Dagens Nyheter

8 feb. 2013

Nyhetsflödet fredag den 8 februari

Fira Äktenskapets Dag 10 februari - Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Ni som har följt SEA:s arbete en längre tid minns vårt arbete i kampanjen "Bevara äktenskapet", där vi argumenterade för att staten har skäl att behålla den traditionella definitionen av äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna. Ett av argumenten – och det finns ett flertal goda argument – handlade om följderna för institutionen äktenskapet.
Om man godtyckligt ändrar en parameter i definitionen av äktenskapet öppnar man dörren för att ändra de övriga. Äktenskapet har inte varit neutralt i förhållande till kön, antal, ålder och släkt. Nej, det har handlat om en man och en kvinna, som inte är nära släkt, som i vuxen ålder kan ingå äktenskap. I kampanjen "Bevara äktenskapet" hävdade vi hela tiden att om vi gör äktenskapet könsneutralt utifrån ett rättighetsargument, så är det bara en tidsfråga innan kravet kommer att äktenskapet också måste göras antalsneutralt. Precis det händer nu i debatten om polygami.
"


Äktenskapet är ett samhällsfundament
- Lukas Berggren i Världen idag - "I den tidigare vigselordningen lästes följande ord över makarna: "Äktenskapet är av Gud instiftat, till makars stöd och samhällets fortbestånd". Många par har fått dessa ord upplästa under sin vigselakt. Citatet rymmer tre viktiga delar.
För det första är äktenskapet instiftat av Gud. I Sverige råder stor förvirring om vad ett äktenskap egentligen är. Sveriges riksdag har bidragit till förvirringen genom att förändra den juridiska definitionen av ett äktenskap. Den 1 april 2009 infördes könsneutrala äktenskap. Redan finns det röster som talar för ett införande av polygami, det vill säga antalsneutrala äktenskap. Planet sluttar och har man förändrat en parameter, så är det sedan lättare att förändra nästa. Grodan kokas långsamt, grad för grad.
Men – och det är viktigt – riksdagen beslutade inte om den teologiska definitionen av äktenskapet. Somliga kyrkor verkar tro det, men glädjande nog är det inte så. Kyrkor och samfund måste således inte förändra sin teologi bara för att lagstiftaren förändrar juridiken. Eftersom Gud själv har instiftat äktenskapet, äger han också tolkningsföreträde när det kommer till definitioner. Men vi tvingas nu leva i en kultur där begreppsapparaten är diffus och där olika definitioner lever sida vid sida. Desto mer viktigt är det då för kristenheten att lyfta fram den bibliska definitionen av ett äktenskap. Den Gud som har instiftat äktenskapet har också gett det sin innebörd.
"Äktenskapets dag
- SEA:s hemsida - "Nedan finner du några av de resurser som församlingar kan använda sig av i samband med firandet av Äktenskapets dag (sidan kommer att uppdateras ju mer material som blir tillgängligt):
Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och livet flödar alltid bättre när vi lever det i samklang med Guds skaparvilja. Som Jesus säger i Matt 19, där han väver samman ord från Bibelns två öppningskapitel: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.

Gå till SEA:s resurssida HÄR. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar