Dagens Nyheter

30 juni 2015

Nyhetsflödet tisdag den 30 juni

Människor är inte till salu, politiker
- Ruth Nordström i Världen idag - "Denna vecka pågår Almedalsveckan i Visby på Gotland. Under politikerveckan samlas politiker, intresseorganisationer, näringsliv och medier för att diskutera politik och angelägna samhällsfrågor. Personligen är jag engagerad i bland annat ett seminarium med rubriken: Vad är en människa värd? Om sexhandeln, surrogatmödraskap och samvetsfrihet. Med i Almedalen är Elise Lindqvist, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", som kommer att berätta om sina erfarenheter och hur situationen ser ut för dem som säljer sex i Sverige i dag.
Sedan sexköpslagen infördes har crika 5 000 anmälningar om brott mot sexköpslagen rapporterats, men fängelsestraffen lyser med sin frånvaro. Människohandelsbrotten ökar, allt fler människor frihetsberövas och utnyttjas för tvångsarbete som prostitution, men få döms. Behöver sexköpslagen och lagen om människohandel skärpas? RFSU är kritiska till sexköpslagen och RFSL vill avskaffa lagen – vad får det för konsekvenser?"

Odramatiskt och sarkastiskt
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Tidigt imorse bordade israeliska kommandosoldater det svenska fartyget Marianne av Göteborg på internationellt vatten ungefär 100 sjömil från Gaza. Det israeliska ingripandet skedde efter upprepade uppmaningar till fartygets besättning att ändra kurs, då det färdades i riktning mot Gaza, som är försatt i sjöblockad. Bordningen ska ha gått fredligt till och inga människor skadades. Övriga tre fartyg i den såkallade gazaflottiljen hade tidigare under natten ändrat kurs och uppges vara på väg tillbaka till sina ursprungshamnar. Marianne av Göteborg lotsas i skrivande stund till den israeliska hamnen i Ashdod, dit det beräknas ankomma under dagen. Besättningen och passagerarna, sammanlagt 29 personer, väntas då omgående föras till Ben Gurion-flygplatsen för utvisning ur landet. Innan dess kommer de dock få varsinn kopia av följande brev..."

Vem ska försvara yttrandefriheten?
- Martin Alexandersson i Efter Kristus - ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den” är ett citat som felaktigt tillskrivs Voltaire men som många utav oss ser som grunden i ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet. Artikel 19 i FNs mänskliga rättigheter formulerar det: ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” Men vem är det som idag försvarar denna grundlagsstadgade rättighet?
Den Islamkristiska organisationen Pagida har under våren fått tillstånd till torgmöten där de skulle få propagera för sin sak enligt ovanstående artikel och varje gång har ett stort antal motdemonstranter också slutit upp. I min egen hemstad, Göteborg, kunde ingen höra vad de sa eftersom motdemonstranterna överröstade dem. ”Vi ska med våra röster försöka begränsa dem, för vi tycker inte att rasister ska få nå ut med sina åsikter i Sverige” säger en av ledarna till Göteborgs-Posten. Med andra ord hävdar hon att yttrandefriheten inte gäller alla/alla åsikter. Här borde då journalisten ställt kritiska följdfrågor men dessa uteblir och frågan blir istället: ”Finns det inte risk att ni ger Pegida mer uppmärksamhet?”. Med andra ord: dessa åsikter är så förskräckliga att det är därför ok att grundlagen inte gäller dem."

As the Salvation Army turns 150, what role does it have to play in secular society? Conclusion - Martin Fletcher in FSAOF blog - Read HERE.

Tent Distribution in Nepal; Boundless Trade Shop; London Bound - Salvatin Army Today - Film Clip 2:04. See HERE.

Frelsesarmeen jubilerer  - Lederartikkel i Dagen.no - Les HER.

29 juni 2015

Nyhetsflödet måndag den 29 juni

Här hålls Nordens största kristna festival
- Dagen - "Till gammallaestadianernas stora sommarmöte i Vasa i Finland, som inleds i dag, väntas cirka 75  000 personer komma från hela världen. Så också från Sverige.
– Vi är Nordens största kristliga festival, säger Mikko Uljas i organisationskommittén.
Sommaren är konferensernas tid i kyrkor och samfund. Så också bland gammellaestadianerna som har sitt ursprung i norra Lappland där Lars Levi Laestadius grundade rörelsen på 1800-talet.
Numera är gammallaestadianerna inte så många i Sverige. Mellan 1  600 och 2  000, uppskattar Mikko Uljas dem till. Finland är det land i världen med flest gammallaestadianer. Där finns åtminstone 30  000, en del påstår att det är betydligt fler än så. De flesta är medlemmar i Evangeliska lutherska kyrkan, den finska motsvarigheten till Svenska kyrkan.
Också i Sverige tillhör de flesta gammallaestadianer den lutherska kyrkan."

Nytt andligt läge
- Sune Fahlgren i Sändaren - "Det religiösa landskapet förändras snabbt i Sverige. En stunds eftertanke över den senaste kyrkliga statistiken räcker som ögonöppnare.
Svenska kyrkan har allt färre gudstjänstbesökare och dop. Frikyrkliga samfund fortsätter att minska i medlemsantal, församlingar läggs ner och kyrkobyggnader säljs. Och så vidare.
Allt detta är kända trender. Många har dock inte uppmärksammat allt som finns i och utanför statistiken, eftersom det faller under radarn för det sammanhang man själv tillhör eller är intresserad av. Men det kan också bero på att det finns för lite kunskap om pågående förändringar.
Oavsett orsak leder dålig uppdatering och bristande kunskapsutveckling till att en kristen församling eller ett kyrkosamfund riskerat att stanna kvar i det förgångna. Då utmanas man inte heller av rådande läge och förändrade förutsättningar.
När jag återvände till Sverige 2012 efter några års arbete utomlands upptäckte jag helt oväntat ett femtiotal nyetablerade församlingar och kyrkosamfund i Stockholm. Hade jag inventerat hela landet skulle siffran vara betydligt högre.
Bland de nya finns internationella kyrkosamfund som nu etablerats i Sverige, till exempel Hillsong och Hope of God. Men vanligast är migrantförsamlingar som leds från hemlandet, till exempel Redeemed Christian Church of God (Nigeria) och Manmin Church (Sydkorea). Allt vanligare är också språkgrupper inom traditionella församlingar.

Ett pris på huvudet
- Hemmets Vän - "Priset är ofta högt för den i ledande ställning som höjer sin röst mot orättfärdighet, förtryck och förföljelser av människor. Den svarte baptistpastorn och Nobelpristagaren Martin Luther King blev bomb- och mordhotad flera gånger innan han sköts 1968. I hans fotspår går idag den svarte kongolesiske läkaren Denis Mukwege. I de flesta länder i världen är han högt aktad och nämnd som tänkbar Nobelfredspristagare. Detta för sin oförtröttliga kamp att kvinnor inte ska skändas med våldtäkter av kongolesiska soldater och makthavare. Men i sitt hemland får han leva bakom tre meter höga taggtrådsstängsel. Och ändå tystnar han inte. Nyligen besökte han åter Sverige och talade bland annat på pingströrelsens Nyhemsvecka.
Demokratiska Republiken Kongo och Kongo Brazzaville har funnits i svenska kristna församlingars hjärtan i mer än 100 år. Och det var bland annat svenska missionärer som först såg den fruktansvärda behandlingen av Kongos svarta befolkning, först initierad av Belgiens kung Leopold, när kolonialmakten skövlade landet på sina rikedomar." 


As the Salvation Army turns 150, what role does it have to play in secular society? Part 3 of 4 - Martin Fletcher in FSAOF blog. Read HERE.


Abrahams etterkommere og Abrahams barn - Anne-Margrete Saugstad i Dagen.no - Les HER.

28 juni 2015

Nyhetsflödet söndag den 28 juni

”Ship to Gaza får stöd av Islamiska Jihad”
- Svt Nyheter - ”I motsats till vad Dror Feiler och Staffan Granér skriver är Ship to Gazas egentliga målsättning provokation. En provokation som Islamiska Jihad nu använder i det intrikata spelet i regionen”, skriver Ulf Öfverberg.
Dror Feilers och Staffan Granérs artikel den 15 juni är en enda lång anklagelseakt mot Israel.
Förutom att lägga hela ansvaret på Israel för den rådande situationen är deras syfte, påstår de, att bryta blockaden av Gaza. Vad som händer efter det, har de dock inget svar på.
Blockaden av Gaza har visat sig vara nödvändig åtskilliga gånger. Skälet är Hamas, terrorgruppen som styr Gaza med järnhand, som jagar homosexuella, sätter oppositionella i fängelse och kontrollerar kvinnors liv och reproduktion.
Hamas försöker ständigt föra in vapen sjövägen till Gaza. 2009 stoppade Israel båten S Francop som hade 500 ton ammunition i lasten.
År 2011 stoppades Victoria lastad med 50 ton ammunition och i mars 2013 hindrades KLOS C med en last av 40 M-302 raketer, 181 granater och 40 000 ammunitionskulor."

Borde inte Jesus erbjudas nu i stället för Zen?
- Leif Hallberg i Dagen - "”Try Zen! Pröva Zen!” Denna uppmaning med stora bokstäver på en inbjudningsaffisch vid Adolf Fredriks kyrka i Stockholm fick mig att stanna upp häromdagen. Och i stor förvåning!Zenmeditation pågick under ledning av en av kyrkans präster framme vid koret, fick jag veta när jag diskret sökte en förklaring vid ingången. Från mina teologistudier i Uppsala på 1960-talet minns jag att zen har sina rötter i den kinesiska buddhismen. Jag frågar mig därför – med bestörtning i sinnet och sorg i hjärtat – varför Svenska kyrkan som ett evangeliskt-lutherskt trossamfund inbjuder till zen och dessutom vid ett till Gud invigt altare."

Marcus Birro sommarkrönikör i GP
- Världen idag - "Under sommaren tar Göteborgs-Posten in ett antal sommarkolumnister som ska medverka på tidningens ledarsida. En av dessa är författaren och Världen idags krönikör Marcus Birro.
"När exakt all annan etablerad media vägrar att ens ta i mig med tång vågar @GPledare be mig skriva. Det finns media som inte jagar i flock!" kommenterar Marcis Birro på twitter.
Bakgrunden är att han fick sluta skriva krönikor i Expressen och att det stormade kring honom efter att han medverkat i en podcast som står nära en högerextrem sajt. Birro menade själv att han varit naiv och okunnig om vilket sammanhang han medverkat i och kritiserade istället Expressen för bristande stöd i samband med dödshot och för att inte stå upp för bredd i debatten."


Ungdommer som ikke vil gå - Dagen.no - Les HER


As the Salvation Army turns 150, what role does it have to play in secular society? Part 2 of 4 - Martin Fletcher in FSAOF blog - Read HERE.

27 juni 2015

Nyhetsflödet lördag den 27 juni

Fire of God konferensen
- Hemmets Vän - "Det hör nog till de djärvare initiativen bland kristna aktiviteter i Sverige den senaste tiden. Fyra unga män som på märkliga vägar gått från mörker till ljus, från hopplöshet till livsförvandling och nu under tre dagar hyrde Globen i Stockholm med sina 13 000 sittplatser. Fire of God, Guds Eld, var temat på konferensen torsdag till lördag förra veckan. På tunnelbanan satt reklamskyltar och de kända TVjournalisterna Filip och Fredrik hade inbjudit Patrik och Charles Haddad, två av initiativtagarna, att berätta om satsningen. Publikmässigt var merparten av stolarna i Globen tomma, men de som kom för att lyssna fick höra om Guds märkliga vägar till människors hjärtan." 

Foster som får aborteras eller barn som ska räddas?
- Dagen - "Det rör sig om dagar. På ena sidan gränsen räknas livet i magen som ett foster som kan aborteras, på den andra som en person som sjukvården kan lägga enorma resurser på att rädda.De sena aborterna väcker känslor, speciellt när det kommer vittnesbörd om aborterade barn som rör sig och försöker andas. Nu flaggar en av de ansvariga för att gränsen för sena aborter kan komma att sänkas.
Barn som fäktar med armarna, som försöker att dra in luft medan de ligger invirade i en filt i en metallskål. Små liv som kämpar i en kvart eller mer, innan de stillnar och dör."

 RFSU besvikna när projekt slopas av Malmö stad
- Världen idag - "I tio år har bland andra lobbyorganisationen RFSU i Malmö fått statligt stöd för att utbilda kommunens skolor i sexualundervisning. Men Malmö stad vill inte stå för kostnaderna och projektet ska nu läggas ner. Man ska inte från centralt håll "bestämma hur skolorna ska jobba med de här frågorna", menar kommunalrådet Anders Rubin (S).
Det handlar om projektet Så Sant, som går ut på att stötta och vidareutbilda kommunens skolor inom sex- och samlevnadsundervisningen, skriver Sydsvenska dagbladet.
Men när de statliga bidragen sinar vill staden nu avveckla projektet, något RFSU är irriterade över.
– Jag är arg och besviken. Inte för att det är just jag som förlorar jobbet, utan för att det här projektet fyller en så viktig funktion, säger Sara Alfredsson, ordförande i RFSU Malmö, till Sydsvenskan."

Hakol beseder
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Sedan FN:s människorättsråd UNHRC bildades 2006 har organisationen ägnat en mycket stor del av sin tid och energi åt ett enda land: Israel. Bara under UNHRC:s första år hann man fördöma Israel i inte mindre än 11 resolutioner, medan kritik mot övriga länder som mest resulterade i att rådet uttryckte sin ”djupa oro”. Den djupa oron riktades mot situationen i Sudan, där det pågick ett hämningslöst folkmord i Darfur. När det kom till Israel ansåg man emellertid att djup oro inte var tillräckligt, och så har det sedan fortsatt. Inget annat land i världen har till dags dato fördömts fler gånger än Israel. Faktum är att Israel har fördömts fler gånger än alla andra länder i världen tillsammans."

Mitt ”hellige sted” - Fra Jostein Nielsens blogg - Les mer HER

 "De er mer israelvennlige enn Jesus" - Dagen.no - Les mer HER

Christianity Sees Explosive Growth In China - Eric Metaxas in Prophesy News Watch - Read HERE.

Hymns Vs Choruses - Christian Jokes - Read HERE.

26 juni 2015

Nyhetsflödet fredag den 26 juni

Klaga eller vara tacksam – du väljer
- Alf B Svensson i Dagen - "Först när vi legat sömnlösa flera nätter är vi tacksamma för att vi äntligen kunnat sova några timmar.
Lyckliga människor har inte bättre ekonomi, snyggare fru, större hus eller en mer framgångsrik karriär än alla andra. Men de är tacksamma för det de har och det liv som blev deras. När andra tar allt för givet.
Bibeln uppmanar oss att alltid vara tacksamma. Vi kan inte vara tacksamma för allt som händer, men under allt som händer kan vi hitta något att vara tacksamma för. För en kort tid sedan dog en av våra vänner i den fruktade sjukdomen ALS. Trots att han blev allt sämre, varken kunde prata eller äta och visste att han snart skulle dö, var han tacksam för att han haft ett rikt liv och hade så fina barn och barnbarn."

Yttrandefrihet för vissa
- Ruben Agnarsson i Inblick - "En dokumentär om den norske prästen Börre Knudsen sändes nyligen på Sveriges Television. Programmet sändes ursprungligen i norska NRK endast några månader före det att Börre Knudsen själv avled för knappt ett år sedan.
Dokumentärfilmen, som gjorde succé på norska biografer, tecknar ett varmt porträtt av den norske prästen, som blev ytterst kontroversiell i sitt hemland på grund av de okonventionella metoder han använde för att väcka opinion mot den norska abortlagen.
Knudsens dotter berättar i dokumentären öppenhjärtigt om hur det var att växa upp i en familj som präglats av faderns strider, men sätter även fingret på den ömma punkten: bristen på respekt för yttrandefriheten som exponerades när det omgivande samhället skulle hantera Börre Knudsen."


Bekymringsfull økning i antisemittisme - Norge idag - Les HER.


As the Salvation Army turns 150, what role does it have to play in secular society? Part 1 of 4 - By Martin Fletcher - Read HERE.

25 juni 2015

Nyhetsflödet torsdag den 25 juni

Världens chans!
- Hans Weichbrodt i Världen idag - "Svenska kyrkan befinner sig i en djup och allvarlig kris. Detta blir inte minst tydligt när man tittar på statistiken över antalet gudstjänstbesök under ett år, på en "vanlig" söndagsgudstjänst. År 1990 registrerades cirka nio miljoner sådana gudstjänstfirarbesök under ett år. Från år 1990 till 2014 har antalet av dessa gudstjänstbesök minskat stadigt och nu är vi nere på cirka 4,3 miljoner. Detta innebär att det år 2014 var mindre än hälften så många besök i svenskkyrkliga kyrkor på "vanliga" söndagsgudstjänster jämfört med 1990!
Samtidigt finns det lyckligtvis positiva undantag från den negativa trenden med vikande gudstjänstbesökarsiffror. Runt om i vårt avlånga land finns det ett antal svenskkyrkliga församlingar som hyser livskraftiga och växande gudstjänstgemenskaper. Det inger hopp. Ett tydligt exempel på ett sådant sammanhang är Romelanda pastorat som ligger strax utanför Göteborg...."

En syndabock kan vara bra att ha
- Marie Willermarks blogg - "Sedan följde alltså min dagliga läsning av Oswald Chambers, där han säger följande (min översättning):
    ´Vi behöver inse det faktum att synden existerar och inte endast är ett tillkortakommande. Synd är ett medvetet uppror emot Gud, och antingen måste synden eller Gud dö i mitt liv. Nya Testamentet handlar ytterst om denna fråga – om synden härskar i mitt liv så kommer Guds liv i mig att dö; om Gud härskar i mig så kommer synden i mig att dö bort.´
Ja, frälsningsbudskapet är faktiskt så enkelt när det ställs på sin spets. Och det är därför vi heter FRÄLSNINGSarmén och inte hjälparmén eller sång- och musikarmén eller socialtjänstarmén eller soppa- och tvålarmén eller lek-och kolloarmén – även om vi som en frälsning-från-synd-armén gör dessa saker som uttryck för Guds kärlek och hans utsträckta hand."

Om skillnaderna mellan protestantisk och katolsk tro, del 3 (av 3)
- Mikael Karlendals blogg - "Här följer den tredje och avslutande artikeln som jag skrev för Världen idag 2014. Den publicerades den 21 mars 2014 med rubriken Auktoritetssyn skiljer.
”I den förra artikeln framkom att katolikerna tror att kyrkans läroämbete är nödvändigt för att rätt förstå den uppenbarelse Gud gett kyrkan, Skriften och traditionen. Resonemanget innebär att om vi inte har en levande röst som kan sätta ned foten och slutgiltigt avgöra vad som är rätt eller fel tolkning, får var och en själv sitta med sin bibel och sin egen tolkning. Var och en – sin egen påve! Det är så katolikerna menar att evangeliska kristna har det."

It´s Thursday by Howard Webber - Read HERE.

På lørdag var det innvielses- og utsendelsesmøte for de ti kadettene i sesjonen «Nådens forkynnere». - Perleportalen - Les HER.

24 juni 2015

Nyhetsflödet onsdag den 24 juni

Biblisk helhetssyn på kvinnan
- Dagen - "Vi tror att ojämlikheten mellan man och kvinna inte tillhör Guds skapelsetanke utan är en del av förbannelsen, av syndafallets konsekvenser. Det skriver pingstpastorerna Sören Perder och Sam Wohlin i debatten om kvinnligt ledarskap.
Det finns ett klassiskt foto av ledarskapet i det som brukar räknas som den första pingstförsamlingen, församlingen på Azusa street i Los Angeles i början av 1900-talet. Där syns en skara människor, svarta och vita, gamla och unga, män och kvinnor. Att kvinnor har ledande tjänster i pingstväckelsens församlingar är alltså inte något modernt påfund, det var snarare så det började."

Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro, del 2 (3)
- Mikael Karlendals blogg - "Enligt den katolska kyrkosynen är kyrkan en synlig institution grundad av Jesus Kristus på klippan Petrus. Katolikerna betonar att kyrkan är en synlig verklighet liksom alla andra kroppar är det. Kyrkan är alltså inte bara en osynlig andlig storhet som kan ta sig vilket uttryck som helst, allt efter tycke och smak hos de troende, utan en konkret synlig institution med ett lika konkret och synligt ledarskap som Jesus själv instiftat – med påve och biskopar.
Den katolska kyrkan är hierarkisk. Den styrs av biskopar, av vilka påven är den högste. Under biskoparna finns präster och under dem diakoner. Detta episkopala system har både historiska och bibliska rötter och var allmänt etablerat i fornkyrkan redan mot slutet av 100-talet. I fornkyrkan var detta viktigt för bevarandet och försvaret av den rätta apostoliska läran. Man gjorde en poäng av att den som exempelvis blev insatt som biskop av Antiokia blev insatt av andra biskopar som i sin tur var insatt av andra biskopar som i sin tur ytterst blev insatt av någon apostel. Detta kallas apostolisk succession och utgjorde i fornkyrkan en garanti för att den rätta läran och den rätta tolkningen av skrifterna bevarades. Och man använde denna ordning som ett argument mot villoläror som till exempel gnosticismen, som inte kunde uppvisa någon synlig härledning av sina läror tillbaka till Jesus."

Tid att resa upp ditt personliga bönealtare
- Patrik Sandberg i Bönebloggen - "Visst vill vi segra denna sommar genom att stå upp för Herrens Ande? Men akta på Herrens budskap. Till Efesos församling säger Herren: ”Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar.  Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats.”
Vi ser också i breven tilltal som ”… namn om att du lever, men du är död.” ”Du är varken varm eller kall. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men du är ljum och jag vill spy ut dig ur min mun.  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!  Herren älskar dig och säger: Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Res upp ett bönealtare i varje region, stad, ort, hem och kyrka i vårt land! Hör du inte hur Herren vill komma med en visitation och hur han knackar på ditt hjärtas dörr för att hålla måltid med dig?
Nu är tiden att resa upp ditt personliga bön- och lovsångsaltare, ert familjebönealtare, bönealtare i er kyrka (Jes 56:7), på er arbetsplats, regionsbönealtare varje månad i varje stad och ett nationellt bönealtare."

Prayer That Is Pleasing to the Lord - David Wilkerson (February 1996) - Read more HERE.

Stående applaus til STOMP - Perleportalen - Les mer og se video HER.Stående applaus til STOMP

23 juni 2015

Nyhetsflödet tisdag den 23 juni

MP öppnar farlig dörr
- Stefan Swärd i Världen idag - "Miljöpartiet hade partikongress under förra helgen. Det är en stor omställning för det gamla aktivistpartiet att ställa om sig till att bli ett regeringsparti. När man regerar måste man kompromissa, och ett litet parti kan inte få igenom allt man vill när man regerar med ett stort parti. Språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin manade till besinning och försiktighet gång efter gång men fick ändå finna sig i att bli överkörda av partikongressen i flera viktiga frågor.
Eftersom Miljöpartiet nu är en del av regeringsmakten behöver vi alla ta partiet på allvar och det behöver granskas.
En fråga som kom upp på kongressen handlade om dödshjälp. En motion lämnades in till kongressen som argumenterade för att genomföra mer aktiv form av dödshjälp. Partiledningen var emot detta. Det man kan notera är att kongressmotionen hade stöd från olika miljöpartiavdelningar i Småland när den lades fram. Ingen annan än individen själv äger rätten till sin död och kan avgöra om man ska dö eller leva, hävdade motionen.
I Sverige hade vi en omfattande debatt om dödshjälp på sjuttiotalet, då Berit Hedeby var en galjonsfigur i kampen för rätt till sin död. Det fanns dock ett stort motstånd mot detta, inte minst inom sjukvården, men också inom politiken. Filosofen Torbjörn Tännsjö är den som mest aktivt argumenterat för aktiv dödshjälp i Sverige."

En besk smak av sanning
- Anna Sophia Bonde i Dagen - "Han håller till i öknen, inte i palatsen, inte i det maffiga templet.
Ängeln säger till Sakarias att hans son ska bli till glädje och fröjd, för honom själv och för folket. När man annars tänker på Johannes Döparen är det kanske inte just glädje som blir den första associationen – hans budskap är för kärvt för det - lite som att äta bitter, mörk choklad.
Guds ord liknas ibland på detta sätt, till exempel i Uppenbarelseboken 10, som gott att äta, men sedan svider det. Men hur ska man hitta glädjen kring Johannes Döparen? Den glädje som ängeln såg, som Sakarias erfor, liksom alla de som drog ut i öknen för att höra Johannes. Som stod ut med det bittra, eftersom de förstod att han talade sanning. Och där har vi ett svar: när man förstår att ett budskap är sant, då lyssnar man till det, då försöker man ta det till sig, även om det inte är sympatiskt."

Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro
- Mikael Karlendals blogg - "Under våren 2014 skrev jag en artikelserie i Världen idag om skillnaderna och likheterna mellan protestantiskt (evangelisk) och katolsk tro, som publicerades i tre delar. Den direkta orsaken var den uppmärksamhet som då skapats kring paret Ulf och Birgitta Ekmans konversion till den katolska kyrkan. Jag lade inte ut texter då här på bloggen, utan länkade enbart. Men jag tänker att det kan vara intressant för läsarna av denna blogg att se vad jag skrev då. Här följer den första artikeln med rubriken Kyrkosynen är avgörande, som publicerades den 17 mars 2014."

- Unique images reveal ISIS retreat - Inblick - Read HERE.

Ikke skyld på liberalteologene - Tarjei Gilje i Dagen - Les HER.

22 juni 2015

Nyhetsflödet måndag den 22 juni

Gud bevare oss för religionen
- Inga-Lina Lindqvist i Aftonbladet om ett kristet folk som vägrar kalla sig kristna - "En mörk och ruggig kväll i november 1979 förstod jag begreppet frihet.
Jag hade bott i Sverige i några månader. Jag var femton år, hatade den slitna malmöitiska förorten som ödet hade placerat mig i och saknade mitt sovjetiska liv.
Kvällen var mörk, jag gick runt med blicken fäst i marken. Jag led.
Sedan råkade jag titta upp – och tappade andan. Höghus efter höghus reste sig omkring mig med otaliga fönster. Och i varje fönster, precis vartenda ett, lyste en pyramid och en sexuddig stjärna.
Jag sprang hem och frågade min mamma vad som var på gång. Hon sa att det snart var jul. Vi firade inte jul i Sovjet. Vi firade internationella kvinnodagen, oktoberrevolutionen och, som en borgerlig eftergift, även nyårsafton.
Jag sa: ”Jag förstår, när det är jul i Sverige säger staten att man ska tända en pyramid i fönstret.” Min mamma sa: ”Nej, svenskarna gör det helt av sig själva.”

Dolda tillgångar
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Regeringen har bestämt att den bortre gränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. Detta beslut fattas samtidigt som larmrapporter berättar om en dramatisk ökning av antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa. Ett rimligt antagande är därmed att en viktig drivkraft för alla aktörer i sjukskrivningsprocessen att få tillbaka personen i arbete – innan tidsgränsen nås – nu försvinner. Sjukskrivningstiderna överlag kan förväntas bli längre och sjukfrånvaron öka.
Jag tror att regeringen misstar sig. Den som är allvarligt sjuk ska förstås inte arbeta, men jag blir alltmer övertygad om att vi inte alltid är så sjuka som vi tror. För hur kommer det sig att vi sjukskriver alltfler människor för psykiska besvär i ett av världens mest välmående länder? Det är som om svensken inte verkar förstå att motgångar drabbar oss alla förr eller senare. Den som på grund av skilsmässa, spelmissbruk eller otrevliga kollegor på jobbet inte orkar eller vill jobba borde inte sjukskrivas. Att brottas med livet är så att säga inte en sjukdom. Och att i de perioder när livet är tungt bli sjukskriven och isolera sig i hemmet, inte behålla sina rutiner och kanske till och med bli sängliggande, det är direkt destruktivt för den som mår dåligt. Fråga vilken psykiater som helst."

Hur kan man veta vad som är kristen tro?
- Mikael Karlendals blogg - "Frågan kan förefalla enkel, men är samtidigt ganska komplicerad. Det finns miljarder kristna och tusentals samfund, vem ska man fråga? Många svenska kristna skulle nog efter en viss betänketid säga att man får svaret om man läser Bibeln. ”Bibeln är högsta auktoritet över vår tro”. ”Läs den under bön och fundera, så kommer du fram till vad kristen tro är.”

It's all about attitude - Someone sent me an e-mail....  - Read HERE.

21 juni 2015

Nyhetsflödet söndagen den 21 juni

Michael Oren talar ut
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "En ännu opublicerad bok av Michael Oren, Israels USA-ambassadör mellan 2009-13, har de senaste dagarna skapat stora rubriker både på hemmaplan och i Amerika. Ally: my journey across the American-Israeli divide når bokhyllorna först nästa vecka, men utdrag ur boken som gjorts tillgängliga för utvalda journalister ger löfte om skoningslös kritik mot USA:s president Barack Obama och dennes hantering av relationerna till Israel. Ytterligare försmak på kritiken gav Michael Oren själv under tisdagen i form av en debattartikel i Wall Street Journal med rubriken How Obama abandoned Israel.
Den absoluta merparten av skulden för de historiskt dåliga relationerna mellan de båda länderna lägger alltså Michael Oren på Barack Obama."

Angående Bibeln myt eller sanning – om Danielsboken
- Stefan Swärds blogg - "Det handlar om Danielbokens trovärdighet och datering. Jag anknyter då också till Greger Anderssons kapitel i boken ”Profeterna”, skriven av GT-exegeterna vid våra frikyrkliga teologiska utbildningar, nämligen THS, Johannelund och Örebro missionsskola. Jag antar att Greger Anderssons framställning är det som våra pastorsstuderande får sig till livs när de utbildar sig till pastorer.
Seth Erlandsson försvarar den traditionella tolkningen av Daniel. Boken skrevs av Daniel, berättelserna i boken har faktiskt hänt, Daniel var i lejongropen och blev faktiskt räddad, de tre männen var i den brinnande ugnen och blev övernaturligt räddade av Gud. Det är inte falsarier vi lär ut i söndagsskolan, utan det är Guds övernaturliga ingripande i mänsklighetens historia som skildras. Man tror också att profeten Daniel fick övernaturliga uppenbarelser om världshistoriens utveckling, både om yttersta tiden, men också det som gällde århundradena efter det att Daniel levde. Boken är ett fantastiskt exempel på hur en profet ganska detaljerat kan se in i framtiden.
Men så tror inte teologerna och den akademiska bibelvetenskapen."


Barnen kläms från höger och vänster

- Lukas Berggren i Världen idag - "Moderaternas partiledare Anna Kinberg-Batra meddelade i sitt sommartal att hon ville göra förskolan gratis från två, i stället för tre års ålder. Syftet är uppenbart; att föräldrar ska ge sig ut i arbetslivet tidigare. När vänstern använder familjepolitiken för sin kamp mot könsmaktsordningen, använder högern familjepolitiken för att upprätthålla arbetslinjen. Men de politiska förslagen blir ungefär desamma. De syftar alla till att föräldrar, och inte minst kvinnor, tidigt ska ut på arbetsmarknaden och att barnen ska vara i förskolan.
Mellan vänsterns kvoteringsiver och högerns arbetslinje kläms de minsta barnen. De får betala priset, med tidig förskoledebut, långa förskoledagar och mindre tid med sina föräldrar. Hela 47,9 procent av alla ettåringar och 87,4 procent av tvååringarna är inskrivna i förskolan. Statistik från Försäkringskassan visar dessutom att pappor tog ut färre föräldradagar efter att en pappamånad infördes. Och efter införandet av en andra pappamånad hade hälften av papporna inte använt sig av sina låsta 60 dagar när barnet fyllde fyra år. Så metoden är inte bara moraliskt tveksam, utan dessutom ineffektiv. Den verkar leda till mindre pappatid för barnen, om nu pappatid ändå är förenlig med grundtanken för kvoteringsivrarna.
Ett ljus i mörkret är att den politiska viljan strider mot folkviljan. Undersökning på undersökning visar att svenska folket vill att föräldrar själva ska få välja hur de vill dela på föräldradagarna. Familjer vill inte bli detaljstyrda av politikers ideologiska preferenser. Föräldrar verkar – tro det eller ej – mena att grundtanken med föräldraförsäkringen är tid med barnen. Det är hög tid att politiker också inser det."


THE FRUIT OF THE SPIRIT. Galatians 5: 22-26 - Part 3 - By Howard Webber - Read HERE.

20 juni 2015

Nyhetsflödet lördag den 20 juni

Präster och pastorer tror inte på sin egen produkt
- Jacob Rudolfsson på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "Att den typiske svensken intar en ambivalent attityd till kyrkan och den kristna tron konstaterades träffsäkert senast Sverige stod värd för Eurovision Song Contest. Svenska par döper gärna sina barn i kyrkan, men prästen får helst skippa Fader, Son och helig Ande. Däremot går Swedish House Mafia’s låt ”Don’t You Worry Child” bra. Att var tredje präst i Svenska kyrkan nu ombeds att inte prata om Gud vid vigslar, indikerar att sketchen inte var så långsökt. Det skriver Jacob Rudolfsson...
I den kristna tidningen Dagen (27/2-2013) kommenterar Magnus Hagevi, ledande forskare på svenskars religiositet vid Linnéuniversitet, den nedåtgående besökstrenden:
”Internationellt används Sverige av ledande religionsvetare som ett paradexempel på där präster och pastorer har dåligt självförtroende och inte tror på sin egen produkt. Här har kyrkoledare litat på staten och den kristna trons monopol i samhället och genom det blivit lata. Ofta har man då musikgudstjänster och annat än det som tar upp huvudbudskapet i tron.”

Blunda inte för förföljelse av kristna
- Lars Adaktusson i Hemmets Vän - "Ett år har gått sedan staden Mosul i norra Irak föll i den sunnimuslimska terrororganisationen Islamiska statens (IS) våld. Kyrkklockorna i Mosul tystnade. Stadens kristna flydde, tvingades konvertera eller mördades. Mosul har blivit en symbol för förföljelsen av kristna i hela världen och för västvärldens ovilja att ingripa.
De terrorgrupper som nu drar fram över Mellanöstern och delar av Afrika, och dess bestialiska gärningar, har skakat en hel värld. I Syrien och norra Irak har IS utfört etniska rensningar av hela regioner.  Nineveslätten och området kring staden Qaraqosh i norra Irak, där majoriteten av landets kristna levt i närmare 2 000 år, kontrolleras nu av terroristorganisationen. Människorna som i generationer där haft sitt hem har fördrivits. I Kenya mördar den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab minoriteter och kristna systematiskt, där attacken mot universitetet i Garissa bara är en i raden av blodiga dåd. I Nigeria, Libyen och Afghanistan slaktar IS-anknutna sekter kristna. Hur många som har mördats finns motstridiga uppgifter om. Men vi nås återkommande av trovärdiga rapporter om systematiska halshuggningar och massavrättningar. I en nyligen släppt rapport från FN:s barnrättskommitté fastslås dessutom att barn utsätts för tortyr, våldtäkter, korsfästningar och blir begravda levande av Islamiska Staten. Barbariet är gränslöst."

Stockholms stadsmission startar matbutik
- Kyrkans Tidning - "Sveriges första ”social supermarket” öppnar i höst när Stockholms stadsmission och Axfood gör gemensam sak för människor i ekonomisk utsatthet.
I Sverige slängs 622 000 ton ätbar mat årligen vilket motsvarar omkring 65 kilo per person och år, samtidigt som människor inte har råd att äta sig mätta. Därför öppnar Stockholms stadsmission och dagligvaruföretaget Axfood en ny matbutik. Tanken är att kunna erbjuda billigare mat och på samma gång minska matsvinnet.
I andra europeiska länder, exempelvis Österrike, har så kallade social supermarkets funnits i över 15 år.
Människor i ekonomisk utsatthet kommer att erbjudas medlemskap och därigenom kunna handla mat för en tredjedel av ordinarie pris. Ett annat syfte med butiken är att erbjuda en ingång till arbetsmarknaden via arbetsträning. Butiken kommer också att vara öppen för miljömedvetna som vill stödja butiken genom att handla till fullt pris."

- Hellighet og fullkommenhet - Jostein Nielsens blogg. Les HER.
 
- THE TRUE VINE - John 15:1- 8 - Part 2 - By Howard Webber - Read HERE.

19 juni 2015

Nyhetsflödet fredag den 19 juni

Tål den palestinska sidan att granskas?
- Stefan Sturesson i Shalomtidningen - "Israel är ett demokratiskt land som tål att granskas. Ett demokratiskt styrelseskick med alla sina brister är överlägset alla andra styrelseformer, det visar de olika studier som gjorts av hur mänskliga fri- och rättigheter fungerar i olika länder.
Forskningsinstitutet Freedom House, som årligen mäter politisk frihet i världen, ger stormakten Kina sin sämsta gradering – ofritt – medan Israel klassas som fullständigt politiskt fritt. I Kina kastas oppositionella i fängelse, nyheter censureras, och landets minoriteter behandlas med skrämmande brutalitet. Men ändå är kritiken av Kina betydligt mildare än den som Israel får utstå. Eller se på Palestina, som nu Sveriges regering har upphöjt till suverän stat. Varför granskas inte denna nyblivna stat med samma kritiska glasögon som Israel?
Det ledande partiet på Västbanken heter Fatah, den rörelse som en gång leddes av Yassir Arafat. Detta parti kallar Sveriges statsminister ”vårt kära systerparti”. Stefan Löfvén och hans parti gör allt för att distansera sig mot Sverigedemokraterna vars mest kontroversiella förslag är att minska invandringen till Sverige. Men palestinska Fatah upphöjs till ”systerparti”, alltså en rörelse som anses vara nära besläktad med de svenska socialdemokraterna."

När kyrkan och "Pride" dansar tango
- Tommt Dahlman i Inblick - "Det är pridetider i Sverige. Luleå, Västerås, Norrköping, Eskilstuna och i lilla Pajala. Pride betyder stolt. När Stockholm arrangerade Europride 2008 var temat:  ”Svenska synden, bryter gränser”. Stolt och syndig med andra ord. I Göteborg inbjuder man varje år till Westpride med motiveringen att vara en mötesplats för bland annat "normkritik". Allt flera lokala kyrkor och frikyrkosamfund medverkar i pridefestivalerna och regnbågen som Gud skapade som ett tecken på förbundet mellan honom och människan vajar nu som flagga i de många kyrkfönstren i takt med obscent dansande halv och helnakna män och kvinnor." 

Dags för nytt medlemsbegrepp?
- Olof Esinger i Dagen - "Behöver vi kanske förändra vår syn på församlingsmedlemskapet för att bevara vår syn på bibelordet?
Den debatt som har pågått under våren gällande kyrkans förhållningssätt till homosexua­litet rymmer en mängd olika dimensioner. För mig har den aktualiserat frågan om vad det innebär att vara medlem i en lokal församling.
Lite grovt tycker jag mig se två huvudlinjer när det gäller detta i svensk frikyrklighet. Den ena grundar sig på en närmast total öppenhet. Alla som vill vara med är välkomna, och som församling lägger man sig inte i hur man som medlem lever sitt liv. Möjligen kan man ha någon form av grundläggande bekännelsekrav, men vad detta står för är i praktiken upp till den enskilde att avgöra.
Den andra huvudlinjen bottnar i en traditionell frikyrklig tanke om den rena församlingen. Här har man tydliga principer för vad som gäller om man vill gå med som medlem. När man väl har passerat nålsögat innebär det att alla funktioner och positioner i församlingen är tillgängliga – åtminstone i teorin."

THE WILD VINE
Part 1 - Isaiah 5:1-4 - By Howard Webber - Read HERE.

18 juni 2015

Nyhetsflödet torsdag den 18 juni

Logiska kullerbyttor inom hbtq-rörelsen
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Just hbtq-frågorna tycks dock ha blivit en tummelplats för logiska kullerbyttor. Dagen innan den aktuella pridefestivalen kunde man till exempel läsa i GöteborgsPosten att Hagahusets förskola arrangerade sin egen parad, där barnen från alla de sex klasserna viftade med regnbågsflaggor och skanderade: ”Vem får man älska? Vem man vill!”
Och det är klart: om man med detta menar att man kan älska vem som helst är det ju ett ganska okontroversiellt påstående. Om man däremot anlägger ett moraliskt perspektiv på frågan är barnens slagord rent nonsens. Även arrangörerna borde exempelvis hålla med mig om att det inte är OK att leva ut denna kärlek om den skulle råka rikta sig mot grannens fru, mot mitt syskon eller mot mina egna barn. Så som slagorden nu var formulerade måste vi alltså konstatera att barnen skanderade en lögn.
Och kullerbyttorna tar inte slut där. Förskolechefen låter nämligen meddela följande: ”Vi säger inte kille eller tjej, vi har istället ett fokus på människan. Barn är förnuftiga. De tycker att det är självklart att alla är lika värda.”
Här säger jag bara: hoppsan! Ska detta alltså uppfattas som att vi inte heller är lika mycket värda om vi envisas med att betrakta varandra som killar och tjejer, män och kvinnor? Att alla skillnader mellan människor i praktiken gör oss olika mycket värda? Då förstår man ju varför det i dag råder en sådan hysteri kring detta med könet som en (negativ) social konstruktion. Om vi inte är lika anses vi helt enkelt inte kunna vara jämlika!
Nej, hörrni. Jag respekterar verkligen alla människors rätt att uttrycka sina åsikter, till exempel i form av en pridefestival. Men ovanstående exempel på intellektuell ohederlighet är inte värdigt ett så kallat upplyst samhälle. ”Jag tror att vi måste våga utmana barnen, så att de själva kommer att kunna ifrågasätta normer i framtiden”, säger förskolechefen. ”De är ju vår framtid.” Just därför är det väl dumt att indoktrinera dem i tankebanor som vare sig går att praktisera eller få ihop logiskt?"

Ett skakat folk i behov av hopp
- Carl-Henrik Jaktlund i Dagen - "Plötsligt sipprar de andliga perspektiven fram nästan överallt.
Den gångna svenska helgen var ack så mörk. Inte vädermässigt, solen och värmen slog säsongsrekord, men bortom det ytligt behagliga drog de iskalla vindarna in, en efter en. Först kom beskedet att 17-åriga Lisa Holm från Skövde hittats död efter många dagars intensivt letande. Därefter att en bil exploderat utanför Torslanda och dödat fyra personer – bland dem en fyraårig flicka. Sedan rapporterades att en tvååring pojke blivit påkörd av en glassbil i Årsunda, även det med dödlig utgång. Dessutom meddelades att Magnus Härenstam, en av Sveriges största underhållare i modern tid, avlidit i cancer.
Så mycket smärta och förtvivlan samlad på en och samma helg, främst fruktansvärd och bottenlös för de närmast anhöriga men även tung att bära för ett helt land och dess folk."

Frälsningsarmén finns kvar…
- Marie Willermarks blogg - "Lördagen den 13 juni bestod av många blandade nyheter. Prinsbröllop med gospeluttåg. En ung kvinna hittades död vid Kinnekulle. Flera tidningar tar upp en nyhet från TT att det mindre samfundet Svenska Frälsningsarmén lägger ner. Vi får många reaktioner där människor tror att det handlar om oss.
Samma dag har Frälsningsarmén i Sverige en högtid med att inviga två nya officerare som fullbordat sin utbildning. Nästa år väntar sex nya kadetter på att invigas och befullmäktigas i sin tjänst. Så vi lever i allra högsta grad. Men oron som kommer från allmänheten när de befarar att vi ska avveckla väcker också till eftertanke. Vi kan bara finnas så länge människor öppnar sina hjärtan för Guds kallelse att ta emot Jesus och ser soldatskapet som ett sätt att förverkliga sitt lärjungaskap."

In English
- It´s Thursday (27) - Howard Webber - Read HERE.
- Christianity Quickly Growing In The Muslim World - Eric Metaxas in Prophesy World Watch - Read HERE.

På norsk
- Frelsessoldat kongelig bryllupssanger - Johannes Ek Reindal i Dagen.no - Les og se videoen HER.

17 juni 2015

Nyhetsflödet onsdag den 17 juni

Amerikansk pingströrelse växer rekordartat
- Världen idag - "Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God (AG) växer för 25 året i rad. Rörelsen hade vid utgången av 2014 inte mindre än 3 146 741 anhängare. Det rapporterar nyhetsbyrån Christiannewswire.com
AG:s tillväxt startade 1989 då man hade lite drygt 2,1 miljoner anhängare. Det innebär att man de senaste 25 åren har växt med 47 procent.
Jämfört med den amerikanska folkbokföringsmyndighetens statistik så växte landets befolkning med runt 29 procent under samma period.
– Tillväxten är bara tack vare Guds välsignelse och hans verk genom den helige Ande, säger rörelsens ledare George O Wood."

Men det där allra djupaste tomrummet finns det bara en som kan fylla
- Åsa Hofverberg i Sändaren - "Jag tror absolut att jakten på bekräftelse kan bli ett hål som blir djupare och djupare när vi söker på fel ställe. Vi vill ha den snabbt och vi vill ha en  aldrig sinande ström. Men bekräftelse kan också vara något vackert vi ger varandra. Och vi behöver absolut inte skämmas för att vi behöver den. Det är djupt mänskligt att behöva och vilja bli sedd. Det ligger inget pinsamt eller desperat alls i det.
I mitt liv har det blivit så att hur mycket jag än uppskattar ”likes” både live och i sociala medier är det bara Gud som kan bekräfta mig fullt ut. Jag har ett tomrum inom mig som inte ens relationer eller framgångar kan fylla. Ett tomrum som jag blir varse först när allt stannar av, eller när jag vaknar mitt i natten med stresstryck över bröstet."

Extrem predikant på Folkets Hus och Stockholmsmoskén
- Gudmonson - "Kommande vecka gästas Stockholm av den radikale predikanten Kamal El-Mekki, som ska framträda både i Folkets Hus och i Stockholms moské.
El-Mekki förespråkar införandet av saudiska strafflagar – som stympning och halshuggning – i Väst. Han förordar dödsstraff för den som lämnar islam. El-Mekki försvarar också slaveri i vår tid. Han menar även att julfirande – och andra ickemuslimska högtider – är ”ondska”.
El Mekkis minst sagt stötande uttalanden finns väl dokumenterade HÄR.
Folkets hus i Rinkeby är den 17 juni värd för arrangemanget ”Är du redo för Ramadan 2015?” där extremistpredikanten Kamal El-Mekki är dragplåster.
Arrangör när El-Mekki talar i Rinkeby är Muslim Aid Sweden, lokal gren av en kontroversiell insamlingsstiftelse. Konferencier är Bilal Borchali, en av Sveriges mer populära radikala predikanter bland unga.
Att Folkets hus lånar ut sina lokaler till detta är förvånande."
(Kommentar: Folkets Hus i Rinkeby har beslutat stoppa El-Mekis framförande i Rinkeby Folkets Hus. Läs i DN HÄR)

In English
- Bringing Christ into your crisis! - David Wilkerson (Jan 1996).
Read Here.
- Seven Trends To Watch In The Middle East - Seth J. Frantzman in Ptophesy News Watch - Read HERE.
- Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
 
På norsk
- Den relevante menighet - Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen i Dagen - Les HER
- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.