Dagens Nyheter

24 jan. 2015

Nyhetsflödet söndag den 25 januari

Ellinor Grimmark: Jag blir bemött med lögner
- Inblick - "När parterna i Grimmarkrättegången i förra veckan möttes för första gången i Jönköpings tingsrätt upprördes barnmorskan Ellinor Grimmark över vad hon delvis ansåg var rena lögner från landstingets juridiska företrädare. – Det handlar mycket om taktik och lögner. Och det ger mig ger ytterligare kämpaglöd inför fortsättningen, säger Ellinor Grimmark.
I förra veckan inleddes den rättsliga prövningen av det uppmärksammade ”Grimmarksfallet” i Jönköpings tingsrätt som ska avgöra om barnmorskan Ellinor Grimmark behandlats rättsvidrigt av landstinget när hon bland annat nekats anställning på grund av att hon vägrar delta i aborter. Ärendet inleddes på torsdagen med en så kallad muntlig förberedelse där de båda parternas juridiska företrädare presenterade sin respektive syn på fallet.
– Skönt att det äntligen drar igång, jag är beredd att kämpa för det här, var Ellinor Grimmarks sista ord innan hon gick in i tingsrättens sal nummer fyra."

 Islam och islamism
- Världen idag - "Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, berättar i en intervju hur han ser på relationen mellan islam och islamism, och hur han tror den kristna kyrkan behöver möta en av vår tids största utmaningar.
Det går nästan inte en dag utan att vi får ta del av nyheter om terror och våldsdåd utförda av grupper eller enskilda med den gemensamma beteckningen islamister. Oron växer i Europa, liksom misstänksamheten, och främlingsfientligheten. Islam är en religion som ökar i västvärlden, och den religiösa kartan börjar ritas om. Ett lite yrvaket sekulariserat samhälle försöker förhålla sig till en ny verklighet. En del hävdar att man inte bör koppla ihop islamisterna med religionen som skänkt rörelsen dess namn, islam. Andra menar att vi, för att förstå, tvärtom behöver se att islamisterna hämtar inspiration till sin gärning från islams historia och heliga skrifter....
Man måste specificera att "detta är en tradition inom islam, andra tänker annorlunda". Men när det är sagt är det för mig alldeles uppenbart att det finns en koppling mellan IS och islam. När IS och al-Qaida definierar sig, hänvisar de till Koranen och till profeten, och de motiverar sitt tänkande och sitt agerande utifrån islam. Så det är ju alldeles uppenbart att här finns en stark koppling mellan islam som religion och till exempel IS och al-Qaida."Kristet lärjungaskap – del IV: Lidande
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Ödmjukhet. Överlåtelse. Tjänarskap. I denna nytestamentliga treklang ryms betydande delar av vad vi brukar kalla för det kristna lärjungaskapet. Men det finns ytterligare en dimension i Jesu Kristi efterföljelse som vi som troende inte kan vara utan. En dimension som vi i vår del av världen brukar tala ganska tyst om, men som får stort utrymme i Nya testamentets texter: lidandet för trons skull."

Sharialagar ska införas i hela världen
- YouTube från Fox News - Englands ledande Imam berättar vad Islam egentligen handlar om! Textat till svenska."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar