i namnkunniga mediala mobbares ständiga uppkastningar.
Som i blickarna från de häftiga, korrekta medborgarna i kungariket Södermalm.
Som den totala tystnaden från kollegor och andra. Ingen sluter upp. Jag beklagar mig inte, jag registrerar det vara. Jag märker att jag förskjuts ur sammanhang. Jag står utanför. Jag börjar kort sagt betala ett pris för den jag blivit, det jag står för.
Mitt skrivande om Jesus, Gud och andliga värden har berikat mig på sätt jag aldrig trodde var möjligt. Men i de här stängda, ateistiska sammanhangen jag verkar i, är jag numera en halvgalen predikant som talar om Gud så fort jag får chansen, som ber till Jesus och berömmer Påven.
Jag har till och med fräckheten att tycka att kriget mot fattigdomen kanske kommer före kampen för samkönade äktenskap.
"

Håkan Gniste om livet efter branden
- Världen idag - "2009 var branden i familjens hus nära att ta pastor Håkan Gnistes liv. Hans kropp bär tydliga spår av de svåra brännskadorna, men nu är han åter aktiv som förkunnare. ”Jag vill inte sitta och fundera på vad jag tvingats gå igenom, jag vill se framåt”, säger han."

20 mars 2013

Nyhetsflödet onsdag den 20 mars

Onsdag den 20 mars
Nu räcker det, RFSU!
- Ruth Nordström i Världen idag - "Det är alltså RFSU som ska diplomera och certifiera Sveriges ungdomar för att ha sex. Precis som Folktandvården, Polismyndigheten och Sveriges ålderdomshem nu har hbt-certifieras i kampanj efter kampanj. För visst känner svenskarna att det är angeläget att veta att ens tandläkare är certifierad av RFSL innan de sätter sig i tandläkarstolen?
Den svenska skollagen förbjuder konfessionella inslag och Skolinspektionen har sagt att det är mycket allvarligt att en skola i sin likabehandlingsplan hänvisar till Bibelns gyllene reglel. Men att lärare slängs ut ur klassrummen när RFSU:s informatörer ska prata om gruppsex och sextekniker med 13- och 14-åringar, är helt okej.
Kyrkoherden i Rödeby där Knull­borgar­märkena delades ut fick inte delta i kursen om sexualitet, därför att det ansågs som ”hämmande” om en präst satt med. Sexlobbyisternas slagord är att ingen får hindra ungdomar från att ”upptäcka sin sexualitet”
. "

Nej, inte heller den här texten skriver om historien om Jesus
- Per Ewerts blogg - "Det är lite tjatigt, de här årligen återkommande ”någon-har-hittat-ett-nytt-fast-gammalt-fast-ganska-nytt-dokument-som-motsäger-evangeliernas-Jesusbild-så-nu-måste-vi-skriva-om-historien”-nyheterna som av någon anledning brukar dyka upp lite före påsktid. I år är det DN som smäller på med ”nyheten” om att man funnit ett 1200 år gammalt dokument som ger en annan bild av påskhändelserna, nu mer Pilatus och framför allt hans son i en mer aktiv roll.
Innehållet är naturligtvis av exakt noll värde vad gäller kunskapen om Jesus från Nasaret. Åldersuppgiften låter i och för sig väldigt imponerande, tills man betänker att man lika gärna kunde ha skrivit ”skrivet 800 år efter de aktuella händelserna”. Det vill säga: ungefär ett sekel sämre än om jag idag skulle sätta mig och tota ihop en helt annorlunda betraktelse över digerdöden än den traditionella och försökt få det att framstå som en historiskt trovärdig källa
."

Lagen om hets mot folkgrupp skyddar inte längre judar
- Lisa Abramowicz på Newsmill - "Jag skulle önska att regeringen uppdrog till någon betrodd jurist att utreda vad som egentligen ska betraktas som hets mot folkgrupp mot judar. Det verkar som om ribban ligger mycket högt, om det nu över huvud taget finns en ribba.
När medlemmar från Judiska församlingen i Malmö – främst barn i 7 – 13-årsåldern besökte sin kursgård i Höllviken i oktober 2010 trakasserades de av ett tjugotal ungdomar. De skanderade ”heil Hitler”, ”jude­svin”, ”judejävlar förstör Höllviken” och ”Ni ska gasas!” 
Samtidigt kastade ungdomarna, som uppges vara i 13–14-årsåldern, ägg mot fönster och väggar. De trettio unga besökarna skrämdes av skriken och tumultet utan­för. Polisen upprättade en anmälan om hets mot folkgrupp och skadegörelse
."
Sydsvenskan   Sydsvenskan 2   Expressen

 En from påves utmaningar
- Joel Halldorf i Sändaren - "Valet av namnet Franciskus ger fyra viktiga signaler om vad vi har att vänta av detta pontefikat: enkelhet, omsorg om de fattiga och arbete för rättvisa, mission samt reform.
Det är många första för denne påve. Första sydamerikanen, första jesuiten och den förste med namnet Franciskus.
De som samlats på Petersplatsen fick se en märklig tillställning. Den vitklädde mannen hälsade folkmassan genom en enkel liturgi. Först en bön för hans företrädare, påve Benediktus XVI. Därefter bug-ade han sig djupt inför församlingen och bad om deras förböner. De över 100 000 närvarande tystnade när kvällen i ett slag förvandlades från rockkonsert till bönemöte.
"

19 mars 2013

Nyhetsflödet tisdag den 19 mars

                                Tisdag den 19 mars

Gud gör sig igenkänd
- Stefan Gustavssons blogg - "Det är rörande att se hur gärna våra dagars ateister vill diskutera teologi.
Jag föreläste nyligen om Guds fördoldhet, alltså frågan om varför Gud inte gör sig mer tydlig. Ateisterna i publiken hade sin uppfattning klar: Gud skulle kunna manifestera sig helt otvetydigt. Till exempel skulle stjärnorna om natten kunna formera sig på ett sådant sätt att vi kunde läsa ett budskap på himlen: ”Tro mig, jag finns”. Men eftersom han inte visat sig på ett sådant ofrånkomligt sätt bör vi dra slutsatsen att han inte existerar
."

Odemokratiskt att bekämpa oliktänkande
- Henrik Alberius i Signum - " ´Kyrkan är en enorm maktfaktor… Detta religiösa inflytande går att växla in i politiskt makt. Det gör påvens åsikter viktiga och för varje liberal viktiga att bekämpa när de inskränker människors frihet och berövar dem deras värdighet.´ Det skrev Sydsvenskan den 15 mars 2013 i sin huvudledare och det är alltså tidningens officiella ståndpunkt.
Inte heller den nye påven faller tidningen på läppen, därför att han inte står för de nyliberala åsikter man i dag ”ska” stå för om man är en upplyst människa. Men att säga att katolska kyrkan är en politisk maktfaktor är direkt fel. Hon upphör inte att säga att politiken är de valda politikernas sak – och hon säger till dem att ta sitt ansvar och göra sitt jobb.
Däremot är Kyrkan visst en maktfaktor i samhället – en bland många andra. Varför Sydsvenskan väljer att bekämpa just katolska kyrkan och inte de andra åsikterna är samtidigt tämligen klart. Det är därför att hon, och de flesta av de människor som hon består av och som är Kyrkan, i vissa frågor har andra åsikter än dem man ”ska” ha. Därför vill Sydsvenskan bekämpa katolska kyrkan och dess medlemmar
."

Psykolog varnar för "hen-pedagogiken"
- Inblick - "Psykolog Alf B Svensson varnar för den genuspedagogik där man behandlar pojkar och flickor helt lika. – Alla skillnader mellan pojkar och flickor beror inte på fostran och miljö. Det är helt ovetenskapligt, säger han.
Med grundtanken att bemöta alla barn lika, har genuspedagoger bland annat plockat bort orden han och hon för att istället kalla alla för hen.
– Bakom användningen av ordet hen ligger tanken att det där med kön bara är en social konstruktion, att alla skillnader i pojkars och flickors beteende handlar om att de behandlats och fostrats olika, säger Alf B Svensson.
Han menar att de tankarna är högst ovetenskapliga, att forskare istället visat att det finns väsentliga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor
."

Evangelister hyllades i Jönköping- Världen i dag - "Den kände evangelisten Roger Larsson slog själv an tonen när det var dags för Evangelist­fond­ens stipendiehögtid i pingstkyrkan i Jönköping på lördagen. "Svaret på sekulariseringen i Sverige är evangelisering", fastslog han."

18 mars 2013

Nyhetsflödet måndag den 18 mars

                                 Måndag den 18 mars


Alla har rätt att få höra om Jesus
- Karin Ranieli i Världen idag - "Svenska kyrkan som så ofta och så högljutt uttalar sig om rättvisa och mänskliga rättigheter, är öronbedövande tyst just när det gäller förföljda kristna
i andra länder och även här i trygga Sverige. Tyst är man också, när det gäller det som en gång var själva kärnan i det som förr hette Svenska kyrkans mission – nämligen att gå ut och förkunna evangelium. Numera heter det "Hela världen", och det framhålls att man inte ska "pracka på"  andra folk vår tro. Missförstå mig inte: det är viktigt med bra miljö och mänskliga rättigheter, men till dessa rättigheter borde även höra rättigheten att få höra om Jesus, världens frälsare!
Queermässor, raserandet av förtroendet för den Heliga skrift, interreligiösa satsningar och så vidare, allt hänger ihop och för mitt samfund in på olycksvägar. Därför är det så viktigt att både be "Herre, förbarma dig" och tacka för och be för de präster och lekfolk som inte accepterar att man handskas hur som helst med Ordets förkunnelse, be för de sammanhang där Guds ord fortfarande hålls i ära
."

Kristna är beredda att möta förföljelsen
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Vi beundrar alla de kristna som stannar i sina hemländer, trots förföljelse och dödshot. De flesta kristna är beredda att möta förföljelse på grund av tron på Jesus. I slutet av mars månad ska jag besöka Indonesien där också kyrkor bränns ner, kristna hem vandaliseras, kvinnor och män dödas, på grund av sin tro på Jesus. Jag ska möta en broder som för två år sedan berättade för mig om det som hände med hans bönegrupp. De var ett 30-tal unga familjer som överfölls, kvinnorna våldtogs, därefter dödades de. Männen halshöggs. Spädbarn kastades i säckar och slängdes i havet. Han flydde med sina två barn efter att hustrun hade dödats. Barnen togs ifrån honom, men han fick köpa tillbaks sin dotter, medan sonen nu fostras till att bli muslim."

Frälsningssoldater deltar i Eurovision - men inte i uniform
- Världen idag - "Takasa. Det blir nya namnet för frälsningssoldaterna från Schweiz, som ska representera landet i Eurovision Song Contest i Malmö i maj.
Takasa betyder 'att rena' och liksom i psalmen 'rena mitt hjärta' handlar det om en rening från synd genom förlåtelsen i Jesus Kristus. Namnet står också för den rena glädjen i livet som är i fokus när vårt band spelar och sjunger.
"

Det aller beste samlivet
- Skaperkraft - "Sommeren 2009 rapporterte VG at par som bor sammen før de gifter seg, får mindre lykkelige ekteskap og har større risiko for skilsmisse enn de som ikke bor sammen før bryllupet. Den norske samlivseksperten professor Frode Thuen kommenterte at den amerikanske forskningsrapporten var både interessant og viktig: «Oppfatningen har jo lenge vært at det er lurt å prøve ut samlivet før man forplikter seg. Disse studiene viser at det kanskje er tvert om.» Og videre, om samboerparene: «Disse parene opplever nok ofte at det ene tar det andre, og så er de plutselig gift og fanget i noe som de egentlig ikke trodde på.»"

17 mars 2013

Nyhetsflödet söndag den 17 mars

                                  Söndag den 17 mars

Misstankar om islamisk extremism i Europa kan inte viftas bort
- Zulmay Afzali på Newsmill - "Fd regeringstjänsteman Afghanistan: Tyvärr har Europa försatt sig i en situation där det har blivit en bas och en fristad för terrorister.
Det finns anledning att undra över vad man i Europa egentligen har gjort mot sig självt när det – medvetet eller omedvetet – gett islamiska extremister och radikalister ”skydd” i sina länder? Om det varit medvetet: varför? Kan det vara så att europeiska politiker har trott – och tror – att dessa extremister är lätta att integrera i de fria europeiska samhällena och att de kommer att ge upp sin islamiska extremism när de väl underkastat sig integrationsprocessen? Men om man tittar på vad som hänt i verkligheten så har deras sätt att tänka och agera inte ändrats alls, trots alla pågående integrationsprocesser.
"

Förberedelser för försakelse
- Marie Willermarks blogg - "Jag är nu klar med mina förberedelser för att anta utmaningen i försakelseveckan. Den veckan hålls någon gång under året i alla länder där Frälsningsarmén finns. För att kunna ge en ekonomisk offergåva till det internationella missionsarbetet avstår man något för egen del. General Linda Bond berättade i helgen om en blind tiggerska i Bangladesh som fastade en dag och gav sitt ris och sin lilla inkomst till försakelseinsamlingen.
Den utmaning som medarbetarna på Internationell Utveckling gett oss i Sverige är bl.a. att leva en vecka på fattigdomsgränsen. ”Below the poverty line.” Efter svenska förhållanden skulle det vara ca 70 kronor på fem dagar.
"

Förföljelser mot kristna i muslimska länder ökar
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Idag har jag haft samtal som bekräftar hur förföljelserna ökar mot de kristna i muslimska länder. I Lybien blev en ung man dödad efter att ha fört in biblar i landet. De som störtade diktatorn Khadaffi är själva brutala islamister som riktar hård förföljelse mot de i landet som inte delar deras värderingar. Samma sak sker i Irak och nu i Egypten."

Melodifestivalen - gruppen från Frälsningsarmén i Schweiz heter TAKASA
- My Newsesk - "I den internationella melodifestivalen ESC Eurovision Song Contest 2013  i Malmö kommer Schweiz trots allt att representeras av Frälsningsarméns bidrag ’You and Me’. Sången framförs av en grupp
frälsningssoldater från Schweiz. När bidraget vann den nationella uttagningen till tävlingen uppstod en tvist som innebar att gruppen inte får framträda i frälsningsarméuniformer
och inte heller heta ’dieHeilsarmee’.
"

16 mars 2013

Nyhetsflödet lördag den 16 mars

Lördag den 16 mars

Vara i minoritet kräver mod
- Berit Simonsson i Världen idag - "Att tycka som de flesta andra tycker, det man "ska tycka" i dag, till det behövs inget mod. Men det kan fresta på för många att i fikarummet på arbetsplatsen, eller på skolgården, eller i församlingens arbetslag, eller på debattsidorna, hävda en avvikande uppfattning mot de flesta andra. En smidig och diplomatisk hållning är: "Jag säger inget, så har jag inget sagt!"
Tänk om det krävs så mycket mod så att många inte vågar säga vad de egentligen tycker, av rädsla för att bli kallad olika nedsättande saker? Sådant som slutar på – fob till exempel. Är det därför som människor är så försiktiga i Sverige i dag med att uttrycka avvikande uppfattning, och i avsaknad av avvikande röster i mediabruset och i fikarummen kan man förledas att tro att "den som tiger samtycker"...
...Hur blir man modig? När man egentligen känner sig ganska liten och dum, när andra verkar vara både många och eniga?  Men, saltet som ska ge sälta är ju aldrig någonsin tänkt att vara i majoritet!
Det enda som verkligen hjälper mot människofruktan, det är att frukta Gud!
Gudsfruktan – det är inte att vara rädd för Gud, men att älska Gud, den helige och upphöjde och vår käre himmelske Fader, så att man minst av allt vill göra honom emot. Hör här vad Bibeln säger: "Var inte rädda ... och låt er inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan". 1 Petr 3:14.
Gudsfruktan är det enda skyddet; Frukta Gud så behöver du inte vara rädd för människor.
"

Påven, journalisterna och ”moderniteten”
- Erik Åkerlund i  Signum - "Det tycks bland journalister finnas ett fast och tämligen enhetligt begrepp om ”modernitet”. När företrädare för katolska kyrkan, och särskilt unga sådana, tillfrågas om vad de önskar av den nye påven leds de ständigt mot att säga att de önskar ”modernisering” eller en ”modern påve”...
...Naturligtvis måste katolska kyrkan vara en levande samtalspartner i den samtida världen. Men för det första finns det inte ”en” modernitet att förhålla sig till, utan flera. För det andra handlar relevans inte om att bli precis som alla andra. Att vara levande innebär att man hamnar mellan två ytterlighetslägen: att helt bestämmas av yttre krafter, åt ena hållet, eller att lida av ”dödsstelhet” och inte alls kunna svara på ett differentierat sätt på yttre stimuli, åt det andra. Katolska kyrkan kommer alltid att förändras med sin samtid, men hon kommer aldrig att bli likadan som densamma. ”I världen men inte av världen”, så att säga
."

Motstand
- Jostein Nielsens blogg - "Det ville være en sterk forenkling å hevde at strategien til de første kristne var å vende seg bort fra motstanden. All lidelse og forfølgelse de måtte gjennomgå, er på mange måter et bevis på det motsatte. Likevel er det mye som tyder på at de gikk dit hvor mottakeligheten for evangeliet var størst. Da jødene nektet, vendte de seg til hedningene. Da synagogen ble lukket, benyttet de andre arenaer (f. eks. skolen til Tyrannos).
Jeg har fått rådet selv og gitt det videre: Bruk ”kreftene” der du ser at det nytter! På den måten bygges troen. Det var også Jesu direkte befaling da han sendte ut apostlene: Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene (Matt 10:14). Og det var nettopp det Paulus og Barnabas gjorde før de forlot Antiokia.
Men for å vurdere når det skal gjøres, er det viktig å følge Åndens ledelse
."

15 mars 2013

Nyhetsflödet fredag den 15 mars

Fredag den 5 mars

 Marcus Birro: "Känner glädje och tacksamhet"
- Världen idag - "Marcus Birro är stolt över att vara katolik efter att ha bevittnat den nye påvens första framträdande.
– I kväll känner vi katoliker stor glädje, tacksamhet, frid och framtidstro, säger han....
...Vidare hoppas Marcus Birro att påven "vågar vara medmänsklig".
– Jag hoppas att han tillsätter en utredning rörande pedofilskandalerna, och att han fortsätter att hålla det jesuitiska hjärtat öppet, att han inser att det är för de svaga han är satt där han är satt.
Birro poängterar också vikten av att balansera mellan nutid och tradition.
– Bibeln är fortfarande Guds ord och sanningen, vad än sekulariserade nutidsmänniskor spyr ur sig på Twitter. Jag hoppas påven vågar vara traditionell i den betydelsen
."


Nye påven kritisk till homoäktenskap
- Dagens Nyheter - "Påve Franciskus motsätter sig abort och homoäktenskap för barnens skull, och uppmanar katolska kyrkans präster att göra detsamma.
Den nye påven var starkt kritisk till att den argentinska regeringen ändrade lagstiftningen och tillät samkönade äktenskap 2010. I ett brev till klostren i Buenos Aires skrev han:
"Låt oss inte vara naiva, vi talar inte om någon lätt politisk kamp: det rör sig om ett destruktivt hinder gentemot Guds vilja. Vi talar om en lögnens konflikt som förvirrar och vilseleder Guds barn
"

Ulf Ekman gjorde en Benedikt
- Sändaren - "Förra veckan gjorde Ulf Ekman en Benedikt och deklarerade att han lämnar i förtid. Liksom för katolikernas påve angavs orsaken till hälsoskäl.
Trosrörelsen och Livets Ord betonar det starka ledarskapet, men har vid sidan av Ekman få profilerade ledare. Ersättaren Joakim Lundqvist, med rötter i uppsalaförsamlingen, är ett lysande undantag, men har talande nog byggt upp ungdomsorganisationen Ny Generation lite vid sidan om
."
 

Tron, livet och familjen
- Lukas Berggren i Världen idag - "Vissa saker i tillvaron värderar vi människor mer än andra saker. När allt kommer omkring är det inte prylar och pengar som är viktigast för oss. Vår västerländska kultur är starkt präglad av materialism och konsumtion, men vad värderar vi när detta rycks ifrån oss? Vad är det som är verkligt viktigt för oss när saker ställs på sin spets?
Fråga en person som kämpar med sjukdom eller ligger för döden vad den värdesätter mest i livet och svaren kommer – i hög utsträckning – att handla om relationer och livet självt. På tre punkter är vår kultur i den meningen kontraproduktiv. Materialism och konsumism har fått oss att förakta det vi värderar högst. Vad är då viktigt för oss?
"

14 mars 2013

Nyhetsflödet torsdag den 14 mars

Torsdag den 14 mars

Ny påve den första från Latinamerika  
- Dagens Nyheter - "Klockan 19.06 kom röken alla väntat på. Drygt en timma senare stiger den nye påven fram inför en jublande folkmassa på Petersplatsen i Rom: argentinaren Jorge Mario Bergoglio, 76. Hans påvenamn blir Francesco I eller Franciskus I."
- Expressen - "Jorge Mario Bergoglio, 76, är den första påven från Latinamerika.
Han föddes i Buenos Aires som son till en järnvägsarbetare och tog sig via uppdraget som Buenos Aires ärkebiskop ända till Rom där han utsågs till kardinal 2001. Nu har han antagit namnet Franciskus.
"

- Svenska Dagbladet - "Världen har fått en ny påve, den första från Amerika. De 115 kardinalerna enades efter fem omröstningar om att Jorge Mario Bergoglio är bäst lämpad att leda 1,3 miljarder katoliker in i framtiden."
- Aftonbladet - "Författaren och påveexperten Göran Hägg menar att den nye påven Franciskus framstår som ”väldigt folklig och enkel”.
– Jag har hört att han åker tunnelbana, säger Göran Hägg."
- Världen idag - "Hans namn är en programförklaring"
Kardinal Jorge Bergoglio är känd för att laga sin egen mat och åka buss till jobbet i stället för att ha privatchaufför. Katolska kyrkans första jesuitpåve beskrivs som en enkel man.
"

 - SVT - "Påve Franciskus: ´Be för mig´. Argentinaren Jorge Mario Bergoglio blir den nye påven med namnet Franciskus." 

Sverige bör ta katolska kyrkan på större allvar
- Alf Svensson i Newsmill - "Det är faktiskt trist att svensk allmänhet ska undanhållas den globala betydelse påvedömet och katolska kyrkan spelat och spelar. Vårt lilla land försätter sig självt i en apart situation."

General Bond har vision för armén
- Världen idag - "Frälsningsgeneral Linda Bond leder en armé på marsch. Fienden är ondskan och orättvisan, och med den kompromissar man inte.
– Vi är militanta när det hand­lar om att slåss mot ondskan och att strida för människors värdighet. Vi är beredda att ta strid mot orättvisor överallt. Linda Bond är rak, uppriktig och passionerad, och det är lätt att förstå hur hon fått förtroendet att väljas till ledare för 1,3 miljoner frälsningssoldater.
"

Konfirmander fick sexdiplom
- Svenska Dagbladet - "På en delkurs på ett konfirmandläger i Blekinge om kärlek och sexualitet delades nyligen ett diplom, ”Knullborgarmärket”, ut tillsammans med ett certifikat på att man är kvalificerad att ligga."
 Världen idag - "– När min 14-åriga dotter kom hem med detta reagerade jag med bestörtning. Hon är inte kvalificerad att ligga och jag vill inte att hon sätter ett knullborgarmärke på sin jacka."

12 mars 2013

Nyhetsflödet onsdag den 13 mars

Anpassning till sekulär kultur gynnar inte kyrkor- Jacob Rudolfsson i Dagen - "När John Shelby Spong i slutet av 1990-talet lanserade tesen att den kristna tron måste förändras eller dö ut, i ”En ny kristendom för en ny värld” (utgiven på svenska 2005), var det många kyrkor och sammanhang som stämde in i kören. Tesen innebar att kyrkan behövde överge den traditionella gudsbilden och andra övertygelser och istället omdefiniera sig då dessa begrepp inte längre passade in i vår postmoderna värld. På så sätt fortsatte man den inslagna vägen mot att skapa vad man såg som en mer öppen och vidsynt kyrka. Jesu exklusivitet, inkarnationen, försoningen och Bibelns auktoritet var bara några av de begrepp som ifrågasattes.
Spongs och andra liberalteologers tes följer en enkel logik. Om vi tonar ner och slipar bort sådant som kolliderar med samtiden, och om vi anpassar den kristna tron till den sekulariserade världens tänkande och livsstil, då kommer människor att upptäcka tron och bejaka den kristna kyrkan. Tongångarna känns igen från svenska kyrkors diskussioner kring identitet och framtid.
"


Kontantlöst samhälle- Flammor - "Allt fler slutar hantera kontanter. Listan kan göras lång på företag och affärskedjor som upphör med detta. Även bankerna finns med på listan.
Enligt riksdagsledamoten Ulla Andersson fanns i Sverige år 2009 inga kontantlösa bankkontor. År 2010 var siffran 179. 2011 var antalet 560. Det motsvarar vart tredje bankkontor. Alltså en tredjedel av bankerna har på två år tagit bort kontanterna. Vi går med stor hast mot ett kontantlöst samhälle...
...Processen fortsätter - mot det kontantlösa samhället, mot ett nytt ekonomiskt system som Uppenbarelseboken förutsagt. Ingen kan stoppa processen - ingen kan heller stoppa profetiornas uppfyllelse.
"Världsgeneral på besök i Sverige
- Världen idag - "Frälsningsarméns världsledare, general Linda Bond, talade på söndagen för första gången i Templet på Östermalm. Hennes budskap handlade om påsken, och om hur människan blir sig själv fullt ut i Gud.
– Vi behöver gå in i påsken med inlevelse, reflektera över Jesu kors, och känna Hans smärta på alla plan: emotionellt, socialt, fysiskt. Och vi måste inse att det var för oss Jesus dog på korset på Golgata, sa Linda Bond till en fullsatt kyrkosal. Men påsen är också uppståndelsen, Jesu himmelsfärd och Pingsten – historiska skeenden som är en pågående andlig verklighet för alla kristna.
– Kraften som reste Jesus från de döda bor i dig. Vi ska inte försöka likna Jesus, utan vi ska vara Jesus, sa Linda Bond
."

Her er den nye paves fem største udfordringer
- Kristeligt Dagblad - "Der er nok at tage fat på for den kommende pave, hvis navn fra i dag diskuteres af 115 kardinaler i Det Sixtinske Kapel
Når 115 kardinaler fra hele verden i dag lukkes inde i det Sixtinske Kapel for at vælge en ny pave, tårner de tunge opgaver sig op for dem og hele den katolske kirke. Hvad enten konklavet finder den netop afgåede pave Benedikts afløser i løbet af få timer, eller det tager flere dage, skal vedkommende forholde sig til en række problemer, der truer hele kirkens identitet og position
."

Nyhetsflödet tisdag den 12 mars

Människovärde i skarpt läge
- Nasrin Sjögren i Världen idag - "I vår tid reduceras människan alltför ofta till att bli summan av sina färdigheter, funktioner och känslor. Allra tydligast är detta under de första månaderna i livet. Då kan det räcka med att misstänkas ha gomspalt, ryggmärgsbråck eller Downs syndrom för att räknas som persona non grata. Socialstyrelsen tillåter regelmässigt att man dödas i de fallen ända fram till graviditetsvecka 22. Detta trots att inget av dessa tillstånd i sig är livshotande. Det är bara dagar innan man i Sverige juridiskt räknas som barn och den tid då vården skulle sätta in oerhörda resurser för att säkra ens rätt till liv och hälsa. Enligt samma logik drivs kravet om dödshjälp för gamla, sjuka eller funktionshindrade. Som om det enda livet värt att leva är det starka, friska och glada livet."

Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt
- Uppsala Nya Tidning - "Det är uppenbart att önskemålen om surrogatmödraskap utgår från vuxnas intressen i stället för barnets. Surrogatmoderskap är en form av exploatering av en annan människas utsatthet, och det inbegriper en rad risker och möjliga komplikationer. Det skriver Bengt Malmgren, Bengt Säfsten och Anna Aronsson, medlemmar i Claphaminstitutet."

Frälsningsarméns general besökte Huskvarna
- Jnytt.se - "Drygt 500 personer samlades på lördagen på Kungsporten i Huskvarna för att möta och lyssna till Internationella Frälsningsarméns världsledare Linda Bond från Kanada."

Guds svar till alla Misérables
- Per Ewerts blogg - "Försöker återhämta mig efter att igår kväll ha sett Les Misérables på bio. Anade att den skulle ha viktiga beröringspunkter med den bok som nu sänts till tryck...
...Jag har – för ovanlighetens skull – svårt att finna ord. Jag måste säga att filmen var det mest överväldigande kulturella upplevelse jag varit med om i mitt liv. Jag var beredd på tragedi, nåd utsatthet och kärlek, men styrkan i budskapet, äktheten, musiken och närvaron var mer än jag anade. Finalen, när Guds värld bryter in med full upprättelse, tog tag i min ande, själ och kropp och kramade alltsammans hårdare, hårdare tills allt brast. När slutackordet slogs av var min fysiska varelse lika utpumpad som i slutet av ett millopp.
"

11 mars 2013

Nyhetsflödet måndag den 11 mars

5000 kristna jagas bort från sina hem som bränns ner i Pakistan- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det sker just idag – lördagen den 9 mars – i en stadsdel i Lahore i Pakistan. Närmare 200 bostäder brändes ner under dagen, 5000 kristna är på flykt, kvinnor våldtogs, många brutalt misshandlade, oron och rädslan sprider sig bland de kristna.
En muslim anklagade en kristen för att ha sagt något negativt om profeten Muhammed. Det var tillräckligt. Situationen för de kristna blir allt värre i Pakistan.
"


Kyrkan i vardagen
- Stefan Swärds blogg - "Det är inte tillräckligt att sänka kyrkans trösklar, och öppna dörrarna, och ta bort väggarna. Kristi kyrka ska vara ute på stan, bland vanligt folk.
Läs till exempel Johannesevangeliet, där står det om många under som Jesus utförde – vardå någonstans? Hemma, ute på stan, under vandring, vid ett stopp vid en brunn, på en bröllopsfest m.m.
Några karismatiska konferenser och megakyrkor fanns inte på den tiden.
"

Hver anden alvorligt syge søger trøst hos Gud
- Kristeligt Dagblad - "Ny forskning viser, at alvorligt syge patienter bruger troen positivt i forhold til deres sygdom. En mindre gruppe oplevede dog sygdommen som en straf fra Gud
De søger kærlighed og omsorg hos Gud. De beder om tilgivelse. Og de prøver at se på, hvordan Gud kan styrke dem i deres situation. Ny forskning blandt 111 alvorligt syge danske lungepatienter viser, at op mod halvdelen af patienterne brugte troen positivt i deres sygdomsforløb. Heidi Frølund Pedersen, ph.d.-studerende ved Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet, står bag undersøgelsen.
"

10 mars 2013

Nyhetsflödet söndag den 10 mars

Bibeln vägleder till en sund livsstil
- Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Bibeln ger oss vägledning till en sund livsstil. I vår önskan att må bra och undvika svåra sjukdomar, är det därför viktigt att lyssna till den forskning professor emeritus Stig Bengmark redovisar och samtidigt lägga märke till Bibelns hälsoregler."

Aktuellt USA-fall visar på problemen med surrogatmödraskap
- SEA:s hemsida -"En majoritet av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vill tillåta surrogatmoderskap. Bland annat hänvisas till värdeförskjutningar i samhället som skäl. Men värdeförskjutningar kombinerat med teknisk utveckling kan lätt resultera i fartblindhet, skriver Jacob Rudolfsson och lyfter fram ett aktuellt fall i USA som exempel."


Varför får inte Israel stöd av kyrkor?
- Alf Lindgren i Världen idag - "I kristen press och kristna inlägg ser man att stödet för Israel har minskat. I dag är det inte självklart att kristna kyrkor ser Israels tillblivelse profetiskt utifrån Bibeln. Att det finns över 800 profetiska ställen i Gamla testamentet som stöder förbundstanken för det judiska folket, verkar inte ha någon relevans. De bortser också att Jesus själv säger att "judarna inte får se Honom förrän de säger; 'välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.'"
När den första församlingen i Jerusalem bildades var den judisk, och de såg från början inte någon frälsning för hedningarna. Först med Petrus besök i Cornelius hus och Paulus kallelse till hednaapostel började församlingen förstå Guds plan med hela världen. När de hednakristna blev fler än de judekristna, blev det tvärtom och en ersättningsteologi uppkom. Den kristna församlingen hade ersatt Israel som Guds egendomsfolk. De stal helt enkelt judarnas kallelse, trots att Paulus i Romarbrevet 11 tar avstånd från sådana tankar. Denna ersättningsteologi har skapat mycket lidande för judarna och har påverkat deras syn på kristendomen.
"

9 mars 2013

Nyhetsflödet lördag den 9 mars

Livmoder i landstingets tjänst  
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Vi kommer allt närmare en utveckling där barn och barnlängtan är ett behov som ska stillas likt vilket konsumtionsbehov som helst. Därmed förminskas människolivets värde, i detta fall särskilt kvinnors och barns. För att något är medicintekniskt möjligt innebär det inte att det är rätt. Och oavsett hur hårt svenska surrogatmödraskap än skulle regleras av landstingen, öppnar detta för en syn på barn som varor och kvinnor som behållare."

Samvetsfrihet under lupp
- Lukas Berggren i Världen idag - "I dag rapporterar vi om att Sverige anmäls till Europarådet, för att vi inte respekterar den resolution om samvetsfrihet som antogs i oktober 2010. Trots att samvetsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet, som finns omnämnd i både FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, väljer alltså Sverige att nonchalera resolutionen. Det förtjänar kritik. Svidande sådan."


Walesas homoåsikter upprör i Polen
- Dagens Nyheter - "Den infekterade debatten om homosexuellas rättigheter i Polen tog ny fart när landsfadern och Nobelpristagaren Lech Walesa tog till orda. Hans åsikt att homosexuella politiker borde sitta bakom en vägg i parlamentet har lett till ramaskri.
Den vördade demokratikämpen Lech Walesa, Polens president åren 1990–1995, gjorde klart i polsk tv att han anser att homosexuella tar för stor plats i samhällslivet och förvirrar polska barn.
"


 Et miljø for Den hellige ånd
- Jostein Nielsens blogg - "Kan jeg bidra til å skape et miljø som er åpent for at Den hellige ånd kan tale? Selv om ”Gud er Gud om alle mann var døde”* er det mange indikasjoner i bibelen, ikke minst i Apostelgjerningene, på at det er mulig. Jeg mener dagens vers er et slikt eksempel:  "En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd" (Apg 13:2)

8 mars 2013

Nyhetsflödet fredag den 8 mars

Vill se rekordmånga orter i bön 6 juni
- Världen idag - "200 orter i bön den 6 juni. Det är Sverigebönens mål inför årets nationaldag.
– Vi kommer särskilt att lyfta upp landets familjer i våra förböner, säger Patrik Sandberg vid Sverigebönen, som lanserar en ny djärv framtidsstrategi.
Av de 200 böneorterna vid årets 6 juni vill man även se de 100 största kommunerna representerade.
– Årets mål innebär en ganska kraftig ökning från förra året och detta är inget vi klarar att göra själva. Vi kan bara formulera mål, inspirera och uppmuntra människor ute i landet att ta ansvar, säger Torbjörn Erling, även han i ledningen för nätverket Sverigebönen (SB)
."

Gemensam framtid får nytt namn
- Kyrkans Tidning - "Gemensam framtid blir Gemensam kyrka. Det föreslår kyrkostyrelsen efter en omröstning där tretton av fjorton ledamöter röstade för det nya namnet.
Namnfrågan för den nya kyrkan Gemensam framtid har diskuterats under flera år. Vid kyrkokonferensen 2011 fattades beslut om ett permanent namn senast 2014.
Kyrkoledningen har dock känt behov av att driva på processen så att den nya kyrkan får ett fast namn, helst redan vid konferensen 2013. Kommunikationen både internt och externt blir annars lätt lidande av att ha ett temporärt namn som inte innehåller ordet kyrka
."

Varför heter vi inte Frälsningskyrkan?
- Marie Willermarks blogg - "Avgörande för Frälsningsarmén och mig som frälsningssoldat är att vi är trygga i vårt ursprung, uppdrag och identitet. Vi förvaltar inte ett historiskt monument utan lever i en pågående  uppenbarelse från Gud om hur han vill använda oss idag. Fortfarande gäller att hans försoningserbjudande genom Jesus skall hela, upprätta, förvandla och fylla människor med Andens nya liv. Därav följer också att vi bidrar till ett samhälle där rättvisa och rättfärdighet råder."

7 mars 2013

Nyhetsflödet torsdag den 7 mars

Det är dags att vända trenden
- Stefan Swärd i Världen idag  - "Nu är det dags att vända trenden. Jag tror att det finns en ökande andlig öppenhet i Sverige. Det faktum att det  finns en hel del kristna församlingar runt om i Sverige som faktiskt växer och når och vinner nya människor visar att det inte är kört.
Det finns flera nycklar för att se växande och blomstrande församlingar. En nyckel tror jag handlar om den övernaturliga sidan av kristendomen. Det räcker inte med bara ett socialetiskt kristet budskap. Människor måste också få möta Gud på djupet, vidröras av Anden, göra Gudsupplevelser och inse att den Gud vi tror på är levande och verksam.
"

Frågor inför kyrkovalen
- Tankar i natten - "1. Den första frågan riktar sig direkt till de partier som ställer upp i de kyrkovalen och svaret bör då också vara av mer formell och programmatisk karaktär. Hur motiverar partiet sin ambition att styra ett trossamfund som Svenska kyrkan? Efter vad jag förstår, definierar ni inte era partier, som kristna partier. Jag kan inte hitta några skrivningar i partiprogrammen, som motsäger mitt intryck. Varför begränsas ambitionen enbart till ett av alla kristna samfund i Sverige?
2. Jag är intresserad av en förklaring till varför ni, som är medlemmar i SvK och partier som ställer upp i de kyrkliga valen, accepterar att ett sekulärt parti beslutar om program för Svenska Kyrkan, som partiet definitionsmässigt inte är en del av och att ni samtidigt måste söka partiets godkännande, om ni önskar aktivera er som förtroendevalda i SvK. Skulle ni acceptera något liknande förfarande i förhållande till någon annan organisation ni är medlemmar av?.....
"

Knutby-tragedien skader fortsatt frikirkene
- Vårt Land - "Egil Svartdahl omtalte Knutby-saken som «Pinsebevegelsens 11. september» på de norske pinsevennenes Predikantkonferanse en tid etter at skandalen i Knutby hadde rullet i mediene.
– Har Knutby skadet Pinsebevegelsen i Norge på lengre sikt?

– Ettersom dette hendte i en pinsemenighet og hadde en link til Norge, måtte jeg og andre norske pinsevenn-ledere svare på spørsmål, forklare og ta avstand da dette kom opp. Nå blir jeg sjelden konfrontert med Knutby-saken, svarer Svartdahl.
– Jeg tror folk flest forsto at denne kriminal- og overgrepssaken var så spesiell og grov at den må ha vært et særtilfelle. Heldigvis for oss var det stedsnavnet Knutby, ikke menighetsnavnet Filadelfia som gikk igjen i omtalen av saken, tilføyer den mangeårige forstanderen i Filadelfia Oslo.
Svenske Dagen har fått svar fra 377 pastorer i pinsemenigheter og andre frikirkesamfunn. 61 prosent av dem har en klar oppfatning om at det som hendte i Knutby i 2004 har skadet frikirkene generelt. Halvparten av de som har svart mener at Pinsebevegelsen er ekstra hardt rammet.
"