Dagens Nyheter

31 okt. 2015

Nyhetsflödet lördag den 31 oktober

Sverige nytt missionsland
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Det som nu sker förändrar radikalt Sveriges demografi. Det är en utmaning och en möjlighet för oss i kyrkan. Till att börja med behöver vi be för flyktingarna. Be om en kristen väckelse bland muslimer. Vi behöver också mer aktivt och genomtänkt börja missionera bland muslimer. Våra kyrkor och samfund borde aktivt styra om resurser och strategier till att nu gälla Sverige. (Även UD resonerar på liknande sätt, man styr om resurser från utlandsbiståndet till flyktingmottagning i Sverige.) Förutom de sekulära svenskarna har vi idag hundratusentals troende muslimer som behöver höra om Jesus.
   Hur ska detta gå till? Förstås är Jesu exempel vår förebild: med kärlek och genom gärningar. Vi behöver påminna oss om att i våra kyrkor finns närmast oändliga kompetenser. Kloka, trygga människor med erfarenhet av hela yrkeslivets bredd kan erbjuda dessa nya svenskar allt från hälsovård, språkundervisning, rådgivning och guidning till sociala koder och samhällsfunktioner. Detta är vår chans. Låt oss anta utmaningen och ta uppdraget på allvar."


Nycklarna till frälsning
- Samuel Svensson i Inblick - "Visste du att du i ditt hjärta har nycklarna till allt vad det hemlighetsfulla ordet ”frälsning” innehåller? Ordet inkluderar också helande, syndernas förlåtelse och evigt liv.
   Vid första påseende kan det tyckas som om Paulus blivit sin egen filosofis och sina fria associationers byte, då han i Romarbrevet 10:8 mediterar kring ett flera hundra år gammal uttalande av Mose i 5 Mosebok där det står "Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta”
   Utifrån detta faktum drar han slutsatsen att om det ligger till på det här sättet, då kan man bekänna och bli räddad, man kan tro och bli frikänd. "För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst." (Rom 10:9-10)
   Vad är det då du ska tro i ditt hjärta och tala ut med din mun? Jo, att Jesus ska vara den yttersta auktoriteten i ditt liv, helt enkel din Herre. Vad är skälet till detta? Jo, vad du redan nu kan tro och ta emot i ditt hjärta, nämligen att Gud har uppväckt honom från de döda.
   Det är när du gör detta som ett större under inträffar än när världen skapades; du blir frälst, räddad för evigt. De må förstöra denna värld och utplåna allt synligt – en aning om vad som kan ske fick vi nu igen när de visade bilderna från atombombens härjningar över Hiroshima och Nagasaki – om så hela världen skulle brinna, placerar din frälsning dig i en kommande nu osynlig värld. Det här har också konsekvenser för Guds skapelse och under redan här och nu."

Per Ewert: Upp på vägen i flyktingdebatten
- Världen idag - "Hösten 2015 domineras nyhetsflödet och debatten nära nog totalt av ett enda ämne: flyktingfrågan. Sverige står i en ytterst utmanande situation som kräver ett moget agerande.
   Vårt land drar just nu det tyngsta lasset av alla länder i Europa, och väntas i år ta emot uppåt 190 000 flyktingar – en hel Uppsala kommun. Politiker som i det längsta har blundat för utmaningen har nu kopplat över till krisläge. Redan innan beslutad statsbudget har finansministern gått ut med sparkrav till samtliga departement på grund av de kraftigt ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Statsministern förklarar frankt: ”Det nuvarande läget är ohållbart.”
   Det finns två sidor av det här myntet. Många människor flyr från krig och islamistisk terror, och de bör erbjudas en fristad. Men inget land kan samtidigt bära en så stor del av hjälpinsatsen att samhället riskerar att kollapsa.
   Båda dessa sidor är sanna, och ingen av dem kan undvaras när bilden ska ritas. När en av dessa två sidor förnekas eller förminskas blir samtalet skevt. En enögd människa kan visserligen se en hel del, men hon går miste om djupseendet. I en tid som vår behövs både klarsyn och perspektiv."

Dette kunne jeg skrevet selv!
- Fra Jostein Nielsens blogg - Les HER.

Refugees and Sweden: My perspective PART THREE
From FSAOF blogg - Read HERE.

30 okt. 2015

Nyhetsflödet fredag den 30 oktober

UMU-grundaren: Människor i stora skaror lämnar islam
- Dagen - "Kristendomen kommer inte att försvinna från Mellanöstern.Det är Loren Cunningham, som grundat en av världens största missionsorganisationer, övertygad om.Han ser i stället tecken på stor tillväxt.
   Loren Cunningham tillhör den lilla skara människor som varit i världens alla länder. Och trots att han nu är 80 år är han fortfarande ständigt på resande fot för att besöka alla de utposter som organisationen UMU, Ungdom med uppgift har över världen.
   Viljan att sprida evangeliet är obruten hos honom, det märkte man under hans korta besök i Smyrnakyrkan i Göteborg. För en samling pastorer talade han om bibelspridning, något som ligger honom varmt om hjärtat. Ungdom med uppgift samarbetar med andra organisationer för att alla människor ska få möjlighet att läsa Bibeln på det egna språket. Loren Cunningham tror att det målet ska uppnås senast 2033.
— Vi behöver gå på offensiven så att Bibeln kommer ut till vanliga människor i hela världen. Bibeln kan förändra länder, sa han."

Kristus besegrade Asatron
- Nils Lundbäck i Inblick - "De vilda vikingarna här uppe i Norden fick år 830 besök av en frimodig Herrens tjänare. Han hette Ansgar och kom från kejsar Karl den stores rike i nuvarande Tyskland. Kejsar Karls efterträdare hette Ludvig och fick benämningen ”den fromme”. Det var Kejsar Ludvig som sände Ansgar till vikingarnas land.
  Ansgar hade redan som barn upplevelser med Gud, i likhet med den unge Samuel i Herrens tempel under prästen Eli. Ansgar umgicks med den himmelska världen och med Herrens änglar. Redan tidigt i livet blev han klar över sin kallelse att gå till vikingarna, predika Kristus och grunda en kristen församling.
   I vetskap om vikingarnas vilda sinne var han också beredd att bli martyr och ge sitt liv för sin Herre Jesus.
   Han visste ju att man i kyrkorna i Europa bad: ”För nordmännens raseri, bevare oss milde Herre Gud”. En bön från tusenden som också skulle besvaras. Vikingarna skulle besegras av Kristi kärlek.
   Ansgar kom efter många och svåra strapatser till Birka i Mälaren, som var ett av vikingarnas huvudsäten. Där hade de grundlagt en stor handelsplats.
   En av de första som omvände sig var en fogde som hette Hergeir. På sin mark lät han bygga en liten kyrka. Och tillsammans med krigsfångarna som vikingarna tagit i Europa blev Hergeir kärnan i den första församlingen i Birka."

Ålder har i tidigare epoker sällan betraktats som en belastning
- Dan Salomonsson i Världen idag - "Vår tid, och i viss mån kanske alla andra epoker, präglas av attityden att det är just i och med oss själva som det up-to-date och fräscha gör entré. Det som har varit tidigare är mossigt och hopplöst passé. Vi riskerar att uppfatta oss själva som överlägsna alla dem som gått före. Det är anmärkningsvärt hur vår egen tid dyrkar ungdomlighet och nuet. Det som har hänt tidigare är hopplöst ute och det eviga förtigs med en ekande tystnad.
   Med detta ideal blir ju ålder och erfarenhet en belastning. Erfarenheten påminner om det som har varit och ålder påminner om vår dödlighet. Föryngring är parollen som kombineras med en stor portion av åldersförakt. Försöken att hålla åldrandet borta utövas på alla plan. Kanske är det rädslan för det onämnbara, döden, som gör att vi försöker fly in i en evig ungdomstid.
   Ungdomen är en period i livet på lämpligt avstånd från vårt ursprung och bekvämt långt från tanken på att allt en dag tar slut. Tyngdlagens successiva seger över våra kroppar bekämpas med ”push up” och ”stay up”. Det som ändå inte vill ”up” tar plastikkirurgen hand om. Rädslan för åldrandet visar sig på många fronter.
   Paradoxalt nog tränar vi och äter nyttigt för att bli gamla, samtidigt som vi föraktar åldrandet. Åldersnojan, vars milstolpar heter 30, 40 och 50-årskris, är symptom på rädslan för det eviga. Församlingsmiljöerna är inte undantagna. Inte så sällan är det tidsandan som håller i taktpinnen och utlöser stora omgörningsprocesser. Dock leder krampaktiga föryngringsförsök oftast inte till att man attraherar unga. Det enda synliga resultatet är att sextioåringarna skaffar märkeskläder och färgar det eventuellt kvarvarande håret. Kanske att åldersnojan är unik historiskt sett."

Hvorfor konservative kristne blir skyteskive
- Dagen - Les mer HER.

Refugees and Sweden: My perspective PART TWO
- From FSAOF blogg - Read HERE.

29 okt. 2015

Nyhetsflödet torsdag den 29 oktober

Berit Simonsson: Gör dig redo för Halloween
- Världen idag - "Jag fick reklam i min mejlbox i dag. Med uppmaningen att jag, mina barn och barnbarn skulle göra oss redo för Halloween 2015. Den aktuella avsändaren lockade också med exklusiva dräkter som lyser i mörkret. Det var ett leksaksföretag som hade vänligheten att påminna mig om att göra mig redo för Halloween.
   Avsändaren har rätt, vi har en underbar, härlig, ljus och vacker helg framför oss. En av höstens riktigt stora högtider. Ja, alltså inte Halloween då, utan Allhelgonahelgen med dess båda festdagar, "Alla helgons dag" som handlar just om helgonen och "Alla själars dag" som handlar om vårt evighetshopp.
   Vi behöver återerövra den helgen. Och se till så att vi inte blir bestulna på den. Bort med skelett, dödskallar och annat kommersiellt skräp och fram för ljuset från den himmelska världen. Det ljuset behövs, därför att ..."

Det är tid för mogna kristna att bli fäder som vänder sina hjärtan till barnen
- Lucas Logg i Bönebloggen - "Vineyardrörelsens grundare John Wimber ska ofta ha bett bönen: ”Gud, hjälp mig växa upp innan jag hunnit bli gammal”. En mycket tänkvärd bön. I Guds rike likställs nämligen inte ålder med mognad. Om ålder likställts med mognad hade inte Paulus uppmanat Timoteus att inte låta någon se ner på honom för att han var ung.
   Gud är Abrahams, Isaks och Jacobs Gud, generationernas Herre. I församlingen ser vi tyvärr inte i dag en hållbar kontinuitet av tron vid generationsskiften. Min fråga är om det inte är tid att uppgradera frågan om generationsklyftor till att handla om kristen enhet? Jesu bön att vi alla ska vara ett har under många år setts som ett rop på tvärkyrkliga relationer, och det behövs fortfarande mycket arbete med det. Jag tror dock att den största frågan om kristen enhet inte längre handlar om kyrkotraditioner, utan generationer. Generationsklyftor är kanske ännu svårare att hantera, den sprickan går inte mellan samfund och lokala församlingar, utan rätt igenom den lokala församlingen. Kan vi inte se med Guds ögon på olika åldersgrupper i den lokala församlingen kommer vi inte heller kunna se fullheten av Guds vision för vårt geografiska närområde."

Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan
- Dagen - "Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan håller på att startas upp. Förhoppningen är bland annat att människor, som i dag känner sig vilsna i kyrkan, ska hitta en församlingsgemenskap. -Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord, säger Hans Lundaahl, till Dagen.
   Nätverket, som har fått namnet Vägen, är fortfarande i sin linda. Men målsättningen är tydlig. Det ska vara en stöttande gemenskap för människor, inte bara kyrkligt anställda, som vill anamma en bibeltrogen kristen tro.
   - Jag citerar gärna första kapitlet i kyrkoordningen, den som i folkmun kallas portalparagrafen, där det står att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är grundad i Guds ord. Vi vill koppla ihop de som är grundbultade i Svenska kyrkans historia, säger den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl, som tillsammans med prästerna Carl-Erik Sahlberg, Peter Artman och Pontus Olausson ingår i nätverkets ledningsgrupp."

Angela Merkel som vekkelsesforkynner
- Dagen - Les HER.

It´s Thursday - Reflections on Genesis (47)
- Howard Webber - Read HERE.

28 okt. 2015

Nyhetsflödet onsdag den 28 oktober

Våga vägra förbättringshetsen
- Svenska Dagbladet - "Psykologiprofessor Brinkmann från Aalborg har glimten i ögat när han låter gamla filosofer leda vägen mot det väsentliga i livet. Hans bok ”Stå fast” har blivit en paradoxal succé. Trots att den kritiserar självhjälpsgenren med dess förenklade psykologiska råd används även hans bok just som en guide till en alternativ livsstil. Läsaren uppmuntras att säga nej, hålla tillbaka känslorna och dröja vid det förflutna....
   Psykologin har tagit över många av de funktioner som religionen hade i samhället förut, menar Svend Brinkmann.
– Det mäktar inte psykologin med. Jag menar att den saknar det som religionen har, nämligen en förståelse för moral.
   En stor del av psykologin reducerar värderingar till det den enskilda tycker är betydelsefullt, menar han. Därför är steg ett i boken att man ska sluta känna efter för mycket.
– Vi kan fråga oss själva allt möjligt men det kommer inte direkt ut något av det. Man kan känna si den ena dagen och så den andra. Filosofin kan däremot få människor att ställa frågor som sträcker sig utanför jaget, menar han.
– Dygder som plikt, ansvar och förnuft blir aldrig omoderna."

Terror och kris – är Domedagen snart här?
Webb-TV. Fyra kristna ledare samtalar om tidstecken med programledaren Anders Wisth: Daniel Viklund, Dan Johansson, Sven Almkvist, Stefan Swärd. Se och hör HÄR.

Alice Bah Kuhnke: Vet flera i regeringen som är troende
- Världen idag - "I podcasten "Prata till punkt med ärkebiskopen" berättar kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), själv kristen, att det finns flera personer i regeringen som är troende men inte berättar det öppet.
   Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har i höstens första avsnitt av sin samtalspodd mött kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som bland annat ansvarar för kontakten med Sveriges trossamfund.
   Bah Kuhnke har själv i flera sammanhang berättat öppet om sin kristna tro och vad den betyder för henne. I podden talar de bland annat om barns rätt till religiösa och existentiella frågor.
   Jackelén tar också upp attityden mot kristna, inte minst frikyrkliga, och hur de behandlas i offentligheten. Hon nämner Elisabeth Svantesson (M) som fick löpa gatlopp i media när hon utsågs till statsråd i den förra regeringen, orsaken var en tidigare koppling till Livets ord och Ja till livet. Hon nämner också Per Eriksson som kritiserades för sina kopplingar till pingströrelsen när han utnämndes till rektor vid Lunds universitet.
   - Jag vet flera i regeringen som är troende men som inte sagt det och därför inte får frågor om det och inte behöver stå till svars, säger Alice Bah Kuhnke i podden."

 

Hold Festmåltid for Øynene på Din Fiende
- David Wilkerson - Februar 2000 - Les HER

Feasting in the Presence of Your Enemy!
- by David Wilkerson | February 28, 2000 - Read HERE.

26 okt. 2015

Nyhetsflödet tisdag den 27 oktober

Könsneutrala toaletter – tragikomisk illustration av ett samhälle på glid
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Det finns olika saker man kan välja att kämpa för i ett samhälle. Vissa saker är angelägna, medan andra – trots ihärdigheten hos sina förespråkare – måste betraktas som rätt oviktiga. Ytterligare saker kan med fog beskrivas som skadliga, och detta trots att deras förkämpar kan vara drivna av de bästa av motiv.
   Var temat för det här inlägget placerar sig är upp till dig att avgöra. Men det jag tänkte tala om är könsneutrala toaletter.
   När Diskrimineringsmannen i våras gav ut en reviderad uppsättning råd till Sveriges alla förskolor (Lika rättigheter i förskolan – ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete) valde man att ta med en punkt om just detta. Så här skriver man:
   ”Om ni planerar aktiviteter i flick- och pojkgrupper – tänk över syftet. Var medveten om att det kan bidra till att upprätthålla och befästa tvåkönsnormen och innebära en risk för att barn upplever arbetssättet som missgynnande och kränkande. Se till att det finns könsneutrala toaletter så att barnen inte måste välja mellan flick- och pojktoaletten.”

Stöldvåg i kyrkor för jihadister
- Dagen - "Åtta personer står åtalade vid en domstol i Köln i Tyskland för att ha stulit värdeföremål från kyrkor med syfte att finansiera IS verksamhet.
   Ligan misstänks för att ha gjort en rad inbrott i kyrkor under en period på fyra år, mellan 2011 och 2014. Värdet av de stulna föremålen beräknas till cirka 19 000 euro, motsvarande drygt 190 000 kronor.
  Enligt chefsåklagare Nadja Gudermann rör det sig om kollektboxar, kors, nattvardskalkar och andra föremål som "är avsedda för gudstjänster och tillbedjan i kyrkor". Männen är också åtalade för att ha stulit pengar, bärbara datorer och kontantkort från skolor, skriver christiantoday.com.
   Inkomsterna från stöldraiderna ska ha gått till att finansiera Islamiska statens, IS, terrorverksamhet i Syrien. Det är dock oklart hur mycket pengar som kommit jihadistgruppen till del."

Bör kristna fira Halloween?
- Christian Mölk i Inblick - "Om några dagar är det dags för Halloween och ni som känner mig vet att jag för en livslång kamp mot att vi kristna firar hedniska och ogudaktiga högtider. Därför har jag svårt att undvika att skriva några rader i ämnet.
   Ordet "Halloween" kommer från "All Hallows' Eve" eller, som vi säger på svenska "Alla helgons kväll". Att minnas och fira vissa helgon (Bibeln kallar ju alla troende för "heliga" (Rom 1:7)) är ju inget fel i sig självt, så länge som man inte får för sig att be till de döda eller något annat osunt.
   En del historiker menar att Halloween ursprungligen är en keltisk högtid vid namn "Samhain". Enligt den keltiska traditionen kunde de döda gå omkring bland de levande, och framförallt under Samhain var gränsen mellan de levandes värld och de dödas som minst, och då kunde man ibland få besök av de döda. Genom att klä ut sig som de döda kunde man undkomma dem och genom att ge dem sötsaker kunde man blidka dem. Dessa hedniska traditioner har alltså förts vidare genom åren och firas nu även av kristna. Personligen tycker jag det är sorgligt att se kristna som väljer att fira döden genom att klä ut sig till döda, häxor, zombies, Djävulen, demoner, Döden, osv."


Fornuftig å tro at Gud fins
- Atle Ottesen Søvik i Vårt Land - Les HER.

Refugees and Sweden: My perspective PART ONE
- From FSAOF blogg, Leonard Johnson - Read HERE.

Throuples Coming To America - 'If Marriage Is Not The Union Of A Man And A Woman, Why Limit It To 2 People?'
- Paul Bremmer in Prophesy News Watch - Read HERE.

Nyhetsflödet måndag den 26 oktober

Ingen bryr sig om förtryckta kristna
- Erik Helmersson ledarskribent i Dagens Nyheter - "De kallas assyrier, armenier, kaldéer och melkiter. De kommer från länder som Irak och Syrien, där de hållit till i nästan 2 000 år. Nu står de kristna minoriteterna i Mellanöstern inför valet att låta sig underkuvas eller dö.
   Under Saddam Husseins dagar fanns som mest 1,4 miljoner kristna i Irak. Krigen och förföljelsen utförd av extremister som IS har begränsat antalet till 260 000. Inom fem år kan kristendomen vara bortrensad från Irak, om vi inte ser ”avgörande ingripanden” från omvärlden....
   I oktober 2011 skrev den danske journalisten och författaren Klaus Wivel ett öppet brev till landets nye utrikesminister, Villy Søvndal. Wivel undrade vad ministern gjorde för att uppmärksamma de tusentals kristna som lämnade Egypten, där förföljelserna eskalerade i den arabiska vårens spår. Wivel fick inget svar. Då gav han sig i stället ut på en reportageresa till regionen, som mynnade ut i boken ”De sista kristna” (Marcus förlag, 2015).
   Ett syfte var att förstå varför inte ­Søvndal tycktes bry sig om de kristnas situation. ”Varför denna tystnad, denna brist på empati och förfäran?”, undrar Wivel. Samma fråga, varför, ställer de kristna som han möter i regionen. Och jag undrar också. Men jag är säker på att en del av förklaringen ligger dels i många arabiska regimers ointresse av och ibland fientlighet mot kristna, dels i västliga politikers eviga känsla av postkolonial skuld.
   Anta att bekännare av någon annan religion utsattes för samma massiva förföljelse som de kristna. Hade då lika lite gjorts, tystnaden varit så kompakt, beslutsfattarna så upptagna med annat?"

Något så unikt som en kyrka där prästerna verkligen tror på Gud
- Jens Christian Brandt i Dagens Nyheter - "På fredag inleds allhelgonahelgen och Sveriges kyrkor fylls av vana och ovana besökare som vill minnas sina döda. Katarina kyrka på Söder i Stockholm är en av Sveriges mest välbesökta. Jens Christian Brandt tror att det beror på att man här tar Gud på allvar....
   Sakta klarnar bilden. Om jag först tänkte att tillströmningen till Katarina framför allt är en reaktion på tidsandan därute, på det stora vakuumet i fastighetsmäklarnas och gentrifieringsivrarnas värld, misstänker jag nu att lockelsen också ligger i att just de här mässorna kännetecknas av ett helt annat allvar än vad man annars förknippar med Svenska kyrkan. Den lite veliga ”Vi-tror-på-något-men-det-kan-vara-vad-som-helst-typ-en-söt-hundvalp”-mentaliteten har i Katarina ersatts med ”Fader vår” i den gamla ordalydelsen, stränga påminnelser om att även ”den bildade medelklassen på Södermalm” är förgänglig och Kierkegaardcitat.
   Folk kommer hit, för att det just här verkar finnas något så unikt som en garanti att prästerna verkligen tror på Gud. Och att kristendomens centrala budskap inte kan omtolkas eller bortförhandlas. Som om andakten härinne vuxit fram ur en insikt att det i en helgarderad tid måste finnas ett fredat rum där ingenting relativeras och där ord som ”kärlek” och ”nåd” fortfarande bevarar sin ursprungliga lyster."


Klagemuren kan bli muslimsk helligdom
- Fra Björn O. Hansens blogg - Les HER.


Russia's Prophetic Destiny May Be Unfolding With Antichrist Rising Out of Syria - Charisma News - Read HERE.

25 okt. 2015

Nyhetsflödet söndag den 25 oktober

Varför sätts ingen press från Sverige för att få president Abbas att förhandla?
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Under hela oktober har palestinska attacker mot israeler pågått. Knivar, köttyxor, stenar och brandbomber samt påkörningar med bil har använts. Ett tiotal israeler har hittills dödats och ett hundratal har skadats, en del svårt. Efter att ha tagits på sängen av detta våld, ökade Israel raskt säkerheten. Påbörjade eller pågående attacker besvaras nu med skarp ammunition och ett 40-tal palestinier har dödats när de attackerat israeler. Våldet har av palestinska ledare försvarats med att det är motstånd mot ockupationen i allmänhet och mot judisk närvaro på Tempelberget i synnerhet.
   Rykten om att "judarna skulle tränga ut eller ta över Tempelberget" har spridits. Detta stämmer inte. Judar får enligt en överenskommelse från 1967 mellan dåvarande försvarsministern Moshe Dayan, Jordanien och den muslimska stiftelsen Waqf besöka Tempelberget, men inte be där. I år har 3,5 miljoner muslimer besökt platsen och bett där, medan 12 000 judar har besökt den. Det kan knappast kallas "utträngning".

Då det blir alltför svårt här i livet....
Då det blir alltför svårt här i livet, så knäpper politikerna sina händer och sänder en signal inte bara till omvärlden utan också till himmelens Gud.
   Ja, så kan det se ut på bilden från regeringens och alliansens gemesamma presskonferens.
Men bilden har egentligen inte med bön att göra. Du kan läsa artikeln i Dagens Nyheter HÄR.
   Dessutom har ju Morgan Johansson profilerat som ateist och medlem i förbundet Humanisterna. Men visst ser det ut som om Morgan Johansson befinner sig långt borta från presskonferensen bakom sina slutna ögon och knäppta händer.
   Men, vem vet, det kanske är så att då livet blir tillräckligt besvärligt och svåröverskådligt, vänder sig den mest inbitne ateisten till Gud för att be om hjälp.
/PB

Ta inte bort avdragsrätten
- Hemmets Vän - "Regeringen bör nu omedelbart dra tillbaka förslaget om att ta bort avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Allt annat är fullständigt orimligt och en djupt kontraproduktiv politik. Men inte bara det. Föreningssverige skulle dessutom säkert kunna bedriva flyktingförläggningar och erbjuda boende ensamkommande flyktingbarn till en betydligt lägre kostnad än de kommersiella aktörer som idag tjänar grova pengar på det kaos som råder i mottagningen.
Det finns alltså goda skäl för regeringen att fördjupa samverkan med Föreningssverige."


– Det går ikke an å være en troende uten å ville snakke om det - Korsets seier - Les HER.

The Stakes are High, The Time is Short
- From JAC online - Read HERE.

24 okt. 2015

Nyhetsflödet lördag den 24 oktober

Ungefär så här mycket
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Svaret på frågan om hur mycket invandring Sverige tål beror förstås på vad som avses med ”tål”. Vi har väl utbyggda sociala system, men dessa är inte anpassade för den snabba befolkningsökning vi nu ser. Vårt land är visserligen glest befolkat men det är kallt på vintern och bostadsbristen omfattande. Ska alla få tak över huvudet och en säng att sova i blir svaret på frågan om hur mycket invandring landet tål rimligen: Ungefär så här, men inte mycket mer.
   Vi behöver nu ställa nya frågor: Har vi infrastruktur att hantera det parallellsamhälle som redan idag är ett faktum i delar av landet, baserat på ekonomiskt och kulturellt utanförskap? Är det rättfärdigt att låta människor komma hit och sedan låta dem leva utanför samhället? Är det alls ett problem? Hur kommer acceptansen för migration att påverkas om det som krävs för att bryta den negativa segregationsspiralen till stor del måste betalas av människor vilka redan nu befinner sig längst ner i samhällshierarkin – långtidsarbetslösa, hemlösa, personer med funktionshinder och psykiskt sjuka? Vilka ska vi vara lojala emot? Detta är stora och svåra frågor. Det enda som står klart är att det som är politiskt omöjligt idag kommer väldigt snart bli politiskt oundvikligt."

Idag brast en vall i Sverige och Trollhättan blev platsen
- Tommy Dahlman i Inblick - "Idag haglar förnumstigheterna på alla sociala medier. Många försöker vinna politiska poäng på familjetragedierna. Jag är inget språkrör för alla invånare i denna stad men några av oss, kanske många, är inte intresserade av partipolitiska analyser just nu. Att en ung man lånar sig till de absolut lägsta och de mest ondskefulla krafterna och själv blir ett offer för dem kan vare sig SD eller de styrande socialdemokraterna i staden belastas för. Därför är det med olust jag läser hur både politiker och pastorer vill sammankoppla dagens bestialiska handlingar med politiska partier.
Kronogården är en stadsdel i vår stad som dagligen är under lupp då slagsmål, bränder, mord och fejder är vanligt förekommande och har så varit sedan 80-talet. Stadsdelens stora utmaning har i alla dessa år varit under socialdemokratisk ledning. Det skulle dock aldrig falla mig in att ge kommunalrådet Paul Åkerlund (S) skulden eller ens antyda att det är han eller S som är ansvariga för de tre människoliv som gick till spillo på Kronogården idag. Idag står vi enade oavsett politisk färg. Enade i sorg. Enade i våra misslyckande. Enade i vår oro för framtiden.
Vi i Trollhättan vet vad som händer när en vall brister. I de naturvackra delarna av staden finns de kända slussarna. 300 000 liter per sekund forsar fram med en ostoppbar kraft. Idag brast andra dammar. Farligare än vatten. Demokratin, tankens frihet och vår stolta mångkulturella kultur står nu på spel."

Papyrus om "Jesu fru" har flera problem
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - Nyligen påstod tidskriften Världens historia att det har bevisats att Jesus var hemligt gift. Påståendet bygger dock på det kontroversiella
papyrusfragmentet ”Evangelium om Jesus hustru” och Världens historia
utelämnar viktiga detaljer. Det skriver Jacob Rudolfsson.
Kändisars hemliga giftermål brukar vara ett återkommande inslag på löpsedlarna.
Man behöver inte vara expert för att inse att motiven främst är kommersiella. Kanske är det därför inte långsökt att debatten om huruvida Jesus var hemligt gift återkommer, nu senast i magasinet Världens historia i början av september. Påstående bygger på det koptiska papyrusfragmentet som kommit att kallas ”Evangelium om Jesus hustru” som innehåller texten ”Jesus sade till dem, ’Min fru’”.
Det ”bevis” som Världens historias påstående bygger på är ett test av papyrusfragmentets bläck som genomförts vid Columbia University. Bläcktestet ska placera papyrusfragmentet till någon gång mellan 500- och 800-talet."

«He came down to my level»
- Fra Jostein Nielsens blogg - Les mer HER.

‘Slaves for Sale’
- The Salvation Army Today - Watch video HERE.

23 okt. 2015

Nyhetsflödet fredag den 23 oktober

Ljuset lyser starkast de svarta dagarna
- Lukas Berggren i Världen idag - "Det här är en svart dag för Sverige." Så sammanfattade statsminister Stefan Löfven skoldådet i Trollhättan. Det är inte svårt att hålla med honom. I morse gick en våldsman, 21 år gammal, in med ett svärdsliknande föremål på grundskolan Kronan i Trollhättan. Hans syfte? Att döda och skada oskyldiga människor. Och han "lyckades", i den meningen att flera elever och lärare skadades. Minst en lärare och en elvaårig pojke miste sina liv. Flera skadades. När dessa rader skrivs kämpar ytterligare oskyldiga människor för sina liv på sjukhusens operationsbord....
   Mitt i denna ondska och i denna sorg reser sig korset på den intilliggande Lekstorpskyrkan, där ett stödcenter omedelbart inrättades. Och på andra kyrkor. Korset är ett hoppets och ljusets tecken, som påminner om en annan och bättre värld.
   När de svarta dagarna kommer över vårt land, behöver Jesu lärjungar träda fram mer än någonsin, och peka på honom som är världens ljus. Låt oss be för de drabbade i Trollhättan, för kyrkorna på orten och för vårt land. Det är under de svarta dagarna som ljuset behövs allra mest. Det är under de svarta dagarna som ljuset blir som mest tydligt. Hoppet vi har finns i evangeliet om Jesus: "Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." (Joh 1:5)."

Bekännelse av Jesus är centrum
- Olle Lidén i Dagen - "Hur aktuellt är inte Jesu ord i Matt 10:32-33 beträffande situationen i bland annat Svenska kyrkan i dag? Jesus säger faktiskt klart och tydligt: ”Den som bekänner mig inför människorna honom skall även jag bekänna inför min Fader som är i himmelen. Den som förnekar mig inför människorna honom skall också jag förneka inför min Fader  som är i himmelen.”...
   Vad är det som sker när prästerna med flera i Stockholm förnekar att Jesus är enda Vägen till Gud? Jo, de är oklara över att de genom förnekelsen förleder människor inför evigheten angående att den enda vägen till Gud är genom Jesus. Det är endast genom tron på honom man blir frälst från att gå förlorad."Kirkens budskap til de homofile - og til alle andre
- Advokat Johan Haga i Dagen - Les HER.

Sweden: Israel's most fervent European opponent
- ynetnews - Read HERE.

22 okt. 2015

Nyhetsflödet torsdag den 22 oktober

Rött kort, Aftonbladet
- Siewert Öholm i Världen idag - "– Våldsamt eller obehärskat uppträdande. – Spotta på en motspelare eller någon annan person. – Använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester.
   Så lyder tre av de sju regler som gäller för ”rött kort” på fotbollsplanen. När domaren visar upp det röda kortet för en spelare, innebär det, som alla vet, att den spelaren utvisas för resten av matchen. Det handlar helt enkelt om etiska regler för ett hyfsat uppträdande mot andra med- och motspelare.
   Översatt till svensk inrikespolitik har, i synnerhet, Aftonbladet de senaste veckorna på ett närmast patetiskt sätt uppfyllt alla ovanstående kriterier för politisk utvisning. Det handlar om den fullständiga skräckpanik som KD och Ebba Busch Thor utlöst hos tidningen. Aftonbladet är den tidning som vanligen skriker sig till heshet om kamp mot alla sorters fobier, verkliga eller taktiskt påhittade, om nättroll, riktiga eller skapade, eller om att gilla olika. Tidningens moralistiska slutsatser innebär ofta att de som inte instämmer i den röd-röda analysen är nazister eller i varje fall fascister. Att gilla olika, betyder nästan alltid för Aftonbladet, att gilla enbart lika. Det kan gälla samvetsfrihet, föräldraskap, Nato, Palestina, samkönade äktenskap, för att ta några exempel.
   ”Tyck lika, tyck som Aftonbladet, annars har du fel”, verkar vara tidningens nya slogan. Förr hade man en betydligt mer journalistisk slogan, ”Aftonbladet behövs, om sanningen ska fram”. Men det var länge sedan. Det var före Anders Lindbergs, Åsa Linderborgs och Karin Petterssons omvandling av tidningen till en politisk pamflett (där den mest adekvata beteckningen borde vara: K som i kommunist). Lena Melin återstår som överlevare och ensam numera om den tidens hederliga journalistik även på opinionssidorna."


Moder Teresas systrar stoppar adoptioner
- Dagen - "Moder Teresas barmhärtighetssystrar stoppar alla adoptionsförfaranden från sina barnhem i Indien. Orsaken är att Indien har infört nya adoptionsregler.
   Enligt dem kan både ensamstående och skilda adoptera barn.
Barmhärtighetssystrarna menar att det är viktigt att barn adopteras av stabila äkta par. Med de nya reglerna befarar de att barnen kan komma att hamna hos familjer som inte bygger på äktenskap mellan man och kvinna, till exempel hos homosexuella par eller ensamstående." 


Den antisemitiska syltburken
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Inför en modell av Klippdomen höll den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson i söndags ett tal under en antiisraelisk manifestation i Malmö. Hundratals människor hade samlats på Möllevångstorget för att delta i demonstrationen. I videoinspelningar från evenemanget hörs tydligt hur deltagare skanderar uppmaningar att "slakta judarna" och "skydda al Aksa" på arabiska (al Aksa-moskén blandas ofta ihop med Klippdomen i dessa sammanhang).
   Hillevi Larsson har sedan dess fått utstå mycket hård kritik från både politiker och opinionsbildare. "När den vedervärdiga antisemitismen gör sig gällande på våra gator finns landets största parti på plats", konstaterade exempelvis den kristdemokratiska europaparlamentarikern Lars Adaktusson torrt. "Partiledningen måste ta kraftfullt avstånd från Hillevi Larssons agerande". Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson var minst lika hård i sitt omdöme. "Jag skäms för att jag inte kan stoppa detta vansinne", beklagade han. "Malmö blir obeboeligt för judar, och med tiden fler platser i Sverige. Jag är så ledsen". 


Islamister tvinger indonesiske myndigheter til å rive kirkebygg
- Björn O. Hansens blogg - Les mer HER.It´s Thursday (46) - Reflections on Genesis  
- Howard Webber - Read HERE.

21 okt. 2015

Nyhetsflödet onsdag den 21 oktober

Israelrapporteringen behöver granskas
- Per Ewert i Världen idag - "Att svenska medier rent generellt är negativt inställda till Israel är ingen nyhet. Från 1970-talet och framåt har media tagit på sig avsevärt suddigare glasögon när de skildrat den palestinska sidan än de starkt kritiskt slipade glas som använts när Israel granskas. En trolig delförklaring till detta är en vilja att stödja den part som framstår som svagare i konflikten. Denna ambition har dock lett till mycket märkliga avvägningar, såväl moraliskt som journalistiskt.
   Många svenska nyhetsredaktioner har byggt in en så kritisk grundhållning gentemot Israel att den ofta tas som självskriven utgångspunkt. Aktuellts reportage i söndags om mordangreppen på enskilda israeler är bara ett exempel, där angriparen förvandlas till offer och vice versa. Här förklarade den förment neutrala intervjupersonen från Amnesty krasst, att nuläget beror på "ett utbrett övervåld från den israeliska sidan", medan den palestinska terror som det faktiskt handlar om gleds förbi i en bisats.
   Ett annat återkommande grepp är insinuerande formuleringar eller direkta sakfel. Nuvarande våldsspiral sägs bero på palestinska farhågor om att Israel vill ta kontroll över al-Aqsamoskén, trots att påståendet saknar grund. Metoden är dock prövad och befunnen effektiv."

Otäcka följder av polariserad opinion
- Elisabeth Sandlund i Dagen - "Det finns en anledning till att den juridiska termen för anlagda bränder som hotar liv, hälsa eller egendom är mordbrand, alldeles oavsett om något människoliv går till spillo.
   Den är förstås att det är ett mycket allvarligt brott, där de potentiella skadeverkningarna är enorma och omöjliga att bedöma på förhand. Särskilt oroväckande blir det när det finns grundad anledning att misstänka att de anlagda bränderna har politisk bakgrund.
   Att en rad planerade flyktingförläggningar på olika håll i landet blivit lågornas rov de senaste veckorna är ingen slump. Det är ett obehagligt tecken på den polarisering av den svenska opinionen som flyktingkatastrofen i Europa och Europas närområden utlöst.
   Det offentliga Sverige och civil­samhället har redan att gemensamt hantera en rad problem för att vi som nation ska kunna fullfölja vår medmänskliga plikt att ge människor på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom en fristad. Nu krävs dessutom att betydande resurser avsätts för övervakning av potentiella mordbrandsmål och utredning av inträffade bränder.
   Också den som är kritisk mot den svenska flyktingpolitiken med argumentet att den kostar för mycket har bara av den anledningen skäl att med största kraft fördöma brandattackerna."

Tid att tala om vem Gud är
- Stefan Gustavsson i Världen idag - "Under lång tid har frågan i vår kultur handlat om Guds existens. Finns det, som kristen tro hävdar, en personlig Gud som skapat universum? Eller är universum, som den sekulära tron hävdar, det enda som finns?
   Svaret på den frågan får stora konsekvenser, inte minst för hur vi människor kan förstå oss själva. Ska vi relateras uppåt, till en person som alltid funnits och som är det personligas källa? Eller ska vi relateras neråt, till de partiklar den fysiska världen består av? Har vi ett ursprung som höjer vår status och värdighet och som ser det personliga som det ursprungliga? Eller har vi ett ursprung som sänker oss till materiens opersonliga processer?
   Med växande närvaro av muslimsk tro i Sverige kommer nu nya frågeställningar in i matchen. Kristen tro och islam delar övertygelsen att det finns en skapargud; islam har ju växt fram utifrån den judisk-kristna monoteismen och övertagit tanken på den ende guden. Men i beskrivningen av vem den ende guden är, delar sig vägarna.
   Genom hela Bibeln beskrivs Gud som Fader. Det är dock inte särskilt vanligt i Gamla testamentet. Ordet återfinns 15 gånger, till exempel i 5 Mos 32:6: "Är han inte din fader och skapare, han som gjorde dig". Anledningen till Gamla testamentets sparsamhet med uttrycket fader om Gud har antagligen med de omgivande kulturernas fruktbarhetskult att göra, där uttrycket lätt kunde få sexuella övertoner."

Hvem Vokter Inngangsdøren til Ditt Hjem?
- David Wilkerson - Februar, 2000 - Les HER.


Who is Guarding the Front Door?
-  David Wilkerson | February 7, 2000 - Read HERE.

20 okt. 2015

Nyhetsflödet tisdag den 20 oktober

"Missionerar för religionsblandning"
- Världen idag - ""Kurs i kristen tro – handlar Koranen om våld och hat eller om kärlek och förlåtelse? Så annonserade S:t Jacobs kyrka i Stockholm en föreläsning med en koranlärare. Stockholms domkyrkoförsamling missionerar religionsblandning, menar prästen och debattören Annika Borg.
   "Eftersom domkyrkoförsamlingen är den församling som får min kyrkoavgift, så blev jag nyfiken på hur en kurs i kristen tro kunde handla om Koranen och sharia", skriver Annika Borg.
   Hon skriver också att det sticker ut att "en lärare i sharia som undervisar i (skattefinansierade) könssegregerade klasser för att lära kvinnor recitera Koranen som just kvinnor ska göra sticker onekligen ut i programmet".
– Det här ligger i linje med de fem domkyrkoprästernas programförklaring på DN Debatt i augusti, där de menade att vi alla tror på samma Gud, säger Annika Borg.
   Torsdagens föreläsning är inte en isolerad händelse, menar hon.
– Man ska nu på olika sätt legitimera islam. Jag är oerhört frågande till vad den här församlingen håller på med. Jag tycker att Ulf Lindgren missionerar för en religionsblandning, säger Annika Borg."

”Utan apostlar saknas spjutspetsen i kyrkan”
- Dagen - "Finns det en osäkerhet inför apostoliskt ledarskap i dag grundat i en rädsla för starka ledare? Det tror Paul Orlenius, föreståndare i Citykyrkan i Stockholm, helt enkelt på grund av att det har funnits avarter.
   Apostoliskt ledarskap har ofta blivit förknippat med hierarki­ och maktmissbruk och pastor Paul Orlenius uttrycker tacksamhet över att en mer biblisk förståelse växer fram i församlingarna nu.
   – Pratar man om tjänstegåvorna i dag så handlar det mer om funktion än titlar och position. Efesierbrevet riktades till hela församlingen, alla lemmar i kroppen, och att vi alla behöver fungera i vår del. Tjänstegåvorna är till för hela församlingen, säger Paul Orlenius."

Helgelsen – del III: Att leva med Jesus i sitt livs centrum
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Vi fortsätter vår vandring genom Efesierbrevets undervisning om ett liv efter Guds vilja. Vi har nu kommit till en vers som får påminna oss om själva grundmotiveringen till varför vi – trots all den vånda som det innebär – har blivit utmanade att ta upp kampen mot vår köttsliga natur: ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag” (Ef 4:30).
   Djupast sett är alltså anledningen till att vi som kristna ska bekämpa synden i våra liv att vi inte vill göra Gud ledsen. Att synda är inte bara att skada oss själva och våra medmänniskor – det är också att med tankar, ord och gärningar ta avstånd från den Gud som i Jesus har dött för vår skull. Om vi verkligen älskar vår Herre kommer vi därför att sky synden som pesten.
   Med detta som fundament får vi dock på nytt vända blicken mot de människor som finns i vår närhet. Även här väljer Paulus att ta sin utgångpunkt i vad som rör sig i våra hjärtan. Det är ju här som vi odlar de attityder som i förlängningen får konsekvenser för våra yttre handlingar. ”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede”, skriver aposteln – här har vi de inre attityderna – och fortsätter: ”allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska”. Och vidare: ”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er” (Ef 4:31–5:2)."


Jesus tekster Gud for meg
- Agenda 3:16 – "Mennesker har både hvisket i mitt øre og ropt i mitt ansikt: Kan du slutte å synge om og prate om din tro? sier Samuel som de siste årene har vært gjennom en prosess for å finne ut av hvor han selv vil og hva Gud vil med livet hans.

   I sommer tok han først de kongelige og siden nettet med storm da han sang gospel til Guds ære ved prinsebryllupet i Stockholm. Samuel Ljungblahds «Joyful, joyful» gikk som en farsott både i dagsaviser og sosiale medier. I høst er han på Norgesturné med den nye plata The Psalmist....".

19 okt. 2015

Nyhetsflödet måndag den 19 oktober

Spänt läge i Jerusalem: "Alla hastiga rörelser drar till sig uppmärksamhet"
- Roar Sörensen i Världen idag - "Atmosfären i Jerusalem är spänd – mycket spänd. Terrorismen, som ökat drastiskt i intensitet den senaste veckan, sätter sina spår. Gatorna är inte tomma, men det är definitivt mindre folk än det brukar vara.
   Gatukaféerna har få gäster och de som kommer stannar inte länge. På den judiska marknaden frågar Israels Kanal 2 folk om hur de hanterar situationen. Reaktionerna är mycket varierade, från frustration och fruktan till mod och "vi har upplevt värre saker".
   Alla är på sin vakt. Man scannar av varje person man möter: ser han eller hon ut som en terrorist – och hur ser en terrorist ut? Alla hastiga rörelser drar till sig uppmärksamhet. Joggare är inte populära just nu; folk stelnar till och vänder sig hastigt om när de hör någon som kommer springande bakom dem.
   Det finns däremot några som till synes är opåverkade av situationen: turistgrupperna. De är ofta ovetande om vad som händer och är inte heller någon målgrupp för terroristerna. De är ute efter judar.
   Ju närmare man kommer Gamla stan och det som kallas östra Jerusalem, desto mer polis och säkerhetsstyrkor ser man – de flesta i full kravallutrustning. Alla är tungt beväpnade. Den stående ordern är att stoppa eventuella terrorangrepp så fort det går för att så långt som möjligt undvika att civila skadas. Det betyder oftast döden för terroristen, samt hjältestatus som martyr på gatorna i östra Jerusalem och i Ramallah."

Kärlek - Vad är det?
- Bength Gustafson i Inblick - "Vi lever i en tid då bibliska ord och begrepp stjäls av sekulariserade människor och sedan töms på sitt ursprungliga och rätta innehåll och därefter fylls med ett förfalskat innehåll. Så är det med ord och begrepp som äktenskap, man och kvinna och kärlek. Denna stöld och förfalskning sker både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar, och för med sig både förvirring och vilsenhet hos människor som vill komma rätt i livet och i sina viktiga livsval.
   Vart och ett av dessa ord och begrepp har sitt ursprung i Gud. Gud - som är en evig och personlig Gud och mannens och kvinnans Skapare - har gett dessa ord och begrepp sitt bestämda innehåll. Som väl är, så är inte äktenskap, man och kvinna och kärlek några produkter av evolutionära och slumpmässiga processer under oöverskådliga tidsrymder. Om så vore fallet, då kunde människor handskas med dessa ord och begrepp som de tycker passar dem och den tidsanda som de lever i. Men nu är det som sagt inte så, utan den stölden och förfalskningen sorterar under begreppet synd, som betyder "att missa målet".  För den mycket allvarliga och avgörande "målmissen" kommer människan att få stå till svars, inför den Gud som är äktenskapets, mannens och kvinnans och kärlekens ursprung och "bestämmare".

Helgelsen – del II: Sanning, fridsamhet och renhet
Olof Edsinger i Efter Kristus - "Som kristna är vi kallade till ett nytt sätt att leva. I denna och nästföljande artikel vill jag ge några exempel på vad detta kan tänkas innebära. Min utgångspunkt kommer att vara Efesierbrevets fjärde och femte kapitel, där Paulus ger en gedigen introduktion till dessa frågor.
   Det första område som Paulus fäster strålkastarljuset på är vårt förhållningssätt till sanningen. Det är knappast någon slump att det är där som han börjar, och det är en konkret utmaning också in i vår egen kultur. Dels för att vi i den postmoderna kulturen har kommit att ifrågasätta om det över huvud taget finns något sådant som en sanning. Men också för att detta med lögner och halvsanningar har blivit allt mer utbrett, och därmed också accepterat. I en kultur där man i så många olika avseenden tänjer på gränserna har det helt enkelt blivit vanligt att man tänjer på den gräns som kallas för ”sanning” – något som Paulus väljer att konfrontera när han skriver: ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp” (Ef 4:25)."

Webb-TV: Gud blir aldri noen skyldig - episode 5 - Jostein Nielsen - Temaet i denne episoden er: "Et spørsmål om prosenter?" - Se videon HER.


Was God’s Army destined to fail? Part Five - Conclusion- Ten years in Russia - from FSAOF blog - Read HERE.

17 okt. 2015

Nyhetsflödet söndag den 18 oktober

Vad kan vi lära av väckelsehistorien?
- Stefan Swärd i Världen idag - "1700- och 1800-talet präglades av samhällsomvandlande väckelserörelser, både i Norden, i England och i USA. I USA brukar man nämna Jonathan Edwards och Charles G Finney som banbrytande väckelsepredikanter. I England John Wesley och George Whitefield. Svensk väckelserörelse från 1840-talet och framåt präglades av lågkyrkliga väckelsen med George Scott och Rosenius i spetsen.
   Fanns det något gemensamt drag i väckelseförkunnelsen som vi behöver ta lärdom av i vår tid?
Min bedömning är att väckelseförkunnelsen byggde på reformationens arv, evangeliet var i fokus.
   Evangelieförkunnelsens kärna är att peka på syndens allvar, att alla människor är syndare. Vi har alla gått vilse och ingen av oss klarar av att leva upp till de krav och den standard som Gud ställer.
Guds vrede vilar över synden, Gud kan inte ha gemenskap med orenhet och orättfärdighet. Alla människor ska en dag stå till svars för sina liv inför Gud, skapelsens upphovsman och grundare. Vi ska då dömas enligt våra gärningar.
   Vi är fast i en rävsax. Vi klarar inte av att inte synda, syndens lön leder till döden och den eviga domen.
   Att tona ned syndens och domens allvar, och Guds vrede över synden – då är vi på glid bort från evangeliet. Att hävda att människan är god i sig själv – det är inte en kristen tanke. Är vi goda i oss själva, då behövs inget kors, ingen frälsare, inget evangelium."

”Metoderna är inte heliga – utan budskapet”
- Dagen - "På avstånd – via Facebook och bilder på Instagram – kan Hillsong se ut att vara glamour och yta. Men detta är bara verktyg, säger lead pastor Andreas Nielsen. – Svensken av i dag behöver Jesus. Vi vill visa hur enkelt det är att lära känna honom. Det är vår kallelse.
Vad säger du till dem som varnar för att Hillsong drar åt det framgångsteologiska hållet?
– Vad skulle alternativet vara? Att vi skulle gå bakåt? Att lokaler blir tommare, att äktenskap blir sämre, att vi kan hjälpa färre fattiga?
– Jag tror på att kalla saker för det de är. Är livet tuff så är det tufft. Men vi måste samtidigt kunna säga att Gud är trofast och kan hjälpa. Jesus dog inte för att människors liv skulle gå bakåt utan för att de skulle bli bättre.
– Om du syftar på en slags ytlig självhjälps- och pumpa-på-teologi så har vi absolut inte det. Snarare en balanserad och klassisk pingstteologi, tror jag de flesta som varit här skulle säga."


Webb-TV:Gud blir aldri noen skyldig - episode 4
- Jostein Nielsen - Temaet i denne episoden er: "Herren - min forsørger". Se videon HER.

Was God’s Army destined to fail? Part Four
- TEN YEARS IN RUSSIA - From FSOF blog - Read HERE.