Dagens Nyheter

26 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 27 mars

Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler

 - Maria Schottenius i Dagens Nyheter -
"Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar i många nutida prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Men blir det i så fall kvar en religion, eller har vi fått en etisk lära?

..... Mitt bestämda intryck är att den svenska kyrkan har börjat betrakta de övernaturliga inslagen i den judiska och kristna berättelsen som symboliska. Det är bilder för något annat. De är till för att tolkas....

.... Men den katolska kyrkan tar nu emot personer som konverterar med argumentet att den Svenska kyrkan inte längre tror på mirakler och under, som man gjorde tidigare." 


Läs mer HÄR.

Från Nyhetsflödet den 26 mars

Kräver religionsfriheten att vi tillåter muslimska böneutrop?

- Lukas Berggren i Världen idag -

Debattens vågor har gått höga när de muslimska böneutropen har diskuterats på sistone. Inte sällan har förespråkarna hänvisat till religionsfriheten och menat att den kräver att vi tillåter böneutrop i Sverige. En del kristna debattörer har hävdat att möjligheten till kristen evangelisation riskerar att bli kringskuren om vi inte bejakar muslimska böneutrop. Av den anledningen förväntas vi alltså välkomna dem.

Religionsfriheten är självklart viktig att värna. Vi kan inte hänvisa till muslimska diktaturers brist på religionsfrihet för att kringskära densamma för muslimer i vårt land. Vi alla, muslimer och andra, måste ha rätt att praktisera, byta och slippa religion. Friheten inkluderar såväl det enskilda som det offentliga livet. Det sekulära paradigmet, som gör gällande att tron ska förpassas till den privata sfären, är oförenligt med religionsfriheten.

Men med detta sagt måste vi ändå göra en saklig jämförelse mellan två ting. Och det går inte att reducera böneutrop till en muslimsk variant av klockringning. Skillnaden består inte enbart i att klockringningen har en historisk, kulturell och folklig förankring i det svenska samhället. Det är dessutom – rent sakligt sett – två helt olika saker.


Läs mer HÄR.

24 mars 2018

Från Nyhetsflödet lördag den 24 mars

 Kristen tro främjar kritiskt tänkande

- Olof Edsinger i Världen idag -
”Skolan ska vara en plats för kunskap och kritiskt tänkande, inte religiös påverkan. En elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.” Orden är hämtade från Socialdemokraternas Facebook-sida, och publicerades i anslutning till deras pressrelease om att partiet vill förbjuda religiösa friskolor.

Efter detta har debattens vågor gått höga, både här i Världen idag och i andra medier. Påfallande många röster har uttalat sig negativt om partiets utspel, och sannolikheten att det blir omsatt i praktiken får betraktas som liten – i alla fall på nationell nivå.

Det problematiska är dock inte bara det som har stått i centrum av den hittillsvarande debatten – såsom Socialdemokraternas missuppfattningar om kristna skolors effekt på dem som går där, eller på det närsamhälle som de är en del av. Inte heller är det bara deras ointresse för Europakonventionens formuleringar om föräldrarnas rättigheter, där man i praktiken sänder signalen att det är staten som är de verkliga ”ägarna” av våra barn och unga.

Nej, här finns också en fullständigt ohistorisk förståelse av kristen tro som något väsensskilt från ”kunskap och kritiskt tänkande”. Dessutom finns det här en blind fläck som i vår postmoderna kultur riskerar att få större och allvarligare konsekvenser än kanske någonsin tidigare.


Läs mer HÄR.

23 mars 2018

Från Nyhetsflödet fredag den 23 mars

Kristna får samlingsplats på stort asylboende
 

- Dagen -
Restad gård är ett av Europas största asylboenden. Här finns över 1000 platser. Nu har en kyrkolokal öppnats för dem som bor här, tack vare ett samarbete mellan flera kristna kyrkor och organisationer.


På Restad gård bor människor från hela världen: Afghanistan, Syrien, Afrika och Östeuropa. Här finns familjer, ensamstående, ensamkommande ungdomar, skriver Frälsningsarmén i en artikel på sin hemsida.

De flesta är muslimer. De använder en gymnastiksal som samlingsplats. På Restad Gård har också sedan tidigare funnits en kyrkolokal, men den har inte varit i bruk på väldigt länge.

Nu har kyrkan öppnats igen, tack vare ett samarbete mellan Frälsningsarmén i Trollhättan, Jesaja, Salemförsamlingen i Vargön och Pingstkyrkan i Vänersborg. En av initiativtagarna till öppningen är Ann-Christine Thunman, som leder arbetet i Jesaja, en del av Frälsningsarméns östra kårs sociala arbete.

– Min förhoppning är att vi får medverka till en bättre, tryggare och varmare atmosfär på Restad gård, att de kristna ska känna vår uppbackning. Men självklart är alla välkomna till samlingarna, säger hon.


Läs mer HÄR.

21 mars 2018

Från nyhetsflödet den 21 mars

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse!

- Mats Selander i Världen idag -

Jesus är full av nåd, men han talar också sanning om synd.
”Jesus älskar dig precis som du är”. Detta, och liknande budskap om Guds kärlek hör vi nästan varje söndag i våra kyrkor. Evangeliet har kommit att bli ett budskap som nästan enbart handlar om att Gud ser och bekräftar människan. Problemet med detta är i första hand det som inte sägs, nämligen att Guds kärlek aldrig kan bli en frälsande kärlek med mindre än att vi omvänder oss från vår synd.

Nästan ingen förkunnelse i våra kyrkor handlar om omvändelse från synd. Jo, ibland nämns ordet ”omvändelse”. Och ibland talar vi om ”synd” i största allmänhet. Men Jesus, Johannes döparen och alla profeter i GT talade inte om ”synd” i största allmänhet. De specificerade synden hos det folk de talade till.

I Bergspredikan talade Jesus till folket och gång på gång sade han:”Ni har hört att det blivit sagt, men jag säger er”, och avslöjade därmed bekväma och populära försvarsmekanismer som på finurliga sätt fick folk att åsidosätta Guds bud. Man hade tagit bort sältan och udden i Guds Ord, och anpassat Guds bud så att de inte längre skapade dåligt samvete.


Läs mer HÄR.

19 mars 2018

Från nyhetsflödet den 19 mars

Andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen
- Ingemar Helmner i Världen idag -

”Vi kan inte förvänta oss den typen av genomslag för evangeliet i dag”, påstod någon, och log lite överlägset åt min predikan om väckelsen i storstaden Efesus på Paulus tid. Själv tror jag att det finns ganska många likheter mellan Efesus och våra städer i Norden år 2018. I mitt inre bär jag en känsla att det är möjligt att få se liknande andliga genombrott. Kraftnedslag. Väckelser som förvandlar städer och regioner! Men då behöver vi djärva förkunnare som likt Paulus vågar utmana församlingen.

Paulus inledde sin första predikan i Efesos med en rak fråga: ”Tog ni emot helig Ande då ni kom till tro?”  Hans sätt att tala skapade rörelse. Födde längtan. Öppnade för det andliga genombrottet. Hans radikala predikan hade kanske kunnat skapa låsningar, men tvärtom, här har vi nyckeln till det som sedan hände.

De som bryter mark i Guds rike är inga försiktiga förvaltartyper ... Ta dig gärna tid och läs Apostlagärningarna kapitel 19.

All andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. I den här bibeltexten ser vi två hemligheter till den rörelse som uppstod:

1. En frimodig predikant, med mod att utmana församlingen.

2. Ödmjuka, lyhörda lärjungar, villiga att gå vidare med Gud. 

Läs mer HÄR.

 

16 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 16 mars

Några röster med anledning av att Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor.

Livets ords skolchef: Förvånande okunnigt av Shekarabi
Efter alla inspektioner måste väl ändå ministrarna veta att de kristna skolorna arbetar professionellt utifrån läroplanerna, skriver Magnus Westergård.
Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna sitt nya “vallöfte”: att förbjuda konfessionella skolor. Argumentationen för detta görs med svepande argument och motiveras bland annat med integrationsfrågan. Hela utspelet luktar röstfiske. När tidningen Dagen intervjuar civilminister Ardalan Shekarabi påstår han att även Livets ord kristna skolor (LOKS) och landets övriga kristna skolor bidrar till segregationen. Vi som arbetar inom den kristna friskolevärlden är mycket förvånade över ministerns okunnighet i denna fråga.
På LOKS har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Eleverna kommer från alla bostadsområden och bryter därmed den största segregationen i samhället. Eleverna har många olika etniska bakgrunder och 39 procent har annat modersmål än svenska. 40 olika hemspråk och 55 nationaliteter finns på skolan.
Läs mer i Dagen HÄR.


Ärkebiskopen: "Naivt och märkligt"
Ärkebiskopen sågar S-förslag om konfessionella skolor
"Naivt och märkligt". Så beskriver Antje Jackelén med flera i Sveriges kristna råd S-förslaget om att förbjuda konfessionella friskolor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Läs mer i Världen idag HÄR. och i Svenska Dagbladet HÄR.


Tro och solidaritet (S) kritiska till Socialdemokraternas  vallöfte
Varför enbart ge sig på religiösa friskolor om det är segregationen man vill åt, säger Ulf Bjereld, som tycker att debatten på sina håll gått överstyr.
Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor, men det finns delar av partiet som inte kan skriva under på vallöftet. Tro och solidaritet är partiets sidoorganisation som samlar troende socialdemokrater, och förbundsordförande Ulf Bjereld tänker inte ställa sig på barrikaderna för att stoppa de konfessionella friskolorna.
– Om problemet är segregation i skolan och samhället, då är det fel sätt att hantera det genom att förbjuda religiösa friskolor, säger Ulf Bjereld till Dagen.
Läs mer i Dagen HÄR.


LO: "Pådyvla inte våra barn föräldrarnas religion"
Förbjud religiösa friskolor, skriver LO på Twitter, där de menar att "våra barn" inte ska pådyvlas föräldrarnas trosuppfattning.
Läs i Dagen HÄR.
Rupebas kommentar: Vad menar LO med "våra barn"? Är det statens barn mer än föräldrarnas barn?
  Var det inte så man brukade tänka i sovjetunionen?


14 mars 2018

Från nyhetsflödet den 14 mars

Elisabeth Sandlund: Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken
Att det skulle finnas en koppling mellan religion och bildning är ingen tanke som förefaller ha slagit Ardalan Shakarabi och Anna Ekström.

Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken. Civilminister Ardalan Shakarabis personliga upplevelser från sin uppväxt i Iran, där pojkar och flickor skildes åt av en mur redan i förskoleåldern, är det som Socialdemokraterna tar som avstamp när de går till val på att stoppa LM Engströms gymnasium i Göteborg, med anor från 1900-talets början, Stefanskolan i Stockholm och Svenska kyrkans förskolor runt om i landet.
Om nu de senare omfattas av det förslag som presenterades på tisdagsmorgonen. Den punkten valde Shakarabi och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att inte alls beröra. Av goda skäl eftersom de säkert anar att det folkliga stöd de påstår sig ha snabbt skulle erodera när det står klart för väljarna att mattan ska ryckas undan för alla de förskolebarn som trivs i en miljö där kristna värderingar ger trygghet.


Läs mer HÄR.

12 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 12 mars

Utan gemensamma värderingar rasar samhället

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den sista tiden har frågan om värderingar fått stor plats i samhällsdebatten. Det ser ut som om ämnet också kommer att prägla den kommande valrörelsen. På ett märkligt sätt har #metoo­rörelsen fått människor att börja tala om rätt och fel i hur vi berör varandra på det sexuella området. Till och med politiker börjar ana att värderingar handlar om något annat och något mer än fördomar och moralistiska idéer.

”Land skall med lag byggas” sa Magnus Ladulås på sin tid, det fick vi lära oss i den gamla skolan. Och visst, mycket av det politiska arbetet går ut på att bygga ett ramverk av lagar och förordningar som reglerar vårt liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Men om vi tror att lagar bygger värderingar eller att demokrati är garantin för goda värderingar lurar vi oss själva.


Läs mer HÄR.

9 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 9 mars

Många kom till tro när Stakset besökte Piteå

- Världen idag -
60–80 personer gensvarade på frälsningsinbjudan när Sebastian Stakset i helgen predikade i fullsatta Storstrands kursgård i lördags.
Lokala kyrkor hade tillsammans med LP-verksamheten i Piteå bjudit in Sebastian Stakset för att tala på olika platser runt om i kommunen under helgen.

På lördagen var det fullsatt på Storstrand kursgård som har sittplatser för 600 personer.

– Det var alla möjliga människor som kom, även ungdomar som är fast i missbruk, säger Håkan Nylander, föreståndare för LP-verksamheten i Piteå.

Det fanns inget tema för helgen "utan allt var lett av den helige Ande”, berättar han, och säger att Sebastian Stakset bland annat pratade om att lämna allt och följa Jesus.

Förutom förkunnelse och vittnesbörd spelade han även låtar från sitt nya album. Tacksam berättar han på sin Facebooksida om det som hände under helgen:

"Folk blev befriade från mörker. Familjer blev hela och barn sa förlåt till sina föräldrar och föräldrar sa förlåt till sina barn. Ångest försvann från människor! Hat försvann! Depression försvann! Självmordstankar försvann! Ungdomar satt ensamma och grät i bänkraderna för att dom kände sig älskade av Gud!”


Läs mer HÄR.

8 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 8 mars

Bytte yoga mot Jesus – fick inre harmoni
 

- Världen idag -
Yoga blev för Erika Järnkvist något negativt som drev henne till ett tillstånd av utbrändhet. "Ytterst handlar yoga om att släcka livet", menar Erika som fann harmoni hos Jesus Kristus.
I tonåren blev Erika nyfiken på nyandlighet och började söka. Bland annat i yoga. Sitt första möte med yogan fick hon på dans-estetiska linjen på gymnasiet. Där handlade det om yoga som stretchövningar och avslappning. I det här skedet märkte hon inte så mycket av yogans andliga sida. Å andra sidan brydde hon sig inte.

– Jag hade läst om yoga och visste att det kom från hinduismen. Men för mig var detta inget kons­tigt eftersom jag var så intresserad av andlighet. Yoga blev något väldigt naturligt för mig, förklarar Erika....


Redan några år tidigare, när Erika först börjat söka i nyandlighet, hade hon börjat må sämre psykiskt. Hon fick då även ätstörningar. Problemen blev ännu värre under tiden på yogacentret, menar hon.

– Jag började få panikattacker, förklarar Erika, övertygad om att yogan var en viktig orsak.


Läs mer HÄR.

7 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 7 mars

Om kön inte finns – varför kvotera?
- Debattartikel i Göteborgsposten -
 Den queerinspirerade kritiken av tvåkönsnormen är en återvändsgränd. Hur ska vi kunna jobba mot diskriminering om vi inte längre kan beskriva oss som kvinnor och män, skriver bland andra Olof Edsinger.

Det har knappast undgått någon inom svensk förskola och skola att det är normkritiken som är det stora nya i Sveriges skolväsende. Den form av normkritik som vi möter hos aktörer som RFSL och RFSU har sina ideologiska rötter inom queer-rörelsen. Den betraktar könet och identiteten som något flytande, och motsätter sig allt tal om normalt och onormalt. Inte minst den så kallade tvåkönsnormen – att huvuddelen av mänskligheten kan delas in i två kön – utsätts för hårdföra angrepp.

I DO:s dokument Lika rättigheter i förskolan får vi exempelvis ta del av tips och råd kring hur man som förskolepedagog ska undvika att upprätthålla och befästa tvåkönsnormen bland barnen. Till förslagen hör sådant som att se till att det finns könsneutrala toaletter så att barnen inte måste välja mellan flick- och pojktoaletten.


Läs mer HÄR.

6 mars 2018

Från nyhetsflödet den 6 mars

Transideologin är en fara för våra barn och unga
 

- Olof Edsinger i Göteborgsposten -
Transpersoners utsatta situation har fått stor uppmärksamhet. Detta är bra. Men den radikala synen på kön och könsidentitet som delar av denna grupp vill införa är ändå djupt problematisk. Om den tar över riskerar den att skapa stor förvirring bland våra barn och unga, skriver Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen.

För den som har missat det pågår just nu en hätsk debatt på några av Sveriges tyngsta kultursidor. På ena sidan står de traditionella feministerna, tydligast företrädda av Kajsa Ekis Ekman och Ebba Witt Brattström. På andra sidan står en skara individer som i olika grad identifierar sig med transrörelsen och dess ideologi – däribland Maria Ramnehill här i GP.

Att tranståget och feministtåget skulle hamna på kollisionskurs kom i sig inte som någon överraskning. Feminismen har ju sitt existensberättigande i att det finns något sådant som biologiskt kön, samtidigt som många av dess företrädare fokuserar på hur kvinnor ska kunna frigöra sig från könsroller och strukturer som begränsar deras frihet. Transrörelsen, däremot, förlägger könet till det psykologiska eller metafysiska planet. Den som definierar sig själv som man eller kvinna ska därför fullt ut betraktas som sådan – oberoende av biologi, reproduktiva organ, kromosomer och hormoner.


Läs mer HÄR.

2 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 2 mars

Det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna.

- Ingemar Helmner i Världen idag -
I kyrkan beklagar vi oss ibland över sekulariseringen i samhället. Jag tror att det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna. Ett förytligande, som innebär att allt mindre tid läggs på bibelläsning och bön. Gudstjänsterna bör ha lättsmält föda och får inte vara för långa. "Lätt och lagom" verkar vara normen. I kyrkan ska man trivas och därför tar kyrkkaffet ofta mer tid i anspråk än själva gudstjänsten.

Visst är det viktigt med gemenskap. Kyrkkaffet betyder mycket för många och är ett bra sätt att få kontakt med nya människor. Det jag funderar över är att många verkar sitta som på nålar inne i gudstjänstlokalen och blir irriterade om mötet pågår för länge, medan man vid kaffeborden slappnar av, skrattar och pratar som om man ägde all tid i världen.

Läs mer HÄR.

1 mars 2018

Från Nyhetsflödet den 1 mars

Dödshjälp för dementa och självmordsbenägna

- Världen idag -
Nyligen blev det känt att en deprimerad 29-årig kvinna i Nederländerna blev beviljad eutanasi. Men Aurella Brouwers, som hon hette, var inte dödligt sjuk. Hon var inte obotligt sjuk, hade inga svåra fysiska smärtor och befann sig inte i livets naturliga slutskede. Hon var fysiskt frisk, men psykiskt sjuk. Hon led av en personlighetsstörning och hade fastnat i missbruk, med ångest och depression som följd. Hon ville inte leva längre. Den 26 januari i år injicerade en läkare den dödande sprutan i hennes arm.

Situationen i Nederländerna är alarmerande. Enligt ett flertal statliga undersökningar utsätts varje år hundratals patienter för eutanasi – mot sin vilja. Även döende och funktionshindrade barn utsätts för eutanasi, trots att detta enligt lagen betraktas som mord även i Nederländerna. Kriterierna för dödshjälp har successivt utvidgats, och det tänjs rejält på gränserna. Kriterierna blir fler och det frivilliga inslaget är inte självklart.


Läs mer HÄR.