Dagens Nyheter

31 maj 2014

Nyhetsflödet söndag den 1 juni

Tystnadsplikten får aldrig naggas i kanten
- Svenska Dagbladet - "Tystnadsplikten, stadgad i lag, är uttryck för yttersta respekt för en människa. Den måste gälla i båda riktningarna. Det är häpnadsväckande att kyrkliga instanser inte i första hand reagerar instinktivt till försvar av tystnadsplikten utan oreflekterat ställer upp på de spelregler som uppställts av SVT:s program Uppdrag ganskning. Det skriver Anders Piltz, biskopsvikarie i Stockholms katolska stift.
SVT:s Uppdrag granskning med dess fejkade själavårdssamtal var ingen journalistisk pionjärinsats. Sedan sextiotalet finns många rapporter i medierna om vad präster har sagt som svar på uppdiktade livshistorier om sexuell läggning. Själva upplägget avslöjar poängen: själasörjaren är à priori misstänkt, åtalad och dömd.
Bekymret med denna metod ligger i öppen dag: den orubbliga övertygelsen kan inte längre upprätthållas att det i övervakningssamhället fortfarande finns åtminstone ett absolut fredat rum, nämligen kyrkan. Hur vet jag att det som sägs i biktstolen inte kommer att publiceras på Facebook eller blir ett inslag i den fria statliga televisionen?
"

Dödsdom mot ung kvinna fördöms
- Dagens Nyheter - "En sudanesisk nyförlöst kvinnas dödsdom väcker vrede hos människorättsorganisationer och internationella samfundet. 27-åriga Meriam Yehya Ibrahim har dömts för ”avfällighet” för att hon är kristen och ”äktenskapsbrott” för att hennes äktenskap med en kristen man anses ogiltigt.
Meriam Yehya Ibrahim dömdes som höggravid till döden genom hängning, för att hon vägrat avsäga sig sin kristna tro. Hon är också dömd till spöstraff för "äktenskapsbrott" då hon är gift med en kristen man. Enligt Sudans tolkning av sharialagar, religiös lag, är äktenskapet ogiltigt
."

Präst riskerar petning efter Uppdrag granskning
- Världen idag - "Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, men också själavårdare och pastor i Equmeniakyrkan är upprörd efter Uppdrag granskning.
– Ett public service-program i SVT försöker hetsa prästerna att bryta lagen och kommentera ett själavårdssamtal. Enligt Rättegångsbalken 36 kapitlet 5§ är tystnadsplikten absolut, präster och pastorer får inte under några omständigheter bryta sekretessen, inte ens kommentera om ett samtal ägt rum. Som själavårdare är jag själv mycket medveten om att mitt tystnadslöfte är lagligt bindande.
– Uppdrag granskning har här lämnat den gråzon som programmet inte sällan arbetat i och gått över till att hetsa till lagbrott. Uppdrag gransknings bristande etik och laguppfyllelse är i uppenbar strid med public service avtalet. Jag utgår från att inslaget fälls i granskningsnämnden. De präster som utsattes för inslaget uppträdde föredömligt, säger han
."

Nyhetsflödet lördag den 31 maj

Boko Haram dödar kristna ”som kycklingar”
- Dagen - "Islamistgruppen Boko Haram sprider nu så mycket skräck i Nigeria att människor inte ens vågar säga gruppens namn högt. Då kanske de dyker upp från ingenstans och dödar dig. Och invånarna i de nordöstra delarna vet att militären antagligen inte kommer att kunna ge dem skydd.
I mitten av april kidnappade gruppen Boko Haram över 200 skolflickor, de flesta kristna. Militären kände till kidnappningsplanerna flera timmar i förväg men kunde inte stoppa bortförandet, enligt Amnesty. Enligt samma källa är soldaterna rädda för att möta islamisterna, som ofta är bättre beväpnade. Några veckor senare dödas närmare 300 människor i byn Gamboru Ngala av samma grupp. En delstatssenator sa att militären hade lämnat staden utan skydd för att söka efter skolflickorna
."

Kristna hbtq-personer reagerar på "Bögbotarna"
- Världen idag - "Nu reagerar två kristna hbtq-personer på Uppdrag gransknings program "Bögbotarna". Detta genom debattartiklar på Svt Opinion. Både Nasrin Sjögren och Erik Johansson är engagerade i just Frimodig kyrka, den kyrkopolitiska nomineringsgrupp som lyftes fram i onsdagens program.
"Först och främst lyser ett obehagligt förakt igenom i programmet rörande de av oss kristna HBTQ-människor som har eller kommer att söka hjälp, stöd och förbön i vår strävan att leva ett liv i enlighet med klassisk kristen tro. Söker jag själavård för en sådan sak, vill jag bli mött med respekt och inte bli klappad på huvudet av en ängsligt flummig präst som är mer mån om att bli omtyckt av RFSL och den politiska tidsandan än av att möta mig och mina frågor utifrån vår gemensamma kristna tro."
Det skriver Nasrin Sjögren, som sitter i Kyrkomötet för Frimodig Kyrka på SVT Debatt. Nasrin Sjögren som, efter att hon bröt upp från sin muslimska hemmiljö, själv var en aktiv del av hbtq-rörelsen under många år tills hon efter en existentiell kris mötte Jesus."

Uppdrag granskning om förbön
- pastorcastor - "I programmet uttalar sig några andra präster på sätt som däremot framstår som teologiskt katastrofala. Malin Strindberg, präst i Tyresö församling, får frågan vad hon skulle svara en konfident som frågar: ”Kan Gud bota mig [från min homosexualitet]?”. Strindbergs raka svar blir då: ”Nej, det kan Gud inte göra.” Lars Gårdfeldt, präst och politiker inom Feministiskt initiativ, beskriver bön om ändrad läggning med orden: ”Det är kvacksalveri”. Avgående ärkebiskopen själv, Anders Wejryd, får frågan: ”Kan Gud bota homosexualitet?”. Svaret från avgående ärkebiskopen är rakt och tydligt: ”Nej, jag tror inte det.

30 maj 2014

Nyhetsflödet fredag den 30 maj

Inte olagligt att erbjuda förbön
- SEA:s hemsida - "Det är ironiskt att knappt en vecka efter att SVT uppmärksammade den nyutgivna "Liten handbok i konsten att bli lesbisk”, som påstår att sexualiteten inte är statisk och kvinnors "sexuella potential" att bli lesbiska, upprörs SVT:s Uppdrag granskning över att homosexuella söker hjälp hos präster när de brottas med sin sexualitet. Detta är en inkonsekvent hållning.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till onsdagens Uppdrag granskning om präster och synen på homosexualitet i Svenska kyrkan.
- Uppdrag granskning agerar modern inkvisition när de framhäver att prästerna bör säga att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. Vi har religionsfrihet som garanterar prästerna rätten att tänka själva och göra egna ställningstagande utan att först få dem godkända av media
."

Kyrkoledningen låter prästerna ta smällen
- Lukas Berggren i Världen idag - "Så har då Uppdrag gransknings program "Bögbotarna" visats. Man kan fråga sig hur både titel och innehåll rimmar med att Svt är förbundna att utöva sin sändningsrätt "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda".
Så har då Uppdrag gransknings program "Bögbotarna" visats. Man kan fråga sig hur både titel och innehåll rimmar med att Svt är förbundna att utöva sin sändningsrätt "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda". Som experter i den massmediala avrättningen kallas en präst som kandiderat för Feministiskt initiativ i EU-valet, samt en annan präst som kandiderat för Socialdemokraterna till Stockholms stiftsfullmäktige. De får skaka på huvudet och pusta i sändningen över att det finns så konservativa präster kvar i Svenska kyrkan. De trodde ju förstås att man hade kommit längre. Det är väl inte en alldeles djärv gissning att prästerna ifråga har egna starka intressen av att sänka Frimodig kyrka.
En sak kan man konstatera: programmet har utlöst ett hat mot bekännelsetrogna präster. Och detta var förmodligen syftet. Att låta dem löpa gatlopp ett tag och hoppas att de sorteras ut.
"

Ateistisk teologi
- Norske Dagen - "Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.
Det er en merkelig overskrift på et innlegg. Men jeg er redd den kan være dekkende. Teologen Hallvard N. Jørgensen har 8. mai en artikkel om teologi og evolusjon.
På Vårt Lands Verdidebatt har han en mer utfyllende artikkel. Han erklærer at han slutter seg helt til evolusjonslæren. Han refererer til Jerry Coyne.
Problemet er at Coyne er en rødglødende ateist, med en klar agenda om å promotere ateisme ved hjelp av vitenskap og særlig evolusjon.
Det ser ut til at Coyne som er professor i evolusjonær genetikk, nå bruker nærmest all sin tid på å fremme ateisme. Coyne synes å mene det samme som Dawkins at det skulle være forbudt å oppdra sine barn i en religiøs tro
."

28 maj 2014

Nyhetsflödet torsdag den 29 maj


”Att forska på embryon är oetiskt”
- Sveriges Televisions hemsida - ”Det är inte främst katoliker som står bakom One of us-initiativet, utan medborgare i Europa, med eller utan religiöst ställningstagande. Även svenskar har skrivit under med sina namn. De har insett att forskning på ett embryo är oetiskt, och att det är ett liv som släcks”, skriver Gunilla Gomér och Stefan Swärd från Ja till livet.
Sonesson och Ohlsson ägnar sig åt en felaktig retorik i sin debattartikel. One of Us är ett europeiskt medborgarinitiativ initierat av prolife-organisationer runt om i Europa.
Ja till Livet, Provita och Respekt är de svenska motsvarigheterna. Medborgarinitiativet har bärighet med sina 1,9 miljoner namnunderskrifter. Det är inte främst katoliker som står bakom initiativet, utan medborgare i Europa, med eller utan religiöst ställningstagande.
Även svenskar har skrivit under med sina namn. De har insett att forskning på ett embryo är oetiskt, och att det är ett liv som släcks
."

Kejsarens nya kläder sydda för kyrkan?
- Kyrkans Tidning - "Svenska kyrkan har lyssnat på vackra ord från samhället, politiker, inflytelserika trendsättare och lobbygrupper. Många ser läget men vågar inte protestera. Trycket upplevs alltför stort, skriver prästerna Anna Sophia Bonde och Gunnar Hyltén-Cavallius.
Ett par evenemang i närtid har väckt starka rektioner också bland kyrkans folk: Eurovision Song Contest i Köpenhamn med dess segrare och Prideparad i Växjö med regnbågsmässa i domkyrkan.
   Men vi förflyttar oss först till Danmark, fast till en annan kulturyttring än den ovannämnda. Hans Christian Andersen skrev bland sina sagor ”Kejsarens nya kläder”. Har den något viktigt att säga i vår kristna kontext, mer än bara roa och ge oss kulturhistoria från danskt 1800-tal?
"

 Kan man välja sin sexualitet eller inte?
- Lukas Berggren i Världen idag - "I kväll sänds det redan omtalade programmet av Uppdrag granskning, där präster har smygfilmats under fejkade själavårdssamtal. Temat är, som så ofta när bekännelsetrogna präster ska dras i smutsen, homosexualitet. En konfident kommer till präster som har kandiderat för Frimodig kyrka och utger sig för att vilja få hjälp med homosexualitet. I själva verket är han reporter på Uppdrag granskning.
Prästerna får frågan om de tror att han kan bli fri från homosexualitet? Prästerna är väldigt inlyssnande. En präst säger: "Om du känner så vill jag verkligen stötta dig i det". En annan präst ber: "Herre hör Kalles böner, möt hans längtan". De ber och själavårdar alltså utifrån det som är konfidentens egen vilja. I konfrontationen efteråt säger en präst: "Jag kommer be för alla människor som söker upp mig i sin nöd". En annan präst säger: "Om någon kommer till mig och ber om hjälp, så vill jag hjälpa den personen att bli lycklig". Men reportern undrar då varför dessa präster inte säger till sina konfidenter att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. Det är så prästerna borde ha sagt, får vi veta.
"

27 maj 2014

Nyhetsflödet onsdag den 28 maj

 
Barnmorskan Ellinor stämmer landstinget
- Världen idag - "Barnmorskan Ellinor Grimmark stämmer landstinget i Jönköpings län för kränkning av samvetsfrihet. Detta efter att hon blivit av med tre utlovade jobb med hänvisning till att hon inte vill utföra aborter.
I april meddelade Diskrimineringsombudsmannen att man inte anser att Ellinor Grimmark utsatts för diskriminering av landstinget, och ärendet lades ner. Nu drivs fallet alltså vidare till domstol.
Ellinor Grimmark hoppas att tingsrätten ska fälla landstinget för att Grimmark inte fått utlovade anställningar när hon sagt att hon på grund av sin tro inte kan utföra aborter. Ellinor Grimmark yrkar på skadestånd med 80 000 kronor och diskrimineringsersättning med 60 000 kronor.
"

De eviga sanningarna gäller för oss också
- Marcus Birros blogg - "Det finns eviga sanningar. Det är märkligt hur dette provocerar ateisterna. De slåss med allt de har för sin rätt att leva sitt liv efter sina egna lagar och regler. Ingenting är heligt längre. Allt är till salu. Vårt människovärde, vår sexualitet, vår privata sfär, vår tro, våra drömmar.
Tillvaron har blivit ett laglöst land där den starke alltid har rätt, där eviga sanningar inte gäller längre, där alla får klara sig själva och där vår tro på Gud ses på med förakt, som en svaghet.
När ett land är på drift som Sverige uppstår kaos. Människor saknar sammanhang och samband. Ingen vet som gäller. Men djupt inne i oss har Gud lagt ner samvetet, en känsla för rätt och fel. Gud har berett plats för de eviga sanningarna och därför mår så många människor så dåligt i vårt land, trots ett fysiskt välstånd. Tomheten på insidan av oss är som ett slagregn som aldrig upphör.
Gud är nerlagd i oss alla men eftersom så många strävar efter den inbillade, perverterade och ofullständiga längtan efter frihet så är det inte Gud som svarar på denna eviga längtan. Istället fyller vi oss med underhållning, med sprit, droger, sex, mat, tabletter, arbete och tusen andra flyktplaner som vi felaktigt inbillar oss kommer leda oss hem.
"

Nyhetsflödet tisdag den 27 maj

EU – försvara förföljda kristna!
- Per Ewerts Blogg - "Nyligen hade jag förmånen att delta i en minnesmanifestation i östra Turkiet på årsdagen av när tre kristna män tillfångatogs och brutalt torterades till döds för sin tro. Vid männens gravar förkunnades ett budskap om kärlek och försoning, men samtidigt en stark oro över de kristnas utsatta roll i samhället – inte minst mot bakgrund av att gärningsmännen som greps på brottsplatsen tidigare i år släpptes ur häktet utan att ha blivit dömda.
Från Nigeria hör vi nyheter om hur över tvåhundra kristna skolflickor kidnappats och hålls som fångar av den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram i uttalad avsikt att utsätta dem för tvångsgifte och tvångskonvertering. Landets regering är alltför svag för att kunna stoppa brottslingarna. Och från Syrien och Irak fortsätter flyktingströmmarna av människor som tvingats bort från sina hem och sina rötter för sin kristna tro. Uppräkningen kan fortsätta
."

Vill jag döva mitt samvete – eller vill jag bidra till förändring?
-Martin Alexandersson i Efterkristus - "Många utav oss går dagligen förbi en tiggare. Inte sällan är det människor från Östeuropa som sitter med en pappmugg framför sig och en lapp där det på knagglig svenska beskrivs en tragisk livssituation. Och dagligen är det möjligt att via Tvn se människor som lider på ett eller annat sätt eller tänka på alla människor som inte känner Jesus. I många av dessa situationer får vi dåligt samvete. Vi borde göra något för att hjälpa och som kristna ”borde vi detta ännu mer”. Och ja, vi har en kallelse att sprida Guds kärlek bland människor som lider nöd och att göra människor till lärjungar. Men frågan är, varför gör vi det och hur?"


Vi har nu genomfört ett nytt val till Europaparlamentet
- Stefan Swärd i Världen idag - "EU växte fram utifrån spillrorna av två världskrig. Tanken var att ett nära ekonomiskt samarbete mellan Europas länder skulle förhindra ytterligare krig. I det avseendet har EU-projektet lyckats, inga militära hot har existerat mellan EU-länderna efter andra världskriget.
Men man bör komma ihåg att det finns två helt olika visioner om Europa. Den ena handlar om att skapa ett Europas förenta stater. På liknande sätt som USA är förenta stater, ska också EU utvecklas i samma riktning.
Den andra visionen med EU är att det ska vara ett mellanstatligt samarbete. Framför allt för att främja ekonomiska utvecklingen och ekonomiska samarbetet mellan EU-länderna
." 

25 maj 2014

Nyhetsflödet söndagen den 25 maj

Hyr inte ut kyrkan
- Barbro Matzols i Kyrkans Tidning - "Kyrkan är tänkt för bön, gudstjänst, mässa och kyrkliga handlingar. Kan den hyras ut till hugade spekulanter? Vem sätter de etiska gränserna?
Här är det därför principen och inte summan som bör diskuteras och analyseras. Är det så att marknadstänkandet krupit ända in i församlingens innersta och gör att en kyrkolokal, tänkt för bön, gudstjänst, mässa och kyrkliga handlingar, kan hyras ut till hugade spekulanter? Var och vem sätter de etiska gränserna? Vem får hyra? Vem får inte hyra? Varför vill man hyra ut sin kyrka till avslutningar? Kan de inte hållas i skolan? På skolgården eller i aulan? I idrottshallen eller varför inte i Folkets hus som säkert är garanterat fritt från religiösa symboler?...
...Frågan handlar också om den inre sekularisering som pågår inom Svenska kyrkan. Till skillnad från den yttre sekulariseringen som knappast går att stoppa, kan fortfarande en hel del göras för att stärka en vacklande självbild. Det går att vara stolt över kyrkan på ort och ställe som en kraftbärande symbol, ett rum där människor över generationerna samlas i glädje och sorg, för att ge den kristna tron vidare till kommande generationer
."

Sevärt på Aktuellt om förföljda kristna
- Per Ewerts blogg - "Ibland blir man positivt överraskad över att i svenska medier få se sund och saklig rapportering om världens mest förföljda grupp – de kristna. I det opinionsklimat vi befinner oss i vårt land är det ju snarast så att denna förföljda grupp utmålas som de farliga. Ett grepp som är ganska vanligt i länder med religionsförtryck, men vi som lever i Sverige kanske har blivit så vana att vistas i en sådan opinionsmiljö att vi sällan reflekterar över den.

Arabiske kristne: Israel er vårt sikre hjemland!
- Israel Today - "Vel 150 israelske kristne arabere demonstrerte sist søndag utenfor EU´s hovedkontor i Tel Aviv. De krevde at EU stoppet kritikken av Israel, men heller startet bekjempelse av forfølgelsen av de kristne overalt ellers i Midtøsten.
«Nasjoner og internasjonale organisasjoner er raske med å løfte en anklagende finger mot Israel ved enhver anledning,» sa presten fader Gabriel Nadaf, som er den åndelig far til det israelske kristne Rekrutteringsforum. Forumet arrangerte søndag et rally til støtte for Israel.
«De samme nasjoner og internasjonale organisasjoner gjør derimot ingenting mot den etniske rensning av de kristne, som foregår i Midtøsten,» fortsatte Nadaf
."
Ibland blir man positivt överraskad över att i svenska medier få se sund och saklig rapportering om världens mest förföljda grupp – de kristna. I det opinionsklimat vi befinner oss i vårt land är det ju snarast så att denna förföljda grupp utmålas som de farliga. Ett grepp som är ganska vanligt i länder med religionsförtryck, men vi som lever i Sverige kanske har blivit så vana att vistas i en sådan opinionsmiljö att vi sällan reflekterar över den. - See more at: http://perewert.se/#sthash.ODs1NJD2.dpuf

23 maj 2014

Nyhetsflödet lördag den 24 maj

Slavflickan orkade inte arbeta, blev ihjälslagen av ägaren
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Jag har berättat om slavflickan ISHRAT som måndagen den 19 maj blev ihjälslagen av sin slavägare. Pappan kom på morgonen och talade om att hans dotter var sjuk och inte orkade arbeta. Slavägaren reagerade med ett raseriutbrott och sa att då kunde de lika gärna slå ihjäl henne. Vi har bilderna efter hennes död och från begravningen senare samma dag.
Pappan ska alltså arbeta för en man som mördat hans dotter. NEJ! Någon här i vår krets på vår Facebook gav tanken att vi ska köpa honom fri. Nu arbetar jag med detta. Även pastor Leif Grip är med och jag har just fått veta att priset på Ishrats pappa är cirka 10.000 kronor. Kanske något mer. Dessutom måste man alltid ta ansvar för den som köps fri, att han får ett arbete som ger inkomst till mat och bostad. Vi kommer att hamna någonstans kring 20.000 kronor.
De kristna är rädda och vågar inte dra slavägaren inför rätta. Senaste tiden har sju kristna blivit dödade i området intill som heter Gojra. De brändes ihjäl som levande facklor. Muslimers hat mot de kristna är i vår tid fruktansvärt!
"


Så här svarar partierna på dina frågor om EU-valet- Följ med på Världen idags val guide:
Klicka här, för bläddringsbara sidor.
Klicka här, för att läsa eller ladda ner guiden i pdf-format.

 Be för Sverige på nationaldagen!- Ingemar Helmner, Hans Lundaahl och Claes-Göran Bergstrand i Hemmets Vän - "Sverige är värd en bedjande församling. Om vi förstod vår kallelse, det ansvar vi har för utvecklingen i vårt land och våra medmänniskors eviga väl, skulle kanske bönegudstjänsterna vara de numerärt största i varje kyrka. Och vi borde utforma öppna förbönsgudstjänster dit sökande människor kan komma för att få sin andliga längtan stillad. Samlingar som vibrerar av helighet och gudsnärvaro. Präglade av frid och stillhet där stress och oro rinner av. Enkelhet och frihet är andra nyckelord till levande bönegemenskap. Lyhördhet och generositet likaså, så att vi kan förenas även om vi kommer från lite olika kristna traditioner."

22 maj 2014

Nyhetsflödet fredag den 23 maj

Definiera en människa efter vem hon är
- Marcus Birro i Expressen - "När man läser om reaktioner runt en framgångsrik och uppburen människas självmord förvånas och förfäras jag över hur mycket vi definierar en människa utifrån vad hon gör, och inte vem hon är...
...Jag har alltid liknat mig med dem som tar sitt liv. De är mina syskon. Jag älskar dem. Jag inbillar mig att jag känner kraften i mörkret som de slogs emot. Jag inbillar mig att jag själv i perioder levt med det slutgiltiga landet bara några hundra meter längre fram.
I ösregnet har jag sett gränskontrollen torna upp sig med det svarta ljuset tänt, bommen av drömmar och förväntningar som vilat någon meter ovanför marken. Livet som en skuld. Våra egna liv som en brottsplats vi flyr ifrån, med tjutande däck och pedalen i botten.
Jag har skonats. Min tro har hjälpt mig mycket också i detta.
Sverige har relativt många självmord per invånare. Det är faktiskt den vanligaste dödsorsaken för män i åldersgruppen 15-44 år. Ändå låtsas vi som om den inte finns. Ingen skulle komma på tanken att tiga ihjäl antalet trafikolyckor, men självmord är fortfarande så oerhörd tyngt av skuld och skam
."

Ny ordförande för Ja till Livet
- Ja till Livets hemsida - "Ja till Livet välkomnar Stefan Swärd som ny ordförande för föreningen från och med den 16:e maj 2014.
Hur ser du på Ja till Livets arbete framöver?
- Det är med viss bävan  och ett starkt engagemang jag går in i uppdraget som ordförande i Ja till Livet. Organisationen har gjort en heroisk insats under flera decennier när det gäller att lyfta människovärdesfrågor, och framförallt dem del av människovärdet som är en blind fläck i västvärlden, att värna om de mänskliga rättigheterna och rätten till liv för det ofödda livet. En viktig utmaning för Ja till Livet är att återigen lyfta dessa avgörande etiska frågor i svenska kristenheten, det handlar om att värna dem som är allra svagast och som inte kan göra sin röst hörd
."

Maud Olofsson, drevets nya offer?
- Siewert Öholm i Världen idag - "Just nu är Maud Olofsson (C) måltavlan för det så kallade drevet. En del i drevens dramaturgi är självförvållat, men bara en del. Det mesta i "Mauddrevet", handlar, som så ofta, bara om två saker. Ett: Politisk taktik. Två: Journalisters blodtörst. Med politisk taktik menas här att medvetet misstänkliggöra, smutskasta och mot bättre medvetande och i egna syften beljuga en politisk motståndare. Med journalistisk blodtörst menas här att merparten av journalisterna dras in i ett jaktlag där syftet är att med mycket skarpa skott fälla sitt byte. Det finns en tredje orsaksförklaring som ligger i en växande, direkt populistisk journalistik, där journalisten gör sig själv viktigare än berättelsen och vad den handlar om. Den trenden blir extra farlig i kombination med de två andra drevanalyserna."

Nå er Ulf og Birgitta Ekman katolikker
- Norska Dagen - "–Så er vi da katolikker, skriver Birgitta Ekman på sin Instagram-konto torsdag 22. mai. Hun skriver videre:
Etter en fin høytid i Birgittasystrarnas kapell i Djursholm står vi ved biskop Anders Arborelius mellom oss.
Kapellet ligger noen mil nord for Stockholm i retning Uppsala hvor Ulf og Birgitta Ekman bor. Birgittasystrernas kloster i Djursholm tilhører Birgittinorden, etablert av hellige Birgitta i 1370.
"

21 maj 2014

Nyhetsflödet torsdag den 22 maj

Konvertiter utan liturgisk koll
- Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet - "Sara och Amir Christian kom till Sverige för religionsfrihetens skull. Men de möttes dels av en kyrka som vägrade döpa dem så länge de saknade myndigheternas välsignelse i form av personnummer, dels av officiella ”gate keepers” som hade svårt att tro på deras motiv. I förra veckan fick de veta att de inte får stanna utan har utvisning till Iran att vänta. Som kristna konvertiter har de anledning att ta emot beskedet med fasa. Enligt dem själva att likna vid ett dödsbud...
...Vårt relativt sekulära leverne och näst intill kliniska förhållningssätt till andlighet och själsliv gör oss dåligt rustade att begripa hur trosfrihet kan vara en fråga om liv och död. Att överlevnad inte bara är en fysisk fråga. Därför riskerar kontrollanternas mallar för trovärdighet att bli ytliga och formfokuserade. Om en kristen konvertit inte känner till gudstjänstens alla ritualer är inte konstigt. Det är ju just för att gudstjänstliv är hårt begränsat i deras hemland som Sara och Amir är här.
Vad de däremot äger är förmågan att beskriva hur central en tro kan vara för en människas överlevnad. Inte ens Svenska kyrkans präster kan göra det med samma emfas
."

Konvertit hotas av avvisning
- Världen idag - ”Visa nåd, ingen död, ingen deportation.” En grupp demonstranter samlades utanför flyktingförvaret i Märsta i eftermiddags för att protestera mot att nykristna ska deporteras till Afghanistan, det femte farligaste landet i världen för kristna.
Niclas Strindell, distriktspastor i församlingen Livets ord i Uppsala grät när han på tisdagsförmiddagen fick beskedet att hans vän under dagen skulle skickas ut ur landet till Afghanistan tillsammans med cirka 15 andra personer.
Strindell har träffat mannen flera gånger under de veckor han suttit inlåst i flyktingförvaret i Märsta, norr om Stockholm. Han har blivit kristen och låtit döpa sig.
Någon tvekan om mannens seriositet vad gäller tron på Jesus har Niclas Strindell inte alls.
– Den här killen har mött Jesus på ett sådant sätt att det är något han inte kommer att gömma undan.
"

”Välsigna mig” eller ”Vad välsignar du Gud?”
- Martin Alexandersson i EfterKristus - "Det är en naturlig bön att be: Gud välsigna min dag, mitt liv, min familj och min ekonomi. Eller för att avsluta församlingens styrelsemöte: Gud välsigna du våra beslut. Det är ingen konstig eller obiblisk tanke att be om Guds välsignelse och Paulus skriver till och med om att Gud ska ”få veta alla våra önskningar” (Fil 4:6).
Risken med denna attityd är att det är mina planer, min agenda och mitt liv som är i fokus och jag vill ha Guds hjälp att genomföra dessa. Jag blir lätt Herre i mitt liv och Gud ska hjälpa mig så att det blir så bra som möjligt
."

20 maj 2014

Nyhetsflödet onsdag den 21 maj

Därför får vi ångest fast vi har det så bra
- Jonas Malmborg i Dagens Nyheter - "Vi i Sverige räknas till världens lyckligaste folk. Hur kommer det sig då att andelen med ångest och mentala besvär bara växer?
Ångest som begrepp formulerades först av Søren Kierkegaard, den danske filosof som kan sägas ha lagt grunden till existentialismen. Kierkegaard definition innebar en åtskillnad av begreppen fruktan och ångest. Medan fruktan riktades mot något specifikt – att misslyckas, dö eller bli sjuk – var ångesten en mer svårgreppbar rädsla. Rädslan för ”intet”. Kierkegaards ångest är ett tillstånd då människan konfronteras med sin totala frihet eller ofrihet och ansvar inför det som sker.
"

Gravid kristen kvinna dömd till döden - Agera nu!
- SEA:s hemsida - "Meriam Yehya Ibrahim är en höggravid sudanesisk kristen kvinna. I torsdags dömde en domstol i Sudan henne till döden för att ha avfallit från islam - trots att hon har varit kristen hela sitt liv.
Trots hennes vittnesmål om att hon har varit kristen sedan hon var barn, slog domstolen fast att hon övergav islam. Eftersom muslimer inte får gifta sig med icke-muslimer, är därmed hennes äktenskap med en kristen man ogiltigt enligt islamisk lag. Hon dömdes därför för äktenskapsbrott till 100 piskrapp och till döden genom hängning för att ha avfallit från islam.
Hon är för närvarande fängslad i kvinnofängelset Omdurman i Khartoum
tillsammans med sin 20-månader gamla son, Martin Wani. Sedan hon greps har hon nekats både besökare och medicinsk hjälp.
"

Frälsningsofficer får Nelson Mandela-priset
- Pressmeddelande MyNewsDesk - "Årets Nelson Mandela-pris tilldelas Ann-Christine Holten, verksamhetschef för Frälsningsarméns FA-center i Akalla. Beslutet fattades den 19 maj 2014 vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
- Civilsamhället spelar en viktig roll för att öka förståelsen för olika kulturer. Genom att stötta varandra skapas kontaktnät som kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. FA-Centret i Akalla under ledning av Ann-Christine Holten arbetar framgångsrikt med just detta, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd, Stockholms stad.
"

19 maj 2014

Nyhetsflödet tisdag den 20 juni


Varför är försoningsläran viktig?
- Stefan Swärds blogg - "Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om att Kristus led ett ställföreträdande strafflidande på korset, och att han sonade vår skuld och synd inför Gud. Jag gillar inte ordet vedergällning, tycker inte det är bibliskt när man talar om vad Jesus gjorde på korset, däremot tycker jag att uttrycket ställföreträdande strafflidande uttrycker och sammanfattar detta på ett bra sätt. ”Penal substitution” på engelska.
Jag menar sedan att övergivandet av ”ställföreträdande strafflidandet” leder till en rad konsekvenser både teologiskt och pastoralt.  Enligt min mening leder det till att nåden tonas ner, därför att fokus på Guds handlande med oss flyttas från korset till våra praktiska liv. Jag menar att det också leder till att syndens allvar tonas ner, Gud kan förlåta synder utan Jesus som det ställföreträdande offret.
"

”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”
- Dagens Nyheter - "Förbjud alkoholreklam. Medan positiva effekter av måttligt bruk av alkohol slås upp stort talas det tyst om nya rön om alkoholens skadliga effekter, som är betydligt större. Att alkohol är en av de tyngsta enskilda cancerorsakerna är exempelvis förvånansvärt okänt i Sverige, skriver två medicinforskare.
Under senare år har vi hört många rapporter om alkoholens hälsobringande effekter, och massmedierna är snabba med att lyfta fram rapporter som andas nya fynd om att måttlig alkoholkonsumtion är nyttigt för hjärtat. Mindre uppmärksamhet ges ny kunskap om skadeeffekter av alkohol. Om dessa kan man läsa i ett manifest som publicerades för drygt ett år sedan vid en av Svenska läkaresällskapet arrangerad slutkonferens, Amphora, ett flerårigt europeiskt forskningsprojekt om alkoholpolitiska åtgärder.
"

"Unga vill inte komma in i himlen, de vill komma in på college"
- Kyrkans Tidning - "Alla unga ser sig som världsförbättrare. Det var Jesus också. Det gäller bara att förmedla det. Ungefär så gick debatten när teologen Thomas H Groome gästade Stockholm och Immanuelskyrkan.
Hur göra tron relevant för unga idag?
Det var den stora frågan då teologen Magnus Sternegard, barn- och ungdomskoordinator på Equmenia och teologen Skander Kurtin tillsammans med Thomas Groome talade om Trons framtid under ett välbesökt seminarium med undertiteln "Pedagogik i en värld med nya utmaningar". Ett i en rad av möten med Thomas H Groome från Växjö i söder till Umeå under veckan.
"

Ting du ikke får høre på 17. mai
- Ole Petter Erlandsen i Vårt Land - "Grunnlovsjubileet står for døren. Floskler og fyndord sitter løst – ikke bare om grunnloven, men om hva som gjør Norge norsk. Men ikke alle historier som bør fortelles blir fortalt. Her er historien om noe av det som forties.
Solidaritet, frihet, likhet, brorskap, folkestyre, fred, Nansen og Amundsen. Din lokale versjon av 17.-maitalen vil sannsynligvis inneholde noen av disse begrepene. Det er trygt, det er ukontroversielt, det er norsk.
Men det er ting som ikke nevnes. Få eller ingen talere tør lenger å snakke om den avgjørende betydningen kristen tro har hatt for vår historie, vår jus, vår moral, kultur og tenkesett. Ingen 17.-mai-talere snakker med begeistring om den eneste revolusjonen vi noengang har hatt – kristningen av Norge. Frykten for reaksjoner fra illsinte humanetikere gjør at språk og vinkling endres. Og i misforstått toleranse dropper mange 17. mai-komiteer det verset av fedrelandssalmen hvor det står: "Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde".
I dette innlegget skal jeg fortelle noe av det 17.-mai-talerne ikke forteller deg om Norge - fordi de ikke vil eller fordi de ikke vet. Så hold deg fast
."

18 maj 2014

Nyhetsflödet måndag den 19 maj

Birro vittnar om Jesus på Södermalm
- Världen idag - "I Södermalms mest kändistäta kvarter fylldes Folkkungakyrkan för att höra om Jesus.
Den färgstarke Södermalmsbon Marcus Birro intervjuades här om den Jesus han älskar.
Han grillades i en snurrbar fåtölj i den vackra kyrkan som på söndagen skulle nyinvigas efter grundlig renovering.
– Renoveringen har betalats med italienska fotbollspengar, halvskämtade samtalsledaren, pastor Stefan Swärd. Han syftade på det faktum att fotbollsstjärnan Zlatan köpt församlingens gamla kyrka.
– Hoppas ni tog rejält betalt, det har han råd med, kontrade fotbollsälskande Birro och väckte det första av många glada skratt denna förmiddag.
Närmare 300 personer hade slutit upp i samlingen som var en del av den stora Jesusmanifestationen.
Att prata om Jesus är en hjärtesak för Birro. Det vet alla som läser hans artiklar.
– För mig handlar tron om kärlek och tillit, säger han om den Jesustro som hjälp honom att resa sig från ett destruktivt liv
." 

”Fördomsfulla idiotfrågor”
- Inblick - "Under maj månad sänder SVT2 programserien Toppkandidaterna, där förstanamnen på respektive partis EU-vallistor utfrågas av journalisterna Camilla Kvartoft och Anders Holmberg.
Som så ofta tidigare, när det gäller utfrågningar av kristdemokratiska politiker, gjorde programledarna stor sak av ”krist” i partinamnet Kristdemokraterna.
Istället för att samtala om den kristdemokratiska värdegrunden, vilka enligt Lars Adaktusson är allmängiltiga värden som med fördel kan omfamnas av människor av alla trosåskådningar och livsfilosofier, så sammanblandade programledarna detta med konfessionell kristen tro.
Adaktusson fick därför till exempel svara på frågan vad han tror att muslimer tycker om mer av kristdemokratiska värderingar inom EU.
"

Danskere afviser kønsselektion af fostre indtil videre
- Kristeligt Dagblad - "Tilbud om kønssortering i udlandet til danske par har fået hård kritik 
herhjemme. Men danskernes grænser rykker sig allerede, lyder det fra iagttagere.
”Ulækkert”, ”sindssygt” og ”helt og aldeles langt ude”. Fordømmelsen har været massiv, siden det kom frem, at det danske rejsebureau KirurgiRejser markedsfører kønsselektion til danske par på en fertilitetsklinik i Cypern. Politikere og fagpersoner har været hurtige til at tage afstand til både bureauet og praksissen med at vælge et køn fremfor et andet. Men fordømmelse er ikke nok. Sundhedsteknologien rykker nemlig hele tiden vores normer, påpeger iagttagere.
"


Nyhetsflödet söndag den 18 maj

Konspirationsteorier kring kristet hjälparbete?
- SEA:s hemsida - "Efter att Soheila Fors och föreningen Khatoons tehus i Karlskoga, Karlstad och Jönköping hamnat i blåsväder efter ett brevutkast, har det uppstått en diskussion ifall kristet hjälparbete drivs av en dold agenda. Jacob Rudolfsson förklarar i denna artikel vad som driver kristna att ta socialt ansvar.
När församlingarna i brittiska Southhampton förra våren hörde att kommunen stod inför drastiska budgetnedskärningar och att behovet av foster- eller adoptivföräldrar var stort, gavs ett löfte om att försöka hitta 40 nya fosterhem. Efter bara några månader meddelade kyrkorna att mer än 40 familjer hade påbörjat sina bedömningsprocesser.  Resultatet ledde till att andra kommuner runt om i landet hörde av sig till initiativet ”Home for Good”, som drivs av bland andra Brittiska Evangeliska Alliansen, för att samarbeta med kyrkor i sina områden. I Storbritannien väntar nämligen 4 600 barn på att bli adopterade och ytterligare 9 000 fosterhem behövs.
I Sverige har Pingströrelsen inlett ett rekryteringsprojekt för att samarbeta kommunerna, samtidigt har flera kristna fosterhem stött på patrull. Bland annat handlar det om att vissa handläggare anser att engagemang i en kyrka är problematiskt. En tragisk kontrast till exemplet i Southhampton.
"

Sång, musik och bön på barnens egen Jesusmanifestation
- Världen idag - "Bön, musik och ansiktsmålning. Så skiftande aktiviteter erbjuds på barnens egen Jesusmanifestation i Kids Corner.
Det är fullt ös när Världen idag besöker Kids Corner i ena delen av Kungsträdgården. Det här är barnens egen Jesusmanifestation, en fest där de får ta del av det glada budskapet om Jesus med musik, lekar och mycket mera. Och aktiviteterna inleddes, som sig bör, med bönemöte för barnen.
Caroline Widell, som är familjepastor i församlingen New Life i Stockholm, är med och leder barnens hörna för tredje gången, säger:
– Det är mycket sång och dans och musik, och även bibelberättelser och fortsätter:
– Vi tycker det är viktigt att även barnen får vara med och ta del av Jesusmanifestationen. Det blir ett riktigt familjeevent.
"

Ingen bussflaggning på Jesusmanifestationen
- Sändaren - "Det blir ingen flaggning på SL:s bussar under Jesusmanifestationen. Det meddelar SL:s VD Anders Lindström som svar till Svenska Evangeliska Alliansen propå om att en flaggning under Jesusmanifestationen är lika motiverad som under Prideveckan, då SLs bussar kör omkring med regnbågsflaggan.
- Stockholms läns landsting avser inte delta i Jesusmanifestationen. Arrangemanget är inte heller av en sådan dignitet att det motiverar de förhållandevis höga kostnader som en flaggning medför.
Sedan 2008 har SL använt sig av regnbågsflaggor på sina bussar under Pridefestivalen med motiveringen att visa att alla har lika värde och är välkomna då hbtq-personer är en utsatt grupp. Utifrån samma motivering skickade SEA en förfrågan till SL då kristna är världens mest förföljda grupp varav många väljer att delta i Jesusmanifestationen
."

16 maj 2014

Nyhetsflödet lördag den 17 maj

Vi behöver mer av rättrådig ilska
- Mats Svegfors i Kyrkans Tidning - "Det är länge sedan jag sysslade med politik. Men jag känner igen fenomenen, inte minst som de utvecklas när svaghet råder i ledningen för ett politiskt parti. Jag arbetade en gång rätt nära Gösta Bohman. Moderaterna, ett parti där typiskt sett många är konfliktbenägna, var i stort sett konfliktfritt under Gösta Bohman. Alla hade fullt upp med att positionera sig så att de inte misshagade partiledaren. Jag vet vilken inre förstörelsekraft som ett par decennier senare utvecklades i socialdemokratin under Mona Sahlins och Håkan Juholts partiledarskap. Och jag börjar höra vad som händer i Folkpartiets inre nätverk när Jan Björklund nu håller på att sjunka ned i pisa­undersökningarnas kvicksandsfält.
Egenheterna med inre konflikter i idéburna organisationer är att de ofta blir mycket elaka. Det är precis som om goda syften legitimerade dåligt uppträdande. Möjligen skulle man kunna spekulera om att människor som inte kan få utlopp för sina personligheters dåliga sidor får större spelrum i ideella, och med nödvändighet rätt platta, organisationer än i marknadsdrivna eller regelstyrda företag och förvaltningar.
Men kristna organisationer, där borde väl godheten och omsorgen om den andre råda.
"

Tre saker som EU kan göra för förföljda kristna
- Världen idag debatt - "Nu på lördag manifesteras Jesus i centrala Stockholm. För sjunde gången kan tusentals kristna öppet bekänna sin tro, utan risk för trakasserier, hot om våld eller fara för livet. Kristna i andra delar av världen har ofta långt ifrån samma frihet. I länder som Nordkorea, Somalia, Syrien, Paki­stan, Indien och Irak – för att bara nämna några – kan den som skyltar med sin kristna tro räkna med förföljelse. 80 procent av all religiös förföljelse drabbar i dag troende kristna, enligt International Society for Human Rights."

Skilsmissegenerationens børn er stadig mærkede
- Kristeligt Dagblad - "Voksne har ar på sjælen efter barndommens skilsmisse, lyder det fra psykologer, der peger på, at skilsmissen skal anerkendes som det livslange traume, den reelt er.
Helle Thorning-Schmidt (S), der har stået både vælgerflugt, massiv kritik og politiske nederlag igennem uden så meget som at fortrække en mine, har stadig svært ved at tale om sine forældres skilsmisse uden at få tårer i øjnene.
Statsministeren fortæller i et interview, hvordan forældrenes brud fortsat sidder dybt i hende, og at hun aldrig vil udsætte sine døtre for det chok, hun selv følte som barn
."


Från den engelska sidan:

Pregnant Christian Sentenced to Death for ‘Apostasy’ Pressured to Embrace Islam

- Morningstar News - "Woman given three days to recant faith.
– A court in Sudan that sentenced a pregnant Christian to death for allegedly leaving Islam is pressuring her to recant in exchange for leniency, sources said.
Meriam Yahia Ibrahim, a 27-year-old doctor from western Sudan in late-term pregnancy, faces execution for alleged “apostasy” and 100 lashes for marrying a Christian (“adultery”); according to Islamic law, the punishments would be administered soon after the birth of her baby.
"

Muslim in Uganda Kills Daughter for Leaving Islam, Sister Says

- Morningsstar News - "Siblings went to church service after having same dream.
The 17-year-old daughter of a Muslim man in Uganda was able to attend one church service this month before he killed her for leaving Islam, sources said.
Abdul Hakim Ibanda of Kamuli town in eastern Uganda beat Nanvunani Shamimu and her 19-year-old sister, Nawudo Hasifa, with a blunt instrument after learning that they had attended the church service on April 6, Hasifa told Morning Star News.
The two sisters turned to the Christian faith after they had the same dream the night of April 4, she said.
“We both saw a man dressed in white clothes, telling us to go and be prayed for in the church, but he did not tell us which church to go to,” Hasifa said.
"

15 maj 2014

Nyhetsflödet fredag den 16 maj

Försoningsteologin
- Stefan Swärds blogg - "Men vad blir det för skillnad? En stor skillnad blir i hur vi förkunnar evangeliet, och vilket evangelium vi förkunnar. Att förkunna ett fullständigt kors är befrielsens budskap för syndare. Det är nådens budskap. Den grundläggande frågan är, om inte domen drabbade Jesus, och om inte Guds vrede över synden drabbade Jesus, hur kan jag komma undan domen och vreden?
Det är ju detta rättfärdiggörelsen handlar om. Jag är frikänd, jag har en oändlig skuld inför Gud, men skulden är betald, någon annan har tagit domen och straffet. Det är ett budskap som befriar och frälsar, och ger kraften att börja leva i efterföljelsen och vandringen med Jesus.
Om vi talar om ett mer begränsat kors och där tonvikten läggs vid efterföljelsen, risken är att det leder till ett lagiskt kristet liv, och där jag inte upplever den fullständiga frihet som det innebär att veta att Jesus har burit allt i mitt ställe.
Ju tydligare kristet budskap om domen, Guds vrede över synden, risken för den eviga förtappelsen, ju tydligare budskap om nåd och frälsning, befrielse, rening – inte genom mina gärningar, utan genom Kristis fullbordade verk.
"

”Helande en del av uppdraget”
- Världen idag - "På lördag drar Jesusmani­festationen i gång med mängder av seminarier och andra aktiviteter. Ett av seminarierna handlar om Jesus som läkaren och hålls av Linda Bergling.
Linda Bergling är grundare och rektor för bibelskolan "Jesus helar och upprättar" och pastor på Arken. Hennes seminarium, som äger rum i Citykyrkan mellan 10.30 och 12.30, har tema Jesus läkaren för kropp och själ.
Vad betyder detta att Jesus är läkaren?
– Helandet och botandet utgör en stor del av vårt evangeliska uppdrag. Läser man evangelierna ser man att det mesta Jesus gjorde under sin tjänst gick han överallt och botade och befriade, läkte sargade hjärtan, förklarar Linda Bergling och tillägger:
– Vi har tappat bort detta med helandet lite i kristenheten. Många kyrkor lyfter inte längre upp att det är en viktig del i det evangeliska arbetet. Man har gått över till det man kallar naturlig visdom, yoga, oneness blessings, mindfulness
."

Gravid dødsdømt for sin tro
- Norska Dagen - "For første gang siden den nye straffeloven ble innført i 1991, er en person i Sudan dømt til døden for konvertering. Så snart Meriam har født sitt barn, skal hun piskes og drepes.
Da Sudan ble delt i 2009 i Sør-Sudan og Sudan, lovte presidenten i nord, Omar Hassan al-Bashir, at hans nasjon nå ville innføre en strengere håndhevelse av sharia.
Saken det gjelder konkret er mot 27 år gamle Meriam Yahia Ibrahim. Hun er utdannet lege, er høygravid og i en domstol i Khartoum ble hun 11. mai dømt til døden for å ha forlatt islam til fordel for kristendommen.

14 maj 2014

Nyhetsflödet torsdag den 15 maj

Jesusmanifestationens sjunde år!
- Berit Simonsson i Världen idag - "Det sjunde året är ett speciellt år!
Och det sjunde talet är ett speciellt tal. När människorna på Gamla Testamentets tid hörde om talet sju, så började hjärtat slå hastigare. Spänningen och förväntan steg och glädjen stod högt i tak. Varför var det så? Jo, man visste att talet sju alltid berättar något om Herren, om hans makt och om ett liv i hans närhet. Talet sju hör ihop med Herren själv, därför kallar vi det ett heligt tal. Vi vet att var sjunde dag – Sabbaten – skulle vara en Herrens dag och vart sjunde år – Sabbatsåret – var ett Herrens år. Oj, det blir verkligen spännande just med Jesusmanifestationen det sjunde året
."

Världens mest förföljda grupp
- Per Ewerts blogg - "Bara de senaste dagarna har man kunnat läsa i den kristna pressen om den stora flyktingström av förföljda kristna som går från Irak, och om de hundratals kristna skolflickor som rövats bort av muslimska extremister i Nigeria. Det är verkligheten. Och den till trots är mediebevakningen av denna enorma nöd som världens förföljda kristna upplever är mediebevakningen fortfarande skrämmande svag. (Till mediernas försvar ska dock sägas att bevakningen förbättrats på låt oss säga de sista två åren.) Utifrån detta har vi i Claphaminstitutet beslutat att i sommar tydligt fokusera årets seminarier i Almedalen just på temat förföljda kristna. Mer info om detta kommer senare.
Den hårda attityden mot kristen tro och förkunnelse var ett av de teman jag tyckte mig uppleva under vår resa i Turkiet nyligen, att det i deras samhälle finns en oerhört stark press på kristna att inte missionera bland muslimer. Även i våra västländer, som visserligen har en grundlagsfäst religionsfrihet, finns det samtidigt en ibland outtalad men samtidigt ofta tydlig förväntan på kristna att inte försöka föra icke-kristna till tro." 


 Måste jag finna mig i påhopp på nätet?
-
Jerzy Sarnecki i SvD Brännpunkt - "Måste jag finna mig i alla dessa antisemitiska påhopp som riktas mot mig och många andra i alltför för många texter som i dag finns på nätet?...
...Hilary är död sedan 2008. Men jag undrar vad han skulle ha sagt om han hade sett den första bild som dyker upp när man googlar på mitt namn på internet. Tillsammans med uppgifterna om mitt namn, födelsedatum och arbetsplats finns det en bild på mig. Jag är klädd i slips och kavaj och står vid ingången till min arbetsplats, Stockholms universitet. En ganska trevlig bild skulle man kunna tycka. Det är bara det att på min panna har någon stämplat in en gul sexuddig stjärna med ordet jude i frakturstil.
Just sådana gula stjärnor har mina mor- och farföräldrar, mina två farbröder, min faster, min moster och hundratals av deras släktingar samt miljontals av deras olycksbröder och systrar fått bära innan de förintades i ghettona och förintelselägren. Av mina släktingar som inte flydde Polen 1939 överlevde bara en Förintelsen: Min farbror Jacob med fruktansvärda erfarenheter från såväl ghettot i Lodz som Auschwitz och några andra läger."

13 maj 2014

Nyhetsflödet onsdag den 14 maj

Svensk i ett oroligt Ukraina
- Världen idag - "Oroligheterna i Ukraina fortsätter att eskalera. Under den gångna helgen sköts en ortodox präst till döds med åtta skott då han försökte lugna en samling upprörda människor, enligt ukrainska enhetsgrupper.
Världen idag har talat Christian Åkerhielm, som befinner sig i Donetsk på Livets ords pastorskonferens, och som sett en hel del av oroligheterna på nära håll.
– Just nu är jag i Donetsk och det pågick strider alldeles nyss här, i en militärförläggning, säger han och förklarar att stämningen är mycket spänd och orolig.
– Det är fortfarande människor ute på gatorna, men färre än vanligt och man märker att människor är rädda och oroliga, förklarar han.
Under gårdagen blev sonen till en av Christian Åkerhielms vänner beskjuten när han var ute och körde bil.
– Han klarade sig men tre av hans vänner skottskadades.
"

Bombdåd mot kyrka i Tanzania
- Kyrkans Tidning - "En bomb exploderade utanför Evangelisk-lutherska kyrkan i Mwanza, Tanzania förra måndagen. En person blev allvarligt skadad.
Kyrkans anställda hade under tre dagar uppmärksammat ett kvarlämnat paket utanför stiftets gästhus. Det var först under en städrunda som en anställd flyttade på paketet och därmed exploderade bomben.
"

Domens dag – en glädjens dag!
- Olof Edsinger i Efterkristus - "Ända sedan dess bär jag med mig denna utmaning från Herren. Vårt sätt att här och nu förvalta vår tid, våra gåvor och våra resurser kommer på domens dag att belysas av den helige Guden! Självklart inser jag att vi alla kommer till korta när vi väl står där inför vår Domare. Den ende som på domens dag kommer att visa sig värd ”makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen” är Jesus själv (se Upp 5:12). Men ju mer vi här och nu låter Herren bruka oss, desto större ära kommer vi att få bereda honom vid hans återkomst och dom (se 1 Thess 2:19–20). Och på den dagen kommer det inte att finnas någon större glädje än att få ge Jesus all ära för vad han har gjort!"

Boko Harams terrorisme
- Jon Magne  Lund i Vårt Land - "I formiddag holder Fellesrådet for Afrika en appell på Youngstorget i Oslo. Hensikten er å støtte kampanjen for å sette fri de opp mot 300 nigerianske skolejentene som Boko Haram har bortført i løpet av forholdsvis kort tid. Flere enn 200 ble bortført for fire uker siden. Boko Haram betyr «Vestlig utdanning er synd», og slik sett er skolejenter blant terroristenes fremste mål. I fangenskap venter det jentene tvangsomvendelse til islam, seksuelle overgrep og tvangsekteskap med bevegelsens tilhengere.
Arrangementet i Oslo er symptomatisk for at verden nå har våknet. Sent, men forhåpentlig godt, står folk i mange land fram med sine avskyerklæringer mot den sunnimuslimske gruppen som i løpet av bare tolv år har greid å markere seg som en av de farligste og mest brutale terrororganisasjoner vi kjenner
."

Nyhetsflödet tisdag den 13 maj


"Där spriten går in , går vettet ut"
-  Johan Cronemans sportkrönika i Dagens Nyheter - "Hur kan man ta ett så korkat beslut att köra bil  berusad? Folk har stått på kö för att formulera just den frågan – men det är ju just det: Man är berusad. Berusade människor saknar som bekant omdöme. Det ligger liksom i sakens natur. Svaret finns alltså någon annanstans, och frågan är givetvis helt omöjlig. Och korkad.
Den ende som egentligen har rätt att ställa just den frågan är Petter Northug.... Han har ju också själv svaret, världens äldsta, sämsta, tråkigaste sanning: Där spriten går in, går vettet ut."

Därför behövs nya församlingar
- Stefan Swärd i Världen idag - "Den lokala kristna församlingen är Guds boplats på jorden. Templet är inte en byggnad utan Gud bor bland sitt folk.
Den lokala kristna församlingen är också ambassaden för Guds rike. Vi representerar ett annat rike. Som kristna är vi ambassadörer för vår kung Jesus.
Därför är det allvarligt när den lokala kristna församlingen försvagas. Det finns i dag exempel på många platser i Sverige med mycket svag närvaro av kristen församling. Svenska kyrkan saknar också på många platser ett verkligt fungerande lokalt församlingsliv, utan administrerar främst ett antal religiösa tjänster. Det är alltför många platser i Sverige där den frikyrkliga närvaron har försvagats i alltför stor utsträckning.
Därför behövs församlingsplantering och det är en gemensam kristen angelägenhet.
Varje stadsdel och samhälle i Sverige behöver en levande, missionerande, evangeliserande och vital kristen församling. Det behövs också olika typer av församlingar för att nå olika kategorier av människor. Det räcker inte med att bara tänka församling utifrån geografisk närhet.
"


 «Europeiske land be­gren­ser, eller for­sø­ker å be­gren­se, folks fri­het til å gi ut­trykk for sin tro»
- Norske Dagen - "Hvert år presenterer Den amerikanske trosfrihetskommisjonen en rapport om situasjonen i land der det blir begått grove brudd på trosfriheten. I fjor uttrykte kommisjonen for første gang uro for utviklingen i Vest-Europa. Uroen er ikke blitt mindre i årets rapport.
Fiendtlig atmosfære
Kommisjonen mener at europeiske land begrenser, eller forsøker å begrense, folks frihet til å gi uttrykk for sin tro. Som eksempler nevner de forbud i flere land mot å bære synlige symboler som kors eller hijab, rituell slakting og omskjæring av gutter.
"

11 maj 2014

Nyhetsflödet måndag den 12 maj

Dags stoppa Boko Haram
- Dagens Nyheter - "Fortfarande hålls cirka 220 skolflickor fångna av den islamistiska terrorgruppen Boko Haram, som svårt plågar främst Nigerias norra delar. Deras öde är oklart, även om det skisserats i isande ord av sektens ledare, Abubakar Shekau:
”Jag ska sälja dem på marknaden. Allah säger åt mig att sälja. Han befaller mig att sälja.”
Att Boko Haram står för en perverterad syn på islam står klart bara genom den våg av fördömanden som kommit från den muslimska världen. Faktum är att inte ens de vanliga galningarna i grupper som al-Qaida och al-Shabaab verkar kunna förmå sig att stödja Boko Haram och dess fasansfulla terroraktioner.
"

Michelle Obama förtvivlad över kidnappade flickor
- Svenska Dagbladet - "Michelle Obama är upprörd och förtvivlad över kidnappningen av över 200 skolflickor i Nigeria. Presidenthustrun tog över sin mans veckotal och passade på att säga att bortförandet är en del av ett större mönster av hot mot flickor runt om i världen.
Kidnappningen av flickorna av terrororganisationen Boko Haram i Nigeria april har upprört människor runt om i världen. USA:s president Barack Obamas hustru Michelle Obama tog över ett radiotal som hennes man håller en gång i veckan och som också sänds på Vita husets sajt, och passade då på att prata om bortförandet av runt 300 skolflickor i Nigeria i mitten av april, varav 276 fortfarande är borta.
"
(rupebas kommentar: Michele Obama uppmanade till förbön för de bortförda flickorna och deras familjer. Varför känns det så väsensfrämmande att en svensk politiker skulle uppmana svenska folket till förbön?)

Inga protest-tanter?
- BloggarDag - "Denna söndag är Växjö domkyrkas högmässa en regnbågsmässa. Den är självfallet öppen för alla - men alla som kommer, anslut per automatik till understödet för en viss sexualpolitisk agenda. De normkritiska i betydelsen de som ifrågasätter den norm vars flaggor nu vajar över Växjö, tar sig knappast till domkyrkans högmässa/regnbågsmässa. Möjligtvis tar de fram länken till bilder från manifestationen och ser den närmast huliganliknande domprosten Pettersson manifestera med regnbågsflagga. Jag vågade inte lägga ut bilden här för då kunde jag åkt dit för att olovligt ha publicerat en bild. Ni får kolla själva. Jag finner albumet sevärt. Inte minst domprosten. som ses lite på sned viftande med just en regnbågsflagga. Se länken HÄR...
Det är kanske också värt att beundra hur HBTQ-rörelsen kan ta över högmässan i Växjö stifts domkyrka. Men jag undrar om någon protesterar. Jag går ju aldrig i Domkyrkan, så jag tänker inte göra det. Och kyrktanter brukar inte vara protest-tanter. Går de som vanligt och undrar de efteråt - som vanligt - vad de egentligen varit med om?
"

Nyhetsflödet söndag den 11 maj

Ukrainska judar flyr ”hem” till Israel
- Världen idag - "Trötta, men glada, kunde 19 ukrainska judar sätta sina fötter på israelisk mark i söndags. De lämnar ett land i inbördeskrig och med växande antisemitism.
Efter några timmars kontroll av papper och bagage på söndagseftermiddagen på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, fick 19 ukrainska judar sina nya israeliska identitetspapper och kom ut i ankomsthallen, där de möttes av kramar och israeliska flaggor av folk från immigrationsorganisationen Jewish Agency och Internationella kristna ambassaden (ICAJ), som bekostat resan.
Hälften av gruppen består av tonåringar, några av dem kom själva utan föräldrar.
Bakom dem ligger Ukraina i ett närmast inbördeskrigsliknande tillstånd och fler övergrepp mot den judiska befolkningen.
I de östra regionerna har två synagogor stuckits i brand, flera har fått antisemitiska slagord sprayade på väggarna och flera judar har antastats och slagits ner.
"

Kyrkligt toppmöte i Örebro
- FA:s hemsida - "Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet arrangerar en gemensam ekumenisk årskonferens i Örebro den 14 och 15 maj. Temat är "Över gränser".
Årskonferensen är en mötesplats för 25 medlemskyrkor och 34 medlemsorganisationer som tillsammans representerar den breda kristenheten i Sverige. Bland årets talare finns Agnes Abuom, ordförande för Kyrkornas världsråd, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker och Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan.
-Denna årskonferens blir unik, aldrig tidigare har vi haft en så stor bredd av intressanta talare vid ett och samma tillfälle. Årskonferensen är en viktig ekumenisk mötesplats där många personliga möten och beslut formar framtidens arbete, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.
"

9 maj 2014

Nyhetsflödet lördag den 10 maj

Våra ord måste spegla verkligheten
- Åke Hällzon i Hemmets vän - "Det är viktigt att hitta rätt ord när vi talar om viktiga saker. Det som vid en första anblick kan verka vara detaljer, får lätt stora konsekvenser när det handlar om kyrkans uppdrag. Jag tror det är hög tid att vända på begreppen. Den tid då väckelse beskrev något som sker i vår närhet och mission något som skedde långt borta, den tiden är förbi. Istället är det mission, och allt det ordet associeras med, som bäst beskriver vad som nu måste ske inom Sverige. För vem är det vi ska väcka? Förförståelsen av kristen tro i Sverige idag är näst intill obefintlig utanför kyrkornas gemenskaper. Kanske är det en mer passande bild är att se oss som utsända på uppdrag, även i vårt eget land? Jag blir alltmer övertygad om att vi i kyrkorna borde se oss som missionsrörelser snarare än de som kommer med väckelsen. Och vara utsänd på uppdrag är både äventyrligt och spännande."

Tehuset anklagas för missionerande
- Världen idag - "Föreningen Khatoon, som står bakom Tehuset i Jönköping, har beviljats 250 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen, för arbetet med att hjälpa utsatta kvinnor. Nu anklagas Tehuset för att i hemlighet vilja omvända muslimska kvinnor till kristen tro. Länsstyrelsen utreder just nu det beviljade bidraget.
Tehuset fungerar som en mötesplats för utsatta kvinnor. Hittills har tehus startats i Karlskoga, Karlstad och Jönköping och det är främst kvinnor från Mellanöstern som kommer till Tehuset på de olika orterna.
Grundare är Soheila Fors och hon har betonat att verksamheten inte drivs på religiös eller politisk grund, även om hon själv har en kristen tro. I en intervju med Världen idag i januari i år förklarade hon att religion inte diskuteras på Tehuset, men att hennes kristna tro ger henne inspiration och kraft i hennes arbete.
"

Lausannerörelsen 40 år: ”Globala missionsstrategier kraftfullt påverkade av Lausanne”
- SEA:s hemsida - "Före Lausannerörelsen var engagemang bland fattiga ett politiskt ställningstagande, men Lausanne visade att det inte var ett politiskt gensvar utan ett andligt gensvar på evangeliet.
Det sa Michael Oh, ledare för Lausannerörelsen, i samband med 40 årsfirandet av den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, Schweiz.  Vid kongressen 1974, som samlade 2 700 kristna ledare från fler än 150 länder, däribland Billy Graham, John Stott och Francis Schaeffer, formulerades Lausannedeklarationen, den trosbekännelse som evangelikala kristna använder i runt om i världen
."

8 maj 2014

Nyhetsflödet fredag den 9 maj

Gudsbevis – Tecken, under och mirakler
- Bength Gustafsons blogg - "Tecken, under och mirakler är något övernaturligt i vår naturliga värld. Detta hör till den kristna trons DNA och de är Gudsbevis och de bekräftar sanningshalten i Guds Ord. För Jesus var det övernaturliga ett självklart inslag och ett kännetecken i hans drygt treåriga offentliga och vardagliga tjänst i Israel. De fyra evangelierna återger detta samstämmigt. (Källor: Matteus, Markus, Lukas och Johannes). Och dagligen är människor världen över med om tecken, under och mirakler i Jesu namn. Här är de personliga vittnesbörden många och jag ska här ge tre sådana vittnesbörd."

 Guds rike och den lokala församlingen
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Kristenheten har under hela sin historia levt i ett spänningsfält mellan Andens verk och mänskliga ambitioner. I de samtal som förs i kristen press och sociala medier märks en stark längtan efter att förstå sambandet mellan Andens liv och en relevant struktur för enhet och kristen gemenskap. Liv är ju aldrig endast ett flöde av kraft – liv har alltid en specifik identitet. Därför utvecklar sig livet i en bestämd struktur som både uppenbarar dess identitet och betjänar dess fortsatta existens."

Församlingsförnyelse i Bibeln
- Rikard Roittos i Sändaren - "Det har alltid funnits en förnyande sprängkraft i att låta den egna kyrkans vanor utmanas av Nya testamentets församlingsideal. Om och om igen genom historien har kyrkan på nytt tagit spjärn mot bibeltexterna för att bryta stagnerade mönster och hitta något nytt.
När jag pratar med människor som älskar sin församling uttrycker de ofta en frustration över att församlingen är fast i en självförståelse och ett handlingsmönster som har gått i stå. Församlingen är visserligen varm och engagerad och har mycket bra verksamhet, men förmår ändå inte riktigt vara den där livsomvälvande gudsnärvaron i människors liv och i det lokala samhället.
"