Dagens Nyheter

31 aug. 2015

Nyhetsflödet måndag den 31 augusti

Döden på Medelhavet upphör när människosmugglarna stoppas
- Per Ewert i Opinionsbloggen - "Den okände migrantens grav – Medelhavet – fortsätter obarmhärtigt att fyllas. Så sent som igår drunknade ytterligare flera hundra människor på sin väg mot den hägrande europeiska kontinenten. Antalet människor som förlorat livet på vägen över Medelhavet uppgår i år till över 2300. Det är en tragedi av enorma mått.
   Trycket från flyende människor som vill ta sig in i Europa är detta år exceptionellt stort. EU diskuterar dagligen hur det akuta läget ska hanteras. Den diskussionen måste ha sin gång, men det finns ett annat inslag vi behöver sätta fingret på.
   Minns ni filmen ”Inte utan min dotter”? Den verklighetsbaserade berättelsen om den amerikanska kvinnan och dottern som motvilligt följde med sin man till Iran, men där blev hållna som fångar. Deras räddning blev en man som hjälpte dem fly ut ur landet och rädda sig tillbaka till USA. Han drevs inte av ekonomiska motiv, utan förklarade vänligt att hon kunde betala en peng om och när hon hade möjlighet.
   Den verklighet som idag utspelas vid och på Medelhavet är radikalt annorlunda. Det finns ett flertal rapporter från FN och olika migrationsforskare som analyserar den lukrativa smugglingen av flyende."

Vi ber att kristenheten med dess ledare slutar skämmas för det givna evangeliet
- Hans Lundahl i Bönebloggen - "Vi fortsätter att be. Uthålligt och fokuserat. Han har sagt: ”Bed så ska ni få …” därför ber vi.
   Allt tyngre angrepp på självaste frälsaren, Jesus Kristus, Guds enfödde son, är att vänta. Han – den sanne guden – upplevs ofta obekväm och störig. Vi ”moderna” människor har svårt med hans radikala anspråk och väjer för sanningen. Vi får då mer Antikrist, men om vi håller hans bud får vi mer Kristus.
   Men nu ber vi att kristenheten, gäller även mig, med dess ledare slutar skämmas för det givna evangeliet. Mer av Jesus, inte mindre.
   När förkunnare och kyrkliga ledare aktivt motarbetar den tydliga uppenbarelsen i Guds evangelium – och vrider gudsordet så att det ska anpassas till tidsandan så drabbas ytterst landet av fördärv."

”Allt är inte väl” – Jesus som enda vägen
- Martin Alexandersson i Efter Kristus - "Ofta vill vi fokusera på det goda och letar ljuspunkter i mörkret och det har absolut sin plats och sin tid. Ibland behöver man dock se sanningen i vitögat för att kunna göra goda analyser och finna rätta vägar framåt. Det är det jag vill göra i denna serie och syftet handlar om att vi ska inse svensk kristenhets belägenhet och därmed hjälpa oss att bli mer motiverade för det som behöver göras.
   Få har undgått förra veckans debatt som inleddes med att fem anställda i Svenska kyrkan ville att kyrkan ska vara öppen för andra religioner. Det ledde vidare till att en utav författarna – domprost Hans Ulfvebrand blev intervjuad och sa att Jesus inte är enda vägen till Gud. Hans argument är att det inte är Jesus som säger ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6) utan det är något som ”Johannesevangelisten … lägger i Jesu mun”. (Man kan med lätthet argumentera emot hans sätt att handskas med bibeltexten, men det är inte syftet med den här texten.) Självklart får domprosten mothugg och några samfundsledare säger i intervjuer att de inte håller med. Sedan kommer Svenska kyrkans högkvarter med sitt uttalande: ”Det finns ingen officiellt fastslagen linje i den frågan, men en vanlig hållning är att vi ska visa på Jesus som vägen till frälsning, det är vårt ”mandat”.” Med tanke på de bekännelseskrifter Svenska kyrkan har – och som inte på något sätt är otydliga i denna fråga – är det ett anmärkningsvärt uttalande."

Koptiske kristne trosser bomber og terrortrusler for å komme seg til gudstjeneste - Bjørn O.Hansens blogg - Les HER.

24 Reasons to Believe Hell Is a Reality - Charisma Magazine - "William Booth, founder of the Salvation Army and a man who dedicated his life to lifting the poor out of sin and poverty, reportedly made this state­ment: "Most Christian organizations would like to send their workers to Bible college for five years. I would like to send our workers to hell for five min­utes. That would prepare them for a lifetime of compassionate ministry...." - Read HERE.

30 aug. 2015

Nyhetsflödet söndag den 30 augusti

”Varför försvarar du hela tiden Israel?"
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Som generalsekreterare i Svensk Israel-Information (SII) får jag ofta frågan ”Varför försvarar du hela tiden Israel?” Jag brukar förklara att syftet med SII är att balansera bilden av Israel, inte att alltid försvara allt den israeliska regeringen gör. Varför behövs denna komplettering? Jo, därför att det ofta saknas relevanta fakta i svenska reportage om Israel som förklarar dess agerande. Dessa missar leder till en oförtjänt negativ bild av Israel hos svenskar i allmänhet.
   Hur hamnade jag i denna bransch? Det började med den andra intifadan – som främst präglades av terror mot civila i form av självmordsattacker – som startade i september 2000, men som hade planerats redan under sommaren av PLO, lett av den palestinska myndighetens president, Arafat. Han hade duckat i förhandlingarna vid Camp David, ledda av president Clinton och med den israeliske premiärminister Barak som motpart. Men trots ständigt bättre bud vad gällde landområden, ville inte Arafat binda sig för ett fredsavtal med Israel. Intifadans utbrott har skyllts på dåvarande premiärministern Sharons korta besök på Tempelberget i Jerusalem. Besöket må ha varit en politisk markering, men det var en lugn affär från israeliskt håll, utan buller och bång."

När tron blir grumlig
- Hemmets Vän - "Svallvågorna har fortsatt och debatten varit intensiv i olika forum sedan fem präster i Stockholms domkyrka skrev på DN Debatt den 19 augusti: ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner.”
   En kyrka som svävar på målet att det finns ett evigt liv efter döden. Eller tvekar om att människor behöver omvända sig från sitt eget till att bli Jesus efterföljare och Guds barn, den kyrkan har förlorat sitt existensberättigande. Om vi inte vet vem Jesus är och vad han säger om sig själv, framtiden och om evigt liv, hur ska då en meningsfull religionsdialog kunna uppstå? Paulus hade ofta dessa dialoger, men han svävade aldrig på målet vem han följde och tillbad. Det var den explosiva kraften i hela urkyrkans framväxt. Det är nerven i dagens kyrkor, som möter människors behov till kropp, själ och ande, till syndernas förlåtelse, helande till kropp och själ och en ny frimodighet kring vem man tror på."

Imam till Storkyrkan i Stockholm
- Dagen - "På DN debatt nyligen skrev fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner.
   Initiativet har lett till en intensiv debatt, inte minst här i Dagen, och deras tolkning att det finns mer än en väg till Gud, har fått skarp kritik.
   Nu inbjuds några representanter från andra religioner att medverka vid gudstjänster i domkyrkoförsamlingen.
   Morton Narrowe, den förre överrabbinen i Judiska församlingen i Stockholm kommer den 13 december.
   Även dominikansyster Madeleine Fredell är inbjuden, vilket datum gör besök är inte bestämt än.
   Men allra först ut är imamen Mohammad Muslim Eneborg, som medverkar i högmässan i Storkyrkan i morgon. Innan han konverterade till islam hette han Åke Daniel Eneborg."


900 rabbinere ber kongressen si «Nei» - Norge idag - Les HER.


New Bible Videos On YouTube Helping Christians Understand God's Word - John Stonestreet in Prophesy News Watch - Read HERE.

29 aug. 2015

Nyhetsflödet lördag den 29 augusti

Domkyrkan och kyrkans dom
- Lukas Berggren i Världen idag -´det ju intressant att notera hur de med sådan tvärsäkerhet fördömer varje form av tvärsäkerhet´.
   "Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling gick nyligen ut på DN Debatt (19/8) och menade att deras egen kyrka, och andra kyrkor, borde öppna upp för andra religioner och religionsuttryck. Artikeln inleds med två frågor. "Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning?" Knappast några perifera frågor för en kristen kyrka. Domkyrkoprästerna väljer sedan att gå till frontalangrepp, dels mot tanken på absoluta sanningsanspråk, men också mot övertygelsen att Jesus är den enda vägen till Gud och frälsning.
   Alla absoluta sanningsanspråk avfärdas med emfas. Vi får veta att den sortens anspråk inte bara är felaktiga, utan rentav onda. "Varje gång en religiös ledare gör anspråk på att förmedla absoluta sanningar och påstår att religionen eller Gud kräver blind lydnad, då blir religionen ond." De exemplifierar bland annat med kristnas tvångsdop av judar, förtryck av hinduer och krig mot muslimer. Påståendet måste ses som en skymf mot alla de kristna, som i denna stund förföljs, torteras, våldtas och slaktas i Syrien och Irak. De kristna i Mellanöstern dödas just på grund av att de inte vill avsäga sig sin tro på den absoluta sanningen att Jesus är den enda vägen till frälsning. Är de i själva verket onda?
   Bortsett från att domkyrkoprästerna blandar ihop både äpplen (förmedling av absoluta sanningar), päron (krav på blind lydnad) och bananer (ondska), så är det ju intressant att notera hur de med sådan tvärsäkerhet fördömer varje form av tvärsäkerhet. Men det är ju ett av postmodernismens stora dilemman. Det blir svårt att tydligt hävda att "allt är relativt". Den postmoderna människa som vill vara konsekvent kan maximalt hävda att "nästan allt kan vara hyfsat relativt", för att inte falla i den egenhändigt grävda gropen."

Falsk eller äkta gudstjänst?
-  Rajan Ganda Mall i Hemmets Vän - "Förra veckan läste jag i tidningen Dagen att fem av Svenska kyrkans präster vill fira gemensam gudstjänst med muslimer och judar. Artiklarna byggde på en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter i onsdags för en vecka sedan. Min fråga är hur detta kan gå ihop med vår kristna tro och vår bekännelse av Jesus Kristus, samt deras tro och bekännelse....?
   Denna idé om att fira gemensam gudstjänst i kyrkan med andra religioner verkar oseriös och ogenomtänkt av dessa fem präster i Svenska kyrkan. Men om vi kristna ändå måste våldföra oss på vårt gudstjänstfirande och vår tillbedjan så är vi inte ärliga mot de andra religionerna och vi är inte ärliga mot vår egen Gud, tro och bekännelse. Det kan aldrig bli en äkta gudstjänst för den saknar tro och bekännelse till Kristus.
   Låt oss fortsätta att bekänna vår tro och bekännelse på Kristus Jesus. Endast då är vi respektfulla även mot andra religioner och visar att vi respekterar att de har sin tro och vi har vår på Jesus Kristus samt utövar vår kristna tro som Guds ord bjuder oss att göra."

Väckelse mitt i maten
- Sune Fahlgren i Sändaren - "Mat och religion har alltid hört nära samman. Den sekulära tidsandan har inte kunnat omintetgöra det sambandet. Religionsvetaren Graham Harvey menar att det i alla kulturer funnits starka övertygelser, regler och ritualer kring mat. Han har gjort ett experiment där han definierat religionerna utifrån svaren på grundfrågorna ”Vad äter du” och ”Med vem äter du?”.
   Maten och måltiden är grundläggande motiv i kristen tro och kristet liv. Men det sambandet har vittrat sönder för många kristna i praktiken. Det är angelägen uppgift för varje kristen gemenskap att medvetet börja överbrygga det gapet och bättre vårda Guds skapelse.
   Den postsekulära matväckelsen kännetecknas av respekt för årstiderna genom att man anpassar menyn efter säsongen. Man försöker också laga maten själv. Detta ger inte bara frihet från färdiglagat och halvfabrikat. Valet av kost och med vem man äter ses som en väg    att utöva tron på ett konkret och trovärdigt sätt.
    Framför allt präglas väckelsen av stöd och uppmuntran till måltidsgemenskap, att sitta tillsammans vid matbordet. ”Kyrkkaffet” är inte länge enda tillfället då vi äter tillsammans i kyrkan. ”Bibel och brunch”, ”kyrklunch” och ”torsdagssoppa med samtal” är exempel på den nydaning som pågår. Odlingskollektiv och gemensamma måltider skapar gränsöverskridande relationer.
   I ett kristet perspektiv är mat en gåva, men varför tackar vi då inte längre för den? Tänk om vi enskilt och tillsammans den här hösten kunde återerövra tackbönen i början av varje måltid. En sådan praktik vittnar om välsignad mat, och den ger hjälp att förstå varför en måltid står i centrum av kyrkans tillbedjan av Gud."


 Hva er det med kappen? - Fra Jostein Nielsens blogg - Les HER.


WHAT'S AN INFIDEL? - I just received an e-mail from an old friend - Read HERE.

28 aug. 2015

Nyhetsflödet fredag den 28 augustiDe nya husgudarna och deras lärjungar
- Brita Häll i Kyrkans Tidning - "Får vi presentera två nya husgudar: Doctor Who och Dumbledore. Populära tv- och bokserier har börjat fungera som religioner.
– I dag tittar folk på Netflix och DVD-boxar på samma sätt och av samma skäl som man förr läste Bibeln, säger filosofie doktor ­Clive Marsh på telefon från Storbritannien.
– Människor ser gång på gång på sina favorit-tv-serier. Det handlar om mycket, mycket mer än underhållning. Serier som Breaking Bad och The Wire skapar ett rum för känslomässig bearbetning, ett sammanhang där du kommer fram till vad du tror på, hur du vill leva, vem du ska lita på.
   I slutet av juli höll Clive Marsh i en stor konferens vid Leicester university i England. Ämnet var den nya religiösa roll som vissa tv-serier, fantasyböcker och rockband har börjat spela. Bland annat diskuterade de när en person inte längre ”bara” är ett fan utan har utvecklats till en troende."

Påminnelser om vårt samhälles bräcklighet
- Olof Edsinger i Världen idag - "Som svenskar är vi vana att kunna betrakta vårt samhälle som stabilt. Vi har lång historia av såväl fred som ekonomiskt välstånd. Även i Sverige har vi visserligen fått känna av en och annan lågkonjunktur, men jämfört med många andra länder har det ändå varit som en mild västanfläkt. Något som vi förstås ska vara tacksamma över.
   Samtidigt har vi de senaste dagarna blivit påminda om hur bräckligt både vårt samhälle och vårt välstånd faktiskt är. Inte främst på grund av händelser i ”trygga Norden”, utan i den globala by som vi alla är en del av. Jag tänker i första hand på tre saker.
   För det första: Den ”svarta måndagen” på Shanghai-börsen. Exakt hur just den här nedgången på marknaden ska komma att utvecklas är det förstås ingen som vet. Men det faktum att den kinesiska regeringen (läs: kommunistdiktaturen) under de senaste månaderna har gjort flera misslyckade försök att stävja utvecklingen bådar inte gott. Och om världens andra största ekonomi börjar skaka i sina grundvalar, är vi förstås många som kommer att dras med i fallet."Årets kadetter välkomnas
 - Pressmeddelande från FA - Lördag 29/8 kl 16.00 är det välkomstgudstjänst för årets kadetter på Frälsningsarméns kår Templet, Östermalmsgatan 69 i Stockholm.
    Kadett kallas man under sin utbildning för att bli frälsningsofficer.
    I år har vi förmånen att få välkomna Helen Bergh, Skillingaryd, Helena Vollburg, Örebro, Helen Sjöberg, Västerås, Erik Johansson, Luleå, Johanna och Emil Samuelsson, Haga/Mölndal, som antagna till utbildningen vid Frälsningsarméns officersskola.
    Officersskolan ligger i Ågesta utanför Farsta i Stockhoolm. Utbildningen sker under två år med distansstudier kopplat till fältutbildning på en kår/församling eller social institution. Till det kommer ett obligatoriskt påbyggnadsår under första året som anställd."


Gjenoppliver Hallesbys helvetestale - Dagen.no - Les HER


Does Saying an Islamic Creed Deny Our Christian Faith? - Chistianity Today - Read HERE.

27 aug. 2015

Nyhetsflödet torsdag den 27 augusti

Kristus och religionerna
- Per Beskow i Dagen - "De fem prästerna i Storkyrkan har satt igång en debatt som pågår för fullt i olika medier. Är Jesus den enda vägen till Gud, eller leder alla religioner till ett och samma mål? Det är en fråga av ofantligt omfång, och det är självklart att den väcker känslor.
   Jag bortser nu från att deras inlägg innehåller rent befängda påståenden både om Nathan Söderblom och om den Katolska kyrkan. Saken är för viktig i sig för att bli ett kyrkopolitiskt slagträ....
   Varken kristna, judar eller muslimer brukar vara intresserade av att hålla gudstjänst tillsammans, och en kristen kyrka är inte heller lämpad för andra än oss själva. De fem prästernas förslag har inga fördelar alls utan försämrar bara relationen mellan de religiösa samfunden genom att skapa nya spänningar.
   Framför allt ger de intrycket av att de vill reducera den kyrka de företräder till ett allmänreligiöst forum för alla och minimera tron på Jesus Kristus.
   Sådana tankar är de inte ensamma om idag, men det enda resultatet av sådant är kristendomens gradvisa försvinnande i Sverige."


Nytt avslöjande eldar på abortdebatt
- Världen idag - "Avslöjandena kring Planned Parenthoods försäljning av delar av aborterade foster fortsätter. I en ny videoinspelning berättar en före detta klinikarbetare om hur hon uppmanades att klippa upp ett fosters ansikte för att plocka ut hjärnan.
   Det hittills kanske mest chockerande inslaget i avslöjandena av Planned Parenthoods handel med fosterdelar kom i förra veckan. Holly O'Donnell arbetade tidigare för bioteknikföretaget StemExpress som agerat mellanhand mellan Planned Parenthood och de forskningsinstitut och andra verksamheter som köpt fosterdelar. I sitt arbete var hon på plats vid en abortklinik för att ta hand om de organ och kroppsdelar som skulle säljas.
   O'Donnell berättar i den senaste av en lång rad videofilmer, som släppts av Center for Medical Progress, hur en kollega ville visa henne något som var "coolt" med en aborterad pojke.
   – Hon tar upp ett instrument och petar till [fostrets] hjärta med det, och det börjar slå. Och jag sitter där och ser det här fostret vars hjärta slår, och jag vet inte vad jag ska tänka."

”Vad är sanning”?
- Benths blogg i Inblick - "Det var den romerske Landshövdingen Pontius Pilatus som ställde denna fråga, då han stod inför att fria eller fälla Jesus, i det som var en skenrättegång och som har kommit att betraktas som historiens värsta justitiemord. ”Vad är sanning”? är kanske den viktigaste frågan som en människa någonsin har ställt och kan ställa. Sanning, som är det enda som är trovärdigt i en förljugen värld. Sanning, som är ett nyckelbegrepp i Bibeln. Sanning, som är något helt centralt och avgörande i en kristen människas liv. Sanning, som har med församlingens rätta och ursprungliga identitet att göra, då församlingen ska vara ett fundament för sanningen, där sanningen ska kunna vara säkert förankrad. Sanning, som är en nödvändighet för att allt mänskligt och samhälleligt liv ska kunna fungera på ett ordnat, människovärdigt och människovänligt sätt."


Tørrlagt i 12 år – nå er han blitt soldat - Perleportalen - Les HER.


 It´s Thursday (37) - by Howard Webber - Read HERE.

26 aug. 2015

Nyhetsflödet onsdag den 26 augusti

Är det ett ideal för Kristdemokratin att ett barn växer upp med mamma och pappa?
- Stefan Gustavsson i Världen idag - ""Det behövs manliga förebilder i förskolan" påstår rättsexperten Sven-Erik Alhem (KvP 20 aug) och oroas över att bara en av tio förskolelärare är män. Det märkliga är att det påståendet inte alls väcker uppseende eller motstånd, medan tanken på att det kan behövas både manliga och kvinnliga förebilder i en familj betraktas som en förlegad och förkastlig tanke. Här är min fråga: Varför är speglingen av manligt och kvinnligt väsentligt för barn i förskolan, men utan betydelse för barnen när det gäller deras egen familj?
   Jag följer med intresse debatten runt Kristdemokraternas eventuella svängning i frågan om samkönade pars rätt till adoption.
   I Ebba Bush Thors debattartikel i Dagen (7 aug) talar hon om människors lika värde inte mindre än fyra gånger i samma artikel, och det framstår som det bärande argumentet. Men på vilket sätt det avgör frågan om adoption förklaras inte. Tveksamheten till adoption för samkönade par har ju aldrig motiverats utifrån någons avsaknad av människovärde; det har motiverats av helt andra skäl. I verkligheten är det bara en tom retorisk figur, inte ett argument.
   Uttrycket om att se till barnets bästa återkommer också flera gånger, men det förklaras inte med ett ord varför samkönat föräldraskap är till barnets bästa. Tyvärr verkar det uttrycket också ha blivit reducerat till en tom retorisk figur."

Svenska kyrkans muslimska bönerum
- Christian Mölk i Inblick - "Borde det komma som en överraskning att Svenska kyrkan vill öppna upp sina kyrkor för andra religioner? I den famösa debattartikeln i DN 19/8 "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner" skriver de fem Stockholmsprästerna att de inte är säkra på om Jesus verkligen är den enda vägen till Gud och vill dessutom öppna upp sina församlingshem på fredagar för muslimer så att de kan få en egen bönelokal där.
   Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar på Facebook prästernas uttalande genom att hänvisa till Svenska kyrkans bok ”Sann mot sig själv”, som finns att läsa som pdf. I det första kapitlet ”Att tänka om tro – vår egen och andras”, skrivet av Kajsa Ahlstrand, går det att läsa att Svenska kyrkan redan har öppnat sina lokaler för muslimer.
   Exempelvis driver Svenska kyrkan ett andaktsrum på Arlanda flygplats där de, utöver de vanliga attributen såsom biblar, psalmböcker, osv, även har inrett med Koranen, en ​muslimsk bönematta och en pil som visar riktningen till Mecka. Nu brukar ju visserligen flygplatskapell normalt sett vara öppet för alla trosriktningar, men det anmärkningsvärda i detta fall är att kapellet inte ägs och drivs av flygplatsen, utan av Svenska kyrkans Märsta pastorat. Svenska kyrkan har alltså redan öppnat upp åtminstone ett gudstjänstrum för muslimsk bön och det borde således inte komma som någon överraskning att de vill öppna upp fler."

”Dags för Svenska kyrkan att bestämma sig för vad man tror på”
- Göran Fjällborg i DN Debatt - "Jag brukar ibland lite skämtsamt men samtidigt med ett visst allvar säga att om man frågar Svenska kyrkan i dag vad de tror på, så skulle svaret kunna bli: "Ja... hmm... Vad tycker du?"
   Detta blir väldigt tydligt i fem prästers debattartikel "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner" publicerad i DN 19/8, och man kan inte annat än undra om Svenska kyrkan är en kristen kyrka. Det är tack och lov inte alla präster i Svenska kyrkan som skriver under på artikeln. Det finns goda exempel på präster som står för sin kristna tro.
   Artikeln är ett exempel på vår relativistiska, anti-kristna världskultur och ett tecken på tidsandan. I egenskap av präster i Svenska kyrkan borde man kunna förvänta sig att de åtminstone står för kristen tro. Man måste respektera alla människor men inte deras misstag. Sanningen är en, det som motsäger och förnekar sanningen är en lögn, och respekt för en lögn är förakt för sanningen. Man måste naturligtvis respektera människor som inte delar samma tro. Men att gå ännu längre och implicit eller explicit bekräfta dess fundamentala grundsatser, är att i själva verket förneka Kristus.
   Det är ett svek mot de kristna som förföljs i Syrien, Irak och på många andra platser, att Svenska kyrkans företrädare, i stället för att tydligt och envist kräva ett stopp på förföljelserna av de kristna dessutom förnekar den tro som de säger sig företräda och som människor dagligen ger sina liv för."


Guddommelig kvinnegnist - Jørn-Kr. Jørgensen i Bokstaver.no - Les HER.


The Protest of an Upright Man! - by David Wilkerson - Read HERE.

25 aug. 2015

Nyhetsflödet tisdag den 25 augusti

Sexhandel kan inte försvaras
- Ruth Nordström i Världen idag - "Nyligen visade Islamiska staten (IS) bilder på sociala medier av några kvinnor, som tros vara de assyriska kvinnor som kidnappades i februari i år.  Som Världen idag tidigare rapporterat varnar det Assyriska riksförbundet för att syriska kvinnor som hålls som gisslan av IS säljs som sexslavar. New York Times publicerade nyligen en uppmärksammad artikel sedan om hur IS utvecklat en "våldtäktsteologi" som innebär uppmuntran till och försvar av "rätten till våldtäkter". Enligt dokument som New York Times redogör för, har människohandeln med sexslavar blivit så omfattande att IS utvecklat särskilda försäljningskontrakt som IS-domstolarna använder till att kontrollera handeln. Detta vänder sig hela världen starkt emot, helt med rätta.
   Ungefär samtidigt som nyheten om IS sexhandel spreds internationellt, offentliggjordes beslutet att Amnesty International skulle verka för legalisering av prostitution och sexhandel..."

KD får nytt principprogram
- Dagen - "Under våren förekom en livlig debatt när en motion om samkönade pars rätt att prövas som adoptivföräldrar avgjordes i maj. Partistyrelsen ställde sig då bakom motionen och i och med det ställde de sig också bakom den lagstiftning som finns idag, och som säger att samkönade par har rätt att prövas. När nu KD har enats om ett nytt principprogram har man alltså enats kring skrivningar om familjen, och Ebba Busch Thor säger att KD betonar familjens starka ställning.
- Vi har lagt till ytterligare tydliga och starka skrivningar kring familjens betydelse. Vi markerar barns rätt till föräldrar och inte vuxnas rätt till barn. Vår syn på äktenskapet och den civilrättsliga giftermålsbalk som vi sedan länge förespråkar. Vi ser att familjen i de flesta fall består av mamma, pappa och barn, men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd."

Är Maria viktigare än Bibeln?
- Mikael Karlendals blogg - "Frågan i rubriken kommer sig av en diskussion som uppstått på grund av en text som Peter Halldorf publicerat på Ekumeniska kommunitetens på Bjärka-Säby fasteblogg, på som lyder:
    ´Om Gud vore en teori skulle studiet av teologi vara det sätt på vilket vi lärde känna honom. Men Gud är levande och i behov av kärlek. Det är genom att älska Gud som vi lär känna honom.
    Därför är Maria viktigare än Bibeln. Maria var en människa som vi, som genom att säga ja till Gud blev Guds boning. Något annan mening har inte Bibeln än denna: att ge oss den tro som Maria hade.´

Etnisk rensing av palestinere, men Israel står ikke bak - Israel Today - Les HER.

Salvation Army Today - 08.20.2015 - Auto Trade Course; Street Dramas in Edinburgh  - Watch HERE.

24 aug. 2015

Nyhetsflödet måndag den 24 augusti

När kristna utrotas- Göran Skytte i Dagen - "I klartext: när det blir tydligt att det är muslimska grupper som står för övergreppen mot kristna, då väljer Svenska kyrkan att tala om annat.
   Det finns artiklar man läser i tidningen, och sedan går de förbi, som om ingenting hade passerat. Uppriktigt talat är många av den dimensionen. Det kan låta hårt, eftersom ingen någonsin vill lägga ner tid och kraft på att skriva en artikel som inte märks. Men ändå passerar många enbart som just så. Mera som läte än som tanke. Sedan finns det artiklar man river ut, viker ihop, sparar för framtiden.
   Eli Göndör, filosofie doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet och gästkrönikör på denna ledarsida, är en av dem man gärna river ut, viker ihop, och sparar. Nu senast såg jag att han skrev en sådan artikel i tidningen Dagens Samhälle (nr 27 2015) med rubriken Svenska kyrkan likgiltig när kristna utrotas i Mellanöstern.
   Överingressen i artikeln lyder: ”Det engagemang som Svenska kyrkan visat för kristna palestiniers utsatthet har bytts ut mot likgiltighet inför den etniska rensningen av kristna i Irak och Syrien. I dessa länder är det främst muslimer som står för övergreppen, vilket uppenbarligen räcker för att Svenska kyrkan ska rikta blicken åt klimat- och miljöfrågor i stället.”


Andra världskrigets låtsasfas här igen?
- Per Ewert i Världen idag - "Historiska jämförelser ger ofta en viktig belysning av den egna tiden. Speciellt om den historiska insikten också kan omvandlas i praktisk handling – vilket inte alltid är det enklaste.
   Vår tid ser en militär konflikt av fruktansvärda mått i Syrien och Irak, med förgreningar även till andra länder. Vissa bedömare menar att det som nu sker kanske bara är inledningsfasen på ett större regionalt storkrig mellan shiitiska och sunnimuslimska grupper. De diaboliska inslag som ingår i Islamiska statens krigföring överstiger dock allt som 2000-talsmänniskan sett. Alla inser att IS behöver stoppas, men alla svävar ännu i ovisshet om hur det ska ske. Och framför allt om vem som ska göra jobbet.
   Ingen muslimsk eller västerländsk stat har hittills varit beredd att ta på sig ledartröjan för en insats som skulle befria världen från Islamiska staten och dess exempellösa förgörelse av civilbefolkning och kulturella skatter. Ett förfärande exempel på detta kombinerade hat kom häromdagen, då den 82-årige Khaled al-Asaad, som sedan över 50 år varit arkeologisk chef för den antika staden Palmyra, halshöggs och hans kropp hängdes upp på en påle.
   Enskilda angrepp mot IS görs, och sådana nålstick orsakar dem ett visst obehag. USA har gett luftunderstöd till kurdiska grupper som bekämpar Islamiska staten. Turkiet har å sin sida också gjort enskilda bombräder mot IS, men har samtidigt också angripit kurdiska mål. Stridstaktiken är sålunda annat än samordnad, och den är definitivt inte nog för att slå ut IS."

Kyrkan – 2000-årig integrationsaktör
- Jacob Rudolfsson i Hemmets Vän - "I en ny rapport från tankesmedjan Timbro lyfts församlingars betydelse för integrationsarbetet i svenska förorter fram. Med utgångspunkt i den debatt som förs kring det öppna samhällets villkor finns det en ofta outtalad uppfattning om att människors grundläggande övertygelser är ett hinder för att integreras in i majoritetssamhället. Religionsutövning ses inte sällan som ett hot mot integrationen. Men rapporten, som skrivits av Torbjörn Elensky, pekar snarare åt de andra hållet:
   ”Religionen skapar en social och psykologisk trygghet för den nyanlände, en buffertzon mellan det invanda och det nya, och i de goda exemplen en bro till de svåråtkomliga sammanhang som är nödvändiga för den goda integrationen: arbetsmarknad, språkgemenskap, socialt umgänge, fritidsverksamheter.”
   Ett av de goda exemplen som lyfts fram är Pingstkyrkan i Stockholmsförorten Bredäng: ”Jag får intrycket att denna församling är en aktiv och positiv kraft för integration och ett bra exempel på hur en öppen församling på en given ort kan skapa gemenskap bortom etniska, kulturella och språkliga skillnader.”


1600 år gammel klosterkirke jevnet med jorden - levningene etter en syrisk helgen gravd opp og vanæret - Bjørn O. Hansens  blogg - Les HER.


ARE YOU WASHED IN THE BLOOD OF THE LAMB? - Ayoung Lee sings at Boundless 2015 - Watch HERE.

23 aug. 2015

Nyhetsflödet söndag den 23 augusti

Bevittnar vi just nu det stora avfallet?
- Olof Edsinger i Världen idag - " Bibelns undervisning om den yttersta tiden är en ständig utmaning för oss kristna. Under delar av kyrkans historia är det helt klart så att texterna om detta har lyfts fram på fel sätt. Spekulativa utläggningar, för att inte tala om tvärsäkra uttalanden om tider och stunder, har fått stora delar av Kristi kropp att dra öronen åt sig.
   Andra tider är det raka motsatsen som har gällt. Talet om den yttersta tiden har tystnat och tvärsäkerheten har ersatts av ett lika kompakt ointresse. Jag är knappast den ende som gör bedömningen att svensk kristenhet av i dag befinner sig närmare det senare diket än det förra.
   Det kusliga med detta är att det låga engagemanget i sig faktiskt kan ses som ett tidens tecken. Gång på gång uppmanas vi nämligen i Skriften att vara på vår vakt. Som Jesus själv uttrycker det i sitt stora tal om tidens slut: "Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen" (Matteusevangeliet 24:44)."

Charta Oecumenica och målet med ekumenik
- Christian Mölk i Inblick - "De senaste dagarna har jag varit involverad i diskutioner om ekumenik, religionsdialog och synkretism. Både bloggen Aletheia och tidningen Världen Idag uppmärksammade min korrespondens med Peter Halldorf om huruvida Maria är viktigare än Bibeln eller inte. Jag har även skrivit på min egen blogg om de svenskkyrkliga Stockholmsprästerna som inte längre tror att Jesus är den enda vägen till Gud. Är alla dessa märkliga uttalanden en slump? Finns det något samband?
   Sen ett antal år tillbaka pågår det en ekumenisk rörelse i Sverige som försöker föra olika samfund närmare varandra. Jag är rent generellt mycket positiv till detta eftersom det ger oss möjlighet att mötas, lyssna på varandra och framföra synpunkter.
   Men det finns också sådant jag som pingstpastor är tveksam inför. Ekumeniken får inte leda till att vi förlorar de landvinningar vi har gjort. Reformatorerna fick kämpa för sin tro på Bibeln och nåden allena. Baptisterna fick på 1800-talet kämpa för sin tro på troendedopet​ och rätten att samlas till församling. Osv, osv.
   Det finns ett mycket intressant dokument Sveriges Kristna Råd lanserat för att ge riktlinjer för hur ekumeniken i Sverige bör skötas, ett dokument som fått namnet "Charta Oecumenica". I dessa tider av ekumeniska samtal och dialog mellan religioner kan det vara intressant att lyfta fram några anmärkningsvärda citat från detta​ dokument, eftersom det skapar en förståelse till varför vi ser så mycket märkliga uttalanden nu för tiden."

Historisk demens?
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Ett märkligt tunnelseende har drabbat Svenska kyrkan kring förföljelsen av kristna i Mellanöstern och andra delar av världen. Det menar religionsforskaren Eli Göndör i tidningen Dagens Samhälle. Engagemanget för kristna palestiniers utsatthet byts mot likgiltighet för hur kristna drivs från sina hem och kyrkor i Irak och Syrien. Tystnaden kan mycket väl bero på att det huvudsakligen är muslimer som utför de grymma dåden mot kristna i Mellanöstern, menar han....
   När historiens strålkastare lyser på den ofta kompakta tystnaden i Sverige och andra europeiska länder för Hitlers judeutrotning under andra världskriget så förfasas vi idag. Hur kunde den tidens svenskar  tiga? Nu upprepas samma sak, att en annan ideologi står för vidrigheterna. Tystnaden är oftast lika påtaglig. Har vi drabbats av historisk demens?"


Til Vadsø med en brennende tro og enormt engasjement - Perleportalen - Les HER.A word in season - Wesley Harris in JAC online - Read HERE.

22 aug. 2015

Nyhetsflödet lördag den 22 augusti


Domprost i Stockholm: Jesus är inte enda vägen till Gud
- Dagen - "Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner.
   Det är i en debattartikel på DN Debatt som de fem prästerna i domkyrkoförsamlingen ställer frågan om Svenska kyrkan vågar förkunna ”att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. Samtal mellan religiösa företrädare i olika form är inte ovanligt. Där­emot är frågan om Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud kontroversiell.
(Läs rupebas kommentar HÄR)

Se också: 
”Vi som kristna har ett monopolanspråk" - Se debatten mellan dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund och Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholm. Klicka HÄR.

Läs också:
Fyra kyrkoledare om debattartikeln i DN - Vad tyckte ni om debattartikeln? Skulle det vara möjligt i ditt sammanhang att bjuda in till en gudstjänst över religionsgränserna? Läs HÄR.

"Nathan Söderblom vantolkad"
- Kyrkans Tidning - "Domprost Hans Ulfvebrand och hans medskribenter gör sig skyldiga till ett högst tveksamt historiebruk när de med hjälp av Söderblom och det Ekumeniska mötet talar för vikten av interreligiösa relationer. Låt oss avstå från att missbruka historien genom att försöka göra den till någonting den inte var. Uppmaningen kommer från Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet....
   Ulfvebrand och hans medskribenter gör sig nämligen skyldiga till ett högst tveksamt historiebruk när de med hjälp av Söderblom och det Ekumeniska mötet talar för vikten av interreligiösa relationer. Ekumenikens angelägenhet är nämligen dialog och enhet inom den världsvida kyrkan – ett mål nog så aktuellt snart ett sekel efter Söderbloms möte – inte gemenskap de olika religionerna emellan."

IS ser våldtäkter som en religiös dygd
- Världen idag - "Kristna syriska kvinnor som hålls som gisslan av Islamiska staten, IS, riskerar att säljas som sexslavar, varnar Assyriska riksförbundet. Samtidigt har det blivit känt att IS byggt upp en teologi som beskriver våldtäkter som en religiös dygd.
   Islamiska staten visade häromdagen bilder på sociala medier av tre kvinnor, som tros vara assyriska kvinnor som kidnappades i februari. På bilderna håller kvinnorna upp lappar med vad som ska vara deras namn, samt datumet 27 juli 2015. Två av kvinnorna har barn med sig på bilderna."


Når svaret uteblir - Fra Jostein Nielsens blogg - Les HER.


JOYCE MEYER: How Can Peace Win in Spiritual Warfare? - Charisma Magazine - Read HERE.

21 aug. 2015

Nyhetsflödet fredag den 21 augusti

Maktspråk i debatten om homoadoptioner
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Så har det hänt igen. Stora och viktiga frågor som har med samhällets ansvar och barnens bästa har reducerats till en ”underlivsfråga”. Denna gång är det Expressens ledarredaktion som tar sig för att använda uttrycket. Vidare skriver de apropå debatten inom KD om homosexuella pars rätt att adoptera att partiet borde slopa ”synpunkterna på människors privatliv” och att ”I Sverige är intresset begränsat för ett parti som lägger sig i vad som sker i människors sovrum”.
   Men vänta nu, Expressen. Sedan när blev frågan om adoption av barn något privat, och därtill bara kopplat till vad vi gör i våra sovrum? När remissen om lagförslaget gick ut för snart 15 år sedan var det inte svårt att finna tveksamma instanser. Tunga sådana. Faktum är att precis alla remissinstanser som utgick från ett barnperspektiv gjorde tummen ner till förslaget, däribland BRIS, Socialstyrelsen, Adoptionscentrum, Rädda barnen, Barnombudsmannen och Sveriges Psykologförbund. Vill Expressen på allvar få oss att tro att alla dessa instanser hade blivit tillfrågade om detta enbart var att betrakta som en ”underlivsfråga”?

"Vi firar gudstjänst med troende från andra religioner i höst"
- Kyrkans Tidning - "Är alla religioner lika sanna eller äger kristna Sanningen? Frågan om förhållandet mellan religioner är ständigt aktuell. I höst firar Stockholms domkyrkoförsamling gudstjänst med troende från flera religioner. Nathan Söderbloms ståndpunkt om att det finns olika vägar till Gud har inspirerat, det skriver i dag fem anställda i Stockholms domkyrkoförsamling på DN debatt och frågar samtidigt om Svenska kyrkan har insett vidden av hans ord."
(Läs rupebas kommentar HÄR)

Kristen tro är inte en tradition bland andra
- Dagen - Varningsflagg behövs när religionsdialog blir synkretism, skriver Elisabeth Sandlund.
   ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”. Så lyder rubriken till onsdagens artikel på DN Debatt, författad av prästerna i Stockholms domkyrkoförsamling med domprosten Hans Ulfvebrand i spetsen. Det är inte så väl att rubriksättaren på Dagens Nyheter skruvat till en formulering som inte har täckning i texten. Det är så illa att artikelförfattarna faktiskt menar precis detta. De har fel.
   Den kristna kyrkans uppgift är inte att öppna för andra religioner. Dess uppgift genom alla tider, även år 2015, är att med kraft och tydlighet förmedla det budskap som kyrkans Herre gett den i uppdrag att sprida till ”alla folk”.
   Självklart? Inte alls, när ledande företrädare för Svenska kyrkan kan tala om den kristna tron som en ”religiös tradition”, parallellställd och därmed möjlig att förena med, eller bytas ut mot, andra religiösa traditioner. Eller uppmana till reflektion tillsammans med företrädare för andra sådana traditioner över ”våra olika vägar till Gud och Guds olika vägar till oss.”


Jimmy Carter rrosser kreften og leder søndagsskole - Korsets Seier - Les HER.


Danish Politician Convicted of ‘Racism’ For Offending Muslims - Paul Joseph Watson in Prophesy News Watch - Read HERE.

20 aug. 2015

Nyhetsflödet torsdag den 20 augusti

 Statsvetare: Ett högt spel för Busch Thor
- Världen idag - "KD-ledaren Ebba Busch Thor har valt att driva frågan om homoadoptioner i sitt parti. Men hon tar en risk. Förlorar hon striden på rikstinget i oktober kan hennes auktoritet som partiledare skadas. Det menar statsvetaren Andreas Johansson Heinö.
   En majoritet i Kristdemokraternas partistyrelse vill att partiet ska ställa sig bakom samkönade pars möjlighet att prövas för adoption. Men ledningen är splittrad. Flera tunga namn vill att partiet behåller sin nuvarande linje i frågan.
Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs univeristet och förlagschef på tankesmedjan Timbro, menar att det inte är märkligt att det kommer reaktioner när Ebba Busch Thor vill ändra linje i en fråga som tidigare varit viktig för partiet.
– Det är inte en fråga som är aktuell i svensk politik och KD behöver inte ta ställning i den här frågan just nu. Det finns inget yttre tryck i den meningen. Det är uppenbarligen Ebba Busch Thor själv som gör bedömningen att hon vill markera en förändrad inriktning för Kristdemokraternas politik i de här frågorna. Då blir det såklart debatt."

Siewert Öholm till attack mot Ebba Busch Thor
- Dagen - "I en artikel på SVT Opinion går journalisten och debattören Siewert Öholm till attack mot kd:s nya partiledare Ebba Busch Thor. Busch Thor anklagas för politisk okänslighet gentemot partiets väljare och partimedlemmar.
   "Gör om och gör rätt, Ebba", skriver Öholm. "Vare sig samkönade äktenskap eller homoadoptioner profilfrågor för ''''kd-roten''''. Låt inte er egen provokation bli era motsåndares bästa tillgång".
   Han syftar på en intervju med Ebba Busch Thor under Pridefestivalen då hon gjorde klart att kristdemokraterna inte motsätter sig att samkönade par adopterar barn."

Frälsningsarméns insatser i Malawi hjälper bönderna få tio gånger större skördar
- Pressmeddelande My News Desk - Malawi i södra Afrika är ett av världens minst utvecklade länder och 90 % av landets befolkning är direkt beroende av jordbruket. Men på grund av bristande kunskap, överutnyttjade jordar och omoderna verktyg blir böndernas skörd varken speciellt stor eller vinstgivande. Detta leder till fattigdom. En fattigdom vars konsekvenser kräver många människors liv.
I Malawi bor 90 % av befolkningen på landsbygden och 75 % av dessa är bönder som använder små åkerplättar till sin jordbruksproduktion. Dessa är ofta överutnyttjade vilket leder till erosion, utarmade jordar och låg produktion. De är också ofta dåligt organiserade och saknar rådgivning hur man kan öka produktion genom gödsel och annat. I slutändan leder detta till en sårbarhet och utsatthet som manifesteras i låga inkomster, dålig hälsa och avsaknad av utbildning.


Tro er tabu i helsevesenet - Dagen.no - Les HER.


It´s Thursday with Howard Webber - Read HERE.

19 aug. 2015

Nyhetsflödet onsdag den 19 augusti

Prioritera barnens bästa
- Dagen - "Ingen förändring har skett: Samkönade adoptioner sker fortfarande inte med barnens bästa i åtanke. Det skriver Tuve Skånberg (KD) tillsammans med fem andra undertecknare.
   Frågan om adoptioner för samkönade par har än en gång blivit högaktuell i debatten. Det är nu över tio år sedan lagen kom som gjorde adoption möjlig, tvärtemot vad samtliga remissinstanser med barnperspektiv önskade.
   Kristdemokraternas ståndpunkt hade stöd av alla remissinstanser med barnperspektiv: Bris, Rädda Barnen, barnombudsmannen, Adoptionscentrum, Statens nämnd för i­nternationella adoptionsfrågor, Socialstyrelsen, Sveriges Psykologförbund, Svenska L­äkaresällskapet, Familjerättssocionomernas Riksförening och Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare. Dessa instanser såg stora risker med en så genomgripande förändring av adoptionsförfarandet. De såg risker dels för adoptivbarns rätt att få komma till så goda och ursprungslika förhållanden som möjligt, och dels för svårigheter i relationer till adoptionsländer och adoptionsbyråer. Forskningsläget har inte förändrats sedan dess, inte minst på grund av den totala avsaknaden av internationella adoptioner till svenska homosexuella par. Det som inte finns kan inte forskas på."Kan vi lagstifta bort synd – och frågan om homoadoptioner?
- Stefan Swäds blogg - "Den konservative katoliken Martin Lembke skriver i Dagen idag och försvarar Ebba Busch Thors linje i homoadoptionsfrågan.
   Han menar att vi inte kan lagstifta bort synd utan bör bejaka detta.
   Bara en kort kommentar. Nu handlar ju inte homoadoptionsfrågan om synd eller inte. Det är inte någon syndfråga.
   Dessutom tycker jag att det är helt utmärkt att lagstiftaren försöker få bukt med många synder genom lagstiftning. Annars skulle samhället bli outhärdligt. Att vi lagstiftar mot våld, dödande, ekonomisk brottslighet, våldtäkt, miljöbrott, och mycket annat- allt detta är ju utmärkt. Det begränsar syndens spridning och skadeverkningar.
   Så man bör vara försiktig med att hävda att vi inte ska lagstifta bort synd, även om jag förstår vad debattören menar.
   Det finns dock områden där det inte fungerar att lagstifta bort synden, och där det handlar om mer personliga handlingar som inte är till skada för samhället. Även om jag tycker att sexuell otrohet är synd, och en moraliskt oförsvarlig handling, skulle jag se problem med att ha en lagstiftning mot det."

Om höns och människor
- Per Ewert i Världen idag - "Den här episoden ger en tankeställare kring gränser också i andra sammanhang. Hos såväl människor som höns tycks det finnas en iver att ständigt fortsätta pröva gränserna, hur vida de än är. Vi lever idag också i en kultur som utmålar gränslösheten som det högsta goda.
   De första människorna i lustgården hade ett nästintill obegränsat livsrum att utforska. Det var enbart Kunskapens träd på gott och ont som de inte skulle röra. Självfallet var det också just den gränsen som ormen lockade dem att bryta. Och precis som för våra höns blev konsekvenserna att hela lustgården istället gick förlorad.
   Den som sätter upp ett staket vet varför det behövs. Den som bryter gränsen inser ofta inte vilka konsekvenserna kan bli om den bryts. Om inga barriärer finns riskerar både människor och hönor att gå vilse, och vi är öppna för angrepp från tjuvar eller vilddjur. Om gränserna är otydliga eller helt saknas tvingas varje generation själva försöka treva sig fram till var de bör gå.
   De friaste och mest kärleksfulla människorna formas ofta i harmoniska och omtänksamma miljöer med stabila gränser, samtidigt som det där innanför finns en stor frihet. Ordet "gränsvakt" har en negativ klang, men vår tid behöver fler mogna och kärleksfulla gränsvakter som kan skydda en uppväxande generation från det som vill skada och döda dem."


Ap-lederen roser Frelsesarmeen - Dagen.no - Les HER.


Why Is It So Hard for Christians to Pray? - David Wilkerson, May 1998 - Read HERE.

18 aug. 2015

Nyhetsflödet tisdag den 18 augusti

Visa uppskattning och kärlek till din pastor
- Stefan Swärd i Världen idag - "Kristna ledare är viktiga personer. Den allra viktigaste gruppen är alla de lokala församlingsledarna, det är dessa som har kontakten med alla vanliga kristna, och det är ju på den lokala nivån man lever ut sitt kristna liv.
En annan kategori av ledare är formellt ledarskap i olika samfund och kyrkostrukturer.
Sedan har vi informellt ledarskap på olika sätt. Det kan utövas genom författarskap, konferenser, kringresande predikanter med möten på olika platser. I dagens miljö med många olika kommunikationskanaler behöver man inte längre resa runt och ha möten i olika kyrkor för att utöva ett ledarskap och inflytande. Kristna ledare med global räckvidd kommunicerar i dag via tweets, Youtube och Facebook.
Bibeln anger inte exakta strukturer hur den kristna kyrkan ska organiseras ledningsmässigt, framförallt inte bortom den lokala nivån. Nya testamentet (NT) talar om apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Den talar om föreståndare och äldste i den lokala församlingen. I första församlingen i Jerusalem var det tolv apostlar i ledningen, men Petrus var tongivande bland dem. NT lyfter också fram tongivande apostlar som Paulus och Petrus som var verksamma betydligt vidare än på lokal nivå."

Adaktusson vill inte tillåta homoadoptioner
- Dagen - "Kristdemokraternas partistyrelse säger ja till homoadoptioner. Men alla är inte positiva. -Jag är en av dem som har reserverat sig mot beslutet, bekräftar Lars Adaktusson för Dagen.
   2003 fick homosexuella par rätt att adoptera. Kristdemokraterna röstade nej till lagändringen – med argumentet att barn behöver både en mamma och en pappa.
   - I vårt partiprogram står det att det vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna. Och jag tycker inte att det finns någon anledning att ändra på det, säger Lars Adaktusson.
   Hans partiordförande, Ebba Busch Thor, är av en annan åsikt. I samband med Pride-veckan i Stockholm för några veckor sedan förklarade hon att hennes personliga åsikt är att homosexuella ska ha rätt att adoptera. Och strax därefter förklarade partiets andre vice partiordförande, Emma Henriksson, att partistyrelsen hade svängt."

Ärkebiskopen om hatbrott mot kristna: Polariseringen har ökat
 - Kyrkans Tidning – Så länge människor trakasseras, förföljs och dödas för sin tros skull kan ingen säga att det görs tillräckligt. Det är bra att kristnas utsatthet både nationellt och internationellt uppmärksammas. Att fördöma förföljelse av kristna är en självklarhet; att hitta de bästa sätten att hjälpa är mer komplicerat. En­sidig hjälp till kristna kan para­doxalt nog öka deras utsatthet, vilket kristna trossyskon i situationer av förtryck har bett oss tänka på. Det krävs många aktörer och olika strategier för att stötta på ett klokt och effektivt sätt.
– Kyrkostyrelsen har i år anslagit 5 miljoner kronor extra för att stödja församlingarnas insatser för flyktingar och vill även förstärka arbetet i Mellanöstern med 30 miljoner kronor under sex år. Stöd för kristna kan inte sättas i ett motsatsförhållande till hjälp för utsatta människor o­avsett tro.
Hatbrotten mot kristna ökar i Sverige. Vad kan Svenska kyrkan göra för att vända den utvecklingen?
– Det finns en rad skäl som kan ligga bakom den nya statistiken, bland annat religionens ökade synlighet generellt och det offentliga Sveriges kunskapsbrist och ovana att hantera religioners offentlighet. Bidragande är också sådant som IS vedervärdiga framfart, och att konflikter på andra håll i världen flyttar hit både fysiskt och medialt."

Forbereder Israel invasjon av Syria? - Israel Today - Les HER.


Revival! - Colonel Richard Munn in JAC (Journal of Aggressive Christianity) - Read HERE.